Page 1

Ldoe mee!

IdeeĂŤnboekje

Zwolle


zdoe mee!

Inhoud 1 Geveltuinen 2 Kinderstraat 3 Boomtuintjes 4 Eten uit eigen tuin 5 Adopteer een stukje groen 6 Tijdelijk grondgebruik 7 Zelf schoonmaken 8 Hondenpoep 9 Herinneringsbomen 10 Natuurlijk spelen 11 Kinderboerderijen

2

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

Ideeënboekje U kunt uw straat groener maken. U kunt zelf groente verbouwen. Of veegt u samen met de buren uw straatje schoon? Er gebeurt al veel in Zwolle. Op de site www.zwolle.nl/doemee staat een kaart met alle initiatieven. Laat u inspireren. U kunt op de site ook terecht voor extra informatie. In dit boekje staan een aantal mogelijkheden. Maar wellicht heeft u nog meer ideeën. Laat het weten. Via de site of via de adressen achterin dit boekje.

ideeënboekje

3


zdoe mee!

4

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

1 Geveltuinen Lang niet iedereen heeft een voortuin. En op sommige plekken in de stad is (bijna) geen ruimte om bomen of ander groen aan te planten. Toch kunt u ook zelf uw straat groener maken, door middel van uw eigen geveltuin. Wat moet u regelen? Neem contact op met de gemeente via de e-mail of via 14038. Uw wijkbeheerder komt dan bij u kijken en beoordeelt uw aanvraag. Na goedkeuring kunt u beginnen met de aanleg van uw geveltuin. Meer informatie? http://www.zwolle.nl/geveltuinen

ideeĂŤnboekje

5


zdoe mee!

6

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

2 Kinderstraat Buiten spelen is belangrijk voor kinderen! Maar dan moet er wel ruimte zijn om vlak bij huis veilig te kunnen spelen. In Zwolle kunnen bewoners van hun straat een Kinderstraat maken. In een Kinderstraat is op geregelde tijden geen doorgaand verkeer. Zo krijgen kinderen extra veel ruimte om op straat te spelen. Bewoners plannen en organiseren deze dagen. De gemeente helpt hierbij door bijvoorbeeld hekken te leveren. Er zijn een aantal spelregels. Bewoners uit heel Zwolle kunnen een aanvraag indienen. Als u een Kinderstraat wilt organiseren, kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder. Dat kan via een aanmeldformulier (www.zwolle/kinderstraat). Of telefonisch via 14038. Uw wijkbeheerder neemt hierna contact met u op voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de spelregels doorgesproken. Dan wordt ook duidelijk of uw straat een Kinderstraat kan worden. Als uw straat Kinderstraat wordt, ontvangt u hiervan een bevestiging van de gemeente. De straat krijgt dan twee officiĂŤle Kinderstraatborden.

ideeĂŤnboekje

7


zdoe mee!

8

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

3 Boomtuintjes Een boomtuin is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom. Alle bomen in de straat hebben een stukje waar geen verharding is. Als bewoner van Zwolle kunt u zelf deze stukjes in uw straat opvrolijken. Bijvoorbeeld door hier bloemen te planten. Dit maakt de straat verzorgd en kleurrijk. U kunt naar eigen inzicht een boomtuintje inrichten. Buxus, viooltjes, akkerklokje of sedum? De keuze is aan u. U hoeft dit niet van tevoren te melden. Samen met uw buren kunt u zo uw straat leuker maken. De gemeente onderhoudt zelf de bomen in het centrum.

ideeĂŤnboekje

9


zdoe mee!

10

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

4 Eten uit eigen tuin Houdt u van tuinieren of wilt u ontdekken of het iets voor u is? U kunt een volkstuintje huren. Een volkstuin is maximaal 300 m2 groot. U mag hier een (schuil)hokje of kas plaatsen. In de Aa-landen vindt u de Aatuinen, in Zwolle-Zuid ligt Ons Genoegen. Via de sites van de verenigingen kunt u meer informatie vragen of zich aanmelden voor een tuintje. Zwolle heeft ook 14 plekken waar u een nutstuin kunt huren. Een nutstuin is kleinschalig en bedoeld voor buurtbewoners. Een nutstuin is maximaal 100m2 groot. Hier mogen geen hokjes op geplaatst worden. Wilt u hier een tuintje huren dan kunt u zich melden bij het bestuur van de tuin. Ga voor de contactgegevens via www.zwolle. nl/doemee naar ‘eten uit eigen tuin’. Naast de volks- en nutstuincomplexen zijn er nog diverse tuinen op particuliere gronden. Ook is het soms mogelijk om op grond die tijdelijk niet in gebruik is een eetbare tuin te maken. Zie hiervoor hoofdstuk 6 Tijdelijk grondgebruik.

ideeënboekje

11


zdoe mee!

