Page 1

Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem www.vinarskyobzor.cz

číslo 3, ročník 105/2012 • cena 67 Kč (předplatné 49 Kč) Vydává Svaz vinařů České republiky

Soutěž v řezu révy vinné 2012 Odrůda Milia Terasy ve vinařských oblastech Organické kyseliny v hroznech ročníku 2011


Stabilita teras

Zařízení pro odstřeďování moštu a vína

Biovíno roku 2012

strana 130

strana 140

strana 148

strana 164

Obsah 3/2012

Další škůdci na vinicích

119 Obsah Editorial 120 Richard Stávek: Čím je pro víno alkohol Z redakční pošty 121 Ivan Váňa: Květnové mrazy v Čechách v roce 2011 122 123 126

Spolkové infomace Martin Půček: Nesmyslná komunikace Jiří Sedlo: Zpráva o činnosti SV ČR v letech 2008–2012 Nově zvolené představenstvo Svazu vinařů

Česká republika v Evropské unii 128 Jiří Sedlo: Jednání pracovní skupiny „Víno“ při COPA/COGECA Vinohradnictví 130 Lubomír Glos: Další škůdci ve vinicích 132 Milan Hluchý: Vývoj integrované produkce (2. díl – dokončení z minule) 138 Pavel Pavloušek: Praktické poznatky k odrůdě Milia 140 Miroslav Dumbrovský: Zhodnocení příčin poškození stability terasových plošin a svahů 144 Petr Ackermann: Názvy poruch, poškození, chorob a škůdců révy Recenze 136 Výsevní dny 2012 Sklepní hospodářství 148 Patrik Burg, Pavel Zemánek: Zařízení pro odstřeďování moštů a vína – 2. díl 150 Michal Kumšta: Organické kyseliny v hroznech ročníku 2011 Hodnocení vín 155 Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2012 164 Richard Stávek: Biovínem roku je Hibernal od Michlovského Enogastronomie 158 Milan Magni: Vinař připravuje sekanou 167 Pavla Burešová: Jehněčí, kůzlečí a králík v kuchyni Zprávy 158 O Hustopečskou pečeť 161 Kalendář vinařských akcí Vinařství v zahraničí 162 Veletrh Prowein 2012 Vinařské aktivity 163 Zdeněk Habrovanský: Cisterciácká pečeť a poutní prodejna na Velehradě 171 Soutěž v řezu révy vinné 2012

řů

České r e

p

liky

• Svaz

ub

vi

na

Vinařská historie 166 Psalo se ve Vinařském obzoru před 100 lety… 166 Drahomír Míša: Historické události a osobnosti – březnová výročí

vi

ub

liky

• Svaz

Společenská kronika 168 Sedmdesátník Václav Trpělka 168 Ctirad Králík: Jardovi

na

řů

České r e

p


122  Vinařský obzor (3/2012)

Spolkové informace

Martin Půček tajemník Svazu vinařů České republiky

Nesmyslná komunikace „Tento způsob komunikace zdá se mi poněkud nešťastným.“ Tak bychom mohli parafrázovat klasiku českého filmu Rozmarné léto na aktuální dění ve světě vinařském.

Není nic horšího než to, co se nyní ve vinařském stavu děje. Než aby si vinaři vyříkali problémy mezi sebou, než aby byly předloženy rozumné a prosaditelné názory, o kterých bychom mohli debatovat, tak se do médií vypouštějí nesmysly, lži a další různá prohlášení, jež nejsou ničím podložená. Asi jsme všichni zaznamenali pokus o vznik dalšího vinařského sdružení, jehož členové hlásají, jak je to správné a jak to má být. Myslím, že zde není nikdo, aby někomu druhému bránil sdružovat se, vytvářet vlastní názor či problematiku připomínkovat. Na druhou stranu odmítám, pokud takové sdružení nerespektuje přítomnost druhého, tím myslím Svaz vinařů České republiky, který má za sebou téměř dvacetiletou historii a takovou kupu práce, jež je různými prohlášeními zpochybňována, znevažována či odmítána. Ve společnosti vždy byli, jsou a budou jen lidé a ti by mezi sebou měli komunikovat na úrovni, s chladnou hlavou a na základě podložených argumentů. Jestliže někdo není v obraze, v rámci činnosti Svazu a jeho čtyřletého období jen spí, nic navrženého nečte, k ničemu se nevyjádří, resp. vše, co se navrhne do diskuse, ihned odmítne, aniž by si zjistil souvztažnosti, a hlavně pak nenavrhne žádnou jinou alternativu, tak podle mne nemá právo kritizovat činnost Svazu, vždy jednou za čtyři roky před volbami. Velmi mne mrzí, že je neopodstatněná kritika směrována přes média, různými prohlášeními na fórech, ale hlavně vždy bez přítomnosti toho, kdo by se k takové kritice mohl vyjádřit. Všichni jsme si mohli všimnout, že tuto taktiku napadání konkurence Svaz vinařů ČR nikdy nevyužíval, nevyužívá, a věřím, že využívat nebude. Proč? Protože jde pouze o snadné a aktuální sousto pro novináře, kteří o dané problematice nevědí už vůbec nic. Ti mají chuť jen psát senzace a smát se tomu, kdo se na veřejnosti hádá.

Výsledkem celé takové komunikace je aktuální rozruch, který rychle vyšumí a následně nedozírné důsledky pro celý sektor vinařství jako takový, neboť nám všichni ve výsledku povědí, že se nejprve musíme domluvit sami a pak můžeme s nějakými návrhy přijít. Nepíši to jako vizi, ale jako skutečnost, která zde již byla před rokem 2004, než došlo ke spojení všech možných sil. A že je to znát. Dokazuje to úhrn činností, které se podařilo prosadit. Vzpomínám na rok 2000, kdy jsem na Svaz nastoupil a aktuálně probíhala diskuse nad vytvořením Vinařského fondu. Tehdy byla právě zrušena spotřební daň na víno (2,50 Kč/litr) a všichni vinaři si přáli tuto částku odvádět dál, ale do Vinařského fondu, z jehož aktivit byla hrazena propagace. Vzpomínám na řadu různých fór, kde v diskusi vinaři argumentovali, že v Rakousku či Německu mají komunikační značku pro svá vína, svůj národní web, propagační materiály o víně a vinařské turistice, společné stánky na veletrzích s kompletním servisem či společnou kampaň na odbyt např. mladých vín. To všechno zde v Česku chybělo a nyní po 11 letech to všichni mají k dispozici, řekněme téměř na jeden telefon dovezeno až ke svému vinařství. Asi jsme zapomněli, že v roce 2000 nám stát na žádnou takovou aktivitu nedal ani korunu. Nyní se dělíme půl na půl. Co dají dohromady vinaři, to zaplatí stát. V rámci celkového rozpočtu České republiky jde o částku pod rozlišovací schopnost řekněme ředitele odboru na ministerstvu. Avšak v rámci propagace našeho vína jde o významnou sumu, která – a to si myslím uznáme všichni – je ve společnosti vidět. Český člověk se začal zajímat o víno, kupovat jej a za vínem také jezdí. Otevřely se sklepy, zřídily se turistické stezky, rozkvétá zde hotelnictví, gastronomie. Víno je zkrátka IN. A to jen tím, že se zde provádí základní kroky z marketingu,

