Hvidovre Vindmøllelaug nyhedsbrev 2014

Page 1

Nyhedsbrev 2014

Hvidovre Vindmøllelaug I/S


Praktisk info HVIDOVRE VINDMØLLELAUG I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com

Pernille Susgaard, teknisk medarbejder

C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre Lauget 10.700 andele 2.238 andelshavere

Administration C/o Lene Vind Kommunikation Kronborg 17A 3000 Helsingør Tlf. 2117 7170 e-mail: vindmoller@outlook.dk Telefontid: Torsdag kl. 10-14

Bestyrelse Erik Frølund-Thomsen, formand Erik Christiansen, næstformand Hans Christian Sørensen Knud Erik Larsen Frank A. Olsen

Økonomi & overdragelse Marian Schønning Kirkebjerg 18 4572 Nr. Asmindrup e-mail: marian.schoenning@mail.dk

Suppleanter: Erik Christoffersen Benny Henriksen

Revision

Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande


Indhold Praktisk info Indkaldelse til interessentskabsmøde

s 2

s 4

Vejviser til interessentskabsmøde

s 5

Årets produktion

s 6

Budget 2013, resultat 2013 og budget 2014

s 8

Nyt fra ledelsen

s 9

Nyt fra administrationen

s 12

Tekst: Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen, Pernille Susgaard, H.C. Sørensen og Lene Vind. Tak for lån af fotos til: Anne-Mette Mikkelsen, Hvidovre Avis, RESCoop 20-20-20 og Lene Vind. Grafik: jacobtesch.dk Trykkeri: KLS Grafisk Hus, Hvidovre. Februar 2014. 3


Vejviser

Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre

Med bus Bus 200S fra Lyngby station til Frihedens Station: Stå af ved Frihedens station ved krydset Hvidovrevej/Gammel Køge Landevej. Bus 133 fra Valby station mod Avedøre Station: Stå af ved Hvidovrevej/Arnold Nielsens Boulevard. Tag bus 132 eller 200S til Frihedens station. Herfra er der ca. 200 meter til Frihedens Idrætscenter, som ligger lige efter krydset på højre hånd.

Med S-tog S-togslinje A eller A+ fra Hovedbanegården mod Hundige: Stå af på Frihedens station. S-togslinje B fra Hovedbanegården mod Høje Taastrup: Stå af på Hvidovre station. Tag her bus 132 til Frihedens station. Gå de sidste 200 meter.

Parkering Der er gode parkeringsmuligheder ved idrætscenteret.

4


Indkaldelse til interessentskabsmøde Kære andelshaver, Du indkaldes hermed til Hvidovre Vindmøllelaugs interessentskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, teatersalen, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Kl. 18.00 – indskrivningen åbner: Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf fremgår dit andelshavernummer og her kan du også se, hvilke kontaktdata og kontonummer vi har registreret på dig i laugets database. Kan du ikke finde brevet, kan du alternativt medbringe anden personlig identifikation. Klokken 19.00 vil laugets formand Erik Frølund-Thomsen byde velkommen og herefter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Ledelsens beretning samt orientering om driften 4. Regnskab og budget 5. Indkomne forslag Pause med kaffe, te og kage - der kan købes vand og øl 6. Valg af ledelse i lige år: Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen er på valg, og modtager genvalg Valg af to suppleanter Erik Christoffersen og Benny Henriksen er på valg, og modtager genvalg som suppleanter 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant Niels Kolbye og Steen Molander, og Jens Bak, revisorsuppleant, er på valg og alle modtager genvalg, således at Jens Bak stiller op som intern revisor og Niels Kolbye som suppleant. 8. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen , Hvidovre den 4. februar 2014 PS: Vi kan oplyse, at der inden mødet kan købes forskellige middagsretter i idrætscenterets restaurant Vi gør opmærksom på, at årsrapporten og nyhedsbrevet i år, kun bliver udsendt til andelshavere uden e-mail. Begge dokumenter vil være tilgængelig på hjemmesiden.