12

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

5 Adopteer een stukje groen Kan het plantsoen bij u in de buurt wel wat meer kleur gebruiken? Het is mogelijk om een stukje groen te adopteren. Op deze manier neemt u samen met de buren het onderhoud voor uw rekening. Wilt u een stukje groen adopteren? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder. In overleg wordt er een adoptieovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken over het beheer. Bewoners van de Verwoldsebeek hebben al een stuk groen geadopteerd. Laat u inspireren en bekijk het artikel en de foto’s op Weblog Zwolle.

ideeĂŤnboekje

13


zdoe mee!

14

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

6 Tijdelijk grondgebruik Op verschillende plekken in Zwolle liggen stukken grond die niet direct ontwikkeld worden. Heeft u ideeën om braakliggende stukken grond tijdelijk te gebruiken? Bijvoorbeeld als moestuin, voor een kunstexpositie, of als locatie voor een evenement? Neem dan contact op. De gemeente Zwolle kijkt samen met u of uw idee gerealiseerd kan worden. U kunt een verzoek indienen met een aanvraagformulier. Ga via www.zwolle.nl/doemee naar tijdelijk grondgebruik. Nadat het formulier is ontvangen, neemt Ideeënmakelaar Marijke Sterkenburg contact met u op om het vervolg te bespreken. Aan het tijdelijk gebruik maken van grond zitten enkele voorwaarden. Zo mag er geen permanente bebouwing plaatsvinden. Ook wordt er altijd gekeken naar de bestemming van de grond. Afhankelijk van uw idee kunnen er voor u kosten verbonden zijn aan het gebruik maken van de grond. Bijvoorbeeld huurkosten. Wilt u meer informatie, of uw idee eerst overleggen, kunt u contact opnemen met Marijke Sterkenburg. (m.sterkenburg@zwolle.nl of telefonisch 038 – 4982718).

ideeënboekje

15


zdoe mee!

16

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

7 Zelf de straat schoonmaken Zwerfafval verdwijnt niet door ergernis, wĂŠl door samen opruimen. Steeds meer inwoners van Zwolle komen dan ook individueel en in groepsverband in actie tegen zwerfafval. Wilt u helpen om uw straat of buurt schoon te houden? U kunt bij de gemeente afvalgrijpers lenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder. Telefonisch kan dat via 14038.

ideeĂŤnboekje

17


zdoe mee!

18

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

8 Hondenpoep U kunt zelf een positieve bijdrage leveren om de overlast van hondenpoep terug te dringen. Zo kunt u bijvoorbeeld een antihondenpoepbord schilderen. De gemeente heeft hiervoor een doe-het-zelfpakket met voorbeelden beschikbaar. Er zijn ook diverse andere acties mogelijk. Zo zijn er spandoeken beschikbaar, die opgehangen kunnen worden. U kunt ook met buurtbewoners afspreken om een stuk groen hondenpoepvrij te houden of oproepjes in de wijkkrant zetten. Heeft u zelf ideeĂŤn om de overlast van hondenpoep te verminderen? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder.

ideeĂŤnboekje

19


zdoe mee!

20

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

9 Herinneringsbomen Het is een mooi gebaar om de geboorte van een kind te vieren met het planten van een geboorteboom. Ook kunt u een boom planten om een bijzondere datum te herdenken, bijvoorbeeld bij een 25-jarig huwelijksjubileum of bij het overlijden van een geliefd persoon. Lanen met herinneringsbomen zijn al geplant in het Vegtlusterbos en op Zandhove. Vanaf 2009 is een herinneringsbomenlaan beschikbaar in het natuurgebied langs de Westerveldse Aa, achter Waterschap Groot Salland. Ook hier komt een bord met de namen van de kinderen, echtparen en andere personen voor wie de bomen zijn geplant. De Stichting Zwolle Groenstad organiseert het planten van de bomen. U kunt op de site van Zwolle Groenstad een aanvraagformulier downloaden. http://www.zwollegroenstad.nl/ plant_een_herinneringsboom.php

ideeĂŤnboekje

21


zdoe mee!