formou propagace. Z celého tohoto balíku zhodnoceného produktu se má dobře i stát. V příjmu z DPH, daně z příjmu či zaměstnanosti. Zde jde však o částku, kterou již státní rozpočet rozlišit může. V únoru 2012 proběhla valná hromada Svazu vinařů. Informace z ní budou prezentovány v dubnovém čísle. Přesto je potřeba zde sdělit, že tato schůze byla něčím zvláštní. Konkrétně tím, že poprvé v historii valná hromada nemohla zvolit svého předsedu. Dosavadní předseda Ing. Jiří Sedlo, CSc., se před konáním valné hromady vzdal kandidatury z osobních důvodů. Jestli to byl krok správný, bude vidět až po určitém čase. V každém případě jsem já, jako tajemník, nucen se rozloučit se svým dlouholetým šéfem, původně také učitelem vinohradnictví na střední škole, ale troufám si říct i přítelem. Všichni, kdo znali jeho přístup k práci, vědí, že to je člověk až nad míru pracovitý, čestný, vždy s demokratickým, z mého pohledu až příliš, přístupem k problematice a hlavně člověk, se kterým se dá hovořit na jakékoliv téma. Ti, kteří s ním diskutovat nechtěli, mají možná smůlu, neboť pokud by tak učinili, třeba by v dnešní době měli úplně jiný náhled na věc. Dovolte mi, abych zde a touto formou poděkoval jménem Svazu vinařů ČR Jiřímu Sedlovi za jeho práci a přínos oboru. Jsem přesvědčen, že bez jeho ovlivňování svazové činnosti od roku 1993 by vinařství v České republice nebylo na úrovni, kde se nachází v současnosti. Jirko, děkujeme.


126  Vinařský obzor (3/2012)

Spolkové informace

Richard Stávek Vinařský obzor

Představení nově zvoleného představenstva Svazu vinařů České republiky Vzhledem k různým dotazům, které směřovaly ve dnech po valné hromadě Svazu vinařů ke mně a potažmo k redakci VO a týkaly se voleb nového představenstva SV ČR, jsem navrhl krátkou prezentaci všech členů nového představenstva podobným způsobem, jak to volení učinili na valné hromadě. Níže vedle jejich fotografie naleznete jejich jméno, věk, pozici a od koho mají v představenstvu mandát. Dále jsem jim položil dvě otázky: 1. Na čem chcete v představenstvu Svazu vinařů pracovat a s jakými představami další činnosti a směřování našeho vinařství přicházíte? 2. Jaký by byl váš komentář k aktuálnímu dění na poli vinařských sdružení? Ing. Josef Svoboda, 50 let, ředitel společnosti Habánské sklepy, místopředseda SV ČR volený valnou hromadou 1. Jsem přesvědčený, že malý rozměr moravského vinařství má držet spolu. Vinaři ať malých vinařství nebo velkých musí táhnout za jeden provaz. Jen tak budou všichni prosperovat. Zejména menší jsou na neúprosném trhu více zranitelní. Po letech nebývalé prosperity a za léta vydobytého uznání mohou přijít chudá léta a v té době více než kdy jindy bude významný společný Vinařský fond. Ale to v zahraničí vědí už dávno… 2. Rozumím tomu, že začínající vinaři se v posledním desetiletí věnovali vlastním firmám. Vysazovali vinice, budovali technologie a pracně si hledali své místo na trhu. Neměli čas se věnovat spolkové činnosti. Nyní nastala doba, kdy si všímají, co se okolo děje. Je nás více než tisíc zaregistrovaných a je přirozené, že každý má svůj názor. Domnívám se však, že plivat jedovatou slinu na práci jiných, aniž bych se s ní dobře seznámil a informoval se, je přinejmenším neslušné. Je přirozené, že se vždy vše nepovede, jako tomu bylo u poslední novely vinařského zákona, to však neznamená, že je vše špatně. Vinaři investovali do svých vinic, a proto očekávají z jejich produkce dalších několik desetiletí prosperitu. Obchodníci, kteří za ně nyní hovoří, mají úplně jiné obchodní cíle a představy o prosperitě. Ti mohou přestat s vínem obchodovat ze dne na den a to vinař nemůže. Proto je hledání společných zájmů ve sdružení více než diskutabilní.

Ing. Jiří Čábelka, 67 let, předseda Cechu českých vinařů, místopředseda SV ČR za Čechy nominovaný Cechem českých vinařů (do uzávěrky čísla se nám nepodařilo zajistit odpovědi)

2. Velmi mne mrzí, že dnes mezi sebou vinaři diskutují přes média, místo aby si svoje problémy vyříkali u sklenky vína. Pokud chceme pro vinařství něco udělat, tak se musíme hlavně umět domluvit.

Ing. Bořek Svoboda, x let, Zámecké vinařství Bzenec, ředitel společnosti; zvolený za Slováckou podoblast členy SV ČR ze Slovácké podoblasti 1. Aktivní prosazování zájmu vinařů a vinohradníků, včetně malých subjektů, které neodmyslitelně patří ke Svazu vinařů ČR. Profesionalizace Svazu co do zlepšování komunikace, aktivní přístup při tvorbě legislativních změn, kvalitní informace k nově přijatým zákonům, pop.ř organizování proškolovaní vinařů k legislativě, a to vždy dostatečně dopředu. Jsme proti výraznému zvyšování členských příspěvků, protože by mohlo dojít k výraznému úbytku členské základny a tím by i Svaz měl menší váhu v prosazování a obhajování svých zájmů. 2. …

Ing. Petr Marcinčák, BA, 46 let, Vinařství Marcinčák, majitel; člen představenstva nominovaný za svaz Ekovín 1. Do představenstva SV ČR jsem byl nominovaný za Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína – Ekovín o. s., který dnes zastupuje celkem 180 členů. Nominaci jsem přijal, protože jsem přesvědčen, že Svaz vinařů potřebuje modernizovat, aby byl profesní organizací, která hájí zájmy všech svých členů bez ohledu na velikost či způsob hospodaření. Dělení na malé a na velké či na BIO a ostatní, není správné a nikam nevede. Naše problémy jsou jinde. Jsou to dovozy, nekalé praktiky a byrokracie. Již na první představenstvo mám připraveno několik návrhů, které podle mne povedou k větší profesionalizaci Svazu. Ale abych byl konkrétní, uvedu aspoň některé. Navýšení členských poplatků, tak aby Svaz mohl financovat své činnosti. Zlepšení komunikace s členy Svazu, snazší přístup na web. Navrhnu také změnu sídla, aby Svaz sídlil v prostorách, které si naše vinařství zaslouží. Myslím, že zámek v Mikulově by byla dobrá adresa. Zásadní úkol, který budu v představenstvu akcentovat, je zachování podpory integrované produkce, která je stále v ohrožení! 2. Vinařských spolků je u nás celá řada a já sám

Ing. Hynek Holánek, 43 let, Vinařství Holánek, majitel; člen představenstva nominovaný za Moravín – svaz moravských vinařů 1. Chci zastupovat všechny poctivé vinaře. Zasadit se o co největší profesionalizaci svazu. Dále pracovat na rozvoji a propagaci systému VOC.


