Page 32

Gezocht: Donateurs en Sponsoren Dichter bij … de Bar het festival Een interactief taalfestival gericht op educatie, participatie en ontwikkeling. Dichters, singer-songwriters, rappers, proza trekken door de stad en laten het publiek kennis maken met het begrip spelen met taal! 15 & 16 maart 2014 Delft Niet alleen gevestigde namen maar ook aankomend talent en amateurs, niet alleen dichters maar ook singersongwriters, rappers en schrijvers van proza krijgen de kans om een groot publiek te bereiken en gaan de samenwerking aan met elkaar. Dit doen zij door samen op te treden, deel te nemen aan workshops en met elkaar van gedachten te wisselen. Dit resulteert in een festival waarbij de artiesten van locatie naar locatie trekken en het publiek kan blijven zitten om alles mee te maken. Daarnaast vindt de organisatie dat dichter bij de bar meer moet zijn dan een consumptief festival. Het moet aan de ene kant een ontlading zijn van eerdere podia en aan de andere kant een start van nieuwe activiteiten. Bovendien moet er ruimte zijn voor workshops en moet er een kans geboden worden aan amateurdichters. Geen consumptief festival maar een festival waarbij participatie een grote rol speelt. Het voortraject (gericht op creëren van draagvlak en bekendheid) is inmiddels van start gegaan en het vervolgtraject (gericht op vernieuwende initiatieven en dichtersplatform) is uitgewerkt. Bereik: Voortraject: enkele honderden als publiek en ca. 60 deelnemers workshops en artiesten. Festival Dichter bij de Bar: ca. 2.500 bezoekers Doelstellingen festival Dichter bij de Bar: -Gevestigd- & aankomend talent een podium bieden om voor publiek voor te dragen. -Een breed publiek kennis laten maken met hedendaagse schrijfkunst en daarmee het bevorderen van de schrijfkunst in het algemeen. -Amateurschrijvers ervaring laten opdoen door duo’s te vormen met ervaren dichters. -Participerend schrijven & taalontwikkeling bevorderen: Workshops, ook versies specifiek gericht op kinderen en jongeren. -Participatie door een wedstrijd waarbij mensen moeten dichten over Delft. Om het festival mogelijk te maken vragen wij een ieder om een gunst, doneer of neem contact op over sponsoring! Doneren via: www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1811-dichter-bij-de-bar voor sponsoring neem contact op met verzetdezinnen@gmail.com Naast het doneren is het festival ook te helpen met mensen die op ons stemmen. Ga naar www.jijmaakthetmee.nl en stem op dichter bij de bar. www.facebook.com/verzetdezinnen

33

Po-e-zine 6 Randstad  
Po-e-zine 6 Randstad  
Advertisement