Page 1


| Render van Villa Stratus


Voor u ligt het Portfolio van Vincent Jongman, jaargang 2013-2014. In dit Portfolio vindt u een impressie van mijn studie Bouwkunde, Bouwtechnische CommerciĂŤle Bedrijfskunde en enkele eigen gemaakte Architectonische Ontwerpen. Dit Portfolio geeft hiervan een korte beschrijving. Een meer uitgebreidere beschrijving kunt u vinden op de website: www.vincentjongman.nl of u kunt de gewenste documenten aanvragen. Mochten er vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan zijn deze zeer welkom. U kunt daarbij van het volgende emailadres gebruik maken: vincentjongman@hotmail.com . Ik wens u veel kijk en leesplezier bij het doornemen van dit Portfolio.

Met Vriendelijke groet, Vincent Jongman.


| Render van Kunstwerk A Way


Vincent Jongman werd geboren op 02 mei 1992 in het mooie Twente in Overijssel, Nederland. Al van jongs af aan heeft hij een grote passie voor bouwen en bouwwerken. In zijn jeugd fabriceerde hij hele huizen, winkels, restaurants, hotels en campings. Allemaal van papier er karton en volledig ingericht. Deze passie heeft zich , naarmate de tijd verstrijkt, opgebouwd tot een voorliefde voor architectuur en de gehele bouwbranche. Daarom heeft hij ook besloten na de Havo een opleiding Bouwkunde te gaan doen, om zo uiteindelijk te kunnen werken binnen de bouwbranche. Het liefst een vak met design en ontwerp. Vincent heeft een artistieke geest en houdt van creatief bezig zijn, zoals het ontwerpen, tekenen, fotograferen en schrijven. De inspiratie haalt hij grotendeels uit de natuur en de omringende wereld om ons heen. Hij is een harde werker, heeft een groot doorzettingsvermogen en kan zowel zelfstandig als in een team goed functioneren. Mocht u vragen hebben over Vincent Jongman dan kunt u van de contactgegevens gebruik maken.


Tijdens de opleiding Bouwkunde zijn de verschillende facetten van de bouwbranche beschreven. De studenten konden ook een afstudeerrichting kiezen. Deze afstudeerrichting specificeert de onderzoeksopdracht, welke in het vierde jaar wordt uitgevoerd. In dit hoofdstuk zullen de verschillende jaren van de opleiding worden besproken.

Opleiding Jaar Locatie

Bouwkunde 2009-2013 Saxion Hogeschool Enschede

Niveau Bachelor Afstudeer- Architectuur richting

Het eerste jaar is de Propedeuse fase. Dit begint met het oriënteren op de bouw. Alle fasen van het bouwproces worden kort beschreven. Het eerste kwartiel staat in het teken van de ‘’Eigen Woning’’. Deze getoetst en uitgewerkt in de vorm van bouwkundige details, plattegronden en bouwkundige beschrijvingen. Het tweede kwartiel staat in het teken van ‘’Het ontwerp’’. De studenten werken een ontwerp uit tot een definitief ontwerp. In deze fase heb ik het gebouw ‘’Verzonken in de IJssel’’ ontworpen. Dit is een vakantiewoning aan de IJssel in Deventer. De woning is geïnspireerd op een boot, welke is verzonken in de uiterwaarden van de IJssel. Het derde kwartiel is de ‘’Aannemingsfase’’. Hier worden de tekeningen uitgewerkt tot op uitvoeringsniveau. Het betrefthet uitwerken van een serie woningen tot een Indieningsgereed werk. Het vierde kwartiel is een zelfstandig kwartiel waar elke student individueel een gebouw uitwerkt. In dit geval was dit een boerderij. De boerderij is uitgewerkt tot op besteksniveau.


In het tweede jaar gaat men een stapje verder. Het zwaartepunt ligt op de indieningsgereed-fase en de uitvoeringsfase. Hierbij worden diverse berekeningen, zoals constructieve berekeningen, bouwfysische berekeningen en kostenramingen gemaakt. In dit jaar wordt er ĂŠĂŠn groot project uitgewerkt. Dit project betreft de Rombout Verhulstlaan in Almelo. Het betreft een vijftal appartementsgebouwen bestemd voor ouderen en mindervaliden. De gebouwen zijn ontworpen door het architectenbureau De Witte en van der Heijde. Het is de taak van de studenten om het plan uit te werken tot een uitvoeringsgereed werk.