5


Årets produktion

2.000.000 1.800.000

Hvidovre produktion 2011-2013

1.600.000

2.000.000 2.000.000

1.400.000

1.800.000 1.800.000

1.200.000 1.600.000 1.600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

2011 kWh 2012 kWh

1.200.000 1.200.000 800.000

2013 kWh 1.000.000 1.000.000 600.000 2011 2011 kWh kWh 2012 2012 kWh kWh

800.000 800.000 400.000

2013 2013 kWh kWh

600.000 600.000

200.000

400.000 400.000

0 Januar

Marts

200.000 200.000

Maj

Juli

September

November

00 Januar Januar

Februar Februar

Marts Marts

April April

Maj Maj

Juni Juni

Juli Juli

August August

September September Oktober Oktober

November November December December

Vindens energi indhoild 2011-2013 200% 180% 160% 140% 120% Kolonne C Kolonne D Kolonne E

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vindens energiindhold beregnes på baggrund af Danmarks Vindmølleforenings statistik På graferne ovenfor ses produktionen måned for måned for perioden 2011-2013 samt vindens energiindhold de seneste tre år. 6


Årets produktion

Produktionen 2013 endte på 11.441.933 kWh og det er lavere end produktionen for 2012. Det betyder samtidig en indtægt, som ligger omkring 500.000 kroner under budgettet for 2013. Årsagen til den lavere produktion skal findes i vindens energiindhold, som har været på 85 procent og det er hele 10 procent lavere end i 2012. Så alt i alt en god produktion, vindforholdene taget i betragtning og møllen har samtidig haft en availability på 98 procent. Det betyder, at den har været til rådighed for produktion det meste af tiden. Vindens energiindhold beregnes på baggrund af Danmarks Vindmølleforenings statistik. På graferne ovenfor ses produktionen måned for måned for perioden 2011-2013 samt vindens energiindhold de seneste tre år.

Markedsprisen

Markedsprisen på el har gennem 2013 været ret konstant omkring 27 øre/kWh bortset fra december måned, hvor megen vind kombineret med en mild vinter i Norge og Sverige resulterede i, at prisen droppede ned på under 20 øre/kWh. Markedsprisen er her inklusive kompensation for balanceomkostninger. I oktober og december måned oplevede vindmøllelaugene negative elpriser, som påvirkede prisen med henholdsvis 0,2 øre/kWh og 0,9 øre/kWh. For HVL kostede de negative el-afregningspriser 17.056 kroner. Totalt over året har lauget fået 27,7 kr/kWh for el, hertil kommer 25 øre/kWh i tilskud de første 22.000 fuldlastimer, hvilket er ca. 7 års produktion. Samlet er det 51,59 øre/kWh. Lauget får endvidere indtægter på 2,2 øre/kWh for salget af grønne beviser. Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at få etableret et system, så vindenergi.dk kan stoppe produktionen i timer med negative elpriser. Det har imidlertid vist sig at være noget vanskeligt/ langsommeligt. I øjeblikket arbejder bestyrelsen sammen med DONG om at finde en løsning. 35 30 25 20 15 10 5 0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec 7


Budget 2012, resultat 2012 og budget 2013 Produktion

Budget 13 kWh 12.000.000

Indtægter: Salg af el Recs beviser Gebyrer: Overdragelse, kontorettelser Renter Driftsindtægter i alt

Resultat 13 Forslag budget 14 kWh 11.441.933 kWh 12.000.000

kr 6.000.000 270.000 0 25.000 6.295.000

5.902.302 257.443 12.514 23.305 6.195.564

6.000.000 270.000 0 25.000 6.295.000

1)

Udgifter: Service og driftsledelse Driftsleder El-forbrug minus el-afgift Forsikring Produktionsomkostninger

380.000 25.000 30.000 95.000 530.000

363.440 6.000 26.759 95.732 491.931

380.000 25.000 30.000 95.000 530.000

3)

Administration Kontorhold EDB, hjemmeside, telefon Forsendelse, porto, gebyr Information og annoncer

300.000 5.000 30.000 42.700 21.000

289.544 2.358 26.061 31.311 16.569

195.000 10.000 30.000 35.000 20.000

6)

I/S møde, ledelse Revision Assistance vedrørende skat Bogholderi Kontingenter Administrationsomkostninger

27.000 30.000 0 15.000 12.000 482.700

33.462 29.800 9.400 12.762 12.128 463.395

35.000 30.000 0 40.000 12.000 407.000

8)

Driftsudgifter i alt

1.012.700

955.326

937.000

Resultat af primær drift

5.282.300

5.240.238

5.358.000

Henlæggelser Årets resultat før afskrivninger

500.000 4.782.300

500.000 4.740.238

500.000 4.858.000

kr 435

kr 435

kr 450

Udbetaling pr. andel Bemærkning til budget 2014

1) 12.000.ooo kWh afregnet til i gns. 0.50 kr/kWh

8) Interessentskabs- og ledelsesmøder

2) Miljøbeviser 12.000 MW afregnet til 22,5 kr/MW

9) Partner Revision

3) Siemens Windpower og Danmarks Vindmølleforening

10) Danmarks Vindmølleforening

4) Internt elforbrug i møllerne minus elafgift-refusion 5) Maskin-, driftstabs- og ansvarsforsikring 6) Administration og kommunikation 7) Nyhedsbrev

