__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2011-2015 PSPV-PSOE VINALESA

DESENVOLUPA MENT ECONÒMIC, OCUPA CIÓ I COMERÇ


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

U

n Ajuntament sensible a les necessitats dels seus veïns i les seues veïnes, no pot mirar cap un altre costat en el tema de màxima preocupació: l’atur. Així, encara que sent una competència de la Noelia Rigoberto Zaragozá Generalitat des de l’àrea de Promoció Econòmica des de l’Ajuntament sempre s’han articulat totes les mesures existents al nostre abast per a treballar contra l’atur. Des de la creació de l’Agència de Desenvolupament Local en l’any 2000 s’ha demostrat el gran treball d’assessorament, formació, facilitació de llocs de treball, etc que porta a terme a Vinalesa.

Per altra banda, amb la creació de bosses de treball de diferents especialitats, l’acolliment als programes que des d’institucions supramunicipals s’oferixen, el treball al PACTEM-NORD han sigut mesures contra l’atur que s’han portat a terme des de l’àrea.


Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç

OBJECTIUS

Els principals objectius de la regiduria han sigut els següents: • Treballar contra l’atur.

• Assessorar, formar i intermediar.

• Potenciar l’Agència de Desenvolupament Local.

• Treballar per fer de Vinalesa un poble viu, econòmicament viable.


DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ I COMERÇ

Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015


Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç • Hem constituit la Regidoria de Promoció Econòmica • S’ha reforçat l’Agència de Desenvolupament Local per dur endavant els programes de promoció de l’ocupació, formació i comerç. • Ens hem acollit i gestionat tots els programes d’Ocupació Pública d’Interès social Programes d’ocupació i de formació (EZONAI, TALLER D’OCUPACIÓ, SALARI JOVE...) • Hem realitzat formació pràctica per a joves: - Beques de Diputació-ADEIT per a estudiants de Grau/Postgrau (2 becaris, un de CCSS Educació Física i l’altre de Màster Desenvolupament Local. Reben beca directament de Diputació) - La Dipu te Beca (14 beques d’un mes – total 7000€); - col•laboració amb IES per la realització de la part pràctica de la formació dual en la rama administrativa dels CFGM i CFGS. – • Hem portat a terme el Pla d’Ocupació conjunt DiputacióServef-Ajuntament.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 EXERCICI 2011 NOM DEL PROGRAMA

