Page 1

Ge誰ntegreerde proef 2009-2010

Aangeboden door Vincent De Blauwe 6 Handel 1 Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs Onderverdeling: Handel Mentor: Sien Demeyer en Victoria Vander Meersch Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Handel en Toerisme


Ge誰ntegreerde proef 2009-2010

Aangeboden door Vincent De Blauwe 6 Handel 1 Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs Onderverdeling: Handel Mentor: Sien Demeyer en Victoria Vander Meersch Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Handel en Toerisme


Woord vooraf Als student van het 6de jaar handel heb ik de opdracht gekregen een eindwerk te schrijven. De geïntegreerde proef is een verplicht onderdeel voor het behalen van het diploma hoger secundair onderwijs. Deze proef voor de richting handel staat volledig in teken van de minionderneming. Zo hebben we een eigen leeronderneming opgestart met de hele klasgroep. Dit is een ideale gelegenheid om de opgedane kennis uit de theorielessen op een interessant manier om te zetten in de praktijk. De geïntegreerde proef bestaat uit 2 delen namelijk de opdrachten die doorlopen over heel het schooljaar en de opdrachten die binnen het jaar ingediend moesten worden. De bedoeling hiervan is dat leerlingen zelf informatie opzoeken en leren plannen. Als leerling van het 6de jaar handel kregen we vooral GIP opdrachten voor de vakken bedrijfseconomie, toegepaste informatica, Nederlands, Engels en Frans. Enkele deelopdrachten waren: marktonderzoek, sollicitatiebrief, verkoopfacturen maar ook verslagen van bestuursvergaderingen. Dan denken we ook aan de doorlopende opdrachten waarbij het logboek toch wel een belangrijke taak was. Tijdens het maken van mijn taken maakte ik gebruik van de computerprogramma’s Word 2007, Excel 2007 en PowerPoint 2007. Kortom het eindwerk is absoluut een vakoverschrijdend project dat heel wat aandacht en werk vergt. Bij het maken van het eindwerk konden we reken op hulp. Zo wil ik eerst en vooral het SintJozefinstituut Handel & Toerisme bedanken voor de opleiding Handel die ik geniet. Dankzij deze opleiding mocht ik genieten van de ervaringen om te opereren in een minionderneming. We konden ook rekenen op de hulp, raad en natuurlijk ook de theoretische lessen van onze vakleerkrachten. Langs deze weg wil ik hen dan ook graag danken voor hun stimulans. Natuurlijk mag ik de hulp van mijn vader niet vergeten. Zonder zijn hulp zou ik nooit zo ver geraakt zijn. Mijn oprechte dank gaat bovendien ook naar alle lezers, die dit eindwerk op vrijwillige basis hebben nagelezen.

3


4


Inhoudsopgave WOORD VOORAF ............................................................................................................................... 3 OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN ..................................................................................................... 7 BRONVERMELDING .......................................................................................................................... 9 GIP-TAKEN ....................................................................................................................................... 10 1.

2

Deelopdrachten ..................................................................................................................................... 10 1.1 Organogram ......................................................................................................................................... 10 1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................................ 11 1.3 Franse uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................. 12 1.4 Marktonderzoek .................................................................................................................................. 13 1.5 Verslag aandeelhoudersvergadering Cartouche ................................................................................. 16 1.6 Verslag 22 April .................................................................................................................................... 17 1.7 Verslag: SA Möbler .............................................................................................................................. 18 1.8 Verslag bedrijfsbezoek Prisma Teknik ................................................................................................. 19 1.9 Verslag bedrijfsbezoek Vitalo .............................................................................................................. 21 1.10 Marketingmix....................................................................................................................................... 22 1.11 Analyse van de jaarrekening ................................................................................................................ 24 1.12 Mailing with Swedish students ............................................................................................................ 32 1.13 PowerPoint presentatie in Zweden ..................................................................................................... 35 1.14 Interview oud-leerling ......................................................................................................................... 36 1.15 Sollicitatiebrief ..................................................................................................................................... 37 1.16 Curriculum Vitae .................................................................................................................................. 38 1.17 L’epreuve intégrée 3: le commerce par téléphone ............................................................................ 40 1.18 Boekhoudkundige verwerking van de verkoopfactuur ....................................................................... 41 1.19 Boekhoudkundige verwerking van de factuur ..................................................................................... 46 1.20 Frans assortiment ................................................................................................................................ 47 1.21 Franse sollicitatie brief ........................................................................................................................ 53 1.22 Franse CV ............................................................................................................................................. 54 1.23 Eindverslag mini-onderneming ............................................................................................................ 55

DOORLOPENDE OPDRACHTEN.......................................................................................... 56 2.1

3

Logboek ............................................................................................................................................... 56

BIJLAGEN................................................................................................................................... 59 3.1 3.2 3.3 3.4

Hand-outs vergelijking tussen Zweden en België in het Engels........................................................... 59 Verkoopdagboek maart ....................................................................................................................... 60 Aankoopdagboek van de maand februari ........................................................................................... 61 Factuur mini-onderneming .................................................................................................................. 62

5


6


Overzicht van de bijlagen Bijlage 1 – Hand-outs vergelijking tussen Zweden en België in het Engels Bijlage 2 – Verkoopdagboek maart Bijlage 3 – Aankoopdagboek februari Bijlage 4 – Factuur mini-onderneming

7


8


Bronvermelding Bronvermelding boeken: HEYVAERT, F. , De boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid, De Boeck nv, Antwerpen, 2009 MAAS, H.W.J. , Prisma woordenboek ‘Nederlands Frans’, Het spectrum B.V., Utrecht, 2008 VAN BAARS, F.J.J, Prisma woordenboek ’Engels Nederlands’, Het spectrum B.V., Utrecht, 2004 MAAS, P.M, Prisma woordenboek ‘Frans Nederlands’, Het spectrum B.V., Utrecht, 2008 VAN GERMERT, J.A.H, Prisma woordenboek ‘ Duits Nederlands’, Het spectrum B.V., Utrecht, 2008 Bronvermelding internet: GOOGLE, wereldwijde zoekmachine, internet, (http://www.google.be) BABELFISH, online vertaler, internet, (http://nl.babelfish.yahoo.com) CARTOUCHE, website minionderneming, internet, (http://www.cartouchebrugge.be) NATIONALE BANK VAN BELGIË, in verband met analyse jaarrekening, internet, (http://nbb.be) WIKIPEDIA, vrije encyclopedie, internet, (http://www.wikipedia.be)

9


GIP-Taken 1. Deelopdrachten 1.1

Organogram Magazijnier Guillaume Van Mol Technisch directeur Hendrik Opstaele Aankoper Korneel Braqué Reclame & PR Commerciël Directeur Hélène Verhalle

Hanne Muylle,Stephanie Lannoo Order-Entry Entry Mathieu Paulus

Ceo Boekhouder

Nathan Calus Financieel directeur

Vincent De BLauwe

Annabel Tavernier

Kassier Faye Dehens HRM Fay Dehens

Administratief directeur Pieter Vande Venne

Webmaster Robreht Geernaert Secretaris Steven Wyseur

10


1.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Cartouche Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Gsm: 0479242505 BTW BE RPR Brugge

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Beste aandeelhouder Wij nodigen u en uw partner van harte uit op onze aandeelhoudersvergadering voor een hapje, een drankje en wat meer uitleg over de miniondernemingen van beide zesdejaars handel. Deze vindt plaats om 19.30u in de Zilverstraat nr. 26 We hebben volgende agenda punten. • • • • •

Verwelkoming Toespraak door dhr. Vandorpe: directeur van het Sint-Jozefinstituut. Voorstelling minionderneming Cartouche door Nathan Calus: gedelegeerd bestuurder. Voorstelling assortiment door Hélène Verhalle: commercieel directeur. Dankwoordje aan de aandeelhouders en sponsors.