8

2)

4) 5)

7)

9)

10)


Nyt Fra ledelsen Online visning af produktionen Der er desværre problemer med at følge møllens el-produktion online via hjemmesiden eller på www.hvidovrevind.com. Udfordringen er at computeren ikke må benytte browseren Explorer i nyere version end 8.0 samt specifikke browsere til Mac-computere. I nogle tilfælde kan det dog lade sig gøre at se produktionen ved at ændre lidt på computerens indstillinger. På hjemmesiden under ’produktionen online’ er et link til hvorledes ændringerne skal foretages. Problemer kan også skyldes manglende opdatering af Java.

Negative elpriser

I løbet af 2013 oplevede Hvidovre Vindmøllelaug et par gange, at det kostede penge at producere elektricitet. Det sker, fordi der er for stor produktion og for lille efterspørgsel af strøm på det pågældende tidspunkt. For at undgå den situation gentager sig, arbejder bestyrelsen på i samarbejde med Dong Energy at få løst denne problemstilling, så el-produktionen kan nedreguleres i tilfælde af negative elpriser.

Ny administrationsaftale Erik Frølund-Thomsen ses her på besøg hos Marian Schønning i hjemmekontoret i Nr. Asmindrup Lene Vind svarer laugets telefon under hanebjælkerne i Løjtnantsbygningen ved Kronborg Slot.

Bestyrelsen har besluttet at ’slanke’ administrationen, eftersom arbejdet nu ikke længere omhandler salg af andele, men kun drift af møllen. Den 1. januar 2014 holdt administrationen flyttedag fra Rådhuspladsen og herefter varetager bogholder Marian Schønning alt hvad der har med økonomien at gøre. Marian er et kendt navn i bestyrelsen, idet hun har stået for laugets regnskab siden opstarten. Hun tager sig også af overdragelse af andele. Marian Schønning har sit kontor i Nr. Asmindrup. Lene Vind står igen for kommunikationen med andelshaverne og besvarer telefonen om torsdagen mellem klokken 10 og 14. Lene har firmaet Lene Vind Kommunikation på adressen Kronborg 17A i Helsingør. De to varetager også administrationen for Middelgrundens Vindmøllelaug. Bestyrelsen ser med glæde fremtiden i møde i fbm samarbejdet med vores nye administration.Al henvendelse foregår stadig via e-mailen: hvl2009@gmail.com. 9


Nyt Fra ledelsen fortsat

Telefonnummeret er uændret 3336 2121 indtil den 1. april 2014, hvor det skifter til 2117 7170. Postadresser og e-mailadresser på Marian Schønning og Lene Vind er angivet på side 2.

Delegation fra Thailand

Besøg ved møllen

Laugets mølle er stadig en attraktion i lokalområdet. Gæsterne kommer fra nabolaget og fra lande helt ovre på den anden side af kloden. Selve ideen om at eje en vindmølle i fællesskab interesserer de udenlandske gæster meget, fordi de ikke har tradition for den type ejerskab. I løbet af 2013 havde lauget blandt andet besøg fra Japan, Korea og Thailand. Bestyrelsen har ikke en organiseret ’besøgstjeneste’ og de fleste besøg finder sted uden involvering fra laugets bestyrelse. Det sker dog, at formand Erik Frølund-Thomsen stiller sin tid og viden til rådighed i forbindelse med besøg, og i samarbejde med lokalavisen Hvidovre Avis bliver besøgene ofte til en lokal begivenhed.

Stor thailandsk delegation i Hvidovre

Det er gæster med stor indflydelse på den generelle meningsdannelse, som kommer til Avedøre Holme. I maj kom en delegation på 10 personer fra Thailands energiministerium. De fik set møllen i fuld sving, mens blæsten nåede op på 15 meter/sekundet. Gæsterne drog hjem med oplysninger om den fysiske mølle og den store produktion. Besøget var et led i at hæve niveauet på energiområdet i Thailand.

Over Grønland til Hvidovre

I december kom et hold fra den koreanske tv-station KBS forbi. De havde også været på Grønland for at lave en reportage om global opvarmning. De var især interesseret i at høre om bæredygtig energiproduktion og koreanerne var meget overraskede over, at det er almindelige danskere, som har købt andele og således bakker op om en klimavenlig måde at producere energi. De koreanske Tv-folk kom lige fra Grønland, hvor vejret efter sigende var bedre! På billedet ses Frølund-Thomsen med teamets koordinator og tolk Young-suk No, journalist Nam-Su Lee samt tekniker og kameramand.

