__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2011-2015 PSPV-PSOE VINALESA

PA RTICIPA CIÓ CIUTA DA NA , A SSOCIA CIONISME, COHESIÓ SOCIA L i FESTES


L

Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

a missió de la Regidoria de Participació Ciutadana és treballar per a la promoció de la participació social entre la ciutadania i el govern municipal, per incorporar el debat i el diàleg en les actuacions municiNoelia Rigoberto Zaragozá pals i difondre valors democràtics en la ciutadania. La Regidoria de Participació garanteix aquesta participació a través de la creació de nous canals de comunicació, legislatius i tècnics, com els consells consultius, processos de participació ciutadana, consultes ciutadanes, entre altres, que faciliten les relacions entre les associacions i/o entitats, la població i l'Ajuntament.

seriosos i constructius.

L’Ajuntament de Vinalesa ha entès la participació com un procés continu i permanent, com una eina a l’abast de tots els ciutadans, conformat per persones realment compromeses amb l’objectiu d’obtindre resultats


Àrea de Participació Ciutadana i Associacionisme

Per a nosaltres participar és sobretot implicar-se i/o coresponsabilitzar-se. No és el mateix que fiscalitzar, condicionar o manar sobre els altres asseguts a casa mirant com altres s’arromanguen, agafen l’aixada, treballen i fan la feina assumint tota la responsabilitat del que es fa.

Participar al nostre entendre va prou més enllà i per això, en 1999 encetàrem una manera de treballar a l’Ajuntament que implicara a la major part de les persones i entitats possibles. Per això creàrem i tenim estructures de participació estables com ara el PASIV, el Consell de Benestar Social, el Consell Escolar Municipal, ampliació del patronat de la Fundació Pere Bas. Però al mateix temps, hem intentat, altres formes de participació amb diferents resultats.

Ara, les noves tecnologies ens obrin noves oportunitats que cal aprofitar. Perquè un poble es fa amb la suma de propostes i iniciatives. I amb el treball, colze a colze, de mirades diferents però envers els interessos col•lectius.

I considerem l’associacionisme com a puntal de cohesió social en un poble. Per això n’estem especialment orgullosos de la dinàmica de treball que portem a terme en este camp. Promocionar l’associacionisme i la participació ciutadana són elements fonamentals per a una millor cohesió social.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

• Hem gestionat a través del PASIV totes les propostes culturals i esportives. Entitat on estan representats els diferents partits polítics de l’Ajuntament i les associacions culturals i clubs esportius. Al mateix temps les Comissions de Cultura i Esports, configurades per les diferents associacions han portat endavant l’organització i decisions d’activitats culturals i esportives. • El Consell de Benestar Social, ha treballat els aspectes relacionats amb els Serveis Socials, la distribució del 0,7% del pressupost municipal als països més desfavorits, etc. • El Pla Estratègic d’Esports, que ha suposat una reorganització de l’activitat esportiva a Vinalesa, s’ha realitzat a través de la participació de tots els clubs implicats. S’ha portat a terme una dinàmica de treball participatiu al llarg de molts mesos i el resultat final ha sigut la decisió de totes les persones participants. • El Consell Escolar Municipal es on està representada la comunitat educativa, es reunix de manera sistemàtica per a tractar temes educatius de Vinalesa. • Hem realitzat 5 reunions del Foro de Participació Ciutadana que no ha tingut els resultats esperats.


Àrea de Participació Ciutadana i Associacionisme

• Hem recolzat el teixit associatiu del nostre poble a través de subvencions anuals per al seu funcionament. S’ha continuat treballant en el servei d’assessorament en la tramitació de subvencions municipals i supramunicipals. • Hem reestructurat la cessió de locals a les associacions, aprofitant nous espais disponibles (antic Centre de Salut) per tal que puguen dur a terme les seues activitats. D’aquesta manera s’ha pogut disposar d’un nou local a l’Ajuntament vell que ara ocupa la Asociación de Vecinos.


L

Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 es nostres festes són un fet social. Són un lloc de trobada de persones de tot origen i condició, que contribueixen a la cohesió social i a la creació d´identitat, de sentit de pertinença, i que ens ajuda a relacionar-nos, a crear poble.

Mª Ángeles Mellado Martínez

Aquest fet avala la importància de les nostres festes, però als ulls de tots els que formem part de l´Ajuntament, n’hi ha un altre més significatiu, i és la resposta i la participació de la gent durant els dies de festa. Els veïns i veïnes del poble són els qui, any rere any, i cada vegada amb major nombre, fa les Festes de Vinalesa un poc més rellevants, en definitiva, més de totes i tots.

actes festius.

A més a més, molta gent i moltes entitats estan implicades en la seua organització i això provoca que la ciutadania tinga molt a dir abans i durant la celebració de cadascun dels


Área de Festes

Els carrers, les places però sobretot, el Pati del Centre Cívic són el marc on tenen lloc la majoria dels actes i activitats. El carrer passa a ser un espai de trobada entre la gent, un espai que la gent respecta i en el qual es donen mostres espontànies de solidaritat i de civisme; un espai compartit entre els diferents col•lectius que volen gaudir de la festa. Acostar les festes a totes i tots, ha estat sempre el nostre objectiu. Per aquesta raó ens sentim orgullosos de vore que als darrers quatre anys milers de persones han utilitzat la carpa, convertint-la en el centre neuràlgic del poble.

Les festes de Vinalesa són la suma dels esforços de tots els que en fem part, de cada veí i veïna, una suma positiva per mirar el futur amb optimisme. Perquè viure i compartir els actes festius és un valor important que hem de renovar cada any.


Ens comprometérem a impulsar el caràcter tradicional i l'aspecte lúdic de les nostres festes al llarg de l’any, potenciant la implicació de veïns i veïnes en l’organització i posada en marxa de les diferents activitats festives adreçades a totes les edats de la població.

13


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 • Vinalesa gaudeix d’una important vida associativa i cultural. La nostra població és activa, inquieta, innovadora, però també conservadora de les tradicions i la cultura popular. L´Ajuntament ha recolzat, any rere any, a les diferents comissions i associacions locals que han fet activitats per al poble.

• Planifiquem les festes tenint presents criteris com la potenciació del carrer, la sensibilitat pels diferents públics segons edats, interessos i sensibilitats, mantenint les costums i tradicions i aportant iniciatives que ens apropin cada vegada més als nostres temps. • Hem celebrat cada any el 9 d’Octubre, dia de totes i tots els valencians, com venim fent des de 1999. Iniciant la festa amb el sopar de germanor acollint més de 1.700 persones que han compartit gastronomia, convivència i festa, convertint-se en l’acte més emblemàtic de les nostres festes.


Ă€rea de Festes


Hem potenciat la festa del 9 d’octubre com a fet identitari de la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres arrels i tradicions. Als nou sd’octubre no ha faltat la cultura, les exposicions, les calderes, la pilota valenciana o els correfocs...


Els major del poble s’han tornat a retrobar tambÊ en Festes per compartir i celebrar...


Profile for Vinalesa socialistes

Memòria 2011 2015 pspv psoe vinalesa participació  

Memòria de la Regidoria de Participació i Regidoria de Festes. Legislatura 2011-2015.

Memòria 2011 2015 pspv psoe vinalesa participació  

Memòria de la Regidoria de Participació i Regidoria de Festes. Legislatura 2011-2015.

Advertisement