Wij verheugen ons al op uw komst en hopen er een aangename avond van te maken. Met vriendelijke groeten

Vincent De Blauwe Boekhouder

11


1.3

Franse uitnodiging itnodiging aandeelhoudersvergadering aandeelhouder

Cartouche Zilverstraat 26 8000 Bruges Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51 Cartouche - Zilverstraat 26 - 8000 BRUGES Monsieur R.Bladelin Eurofix sprl Rue du Vertbois 45 4000 LIEGE

votre lettre du 2009-09-15

vos références RB/jv/38

nos références HP/bv/27

Bruges 2009 2009-09-17

Invitation à la réunion des actionnaires Madame, Monsieur L’établissement Cartouche est géré par les élèves de la sixième année commerce de l’institut SaintJozef. C’est une entreprise qui vend des articles de bureau de classe. Dans ma fonction de comptable de l’entreprise, l’entreprise dont vous êtes actionnaire, j’ai le plaisir de vous inviter à notre réunion des actionnaires. actionnaires L’explication et la réception ont lieu le 15 octobre à 19 heures 30. Nous donnerons une représentation de notre entreprise. L’ordre du jour : • • • • •

Mot d’amitié ; L'allocution par Monsieur Vandorpe ; La présentation de l’entreprise Cartouche ; La présentation de l’assortiment ; Le petit mot de remerciement aux actionnaires et aux sponsors.

La soirée se termine avec une réception. réception Nous nous réjouissons déjà de votre présence et en vous souhaitant une soirée agréable, agréable nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. Vincent De Blauwe Le comptable

12


1.4

Marktonderzoek

Dit is een enquĂŞte opgesteld door de minionderneming Cartouche. Gelieve deze zo eerlijk mogelijk in te vullen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Bent u bereid producten via internet te bestellen van onze mini onderneming? o Ja o Nee Bent u geĂŻnteresseerd in een maandelijkse nieuwsbrief van onze mini onderneming? o Ja o Nee Speelt het merk een rol wanneer u een balpen koopt? o Ja o Nee Welk soort product zou u het snelst kopen? o Design o Casual o Trendy o Kinderachtig o Stoer

13


1 De lijst van onderstaande producten gebruikt u

Nooit

2

Zelden (1x per maand)

3

Soms ( 1x per week)

4 Regelmatig ( meerdere keren per week)

5 Bijna altijd ( vrijwel elke dag )

balpen potlood pen stift geodriehoek lat nietjesmachine perforator map cursusblad printpapier gom plakband lijm Heeft u al een product gekocht bij Cartouche? o Ja o Nee Indien u op voorgaande vraag ja heeft geantwoord, wat heeft u gekocht?

balpen potlood pen stift geodriehoek lat nietjesmachine perforator map cursusblad printpapier gom plakband lijm

14


Slecht

Matig

Goed

Zeer Goed

Uitstekend

Wanneer u denkt aan de kwaliteit van dit/deze product(en) vind u dit dan:

15


1.5 • • •

Verslag aandeelhoudersvergadering Cartouche 15 oktober 19.30 u Kapel Sint-Jozefinstituut Mini-onderneming Cartouche

1. Verloop van de avond. • • • • • •

Aandeelhouderscertificaten werden in het begin van de avond aan de receptie door Pieter Vande Venne en Vincent De Blauwe aan de aandeelhouders van Cartouche overhandigd. Welkomstwoord door meneer Vandorpe. Voorstelling Cartouche. Toespraak Stef Dejonghe. Voorstelling ’t Houtmijntje. Uitnodiging receptie + dankwoord door Annabelle.

2. Afspraken • •

• • •

Voorbereiding: PowerPoint ontwerpen, ontwerpen, afspraken maken in verband met taakverdeling voor de avond. Voorbereiding op de dag zelf: stoelen plaatsen, stand plaatsen + opmaken, producten plaatsen, muziek en spreekinstallatie installeren, projector + laptop plaatsen, tapinstallatie plaatsen, broodjes djes smeren en de drank en hapjes in lokaal 50 plaatsen. Afspraken in verband met het uitdelen en teruginnen van strookjes certificaten Schrijven van toespraken door de gedelegeerd bestuurder en de directeurs. Deze werden nagekeken en ingeoefend bij mevrouw mevro Kenis. Afspraken met de klas 5OP waren er niet.

3. Evaluaties en aanpassingen •

• •

De PowerPoint had een zeer positieve uitstraling en sprak iedereen aan + het had een mooie structuur. De PowerPoint zouden samen met de toespraak geoefend moeten worden om eventuele ele verbeteringen aan de PowerPoint te maken. Over de voorbereiding in verband met het installeren en plaatsen van alles heb ik weinig opmerkingen omdat alles er stond en in orde was, alleen zouden we volgende keer beter wat afspraken maken voordien om te beslissen wie welke taken op zich neemt. Het innen van de certificaten ging goed. De speeches werden door sommigen tijdig voorbereid. Het was wel jammer dat anderen hiermee wachtten, een pluspunt was wel dat ze naar inhoud, spelling en uitspraak gecontroleerd werden en bijgestuurd werden. Dit werd gewaardeerd.

16


1.6

Verslag 22 april

Datum Duur Plaats Aanwezig Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

22/04/2010 10.15u-11.05u 11.05u Lokaal 80 Pieter, Faye, Korneel, Hanne, Robrecht, Guillaume, Hélène, ne, Nathan, Stephanie, Vincent, Annabelle, Mathieu, Hanne, Stephanie. Hendrik 1 Vincent De Blauwe

Agendapunten: 

Verkoopmomenten regelen 24/04.

Opgesteld verkoopsschema. 24/04 ( School) 9.40Mathieu 13.15 Guillaume 13.15.- Korneel 16.30 Pieter

Benodigdheden School Tent Kassa Rekenmachine Stylo Prijslijst Prijskaartjes Tafelkleed Banner

Bijkomende taken Commercieel departement maakt promotie voor product “work in style”.

17


1.7

Verslag: SA Möbler

SA möbler is de oudste meubelproducent in Zweden. Emanuel Andersson was de oprichter van de zaak .Hij bouwde als eerste meubelen in zijn hut in het jaar 1880. In 1896 richtte hij zijn eerste fabriek op. De zaak groeide wanneer Samuel Andersson in de zaak stapte. Ze brachten hun meubelenmet succes op de markt, maar in 1980 had het bedrijf financiële problemen. Drie jaar later waren ze bankroet. toen heeft Kjell Hammer SA Möbler overgenomen .Zijn idee was om bureau meubels te maken voor de nieuwe generatie. Dit was een goede zet want werknemers kregen veel aandacht en zo werden technologie en ergonomie in acht genomen bij het aankopen van bureelmeubilair. Later in 1998 gaf de BBC een documentaire over bedienden met een bureaujob .Ze meenden dat rechtstaand werken beter was dan constant een zithouding aan te nemen, dit zou beter zijn voor de bloed circulatie van het lichaam. SA Möbler zag een gat in de markt en produceerde voor het eerst bureaus die via een elektrisch systeem hoger of lager verstelbaar zijn zodat je zittend of staand kan werken. Maar daar stopte het niet bij .Ze creëerden een nieuw assortiment dat zowel ergonomisch als mooi en praktisch was van ontwerp. In 1998 lanceerden ze de meubelreeks Snitsa en het blijft zich ontwikkelen met hun nieuwere meubelen. Zoals je al gemerkt hebt probeert SA Möbler hun producten steeds beter te maken. Dit is ook de slogan van hun project groep “ Making the best better”.Het bedrijf verkoopt hoofdzakelijk in Europa, Zweden, Noorwegen en Denemarken en dit telkens aan kleinhandelaars. Er is het meest vraag naar zwart en wit meubilair en soms naar houtkleurig meubilair. Men maakt geen zelfbouwpakketten zoals IKEA, ze vervaardigen hun producten ook niet met lijm maar met pinnetjes dit om de stevigheid te garanderen. Hun meubelen zijn tevens populair want zo mochten ze al verscheidene keren meubelen leveren aan filmsets zoals Stieg Larsson´s Millennium trilogie. Ze zijn ook een open-minded bedrijf dat hun steentje wil bij brengen tot het inperken van de opwarming van de aarde zo investeerde het bedrijf voor 2 miljoen euro aan betere en milieuvriendelijkere machines. Buiten deze feiten geven zo ook veel om hun werknemers .Zo heeft SA Möbler een cafetaria en fitness ruimte waar ze kunnen sporten of om wat te praten. Vandaag heeft het bedrijf een omzet van ongeveer 16000 euro en zo’n 56 werknemers in dienst. Naar mijn mening zouden er meer zo’n bedrijven moeten zijn die telkens hun producent willen beter maken maar die daarenboven ook nog eens een open geest hebben en natuurlijk ook rekening houden met de ecologie en menslievend zijn.

18


1.8

Verslag bedrijfsbezoek Prisma Teknik

Prisma bestaat al 23 jaar. Het bedrijf produceert hoofdzakelijk oversteekmechanismen voor de openbare weg.

