Page 208

Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ ο τ ζ ι ο ύ λ α ς : « Μ ε τ ο ν κ ό μ π ο σ τ ο λ α ι μ ό κ α ι ά λ λ α δ ι η γ ή μ α τ α » 207

τίποτε. Η ουσία της είναι πιο εύθραυστη κι απ’ την ψιλότερη κλωστή, μ’ ένα φύσημα νομίζεις πως θα διαλυθεί. Κι όμως στέκεται απείραχτη στη θέση της, είναι βδομάδες που την παρακολουθεί. Πού βρίσκει τόση δύναμη, να περιφρονεί τα φυσικά στοιχεία;” Τελειώνοντας την παρουσίαση αυτή, θα κλείσω περίπου όπως ξεκίνησα: ότι δυσκολεύομαι τι να πρωτοδιαλέξω διαβάζοντας Κοτζιούλα. Κι αυτό γιατί κάθε φορά που ξαναδιαβάζω τα διηγήματά του, ανακαλύπτω όλο και νέα στοιχεία που με εκπλήσσουν ευχάριστα, άλλοτε στο περιεχόμενο, στον στοχασμό, κι άλλοτε στη μορφή, στην τεχνική. Διαβάζοντας κάποιος τον Γιώργο Κοτζιούλα στέκεται σ’ ένα από τα πιο γερά καρπόκλαρα και γεύεται έναν από τους πιο ζουμερούς και γλυκούς καρπούς της Νεοελληνικής μας Λογοτεχνίας. Αφήνω σε σας τη συνέχεια και την ανακάλυψη...

*Η Σωτηρία Μελετίου είναι φιλόλογος

Έ τ ο ς 1 9 ο - Τε ύ χ ο ς 1 9 - Κ α λ ο κ α ί ρ ι 2 0 1 8

Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2018  

Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2018

Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2018  

Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2018

Advertisement