Page 1

ႏုိင္ငံေတာ္ (၁၁) ဘြဲ႔ရ အဂၢမဟာဂႏၴ၀ါစကပ႑ိတ က်ဳိက္ထိုဆရာေတာ္ အသွ်င္နေႏၵာဘာသာဘိ၀ံသ

တံငါသည္သား ရဟႏၲာ တရားေတာ္


ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္း စာေပခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္

-

၃၂၀၄၁၄၀၅၀၆

မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ -

၃၂၀၅၆၉၀၅၀၉

ပထမအႀကိမ္

-

အုပ္ေရ (၁၀၀၀)

မ်က္ႏွာဖုံး ဒီဇုိင္း

-

ႏုိင္လင္း (စြယ္ေတာ္)

တန္ဖုိး

-

၅၀၀-က်ပ္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္

မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ အတြင္းပုံႏွိပ္ စြယ္ေတာ္ပုံႏွိပ္တုိက္ အမွတ္ (၈၇)၊ (၅၆) လမ္း၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔။ ထုတ္ေ၀သူ ယုံၾကည္ခ်က္စာေပ အမွတ္ (၁၁၁)၊ (၃) ထပ္ (၃၃) လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔။ ျဖန္႔ခ်ိေရး ေအာင္သစၥာစာေပ ၿမိဳ ႔ -မရမ္းခ်ဳိ ေအာင္သစၥာေက်ာင္းတုိက္၊ ကံ့ေကာ္ရပ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ ႔၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဖုန္း - ၀၅၇-၆၀၂၃၈။ ၀၉၅၃ ၂၂၅၅၇


မာတိကာ

စာမ်က္ႏွာ

ေထ႐ုပၸတၱိအက်ဥ္း

ေက်းဇူးတင္လႊာ

အမွာစာ

စ်

ပလႅင္ဖြင့္ ၀ႏၵနာ ျမတ္ဂါထာ

ေၾကာက္လန္႔စရာ သံသရာ

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး မွတ္စရာမ်ား

၁၀

ခ်စ္လုိ႔ ေျပာတာ နားေထာင္ပါ

၁၅

ပုတီးစြဲလွ်င္ ၿပိတၱာခြင္

၂၃

ေက်ာင္းကုိစြဲလည္း ၿပိတၱာပဲ

၃၀

ၿပိတၱာျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း

၃၆

ငရဲက်ျခင္း အေၾကာင္းရင္း

၄၁

တိရစၧာန္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း

၄၅

ၿပိတၱာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

၄၉

အမွ်ေ၀က ရ၊ မရ

၆၁

အဂၤါစုံမွ အမွ်ရ

၆၇

ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရသူ

၇၆

တံငါမ်ဳိးမွာ လူျဖစ္လာ

၈၅

အိမ္ကႏွင္ခ် သာမေဏဘ၀

၈၉

ရဟႏၲာျဖစ္ ၀ဋ္မွထြက္

၉၉

အစ္ကုိနဲ႔မိဘ ၿပိတၲာဘ၀

၁၀၁


အမွ်ေ၀ရန္ အစ္ကုိေတာင္းပန္

၁၀၈

အမွ်ေ၀ငွ ခ်မ္းသာရ

၁၁၅

တရားနာၾကား သံေ၀ဂပြား

၁၂၈

ကၽြတ္လမ္းရွာတဲ့ ၾကတ္ၿပိတၲာမ်ား

၁၃၂

ေပ်ာ္လမ္းရွာတဲ့ ၾကတ္ၿပိတၲာမ်ား

၁၄၀

ၿပိတၲာျဖစ္ေနတဲ့ ေၾကာင္ကေလး

၁၄၃

နိဂုံးေမတၱာ ဆုေတာင္းလႊာ

၁၄၇

မာတိကာ ၿပီးပါၿပီ


က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္ အသွ်င္နေႏၵာဘာသာဘိ၀ံသ၏ ေထ႐ုပတၱိအက်ဥ္း

၁၃၁၆ခုႏွစ္၊၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္၊စေနေန႔တြင္မေကြးတုိင္း၊နတ္ေမာက္ၿမိဳ ႔နယ္၊ လင္းဒလူးေက်းရြာ၌ ခမည္းေတာ္ ဦးေက်ာ္ဟုိး + မယ္ေတာ္ ေဒၚခင္လွ (ခ) ေဒၚဆားတု႔ိမွ ဖြားျမင္သည္။ ၁၃၂၉ခုႏွစ္(၁၂)ႏွစ္သားအရြယ္တြင္

မႏၲေလးအေနာက္ခင္မကန္တုိက္၊

ပုပၸါးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳကာ ဥဒကုေကၡပသိမ္ေတာ္၌ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ (၁)

ဧရာ၀တီတုိင္း၊ က်ဳံမေငးၿမိဳ ႔နယ္၊ ေရလည္ကၽြန္းရြာ၊ နတ္ထိပ္ေက်ာင္း ဆရာ

ေတာ္ (၂) မႏၲေလးအေနာက္ ခင္မကန္တုိက္ ပုပၸါးေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ (၃) မုိးတားေက်ာင္း ဆရာေတာ္ (၄) အုတ္ေလွခါးေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ (၅) မုိးေကာင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ (၆) ေတာင္ျပင္ ေပါက္ၿမိဳင္ဆရာေတာ္တုိ႔ထံတြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။ သက်သီဟ၊သာမေဏေက်ာ္ ပထမဆင့္၊ အစုိးရ ပထမငယ္၊ ပထမလတ္၊ ပထမႀကီး တုိ႔ကို ကုိရင္ဘ၀ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး -

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အစုိးရ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘြဲ႔၊

-

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ မႏၲေလး ပရိယတၱိသာသနဟိတ သက်သီဟ ဓမၼာစရိယဘြဲ႔၊

-

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ေစတီယဂၤဏဓမၼာစရိယ ဂဏ၀ါစကဘြဲ႔၊

-

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရနိကာယ ၀ိနယ၀ိဒူဘြဲ႔၊

-

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ ဒီဃနိကာယ၀ိဒူဘြဲ႔။ (တစ္ႏုိင္ငံလုံး တတိယ)

-

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ အဂုၤတၱရနိကာယ၀ိဒူဘြဲ႔၊


-

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး ပရိယတၱိသာသနဟိတဓရ ဂုဏ၀ိသိ႒ဘြဲ႔၊

-

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရမဇၥ်ိမနိကာယ၀ိဒဘ ူ ြဲ႔၊

-

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသံယုတၱနိကာယ၀ိဒူဘြဲ႔၊ (တစ္ႏုိင္ငံ ဒုတိယ)

-

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ ခုဒၵကနိကာယ၀ိဒူဘြဲ႔၊

-

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရရွိေတာ္မူသည္။ ၁၉ ႏွစ္သားမွစ၍ မႏၲေလး အေနာက္ခင္မကန္တုိက္၊ မေကြးၿမိဳ ႔ မဟာရတနာရာမ

တုိက္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ ႔ ရတနာပါဒေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ စာေပပုိ႔ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ၁၃၅၄ခုႏွစ္ကဆုန္လျပည့္ ေက်ာ္(၇) ရက္ေန႔မွစၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ ႔၊ ကံ့ေကာ္ရပ္ကြက္၌ ၿမိဳ ႔ -မရမ္းခ်ဳိ ေအာင္

သစၥာပရိယတၱိစာသင္တုိက္

တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ကာ

ယခုအခ်ိန္အထိပဓာနနာယကအျဖစ္ ျဖင့္ ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီး ဓမၼာစရိယႏွင့္ ပါဠိေတာ္ စာ၀ါမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း၊ နယ္လွည့္တရားဓမၼ ေဟာ ေျပာျပသျခင္း စေသာ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္ အသွ်င္နေႏၵာဘာသာဘိ၀ံသ ၿမိဳ ႔-မရမ္းခ်ဳိေအာင္သစၥာ စာသင္တုိက္ ကံ့ေကာ္ရပ္ကြက္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ ႔၊ မြန္ျပည္နယ္


ေက်းဇူးတင္လႊာ “တံငါသည္သား ရဟႏၲာ” တရားစာအုပ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အသံဖမ္းယူေပးၾက ေသာ(၁)

အရွင္ေခမာစရ (ဓမၼာစရိယ)

(၂)

အရွင္အဂၢ၀ံသ (ဓမၼာစရိယ) တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊

တိတ္ေခြမွ စာမူၾကမ္းျဖစ္ေအာင္ ကူးယူေပးေသာအရွင္ေသာဘန (ဓမၼာစရိယ) အားလည္းေကာင္း၊ စာမူၾကမ္းမွ စာမူေခ်ာျဖစ္ေအာင္ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအရွင္ေဒ၀ိႏၵ (ဓမၼာစရိယ) အားလည္းေကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီေပးၾကေသာ (၁)

အရွင္နာယက (ဓမၼာစရိယ)

(၂)

အရွင္နာဂေသန (ဓမၼာစရိယ) တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊

က်မ္းစာအုပ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သု (သဒၶမၼရံသီ) ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူအားလုံးတုိ႔အား ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း ကမၺည္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

(၁၁) ဘြဲ႔ရ က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္ အသွ်င္နေႏၵာဘာသာဘိ၀ံသ ၿမိဳ ႔-မရမ္းခ်ဳိေအာင္သစၥာ စာသင္တုိက္ ကံ့ေကာ္ရပ္ကြက္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ ႔၊ မြန္ျပည္နယ္

အမွာစာ


(၁၁) ဘြဲ႔ရ က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “တံငါသည္သား ရဟႏၲာ” ဆုိတဲ့ ဒီတရားေတာ္ဟာ က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္ရဲ ႔ အုပ္ (၂၀) ေျမာက္ ေဟာစဥ္တရားစာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ေသး ဆုိက္အားျဖင့္ (၁၃) အုပ္ေျမာက္ပါ။ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ၿပိတၱာဘ၀, ၿပိတၱာ ေလာကတုိ႔ရဲ ႔အေၾကာင္းအရာမ်ား ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္ျခင္းရဲ ႔အေၾကာင္းတရား၊ ၿပိတၱာဘ၀မွ ကၽြတ္လြတ္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္းမ်ား ကုိ အျပည့္အစုံ သိရွိရေလေအာင္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ဗဟုသုတ စုံလင္စြာျဖင့္ ေဟာ ၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “တံငါနားနီး

တံငါ၊

မုဆုိးနားနီး

မုဆုိး”

လုိ႔

ဆုိ႐ုိးစကား

ရွိခဲ့ေပမယ့္

တံငါမ်ဳိး႐ုိးမွာျဖစ္ၿပီး တံငါနားနီးေသာ္လည္း တံငါမျဖစ္ဘဲ ဘုရား သာသနာ၀င္ေရာက္လုိ႔ တရားအားထုတ္ခဲ့တဲ့

အတြက္ေၾကာင့္

အရိယာ

သူေတာ္စင္

ရဟႏၲာျဖစ္သြားတဲ့

သာဏ၀ါသီ

ရဟန္းေတာ္ရဲ့

အေၾကာင္းကုိ အေျခခံကာ ေဟာၾကားထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “တံငါသည္သား ရဟႏၲာ”လုိ႔ နာမည္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတရားေတာ္မွာ တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္

သာဏ၀ါသီ

ရဟန္းေတာ္ရဲ

အသက္ေမြးေနထုိင္ၾကရာမွ

ခႏၶာ ပ်က္ေႂကြ

မိဘနဲ႔

အစ္ကုိႀကီးတုိ႔

စုေတသြားၾကေသာအခါ

ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္သြား ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကရွာတဲ့ မိဘနဲ႔အစ္ကုိႀကီး ၿပိတၱာမ်ားကုိ

ၿပိတၱာဘ၀မွ

လြတ္ေျမာက္ေအာင္

အရွင္သာဏ၀ါသီမေထရ္ျမတ္

ကယ္တင္ခဲ့ပုံကုိ အတုယူၾကရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္သြားတဲ့ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ ကယ္တင္ခ်င္ရင္(၁)

အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သည္ သီလစင္ၾကယ္သူ ျဖစ္ရမယ္။

(၂)

အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္က နာမည္ကုိ ေခၚၿပီးေတာ့ ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ အမွ်အတန္း

ေပး ေ၀ရမယ္။


(၃)

ၿပိတၱာကုိယ္တုိင္က ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚႏုိင္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အဂၤါသုံးခ်က္ ညီညြတ္

ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားလည္း စုံစုံလင္လင္ ေပးလွဴရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတၿပိတၱာလုိ႔ေခၚတဲ့ ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္ရွိသူ (၁)

စားစာရာနဲ႔ ျပည့္စုံရေလေအာင္ ဆြမ္းခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္မ်ား လွဴဒါန္းေပးရမယ္။

(၂)

၀တ္စရာနဲ႔ ျပည့္စုံရေလေအာင္ အ၀တ္သကၤန္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးရမယ္။

(၃)

ေနထုိင္စရာ ဘုံဗိမာန္နဲ႔ ျပည့္စုံရေလေအာင္ ေက်ာင္းလွဴဒါန္းေပးရမယ္။ ေက်ာင္း

တစ္ေဆာင္လုံး မတတ္ႏုိင္ရင္ ေက်ာင္းေဆာက္တဲ့အထဲကုိ ႏုိင္သေလာက္ပါ၀င္လွဴဒါန္းေပး ရမယ္။ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆာင္းစရာ ထီးမ်ား လွဴဒါန္းေပးရမယ္။ ဦးပဥၨင္းတုိ႔ ဆရာသမားတစ္ခ်ဳိ ႔ ရက္လည္ ဆြမ္းေကၽြးပြဲေတြမွာ အႏုေမာဒနာ တရား

ေဟာၾကားရတဲ့အခါ

ေက်ာင္းဒါနကုသုိလ္ပါ၀င္ရေလေအာင္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံကုိ

မွတ္သားခဲ့ရ ပါတယ္။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့“ဤအိမ္ကုိ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔အား တာ၀ကာလိက ေခတၱခဏအားျဖင့္ ေက်ာင္းအျဖစ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကပါကုန္၏ အရွင္ဘုရား။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဤအိမ္ကုိ ေက်ာင္းအမွတ္ျဖင့္

သီတင္းသုံးေတာ္မူၾကပါဘုရား”

ဟု

အိမ္ရွင္မ်ားကုိ

တုိင္ေပးကာေက်ာင္း အလွဴေပးလွဴေစခဲ့ပါတယ္။ (၄)

ေသာက္စရာမ်ား ျပည့္စုံရေလေအာင္ ေရမ်ား၊ အေဖ်ာ္ရည္မ်ား လွဴဒါန္းေပးရမယ္။

(၅)

စီးစရာယာဥ္ရထားနဲ႔ ျပည့္စုံရေလေအာင္ ဖိနပ္မ်ား လွဴဒါန္းေပးရပါမယ္။

(၆)

အပူေသာကမ်ား ကင္းေ၀းရေလေအာင္ ယပ္ေတာင္မ်ား လွဴဒါန္းေပးရပါမယ္။ အဲဒီလုိ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား စုံစုံလင္လင္ စီမံၿပီး သီလစင္ၾကယ္တဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကုိ

လွဴဒါန္းကာ ခ်မ္းသာပါေစဆုိတဲ့ ေစတနာ၊ ေမတၱာ ေရွ ႔ထားလ်က္ နာမည္ေခၚၿပီး အမွ်ေ၀မွ ကၽြတ္လြတ္ၿပီး ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာက္ဖုိ႔ရန္ လြယ္ကူလွတဲ့ ၿပိတၱာဘ၀ကုိ မေရာက္လုိသူမ်ား၊ ေရာက္ေန တဲ့ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ ကယ္တင္လုိသူမ်ား၊ ၿပိတၱာဘ၀၊ ၿပိတၱာေလာကအေၾကာင္းကုိ သိလုိသူ


မ်ား ေဆာင္ထားသင့္ ေဆာင္ထားထုိက္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ေလးသာ ေဆာင္ထားလုိက္ၾကပါလုိ႔ ……..