Dit oversteeksysteem is zeer goed uitgewerkt. Zo maakt het niet uit waar je drukt op het toestel om het te activeren. Nog iets goeds is dat wanneer er veel lawaai is, de biep toon luider zal zijn dan wanneer het stil is zoals bv s’avonds om geluidsoverlast te voorkomen. Wat natuurlijk ook zeer belangrijk is, is dat blinden weten wanneer ze kunnen oversteken, dit is geen probleem omdat het toestel eerst en vooral een bieptoon maakt maar aan de zijkant van het toestel staat in braieschrijft hoe het oversteekpad er uit ziet. Prisma teknik heeft ook een paar andere toestellen ontworpen voor de fietser, tram en voor speciale gevallen zoals wegwerken. Buiten deze apparaten maakt dit bedrijf ook drukknoppen, Ovality Kit en Crankshaft deflection indicator. Maar Prisma Teknik is niet zonder problemen zo groot geworden zoals ze vandaag is. Ze namen namelijk een lening aan van het buitenland maar door een stijgende inflatie van 30% ging hun lening ook omhoog. Hij vroeg de bank en leveranciers vriendelijk om uitstel van betaling. Het zag er slecht uit voor hem en zijn bedrijf dus begon hij te bidden tot God en Jezus. Op een gegeven dag had zijn vriend 2 klanten maar kon hij deze niet alle 2 tegelijk ontvangen dus verwees hij 1 klant door naar hem. Wanneer deze klant bij hem in zijn bureau zat moest hij zo hard lachen omdat deze klant zo’n grappig figuur was en hoe raar het ook mag lijken maar de klant begon ook te lachen. Dit luchtte zo op voor hem het was alsof die zware steen uit zijn maag was en alles ging terug beter. Voor hem was dit de zegen van God. Nu bidt elke morgen het hele bedrijf tot God en Jezus. Prisma Teknik steunt ook liefdadigheidsprojecten. Hij vertelde ons met een verhaal hoe hij deze projecten steunt en hoe sterk hij hier achter staat. Als christelijke student vond ik dit een boeiende en fijne rondleiding. Eerst en vooral werden we onthaald met koffie en gebak wat voor mij een symbool was van gastvrijheid. De vertoning met zijn waterval en dergelijke vond ik iets wat vreemd. Toen kregen we wat uitleg over zijn producten wat ik fascinerend vond hoe hij deze producten zo goed mogelijk maakt en de

19


gedachte er achter dan bedoel ik het handje dat naar de hemel wijst. Voor mij was het helemaal niet storend dat hij zo overtuigd Christen is al kan ik me wel inbeelden dat sommigen het hier wat moeilijker bij hadden.

20


1.9

Verslag bedrijfsbezoek Vitalo

Op donderdag 29 april konden we ons verheugen op een bedrijfsbezoek bij het bedrijf Vitalo. De naam Vitalo komt van het Franse vite à l’eau, sponzen die snel water opnemen. Vitalo bestaat uit twee verschillende afdelingen, namelijk Vitalo Industries die gespecialiseerd is in het produceren van platen en stukken voor het interieur en exterieur van industriÍle wagens, hier naast maken ze omhulsingen voor grote technologische toestellen zoals medisch apparatuur, grote printmachines enz. Nog een speciaal product die ze produceren binnen deze groep zijn hun platen die geluid en vibraties opnemen die vooral populair zijn bij treinwagons. Hun andere afdeling Vitalo Packaging is wereld leider in het produceren van thermaformed verpakkingen die zeer populair is bij het beschermen van allerhande spullen. Zo zijn ze leverancier voor Nokia, Logitec, Iphone en nog veel meer andere bedrijven. Na het interessante voorwoord met powerpoint kregen we de kans om alles met eigen ogen te zien. Eerst zagen we een paar afgewerkte producten, daarna kregen we te zien hoe alles goed word afgemeten zodanig dat er geen fouten gemaakt worden. Toen we iets verder gingen kragen we de afwerking te zien van enkele platen; voornamelijk werden deze kleine afwerkingen gedaan door arbeiders, maar iets verderop vonden de grote machines zich plaats die de platen opwarmen tussen aluminium vormen, ze kozen voor aluminium omdat aluminium een temperatuurhoudend metaal is. Ze kunnen deze materie opwarmen tot de gewenste temperatuur, maar ook doen afkoelen. In deze vormen zitten er gaatjes die ongeveer een speldekop groot zijn die de vorm vacuum maakt zodanig dat de plaat de gewenste vorm aanneemt. Eens dit proces gedaan is wordt de plaat afgekoeld en moet ze enkel nog bewerkt worden met andere machines. Zo is er de lijmmachine die 2 platen aan elkaar lijmt zodanig dat ze samen getrimt kunnen worden, op deze manier krijgt men het mooiste resultaat. We stelden ook de vraag wat ze doen met al de stukken die ze aftrimmen. Onze gids antwoordde hierop dat ze deze stukken terugsturen naar de leverancier. Zij malen de stukken dan in fijn stof en maken dan opnieuw nieuwe platen van dit goedje. Na al deze indrukwekkende machines gezien te hebben kwamen we terecht in een iets ander stuk van het bedrijf waar ze voornamelijk mouse bewerken en isolatie platen maken. Hier zagen we zeer veel verschillende platen en nog een machine namelijk de H2O snijmachine. Na deze boeiende rondleiding konden we nog samen een drankje verkrijgen en was het al gauw tijd om terug met de bus richting Brugge terug te keren.

21


1.10 Marketingmix

Marktafbakening De markt waarin we ons bevinden is een markt waarin grote bedrijven het grootste deel van deze markt inpalmen. We richten ons voornamelijk op scholieren, ouders en iets minder vaak op ouderen. Onze gerichte doelgroep is ook goed gekozen omdat vooral deze personen onze producten kopen.

Prijs We trachten onze prijzen van onze producten laag te houden. Bij het bepalen van onze verkoop prijzen maken we gebruik van cost-plus-pricing. Dit wil zeggen dat we de kostprijs nemen van het product en daar een winstmarge bijvoegen om zo aan onze verkoop prijs te komen. Onze concurrenten passen deze techniek ook toe. Kortingen kunnen we moeilijker hanteren. Ten eerste verkopen we aan voornamelijk aan particulieren en niet zo zeer aan bedrijven die meestal grotere bestellingen plaatsen. Ten tweede geven onze kleine winstmarges weinig ruimte om kortingen op producten te plaatsen. De verkoopprijs mag echter een belangrijk instrument zijn, zeker doorslaggevend is onze kwaliteit van de producten en goede service. Het bieden van een hogere kwaliteit en service kan resulteren in een terugverdien effect met een hogere winst.

22


Product Wij verkopen kantoorbenodigdheden. We hebben voor een diep productgamma gekozen. Ze hebben een mooi design en zien er modern uit. Onze producten hebben over het algemeen een goede kwaliteit. Echter waren er al opmerkingen betreffende de kwaliteit van de balpennen met opschrift. De voordelen van ons assortiment zijn het ontbreken van een vervaldatum en ze kunnen gemakkelijk gestockeerd en verplaatst worden. Een nadeel aan deze producten zijn dat we last hebben van concurrentie door andere winkelketens die een lagere verkoopprijs hebben dan wij kunnen aanbieden.

Plaats De zetel van Cartouche is gelegen in het SintJozefinstituut Handel & Toerisme te Brugge. Dit heeft meerdere voordelen zo denk ik aan de vele potentiële klanten die in onze directe omgeving zijn. Nog een voordeel is ook dat we een leverancier hebben die zich niet ver bevindt van Cartouche. Tijdens activiteiten georganiseerd door de school zoals de opendeurdag krijgen we ook de kans om onze stand te plaatsen. Buiten binnensschoolse verkopen zijn er ook plannen om op markten onze stand te plaatsen zoals op T’Zand of de markt ten Briele. Kortom onze vestiging is ideaal voor onze onderneming.

Promotie Cartouche tracht een stijlvol imago aan te nemen dit is duidelijk te merken aan het logo, de baseline ‘ Work in style’. De reclame die we maken gebeurt hoofdzakelijk via mond-aan-mond reclame en affiches die we ophangen. Een bijkomend middel is onze eigen website en onze sponsors. We kunnen dus stellen dat onze promotie niet veel geld in beslag neemt maar dat de promotie die we maken wel effectief is. Ik heb in verband met de toekomst een paar suggesties zoals het laten drukken van grote affiches die we op meerdere plaatsen kunnen hangen om zo te laten weten wanneer we verkopen en waar precies. Nog een doel is om een catalogus te maken en die rond te delen aan leerlingen zodat deze kunnen circuleren bij onze doelgroep. Een manier om bekender te raken is door in de krant te verschijnen. Een mogelijke kans hiertoe is via een speciale actie georganiseerd door de mini-onderneming.

