__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2011-2015 PSPV-PSOE VINALESA

D

EDUCA CIÓ I CULTURA

es de la regidoria d’educació i cultura tenim el fort convenciment que treballar per aconseguir un món millor passa inevitablement per aconseguir una societat que oferisca a tots els seus ciutadans i ciutadanes les mateixes oportunitats i possibilitats d’assolir una vida digna on cadascú puga triar el camí que vol seguir per tindre una vida plena i feliç. Igualtat d’oportunitats significa poder accedir a estudis i titulacions, per poder accedir després al mercat laboral amb possibilitats.

Aspirem a una societat diferent, una societat en que perquè nesques en un determinat lloc ja tingues el destí marcat. Tots hem de tenir les possibilitats de poder aspirar al que vulga assolir en la vida. Totes les persones tenen dret a cercar la felicitat, a créixer personalment, a sentir-se part d’una col·lectivitat, a trobar i expressar a la resta el millor de si mateix. El món millora i progressa gràcies a d’això mateix. Agrair a tots aquells que han participat d’alguna manera o d’altra durant aquests quatre anys, malgrat la crisi i les penúries que ens han portat per rescabalar els bancs, en que Vinalesa siga un poble més cult, un poble millor, perquè aquest i no altre és el nostre compromís, dia a dia, junts, amb la vista posada en un futur millor. Moltes gràcies!

Carles Iriarte Valero


Memòria visual de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Ó I C A C U L’ED E L B A E I L A N I T E R D UN

POTENCIA NT

Àrea d’Educació i Cultura

L’ESCOLA INFA NTIL MUNICIPA L


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2007-2011

ES

A L CO

Àrea d’Educació i Cultura

E ’ D

U I ST


CONCILIA

CIÓ

FA MILIA R


CA MPA MEN T

URBÀ


CO

I G E L ·L

P

C I ÚBL


Ó I C A M R FO


A I D

DE

L

R A ’

E R B


CULTURA


LES TROB A DES D’ESCOLE S EN VA LENCIÀ A VINA LESA


I S O P EX

S N O I C

A

I A P S E ’ L

E V O J


EN

A P O EUR


BIBLIOTE

CA

MUNICIPA

L


Mem貌ria de gesti贸 PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015


Hem dinamitzat la Nau del Centre Cívic amb una programació variada d’activitats lúdiques...

ESPA I

LA

NA U


Ó I C I S EXPO

DE

FESTES


B M A

LA

R E C

A C I M À


S E D A R MI

A

A S E L A N VI


A MB

ELS

A RTISTES

LOCA LS


A MB

LA

UNIVERSI

TA T

PER

L’HORTA


JU

L O LI

T L CU

L A UR


SOPA R

I

BA LL

A

LA

FRESCA


A L T N E N A M R E P Ó I C I S O P X E

A D SE


A MB LA

CULTURA

VA LENCIA NA

s n io c a t s e if n a m s e u e s s le e d s é v a r t a a n ia c n le a v a r u lt b u c m a la , t .. a s e ls u u p iq t Im ís g t m a e is H a p , s e u iq m ò n o r t s a g , s ie r à r e t li , ls a r t a e . s ú i t n e tant musicals, t m e ix e n o c u e s l a i a u g n e ll a r t s o n la a l ia c e p s e a r u c una


E G T A N HOME

A

T N E C I V

S E R D N A

S E L L E T ES


E G T A N E HOM

A

S E L R A C

R O D A V SA L


PEP

G

O N E M I

EL

A R R A F I T O B

A

I A P S L’E

JOVE


MIQUEL

GIL

A L

CENTRE

CÍVIC


CA RRA IXET

A MB

LA

XICA LLA


. al ic us M t en em ix na Re at et ci So la b am nt ia en nv Co

A MB LA MĂšSI CA


T N A I C N E T O P

EL

JA ZZ


JA ZZ

PER

A

BEBES


B M A

EL

C

A M E N I


I

É B M A T

EL

A M E N I C

EN

L A V

À I C N E


B M A

EL

E R T A TE


B M A

S L E

XI

S T E U Q


A MB

LES

TRA DICIONS


CO

: S C O RREF

Ç A L L L’EN

A MB

EL

T A S S PA


EXPOSICIÓ

DEL

9

D’OCTUBRE


A RR IBA DA

DEL

VIS

IR


CA VA LCA DA

DE

REIS


Profile for Vinalesa socialistes

Memoria fotografica area cultura 2011 2015 pspv psoe vinalesa  

Memoria fotografica area cultura 2011 2015 pspv psoe vinalesa  

Advertisement