In het derde jaar, ofwel de stageperiode, gaan de studenten een stageplek zoeken en een minor. Een minor is een programma waarbij er een stuk specialisatie wordt gedaan. In mijn geval is dit de Minor Architectuur op de Academie van de Kunsten (Artez) in Arnhem en de Minor BIM op de Saxion Hogeschool in Enschede. Bij deze minoren hoort een passende stage. Tijdens de Minor Architectuur heb ik stage gelopen bij het architectenbureau Jorissen Simonetti Architecten, te Rijssen en tijdens de Minor BIM bij Saxion en Stichting Pioneering.

Tijdens de minor Architectuur heb ik stage gelopen bij Jorissen Simonetti Architecten. De hoofdopdracht is het maken van een ontwerp van een woning op het Roombeek in Enschede voor een (semi-fictief) persoon, genaamd Martin Simek. De inspiratie voor dit ontwerp zijn de kaders (schilderijen). Naast het ontwerp heb ik diverse bouwkundige taken gedaan, zoals het maken van details, plattegronden, zonnestudies en kozijnstaten.


Tijdens de stage heb ik de Minor Architectuur gevolgd op Artez, de Hogeschool voor de Kunsten, te Arnhem. Deze minor laat de student kennis maken met andere aspecten dan het bouwkundige. Het legt de aandacht op het conceptuele vlak en het ontwerpproces. Enkele vakken zijn Architectonisch Ontwerpen, Concepten, Vormleer, Stedenbouwkundige Ontwerpen en Grafisch Ontwerpen.

Minor Jaar Locatie

Architectuur 2011 Artez, Academie voor de Kunsten, te Arnhem


Na de minor Architectuur heb ik een extra minor (i.c.m. stage) gedaan. Dit is de Minor BIM. BIM staat voor Building Information Model. De kern van deze methodiek is het samenwerken met verschillende partijen binnen één informatiemodel of meerdere gekoppelde modellen. Het informatiemodel bestaat uit een 3D visualisatie van het project, met daaraan gekoppeld allerlei informatie, zoals kosten, planning, uitvoering et cetera. Door actief met verschillende partijen binnen één, al dan niet gekoppeld, model te werken worden eventuele problemen sneller ingezien en verholpen. Tijdens de stage-periode is gekeken hoe BIM kan samenwerken met een methodiek als Systems Engineering. Deze methodiek legt een gestructureerde informatiedatabase vast, volgens de grondbeginselen van Systems Engineering en helpt duidelijke keuzes te maken. Meer over dit onderwerp kan worden gevonden op de website.


In het vierde jaar komen de drie studiejaren samen en wordt de student getoetst op zijn kunnen. Dit jaar wordt ingevuld met een afstudeerproject en een afstudeeropdracht. Deze twee vormen de kern van het vierde jaar.

De Watercampus is een utiliteitgebouw voor watertechnologie. Het is gelegen in Leeuwarden aan de monumentale stadsrivier de Potmarge. In dit gebouw staat duurzaamheid, flexibiliteit en innovativiteit een grote rol. Als groep is er getracht vast te houden aan deze kernwaarden en een gebouw te creĂŤren dat dient als baken voor de watertechnologie in Friesland.

| Render van de Watercampus, ontwerp: Van Mourik Architecten

De afstudeeropdracht is een vervolg op het onderzoek naar de koppeling tussen Systems Engineering en BIM, welke bij de Minor BIM is gedaan. In deze fase wordt er getoetst en verder ingegaan op de stof. Het onderzoek is te lezen op de website.


| Render van het atrium van de Watercampus


Dit onderdeel wordt later aan het Portfolio toegevoegd


| Render van Huize Roots


Diploma’s en certificaten zijn alleen aanwezig in de geprinte versie van het Portfolio


Portfolio Vincent Jongman 2013 2014  

Jaargang: 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you