Spolkové informace

jsem členem několika sdružení. Myslím si, že je skvělé, že vinaři k sobě umí najít cestu, že se dokáží domlouvat a učit se jeden od druhého. Tak třeba Aliance vinařů V8, které jsem v loňském roce předsedal, je skvělý příklad, jak se mohou konkurenti na trhu spojit a spolupracovat. Také nově vznikají VOC, která pracují na tvorbě nového apelačního systému, a já věřím, že budou do budoucna puncem nejvyšší kvality. Ovšem sdružení, která nemají žádný pozitivní program anebo poškozují vinařství jako celek, například návrhy na zrušení Vinařského fondu, tak ty u mne pochopení nenajdou. Ing. Alois Tománek, 50 let, vinař a šlechtitel, člen představenstva SV ČR nominovaný za Sdružení šlechtitelů a množitelů révy 1. Vytváření vhodných podmínek pro zajištění šlechtění a výroby rozmnožovacích materiálů révy vinné. Zajištění kontinuity, podpora původního českého šlechtění, odrůd i klonů, ozdravování od virových chorob a šlechtění na rezistenci. Omezování „bruselské“ byrokracie. Svaz by měl aktivně postupovat proti zavádění dalších výkazů a evidencí. Každé stávající i nové nařízení zpracovat do národní legislativy tak, aby co nejméně zatěžovalo byrokracií naše vinaře. Pro malé vinaře umožnit prodej „pod víchem“ s cílem udržet vinařské tradice a pestrost nabídky pro turisty. Zachování jednoty malých i velkých vinařů. Svaz vinařů by měl zůstat sebevědomou stavovskou organizací, která není „spolkem zahrádkářů“ ani poslušným vykonavatelem příkazů od největších vinařských firem. 2. Bohužel, vinařská veřejnost se dělí na linii podle velikosti podniků a vidím jen malou snahu o dohodu. Na jedné straně stojí kapitál, na straně druhé zájmy a potřeby menších a středních vinařů. Svazu hrozí transformace na úzké sdružení vinařské oligarchie. Vydělení skupiny menších vinařů již vedlo a dále může vést k odchodu dalších podnikatelských subjektů do konkurenčních struktur se všemi negativními důsledky, které bude přinášet nejednotnost. Jaroslav Chaloupecký, 59 let, Vinařství Lahofer, manažer pro obchod; člen představenstva SV ČR za Znojemskou podooblast volený členy ze Znojemské podoblasti 1. Navýšení počtu členů SV ČR – z řad producentů hroznů a výrobců vína; stabilizovat finanční stránku a zajistit soběstačnost ve financování SV ČR; zlepšit všeobecné vnímání SV ČR a Vinařského fondu ze strany veřejnosti; zamezit prodeji dovozových vín pod hlavičkou „moravských vín“; zajistit vhodného manažera pro aktivní řízení SV ČR ve spolupráci s představenstvem SV ČR. 2. Roztříštěnost a nejednota vinařů poškozuje

na veřejnosti všechny vinaře. Jsem pro zachování Vinařského fondu. Ing. Pavel Mayer, 67 let, vinař, člen představenstva volený valnou hromadou 1. Budu propagovat práci Svazu za účelem rozšiřování členské základny a chci se podílet na zvýšení propagace tuzemských bílých suchých vín a našich červených vín u našich konzumentů. 2. Chci se podílet na vyjednávání s Vinařskou asociací za účelem jednotných návrhů legislativních výstupů. Ing. Luboš Oulehla, 42 let, Vinařství Trpělka & Oulehla Nové Bránice, člen představenstva SV ČR volený valnou hromadou 1. V představenstvu Svazu vinařů budu zastupovat poctivé moravské vinaře. Chci, aby moravskému vinařství byla vrácena čistota a pravost. 2. Myslím si, že aktuální dění na vinařské scéně je způsobeno špatnou informovaností a nedostatečnou komunikací. Ing. Tomáš Martinec, 55 let, Zemědělská, a. s., Čejkovice, ředitel, člen představenstva SV ČR volený valnou hromadou 1. Chci pokračovat v práci na maximálně možném usnadnění podmínek podnikání tuzemských vinohradnických firem všech velikostí ve vinohradnictví, výrobě tuzemských vín, množitelského materiálu, na praktickém a jednoduchém zavádění podmínek IP a ekovinohradnictví. Dále prosazovat nejširší možnou dotační činnost na restrukturalizaci, množitelský materiál, IP a ekovinice, propagaci a prodej tuzemských vín, vinařsko-turistické akce a výstavnictví. 2. Diskuze o rozdílných názorech vedená přes média je velmi nešťastná cesta, která je přínosem pouze pro naše konkurenty s jinými druhy nápojů na trhu a státní správu, jež obzvláště v tuto dobu hledá jakoukoli záminku, jak připravit vinaře o zatím dosažené výhody. Odlišný názor je naprosto legitimní a demokratický nástroj. Názory je ale v tomto případě potřeba si vyříkat mezi vinaři navzájem. Poté čeká zástupce jednotlivých skupin, které jsou všechny ve Svazu zastoupeny, vytvoření jednotného výstupu, je-li to vůbec možné, za všechny zájmové skupiny. Jenom tak lze dosáhnout úspěchu při jednání s úředníky Bruselu, státní správy apod. Při separátním jednání není nikdy možné dosáhnout slušných výsledků pro většinu. Ing. Mgr. Marek Šťastný, 41 let, generální ředitel Vinné sklepy Valtice, a. s., člen představenstva SV ČR nominovaný a volený členy

Vinařský obzor (3/2012)  127

Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti 1. Za nejdůležitější úkol v následujícím volebním období považuji sjednocení všech moravských vinařů. I když nelze nikdy najít úplnou názorovou shodu, bude potřeba najít rozumný kompromis, aby někteří vinaři necítili, že jejich zájmy nikdo nehájí, nebo je dokonce postupováno přímo proti jejich zájmům. Ke splnění tohoto úkolu bude potřeba zlepšit zejména komunikaci mezi vinaři a rovněž lépe medializovat práci, kterou představenstvo pro vinařskou obec dělá. Právě lepší medializace napomůže zvýšení komunikace mezi různými názorovými skupinami, které pochopitelně v každém oboru existují. Proto je potřeba rovněž podporovat v rámci Svazu vinařů vznik určitých názorových platforem, aby mohli vinaři o svých problémech společně komunikovat v rámci společné organizace. Medializovat svoje názory prostřednictvím osob, pro které je vinohradnictví a vinařství jen zájmovou činností či koníčkem, nikdy rozvoji vinařství neprospělo, a pokud si nebudeme umět svoje problémy vyřešit sami, tak to nikomu v budoucnu nic pozitivního nepřinese. 2. Věřím tomu, že se jedná jen o zanedbatelné názorové neshody, které se brzy ke spokojenosti většiny vinařů vyřeší. JUDr. Tibor Nyitray, 49 let, předseda představenstva společnosti Sonberk, a. s.; člen představenstva volený valnou hromadou 1. Chci přispět svými pracovními a životními zkušenostmi, získanými jak v mé právnické, tak i dnes již desetileté vinařské praxi k modernizaci Svazu, k jeho přitažlivosti pro stávající i potenciální členy, k prosazovaní zájmů společných pro většinu vinařů, k čistotě a poctivosti profesní. 2. Aktuální dění je těžké komentovat, protože nejsem podrobně obeznámen s cíli nově vzniknuvší asociace, mám však za to, ze SV ČR je v současné době jediným subjektem, schopným reálně hájit zájmy našich vinařů, a to nejen proto, že to deklaruje ve svých stanovách; i složení představenstva, jak bylo zvoleno na poslední valné hromadě, kde skutečně jsou v zastoupení vinaři jak malí, tak velcí, individuální i korporátní, odborníci i praktici, tomu vytváří ty nejlepší předpoklady. Každopádně jsem spíše zastáncem vytváření „koalic“ než „opozic“. Ludvík Maděřič, 58 let, jednatel Vinařství Maděřič, s. r. o., člen představenstva za Velkopavlovickou podoblast volený z řad členů SV ČR z Velkopavlovické podoblasti. (do uzávěrky čísla se nám nepodařilo zajistit odpovědi).


