__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2011-2015 PSPV-PSOE VINALESA

JOVENTUT


D

urant els últims anys hem viscut transformacions importants a l´esfera social, econòmica, política i cultural. La joventut és un col•lectiu especialment susceptible als canvis i totes aquestes transformacions tenen una repercussió en les seues condicions de vida, els seus valors i les seues actituds.

Mª Ángeelss Mellado

Des de la Regidoria de Joventut, conscients de la importància de la joventut per al futur del nostre poble, hem orientat, informat i assessorat, entre d’altres àmbits, sobre habitatge, formació, mobilitat, creixement personal, professional, social i ocupació, per tal de reforçar la capacitat dels i les joves d´adquirir els recursos necessaris per assolir amb èxit un desenvolupament personal envers a la vida adulta.

També hem de destacar que l´Ajuntament de Vinalesa fomenta el treball transversal entre les distintes regidories i per això són moltes les àrees dins de l´Ajuntament que, a través de diferents accions i activitats, cobreixen les necessitats de la joventut del nostre poble (cultura i educació, esports, ADL,…).

En aquesta memòria presentem els recursos existents i les actuacions que es desenvolupen des dels diferents serveis de l´Ajuntament per als nostres joves. Però no oblideu que la millor manera de conèixerlos és participant en les distintes activitats promogudes i acostant-se a l´Esp@i jove!!!!


OBJECTIUS

Els principals objectius de la política de joventut han sigut els següents: • Escoltar als joves per conèixer les seues inquietuds, els seus problemes i necessitats.

• Fer el possible en quant afavorir la empleabilitat dels joves. Formació, Ocupació, Orientació i Informació. • Dinamitzar l’espai d’oci. Oferir als joves de Vinalesa un ventall d’activitats d’oci alternatiu i cultural. • Apropar l’esport al jove.

• Accions dirigides a evitar pràctiques de risc i per a promoure hàbits saludables entre els nostres joves. • Emancipació, facilitar l’accès a l’habitatge.

• Activitats d´assessorament per a resoldre les necessitats informatives i formatives dels joves.

• Foment de la participació i l’associacionisme i suport a partir de la cessió de materials i espais.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

ESP@I JOVE Durant els últims quatre anys, l’Esp@i Jove s´ha consolidat com un espai de reunió, un lloc de trobada i relació entre els joves del nostre poble, un racó d’aprenentatge de recursos per al creixement personal i un espai on poder aprofundir en necessitats i temàtiques que els preocupen gràcies a un dinamitzador juvenil. A gener del 2012 el nostre tècnic va ser inclós en el programa WeShare subvencionat per la UE per tal de compartir el projecte "Esp@i Jove" amb altres animadors socioculturals d'arreu d'Europa. Xipre, Bèlgica, França, Portugal, Lituània i així fins a 15 països, les jornades van ser a Budapest i la metodologia es basava en exposicions amb fotografies i vídeos dels diferents espais culturals on es relacionen els joves de tota Europa.


Joventut


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 L’afluència se situa en una mitjana de 15 – 20 joves diaris. Durant els caps de setmana -divendres i dissabtes- és quan l’Esp@i Jove registra els pics més alts de participació, assolint percentatges que sobrepassen el 40% del total de visites setmanals. Si a aquesta quantitat l´hi afegim els joves que són usuaris esporàdics d´activitats programades des de la regidoria, podem adonar-se de la importància que un espai d´d’aquestes característiques té entre els nostres joves.

Des d´aquesta instal•lació municipal oferim una programació regular d´activitats, xarrades i tallers adreçades als joves de 13 a 30 anys cadascuna d´elles amb un objectiu:

3


Joventut


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Oferir als joves de Vinalesa un ventall d’activitats d’oci alternatiu i cultural: A l´Esp@i Jove es realitzen des de tallers creatius a tornejos de jocs multimèdia, ping-pong, jocs de cartes, tallers de manualitats, o fins i tot activitats com cinema, festes temàtiques i altres que els usuaris proposen.

