Page 1

Re s umeo fVi nc e ntChupe l a Educ at i on Hi ghSc hoolgr aduat ef r om Haz l e t onAr e aHi ghSc hooli nJune2006. Candi dat ef orde gr e ei nI nt e gr at i veMe di af r om Wi l ke sUni ve r s i t yi nJune2010. Te c hni c al Expe r i e nc e di nde s i gnpr ogr ams :AdobeI l l us t r at or ,AdobePhot os hop,AdobeFl as h,andAdobeI nDe s i gn,and Appl eLi vet ype Expe r i e nc e di nvi de oe di t i ngpr ogr ams :Fi nalCutPr o,AdobePr e mi e r ePr o,Avi d,andSonyVe gasPr o. Expe r i e nc e di nc ompos i t i ngpr ogr ams :AdobeAf t e rEf f e c t sandAppl eShake . Expe r i e nc e di nSoundDe s i gnPr ogr ams :Soundt r ac kpr o,AdobeSoundboot h,Audac i t y,Gar ageBand,andAdobeAudi t i on. Ve r yknowl e dge abl eofmos tpr of e s s i onaldi gi t alvi de oc ame r aandvi de oc apt ur e / di gi t i z i ngs t at i ons . Pe opl e El e c t e dc hai r manofSt udi o20atWi l ke sUni ve r s i t y‘ 0910 Communi c at i on Coor di nat e dandr anme e t i ngsf orSt udi o20andt al ke dt oc l i e nt s Ranvar i ouspar t sofal i vet e l e vi s i ons t udi os uc hast heChi r on,s oundboar d,t e l e pr ompt e r ,VTR,andt e l e vi s i onc ame r as . Compl e t e dc our s e si npubl i cs pe aki ngandt e c hni c alwr i t i ng. Wor kExpe r i e nc e 20082009 I nf i ni t yAc c e s s ,Haz l e t onPA:We bCont e nt / Cr e at i onGur u Wi l ke sUni ve r s i t y,Wi l ke s Bar r ePA:St udi oTe c hni c i an,wor ks t udy 20032009 Val l e yCount r yCl ub,Conyngham PA:Wai t e r . Re f e r e nc e s Re f e r e nc e savai l abl euponr e que s t

Downl oa d Re s umePDF

Resume Page  

Resume Page for my website