128  Vinařský obzor (3/2012)

Česká republika v Evropské unii

Jednání pracovní skupiny „Víno“ při COPA/COGECA Šlo vlastně o dvě jednání, odpoledne 14. února proběhlo první v budově COPA/COGECA a 15. února dopoledne druhé v budově DG AGRI. Po schválení programu a zápisu z minulého zasedání předal předseda slovo zástupci Řecka. Ten požádal o slovo v souvislosti s žádostí Řecka o podporu C/C proti zavedení spotřební daně z šumivého vína. „Trojka“ (stávající, minulé a budoucí předsednictví států EU) ji požaduje, ale zatím nic není odsouhlaseno, ani sazba, pouze existuje návrh na zavedení daně. Takže lze ještě jednat. Pracovní skupina se dohodla podpořit nezavedení SD ze šumivého vína v Řecku. Na to reagovala místopředsedkyně pracovní skupiny P. Esposito (I) tím, že v Itálii se zvýšila DPH o 2 % pro všechny produkty včetně vína. V Maďarsku je DPH nejvyšší v EU – 27 %. Zasedání pak pokračovalo prezentací SZP do roku 2020, kterou provedla paní Dellapasqua z DG Agri, specialistka na rozvoj venkova. Hovořila ze široka o celém programu, s obecnou znalostí problematiky zemědělství. Pro vinařství jsou zajímavé investice a restrukturalizace, obojí je zaměřeno na menší podniky. Dále jsou preferováni mladí zemědělci a oblasti se ztíženými podmínkami, stejně jako nezemědělské činnosti na venkově (např. vinařský turismus), ale také infrastruktura obcí, zavádění internetu, atd. V ekologickém zemědělství se mimo dosavadních opatření nově zavádí i vztah ke klimatu a tím i nové povinnosti. Španělský zástupce reagoval na kofinancování, které v řadě zemí nebude možné. Dostal odpověď, že všechny finance jsou omezeny – evropské i národní. Členské státy se musí rozhodnout pro priority. Na možnosti integrované produkce se zeptal rakouský zástupce. Nové programy z rozvoje venkova podle přednášející by měly být vedeny cílem redukce uhlíkové stopy, např. kolektivními akcemi. Druhý pilíř by měl podle německého zástupce zůstat v zemědělství; kdo bude rozhodovat o tom, zda prostředky půjdou do I., či II. pilíře? Odpověď: Celá politika není určena pro zemědělství, ale pro veškerý venkov, kam patří zemědělci i obyvatelstvo venkova. Následovala volba předsedy a místopředsedů pracovní skupiny. Všemi hlasy bylo pro příští volební období schváleno dosavadní vedení. Předseda poděkoval všem za spolupráci a přešel ke Strategické agendě 2012/ /2013, která obsahuje: 1. Budoucnost SZP včetně výsadbových práv – samostatný bod jednání

2. Trh s vínem – požadavek monitoringu cen, produkce, spotřeby, obchodu 3. Politika kvality – udržení specifik pro víno 4. Podpora odbytu – snaha o rozšíření i na trh EU 5. Informace pro spotřebitele o potravinách – značení přísad, výživné hodnoty, alergeny 6. Provázání s Lisabonskou smlouvou – cílem pracovní skupiny je, aby podstatné předpisy nepodléhaly delegovaným aktům 7. Biovíno – nařízení, které umožní toto označení, bude Komisí zveřejněno během března 8. Alkohol a zdraví – v rámci tohoto programu byl na další tři roky přijat podprogram Víno přiměřeně 9. Ostatní – bilaterální dohody v rámci WTO, evropské instituce a potravinový řetězec, spotřební daně na víno v EU, elektronický průvodní dokument pro převoz vína 10. Fungování pracovní skupiny Víno – ročně 4–5 jednání, z toho ve dvou případech bude navazovat jednání poradní skupiny pro víno při Komisi. Vzniknou pracovní podskupiny na různá témata, budou pracovat především prostřednictvím výměny e-mailů. Portugalský zástupce upozornil v diskusi na vysoké zdanění uvalené na víno v některých třetích zemích, které Komise neřeší. Například v Brazílii, Indii, Rusku se má daň zvednout z 27 % na 45 %. Jednání pokračovalo diskusí k SZP do roku 2020. Cílem pracovní skupiny je mít konečný materiál v červenci 2012. Španělé upozornili na fakt, že zatím ani nevíme, jak se bude krátit budoucí rozpočet EU pro víno, a tím pádem i národní finanční rámce. R. Nickenig reagoval v tom smyslu, že EP se vyjádří pozdě, my musíme trvat na zachování rozpočtu pro víno a na prioritách, jako jsou přímé platby, SOT s vínem, a případných dalších. Italský zástupce pochválil reformu proběhnuvší především díky národním obálkám a navrhl pokusit se o vypuštění v případě vinic 7 % tzv. ekologických (neobdělávaných) ploch z probíhající reformy SZP. Ve vinohradnictví máme určitý podíl plochy v režimu „bio“ a mimo to poměrně vysoký podíl maloplošných teras s plochou

pro révu nevyužitou. Proto je tento podíl 7 % v evropském prostoru v oboru splněn. Po přestávce bylo otevřeno téma výsadbových práv. Komise k tomu vytvořila skupinu zástupců za jednotlivé státy (po dvou zástupcích včetně členských států neprodukujících víno), členy jsou i dva zástupci C/C. Za C/C se budou jednání zúčastňovat vždy předseda (F) pracovní skupiny pro víno a jeden z místopředsedů (D, I), kteří se budou střídat. Jako pozorovatel bude přítomen poslanec EP. První jednání má proběhnout 26. března, celkem mají být čtyři jednání, poslední v listopadu. Francouzský zástupce vyjádřil z této skupiny obavy, měli by tam být i odborníci, nejenom právníci. Jinak mu byla jasná strategie – hlavním aktérem musí zůstat EP a Rada ministrů, nikoliv Komise. Existuje nebezpečí, že Komise se pokusí využít tuto skupinu i pro jiné problematiky v oboru, ne výhradně pro výsadbová práva. Francouzská vláda přijde již na první jednání s jasným právním návrhem postupu. Následující debata se zvrhla na to, kdo bude za C/C jednotlivým jednáním přítomen. Španělům vadilo, že nejsou zastoupeni. Při jednáních má být za C/C přítomen Francouz a střídavě Němec nebo Italka. Celá záležitost se projednávala 45 minut a následující program musel být redukován. Na závěr zůstalo vše, jak bylo dříve oznámeno. Po únavné diskusi vystoupil zástupce z Itálie (partikulární zájmy regionu a dané organizace) s tím, že výsadbová práva by měla být nahrazena jiným právním instrumentem. Rakouský zástupce naopak podpořil výsadbová práva vzhledem k vinařské turistice. Na závěr, již v prodloužené době překladatelů, se pokračovalo prezentací programu Víno přiměřeně. Jde o navazující tříletý program, pro jehož účel byla vytvořena nová evropská organizace, jejímiž členy mohou být vinařské organizace z členských států. Více: www.weininmoderation.eu. Jednání poradní skupiny „Víno“ při Komisi EU 15. února Jednání zahájil předseda skupiny Alejandro Garcia-Gasco (ES). Nejdříve proběhla volba nového předsedy a místopředsedy. Novým předsedou za CEEV, který nahradil zástupce C/C, byl všemi hlasy zvolen Valleriano Gancia. Místopředsedou byl rovněž všemi hlasy