L´horari habitual d l´espai és de dilluns a divendres de 16 a 20 hores i els dissabtes de 17 a 20 hores encara que per a realitzar alguna activitat concreta com les festes temàtiques nocturnes hem obert alguns dissabtes fins a les 00:00 de la nit. Recentment també hem ampliant l´horari dos diumenges per la vesprada al mes oferint la projecció de pel•lícules. 4


Joventut Durant aquesta legislatura també hem insonoritzat la Sala diàfana de l´espai amb una subvenció nominativa de 50.000€ concedida per la Conselleria d´ Infraestructures, Territori i Medi Ambient mesura que ha permès la celebració de distintes activitats lúdiques sense causar cap molèstia al veïnat.

Hem col•laborat amb les accions desenvolupades per la regidoria d´Educació i Cultura celebrant la “Nit Jove” dins la programació de “Juliol, joventut i cultura a la fresca” amb les actuacions de Sva-ters, Atupa, Atzembla, La Rana Mariana, Mafalda, X Fanekaes, Arcugal…


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Durant la diada de les Escoles en Valencià preparàrem un stand on els més joves podien iniciar-se tocant diversos instruments musicals.


Joventut Hem participat en la cavalcada organitzada per la Regina i la Cort d´Honor en les festes d´octubre.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 Pel gran èxit que té entre la gent jove del nostre poble, hem continuat realitzant les eixides a la neu l´última el passat mes de febrer.


Joventut A través de diverses exposicions hem donat la possibilitat a artistes locals d’expressar les seues inquietuds i projectes. Altres han sigut preparades pels propis usuaris del centre després de participar als tallers de pintura creativa.

CAMPAMENT URBÀ Com ja sabeu, des de la Regidoria de Joventut hem organitzat al mes de juliol dels últims anys el Campament Urbà. La iniciativa va sorgir per tal d´oferir una alternativa lúdica i didàctica durant l´estiu. En aquest període es realitzen activitats adreçades a joves de 13 a 18 anys de dilluns a divendres, pel matí. La dinamització del Campament va a càrrec d´un monitor especialitzat.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Hip hop, graffities, curtmetratges, esports alternatius, taller de guitarra, eixides amb bicicleta, tallers de cuina, eixides de cap de setmana i així tot un munt d’activitats amb el valor afegit que són els propis joves qui han designat les propostes a traves d´enquestes a l´Esp@i Jove.


Joventut La resposta dels usuaris de l´Esp@i ha sigut molt positiva i ha provocat una demanda de activitats semblants per a les vacances de nadal: el Gaudivern Jove. L´últim nadal participaren més de 40 xiquets.

Accions dirigides a evitar pràctiques de risc i per a promoure hàbits saludables entre els nostres joves. En col•laboració amb l´associació ANHAR de Meliana i amb la Unitat de Prevenció de Conductes Additives, hem realitzat activitats per informar als joves de les conseqüències del consum de drogues i dels problemes personals, familiars i legals que poden esdevindre del consum de substancies legals (per exemple alcohol i tabac) i il•legals (com ara drogues sintètiques, amfetamines, cànnabis, etc). - Taller de begudes saludables. - Taller de prevenció d´alcohol i efectes sobre la conducció. - Taller de cuina i hàbits alimentaris. - Campanyes de caràcter informatiu sobre malalties com la SIDA.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Activitats d´assessorament per a resoldre les necessitats informatives i formatives dels joves:

- Taller de tècniques de recerca d’ocupació. Tallers per aprendre les diferents tècniques utilitzades i recursos existents per fer recerca activa d’ocupació (Currículum Vitae, entrevista, pàgines web de recerca d’ocupació, oficines de col•locació, etc.)

- Taller de deures de l’escola. Totes les vesprades oferim als joves que acudixen a l’Esp@i Jove, la possibilitat de fer els deures en les nostres aules i els ajudem a aclarir dubtes que els puguen sorgir.

- Assessories juvenils personalitzades d´estudis i d´orientació laboral. Des de l´Esp@i Jove i amb la col•laboració de l’ADL de l´Ajuntament s´ofereixen unes assessories juvenils personalitzades d´estudis i d´orientació laboral que pretenen orientar als joves, de manera gratuïta, sobre qüestions bàsiques sobre el món del treball i dels estudis. Aquestes assessories funcionen tots els dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 hores i els divendres de 9:00 a 11:00 hores, per tal d´aclarir els possibles dubtes dels usuaris.

- Programa Europa – Xarxa Eures. Amb aquest programa oferim orientació sobre els recursos bàsics per poder iniciar la recerca de feina a la UE. L´objectiu d´aquest programa és donar una alternativa laboral i ajudar a la integració de les persones a uns altres països.