22

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

10 Natuurlijk spelen Het is belangrijk voor kinderen om buiten te kunnen spelen. In de natuur is dat nog uitdagender en inspirerend dan op de gebruikelijke speelplekken. Een omgeving met natuurlijke materialen en hoogteverschillen biedt meer mogelijkheden voor beweging en fantasie. Het stimuleert de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Voor een natuurspeelplaats is vaak wel wat meer ruimte nodig. Wilt u een terrein in uw buurt inrichten als natuurspeelplaats, neem dan contact op met uw wijkbeheerder.

ideeĂŤnboekje

23


zdoe mee!

24

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

11 Kinderboerderijen Zwolle heeft drie wijkboerderijen: • Eemhoeve in de wijk Aa landen • Klooienberg in de wijk Holtenbroek • Schellerhoeve in de wijk Zwolle Zuid Behalve de mogelijkheid om de wijkboerderijen recreatief te bezoeken, zijn er verschillende kinderactiviteiten en maken verenigingen en organisaties gebruik van de wijkboerderijen. Het is mogelijk om de locatie te huren voor verschillende buurtgebonden activiteiten Wijkbewoners kunnen vrijwilligerswerk komen doen door mee te helpen met de dierverzorging of het organiseren van activiteiten. Meer informatie vindt u op www.traverswelzijn.nl Naast wijkboerderijen zijn er in Zwolle buurtweides. Ze liggen in het openbaar groen in de wijk. Buurtweiden worden elk beheerd door een groep enthousiaste vrijwilligers/buurtbewoners. De basisbezetting bestaat uit geiten, schapen, konijnen en kippen. Er zijn 12 buurtweiden in 10 wijken. Bekijk ze op www.buurtweiden.nl. Buurtweiden organiseren regelmatig activiteiten voor kinderen en de buurt.

ideeënboekje

25


zdoe mee!

Overzicht wijkbeheerders per wijk Woont u in Holtenbroek, Langenholte, Aalanden, Tolhuislanden of Hessenpoort? Wijkbeheerder Gerard Ballintijn e-mail: gcm.ballintijn@zwolle.nl telefoonnummer: 14038 twitter: @gballintijn Woont u in Diezerpoort, Wipstrik, Berkum, Berkum-Brinkhoek, Oosterenk of Wijthmen? Wijkbeheerder Ben Scherluit e-mail: b.scherluit@zwolle.nl telefoonnummer: 14038 twitter: @scherluit Woont u in Zwolle-Zuid of Windesheim? Wijkbeheerder Wim Mensink e-mail: wh.mensink@zwolle.nl telefoonnummer: 14038 twitter: @WimMensink1

26

ideeĂŤnboekje


zdoe mee!

Woont u in Stadshagen, Westenholte, Spoolde, Mastenbroek of Voorst? Stadsdeelbeheerder Bianca op de Weegh e-mail: b.op.de.weegh@zwolle.nl telefoonnummer: 14038 twitter: @BiancaopdeWeegh Woont u in de Kamperpoort, Binnenstad, Assendorp, Hanzeland, Veerallee of de Marslanden? Stadsdeelbeheerder Jurrien Stroomberg e-mail: j.stroomberg@zwolle.nl telefoonnummer: 14038 twitter: @JuRRieN68 De ideeënmakelaar Marijke Sterkenburg m.sterkenburg@zwolle.nl telefonisch 038 – 4982718

ideeënboekje

27


Colofon Dit is een uitgave van de Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle Postbus 10007 8000 GA Zwolle postbus@zwolle.nl www.zwolle.nl

juni 2013

Doe maar mee  
Doe maar mee  

De gemeente Zwolle heeft een overzicht met mogelijkheden om je wijk leefbaarder te maken. Vaak ondersteunt de gemeente hier ook bij.

Advertisement