Vinařský obzor (3/2012)  129

Česká republika v Evropské unii

Graf 1  Celková sklizeň vinného moštu v EU 27 210 000 200 000

202 549 195 934 186 107

1000 Hl

190 000 180 000

179 058

176 221

170 000

172 956 171 505 169 508

179 793

172 502

166 000

163 599

160 000

zvolen dosavadní předseda Alejandro Garcia-Gasco. Následně byl bez připomínek přijat program jednání, stejně jako zápis z minulého jednání. K trhu s vínem prezentoval aktuální situaci zaměstnanec Komise (DG AGRI), oddělení pro víno. Uvedl, že od minulého jednání (říjen 2011) se toho moc nezměnilo. Posledních pět let je relativně nízká sklizeň. V roce 2011 byla sklizena o něco větší hmotnost hroznů než v roce 2010. Přibližně polovina hroznů má chráněný původ. Francie, Španělsko, Itálie a Německo musí Komisi hlásit ceny vína (sudového). Bylo kritizováno, že Komise sleduje jen průměry všeho podle barvy vína, je nutné se podívat na jednotlivé odrůdy. Například vývoj odrůdy Sauvignon blanc se vymyká trendu bílého vína. Podle CEEV se před 20 lety obchodovalo 80 % lahvového vína a 20 % sudového, nyní je to 50 : 50. Dalším bodem jednání byla zpráva Komise k podporám marketingu vína ve třetích

2011–2012 Estim.

2010–2011

2009–2010

2008–2009

2007–2008

2006–2007

2005–2006

2004–2005

2003–2004

2002–2003

2001–2002

2000–2001

150 000

zemích. Celkem je plánováno 768 milionů eur na propagaci z rozpočtu 2009–2013, to znamená, že 15,6 % rozpočtu SOT s vínem EU připadá na marketing ve třetích zemích. Itálie, Francie a Španělsko z marketingového balíčku spotřebují 90 % peněz. Vývoz vína z EU v letech 2007–2010 do jednotlivých třetích zemí: Celkem se podporuje prodej vína z EU na 42 trzích mimo EU, 75 % prostředků je investováno do sedm zemí – USA, Číny, Japonska, Kanady, Mexika, Ruska a Švýcarska. Obecně byla opatření na podporu prodeje hodnocena kladně, jen je nutná přílišná byrokracie (odevzdávání průběžných zpráv během projektu). Na druhou stranu Nejvyšší kontrolní úřad EU sdělil, že ze strany Komise je to málo kontrolováno. Na restrukturalizaci existují speciální kontrolní postupy, kdežto na marketing nikoliv. Italům vadilo, že do nákladů na projekt nemohou započítat spotřebované víno při degustacích. Předseda C/C sdělil, že projekt je dobrý, požadujeme jej i nadále, včetně rozsahu finančních pro-

Graf 2  Vývoz vína z EU v hl 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2007

2008

2009

2010

USA

Rusko

Švýcarsko

Kanada

Čína

Japonsko

Angola

Norsko

Brazílie

Ostatní mimo EU

středků. Třetí trhy jsou důležité, ale je vhodné je rozšířit též o EU. Projekty by taky měly být pružnější, s možností reagovat na změny. Portugalský zástupce vystoupil s tím, že projekty se předkládají na pouhé tři roky, přičemž je sice možnost prodloužení na pět let, ale získat trh většinou trvá nejméně 10 let. Závěrem bylo konstatováno, jako již vícekrát, že potřebujeme při Komisi zřídit pozorovatelnu trhu s vínem. Aromatizovaná vína – koncem února k tomu mělo proběhnout jednání Zemědělského výboru EP. Do konce roku 2012 by nařízení mělo být schváleno. Vyskytují se zatím sporné otázky jako: povinný údaj o původu vína od roku 2013, definice CHOP jako u vína, geografický údaj dle TRIPPs – dosud je to místo posledního zpracování. Biovíno – práce na předpisech pro zpracování biohroznů začaly v roce 2004 a letos bylo příslušné nařízení schváleno. Vyjít by mělo v březnu 2012 s platností od 1. 8. 2012. V roce 2010 bylo v EU 75,5 tis. ha biovinic, z toho 30,3 tis. ha v Itálii, 21,5 tis. ha ve Francii a 17,7 tis. ha ve Španělsku. Celkem asi 1,5 % plochy vinic EU. V zásadě se jedná o omezení jako dosud, podstatným rozdílem je maximální možný obsah SO2 ve víně: n Pro vína do 2 g/l zbytkového cukru platí: l Pro červená 100 mg SO2/l, l Pro bílá 150 mg SO2/l. n Pro ostatní vína redukce o 30 mg/l SO2. Nařízení neošetřuje úplně vše, je použitelné pro tichá vína, u vín šumivých a perlivých je problém s definicí. Jelikož zatím nejsou k dispozici biokvasinky, mohou být použity i konvenční. Alergeny ve víně – etiketa. Zástupkyně DG SANCO informovala o postupu prací na nařízení. Oznámila, že kdo si je jist tím, že daný produkt nemůže způsobit alergii, nemusí alergen uvádět. V zásadě se vychází z  metodik OIV, ale nikde nejsou stanoveny dávky, které způsobují alergii. Navíc může jít o synergii více různých látek. Je snaha o používání piktogramů, momentálně v případě vína především na obsah SO2. Nyní je ještě nelze použít, ale za pár měsíců by to mělo být možné. Bez označení alergenů mohou být do oběhu uvedena vína do 31. 7. 2012 Bilaterální dohody – USA: Připravuje se dohoda o změnách, která by měla umožnit vzájemný obchod s odrůdovým vínem a garancí ročníků. Mercosur – probíhají dohody o potravinách, součástí je víno. V březnu se má uskutečnit další kolo. V letošním roce stávající dohody končí, pokud nebudou přijaty jiné, bude mít naše víno (EU) přibližně 50% celní sazbu ze své hodnoty. Jiří Sedlo, Svaz vinařů ČR