ဆရာေပးေသာလက္ျဖင့္

တပည့္ - အရွင္ေဒ၀ိႏၵ (ငဖဲ) (သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယ) ၿမိဳ ႔-မရမ္းခ်ဳိေအာင္သစၥာ စာသင္တုိက္ ကံ့ေကာ္ရပ္ကြက္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ ႔၊ မြန္ျပည္နယ္


အျမတ္ဆုံးအလွဴူ

၁။

အရွင္ေခမာစာရ ဦးခ်စ္ျမ + ေဒၚလွရီ မိသားစု

၂။

ဦးေပ်ာ့ + ေဒၚသန္း မိသားစု က်ဳံမေငးၿမိဳ ႔။

၃။

၁၀၀၀၀၀

ဦးေက်ာ္ဟုိး + ေဒၚနန္းခင္ မိသားစု နတ္ေမာက္ၿမိဳ ႔။

၄။

၁၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

ကုိေမာင္စုိး + မႏြယ္ႏြယ္မ်ဳိး သား - ေမာင္ထြန္းျမတ္ႏုိင္ (ေအာင္ - စက္ပစၥည္းေရာင္း ၀ယ္ေရး) မိသားစု လုံးခင္းၿမဳိ ႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

၅။

၁၀၀၀၀၀

ကုိခ်က္ + မေအးေအး မိသားစု လုံးခင္းၿမိဳ ႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။

၅၀၀၀၀


တံငါသည္သား ရဟႏၲာတရားေတာ္ ပလႅင္ဖြင့္ ၀ႏၵနာျမတ္ဂါထာ ၁၃၇၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လကြယ္၊ မဟာဥပုသ္ေန႔၊ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ ႔၊ က်ဳိက္ ေပါေလာဘုရား

ပရိ၀ုဏ္အတြင္းရွိ

ဓမၼပူဇာအလွဴရွင္မ်ား

ျဖစ္ၾကသည့္

ဒါယကာႀကီး

ဦးခင္ေမာင္ + ဒါယိကာမႀကီး ေဒၚတင္လွ မိသားစုတို႔၏ အႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္ေျမာက္အျဖစ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္အပ္ေသာ ဓမၼပူဇာ အလွဴေတာ္ကုိ ခံယူ၍ ေဟာၾကားခ်ီးျမႇင့္အပ္ေသာ ေပတ ၀တၳဳပါဠိေတာ္လာ သာဏ၀ါသီေထရ ေပတ၀တၳဳကုိ အမွီအျငမ္းျပဳ၍ ေဟာၾကားခ်ီးျမႇင့္အပ္ သည့္ တရားေတာ္ရဲ ႔ နာမည္က “တံငါသည္သား ရဟႏၲာ” တဲ့။ ဘာပါလိမ့္ဗ်ာ။ (တံငါသည္ သား ရဟႏၲာပါဘုရား) “တံငါသည္သား ရဟႏၲာ” ဆုိတဲ့ တရားေလး ေဟာေပးမယ္လုိ႔။ ဒီေတာ့ ဒီတရားေဒသနာေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရည္မွန္းတမ္းတ၍ ရွိခုိးၿပီး ပလႅင္ဖြင့္ၾကရေအာင္ ….. က႐ုဏာ သီတလ ဟဒယံ၊ ပညာပေဇၨာတ ၀ိဟတ ေမာဟတမံ။ သနရာမရ လာကဂ႐ုံ၊ ၀ေႏၵ သုဂတံ ဂတိ ၀ိမုတၱံ။ က႐ုဏာ

သီတလ

ဟဒယံ

-

မဟာက႐ုဏာေတာ္ျမတ္အတြင္းဓာတ္ေၾကာင့္

လွပ္လွပ္ေဖြးျဖဴ ေအးျမၾကည္လင္ေသာ စိတ္ႏွလုံး ရွိေတာ္မူပါေပထေသာ။ ပညာပေဇၨာတ ၀ိဟတေမာကဟတမံ - အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္တည္းဟူေသာ ဆီမီးေရာင္ျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ ၿပီးေသာ အ၀ိဇၨာတည္းဟူေသာ အမုိက္ေမွာင္လည္း ရွိေတာ္မူပါေပထေသာ။ သနရာမရ ေလာကဂ႐ုံ - နတ္ႏွင့္တကြေသာ သတၱေလာက အေပါင္း၏ ညြတ္႐ုံးဦးခုိက္ ပူေဇာ္ထုိက္ရာ လည္း ျဖစ္ေတာ္မူပါေပထေသာ။ သုဂတံ - စကားေျခာက္ခြန္း လူ၌ထြန္းလည္း ႏွစ္ခြန္းကုိ သာ အက်ဳိးရွိရာကို ေကာင္းစြာမေသြ ဆုိေတာ္မူတတ္ပါေပထေသာ။ ဂတိ၀ိမုတၱံ - ေဒ၀, မႏုႆ, တိရစၧာန္, လားရန္အရွိ ငါးတန္ေသာ ဂတိတုိ႔မွလည္း ခ်ဳိးဖ်က္ကင္းလြတ္ေတာ္မူၿပီး ထေသာ။ ဗုဒၶံ - သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း သိျမင္ ေတာ္မူ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတုိ႔ကုိလည္းပဲ သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္


ကုိယ္ ေတာ္ျမတ္ကုိ။ မယံ -

တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ တရားနာပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိသမုတ္

အကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သည္။ ၀ေႏၵ ၀ႏၵာမ

- ကာယ, ၀စီ, မေနာ ခ်ီ၍ အဥၹလီညြတ္လွ်ဳိး

လက္စုံမုိးကာ ရွိခုိး ကန္ေတာ့လုိက္ပါ၏ ျမတ္စြာ ဘုရား။ သာဓု …. သာဓု … သာဓုပါဘုရား ဧေတန သစၥ၀ေဇၹန - ဤသုိ႔ ႏႈတ္သံ ေဖာ္ထုတ္ျပန္၍ ဟုတ္မွန္မႂကြား မွန္ကန္စြာ ဆုိ လုိက္ရသည့္ ပဏာမသစၥာာစကားေၾကာင့္။ သာဓေ၀ါ - တရားခ်စ္ခင္ စိတ္ေကာင္း၀င္၍ ၾကည္လင္ခ်မ္းသာ ေရာက္လာၾကကုန္ အလုံးစုံေသာ သင္ တရားနာ ပရိသတ္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္။ သုခိတာ - ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ၍ က်န္းမာခ်မ္းသာၾက ကုန္သည္။

ေဟာႏၲဳ

ျပည့္စုံ၊ေငြနဲ႔လည္း

-

ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ဓနသမၸႏၷာ

ျပည့္စုံ

ကုန္လုံႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကကုန္သည္။

-

ေရႊနဲ႔လည္း ေဟာႏၲဳ

-

ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ ပုည သမၸေႏၷာ - သာသနာျပဳႏုိင္သည့္ ဘုန္းကံလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံၾကကုန္သည္။ ေဟာႏၲဳ - ျဖစ္ ၾကပါကုန္ေစသတည္း။ ယထာသုခံ ယထာသုေခန ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ၾကည္ၾကည္သာသာ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္။ ဒီဃာယုကာ - အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၲဳ - မုခ်ပုံေသ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သာဓု …. သာဓု … သာဓုပါဘုရား ေၾကာက္လန္႔စရာ သံသရာ ေအာ္ ….တုိ႔ဒကာ ဒကာမေတြ တရားသေဘာေလးနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာေကာင္းတဲ့ သံသရာႀကီး။ ပရိသတ္ေရတရားသေဘာနဲ႔စဥ္းစားၾကည့္ ေတာ့ သံသရာႀကီးဟာေၾကာက္စရာလန္႔စရာ မေကာင္းေပဘူးလား။ (ေၾကာက္စရာေကာင္း ပါတယ္ဘုရား)

ဟုတ္တယ္။

ခုနင္က

ဘုန္းဘုန္း

ရြတ္ဆုိၿပီးေတာ့

ပူေဇာ္သြားတဲ့

ရွင္မဟာဗုဒၶ ေဃာသ မဟာေထရ္ျမတ္ ေရးသားထားေတာ္မူတဲ့ ဗုဒၶပဏာမ ဘုရားရွိခုိးတဲ့ ဂါထာထဲမွာ ဂတိ၀ိမုတၱံ … ဆုိတဲ့ ပါဠိေတာ္တစ္ပုဒ္ ပါတယ္။ ဂ၀ိ၀ိမုတၱံ .. ဆုိတဲ့ ပါဠိရဲ ႔ မူရင္းအဓိပၸါယ္က ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ သည္ ဂတိငါးပါးမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူၿပီလုိ႔ ဒီလုိ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ပရိသတ္ႀကီး ေျပာၾကည့္ လုိက္ပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ရပါသလဲ။ (ဂတိငါးပါးမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူပါတယ္ ဘုရား) ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဂတိငါးပါးမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူၿပီ။ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ျပန္ေျဖပါဦး (ျမတ္စြာ


ဘုရားသည္ ဂတိငါးပါးမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူပါတယ္ဘုရား) ေအာ္ - ဘယ္ေလာက္ ၿငိမ္း ခ်မ္း သြားသလဲ။ ဂတိငါးပါးဆုိတာက - ပါဠိလုိ ေျပာဦးမယ္။ နံပါတ္ (၁) ေဒ၀ဂတိ ေျပာၾကည့္လုိက္ ဘာလဲ။ ( ေဒ၀ဂတိပါဘုရား ) ေဒ၀ဂတိဆုိတာ နတ္ျပည္တဲ့ေနာ္… ( မွန္ပါဘုရား ) ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳသူမ်ား နတ္ျပည္ေရာက္သြားေတာ့ နတ္ခႏၶာငါးပါး မရေပဘူး လား။ ( ရပါတယ္ဘုရား ) အဲဒါ ဘာဂတိလဲ။ ( ေဒ၀ဂတိ ) ေနာက္နံပါတ္ (၂) က မႏုႆဂတိ ဘာဂတိလဲ ( မႏုႆဂတိပါဘုရား ) ဒါန, သီလ, ဘာ၀နာေတြျပဳလုပ္ထားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စုေတသည္၏ အျခားမဲ့မွာ လူ႔ျပည္မေရာက္ၾကဘူးလား။ ( ေရာက္ပါတယ္ဘုရား ) ဘုန္းဘုန္းနဲ႔အတူ တုိ႔ဒကာ ဒကာမတစ္ေတြ အားလုံး ယခု ဘယ္ေနရာေရာက္ေန ၾကသလဲ။ ( လူ႔ျပည္ပါဘုရား ) ေတာ္ေသးတာေပါ့။ က်ဳိက္ေပါေလာ ဘုရား၀င္းလုိ႔ မေျပာလုိ႔ေနာ္။ ဟုတ္တယ္။ လူ႔ ျပည္ေရာက္ေနတာ။ နံပါတ္ (၃) နိရယဂတိ …. တဲ့ ေျပာၾကည့္လုိက္ ဘာပါလဲ။


( နိရယဂတိပါဘုရား ) နိရယဂတိဆုိတာ ငရဲက်ေနတာေနာ္။ ကာယဒုစ႐ုိက္, ၀စီဒုစ႐ုိက္, မေနာဒုစ႐ုိက္ စတဲ့

အကုသုိလ္အမႈေတြ

ျပဳလုပ္တဲ့

ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ေသသည္၏

အျခားမဲ့မွာငရဲက်မသြားႏုိင္ဘူး လား။ ( က်သြားႏုိင္ပါတယ္ဘုရား ) ေအာ္ … ငရဲက်သြားလုိ႔ရွိရင္ ပရိသတ္ ကုသုိလ္လုပ္ခြင့္ ရေသးလား။ ( မရေတာ့ပါဘူးဘုရား ) နံပါတ္ (၄) က ေပတဂတိ … တဲ့ ေျပာၾကည့္မယ္။ ဘာတဲ့လဲ။ ( ေပတဂတိပါဘုရား ) ေပတဂတိ။ ေပတ - ဆုိတာက ၿပိတၱာ၊ ေပတ ဆုိတာက ( ၿပိတၱာပါဘုရား ) ၿပိတၱာေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ သံေယာဇဥ္ေတြနဲ႔ ေသသြားၾကလုိ႔ ပါဏာတိပါတ စတဲ့ ဒုစ႐ုိက္အမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ အကုသုိလ္ေတြနဲ႔ ေသသြားလုိ႔ရွိရင္ ၿပိတၱာျဖစ္တတ္တယ္။ ဘာျဖစ္တတ္သလဲ။ ( ၿပိတၱာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ဘုရား ) အဲဒီ ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ေနလုိ႔ ရွိျပန္ရင္လည္းပဲ ပရိသတ္ေရ ကုသုိလ္လုပ္ခြင့္ ရသလား။ ( မရပါဘုရား ) ေတာ္ေသးတယ္။ ဘုန္းဘုန္းႏွင့္တကြ တုိ႔ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္မ်ား ေပတဂတိ လြတ္ ေနတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေဒ၀, မႏုႆ, နိရယ - ႏွင့္ ေပတ, တိရစၧာန္ - တဲ့။ နံပါတ္ (၅) က တိရစၧာနဂတိ။ နံပါတ္ (၅)က ( တိရစၧာနဂတိ ပါဘုရား )


