Page 1

PÁSKY S OSCILANÍM VINUTÍM SVITKY

I. MATERIÁLY Oceli k cementování Oceli k zušlechťování Oceli na pružiny a další použití/Slitinové oceli

EN 10132-2, EN 10084 EN 10132-3 EN 10132-4

Oceli na pružiny a další použití/Slitinové oceli Oceli s vyšší mezí kluzu Snadnoobrobitelné oceli

EN 10130 EN 10149 -

Martenzitické oceli Feritické oceli Austenitické oceli

EN 10151, EN 10088-2 EN 10151, EN 10088-2 EN 10151, EN 10088-2

NEŽELEZNÉ KOVY

Hliník, Měď, Mosaz, Bronz, Niklové stříbro

EN 573, EN 1652, EN 1654, EN 1652, EN 1652

MEZ PEVNOSTI

230N/mm2 - 2100N/mm2

VYSOKOUHLÍKOVÉ OCELI

NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI

NEREZOVÉ OCELI

II. KAPACITA OSCILAČNÍCH SVITEK/CÍVEK

III. CHARAKTERISTIKA SVITKA S KARTONOVOU VÝZTUHOU VNITŘNÍHO PRŮMĚRU

(mm)Jmenovitá šíĜka

50

DěEVċNÁ CÍVKA

40

Maximální šíĜka oscilaþní svitky

30

Svitka s kartonovou výztuhou vnitĜního prĤmČru/cívka

25 20 15

VnitĜní prĤmČr

500 mm

500 mm

300** / 400 / 500 mm

Maximální vnČjší prĤmČr 10

300** / 400 / 500 mm

1200 mm

760 mm

2000 kg

1500 kg

8

Maximální hmotnost

DĜevČná cívka

6 5

Další možnosti rozmČrĤ cívek

** Dle domluvy

4

0.20 0.30 0.50 0.70 1.00 1,80 2.00 2.20 2.50

V. BALENÍ

(mm)Jmenovitá tloušĢka Dle domluvy

IV. SVÁŘENÍ Metoda:

TIG

Znaþení:

Barvou ( VYBRANÁ BARVA) ( 1 STRANA/2 STRANY)

Svitka ve vertikální poloze

Vlajka

Svitka v horizontální poloze

KONKURENýNÍ VÝHODY VENTAJAS DEL ENCARRETADO Snížení celkového poþtu zastavení stroje za úþelem výmČny svitky/cívky Zvýšení produktivity výroby z dĤvodu snížení poþtu výmČn cívek/svitek na stroji Lepší využití materiálu VýraznČ vyšší spolehlivost v procesu díky vysoké jednotnosti pásu Všechny informace v tomto dokumentu májí informativní charakter a nepĜedstavují žádné smluvní závazky. Chyby a omyly vyhrazeny.

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A. Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola E-48195 LARRABETZU. (Bizkaia) Tel.: +34 944 123 399 Fax: +34 944 868 301

Marconi, 13 - Pol. Sesrovires E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRES. (Barcelona) Tel.: +34 937 713 666 Fax: +34 937 713 115

www.vinco.es

Encarretado checo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you