Joventut També podem trobar informació sobre beques europees. - Punt d´informació juvenil. Aquest espai està centrat en resoldre les necessitats informatives dels joves de Vinalesa, complementant la tasca realitzada des de les distintes àrees enumerades abans. Tauler d´autoconsulta d´ocupació; informació d’instal•lacions de temps lliure juvenils, cases rurals, hostals i hotels, albergs, àrees d´acampada etc. de tot l´Estat espanyol i de la resta del món, etc. - Homologació del aula d´informàtica per a donar cursos del Servef. En 2012, l'Ajuntament de Vinalesa va sol•licitar l'homologació de l'edifici i les aules de l'Esp@i jove al Servei de Qualificacions i Acreditacions de centres del SERVEF, que després de la tramitació i inspecció corresponent se'ns va atorgar amb el número de cens de la Generalitat Valenciana 4600002011 per a impartir formació professional per a l'ocupació en cinc especialitats formatives vinculades a processos administratius. Aquestes són: activitats de gestió administrativa, operacions auxiliars de serveis administratius, operacions de gravació i tractament de dades i documents, gestió integrada de recursos humans i creació i gestió de microempreses.

- Xarrades de assessorament sobre les noves tecnologies i posada a disposició dels joves dels recursos tecnològics d´ús general d l´esp@ai.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Facilitar als joves l´accés a l´habitatge – Infovivenda Jove.: L’Ajuntament de Vinalesa està integrat en la Xarxa Lloga de la Agència Valenciana de Lloguer de la Generalitat Valenciana. Des d’aquest servei Municipal, es gestionen les ofertes i demandes d’habitatges des de la intranet de la xarxa. S’ofereixen els següents serveis: - Informació dels habitatges disponibles. - Captació d’ahabitatges lliures. - Informació i ajuda en la gestió de sol•licitud de les distintes subvencions a les que poden optar per al lloguer d’habitatge jove i de parelles joves. - Intermediació gratuïta en el procés. Foment de la participació i l’associacionisme i suport a partir de la cessió de materials i espais:

L´Esp@ai jove és un equipament públic obert en benefici de tot el poble on es realitzen activitats juvenils i/o d’interès social promogudes per nombroses entitats de Vinalesa: Ajuntament, associacions culturals, esportives, juvenils, grups de festers… L´Esp@i Jove està present en les principals xarxes socials des d´on es pretén fer arribar informació fresca i de qualitat per a satisfer les inquietuds dels joves del poble. Es tracta de crear un espai d´intercanvi d´idees, comentaris i suggerències, on aprendre i enriquir-se.


Joventut - 600 seguidors a Facebook. - 300 seguidors en Tuenti. - Espai propi al web municipal.

TARGETA JOVE MUNICIPAL L´anterior legislatura es posà en marxa la Targeta Jove de Vinalesa, un carnet del que poden gaudir els i les joves de Vinalesa d’entre 13 i 30 anys que figuren empadronats a Vinalesa, i que va sorgir amb l’objectiu de potenciar i motivar el vessant cultural, social i participatiu, i a contribuir a millorar la qualitat de vida dels nostres joves titulars. Amb aquest carnet oferim als i les joves del poble comoditats i descomptes en les activitats que, des de les diverses regidories, es realitzen al poble. Més d´un 25% dels joves entre 13 i 30 anys ja disposen de la Targeta Jove. L´any 2013 ampliarem els avantatges de la Targeta Jove signant convenis de col•laboració entre alguns membres de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Vinalesa (VALE) i algunes associacions esportives. Aquesta nova iniciativa té com a finalitat donar a conèixer les empreses del poble i els serveis que cadascuna presta als seus clients, així com fomentar els hàbits de compra a Vinalesa entre el segment de població dels joves (hi ha 20 establiments/associacions adherides). Hem continuat fomentant una cultura de respecte i conservació del medi ambient atorgant ajudes als joves estudiants i/o aturats del nostre poble. Han rebut aquestes ajudes el 90% dels joves que ho han sol•licitat.


Profile for Vinalesa socialistes

Memòria 2011 2015 pspv psoe vinalesa joventut  

Treball realitzat des de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Vinalesa de 2011 a 2015.

Memòria 2011 2015 pspv psoe vinalesa joventut  

Treball realitzat des de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Vinalesa de 2011 a 2015.

Advertisement