Page 1

Geachte meneer/mevrouw Vincent van der Kolk, Wij hebben het genoegen u deze offerte te sturen in samenwerking met Hertek B.V., vanaf 2012 ook erkend als gasblusinstallatiebedrijf. Actuele uitdaging in brandveilig Nederland! Brandweren moeten besparen. Met de komst van het nieuwe bouwbesluit 2012 richten brandweren zich op hulpverlening aan mens en dier die niet zelfredzaam zijn. U kunt als gebouweigenaar of gebruiker niet meer rekenen op de komst van een brandweer in geval van een brand in uw pand. U heeft een wettelijke “eigen verantwoordelijkheid� als gebruiker van een pand en als werkgever / bedrijf. Schade als gevolg van brand kan ook op u als gebruiker verhaald gaan worden. Waarom is er in uw pand behoefte aan aanvullende beveiliging? Er is in uw pand een risico ruimte met een verhoogde kans op een brand. Een brand in deze ruimte is een bedreiging voor uw gehele pand. Ook is er in de regel > 60% van de tijd niemand aanwezig in uw pand om een calamiteit met handblusmiddelen te bestrijden. Ca. 1/3 van alle branden bij bedrijven ontstaan vanuit een elektrische oorzaak (bron: CBS 2011). Welke oplossing kunnen wij u bieden? Een automatisch blussysteem in de risico ruimte. Al bij een beginnende brand zal een blussing vinden. Dus nog voordat er vlammen zijn. U wordt direct telefonisch op de hoogte gebracht van de blussing om verdere maatregelen te kunnen treffen. We verzorgen alle diensten die nodig zijn om het systeem 24/7 waakzaam en blusbereid te hebben. Ook zonder de brandweer kunt u door deze beveiligingsmaatregel de gevolgen van een brand voorkomen.

Offertenummer


Wat zijn de investeringen voor deze aanvullende beveiliging? De investering voor deze installatie, inclusief het plaatsen en instructie op uw locatie is prijs 1 Kiest u voor het nieuwe meest milieuvriendelijke blusgas, dan geldt een meerprijs van prijs 2 De jaarlijkse onderhoudsprijs is ca. â‚Ź 350 De systemen zijn in de regel uit voorraad leverbaar. De geldigheidsduur van deze offerte is 30 dagen na dagtekening. Meer informatie via www.hertek.eu/blussen. Ook kunt u voor meer informatie inloggen met uw postcode en huisnummer zoals deze in de adressering van deze offerte brief staan. Om te bestellen kunt u een gescande kopie van de offerte met uw handtekening (door een bestel bevoegd persoon) en factuurgegevens aan ons sturen per mail aan blussing@hertek.eu. De factuur voor de installatie ontvangt u van Partnernaam. De factuur voor het onderhoud ontvangt u van Hertek.

Offertenummer


Samenvatting van de offerte: samenvattingofferteprefix_02-01-13102665RCKOLK112366true0.31truetruetruetruefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefal sefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalset rue

Offertenummer

test  

testwtwtwetwewet

test  

testwtwtwetwewet

Advertisement