တိရစၧာနဂတိ ဂတိေလး တြဲေျပာၾကကြယ့္ေနာ္။ နံပါတ္ (၅) က ဘာဂတိလဲ။ ( တိရစၧာနဂတိ ပါဘုရား ) ဂတိငါးပါးဆုိတာ အဲဒါပဲေနာ္။ ေဒ၀ဂတိ, မႏုႆဂတိ, နိရယဂတိ, ေပတဂတိ, တိရစၧာနဂတိ။ ျပန္ေျပာၾကည့္ၾကပါဦး ( ေဒ၀ဂတိ, မႏုႆဂတိ, နိရယဂတိ, ေပတဂတိ, တိရစၧာနဂတိပါဘုရား ) ေအး တိရစၧာန္ဘုံ ေရာက္ေနျပန္ရင္လည္းပဲ ပရိသတ္ေရ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ ခြင့္ ရပါ့မလား။ ( မရပါဘုရား ) ေအာ္ - တုိ႔ဒကာ ဒကာမေတြ အ၀ိဇၨာ, တဏွာ ဦးစီးၿပီးေတာ့ ကုသုိလ္ကံေတြ လုပ္ထားလုိ႔ရွိရင္ ေဒ၀ဂတိ, မႏုႆဂတိ ေရာက္မယ္ ဟုတ္ပလား။ ( မွန္ပါဘုရား ) အ၀ိဇၨာ,

တဏွာ

ဦးစီးၿပီးေတာ့

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ

ျပဳလုပ္ထားလုိ႔ရွိရင္

ဘယ္ဂတိ ေရာက္မလဲ။ ေဒ၀ဂတိ, မႏုႆဂတိ ေရာက္မယ္။ ကုသုိလ္ေၾကာင့္ေနာ္ ( မွန္ပါဘုရား ) ေနာက္က နိရယဂတိ, ေပတဂတိ, တိရစၧာနဂတိတုိ႔က အကုသုိလ္ေၾကာင့္ ေရာက္ တာ။ ဘာေၾကာင့္ ေရာက္သလဲ။ ( အကုသုိလ္ေၾကာင့္ ေရာက္တာပါဘုရား ) ဒီေတာ့ အ၀ိဇၨာ, တဏွာ ဦးစီးၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ အကုသုိလ္ေတြ ျပဳလုပ္လုိ႔ရွိရင္ ဘယ္ဂတိေတြ ေရာက္မလဲ။ ေပတဂတိ, နိရယဂတိ, တိရစၧာနဂတိ, ငရဲက်မယ္။ ၿပိတၱာျဖစ္ မယ္။ တိရစၧာန္ျဖစ္မယ္။ ဟုတ္ပလား။ ( မွန္ပါဘုရား )


အဲဒါေျပာတာ ဒါေတြကုိ နားလည္လုိ္႔ရွိရင္ ပရိသတ္ေရ အရမ္း သံေ၀ဂရဖုိ႔ ေကာင္း တာ။


ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး မွတ္သားစရာမ်ား အဲဒီေတာ့ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး စာရြက္ကေလးကုိ အရင္ဆုံး ေ၀ထားတာ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။ နံပါတ္ (၁) စာပုိဒ္ကေလးကုိ ဖတ္ၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ အားလုံး ၿပိဳင္တူ ဖတ္ရေအာင္ေနာ္။ နံပါတ္ (၁) မဂ္, ဖုိလ္ရရန္ အခြင့္အခါ မဟုတ္ေသာအခါကာလ, အခြင့္ေကာင္း၊ အခါ ေကာင္းမဟုတ္ေသာ ကာလေဒသရွစ္ပါးကုိ အျပစ္ရွိေသာအရပ္ (ရပ္ျပစ္) ဟု ေခၚသည္။ ကုိင္း …. ပရိသတ္ ၾကည့္စမ္း။ မဂ္, ဖုိလ္ရရန္ အခြင့္အခါ မဟုတ္ေသာ အခါကာလ, အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္း မဟုတ္ေသာ ကာလေဒသ ရွစ္ပါးအရပ္ကုိ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးလုိ႔ ေခၚ သတဲ့။ ဘာေခၚပါလိမ့္မယ္။ ( ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးပါဘုရား ) ေအး … အရပ္ေဒသအေနနဲ႔ အျပစ္ရွိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ကြယ္ေနာ္။ ဒါေပသိ ဒီအရပ္ ဒီေဒသမွာ ေရာက္ေနသည့္အတြက္ မဂ္, ဖုိလ္ မရႏုိင္တာ ေျပာတာေနာ္။ ဘာ မရ ႏုိင္တာဘဲ။ ( မဂ္ဖုိလ္မရႏုိင္တာပါဘုရား ) မဂ္, ဖုိလ္ မရႏုိင္တာ။ ကုိင္း …. ဒါျဖင့္ရင္ ေအာက္က စာပုိဒ္ကေလး ဖတ္ၾကည့္လုိက္စမ္း။ နံပါတ္ (၈) ထိ ေအာင္။ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးဆုိသည္မွာ …. (၁)

ငရဲ။

(၂)

တိရစၧာန္။

(၃)

ၿပိတၱာ (အသူရကာယ္ - အပါအ၀င္)။

(၄)

အသက္ရွည္ေသာ အ႐ူပဘုံ အသညသတ္ဘုံ။


(၅)

ဘုရားနဲ႔ ရဟႏၲာမ်ား မေရာက္ေသာ ပစၥႏၲရာဇ္အရပ္။

(၆)

မိစၧာဒိ႒ိ အယူရွိျခင္း။

(၇)

တရားကုိ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ဥာဏ္မရွိသူျဖစ္ျခင္း။

(၈)

ဥာဏ္ရွိေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္သည့္အခါ လူျဖစ္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္တဲ့။

ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ တစ္ခုခ်င္းစီ ၾကည့္စမ္းပါ။ ငရဲျပည္ေရာက္ေနပါၿပီတဲ့။ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ ေရာက္ႏုိင္ပါ့မလား။ ( မေရာက္ႏုိင္ပါဘုရား ) တိရစၧာန္ဘ၀ ေရာက္ေနပါၿပီတဲ့။ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပါ့မလား။ ( မေရာက္ႏုိင္ပါဘုရား ) ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ေနပါၿပီ။ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပါ့မလား။ ( မေရာက္ႏုိင္ပါဘုရား ) အ႐ူပဘုံမွာ သြားၿပီးေတာ့ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မဂ္ , ဖုိလ္, နိဗၺာန္ရႏုိင္ပါ့မလား။ ( မရႏုိင္ပါဘုရား ) ဘုရားနဲ႔ ရဟႏၲာ မေရာက္ေသာ ပစၥႏၲရာဇ္အရပ္၊ သာသနာမထြန္းကားတဲ့ အရပ္မွာ သြားၿပီးေတာ့ လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ရႏုိင္ပါ့မလား။ ( မရႏုိင္ပါဘုရား ) ကံ, ကံရဲ ႔ အက်ဳိးကုိ မယုံၾကည္တဲ့ မိစၧာဒိ႒ိ အယူရွိေနပါၿပီ။ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ ေရာက္ႏုိင္ ပါ့မလား။ ( မေရာက္ႏုိင္ပါဘုရား ) တရားနားလည္ႏုိင္တဲ့ ဥာဏ္မရွိသူ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း လူပဲျဖစ္ေပမယ့္ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ရႏုိင္ပါ့မလား။ ( မရႏုိင္ပါဘုရား )


ဥာဏ္ရွိေသာ္လည္းပဲ ဘုရားမပြင့္တဲ့အခါ သာသနာပကာလ လူသြားၿပီး ျဖစ္ေနရၿပီ ဆုိျပန္ရင္ေကာ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ရႏုိင္ပါ့မလား။ ( မရႏုိင္ပါဘုရား ) ေအာ္ …. ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔ ဘုန္းဘုန္း အဲဒါကုိ စိုးရိမ္တာေနာ္။ နံပါတ္ (၇) ကေလး ကုိ ဘုန္းဘုန္း တုိက္တြန္းေနတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) နံပါတ္ ဘယ္ေလာက္လဲ။ ( ခုနစ္ပါဘုရား ) ဒီကေန႔ ဒကာ ဒကာမေတြ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတြ နာေနၾကတယ္။ သစၥာေလးပါး တရားေတြ နာေနၾကတယ္။ နားလည္ေအာင္ နာ-ေနာ္။ ၀ိပႆနာတရားေတြ နာေနၾက တယ္။ ဘယ္လုိ နာၾကမလဲ။ ( နားလည္ေအာင္ နာရမွာပါဘုရား ) နားလည္ေအာင္နာ။ တုိ႔ေတာ့ကြယ္

တရားေတာ့

နားမလည္ဘူးဆုိရင္

နံပါတ္

(၇)

ၿငိေနၿပီ။

ဦးေလးႀကီးျမင့္ ႀကီး သေဘာေပါက္ရဲ ႔လား။ ( သေဘာေပါက္ပါတယ္ ဘုရား ) “ခႏၶာငါးပါးတရားေတြေတာ့ သြား သြား နာတာပဲကြယ္ ဘုန္းႀကီးကလည္း ဘာေဟာ မွန္းေတာ့ မသိဘူး” ဘုန္းႀကီးကေတာ့ ဒီတရားေဟာတာပါပဲ။ အမွန္က ကုိယ္က ဥာဏ္မမွီတာ ဥာဏ္မမွီ ရင္ ဘာနဲ႔သြားၿငိေနမလဲ။ ( နံပါတ္ ခုနစ္နဲ႔ ၿငိေနပါတယ္ ဘုရား )


တရားကုိ နားလည္ႏုိင္တဲ့ ဥာဏ္မရွိရင္ ပရိသတ္ ဒီဘ ၀ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ရႏုိင္ပါ့ မလား။ ( မရႏုိင္ပါဘူးဘုရား ) မနစ္နာဘူးလား ( နစ္နာပါတယ္ဘုရား ) ေစတနာနဲ႔ ေျပာတာပါ။ တစ္နည္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ခ်စ္လုိ႔ ေျပာတာပါ။ ဒါေလးေတာ့ တုိးတုိးေျပာမွ၊ တုိးတုိး ေျပာမွ ဟတ္ထဲ-ေရာက္မွာ၊ အက်ယ္ႀကီးေျပာရင္ မေရာက္ဘူး။ ခ်စ္လုိ႔ေျပာတာ-ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါေၾကာင့္ ဂ႐ုစုိက္နားေထာင္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေတြ ေဟာေနတယ္။ “ဘာေတြ ေဟာ မွန္းမသိဘူး။ ဘုန္းႀကီးကလဲ” အဲဒီလုိဆုိရင္ ဘာနဲ႔သြားၿငိေနမလဲ။ တရားကုိ နားလည္ႏုိင္ ေအာင္ ဥာဏ္မရွိသူျဖစ္ျခင္းဆုိတဲ့ အပုိဒ္နဲ႔ ၿငိမေနဘူးလား။ ( ၿငိေနပါတယ္ ဘုရား ) ဒီဘ၀ မဂ္ဖုိလ္ရႏုိင္ပါ့မလား။ ( မရႏုိင္ပါ ဘုရား ) တုိ႔ … ဒကာ ဒကာမေတြအားလုံး ကံေကာင္းေနတယ္။ ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့ဘ၀ ရမေန ဘူးလား။ ( ရေနပါတယ္ ဘုရား )

ခ်စ္လုိ႔ေျပာတာ နားေထာင္ပါ။ ကုိင္း … ဆက္ဖတ္ၾကည့္စမ္း


“ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တုိ႔သည္ ကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းေသာ လူအျဖစ္ကုိ ရ ခိုက္မွာ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးမွ ကင္းလြတ္ၿငိမ္းေအးၾက၍ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္၀ိပႆနာဘ၀နာတရား မ်ား ႀကိဳးစားပြားမ်ား အားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါ” တဲ့။ တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ ဘ၀ရဲ ႔ အရည္အခ်င္းကလည္းဘာလဲကြယ္။ ကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္း။ ပရိသတ္ေရ ကုိယ့္ဘ ၀ေလးကုိလည္း အမႊမ္းတင္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘုန္းဘုန္း တခါတေလ က႐ုဏာျဖစ္တာ ရွိတယ္။ က႐ုဏာေဒါသလုိ႔လည္း ေျပာရင္ ရပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္း ေျပာျပမယ္။ ဒကာ ဒကာမတုိ႔ ဥာဏ္မီေအာင္နားေထာင္။ကုိယ့္သားေလး ေတြ သမီးေလးေတြကုိ ပညာတတ္ႀကီးေတြမျဖစ္ခ်င္ၾကဘူလား။ ( ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား ) “တုိ႔တုန္းက ဘြဲ႔ရေအာင္ မသင္ခဲ့ရဘူး။ ငါ့ကေလးေတြက် ဘြဲ႔ရေအာင္ကုိထားမွာ။ အဆင့္အတန္းျမင့္၊ ျမင့္ခ်င္သေလာက္ျမင့္ပေလ့ေစ။ ေနာက္ကေနၿပီးေတာ့ ပံ့ပုိးႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပုိးမယ္” ဆုိၿပီးေတာ့ မိဘေမတၲာႀကီးမားစြာျဖင့္ ပညာတတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ စီမံ မေပးဘူးလား။ ( ေပးပါတယ္ ဘုရား ) ေဟာ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဟာ… က်ဳိက္ထုိေလာက္နဲ႔ေတာ့ တုိ႔ကေလး ဥာဏ္ တစ္အားေကာင္းတာ မမွီဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ရန္ကုန္၊ ဒဂုံ (၁) တု,ိ႔ ဒဂုံ (၂) တုိ႔ ဒါေတြသြားထားမယ္။ အဲဒီလုိ မစီမံဘူးလား။ ( စီမံပါတယ္ ဘုရား )


ဟာ တစ္္ခါတည္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း , ဆရာ ဆရာမေကာင္းေကာင္း, က်ဴရွင္ ဆရာ, ဆရာမ ေကာင္းေကာင္း၊ ပရိသတ္ေရ ကုိယ့္သားေလး သမီးေလးေတြက်ေတာ့ ေရြး ၿပီးေတာ့ မထားေပးဘူးလား။ ( ထားပါတယ္ဘုရား ) ကုိင္း … ကုိယ့္ဘ၀ ကုိယ္ျပန္ၾကည့္။ ကုိယ့္သားသမီးရဲ ႔ ပညာေရးက်ေတာ့ မိမိတုိ႔ မိဘေတြက အေလးထားၿပီး ဒဂုံ (၁) ဒဂုံ (၂) စသည္ျဖင့္ အဆင့္အတန္း အင္မတန္ျမင့္တဲ့ ေနရာႀကီးေတြကုိ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ထားၾကတာ။ ပညာတတ္ႀကီးေတြ၊ ဘြဲ႔ ရႀကီးေတြျဖစ္ေအာင္ ထားၾကတာ။ ကုိယ့္အတြက္

ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့

ကုိယ့္အတြက္က်ေတာ့

ပရိသတ္ တရားေတာင္ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ မနာခ်င္ဘူး။ ပရိသတ္ႀကီး မမွန္ဘူးလား။ ( မွန္ပါတယ္ဘုရား ) ေတာ္စြ ေလ်ာ္စြနဲ႔ ဘ၀ကုိ ျဖဳန္းတီးပစ္လုိက္တာ။ အဲဒါ ဘုန္းဘုန္း စိတ္မေကာင္းဘူး။ ကုိယ့္သားသမီး ပညာေရး ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳး စားသလုိ မိမိအတြက္လည္းပဲ ပရိသတ္ေရ ကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ မေကာင္္းဘူးလား။ ( ႀကိဳးစားဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္ဘုရား ) ကဲ ကုိယ္က်ေတာ့ လြတ္ခ်ပစ္လုိက္ေရာ “၀ိပႆနာ အားထုတ္မေနပါနဲ႔ကြာ” ေဟာ သြားၿပီ။ ဘာနဲ႔ သြားၿငိေနမတုန္း။ နံပါတ္ ခုနစ္နဲ႔ သြားၿငိေနၿပီ။ ဟာ-သြားၿပီးေတာ့ တရားေတာ့နာတယ္။ ဒါ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အညာဘက္ေဒသ တရား ေဟာတဲ့ ဘုန္းႀကီးအေၾကာင္း ေျပာရဦးမယ္။ ၾကာေတာ့ ပရိသတ္ အဲဒီဘုန္းႀကီးဘြဲ႔ကုိ မေခၚ

ေတာ့ဘူး။

ဘုန္းႀကီးဘြဲ႔က

ေဟာတဲ့တရားက တစ္ပုဒ္တည္း။

ဦးဣႏၵကတဲ့။

အဲဒီဘုန္းႀကီး

ပင့္ထားလုိ႔ရွိရင္


ယံ ကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊ သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။ န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု ရတနပရိတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားတာ။ “ေလာကသုံးပါးမွာ

ဘုရားရတနာသည္

အျမတ္ဆုံးပဲလုိ႔

ဒကာ

ဒကာမတုိ႔

မွတ္ၾကေပ ေရာ့။ သေဘာေပါက္ၾကရဲ ႔လား။ ( ေပါက္ပါတယ္ဘုရား ) အဲဒီျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အခါကာလမွာလွဴဒါန္း

ရတဲ့

ဒါနဆုိတာက

ပြင့္ထြန္းေတာ္မူတဲ့ နိဗၺာန္တုိင္ေအာင္

ေရာက္ႏုိင္တယ္။

သေဘာေပါက္ၾကလား။ ( ေပါက္ပါတယ္ဘုရား ) ကုိင္း ေပါက္ရင္ ေရစက္ခ်ရေအာင္ ၾကာေတာ့အဲဒီဘုန္းႀကီးကုိ

ဦးဣႏၵကလုိ႔

မေခၚေတာ့ဘူး။

ယံကိဥၥိ

ကုိယ္ေတာ္ႀကီးတဲ့။ ဘာကုိယ္ေတာ္ႀကီးတဲ့တုန္း။ ( ယံကိဥၥိ ကုိယ္ေတာ္ႀကီးပါ ဘုရား ) ပရိသတ္ေရ အဲဒါေလးနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ေနတာပဲ။ ဒကာေတြက ေက်နပ္ေနေတာ့ နံပါတ္ ခုနစ္နဲ႔ ၿငိမေနဘူးလား။ ( ၿငိေနပါတယ္ ဘုရား ) သနားလုိ႔ ေျပာတာ။ ခ်စ္လုိ႔ ေျပာတာ။


ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေတြ နားလည္ေအာင္ လုပ္ၾကစမ္းပါ။ ခႏၶာငါးပါး ၀ိပႆနာတရားေတြ ကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားစမ္းပါ။ သစၥာေလးပါး တရားေတြကုိ ဥာဏ္နဲ႔ စူးစူးရွရွ ခံစား ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကစမ္းပါ ဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘုန္းဘုန္း

ဘာလုိ႔

ဒီစကား

ဖြင့္ေျပာတာလဲ။

ခ်စ္လုိ႔ပါ။

ခ်စ္တဲ့သူ

ေျပာရင္

နားေထာင္ ရတယ္ဟုတ္လား။ တုိ႔ပရိသတ္ကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းကုိ ခ်စ္ , မခ်စ္ေတာ့ မသိဘူး။ ဘုန္းဘုန္းကုိ ခ်စ္ရင္ ဘုန္းဘုန္းေျပာတာ နားေထာင္မွေပ့ါ။ ဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရးာ ) ဥပမာ ဘုန္းဘုန္းကေနၿပီးေတာ့ ဒကာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ကုိ ခ်စ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဦးခင္ ေမာင္ပဲ ခ်စ္ရဲပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒကာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ကုိ ဘုန္းဘုန္းက ခ်စ္တယ္ဆုိၾကပါစုိ႔။ “ဦးခင္ေမာင္ သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ေတြ မသြားနဲ႔ေနာ္။ ဒါေတြ မစားနဲ႔။ ဒီအခ်ိန္ေရခ်ဳိး။ ဒီအခ်ိန္ ေရမခ်ဳိး နဲ႔” ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကဲ … ဘုန္းဘုန္းေျပာလုိ႔ရွိရင္ ဒကာႀကီး နားေထာင္မွာ မဟုတ္ေပဘူးလား။ ( နားေထာင္မွာပါဘုရား ) ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့ ဘုန္းဘုန္းက ေျပာတာကိုေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲသလုိပဲေပါ့။ ပရိသတ္ကဘုန္းဘုန္းကုိခ်စ္တယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ဘုန္းဘုန္း

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေျပာတာ

နားေထာင္မွာလား။ ( နားေထာင္မွာပါ ဘုရား ) နားေထာင္ရင္ ခ်စ္တယ္လုိ႔ မွတ္လုိက္မွာေပ့ါ။ ဟုတ္လားဗ်ာ။

နားေထာင္ရမွာေပ့ါ။


( မွန္ပါဘုရား ) ဒါ

ေစတနာေတြပါ။

အဲဒီေတာ့

ပရိသတ္ေရ

ကံယိဥၥိ

ကုိယ္ေတာ္ႀကီးတုိ႔လုိ

တရားမ်ဳိးနဲ႔ ၿပီးေနရင္ ဒီဘ၀ မဂ္ဖုိလ္ရပါ့မလား။ ( မရပါဘူးဘုရား ) ကုိင္း - သႀကၤန္တရားေလးအေၾကာင္း ေျပာျပဦးမယ္ေနာ္။ အညာဘက္မွာ သႀကၤန္ ေရာက္ၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ သြားၾကၿပီ။ “ေအး ဒီကေန႔ ဘာေန႔တုန္းဟဲ့” “မွန္လွပါ သႀကၤန္အက်ေန႔ပါဘုရား” ေအး … သႀကၤန္ဆုိတာ ေျပာင္းလဲျခင္းကြဲ႔။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကလည္း ေျပာင္းခဲ့ၿပီ။ ဒီႏွစ္ လည္း ေျပာင္းလာျပန္ၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္လည္းပဲ ေျပာင္းေနဦးမွာပဲ။ အဲဒါ ဘာေခၚတုန္း” “သႀကၤန္ပါဘုရား” ေအး … သႀကၤန္တြင္းလွဴတဲ့ ဒါနေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ၾကပါေစလုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက ဆု ေတာင္းေပးၿပီးေတာ့ ကဲ ေရစက္ခ်ရေအာင္” အဲဒါက သႀကၤန္ကုိယ္ေတာ္။ က်န္တဲ့တရား ဘာမွ မေျပာင္းဘူး။ သႀကၤန္ေလး စကား တစ္လုံးတည္းနဲ႔ အဲဒါ သႀကၤန္တြင္းတစ္တြင္းလုံး အဲဒီတရားေလး ေဟာသြားတာ။ အဲဒီလုိ သႀကၤန္တရားေလးနဲ႔ၿပီးေနရင္ ပရိသတ္ ဒီဘ ၀ မဂ္, ဖုိလ္, နိဗၺာန္ရပါ့မလား။ ( မရပါဘူးဘုရား ) ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဂ႐ုစုိက္ပါ။ သားသမီးေတြ ပညာေရး ဂ႐ုစုိက္သလုိ မိမိရဲ ႔ ဘ၀ပညာ ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးပါ။ ၀ိပႆနာပညာကုိ ေျပာတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေအး … ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္၀င္တုိ႔သည္ ကံေကာင္းတဲ့ဘ၀, ဥာဏ္ ေကာင္းတဲ့ဘ၀ လူအျဖစ္ကုိ ရေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးမွ ကင္းလြတ္ၿငိမ္းေအးရေလ


ေအာင္ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ၀ိပႆနာတရားမ်ား ႀကိဳးစားပြားမ်ား အားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။ သာဓု … သာဓု …. သာဓုပါဘုရား

ကုိင္း …. ပရိသတ္ၾကည့္စမ္း။ အဲဒီ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထဲမွာ တုိ႔ နံပါတ္ (၁) က လြတ္မေန ဘူးလား။ ( လြတ္ေနပါတယ္ ဘုရား ) ငရဲမွ မက်ဘဲနဲ႔ေနာ္။ နံပါတ္ (၂) တိရစၧာန္အျဖစ္ကေကာ လြတ္မေနဘူးလား ( လြတ္ေနပါတယ္ဘုရား ) နံပါတ္ (၃) ၿပိတၲာအျဖစ္ကေကာ ( လြတ္ေနပါတယ္ဘုရား ) နံပါတ္ (၄) အ႐ူပဘုံ အသညသတ္ဘုံအျဖစ္ကေကာ ( လြတ္ေနပါတယ္ဘုရား ) ကင္းလြတ္ေနတယ္။ နံပါတ္ (၅) ဘုရားနဲ႔ရဟႏၲာမ်ား မေရာက္တဲ့ ပစၥႏၲရာဇ္ဆုိတဲ့ အရပ္ကေကာ ( လြတ္ေနပါတယ္ဘုရား ) တုိ႔ လြတ္ေနပါတယ္။

နံပါတ္ (၆) မိစၧာဒိ႒ိ အယူရွိျခင္းစတဲ့ ရပ္ျပစ္ကေကာ ( လြတ္ေနပါတယ္ဘုရား ) လြတ္ေနပါတယ္။ ေအး ဟုတ္ၿပီ။


နံပါတ္ (၈) ဥာဏ္ရွိေသာ္လည္းပဲ ဘုရားမပြင့္တဲ့အခါမွာ လူျဖစ္ရျခင္းဆုိတဲ့ အျပစ္ ကေကာ တုိ႔ လြတ္မေနဘူးလား။ ( လြတ္ေနပါတယ္ ဘုရား ) အခုဟာ ဘုရားပြင့္ဆဲ ကာလေနာ္… ( မွန္ပါ ) အဲဒီေတာ့

နံပါတ္

(၇)

ေလးကုိ

တုိ႔ပရိသတ္

အရယူရမွာ

ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ေလ။တရား ကုိ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ဥာဏ္မရွိသူဆုိရင္ေတာ့ ပရိသတ္ ဒီဘ၀ မဂ္ဖုိလ္မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္္မလဲ။ တရားကုိ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ဥာဏ္ရွိတဲ့သူျဖစ္ဖုိ႔ တုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဘယ္လုိႀကိဳးစားရမလဲ။ ( တရားသိတဲ့ ဥာဏ္ရွိတဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ ဘုရား ) တရားကို နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ဥာဏ္ရွိသူျဖစ္ဖုိ႔ တုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္ သေဘာေပါက္ၾက လား။ ( သေဘာေပါက္ပါတယ္ဘုရား ) ဘာလုိ႔ ဒီစကား ဘုန္းဘုန္းေျပာတာလဲ။ ခ်စ္လုိ႔ ေျပာတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေအး … တုိ႔ဒကာ ဒကာမေတြ အားလုံး သေဘာေပါက္ၿပီ။


ပုတီးစြဲလွ်င္ ၿပိတၱာခြင္ ေအာ္

အဲဒီကထဲမွာ

ၿပိတၱာဘ၀

ေရာက္သြားရင္

ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့

အေၾကာင္း ဘုန္းဘုန္းေျပာမလုိ႔ေနာ္။ ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔က သတၱ၀ါအမ်ားစုမွာ အလြန္ နီးစပ္ တယ္။ ပရိသတ္ေရေနာ္။ ငရဲက်ဖုိ႔ဆုိတာ ထားလုိက္ပါဦး။ တိရစၧာန္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ထားလုိက္ ပါဦး။ အဲဒီမွာ နံပါတ္ (၄) အ႐ူပဘုံ အသညသတ္ဘုံ ေရာက္တယ္ဆုိတာ စ်ာန္ရမွ ေရာက္ တာ။ ထားလုိက္ဦးေနာ္။ ဘုရားနဲ႔ ရဟႏၲာမေရာက္တဲ့ ပစၥႏၲရာဇ္အရပ္၊ ဒါ ထားလုိက္ဦးေနာ္။ မိစၧာဒိ႒ိဘ၀ တုိ႔ လြတ္ေနတယ္။ ဒီဘ၀။ နံပါတ္ (၈) တုိ႔ လြတ္ေျမာက္ေနတယ္။ ဘုရားပြင့္တဲ့ အခါ ဒီမွာ လူျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီကတည္းက ပရိသတ္ေရ ေနာက္ဘ၀ဆုိတာေလးကုိ စဥ္းစားလုိက္ရင္ ၿပိတၲာ ျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္တယ္။ ေနာက္ဘ၀ စဥ္းစားလုိက္ရင္ ဘာျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္သလဲ။ ( ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္ပါတယ္ဘုရးာ ) ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္တယ္။ ဒကာ.. ဒကာမတုိ႔ အဲဒါေလး သတိထားရမယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေအာ္ … ဘုန္းဘုန္း ေျပာျပမယ္။ ၿပိတၱာ ဘာလုိ႔ျဖစ္သလဲဆုိရင္ အ႒သာလိနီ အ႒ကထာ ဖြင့္တာေလးကုိ ဘုန္းဘုန္း ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ေယဘုေယ်န ဟိ သတၲာ တဏွာယ ေပတၲ၀ ိ ိသယံ ဥပပဇၨႏၲိ။ (ဏီ၊ ႒၊ ၁၇၂။) ေယဘုေယ်န - မ်ားေသာအားျဖင့္။ သတၱာ - သတၱ၀ါတုိ႔သည္။ တဏွာယ - တဏွာ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္။ ေပတၱိ၀ိသယံ - ၿပိတၱာဘုံုသုိ႔။ ဥပပဇၨႏၲိ - ေရာက္ၾကရရွာေလကုန္၏။ သတၱ၀ါေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တဏွာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ( တဏွာေၾကာင့္ပါဘုရား )