23


1.11 Analyse van de jaarrekening

Inleiding: Mijn analyse zal gaan over de jaarrekening van DANNEELS NV. DANNEELS is een naamloze vennootschap gelegen in Sint-Andries die Schoolbenodigdheden en kantoor benodigdheden leveren aan kleinere winkel ketens. Toevallig is DANNEELS NV ook hoofdleverancier van Cartouche en is er dus een zeer sterke link. De reden waarom ik deze onderneming heb gekozen is natuurlijk omdat ze onze hoofdleverancier zijn maar ook om nog vele andere redenen zoals: ze begeleiden hun klanten bij de keuze van hun: assortiment, en promotie. Ze bieden hun klanten een snelle levering en correcte prijzen.

Liquiditeit: enge zin: Vlottende activa – voorraden vreemd vermogen op korte termijn 1718484 - 1.106.727 = 0,439466 1.392.046 Argumentatie: De liquiditeit in enge zin houdt geen rekening met de voorraad omdat deze nog omgezet moet worden in vorderingen. Als deze berekening maken bij Danneels kunnen we zien dat het getal onder 1 ligt. Dus Danneels NV rekent meer op hun verkoop van hun voorraad om hun vreemd vermogen op korte termijn af te betalen.

Ruime zin: vlottende activa vreemd vermogen op korte termijn 1.718.484 = 1,234502 1.392.046 Argumentatie: De liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar vreemd vermogen op termijn terug te betalen. Op ruime zin kunnen we vaststellen dat de uitkomst groter is dan 1 en kunnen we dus spreken over een liquide onderneming.

Solvabiliteit: eigen vermogen totaal vermogen 747.141 = 0,318835 2.343.347

24


Argumentatie: Via solvabiliteit gaan we na of een onderneming in staat is haar schulden op korte en lange termijn te vereffenen. Hoe meer activa een onderneming gefinancierd heeft met vreemd vermogen, hoe groter de aflossingsverplichtingen van de onderneming. Een gezonde onderneming beschikt minimaal over 1/3 eigen vermogen en maximaal 2/3 vreemd vermogen. Danneels is een gezond bedrijf want ze hebben 1/3 eigen vermogen.

Rendabiliteit Winst(verlies) van het boekjaar na belastingen x 100 Eigen vermogen = € 31.493 x 100 = 4,22% € 747.141 Argumentatie: De verhouding tussen de winst of het verlies van een boekjaar na belastingen en het eigen vermogen bepaalt de winstgevendheid van het geïnvesteerde vermogen. Als een aandeelhouder/investeerder in Danneels belegt zal zijn belegging/investering een rendement van 4,22% opleveren. Als hij dit rendement zal vergelijken met een rente op een risicovrije belegging*, waarvan de risicopremie minstens 1/3 van een risicovrije belegging bedraagt, zal hij willen dat het rendement minstens 5,63% bedraagt. *risicovrije belegging is een plaatsing van middelen op een spaarrekening of een termijnrekening.

EBIT bedrijfsopbrengsten bedrijfskosten

= bedrijfswinst

= € 60.251 Argumentatie: Als men over EBIT spreekt, spreekt men ook wel over het courant resultaat, het bedrijfsresultaat of het operationeel resultaat. Deze bedraagt hier € 60.251. Dit bedrag heeft de winst voor interesten en belastingen weer.

Verticale analyse van balans en resultatenrekening Bij een verticale analyse stellen we het balanstotaal gelijk aan 100%. Ieder onderdeel van de balans wordt dan procentueel uitgedrukt t.o.v. het balanstotaal. Op deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van een onderneming. Hieronder vindt u de verticale analyse van de balans.

25


Activa Vaste activa I. II. III.

IV.

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair en rollend materiaal d. Leasing en soortgelijke rechten e. Overige materiële vaste activa f. Activa in aanbouw, vooruitbetalingen Financiële vaste activa

Vlottende activa V.

VI.

VII.

VIII. IX. X.

Vorderingen op meer dan één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering a. Voorraden b. Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

Totaal der activa

Boekjaar 1 26,67 % 0,00 % 1,52 % 25,14 % 20,91 % 1,68 % 2,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %

73,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 47,23 % 47,23 % 0,00 % 18,38 % 17,41 % 0,97 % 0,00 % 5,97 % 1,75 %

100,00 %

26


Passiva Eigen vermogen I.

II. III. IV.

V. VI. VII.

Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves a. Wettelijke reserve b. Onbeschikbare reserves e. Belastingvrije reserves f. Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

Voorzieningen & uitgestelde belastingen VIII. IX.

Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen

Schulden XI.

XII.

XIII.

Schulden op meer dan één jaar a. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden, soortgelijke schulden Overige leningen b. Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen c. Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar a. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen b. Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen c. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels d. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen e. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen, sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten f. Overige schulden Overlopende rekeningen

Totaal der passiva

Boekjaar 1 31,88 % 15,87 % 15,87 % 0,00 % 0,00 % 8,07 % 7,94 % 1,59 % 0,00 % 0,00 % 6,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4,16 % 0,00 % 4,16 %

63,96 % 4,42 % 4,20 % 4,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,22 % 59,40 % 2,56 % 24,83 % 24,83 % 0,00 % 28,12 % 28,12 % 0,00 % 0,13 % 3,64 % 1,47 % 2,17 % 0,12 % 0,14 %

100,00 % 27


28


Horizontale analyse van de balans

Activa Vaste activa I. II. III.

IV.

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten e. Overige materiële vaste activa f. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa

Vlottende activa V.

VI.

VII.

VIII. IX. X.

Vorderingen op meer dan één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering a. Voorraden b. Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Boekjaar 1 (2008)

Boekjaar 2 (2009)

100,00%

149,34%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 155,53% 149,01% 183,80% 80,17% 75,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

123,58%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 114,94% 114,94% 0,00% 132,99% 129,35% 269,19% 0,00% 234,95% 92,64%

100,00%

129,54%

29


passiva Eigen vermogen I

II III IV

V. VI. VII.

Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves a. Wettelijke reserve b. Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere e. Belastingvrije reserves f. Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

Voorzieningen & uitgestelde belastingen VIII. IX.

Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen

Schulden X.

XI.

XII.

Schulden op meer dan één jaar a. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden, soortgelijke schulden Overige leningen b. Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen c. Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar a. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen b. Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen c. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels d. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen e. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen, sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten f. Overige schulden Overlopende rekeningen

Totaal van de passiva

Boekjaar 1 (2008)

Boekjaar 2 (2009)

100,00%

136,86%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 974,81% 120,38% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 126,85% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1239,09%

0,00% 100,00%

0,00% 1239,09%

100,00%

119,40%

100,00% 100,00% 0,00%

66,23% 67,38% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

50,00% 127,09% 83,70%

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

114,09% 114,09% 0,00% 148,63% 148,63% 0,00% 1586,10% 128,02% 188,21% 105,18% 81,24% 89,35%

100,00%

129,54% 30


31


1.12 Mailing with Swedish students From: vincebreakdown@hotmail.com To: linnea.davidsson@live.se Subject: RE: Hello! Date: Thu, 22 Oct 2009 18:22:28 +0200 Hi Linnea ^^ As you mentioned I tried to e-mail you before. And I was troubled because I couldn’t start corresponding with you. But then our teacher said she gave us the list of e-mail addresses of last year . So she gave us a new list. I had to e-mail with Julia Daviddson. The e-mails never arrived. So I’m really pleased to be able to correspond with you. ^^ And I’m even more happy to know we will eventually see each other for real in Sweden. But first I want to introduce myself a bit. I'm Vincent De Blauwe and I live together with my parents. I have 2 pets, a cute white rabbit and a parrot. My hobbies are swimming, badminton and playing video games. And I hate running (because I suck at it) in my free time I like to be with my friends, go to parties and events. I'm more a liquor drinker. Beer gives people a beer belly and I’m not into that .XD I also like fantasy movies but not the science-fiction thing. Of cours I also like to watch comic movies. So I think that's about it maybe you can talk a bit more about yourself as well. Take care bye bye Vincent

Later on Linnea and I switched over to Skype

From: vincebreakdown@hotmail.com To: juliajohansson___@hotmail.com Subject: RE: hi Date: Mon, 9 Nov 2009 21:02:31 +0100

Hi Julia ^^

32


I’m incredibly sorry that I couldn’t contact you but it seemed I wrote your e-mail address wrong every time I tried mailing you. I’ll add you to my contacts now so that’s can’t be a problem anymore. I guess I should introduce myself now. As you already know I’m Vincent De Blauwe and I live in Bruges. I live together with my parents and my younger sister Gwendolyn she is 15 years old. I’m 17 years old and I will be 18 on 19 February. At the moment I’m taking lessons to become a life saver at sea. Next week I already have to take theoretical exams. Of course not only do we need to know many things but we also have to be able to do a lot of typical actions such as swimming 200 meters in less than 4.30 minutes and many many many other things that requires all of my powers to keep on going. We sure do get though trainings. So now I practise a lot for these tests to make sure I pass for my practical exam. But today I went to the doctor because I always had some pain in my hip when I was practising for my test; the doctor said I could not do anything that would demand a certain effort of my legs because they need to rest. Well that’s quite a bummer for me. In my free time I watch a movie or go out with friends and play badminton. Well that’s it so far about me.