TFIL INFORMÁTICA RISC DE EXCLUSIÓ SOCIAL

TFIL JARDINERIA DISCAPACITADOS

Nº DE PARTICIPANTS

HOMES

DONES

EDAT

10

3

7

18

LA DIPU TE BECA

14

EPA

8º FIRA DEL COMERÇ EMCORP AJUNTAMENT

TFC TALLER DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ

CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS

HOMOLOGACIÓ DE AULES DE FORMACIÓ, ESPAI JOVE

CURS DE FORMACIÓ EN EMPRESA

CURS FERRAMENTES DE RECERCA ESCOLA DE TALLER

TALLER D’OCUPACIÓ SALARI JOVE

45.000 €

5

9

16-25

5.600 €

8

4

4 3

18

29-53

4.857,18

10

8

2

16-25

35.000 €

20

2

18

16

46 10

7

HOMOLOGACIÓ

AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES BIBLIOTECA

MONITORS ESCOLA D’ESTIU

NO CONCEDIDA 10 ALUMNES

SUBVENCIÓ

SERVEF

572 € 13

7

6

2

2 17

16

11

6

Schneider 18-51

NO CONCEDIDA 32 ALUMNES NO CONCEDIDA NO CONCEDIDA

Contracta PASIV

Per ADL


Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç EXERCICI 2012

Nº DE PARTICIPANTS NOM DEL PROGRAMA

CURS MANIPULADOR D´ALIMENTS TFIL

26

NO CONCEDIT

9ª FIRA DEL COMERÇ LA DIPU TE BECA PQPI

MONITORS ESCOLA DE ESTIU FORMACIÓ DE LA DONA

44

HOMES

DONES

EDAT

9

17

16

14

8

6

16-25

13

7

6

16

NO CONCEDIT

SUBVENCIÓ

Organitza Ajuntament 5.600 €

Contracta PASIV 495 €

EXERCICI 2013

Nº DE PARNOM DEL PROGRAMA TICIPANTS

EMCORP

FORMACIÓ PER A DONES

ACTIVITATS AUDIOVISUALS PASIV MONITORS ESCOLA D’ESTIU

PLAN DE EMPLEO CONJUNTO LA DIPU TE BECA

MANIPULADORS D’ALIMENTS

TALLER DE RECERCA OCUPACIÓ CURS D’OBTENCIÓ CARNET PROFESIONAL TPC Construccio

7

HOMES 3

DONES 4

EDAT 24-51

SUBVENCIÓ

6.452,88 € 340 € 482,63 €

13

3

10

11

2

9

14

3

11

5

5

16

L’AJUNTAMENT DESTINA 1.125 € PERO CAP EMPRESA DEL POBLE HO DEMANA 14 6 8 5.600 €

16

Per ADL

Coordinat amb Consorci


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 EXERCICI 2014

NOM DEL PROGRAMA

CONVENI DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS EPA SALARI JOVE SUBVENCIONS EN ESPECIE

Nº DE PARTICIPANTS 2 31 2

MONITORS ESCOLA D’ESTIU

1 11

DONES 1 20 2

EDAT

SUBVENCIÓ

<30

Conveni ADEIT 2.291,4€7 11.449,50 €

5 ORDINADORS COMPLETS

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A DONES

EZONAI ACTUACIONS PER A MILLORA DE ESPAIS NATURALS LA DIPU TE BECA PLA DE AJARDINAMENT

HOMES

175 € 14.684,54 €

14 16

Una brigada de 5 treballadors dels que 4 son homes i 1 dona 4 10 5.600 € 1.500 € 5

11

16

Contrata pasiv

• Hem signat dos convenis tripartits Ajuntament-DiputacióGeneralitat per la creció d'ocupació en les empreses del poble.

• Hem creat borses de peons de neteja viaria, de monitors d'escola d'estiu (de temps lliure i d'esports), de peó de manteniment , pintors, obrers, electricistes, renovant-les periòdicament. • Hem realitzat cada any la Fira del Comerç Local.

• Hem realitzat accions d’intermediació laboral amb visites a empreses del poble i Bolsa d’ocupació. Agencia de colocació Acreditada SERVEF (a través de Consorci) – Gestió de les ofertes d’ocupació que arriben d’empreses que no són del poble, i també de les que envia el Consorci.


Desenvolupament Ecònomic, Ocupació i Comerç

• Hem portat a terme tallers de recerca activa d’ocupació. • Hem gestionat el servei d’orientació per a l’ocupació. • Hem prestat el servei d’assessorament per a empreses i nous emprenedors. Son atesos des de ADL i derivats a altres serveis segons el tipus de projecte. (IVAJ – Consorci – Caixa Popular – etc) • Hem participat i impulsat les activitats desenvolupades pel “Pacte Territorial per la Creació d’Ocupació” (PACTEM NORD) • Hem signat un conveni amb Caixa Popular per al finançament d’empreses del poble i nous emprenedors.

• Hem donat suport a l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vinalesa per dinamitzar-la i promocionar-la. • Hem ofertat programes d’incentius per a emprendedors i desocupats.


Profile for Vinalesa socialistes

Memòria 2011 2015 pspv psoe vinalesa àrea treball  

Treball realitzar des de la Regidoria de Desenvolupament Local durant la legislatura 2011-2015.

Memòria 2011 2015 pspv psoe vinalesa àrea treball  

Treball realitzar des de la Regidoria de Desenvolupament Local durant la legislatura 2011-2015.

Advertisement