Hodnocení vín

Vinařský obzor (3/2012)  155

Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2012 Absolutním šampionem soutěže pro rok 2012 a zároveň vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín se stal v konkurenci 1258 přihlášených vín Ryzlink vlašský 2009, výběr z hroznů, z Vinných sklepů Valtice, a. s., s původem ve vinařské obci Dolní Dunajovice a viniční trati Kraví hora. Mezi červenými víny byl nejlépe hodnocen Cabernet Sauvignon barrique 2006, pozdní sběr, rovněž společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s. V kategorii bílých polosladkých vín se porota shodla na Chardonnay 2010, pozdní sběr, z Vinařství Mikrosvín Mikulov, a. s. Jako nejlepší v kategorii sladkých vín zvítězilo slámové víno Chardonnay 2004 vinaře Oldřicha Drápala. Z vín rosé a klaretů porota vybrala Rulandské modré rosé 2010, pozdní sběr, z Vinařství Plešingr, s. r. o. V kategorii jakostních šumivých vín zvítězil Bohemia Sekt Prestige demi sec 2009 od společnosti Bohemia Sekt, s. r. o. Cenu za nejlepší kolekci vín si odnesla společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. „Letošní Salon vín je výjimečný v tom, jak dokonale splňuje jednu z nejoceňovanějších charakteristik moravských a českých vín, a to jejich rozmanitost. Potkávají se v něm totiž rovným dílem vína ze zcela odlišných ročníků 2009 a 2010, vína naprosto nezaměnitelná, rozdílná, jak jen mohou být, ale přitom splňující ty nejpřísnější požadavky na špičkovou kvalitu,“ shrnul své dojmy z letošní kolekce sta nejlepších moravských a českých vín předseda hodnocení doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. O vínech v Salonu vín V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 62 vín bílých, 34 vín červených, 2 růžová vína a 2 vína šumivá. Odrůdová skladba čítá 25 odrůd révy vinné a 2 vína cuvée. Nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku se staly Rulandské šedé s 11 zastoupeními, dále Ryzlink rýnský a Sauvignon s 8 zastoupeními, Veltlínské zelené, Chardonnay a Cabernet Sauvignon se 7 zastoupeními a Tramín červený a Rulandské bílé s 6 zastoupeními. Dle jakostního zařazení je 54 vín v pozdním sběru, 20 vín ve výběru z hroznů, 9 vín jakostních a 3 vína ledová, slámová, zemská a VOC; 2 výběry z bobulí, 1 víno likérové a kabinetní. Nejzastoupenějším ročníkem je ročník 2009 se 44 víny a ročník 2010 se 40 víny. Nejstarší víno je z roku 2004. Největšího počtu vzorků v Salonu vín dosáhla Mikulovská vinařská podoblast s 29, dále Slovácká a Velkopavlovická s 23, podoblast Znojemská s 20 a Mělnická s 2. V letošním roce byly nejúspěšnější tyto firmy: ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., a Zámecké vi-

nařství Bzenec, s. r. o., s 10 víny; Vinařství MIKROSVÍN, a. s., a Habánské sklepy, spol. s r. o.,  s 6 víny, Vinné sklepy Valtice, a. s., s 5 víny, dále Vinum Moravicum, a. s., Vinselekt Michlovský, a. s., Štěpán Maňák a PATRIA Kobylí, a. s., se 4 víny. Celkem dodá vína do expozice Salonu vín 41 vinařských firem. Novinky letošního ročníku Novinkou letošního roku jsou aromatické profily a profily mohutnosti a struktury vína, které doplňují slovní hodnocení vín a jsou umístěny na popisných tabulích jednotlivých vín v degustační expozici. „Snažíme se tímto krokem zpřístupnit nespočetné nuance v chutích, vůních a dalších projevech vína co nejširšímu počtu spotřebitelů a návštěvníků degustační expozice Salonu vín. Vnímáme znatelný posun v jejich zájmu o hlubší poznávání vín, tedy o více informací o vystavených a ochutnávaných vínech, ale zároveň usilujeme o srozumitelnou formu dobře přijatelnou i pro úplné laiky,“ vysvětluje důvody rozšíření informací o vystavených vínech ředitel Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška. Letos budou v Salonu vín probíhat také krátkodobé prezentační akce zaměřené v jarních měsících na růžová vína, vína vyráběná tradičními technologiemi a v létě na mladá vína oceněná na našich i zahraničních soutěžích. O soutěži a Salonu vín ČR V úvodních kolech soutěže hodnotících vína ve vinařských podoblastech Velkopavlovické, Mikulovské, Slovácké a Znojemské a z vinařské oblasti Čechy bylo z 1258 vzorků vybráno 464 nejlepších vín 85 vinařských firem, která postoupila do prvního celostátního kola soutěže. Nejlepších 200 se následně probojovalo do 2. kola, z kterého vzešlo 100 nejlepších vín oceněných titulem Salon vín České republiky, absolutní šampion, vítězové jednotlivých kategorií a titul pro nejlepší kolekci celé soutěže. Nový ročník celoroční degustační expozice Salonu vín ČR byl veřejnosti otevřen 25. února 2012 tradičně na zámku ve Valticích. Výběr degustátorů a systém hodnocení „V komisích soutěže každý rok zasedají naši nejlepší degustátoři, kteří jsou spolu s nejmodernějším počítačovým systémem, víceko-

lovým hodnocením a standardy OIV* zárukou objektivity a výběru skutečně nejlepších vín z Moravy a Čech,“ popsal vysokou odbornou úroveň naší nejvyšší soutěže vín hlavní sommelier Národního vinařského centra Ing. Marek Babisz. „Salon vín ČR má už takovou tradici, že se účast v hodnotící komisi stala prestižní událostí i v očích našich nejlepších degustátorů. Díky tomu lze garantovat, že nejlepší moravská a česká vína hodnotí také nejlepší moravští a čeští degustátoři,“ dodal. * Mezinárodní organizace pro révu a víno se sídlem v Paříži Důležitým a zcela zásadním atributem soutěže je požadavek na předchozí nalahvování přihlašované partie vína a odběr a zapečetění vzorků přímo u výrobce vína organizátorem soutěže, který má právo na výběr libovolných šesti lahví z přihlašované partie. Záštita Záštitu nad Salonem vín – Národní soutěží vín 2012 převzal, stejně jako loni, prezident České republiky Václav Klaus, který také úspěšné vinaře v průběhu února přijme a předá jim prestižní poháry. „Velmi si vážíme podpory pana prezidenta, který svou záštitou symbolicky ocenil vynikající výsledky práce moravských a českých vinařů,“ komentoval ředitel Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška. V loňském roce se dokonce otevírání nové expozice Salonu vín ve Valticích osobně zúčastnila manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová. Partneři Salonu vín Hlavní partneři: UniCredit Bank, Hobra Školník, Karlovarské min. vody – Mattoni, REDA, Makro Cash & Carry, Syner VHS Vysočina Partneři: Maincor, s. r. o., Bohemia Sekt, s. r. o., Ribbon, s. r. o., Vinné sklepy Valtice, a. s., Znovín Znojmo, a. s., BS vinařské potřeby, s. r. o., Veletrhy Brno, a. s., TECHNOMA, a. s., TWP Glass (Stölzle), Etiflex / Tisk Pálka, ByTheGlass, Sahm gastro Mediální partneři: Barathea, Le Cigare & Vin, Sommelier – Gastro Press, Víno Revue, Vinařský obzor, Brno Business, Listy jižní Moravy (CCB), Český rozhlas Brno, Lidovky.cz, Lidové noviny, IN magazín HN, Rádio Dyje, Travel Profi, Wine & Degustation (tz)


156  Vinařský obzor (3/2012)

Hodnocení vín

Název vína

Přihlašovatel

Ročník

Jakostní zařazení

Podoblast

Alibernet Alibernet Alibernet André André Bohemia Sekt Prestige demi sec Cabernet Moravia Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Dornfelder Dornfelder Dornfelder EGO No. 76 (Veltlínské zelené, Sylvánské zelené) Frankovka Frankovka Frankovka rosé Hibernal Hibernal Chardonnay Chardonnay Chardonnay Chardonnay Chardonnay Chardonnay Chardonnay Irsai Oliver Lokus červený Louis Girardot brut Merlot Merlot Merlot Müller Thurgau Muškát moravský Neronet Pálava PATRIA cuvée červené Rulandské bílé Rulandské bílé Rulandské bílé Rulandské bílé Rulandské bílé Rulandské bílé Rulandské modré Rulandské modré Rulandské modré Rulandské modré rosé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Rulandské šedé Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink rýnský Ryzlink vlašský Ryzlink vlašský Sauvignon Sauvignon Sauvignon Sauvignon Sauvignon Sauvignon Sauvignon Sauvignon Svatovavřinecké Svatovavřinecké Svatovavřinecké Svatovavřinecké Sylvánské zelené Tramín červený Tramín červený Tramín červený Tramín červený Tramín červený Tramín červený Veltlínské zelené Veltlínské zelené Veltlínské zelené Veltlínské zelené Veltlínské zelené Veltlínské zelené Zweigeltrebe Zweigeltrebe Zweigeltrebe