I love hearing from you again soon.

Take care Vincent

Hi Julia

I already heard from my teacher that you indeed have to be 18 to be allowed in pubs, that must really be hard for you and your friends out there and of course for us a bit too because when we will visit Sweden we can’t enter as well, well most of us actually because some of our class are already 18. In Belgium this is completely different. Thank God. We need to be 16 to order a beer or something like that. And here in Belgium we have party’s organisated by companies as well, we have to pay for our ticket to enter and most of the time there is no age limit. Isn’t that just great!!! .

33


About my exams as a lifesaver. Well I must miss many practical lessons because of my hip and my practical exams are in March. They are really strict because if you fail at one test you can’t pass as a lifesaver that year. That’s why I want to do a lot of training but unfortunately I can’t for minimum 3 weeks. Of course we also have theoretical exams and those are already next Saturday . I’m kind of curious what you do in your spare time.

Take care Vincent

34


1.13 PowerPoint presentatie in Zweden

In Flandres fields (Lieutenant Colonel John McCrae).

World war 1 The effects this had on Flandres

How it started

In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow Loved, and were loved, and now we lie In Flanders fields. Take up our quarrel with the foe: To you from failing hands we throw The torch; be yours to hold it high. If ye break faith with us who die We shall not sleep, though poppies grow In Flanders fields.

How it started

• Von Schlieffen plan ( the blitzkrieg) • How the Von Schlieffen failed • Trying to capture Paris fast

Trench war • WW1 was described as a trench war. • The horrors of a trench war

The west front • Germany versus Belgium, France, The United Kingdom

– Low hygiene – High death toll – Low food and water supplies World war 1 – hell in the trenches

The several battlefields • There were many battles in Belgium and France. • Verdun • Bapaume • Ieper • Diksmuide

How Belgium helped • Belgian soldiers flooded the Ijzer henceforth stopping the Germans tanks and mantroops. • remembrance statue

35


1.14 Interview oud-leerling Dit zijn mijn vragen in verband met het interview over het uitwisselingsproject Zweden. De persoon die ik zal interviewen is Pieter Vande Venne.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Zou je graag naar school gaan in Zweden? Waarom wel waarom niet? Welke ervaring is je het meest bijgebleven van de reis naar Zweden? Waarom? Zou je graag nog eens terug gaan naar Zweden? Was je enthousiast om naar Zweden te gaan? Welke verschillen vielen je het meest op met de scholen in BelgiĂŤ en de scholen in Zweden? Is er een verschil in de mentaliteit van de Zweden in vergelijking met de mentaliteit van de Belgen? Wat vond je van de organisatie van de reis naar Zweden? Wat vond je van jouw gastgezin? Wat vind je van de alcohol wet dat geldt in Zweden? Ben je al eerder naar Zweden geweest? Wat vind je van het typisch Zweedse eten? Wat was voor jou het plezierigste moment? Vind je de Zwedenreis een goed initiatief? Vond je de Zwedenreis lang genoeg? Waren er zaken die je nog had willen doen tijdens het uitwisselingsproject?

36


1.15 Sollicitatiebrief Vincent De Blauwe Noordbruggestraat 10 8200 BRUGGE Tel. 050/311014

25 november 2009

Sien Demeyer Leercoah Cartouche Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie boekhouder Geachte mevrouw Demeyer Mijn interesse gaat uit naar de vacature van boekhouder die onlangs verscheen in de krant De Standaard (22 november 2009). Graag stel ik mij dan ook kandidaat voor deze functie. Ik heb al ervaring opgedaan als boekhouder in de mini-onderneming Cartouche en heb al vele lessen boekhouden achter de rug. Bovendien beschik ik over de vorming en de ervaring die u in uw profiel vraagt. In de bijlage vindt u mijn CV als aanzet tot nadere verkenning van de mogelijkheden. Om succesvolle resultaten te bereiken bestaat uw bedrijf uiteraard uit werknemers die uit het juiste hout gesneden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ook ik in dit team thuishoor. Dit omdat ik ruime ervaring heb door mijn vorige functie als boekhouder bij Cartouche.Tijdens het uitoefenen van deze functie ben ik altijd zeer precies geweest en heb ik alle opdrachten voor de verschillende deadlines kunnen afwerken. Als boekhouder zou ik een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan uw bedrijf. Ge誰nteresseerd in deze boeiende functie, hoop ik dan ook op een persoonlijk gesprek zodat ik u van mijn capaciteiten kan overtuigen. Met vriendelijke groeten Vincent De Blauwe

37


1.16 Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens Adres Geboorte plaats en datum Telefoon nummer GSM nummer E-mail adres Burgerlijke staat Nationaliteit

Noordbruggestraat 10 Brugge,19 februari 1992 050 31 10 14 047 664 73 22 vincent.de.blauwe@hotmail.co vincent.de.blauwe@hotmail.com Ongehuwd Belg

Opleiding 3de graad TSO Handel in Sint-Jozefinstituut Jozefinstituut Handel & Toerisme.

Ervaring

2009-2010:

Boekhouder in de mini-onderneming onderneming Cartouche. Maken van facturen. Invullen van het verkoop en aankoopdagboek en het invullen van het journaal en natuurlijk ook de BTW aangiftes invullen.

Talenkennis Moedertaal:

Nederlands

Diverse

38


Bureauticakennis

Hobby's:

Zwemmen en badminton

Referenties

Sien Demeyer sien.demeyer@skynet.be Hans Decock 051 22 46 69 Peter Van Voorn pvvooren@skynet.be Jaques De Blauwe 050 31 45 74

39


1.17 L’epreuve intégrée 3: le commerce par téléphone Dialogue 1 A: Bonjour, ici … de la firme Cartouche. Est-ce que je suis chez la firme Danneels à Mouseron? B: Bonjour, je peux vous aider? A: Oui, je vous téléphone à propos des perforateurs que j’ai vus sur le site web. Je voudrais avoir quelques renseignements concernant cet article. B: Un instant, je vous passe le responsable du Service des ventes. … C: Bonjour Monsieus, Madame, il s’agit de quoi? A: Bonjour, j’aimerais avoir des renseignemens sur les perforateur que j’ai vus sur votre site web. C: Qu’est-ce que vous aimeriez savoir exactement? A: Je voudrais savoir le prix pour une commande de 100 perforateurs ADI. C: Je vais noter votre demande. A: J’aimerais savoir le delai de livraison aussi. C: Toutes les commandes sont livrées dans les quinze jours. A: C’est possible de me faire parvenir une offre? C: Vous recerez des nouvelles dans les prochains jours. A: Je vous donne mon adresse,… C: J’ai noté, merci de votre demande. A: A bientôt. C: Au revoir.

Dialogue 2 B: Bonjour, la firme Cartouche? Ici la firme Danneels de Mouseron. A: Bonjour, … à l’appareil. B: Avez-vous déjà eu le temps de regarder l’offre? A: Oui, j’ai lu l’offre. B: Les produits vous intéressent toujours? A: Oui, je suis trés intéressé. Vous pouvez m’envoyer un représentant? Vu la grande quantité commandée j’aimerais avoir une réduction. B: Nous pouvons vous accorder une réduction de 9%. Notre représentant Madame Soleil va vous contacter pour faire un rendez-vous le plus vite possible. A: C’est trés gentl. A bientôt. B: Au revoir.