မွတ္ထားေနာ္။ ဘာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္ရတာလဲ။ ( တဏွာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္ရတာပါဘုရား ) တဏွာဆုိတာ ပရိသတ္ သာမန္အားျဖင့္ တုိ႔ဒကာ ဒကာမေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရာဂနဲ႔ခ်စ္တာ တဏွာလုိ႔ ထင္ၾကမွာေပါ့။ အဲဒါတင္ မကဘူး။ အတြယ္အတာ မွန္သမွ် တဏွာခ်ည္းပဲ။ အတြယ္အတာမွန္သမွ် ဘယ္လုိလဲ။ ( တဏွာခ်ည္းပါဘုရား ) တဏွာခ်ည္းပဲေနာ္။ ဒါ… ဗုိလ္လုိေျပာေတာ့ (ခေရးဗင္း) လုိ႔ ေခၚတယ္။ အတြယ္ အတာ မွန္သမွ် တပ္မက္မႈမွန္သမွ် တဏွာခ်ည္းပဲ။ အဲဒီတဏွာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္တာ။ တဏွာေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လဲ။ ( ၿပိတၱာျဖစ္တာပါဘုရား ) အဲဒါ ဘုန္းဘုန္းတစ္ခု ေျပာျပမယ္။ ဒကာမ တစ္ေယာက္ကေလ သူက ပုတီးတကုံး ေကာက္ရထားတယ္။ သူ႔ပုတီးေလးကကုိးလုံးပုတီး၊ ပုတီးမည္းမည္းေလး။ ေဆးပုတီးေပါ့ ဗ်ာ။ ဆုိၾကပါစုိ႔ အဲဒီ ပုတီးေလးရဲ ႔ အေပၚမွာ သူက သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနတာေနာ္။ (ခေရးဗင္း) ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အတြယ္အတာေလးျဖစ္ေနတာ။ သြားေလရာပါတယ္ အဲဒီပုတီးေလး။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ႀကီး သေဘာေပါက္ထားရမွာက ပုတီးကုိ မစြဲနဲ႔။ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ စြဲ ရမယ္။ ဘာကုိမစြဲနဲ႔။ ဘာကုိစြဲရမလဲ။ ( ပုတီးကုိ မစြဲနဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ စြဲရမွာပါဘုရား ) “ဟဲ့ .. ငါ့ပုတီးေလး ဘယ္နားထားတုန္း” ပုတီးေလး ေပ်ာက္သြားရင္ လုိက္ရွာေနၿပီ။ အဲဒါသေဘာေပါက္လုိက္။ ပုတီးရဲ ႔အေပၚမွာ ဒါ … အစြဲအလမ္းျဖစ္ေနတာ။ ပရိသတ္တုိ႔ ျဖစ္ တတ္တယ္ေနာ္။ ( ျဖစ္တတ္ပါတယ္ဘုရား )


ေဆးပုတီးေလးမ်ား ရထားရင္ ပုိၿပီးေတာ့ တြယ္တာေသးတယ္။ “ဒါက က်ဳိက္ထုိ ဘုန္းဘုန္းေပးခဲ့တာ။ ပေယာဂေတြ ဘာေတြေကာင္းသတဲ့။” အံမယ္ က်ဳိက္ထုိဘုန္းႀကီးက လည္း

အရႊီးအရႊမ္း ကလည္း

ေရေလးနဲ႔

ေကာင္းတာကုိးဗ်ာ့ေနာ္။

စိမ္ေသာက္။

ပေယာဂဆုိ

“ဒီပုတီးေလး

တစ္ခါတည္း

ေဆာင္ထား။ လြင့္သြားမယ္။”

က်ဳိက္ထုိဘုန္းႀကီးကလည္း အေျပာေကာင္းဆုိပဲ။ က်ဳပ္ေတာ့ မသိပါဘူး အဲဒီဘုန္းႀကီး။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ေရ အညာဘက္မွာပါ။ အဲဒီ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က အဲဒီ ကုိးလုံးပုတီးေလးကုိ အတြယ္အတာေလးျဖစ္ေနတာ။ သူ႔ပုတီးေပ်ာက္မွာ သိပ္စုိးရိမ္တာ။ တခါတေလမ်ား အထားမွားလုိ႔ရွိရင္ တစ္ခါတည္း မူးေနာက္ေနေအာင္ ရွာရတာ။ အဲဒါနဲ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔ သူက ပရိသတ္ေရ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ မစြဲဘဲနဲ႔ ဘာကုိစြဲေနလဲ။ ( ပုတီးကုိ စြဲေနတာပါဘုရား ) အမွန္က ဂုဏ္ေတာ္စြဲလုိ႔ရွိရင္ ပရိသတ္ ပုတီးမပါဘဲလည္းပဲ ပြားႏုိင္ရမယ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ပုတီးမပါလည္းပဲ ( ပြားႏုိင္ရမွာပါဘုရား ) ပြားမ်ားႏုိင္ရမယ္။ ပြားမ်ားႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိရပါလိမ့္မယ္။ “ငါ့ပုတီးမွ င့ါပုတီးရယ္” လုိ႔ အစြဲအလမ္း ထားလုိ႔ရွိရင္ကေတာ့ အဲဒါ ပုတီးရဲ ႔အေပၚမွာ အတြယ္အတာ တဏွာျဖစ္ပါၿပီဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါနဲ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔ဗ်ာ။ အဲဒါ သူ႔ရဲ ႔အမ်ဳိးသား သူ႔ရဲ ႔သားသမီးေတြက “ေအာ္ … င့ါဇနီး ငါတုိ႔အေမဟာ သူ႔ပုတီးေလးကုိ သိပ္စြဲတာပဲ ဘယ္သူမွ မကိုင္နဲ႔” ဆုိၿပီး ေသခ်ာသိမ္းပးၾက တယ္။


အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ အဲဒီအမ်ဳိးသမီး ေသသြားၿပီ။ ေသသြားတဲ့ အခါကေတာ့ သူ႔ေယာက်္ားနဲ႔ သားသမီးေတြက အဲဒီပုတီးေလးကုိ “ေအာ္ … တုိ႔အေမ အင္ မတန္

ႏွစ္သက္တဲ့

ပုတီးေလး”

ဆုိၿပီး

ေခါင္းထဲ

ထည့္ေပးလုိက္တာ။

ပါသြားၿပီ။

ဘယ္ေနာက္ ပါသြားတုန္း။ ( အေခါင္းထဲ ပါသြားတာပါဘုရား ) အေခါင္းထဲ ပါသြားၿပီ။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးကေကာ ဘယ္ေနာက္ပါသြားတုန္း။ ပုတီးထဲ ပါသြားၿပီ။ ဘယ္ထဲပါသြားလဲ။ ( ပုတီးထဲ ပါသြားပါတယ္ဘုရား ) အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ျမႇဳပ္လုိက္ေရာေပါ့ဗ်ာ။ သုႆာန္ထဲ သြားျမႇဳပ္လုိက္။ ျမႇဳပ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ပရိသတ္အားလုံး ၿပီးစီးသြား။ ကာလေတြၾကာသြားၿပီ။ ၾကာသြားတဲ့အခါကေတာ့ အဲဒီေနရာေလးက ေဆြးေျမ့ေဟာင္းႏြမ္းသြားၿပီေပါ့။ ကိစၥက ၿပီးသြားၿပီ ေအာက္ေမ့တာ။ ရက္လည္တာေကာ၊ လလယ္ေတြေကာ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြေကာ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဒီေျမစာပုံ အေဟာင္းေနရာေလးမွာ၊ ထပ္တူၿပီးေတာ့ ေနာက္အေလာင္းတစ္ေလာင္း ျမႇဳပ္ေတာ့ ဒီပုတီးေလး ေပၚလာတယ္။ ပုတီးေလးက မေဆြး ေသးဘူး။ အဲဒါနဲ႔ အဲဒီပုတီးေလးကုိ ပရိသတ္ေရ တြင္းတူးတဲ့ လူေတြက ယူလာေရာ။ အိမ္ ေရာေတာ့ ေဟာ ညက်ေတာ့ လာေတာင္းတာေပါ့။ “ငါ့ပုတီး ျပန္ေပး ငါ့ပုတီး ျပန္ေပး” “ဟဲ့

ဘယ္ကပါလိမ့္မတုန္း။

အႀကီးႀကီး” “ငါ့ပုတီး ျပန္ေပး ငါ့ပုတီး ျပန္ေပး”

အမယ္ေလးေၾကာက္လုိက္တာ

အသံႀကီးက


အဲဒါနဲ႔ အင္မတန္

ပရိသတ္တုိ႔ေရ အတြယ္အတာ

စုံစမ္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ေနာ္ ျဖစ္လြန္းအားႀကီးလုိ႔

သူ႔ရဲ

အဲဒီပုတီးေလးကုိ

႔မိသားစုက

အေခါင္းထဲ

ထည့္ေပးလုိက္တာ။ အဲဒါ နဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ ဟုိက မကၽြတ္ဘဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္မွာစြဲေနလဲ။ ( ပုတီးမွာပါ ဘုရား ) ပုတီးမွာ စြဲေနတယ္။

ပုတီးမွာ စြဲလုိ႔လည္း

မကၽြတ္တာပဲ။

အဲဒါ ပုတီးစိပ္တဲ့

အမ်ဳိးသမီး ၿပိတၱာျဖစ္တယ္။ ေျပာရေတာ့လည္း အားေတာ့ နာစရာေကာင္းပါတယ္။ ပရိသတ္ေရ ဂုဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ သေဘာေပါက္ထားေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္တာလဲ။ ( ပုတီးေၾကာင့္ပါဘုရား ) ပုတီးကုိစြဲတဲ့ တဏွာေၾကာင့္ တိတိက်က် ေျပာရေအာင္ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ရတာလဲ။ ( ပုတီးကုိ စြဲတဲ့တဏွာေၾကာင့္ပါဘုရား ) ပုတီးကုိစြဲတဲ့ တဏွာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္တာ။ အဲဒါနဲ႔ အိပ္လုိ႔မရတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ က ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ သြားေလွ်ာက္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက “ေအာ္ အဲဒီ ပုတီးကုိ စြဲေသ တဲ့လူရွိလိမ့္မယ္ကြ။

အဲဒီေတာ့

မင္းဆြမ္းေလးတစ္အုပ္

သကၤန္းေလးတစ္စုံေလာက္နဲ႔

သံဃာေတြ ဆြမ္းကပ္ၿပီးေတာ့ အမွ်အတန္းေ၀လုိက္” ဆုိေတာ့ ပရိသတ္ေရ အဲဒီမွာ အမွ် အတန္းေ၀လိုက္ေတာ့မွ ကၽြတ္သြားတာ ေနာက္ မလာေတာ့ဘူးေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ အတြယ္အတာ အင္မတန္ ခက္တယ္ ဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ မနီးစပ္ဘူးလား။ ( နီးစပ္ပါတယ္ဘုရား )

ေက်ာင္းကုိစြဲလည္း ၿပိတၱာပဲ


ေဟာ … ပရိသတ္တုိ႔ေရ ေျပာရဦးမယ္။ မေကြးတုိင္ဖက္မွာ အရပ္ေဒသေတြက ဒီ ဘုန္းဘုန္းရဲ ရြာေတြေတာ့

႔မင္မုိရီထဲမွာ

အကုန္လုံးရွိေနတယ္။

ခ်န္ထားမယ္ေနာ္။

အဲဒီ

ဒါေပသိ

ေက်ာင္းက

သူတုိ႔ရဲ

ဆရာေတာ္က

သိကၡာအရ

ပရိသတ္တုိ႔ေရ

ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသြားေရာ။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကေလ ပ်ံလြန္ေတာ္မမူခင္ ဘာ အားႀကီးတုန္းလုိ႔ဆုိေတာ့ သူ႔ေက်ာင္းသံေယာဇဥ္ သိပ္အားႀကီးတာ။ “င့ါဗီီ႐ုိမကိုင္နဲ႔။ ငါ့နာရီ မကုိင္နဲ႔” ရွိသမွ် ငါ့ပစၥည္းခ်ည္းပဲ လုပ္တာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) “ငါ့ပစၥည္းမကုိင္နဲ႔။ ငါ့နာရီ မကုိင္နဲ႔။ ငါ့သကၤန္းေတြ မကုိင္နဲ႔။ ငါ့စာအုပ္ေတြ မထိနဲ႔။ ဒီ ဟာက ၀တၳဳထားတာ ဒီနား ဘယ္ေကာင္မွ မသြားနဲ႔” အဲဒီလုိ ျဖစ္ေနတာေနာ္။ အဲဒါနဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ အဲဒီမွာ ေနာက္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းထုိင္၊ ရက္လည္လည္းလုပ္ပါရဲ ႔။ လလည္ဆြမ္းေတြလည္း လုပ္ပါ ရဲ ႔၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြလည္း လုပ္ပါရဲ ႔။ ဒါေပသိ ဆရာေတာ္ႀကီး မကၽြတ္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ ဘာျဖစ္တုန္းဆုိေတာ့ ေနာက္ထုိင္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေလးကုိ ညညက် ဆြဲ ဆြဲခ်တာ။ ေျခေထာက္ဆြဲခ်တာ။ “ငါ့ေက်ာင္း မေနနဲ႔” ကုိင္း … ဘယ္လုိလုပ္ ေနရဲေတာ့ မလဲ။