10

Erik Christiansen og Erik FrølundThomsen fra laugets bestyrelse tog imod gæsterne fra Thailand. De ses her sammen med lederen af delegationen, Sigurd Bunk Lauritsen Grontmij A/S, der implementerer projektet ’Thailand-EU Cooperation Phase II’ på vegne af EU-delegationen i Bangkok, samt Thammayot Srichuai, der er direktør for afdelingen for alternativ energiudvikling og effektivisering. Foto: Annemette Mikkelsen, Hvidovre Avis


Vindmøllestudier

Erik Frølund-Thomsen fortæller her om erfaringerne med opstarten af Hvidovre Vindmøllelaug og næstformand Erik Christiansen (th) lytter sammen med de øvrige deltagere fra REScoop.

Toneangivende Energifolk fra hele Europa på besøg ved Hvidovremøllen I oktober fik laugets mølle besøg fra det europæiske projekt REScoop, som Middelgrundens Vindmøllelaug er en del af. Projektet handler om at få indsamlet viden og erfaringer fra en række lande om folkelig energi. Selv om vi er et Europa, så findes der mange forskellige måder at organisere folkelig energi på. I nogle lande er folkelig energi et ukendt begreb. Gæsterne fra de forskellige europæiske lande besøgte også Hvidovrebo og Solhuset for at høre mere om solceller og solfangere.

Koreansk TV på besøg

Foto: Annemette Mikkelsen, Hvidovre Avis 11


Nyt fra administrationen Nyt telefonnummer

Laugets skifter som omtalt telefonnummer fra 1. april 2014 til tlf. 2117 7170. Indtil da bliver alle, som ringer via det gamle telefonnummer, henvist til det nye nummer.

Vigtigt - husk når du ændrer bank og kontonummer

Når du skifter bank eller får nyt kontonummer, skal du også huske at give vindmøllelauget besked. Der kommer først besked fra banken, når det er for sent og det er når lauget har forsøgt at indsætte afkastet på den opgivne konto og pengene kommer retur. Arbejdet med genudbetalinger tager tid, derfor koster genudbetaling et gebyr på 150 kroner. Beløbet fratrækkes afkastet. På servicebrevet, som udsendes sammen med indkaldelsen til interessentskabsmødet, står de kontooplysninger lauget har fra dig. Er de ikke korrekte, skal administrationen have besked senest 14 dage før udbetaling af afkastet - det vil sige enten 15. marts eller 15. september. Opdatering af bankoplysningerne kan ske via hjemmesiden under menupunktet ’ændring af oplysninger’ eller ved at sende en besked til lauget via mail/brev.

Har du e-mail?

Rigtig mange andelshaver benytter e-mail og det er laugets bestyrelse glad for, fordi det reducerer udgifterne til frimærker etc., hver gang informationer og f.eks. nyhedsbrevet og årsrapporten kan udsendes via e-mail. Husk derfor venligst at give besked om en ny e-mailadresse eller ændringer af gamle. Det er hurtigt via hjemmesiden under menpunktet ’ændring af oplysninger’ eller ved at sende en e-mail til hvl2009@gmail.com 12

Skifter du fysisk adresse, vil lauget også gerne have besked om den nye adresse. På forhånd tak.

Når andele skifter ejer

Køb og salg af de 10.700 andele foregår stadig via hjemmesiden under menupunktet ’handelspladsen’. Vil du som andelshaver gerne sælge dine andele, skal der ske en overdragelse. Der står mere om det på hjemmesiden under menupunktet ’køb og overdragelse’. Her ligger også overdragelseskontrakten, som skal udfyldes af både sælger og køber, og godkendes af administrationen, før salget er en realitet. Administrationen sender en bekræftelse inden for 10 dage. Overdragelsesdatoen skal enten sættes til at være 1. april eller 1. oktober på grund af udbetalingerne af afkast. Er der sat kryds ved 1. april, betyder det at sælger får sit sidste afkast 1. april. Er datoen for overdragelse ud i fremtiden, kommer bekræftelsen fra administrationen først efter den kommende udbetaling af afkast. Køber betaler et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele, hvilket også gælder ved dødsboer. Kan du ikke længere finde dit andelsbevis, er det ikke et stort problem, da ejerskabet alene afgøres af registreringen i Hvidovre Vindmøllelaugs database.