40


1.18 Boekhoudkundige verwerking van de verkoopfactuur

Zilverstraat 12

Factuur

Mail cartouche@hotmail.com Tel 050 31 10 14 Fax 050 31 10 14

www.cartouche-brugge.be

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Gert Veelaert Alfsberg 47 2550 Kontich

idem facturatie adres

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >>

BE 400 052 249

bij betaling

Artikelnummer

Omschrijving

Klantnummer

Datum

1

Factuurnummer 2010-05-30 Aantal

VF-005 Stukprijs

Totaal

Btwcode

J

POD NIETJESMACHINE 24/6

1

5,79

5,79

21%

O

STABILO BOSS MINI EYE LOVE YOU 5 PACK BLISTER

6

4,55

27,27

21%

BTW 6 % BTW 21 %

Vervaldag

Totaal

Totaal

33,06 EUR

Totaal

0,00

33,06

33,06

0,00% korting

0,00 EUR

Ha.korting

0,00

0,00

0,00

Transport

0,00

0,00

0,00

KvK

0,00

0,00

0,00

MvH

0,00

33,06

33,06

BTW

0,00

6,94

6,94

Transport

BTW

0,00 EUR

6,94 EUR

29/06/2010 Totaal te betalen

40,00 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer VF-005. --> Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

41


Zilverstraat 12

Factuur

Mail cartouche@hotmail.com Tel 050 31 10 14 Fax 050 31 10 14

www.cartouche-brugge.be

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Gert Veelaert Alfsberg 47 2550 Kontich

idem facturatie adres

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >>

BE 400 052 249

bij betaling

Artikelnummer

Omschrijving

A2

Klantnummer

Vervaldag

Factuurnummer 2010-05-30 Aantal

ATOMA SCHRIFT PVC A5 GERUIT WAVES

BTW 6 % BTW 21 %

Datum

1

VF-006 Stukprijs

1

3,31

Totaal

Btwcode

3,31

21%

Totaal

Totaal

3,31 EUR

Totaal

0,00

3,31

3,31

10,00% korting

-0,33 EUR

Ha.korting

0,00

-0,33

-0,33

Transport

0,00

0,00

0,00

KvK

0,00

0,00

0,00

MvH

0,00

2,98

2,98

BTW

0,00

0,63

0,63

Transport

BTW

0,00 EUR

0,63 EUR

29/06/2010 Totaal te betalen

3,60 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer VF-006. --> Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

42


Zilverstraat 12

Factuur

Mail cartouche@hotmail.com Tel 050 31 10 14 Fax 050 31 10 14

www.cartouche-brugge.be

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Gert Veelaert Alfsberg 47 2550 Kontich

idem facturatie adres

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >>

BE 400 052 249

bij betaling

Artikelnummer

Omschrijving

B

PELIKAN GOM AL 20 PLASTIC

C

CONTE GILBERT POTLODEN B/12

BTW 6 % BTW 21 %

Vervaldag

Klantnummer

Datum

1

Factuurnummer 2010-05-30 Aantal

VF-007 Stukprijs

Totaal

Btwcode

10

0,58

5,79

21%

6

0,41

2,48

21%

Totaal

Totaal

8,27 EUR

Totaal

0,00

8,27

8,27

0,00% korting

0,00 EUR

Ha.korting

0,00

0,00

0,00

Transport

0,00

0,00

0,00

KvK

0,00

-0,17

-0,17

MvH

0,00

8,10

8,10

BTW

0,00

1,70

1,70

Transport

BTW

0,00 EUR

1,70 EUR

29/06/2010 Totaal te betalen

9,97 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer VF-007. --> Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

43


Zilverstraat 12

Factuur

Mail cartouche@hotmail.com Tel 050 31 10 14 Fax 050 31 10 14

www.cartouche-brugge.be

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Gert Veelaert Alfsberg 47 2550 Kontich

idem facturatie adres

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >>

BE 400 052 249

bij betaling

Artikelnummer

Omschrijving

H

Klantnummer

Vervaldag

Factuurnummer 2010-05-30 Aantal

POD KLEEFBANDAFROLLER ASS.

BTW 6 % BTW 21 %

Datum

1

VF-008 Stukprijs

20

5,79

Totaal

Totaal

Totaal

0,00

115,70

115,70

0,00% korting

Ha.korting

0,00

0,00

0,00

Transport

0,00

15,00

15,00

KvK

0,00

0,00

0,00

MvH

0,00

130,70

130,70

BTW

0,00

27,45

27,45

Totaal

Btwcode

115,70

21%

115,70 EUR 0,00 EUR

Transport

BTW

15,00 EUR

27,45 EUR

29/06/2010 Totaal te betalen

158,15 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer VF-008. --> Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

44


Zilverstraat 12

Factuur

Mail cartouche@hotmail.com Tel 050 31 10 14 Fax 050 31 10 14

www.cartouche-brugge.be

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Gert Veelaert Alfsberg 47 2550 Kontich

idem facturatie adres

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >>

BE 400 052 249

bij betaling

Artikelnummer

Omschrijving

Klantnummer

Datum

1

Factuurnummer 2010-05-30 Aantal

VF-009 Stukprijs

Totaal

Btwcode

J

POD NIETJESMACHINE 24/6

10

5,79

57,85

21%

D

GEODRIEHOEK SOEPEL 15X10

10

1,42

14,15

6%

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

Totaal

72,00 EUR

14,15

57,85

72,00

0,00% korting

0,00 EUR

Ha.korting

0,00

0,00

0,00

Transport

0,00

0,00

0,00

Totaal

Vervaldag

KvK

0,00

0,00

0,00

MvH

14,15

57,85

72,00

BTW

0,85

12,15

13,00

Transport

BTW

0,00 EUR

13,00 EUR

29/06/2010 Totaal te betalen

85,00 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer VF-009. --> Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

45


1.19 Boekhoudkundige verwerking van de factuur Nr. doc VF-01

VF-02

VF-03

VF-04

VF-05

Datum A/P/K/O A 4/05/2010 O P O 4/05/2010 A P O A 4/05/2010 P O A 4/05/2010 O P O A 4/05/2010 O P

+/+ + + + + + + + + + + + + + + +

Omschrijving 40000 70000 45100 70800 40000 45100 70000 40000 45100 70000 40000 70000 45100 74600 40000 70000 45100

Handelsdebiteuren Verkopen Handelsgoederen Te betalen BTW toegestane handelskorting Handelsdebiteuren Te betalen BTW Verkopen Handelsgoederen Handelsdebiteuren Te betalen BTW Verkopen Handelsgoederen Handelsdebiteuren Verkopen Handelsgoederen Te betalen BTW Transportkost van verkopen Handelsdebiteuren Verkopen Handelsgoederen Te betalen BTW

D 40,00

C 33,06 6,94

0,33 3,60 0,62 3,31 9,97 1,70 8,27 158,15 115,70 27,45 15,00 85,00 72,00 13,00

46


1.20 Frans assortiment

47


Une Boîte de mémo Ça sert a gardés des notes autocollantes. Prix € 6,00 la pièce

Une Agrafeuse Légère et robuste, grâce à ses agrafes exclusives, elle maintient parfaitement les feuilles sans les déchirer. Métal vernis. Ote agrafes intégré. Prix €7,00 la pièce

Une perforeuse Ca sert à perforer des papiers. Prix € 7,00 la pièce

Un Dévidoir Ça sert à dévider les bandes. Prix € 7,00 par pièce

48


Du Papier Viking Le papier de Viking est dus et excellent pour les imprimantes LaserJet Prix € 5,00 la pièce

Des blocs de cours Notre bloc de cours est excellent pour écrire vos propres notes. Prix € 2,00 la pièce

Des Cahiers Atoma Notre cahier est excellent pour écrire vos propres notes. Prix € 4,00 la pièce

Des Cahiers Atoma avec motif Notre cahier est excellent pour écrire vos propres notes. Prix € 6,00 la pièce

49


Des stylos Pour une écriture douce et fluide. Prix € 0,95 la pièce

Des Rapporteur d'angles Ça sert à dessiner des angles. Prix € 1.50 la pièce

Des Surligneurs Ça sert à surligner des mots Prix € 5,00 la pièce

Des correcteurs Ça sert à corriger des erreurs. Prix € 3.50 la pièce

50


Des Stylos avec inscription Un stylo très original avec une belle inscription: “Work in Style”. Prix € 7,50 la pièce