ဆရာေတာ္ႀကီး

သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ

ပ်ံေတာ္မူသြားတာ။

အဲဒီ

ဆရာေတာ္ႀကီး က ေျပာျပတာ ဘုန္းဘုန္းကုိ။ အဲဒါနဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးဦးေကာသလႅအပါအ၀င္ေပါ့ဗ်ာ။ သံဃာေတြ ညေနေစာင္း ေက်ာင္းေပၚပင့္ၿပီးေတာ့ ပရိရြတ္ၾကမလုိ႔။ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက ပရိတ္မရြတ္ခင္ တစ္ခါ တည္း သံဃာေတြကုိ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ ထန္းလ်က္ခဲ ကပ္ထားတာ။


ညေန လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းနဲ႔ ထန္းလ်က္ခဲ ကပ္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ စားပြဲ မွာ ထုိင္ၿပီးေတာ့ သံဃာေတြ ဘုဥ္းေပးေနလုိက္တာ။ ဒီနား တစ္၀ုိင္း။ ဟုိနားတစ္၀ုိင္းေပါ့။ တစ္ဆယ့္ငါးပါးေလာက္ရွိတယ္။ ပရိသတ္ေရ

ေဘးကဆရာေတာ္ေတြ

ေၾကာက္စရာေကာင္း။

ဆရာေတာ္

ပင့္ထားတာ။

အဲဒီမွာ

ဦးေကာသလႅတုိ႔၀ုိင္းက

ေရေႏြးခရားႀကီးက ပရိသတ္ေရ ေကာင္းကင္တက္သြားတာ လြင့္လြင့္ လြင့္လြင့္နဲ႔။ “ဟာ …ဟာ ဘယ္လုိတုန္း ” လန္႔ကုန္ၿပီ။ ေခါင္းေတြ ႀကီးကုန္ၿပီ။ ဟုိေက်ာင္းေခါင္မုိး ကုိ ထိခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္က်လာတာ။ အမယ္ သူက ပညာသားေတာ့ပါတယ္။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ေနာ္ ပရိသတ္။ အဲဒါနဲ႔ စားပြဲေပၚ အသာေလး ျပန္က်ေတာ့ ေရေႏြးခရားကို မကုိင္ရဲ ကုိင္ရဲနဲ႔ ကုိင္ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေရေႏြးတစ္စက္မွ မပါေတာ့ဘူး။ သူ ေသာက္ႏုိင္တယ္ေနာ္။ သရဲႀကီး ေသာက္ႏုိင္တယ္။ ၿပိတၱာႀကီး ေရေႏြးအပူေတြ ေသာက္ႏုိင္တယ္။ ကပ္ၿပီး စုပ္လုိက္မွာေပါ့။ သူက ၿပီးသြားၿပီေနာ္။ တစ္ေပါက္မွ မပါေတာ့ဘူး။ ေရေႏြးေတြ။ ဟာ … တစ္ခါတည္း ဘုန္းႀကီးေတြ ပရိတ္မရြတ္ရဲေတာ့ဘူး။ “ကိုင္း .. ဒကာတုိ႔ တုိ႔ေတာ့ ေျပးၿပီေဟ့” ဘုန္းႀကီးေတြက စထြက္ေျပးေတာ့ ဒကာေတြလည္း မေနႏုိင္ေတာ့ ဘူး။ ဟာ … ဖိနပ္ေတြ ေနခဲ့ ေကာက္မေနေတာ့ဘူး ေနပေလ့ေစ။ ေက်ာင္းေပၚ ဘယ္သူမွ မက်န္ေတာ့ဘူး။

ထြက္ေျပးတာ။

အကုန္ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့

ပရိသတ္ေရ

ဘုန္းႀကီးေတြေကာ ဒကာမေတြေကာ ရြာထဲသြားတုိင္ပင္ၾကၿပီ။ “တုိ႔ … ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ။ ဒီဘုန္းႀကီးၿပိတၱာ သိပ္ၾကမ္းတာ” ဟုတ္တယ္။ ပရိသတ္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ၿပိတၱာျဖစ္ရင္ သိပ္မလြယ္ဘူး။ ကၽြတ္ဘူး။ ၾကည့္ေလ သူတုိ႔က ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ အကုန္ရထားတာေလ။ သမႏၲာ စကၠ၀ါေဠသု - ဆုိရင္ သူက အၾတာဂစၧႏၲဳ ေဒ၀တာ - ဆုိတယ္။ ပ႒ာန္းရြတ္မလား လာခဲ့။ ေဟုတပစၥေယာ - ဆုိရင္ သူက အာရမၼဏ ပစၥေယာ ဆုိတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ ရြတ္မတုန္း။


ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးၿပိတၱာက ပဌာန္းလည္း မႏုိင္ဘူး။ ကမၼ၀ါလည္း မႏုိင္ဘူး။ သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သံေဃာ -ဆုရ ိ င္ သူက ဣေမ - ဆုိၿပီးေတာ့ ေရွ ႔ကခ်ည္းသြားေနတာ။ သရဏဂုံလည္း မေၾကာက္ဘူး။ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ - ဟုိက ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ဆုိရင္ သူက ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဆုိတယ္။ ေရွ ႔က သြားေနတာ။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ကၽြတ္ဖုိ႔ မလြယ္ ေတာ့ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ “ကိုင္း ဒီလုိဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ” “ပေယာဂ ဆရာပင့္မယ္” ပရိသတ္ ဘာဆရာလဲ ( ပေယာဂဆရာပါဘုရား ) ဒီဘုန္းႀကီးၿပိတၱာကုိ

ႏွင္ထုတ္ဖုိ႔တဲ့။

ဒါေၾကာင့္

သတိထားေနရတယ္ေနာ္။

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ လည္းပဲ တရားပဲ ဂ႐ုစုိက္ အားထုတ္ေနရတယ္။ ေတာ္ၾကာ ပေယာဂဆရာ အပ္မွာ ေၾကာက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပေယာဂဆရာ ငွားေရာေပါ့ဗ်ာ။ ပင့္ေတာ့ ပေယာဂဆရာ လာတယ္။ ေက်ာင္းေပၚမတက္ရဲဘူး။ ပေယာဂဆရာကလည္းပဲ တစ္ခါတည္း ေက်ာင္းရဲ ႔ ေခါင္း ရင္းမွာ သူက စည္း၀ုိင္း ၀ုိင္းလုိက္တယ္။ ဟုိဘက္ ထန္းပင္ ဒီဘက္ထန္းပင္၊ ဟုိဘက္ အုန္း ပင္၊ ဒီဘက္ အုန္းပင္၊ ဟုိဘက္က တင္းကုတ္၊ ဒီဘက္က တုိင္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ေလးရပ္နယ္ စည္း သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီကတည္းက ပြဲေတြထုိးတာ။ ပြဲေတြ ထုိးၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း မန္းမႈတ္ေပါ့ေလေနာ္။ ဘုရားငါးဆူအမိန္႔ ဘာညာ ေတြေပါ့ေလ။ သူ႔အမိန္႔ကေတာ့ ဘာမွမရွိဘူး။ သူက အမိန္႔မေပးႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဘုရားငါးဆူ အမိန္႔ ဆုိၿပီးေတာ့ သူက အမိန္႔ေတြ ဘာေတြ ေပးၿပီးေတာ့ မန္းမႈတ္ေနတုန္းမွာ အေပၚက စာရြက္ တစ္ရြက္က်လာတာ။ အဲဒီက အထဲကုိ စာရြက္က ၀ါေနၿပီ။ စာရြက္ေဟာင္းႀကီး။ “ေဟ့ စာရြက္က်လာၿပီ”


စာရြက္က အဲဒီစည္းထဲ တည့္တည့္က်လာတာ။ ေကာက္ဖတ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာေရးတဲ့စာ၊ ဘုန္းႀကီးၿပိတၱာ စာပါတတ္တာေနာ္။ “ပေယာဂဆရာ မင္းမေသခ်င္ရင္ ျမန္ျမန္ျပန္” ဟာ … ပရိသတ္ေရ ပေယာဂဆရာ ဖိနပ္ေတာင္ မေကာက္ႏုိင္ဘူး။ ထေျပးတာ။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရမွတ္သလဲ။ အဲဒီေက်ာင္းႀကီးကုိ ဘယ္ဘုန္းႀကီးမွ မထုိင္ရဲ ဘူး။အဲဒီေတာ့ဘုန္းႀကီးမရွိလည္းမျဖစ္ေတာ့။အဲဒီကေက်ာင္းၿခံထဲမွာပဲေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အသစ္ ထပ္ေဆာက္ရတယ္။ အသစ္ ထပ္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ အသစ္ေဆာက္တဲ့ ေက်ာင္း ေပၚမွာ ဒကာေတြနဲ႔ ညညေစာင့္အိပ္ၿပီး ေနာက္ဘုန္းႀကီးက ေနရတယ္။ အဲဒီ

မူလေက်ာင္းေဟာင္းႀကီးေပၚကုိ

တက္လုိ႔မရေတာ့ေနာက္ဆုံးဖ်က္ၿပီး

ဘယ္လုိမွ

ေတာ့ ပုံထားရတယ္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းႀကီးဖ်က္ၿပီးေတာ့

ပုံထားေတာ့မွ ၿပိတၱာႀကီး ေနစရာ မရွိ ေတာ့ ဘယ္ေရာက္သြားတုန္း မေျပာတတ္ပါဘူးေနာ္။ က်ဳိက္ထုိဘက္ ေရာက္လာတယ္လုိ႔ ေတာ့ မေျပာရဲဘူး။ ညည ေၾကာက္မွာစုိးလုိ႔။

ၿပိတၱာျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဆုိလုိတာက ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ မနီးစပ္ဘူးလား။ ( နီးစပ္ပါတယ္ဘုရား ) ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အ႒သာလိနီ အ႒ကထာမွာ ဖြင့္ထားတယ္။ ေယဘုေယ်န ဟိ သတၱာ တဏွာယ ေပတၱ၀ ိ ိသယံ ဥပပဇၨႏၲိ။ (ဏီ၊ ႒၊ ၁၇၂) ေယဘုေယ်န - မ်ားေသာအားျဖင့္။ သတၱာ - သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔သည္၊ တဏွာယ တဏွာေၾကာင့္။ ေပတၱ၀ ိ ိသယံ - ၿပိတၱာဘုံသုိ႔။ ဥပပဇၨႏၲိ - ေရာက္ၾကရေလကုန္၏။ ဣတိ ဤသုိ႔လွ်င္။ ဒ႒ေဗၺာ - ေကာင္းစြာမေသြ မွတ္ထုိက္ပါေပေတာ့သတည္း။


သာဓု … သာဓု … သာဓု ပါဘုရား

ၿပိတၱာျဖစ္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ( တဏွာေၾကာင့္ပါဘုရား ) တဏွာေၾကာင့္ ေရာက္တာလုိ႔ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ တဏွာရယ္၊ ေလာဘရယ္၊ ရာဂရယ္ ပရိသတ္ တစ္သေဘာတည္းပဲေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) တစ္သေဘာတည္းပဲ ေလာဘ ဆုိတာက်ေတာ့ ဘာလဲ။ ေလာဘသည္ ဆင္းရဲျခင္းရဲ ႔ အေၾကာင္းတရား။ လုိခ်င္မႈေပါ့။ တဏွာဆုိတာက်ေတာ့ တြယ္တာတပ္မက္မႈ စြဲလမ္းမႈ (ခေရးဗင္း) လုိ႔ ေခၚ တယ္။ ရာဂဆုိတာက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ လုိခ်င္တပ္မက္တတ္တဲ့ တရားတဲ့။ ရာဂဆုိတာ ဘာတရား။ ( လုိခ်င္တပ္မက္တဲ့ တရားပါဘုရား ) အဲဒါ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္ေနာ္။ (အဲ့တဲ့ခ်္မဲ့န္တ္) ဆုိတာ တုိ႔ပရိသတ္သိပါတယ္။ (အဲ့တခ ဲ့ ်္မဲ့န္တ္) လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ သံေယာဇဥ္မရွိဘူး ဆုိေပမယ့္လုိ႔ ပရိသတ္ေရ အတြယ္ အတာေလးေတာ့ ရွိတယ္။ ဘာေလးေတာ့ ရွိသလဲ။ ( အတြယ္အတာေလးေတာ့ ရွိပါတယ္ဘုရား ) အဲဒီ အတြယ္အတာေလး ေတြေၾကာင့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္တာ၊ တစ္ခ်ဳိ ႔ဇာတ္ကားေတြထဲမွ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က ဒီတရားသေဘာေလးေတြ သိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဟာ တစ္ခါတည္း သူ႔ ခ်စ္သူ သူ႔ဇနီးကုိေပါ့ေလ တအားလြမ္းၿပီးေတာ့ ေသဆုံးသြားၾကတယ္။ ဇာတ္လမ္းအရေပါ့။ ေသခါနီး သူ႔ဇနီးက သြားေတြ႕တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကလည္း မတည့္တဲ့အခါ က်ေတာ့ လက္ကုိ ဆြဲခ်င္လုိ႔ လက္ကေလး ကမ္းတယ္။ ဟုိကလည္းပဲ မတည့္ေတာ့ လက္


ကမ္းမေပးဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ

ပရိသတ္ေရ

ေယာက်္ားျဖစ္တဲ့

ပုဂၢိဳလ္ကတမ္းတၿပီးေတာ့ ေသသြားတယ္။ ကုိင္း … ပရိသတ္ စဥ္းစားၾကည့္စမ္း။ တရားသေဘာနဲ႔။ အဲဒီေယာက်္ား ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ မေသခ်ာဘူးလား။ ( ေသခ်ာပါတယ္ဘုရား ) ကုိင္း … ပရိသတ္ ဘယ္လုိ ေသၾကမတုန္း။ ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔က ေတာ္ေတာ္ကုိ ေသခ်ာ တယ္။ ၾကည့္ေလ ပရိသတ္ ေရွးတန္းက ဒါတရားသေဘာနဲ႔ ေျပာမလုိ႔ပါ။ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိ အင္မတန္ ခ်စ္တယ္။ အင္မတန္ ခ်စ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီေကာင္မေလးဆီက ဓာတ္ပုံေလးယူၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း သူ႔ ဓာတ္ပုံေလး ၾကည့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သီခ်င္းေလး ညည္းသတဲ့ ပရိသတ္ေရေနာ္။ “ခ်စ္ပင္ခ်စ္႐ုိး ခ်စ္လုိက္ပါတဲ့ … ေမ” ဓာတ္ပုံေလး ၾကည့္ၿပီးဆုိတာ။ ဘုန္းဘုန္းဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ ေကာင္ေလး ဆုိ တာေနာ္။ “ခ်စ္ပင္ခ်စ္႐ုိး ခ်စ္လုိက္ပါတဲ့ … ေမ။ သဥၨာေညာင္ေဗြ အၿမဲပင္ တမ္းတေန၊ ေမာင္ ၾကည့္ေလ လြမ္းမေျပ၊ ေမ့ဓာတ္ပုံေလး ၿပဳံးေယာင္သမ္းလုိ႔ …. ေန” သူ႔ရဲ ႔ခ်စ္သူ ေမရဲ ႔ဓာတ္ပုံေလးက အၿမဲတမ္းၿပဳံးေနတာ။ အံမယ္ သေဘာေတြက်လုိ႔ ဓာတ္ပုံတစ္ကုိင္ကုိင္နဲ႔။ ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ မေသခ်ာဘူးလား။ ( ေသခ်ာပါတယ္ဘုရား ) ““ခ်စ္ပင္ခ်စ္႐ုိး ခ်စ္လုိက္ပါတဲ့ … ေမ။ သဥၨာေညာင္ေဗြ အၿမဲပင္ တမ္းတေန၊ ေမာင္ ၾကည့္ေလ လြမ္းမေျပ၊ ေမ့ဓာတ္ပုံေလး ၿပဳံးေယာင္သမ္းလုိ႔ …. ေန” ဓာတ္ပုံေလးက အၿမဲတမ္း ၿပဳံးေနတာေပါ့ ေနာ္။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ တစ္ေန႔ေသာအခါ က်ေတာ့ အိမ္သာတက္ရင္း ဆုိတယ္။