LIVI, spol. s r. o. Štěpán Maňák VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. Vinařství Trpělka a Oulehla – Ing. Luboš Oulehla Vinum Moravicum, a. s. BOHEMIA SEKT, s. r. o. Jestřáb Vojtěch HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. Jaromír Hnidák PATRIA Kobylí, a. s. Vinařství Petr Skoupil, a. s. Vinné sklepy Valtice, a. s. Vinofol, s. r. o. VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. Vilém Kraus Vinné sklepy Roztoky, s. r. o. Vladimír Tetur Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. Štěpán Maňák Vinařství U Kapličky, s. r. o. MORAVÍNO, s. r. o. Jakub Šamšula Metroflora, s. r. o. Gotberg, a. s. Jakub Šamšula Oldřich Drápal VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a. s. VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Vinum Moravicum, a. s. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Vladimír Tetur Ing. Jan Stávek, Ph.D. BOHEMIA SEKT, s. r. o. Štěpán Maňák VINJA – Jakubčík Vinné sklepy Valtice, a. s. Vinné sklepy Valtice, a. s. VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a. s. Vinum Moravicum, a. s. Gotberg, a. s. PATRIA Kobylí, a. s. VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a. s. VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. PATRIA Kobylí, a. s. Tomáš Veverka VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r. o. VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r. o. Ing. Jan Plaček Petr Mokruša Rodinné vinařství Košut, s. r. o. SONBERK, a. s. Štěpán Maňák VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a. s. Vinné sklepy Valtice, a. s. Vinum Moravicum, a. s. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Jakub Šamšula Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a. s. Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o. VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Vinné sklepy Valtice, a. s. HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. MORAVÍNO, s. r. o. MORAVÍNO, s. r. o. Vinařství LAHOFER, a. s. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC, s. r. o. VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. PATRIA Kobylí, a. s. Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Metroflora, s. r. o. Hana Mádlová Metroflora, s. r. o. Vinařství Galant Vinařství Petr Skoupil, a. s. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a. s. VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a. s. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC, s. r. o. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. LIVI, spol. s r. o.

2009 2009 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2006 2009 2007 2009 2009 2008 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2004 2010 2009 2009 2009 2010 2009 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2008 2009 2009 2010 2009 2007 2007 2010 2009 2009 2009 2007 2010 2010 2010 2010 2007 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2007 2009 2009 2009 2009 2008 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2010 2009 2010 2008 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2008 2009

pozdní sběr výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr jakostní šumivé víno s. o. jakostní víno odrůdové pozdní sběr pozdní sběr výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr výběr z hroznů výběr z hroznů české zemské víno jakostní víno odrůdové jakostní víno odrůdové pozdní sběr výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr slámové víno pozdní sběr pozdní sběr slámové víno výběr z hroznů jakostní víno odrůdové likérové víno jakostní šumivé víno s. o. výběr z hroznů výběr z hroznů výběr z hroznů výběr z hroznů pozdní sběr jakostní víno odrůdové výběr z hroznů výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr výběr z hroznů výběr z hroznů výběr z hroznů pozdní sběr moravské zemské víno pozdní sběr pozdní sběr výběr z cibéb pozdní sběr pozdní sběr výběr z bobulí pozdní sběr pozdní sběr ledové víno slámové víno pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr ledové víno ledové víno moravské zemské víno výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr výběr z hroznů VOC VOC pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr jakostní víno odrůdové pozdní sběr kabinetní víno jakostní víno odrůdové pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr výběr z bobulí pozdní sběr pozdní sběr výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr VOC pozdní sběr výběr z hroznů pozdní sběr pozdní sběr pozdní sběr

Slovácká Mikulovská Velkopavlovická Znojemská Slovácká Slovácká Mikulovská Slovácká Velkopavlovická Velkopavlovická Mikulovská Mikulovská Mikulovská Slovácká Velkopavlovická Mikulovská Mikulovská Velkopavlovická Mikulovská Velkopavlovická Slovácká Mikulovská Velkopavlovická Mikulovská Mikulovská Velkopavlovická Slovácká Znojemská Velkopavlovická Slovácká Slovácká Velkopavlovická Mikulovská Mikulovská Mikulovská Slovácká Mikulovská Velkopavlovická Mikulovská Velkopavlovická Slovácká Znojemská Znojemská Slovácká Velkopavlovická Velkopavlovická Velkopavlovická Slovácká Znojemská Slovácká Slovácká Mikulovská Mikulovská Mikulovská Mikulovská Slovácká Znojemská Znojemská Znojemská Velkopavlovická Velkopavlovická Mělnická Mikulovská Slovácká Znojemská Znojemská Znojemská Mikulovská Mikulovská Velkopavlovická Mikulovská Mikulovská Znojemská Znojemská Mikulovská Znojemská Znojemská Slovácká Velkopavlovická Mělnická Znojemská Slovácká Velkopavlovická Slovácká Mikulovská Velkopavlovická Znojemská Znojemská Velkopavlovická Mikulovská Mikulovská Znojemská Mikulovská Znojemská Velkopavlovická Slovácká Slovácká


Vinařský obzor (3/2012)  157

Hodnocení vín

Obec

Trať

Číslo šarže

Velikost šarže (v lahvích)

Cukr (g/l)

Kyseliny (g/l)

Obsah alkoholu (%)

Bezcukerný extrakt (g/l)

Milotice Novosedly Velké Bílovice Dolní Kounice Ořechov

Šidleny Slunečná Pod Belegrady Na Nivách Čtvrtky

Mutěnice Mikulov Starý Poddvorov Brumovice Velké Bílovice Brod nad Dyjí Nový Přerov Perná

Dubňanská hora Pod Svatým kopečkem I Remíz Světlý Zadní hora Dunajovický kopec Na štrekách

Moravská Nová Ves Velké Bílovice Perná Popice Zaječí Mikulov Čejkovice Milotice Popice Čejkovice Strachotín Dolní Dunajovice Nosislav Polešovice Božice Velké Bílovice Moravská Nová Ves

Vinohrady

09-14-šb 2909 1055 935 19/09 0031D 09-1 981 409 169-09 0820 106 563 1239 DORN09 0210 854 0015 3209 41/09 483 5 1510 G0610 2 0504 14 0352 28/09 9031 001 1009 9035A 2709 2409 783 851 8 01/08 G0409 172-09 12 0350 7029 7106 0017 9273 165-09 50 65/07 24/10 RŠ10p 49 14/10 0307 2710 5 621 06/10 0049 9094 9096 1 1410 1K11 1687B 9272 9053 9095 8106 14/10 677 023 502 493 910 11/32 1824 1132 0044 917 164-09 3/09 9037 1110 2609 1410 814 1013 0023 9074 033 2 55 11/31 0105 9009 964 886 09-8-šc