Des gommes Ça sert à effacer des erreurs. Prix € 0.70 la pièce

Des Crayons Ça sert à écrire. Prix € 0,50 la pièce

Le Stylo effaçable Notre produit extra ordinaire: Le stylo effaçable. Ça sert à écrire et à corriger vos erreurs faites avec le stylo effaçable. Prix € 2,00 la pièce

51


Des Taille crayons Ça sert à moudre des crayons. Prix € 1,00 la pièce

Des Classeurs à levier plastifiés Ça sert à organiser vos notes. Prix € 4,00 la pièce

52


1.21 Franse sollicitatie brief Vincent De Blauwe Noordbruggestraat 10 8200 BRUGES

Bruges, le 27 novembre 2009

Cartouche Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Candidature au poste de responsable du service comptable

Madame, Monsieur

Votre annonce pour le poste de responsable du service comptable, datée du 25 novembre 2009 et parue sur le serveur Internet online, a suscité chez moi un grand intérêt J’aimerais développer mes compétences au service d’une entreprise en pleine expansion comme Cartouche. Comme je bénéficie d’une certaine expérience dans le domaine économique et financier, je pense que je pourrais beaucoup vous apporter. En effet, dans mon expérience avec Cartouche, j’ai développé des compétences dans la gestion du service comptable .En plus, mes études de commerce m’ont donné de solides connaissances dans les finances. Enfin, je possède les qualités que vous recherchez pour ce poste : dynamisme, curiosité, responsabilité et autonomie.

En espérant que ma candidature retiendra vote attention, je reste à votre disposition pour un entretien de motivation. Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Vincent De Blauwe

P.J. : C.V.

53


1.22 Franse CV

Curriculum Vitae Données personnelles -Nom : -Adresse : -Lieu et date de naissance : -Numéro de téléphone : -Numéro de portable : -Adresse e-mail : -État civil : -Nationalité

Vincent De Blauwe Noordbruggestraat 10, 8200 Bruges Bruges, le 19 février 1992 050/311014 0476/647322 Vincent.de.blauwe@hotmail.com non marié Belge

Formation -Enseignement secondaire :

2002-2010: Diplôme Commerce au Sint-Jozefsinstituut de Bruges.

Expérience (stage) -2009

Stage au département financier de la minientreprise Cartouche

-Juillet 2009

Sauveteur en mer à Zeebruges

Connaissance des langues -néerlandais : langue maternelle Compréhension écrite français bon anglais excellent allemand bon

Compréhension orale bon excellent bon

Expression écrite

Expression orale

bon excellent bonnes bases

bon excellent bonnes bases

Divers -Connaissances informatiques :

MS Word MS Powerpoint MS Excel MS Access

Très bonne maîtrise Très bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise

-Hobbys : natation et badminton

54


1.23 Eindverslag mini-onderneming Zoals bekend is er in het laatste jaar TSO een geïntegreerde proef. In de richting handel valt deze geïntegreerde proef samen met de oprichting van een mini-onderneming. Deze onderneming heeft slechts een levensduur van september tot mei. Voor we echt met de mini van start konden had elk individu in de klas de taak om aandeelhouders te zoeken om op die manier een startkapitaal te kunnen vormen. Daarna hadden we de moeilijke taak om dit kapitaal zo goed mogelijk te investeren in goederen. In ons geval waren dit moderne en design bureauartikelen. In september hadden we dan de taak om een leverancier te vinden die het best aan onze eisen kon voldoen. Dit vergde veel opzoekwerk en telefoontjes. Uiteindelijk kwamen we terecht bij NV DANNEELS. NV DANNEELS had gunstige voorwaarden en de geschikte producten en werd dan ook onze hoofdleverancier. Daarna konden we aan de slag en werden de taken binnen de onderneming verdeeld. Tijdens de 1ste periode werd ik aangesteld als boekhouder. Mijn taken bestonden erin om facturen te boeken in het verkoopdagboek en het aankoopdagboek. Later kwam ook de taak van het factureren voor mijn rekening. Algauw kreeg het financiële departement ook de taak om de BTW-aangifte in te dienen bij VLAJO. De eerste aangifte werd gemaakt door Annabelle de financiële directeur en mijzelf de boekhouder, uiteraard konden we ook rekenen op de hulp van onze coach. Later was het maandelijks invullen en in orde brengen van dit document telkens voor mijn rekening. In januari gingen we op uitwisselingsproject naar Zweden, daar hebben we onze mini-onderneming voorgesteld aan de Zweden en op het eind van de week hebben we verkocht in een Zweeds warenhuis. Na de Zweedse uitwisseling volgde een sollicitatie voor een functiewissel binnen de minionderneming. Een week later maakte onze coach bekend wie welke functie had vanaf februari tot en met mei. Zelf mocht ik mijn functie behouden, mevrouw Demeyer motiveerde ook steeds waarom ze wie welke functie gaf en bij mij was de motivatie “ Ik heb jou in de functie van boekhouder behouden omdat jij alles al goed kent en de boekhouding zo goed doet”. Dit was natuurlijk aangenaam om horen. Uiteraard waren er nog verkopen waarvoor ik mij aangeboden heb zoals de verkoop aan het beursplein en de verkoop Ten Briele. Toen heb ik ervaren dat ik eigenlijk niet geschikt ben om te verkopen omdat ik de producten niet zo goed aan de man kan brengen. Wat ik vooral geleerd heb dit jaar is dat teamwork en een goede interne communicatie essentieel is om succes te kunnen hebben binnen een onderneming.

55


2

Doorlopende opdrachten

2.1

Logboek

Datum 2009-10-15

Uur 10.00-16.00 u.

2009-10-15 2009-10-16 2009-10-20 2009-10-20 2009-10-22 2009-10-22 2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 2009-10-28 2009-10-29 2009-11-04 2009-11-10 2009-11-10 2009-11-12 2009-11-12 2009-11-14 2009-11-17 2009-11-17 2009-11-17 2009-11-19 2009-11-19 2009-11-20

18.30-22.00 11.00-12.00 13.00-14.00 18.30-19.00 11.00-12.00 19.00-22.00 13.00-14.00 14.00-15.00 13.30-14.30 19.00-22.00 10.00-12.00 14.00-14.30 13.00-14.00 14.00-15.00 10.00-12.00 11.00-12.00 13.00-13.30 13.00-14.00 14.00-15.00 19.00-21.00 10.00-11.00 11.00-12.00 19.00-19.30

Activiteit Vergadering over wat er allemaal nog moet gebeuren voor de aandeelhoudersvergadering + afspraken maken. Nadien heb ik mij bezig gehouden met de boekhouding. Uitdelen van aandelen + strookjes terug in ontvangst nemen samen met Pieter Vande Venne Korte bespreking over de aandeelhoudersvergadering met Meneer Decock Evaluatievergadering aandeelhoudersvergadering met Mevrouw Sien De Meyer. Na bespreking verloop aandeelhoudersvergadering met ouders. Boeken van aankoopfacturen en verkopen van de aandeelhoudersvergadering. Maken van GIP taak Franse aandeelhouders uitnodiging. Boeken van aankoopfacturen en verrichtingen + opmaken van het aankoop en verkoopdagboek. Voorbereiding volgende verkoop moment + afspraken maken over wie wanneer zal verkopen. Bezoek aan NV Danneels om op zoek te gaan naar nieuwe producten om in ons assortiment te plaatsen. Maken van GIP taak briefhoofd met Userform Boeken van betalingen aan leveranciers. Nadien heb ik een factuur gemaakt. Mond-aan-mond reclame gemaakt bij mijn kapper. Boekhouding aanvullen, voorraad-en kasbeheer Reclame ‘verkoop op school’ Aanvullen van het verkoop en aankoopdagboek. Facturen helpen opstellen Thuis afwerken van het verkoopdagboek. Boekhouddocumenten, voorraadbeheer Bestelling nieuwe producten. Maken van GIP taak marketingmix. Boekhouding en voorraadbeheer. Bestelling plaatsen, catalogus en website update. Versturen van E-mail naar Zweedse student voor GIP taak E-mail contacts.