သူ႔ဓာတ္ပုံက အၿမဲတမ္းပါသြားေနတာကုိ၊ အိပ္ကပ္ထဲ အၿမဲပါသြားေတာ့ အိမ္သာ အေပါက္ပိတ္ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ အိမ္သာထဲမွာ ထုိင္ၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း ေနာက္ေဖး သြားရင္းနဲ႔ သီခ်င္းဆုိေနတာ။ ဆုိေနရင္းနဲ႔ ပရိသတ္ ဓာတ္ပုံေလးက ေအာက္က်သြားေရာ။ ဓာတ္ပုံေလး ေအာက္က်သြားေတာ့ ဘယ္သူမွသိတာမွ မဟုတ္ဘဲနဲ႔

အိမ္သာကလည္းပဲ

ဒီေခတ္လုိ ေရအိမ္သာမဟုတ္ဘူး။ တြင္းႀကီး။ ရြာသူ ရြာသားေတြ စြန္႔ထားတာလုိ႔ဆုိေတာ့ တစ္ခါတည္း မိလႅာေတြျပည့္ခါနီးေနၿပီ။ အဲဒီမွာ သူ႔ခ်စ္သူဓာတ္ပုံက ပရိသတ္ ေမွာက္၀ါးထုိးေလးက်တာ။ခ်စ္သူဓာတ္ပုံေလး က မ်က္ႏွာေလး ေအာက္ကက်။ မရရေအာင္ လွမ္းေကာက္တယ္။ လက္ျပင္ေတြမ်ား ေအာင့္လုိ႔တဲ့။ သူေျပာျပတာ။ ျပန္ယူလုိက္ေတာ့ ေဟာ သီခ်င္းစာသားက ေျပာင္းသြားၿပီ။ ဆုိၾကည့္ေလ … “ခ်စ္ပင္ခ်စ္႐ုိး ခ်စ္လုိက္ပါတဲ့ … ေမ။ သဥၨာေညာင္ေဗြ အၿမဲပင္ တမ္းတေန၊ ေမာင္ ၾကည့္ေလ လြမ္းမေျပ၊ ေမ့ဓာတ္ပုံေလး ခ်ီးေတြေပလုိ႔ …. ေန” စာသားက ေျပာင္းသြားတာ။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဒါ-ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ မနီးစပ္ဘူးလား။ ( နီးစပ္ပါတယ္ဘုရား ) ဟုတ္တယ္ ပရိသတ္ ဒါ ဘုန္းဘုန္းက ဥာဏ္ဖြင့္ေပးေနတာေနာ္ ( မွန္ပါဘုရား ) “ေမ့ဓာတ္ပုံေလး ခ်ီးေတြေပလုိ႔ ေန” အဲဒီလုိ ျဖစ္သြားတာေနာ္။ ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္တဲ့အေၾကာင္း ဘုန္းဘုန္း ေျပာျပတာ ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တဏွာ, ေလာဘ, ရာဂ, သံေယာဇဥ္ေလးနဲ႔ ေသလုိက္ရင္ ပရိသတ္ ဘာျဖစ္ဖုိ႔မ်ားသလဲ။ ( ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္ဘုရား )


ငရဲက်ျခင္း အေၾကာင္းရင္း ေအာ္ … စကားဆုံးေအာင္ ေျပာရဦးမယ္။ ေဒါသနဲ႔ ေသလုိ႔ရွိရင္ကေတာ့ ပရိသတ္ တုိ႔ေရ ငရဲက်တတ္တယ္တဲ့။ ေဒါသနဲ႔ေသရင္ ဘာျဖစ္လဲ။ ( ငရဲက်တတ္ပါတယ္ ဘုရား ) ေဒါေသန ဟိ စ႑ဇာတိတာယ ေဒါသသဒိသံ နိရယံ ဥပပဇၨႏၲိ။ (ဏီ၊ ႒၊ ၁၇၂) ေဒါေသန - ေဒါသေၾကာင့္။ စ႑ဇာတိတာယ - ၾကမ္းတမ္းေသာ သေဘာရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္။ ေဒါသသဒိသံ - ေဒါသႏွင့္တူလွစြာေသာ။ နိရယံ - ငရဲသုိ႔။ ဥပပဇၨႏၲိ - ေရာက္ ၾကရေလတယ္လုိ႔။ ဒ႒ေဗၺာ - ေကာင္းစြာမေသြ မွတ္ထုိက္ပါေပေတာ့သတည္း။ သာဓု … သာဓု …. သာဓုပါဘုရား

ေဒါသ - ဆုိတာ ပရိသတ္ေရ ျဖစ္လာရင္ စိတ္ေတြမၾကမ္းတမ္းလာဘူးလား။ ( ၾကမ္းတမ္းပါတယ္ဘုရား ) ေဒါသျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ ႔စိတ္ဟာ ပရိသတ္ ႏူးညံ့ေနသလား။ ၾကမ္းတမ္းေနသလား။ ( ၾကမ္းတမ္းေနပါတယ္ဘုရား ) ေနာက္တစ္ခါ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးတစ္ခုလုံးေကာ ၾကမ္းတမ္းမလာဘူးလား ( ၾကမ္းတမ္းလာပါတယ္ဘုရား ) အဲဒီလုိဆုိရင္ ပရိသတ္ေရ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံထဲမွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘုံရွိတယ္။ ငရဲဘုံ၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘုံ ဘယ္ဘုံလဲ။ ( ငရဲဘုံပါဘုရား ) အဲဒါေၾကာင့္ “ေဟ့ တုိ႔ကေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ” ဆုိတဲ့လူေတြ ေသရင္ ဘယ္သြား မတုန္း။


( ငရဲသြားမွာပါဘုရား ) ခင္ဗ်ားတုိ႔

ေျပာတာေနာ္။

က်ဳပ္ကုိ

တရားခံမခ်နဲ႔။

ေဒါသအားႀကီးရင္

ဘယ္သြားမလဲ။ ( ငရဲသြားမွာပါဘုရား ) ဗ်ာ။ ေဒါသအားႀကီးရင္ ဘယ္သြားမလဲေမးေတာ့ ငရဲသြားပါ မယ္ဘုရားဆုိေတာ့ ျပန္ဆြဲထားရေသးတယ္။ ကုိယ့္ဒကာေတြမ်ား သြားမလုိ႔လားလုိ႔ မသြား ၾကနဲ႔ေနာ္။ အဲဒါ သေဘာေျပာျပတာပါ။ ေဒါသျဖစ္လာရင္ စိတ္ေတြၾကမ္းတမ္းတယ္။ ႏႈတ္ေတြ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ အဲဒီလုိ ၾကမ္းတမ္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘုံျဖစ္တဲ့ ငရဲဘုံ ေရာက္သြားတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ သံေ၀ဂေတြရတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရန္ေတြျဖစ္ ၿပီးေတာ့ ဓားခုတ္, လွထုိး, လက္နက္ေတြနဲ႔ ေသဆုံးသြားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စဥ္းစားၾကည့္ စမ္း ပရိသတ္တုိ႔ ဘယ္ေရာက္ဖုိ႔မ်ားသလဲ။ ( ငရဲေရာက္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္ဘုရား ) “မင္းကဘာပဲ

ငါကဘာပဲ”

ဆုိၿပီးေတာ့ေလ

အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ

ေသသြားရင္

ဘယ္သြား။ ( ငရဲသြားမွာပါဘုရား ) ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္ ( မွန္ပါဘုရား ) ဒါက ၾကမ္းတမ္းတဲ့အခ်ိန္။ ေဟာ .. ပရိသတ္တုိ႔ ေသခါနီးေလး ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္းပဲ စဥ္းစားပါဦး။ က်န္းမာ ေရးကလည္း မေကာင္း။ မိသားစုကလည္း ကုိယ့္အေပၚ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ ေဆးလည္း ကုမေပး ဘူး။ ဒီၾကားထဲ ကုိယ္က ေလမိထားတယ္ဆုိပါေတာ့ အခင္းႀကီး အခင္းေလးက အိပ္ယာထဲ မွာပဲ ေပလူးေနတာ။ အဲဒီေတာ့ စိတ္ေဆြ ဆင္းရဲၿပီး ေဒါသျဖစ္တာ။


“မင္းတုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ငါျပဳစုခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့ ငါ ေလမိေလျဖတ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ငါ့ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ ဟင္း … ငါ လုံး၀မေက်နပ္ဘူး” မေက်နပ္ဘူး ေျပာေနတာ ေလမိထားလုိ႔ လုံး၀ မလႈပ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီလုိဆုိရင္ ပရိသတ္ေရ ဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္ဆင္းရဲၿပီးေတာ့ ေဒါသနဲ႔ ေသလုိက္ရင္ ပရိသတ္ ေျပာစမ္း ဘယ္ေရာက္ဖို႔ နီးစပ္သလဲ။ ( ငရဲေရာက္ဖုိ႔ နီးစပ္ပါတယ္ဘုရား ) ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္။ ပရိသတ္ တရားမရွိရင္ အရမ္းေၾကာက္ဖုိ႔ ေကာင္းတာ။ တကယ့္တကယ္ ကုိယ့္နားမွာ ကုိယ့္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမွာက တရားပဲရွိတာ။ ပရိသတ္ႀကီး သေဘာေပါက္ၾကလား။ ( သေဘာေပါက္ပါတယ္ဘုရား ) ကုိယ့္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေပးေနမွာက ဘယ္သူလဲ။ ( တရားပါဘုရား ) ဒါေၾကာင့္ တရားကို မ်ားမ်ား အားထုတ္ၾကပါလုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက တုိက္တြန္းေနတာပါ။ ဘာလုိ႔ ဒီစကားေတြ ေျပာေနတာလဲ။ ( ခ်စ္လုိ႔ပါဘုရား ) ခ်စ္လုိ႔ပါေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) တုိ႔ ပရိသတ္တုိ႔က ေျပာမွာပါ့ “အမယ္ေလး ကုိခင္ေမာင္ + မတင္လွတုိ႔ ပင့္လုိ႔ လာ ေဟာေနတာကုိမ်ား” လုိ႔။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းမွာလည္း ေျပာေနတာပါပဲေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ခ်စ္လုိ႔ ေျပာတာပါလုိ႔။ အဲဒီေတာ့ ေဒါသနဲ႔ ေသရင္ ငရဲေရာက္တတ္တယ္။


တိရစၧာန္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း ေမာေဟန ဟိ နိစၥသမၼဴဠံ တိရစၧာနေယာနိ ဥပပဇၨႏၲိ။ (ဏီ၊ ႒၊ ၁၇၂) ေမာေဟန - ေမာဟေၾကာင့္။ နိစၥသမၼဴဠံ - အၿမဲတေစ ေတြေ၀၍ ေနရေသာ။ တိရစၧာ နေယာနိ - တိရစၧာန္ဘုံသုိ႔။ ဥပပဇၨႏၲိ - ေရာက္ၾကရေလကုန္၏။ ဣတိပိ - ဤသုိ႔လည္း။ ဒ႒ဗၺံ - ေကာင္းစြာမေသြ မွတ္ထုိက္ပါေတာ့သတည္း။ သာဓု … သာဓု .. သာဓုပါဘုရား

ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေမာဟအားႀကီးတယ္။ ႐ုပ္မွန္း၊ နာမ္မွန္း မသိဘူး။ ကုိယ့္ခႏၶာႀကီးကုိ။ “ဒါ .. ဘယ္သူ႔ခႏၶာ” “ဟာ … ကုိယ့္ခႏၶာႀကီးေပါ့ ဘယ္သူ႔ခႏၶာကုိယ္ ျဖစ္ရဦးမလဲ။ “မေန႔တုန္းကေကာ” “မေန႔ကလည္း ငါပဲေလ” “ဒီေန႔ေကာ” “ဒီေန႔လည္း ငါပဲေပါ့” “မနက္ျဖန္ေကာ” “အို ေျပာစရာလုိေသးလား ငါပဲေပါ့” ႐ုပ္မွန္း နာမ္မွန္းမသိလုိ႔ ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ ႐ုပ္မွန္း နာမ္မွန္းမသိေတာ့ အၿမဲတမ္း ေတြေ၀ေနတာ အဲဒီက ပုဂၢိဳလ္ ပရိသတ္ေရ တရားအားထုတ္ျဖစ္ပါ့မလား။ ( မျဖစ္ပါဘူးဘုရား ) တရားလည္း အားမထုတ္ဘူး။ အားထုတ္ျပန္ေတာ့လည္း ၀ိပႆနာဥာဏ္ေပါက္ ေရာက္ေအာင္ အားမထုတ္ျဖစ္ဘူး။ အားထုတ္ေပမယ္လုိ႔ ပရိသတ္ ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္ ေအာင္ အားထုတ္မွျဖစ္တာ။