1 020 2 500 1 600 3 500 1 600 30 500 1 350 13 500 1 160 5 300 3 500 5 300 3 300 3 360 3 200 4 700 12 600 5 000 1 700 5 300 4 700 920 2 000 1 750 1 000 750 5 300 37 600 580 5 700 9 600 3 100 1 775 2 350 950 5 000 8 300 5 300 1 950 10 100 4 000 3 350 13 200 5 300 6 700 8 700 20 000 6 000 900 1 800 2 100 1 000 700 2 700 2 200 2 620 3 500 17 600 2 000 4 000 10 000 3 150 1 000 2 700 1 000 11 750 17 300 11 520 5 000 3 100 6 700 4 000 15 900 6 700 3 200 12 100 4 000 16 400 6 700 8 700 19 700 20 000 1 500 30 000 1 000 6 700 2 000 4 700 8 100 7 200 14 100 23 700 6 700 6 700 4 700 5 300 17 480 13 300 9 300 1 000

3.8 12.2 1.6 0.8 3.8 36.2 2.2 1.8 1.6 7.9 1.8 4.4 3.3 2.0 2.0 2.0 1.5 6.2 4.3 0.4 7.0 26.3 6.3 11.5 6.0 186.0 13.1 7.8 243.0 11.0 9.4 67.2 7.9 7.0 0.5 2.1 11.9 12.4 2.1 52.9 7.8 10.7 8.9 6.2 3.5 8.5 8.3 7.8 1.5 2.7 12.1 8.9 12.0 2.7 223.0 8.0 10.1 42.9 9.2 11.0 176.9 293.4 7.6 3.4 1.6 7.1 7.6 6.8 228.0 248.0 11.9 5.9 8.7 3.0 8.4 10.0 10.5 0.5 5.9 14.7 2.1 7.0 0.3 2.8 9.5 6.0 10.1 38.0 9.4 5.7 33.0 1.7 7.0 4.1 6.9 6.4 11.6 2.1 1.9 1.0

5.5 5.6 5.0 4.7 4.6 7.4 5.4 5.3 4.3 4.5 4.7 5.5 5.4 5.3 5.5 4.3 5.1 8.5 5.4 5.6 7.2 8.5 9.9 8.4 7.3 8.0 9.9 6.9 10.4 6.3 5.4 4.4 6.9 5.6 5.4 5.1 7.5 7.3 4.6 4.8 4.5 9.5 7.7 6.4 6.5 8.7 6.0 4.8 5.2 5.3 7.4 7.0 7.1 8.0 8.0 6.6 9.5 6.7 7.7 8.8 8.5 8.8 8.1 8.1 6.1 5.9 6.2 6.3 9.2 9.1 8.1 5.1 8.6 6.9 7.1 8.9 8.9 8.5 8.5 8.7 5.0 5.1 4.6 4.8 10.0 4.5 7.5 5.3 6.8 6.5 7.1 6.5 7.8 7.7 6.9 8.1 6.4 5.5 4.9 4.6

12.2 12.0 12.5 12.5 13.2 12.7 13.2 13.0 12.1 13.5 11.9 13.6 14.0 12.5 12.0 13.7 12.5 12.4 13.0 13.5 12.4 12.0 12.5 13.0 13.5 10.5 13.5 13.2 9.4 13.4 12.0 15.0 12.8 13.9 13.9 12.9 11.3 12.0 12.4 12.5 13.5 12.7 13.2 12.8 13.3 12.4 13.1 13.5 13.0 14.0 11.5 11.5 12.4 12.7 10.0 11.6 13.4 12.1 12.0 12.5 9.4 8.5 12.0 13.0 12.3 13.5 11.9 12.6 8.8 9.7 11.6 11.8 12.0 13.0 12.7 11.5 11.7 12.5 12.0 12.1 13.0 12.0 13.0 12.0 12.0 13.0 12.0 14.0 13.0 12.4 11.7 11.8 12.6 12.2 12.4 12.4 13.7 13.5 13.5 12.0

32.4 32.2 27.6 23.5 24.6 22.0 21.3 29.9 23.4 26.7 25.1 31.3 28.7 24.6 25.0 23.7 26.1 24.5 23.8 26.1 24.5 22.8 25.8 30.4 26.0 55.0 31.8 21.1 63.4 23.7 18.0 34.2 22.4 25.3 31.3 24.0 20.7 23.0 26.8 19.2 27.4 27.6 21.1 21.4 23.3 26.7 17.8 28.4 25.8 36.1 23.1 20.0 26.9 28.9 32.0 25.1 31.2 20.6 30.1 27.3 37.3 39.4 26.5 24.7 22.3 20.8 19.2 21.9 35.0 35.0 23.3 20.6 24.4 19.7 21.8 25.7 26.7 23.2 24.6 25.1 28.9 26.1 28.0 26.2 23.6 19.5 26.6 26.6 23.9 26.1 23.5 23.1 25.6 24.0 23.1 25.9 23.0 26.6 27.5 25.8

Levá Klentnická Svidrunk U Kapličky Pod valtickou Stará hora Kopce Panenský kopec Díl u Včelína Šusfeldy Zimní vrch Nové hory Stará hora Vinohrady

Žádovice Přítluky Brod nad Dyjí Dolní Dunajovice Dolní Dunajovice Moravská Nová ves Popice Kobylí Dolní Dunajovice Starovice Vracov Olbramovice Olbramovice Skoronice Kobylí Čejkovice Velké Pavlovice Strážnice Moravské Bránice Mutěnice Prušánky Popice Novosedly Perná Novosedly Polešovice Šanov Stošíkovice na Louce Stošíkovice na Louce Čejkovice Velké Pavlovice Liběchov Perná Vracov Horní Dunajovice Stošíkovice na Louce Stošíkovice na Louce Valtice Dolní Dunajovice

Fěruňk Přítlucká hora Brodské stráně Dunajovský kopec Zimní vrch Vinohrady Panenský kopec Zimní vrch Středohoří Klínky Leskoun Na vyhlídce Slíny Dvořanky Helezný díl Staré hory – Francle Horní hory Nová hora Mutěnská hora Úlehle Sonberk Stará hora Kotelná Nad sklepy Újezdy U Vinohradu U Tří dubů U Tří dubů Díl u Včelína Nadzahrady Budyně Purmice Klínky Frédy U Tří dubů U Tří dubů Hintertály Kraví hora

Mikulov Mikulov Dobšice Dyjákovičky Perná Šanov Šanov

Pod Svatým kopečkem I. Pod Svatým kopečkem I. U Hájku U Sklepů Věstoňsko U Vinohradu U Vinohradu

Kobylí Kutná Hora Hostěradice Milotice Velké Bílovice Milotice Mikulov Velké Bílovice Stošíkovice na Louce Stošíkovice na Louce Velké Němčice Dobré Pole Dolní Dunajovice Vrbovec Dolní Dunajovice Slup Velké Pavlovice Bzenec Milotice

U Skalky Sukov Volné pole Kopce Zadní hora Kopce Pod Mušlovem Zadní hora U Tří dubů U Tří dubů Punty Daniel Pod slunným vrchem Waldberg Pod slunným vrchem Kacperky Trkmanska Zadní hora Šidleny

Ukázkové číslo 3/2012  

Vinařský časopis

Ukázkové číslo 3/2012  

Vinařský časopis

Advertisement