Bijlage

56


2009-11-24 2009-11-24 2009-11-26 2009-11-26 2009-12-1 2009-12-3 2010-01-5 2010-01-5 2010-01-7 2010-01-7 2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-22 2010-01-26 2010-01-26 2010-01-27 2010-01-27 2010-02-2 2010-02-2 2010-02-3 2010-02-4 2010-02-4 2010-02-9

13.00-14.00 14.00-15.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-15.00 10.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 10.00-11.00 11.00-12.00 14.00-16.00 13.00-14.00 14.00-15.00 10.00-11.00 19.00-22.00 13.00-14.00 14.00-15.00 10.00-11.00 13.00-14.00 14.00-15.00 13.00-14.00

2010-02-9 2010-02-10 2010-02-12 2010-02-23 2010-02-23

14.00-15.00 10.00-12.00 14.00-16.00 13.00-15.00 19.00-20.00

Interne en externe facturen, goedkeuren prijzen. Pakketjes samenstellen kerstverkoop en reclame campagnes updaten. Goederen prijzen en pakketjes maken. Voorraadbeheer en boekhouding. Facturen opstellen + inboeken in het verkoopdagboek. Facturen opstellen + boekhouding van de maan november indienen. Vergadering: De toekomstige activiteiten. Voorbereiding verkoop Zweden en droomcoach S. Van Menen. Voorbereiding bezoek SID-beurs + bespreking marketing mix. Facturen opstellen. Droomcoach S. Van Menen. Brainstormen nieuwe verkoopinitiatieven. Voorbereiding verkoop Zweden. Uitwerken verkoopinitiatieven. Verkopen in Zweden. Sollicitatiegesprek functie mini-onderneming. Facturen opstellen + inboeken in verkoopdagboek. GIP taken: Interview Zweden. Afwerken sollicitatie brief en CV. Vergadering. Boekhouding van de maand januari indienen. Afwerken GIP taak interview. Functie omschrijving opstellen. Boekhouding + tussentijdse inventaris. Functie wissel: Ik bleef in mijn functie maar kreeg Nathan Calus als financieel directeur, ik heb hem dan uitgelegd wat ik zoal doe en wat zijn taken zijn. In orde brengen van de boekhouding wegens fouten. Werken aan GIP taken. Werken aan GIP taak De factuur. Kennismaken met nieuwe leerkracht + vergadering. Werken aan GIP taak Frans telefoon gesprek.

57


2010-02-24 2010-02-25 2010-02-26 2010-03-3 2010-03-4 2010-03-4 2010-03-9 2010-03-11 2010-03-11 2010-03-16 2010-03-17 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-23 2010-03-25 2010-03-25 2010-03-30 2010-03-31 2010-04-1 2010-04-20 2010-04-21 2010-04-22 2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 2010-04-29 2010-05-3

8.00-9.00 10.00-12.00 14.00-16.00 13.00-15.00 14.00-16.00 19.00-22.00 13.00-15.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-15.00 8.00-9.00 10.00-12.00 19.00-22.00 13.00-15.00 8.00-18.00 20.00-23.00 13.00-15.00 10.00-11.00 10.00-12.00 13.00-15.00 10.00-11.00 10.00-12.00 10.00-18.00 20.00-22.00 13.30-15.00 8.00-16.00 19.00-21.00

GIP Verkoopsgesprekken. Vergadering + boeken van bestelbonnen. Filmen bij Pieter voor GIP taak interview oud-leerling. Vergadering + BTW aangifte februari in orde brengen. Werken aan GIP taak de factuur. Afwerken GIP taak de factuur. Vergadering over de Catalogus en boeken van facturen in het aankoop en verkoopdagboek. Bespreking toekomstige verkopen + nieuwe producten. Boekhouding bijwerken. Algemene bestuursvergadering. Corrigeren GIP taken. Facturen opstellen. Werken aan GIP taak Frans assortiment. Vergadering+ inboeken van de facturen. Teambuilding. Werken aan GIP taak Frans assortiment. Facturen maken, aankoop en verkoopdagboek aanvullen. Afwerking GIP taken. Ratio analyse. Vergadering toekomstige verkopen + Boekhouding maart invullen. Afwerken GIP taken. Vergadering verkoop + boekhouding maart corrigeren. Bezoek parlement. Afwerken GIP taken: eindverslag en woord vooraf. Werken aan de Zweden stand. Bedrijfsbezoek Vitalo. Schijven van verslag over bedrijfsbezoek Vitalo.

58


3

Bijlagen

3.1

Hand-outs vergelijking tussen Zweden en België in het Engels

CONTENTS Feedback Swedish company  Comparison  Conclusion  

SWEDEN-BELGIUM Faye Dehens Vincent De Blauwe Hendrik Opstaele

FEEDBACK

SWEDISH COMPANY

Alcohol law Systembolaget  3 Levels •Found in every supermarket 

Level 1

Level 2

Level 3

Ericcson  Company

profile

 History

•1,8-2,8%

 Productrange

•Most common •2,8-3,5 •Only found in Systembolaget •< 3,5

COMPARISON

CONCLUSION

Sweden

Belgium

♪ School is relaxed ♪ More respect for environment ♪ More ecology ♪ Less cars ♪ No lights on the road ♪ Less stress, they enjoy their life ♪ No alcohol -18year ♪ ...

♪ School is strict ♪ Less respect for environment ♪ Less ecology ♪ Lot of cars ♪ Belgium: country of light ♪ We live for work ♪ We can buy alcohol at almost any age, it isn’t strict ♪ ...Would you want to live and work in Sweden?  Vincent  Faye  Hendrik

59


3.2

Verkoopdagboek maart

Verkoopdagboek Naam mini-onderneming: Cartouche Maand:

Datum 02/03/2010 02/03/2010 02/03/2010 02/03/2010 2/03/2010 4/03/2010 4/03/2010 11/03/2010 15/03/2010 15/03/2010 23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010 24/03/2010

Maart

Nummer 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Klanten Naam Hanne Muylle B.Desmet Hanne Muylle Verkoop School verkoop Dickx School verkoop Guillaume Van Mol Hans Decock Opstaele Stephanie Hanne Muylle Ana Goegebeur Emaco International Calus Nathan Winkelverkopen

Plaats Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge

TOTALEN BTW-aangifte

Totaal bedrag

Bedrag zonder BTW Tarief 6% Tarief 12% Tarief 21%

3,50 11,50 9,5 55,4 22,50 21,00 7,70 15,00 7,40 14,50 7,00 6,00 26,15 20,00 18,00 56,70

2,89 9,50 7,85 45,71 18,60 17,36 6,36 12,40 6,12 11,98 5,79 4,96 21,61 16,53 14,88 46,86

301,85

249,40 Vak 01

Vak 02

Vak 03

BTW 0,61 2,00 1,65 9,61 3,90 3,64 1,34 2,60 1,28 2,52 1,21 1,04 4,54 3,47 3,12 9,84

Geboekt op Betaling Kas K Bank B Datum Rekening NR K K k K k k K K

B K K B K

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

52,37 Vak 54

60


3.3

Aankoopdagboek van de maand februari

Aankoopdagboek Naam mini-onderneming: Maand:

Datum 10/02/2010 26/02/2010

Cartouche

Februari

Nummer

Leveranciers Naam Plaats

7 Danneels NV 8 Danneels NV

Brugge Brugge

TOTALEN BTW-aangifte

Totaal bedrag

Bedrag zonder BTW Grondstof goederen Andere

92,77 74,4

76,67 61,49

167,17

138,16 Vak 81

BTW 16,1 12,91

Betaling Kas K Bank B Datum Bank 07/02/2010 Bank

Geboekt op

Rekening AF AF

NR 7 8

29,01 0 Vak 82-83 Vak 59

61


3.4

Factuur mini-onderneming

EXTERNE FACTUUR

Zilverstraat 26, ℡ 050 33 19 43,  050 34 30 51 Fortis Bank 001-5936424-03

Aan:

Hans Decock

Aantal

intern verkoopfactuurnr: VF-078 factuurdatum: 20 mei 2010 vervaldatum: 4 juni 2010

Leveringsadres:

idem

Omschrijving

Eenheidsprijs

1 Klokje

#

12,40

Totaal (excl btw) 12,40

3

Totaal excl. btw * Totaal btw-bedrag * Totaal factuur *

Mededeling bij overschrijving: Bedankt voor uw bestelling!

12,40 2,60 15,00

VF-078

De op dit stuk vermelde btw is niet aftrekbaar. De mini-onderneming is niet aan btw onderworpen (beslissing van de btw-administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276). Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hier bij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vlajo, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘ING (polisnr 705.556.401)’ en houdt geen aansprakelijkheid in na levering. Vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01.

62

GIP_Vincent_De_Blauwe  
GIP_Vincent_De_Blauwe  

GIP van Vincent De Blauwe Klas 6HA1

Advertisement