တုိ႔ .. ေရာဂါျဖစ္ေတာ့ ေဆးစားသလုိေပါ့။ ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္ရတယ္ ေနာ္။ ေဆးပတ္မလည္လုိ႔ရွိရင္ အာနိသင္ ျပပါ့မလား။ ( မျပပါ ဘုရား ) မျပဘူး။ သုံးခြက္ကုန္မွ အာနိသင္ျပမည့္ေဆးကုိ သုံးခြက္ကုန္ေအာင္ ေသာက္မွ ျဖစ္ တာ။ အဲဒီလုိပဲ ပရိသတ္ တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတုိင္း ၀ိပႆနာဥာဏ္ေပါက္တယ္လုိ႔ တစ္ထစ္ခ်မွတ္ထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) စနစ္တက် အားထုတ္မွျဖစ္တာ။ ဘယ္လုိအားထုတ္မွလဲ။ ( စနစ္တက် အားထုတ္မွပါဘုရား ) စနစ္တက် အားထုတ္မွျဖစ္တာ။ အဲဒါမွ ႐ုပ္နာမ္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ သိတာ။ အဲဒီေတာ့ စနစ္တက် မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ပရိသတ္ တရားထုိင္ေနေသာ္လည္းပဲ ႐ုပ္နာမ္ မကြဲဘူး။ ဟုတ္ပလား။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္မကြဲေတာ့ ပရိသတ္ ေမာဟရွိေနတာေပါ့။ ဘာရွိသလဲ။ ( ေမာဟ ရွိေနပါတယ္ ဘုရား ) ကို္င္း … ပရိသတ္ေရ တရားလည္း အားမထုတ္ဖူးဘူး။ အားထုတ္ျပန္ေတာ့လည္း ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္ေအာင္ အားမထုတ္တတ္ဘူး။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ ပရိသတ္ေသခါနီးၿပီ ဆုိၾကပါ စုိ႔။

ေသခါနီးတဲ့

အခါက်ေတာ့

မွိန္းၿပီးေတာ့ေနတာ။

စကားလည္း

မေျပာဘူး။

မ်က္လုံးလည္း မဖြင့္ဘူး။ တရားေလး ႐ႈေနေနာ္ ဆုိေပမယ့္ ဘယ္လုိ ႐ႈရမွန္းလည္းမသိဘူး။ မွိန္းၿပီးေတာ့

ပရိသတ္ေရ

ေမာဟ

အားႀကီးေနတာ။

ပရိသတ္

အဲဒီ


ေမာဟအားႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ေသ

လုိ႔ရွိရင္

ဘယ္ဘုံေရာက္မလဲ။

တိရစၧာန္ဘုံ၊

ဘယ္ဘုံေရာက္မလဲ။ ( တိရစၧာန္ဘုံပါဘုရား ) ေအာ္ … ဒကာ ဒကာမတုိ႔ ဘုန္းဘုန္းကေလ ကုိယ့္ဒကာ ဒကာမေတြကုိ အရမ္း သိေစခ်င္တာ သိလား။ အရမ္းသိေစခ်င္တာ။ သစၥာတရားေတြ၊ ၀ိပႆနာဥာဏ္ေတြ တကယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာ။ ဒါ - ရင္ထဲက စကားပါေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ပါးစပ္ဖ်ားက လာတဲ့ စကားမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒကာ၊ ဒကာမ တုိ႔ ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစုိက္ၿပီးေတာ့ အားထုတ္ၾကစမ္းပါလုိ႔ေနာ္… ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါ ဘုန္းဘုန္း ေသခ်ာေပါက္ တစ္ခု ေျပာျပမယ္။ မိမိရဲ ႔ဘ ၀ကုိ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေပးႏုိင္မယ့္ အေဖာ္မြန္ဆုိတာ တရားပဲရွိပါတယ္လုိ႔။ ( မွန္ပါဘုရား ) ပရိသတ္ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္ ကယ္တင္မွာ ဘာပဲရွိလဲ။ ( တရားပဲ ရွိပါတယ္ဘုရား ) ကဲ .. ေသခါနီး တရားမသိလုိ႔ ေမာဟနဲ႔ေသရင္ ဘယ္သြားမလဲ။ ( တိရစၧာန္ဘုံကုိပါဘုရား ) ေမာေဟန - ေမာဟေၾကာင့္။ နိစၥသမၼဴဠံ - အၿမဲတေစ ေတြေ၀၍ ေနရေသာ။ တိရစၧာ နေယာနိ - တိရစၧာန္ဘုံ႒ာနဆီသုိ႔။ ဥပပဇၨႏၲိ - ေရာက္ၾကရကုန္တယ္ရယ္လို႔။ ဒ႒ဗၺံ ေကာင္းစြာမေသြ မွတ္ထိုက္ပါေပေတာ့သတည္း။ သာဓု … သာဓု …. သာဓုပါဘုရား

ၿပိတၱာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


ကုိင္း .. . ပရိသတ္ေရ အဲဒီလုိေပ့ါေလေနာ္ (အတဲ့ခ်္မဲ့န္တ္) ဆုိတဲ့ ဒီအတြယ္အတာ ေလးတစ္ခုနဲ႔ ေသရင္ ဘယ္ဘုံေရာက္မလဲ။ ၿပိတၱာဘုံ၊ ေဒါသေလးနဲ႔ ေသရလုိ႔ရွိရင္ ငရဲ၊ ႐ုပ္ မွန္းနာမ္မွန္းမသိဘဲနဲ႔ ေတြေတြေ၀ေ၀ႀကီးနဲ႔ ေသရတယ္လုိ႔ဆုိရင္ တိစၧာန္ဘုံ။ ကုိင္း … အဲဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ပရိသတ္ “ၿပိတၱာတုိင္း အမွ်ေ၀လုိ႔ ရသလား” ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေလးကုိ တုိ႔ပရိသတ္ သိထားဖုိ႔ လုိတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရးာ ) ၿပိတၱာေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ ပရိသတ္ ၿပိတၱာဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးလဲ။ ( ေလးမ်ဳိးပါဘုရား ) နံပါတ္ (၁) ပရဒတၱဴပ ဇီ၀ိတ ၿပိတၱာ။ ဆုိၾကည့္စမ္းပါကြယ္ (ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာပါဘုရား) ေအး အဓိပၸာယ္က ဒီလုိကြဲ ႔။ ေသတဲ့အခါ ၿပိတၱာ ျဖစ္သြားၿပီ။ ၿပိတၱာ ျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကုိယ့္ေဆြနားမ်ဳိးနားမွာပဲ ကပ္ၿပီးေတာ့

ေနေနရတာ။

သူကေတာ့

အိမ္ကလူေတြကုိအကုန္ေတြ႔ေနရတယ္။ဟုိကေတာ့ မေတြ႔ရဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ သူတုိ႔ ကုိယ္ထင္ျပရင္ေတာ့ ေတြ႔လုိ႔ရတယ္။ ကုိယ္ထင္မျပရင္ ေတာ့ မျမင္ရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္အိမ္နားမွာပဲ ၿပိတၱာႀကီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနေနရတာ။ စားလည္း မစားရ ဘူး။ ေသာက္လည္း မေသာက္ရဘူး။ ၀တ္စရာလည္း မရွိဘူး။ အဲဒီအခါမ်ဳိးမွာ ပရိသတ္ေရ သူက ဘာလုပ္တတ္တုန္းလုိ႔ဆုိေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕က အသံဗလံ ေပးတတ္တယ္ေနာ္။ အိမ္ထဲ ၀င္လာၿပီးေတာ့ အိမ္ေစာင့္နတ္နဲ႔ သူေပါင္းလုိက္တာေပါ့။ “က်ဳပ္အရင္ဘ၀က ဒီအိမ္ကပါခင္ဗ်ာ။ အိမ္ေစာင့္နတ္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခြင့္ျပဳပါ” ဟုိ ကလည္း မွတ္မိတယ္။ “ေအး ရတယ္” အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ပရိသတ္ ညက်ေတာ့ အိမ္ထဲ၀င္ ဒန္အုိးေတြ ေဂ်ာက္ဂြတ္လုပ္။


“ဟဲ့ … ညတုန္းက ဒန္အုိးအသံၾကားတယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲက။ အင္း အမယ္ႀကီး မကၽြတ္ဘူးနဲ႔တူတယ္” အမွန္က အမွ်ေ၀ေစခ်င္လုိ႔။ ဘာျဖစ္လုိ႔တုန္း။ ( အမွ်အတန္း ေ၀ေစခ်င္လုိ႔ပါဘုရား ) အမွ်မေ၀ဘဲနဲ႔ ဘာလုပ္တုန္းဆုိေတာ့ “ဟဲ့ … ေၾကာက္တယ္ ေၾကာက္တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဘုန္းႀကီးငါးပါး ပင့္ၿပီး ပရိတ္ရြတ္မွာပဲ” ဒုကၡေရာက္လုိ႔ အမွ်အတန္းေလးရေအာင္ ဆုိၿပီးေတာ့ ဒန္အုိးေလး ၀င္တီးပါတယ္။ ကမၼ၀ါနဲ႔ေခ်ာက္ထုတ္။ ဘုန္းႀကီးငါးပါးကလည္း ႂကြလာၿပီး သီလေပးၿပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ အိမ္သူအိမ္သားေတြကုိ ေမးတယ္။ “လူကုိ မူးေအာင္ ေ၀ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ အစိမ္းသရဲ သင္းကြဲၿပိတၱာမ်ားရွိတာ ကုိ ႏွစ္သက္လား။ မႏွစ္သက္ပါဘူးလား” ဘုန္းႀကီးက ေမးေတာ့ “ မႏွစ္သက္ပါဘူးဘုရား ” ေစာေစာကတည္က သင္ထားတာ။ “တုိ႔က ေမးမယ္ မႏွစ္သက္ဘူးေျပာေနာ္” ဘုန္းႀကီးကေလ။ အဲဒီကတည္းက ၿပိတၱာ က စိတ္ပ်က္ေနၿပီ။ “အမွ်လုိခ်င္လုိ႔ လုပ္ပါတယ္ဆုိမွပဲ မႏွစ္သက္ပါဘူး လုပ္ေနျပန္ပါၿပီ” ဟုိ က စိတ္ပ်က္ေနၿပီ ၿပိတၱာက။ “လူကုိမူးေအာင္ ေ၀ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ တေစၧသရဲ သင္းကြဲၿပိတၱာမ်ား ရွိတာ ကုိ အိမ္သူအိမ္သားေတြက ႏွစ္သက္ပါသလား။ မႏွစ္သက္ပါဘူးလား” “ မႏွစ္သက္ပါဘူးဘုရား” “ဤကဲ့သုိ႔

သုံးႀကိမ္သုံးခါ ေမးပါေသာ္လည္းပဲ

မႏွစ္သက္ေၾကာင္း

သိရွိၾကရ၍

ပဗၺာဇနိယ ကမၼ၀ါစာ, အႏၲရာယ္ကင္း ကမၼ၀ါစာကုိ သံဃာေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ၾကမယ္။ လူကုိ


မူးေအာင္ေ၀ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ တေစၧသင္းကြဲၿပိတၱာအေပါင္းတုိ႔နတ္မင္းႀကီးေလးပါး ထံ သြားၿပီးေတာ့ ေနရာေတာင္း၍ ေနၾကေတာ့” “စရိတ္မရွိလုိ႔ ဘယ္မွ မသြားႏုိင္တဲ့ဟာကုိ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးဆီ လႊတ္ေနျပန္ၿပီ” ေသခ်ာတယ္ေနာ္ ပရိသတ္ စရိတ္ရွိရင္ ဒီေကာင္သြားမွာေပါ့။ စရိတ္ကမလုံေလာက္ ဘူး။ ဘာစရိတ္လဲ။ ဒါန - စရိတ္, သီလ-စရိတ္, ဘာ၀နာ - စရိတ္၊ ေျပာကြယ့္ ဘာစရိတ္လဲ။ ( ဒါန-စရိတ္, သီလ-စရိတ,္ ဘာ၀နာ-စရိတ္ပါဘုရား) ဒါနံ ပါေထယ် မုတၱမံ။ ဒကာႀကီး ဦး၀င္းညြန္႔တုိ႔ အၿမဲရြတ္ေနတဲ့ ပါဠိေတြေပါ့ေနာ္။ ဒါနံ သဂၢႆ ေသာပါနံ၊ ဒါနံ ပါေထယ် မုတၱမံ။ ဒါနံ ဥဇုဂတံ မဂၢံ၊ ဒါနံ ေမာကၡပဒံ ၀ရံ။ ေအာ္ ဒါနဆုိတာ သံသရာရိကၡာ၊ အဲဒီရိကၡာမလုံေလာက္လုိ႔ ေဘးမသြားႏုိင္တာ။ ဒီနားတင္ကပ္ေနတာ ဦးေလးျမင့္ရဲ ႔။ အဲဒါကုိ “ကိုင္း - တုိ႔က ကမၼ၀ါနဲ႔ ႏွင္ထုတ္ၿပီ။ ဒီမွာ မေန ၾကနဲ႔။ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးထံ သြားၿပီးေတာ့ ေနရာေတာင္း၍ ေနၾကေခ်” တဲ့။ သံဃာေတာ္ေတြက လုပ္ၿပီ။ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးထံ သြားတဲ့။ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးနဲ႔ ကုန္းေၾကာင္း သြားရတာေပါ့။ ဟုိ… ေရာက္ေတာ့ “ဟဲ့ေကာင္ မင္း ဘာကိစၥ” “ေနစရာ မရွိလုိ႔ပါခင္ဗ်ာ။ ဘုန္းႀကီးေတြကလည္း ႏွင္ထုတ္လုိ႔။ အဲဒါ ေနရာေလး လာ ေတာင္းတာပါ” “ဟာ …. တုိ႔မွာလည္း ဒီမွာ ေနရာမရွိေတာ့ဘူးကြ။ အားလုံး ေ၀ငွၿပီး ယူၿပီကုန္ၿပီ” “ကုိခင္ေမာင္တစ္ေယာက္တည္းတင္ ဆယ္ကြက္ေလာက္ ယူထားတာ။ သူ႔အမ်ဳိး ေတြဖုိ႔လုိ႔ “နတ္မင္းႀကီးေလးပါးက ေျပာပါတယ္။ “မတင္လွကလည္း သူ႔အမ်ဳိးေတြေပးဖုိ႔


အကြက္ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ယူထားတယ္။ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတယ္။” ေနစရာမရွိ ေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ ျပန္လာတာေပါ့။ ျပန္လာေတာ့ ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘူး။ “ေအာ္ … အမွ်ေလး ရလုိရျငား။ ကဲ ဒီတစ္္ခါေတာ့ တစ္ခါတည္း အိမ္တံခါးထုမွပဲ” ေစာေစာကေတာ့ ဒန္အုိးေခါက္လုိ႔ ကမၼ၀ါနဲ႔ အႏွင္ခံရတယ္။ ၿပိတၱာက ဒီတစ္ခါ တံခါးထု တယ္။ ညက်ေတာ့ တစ္ခ်က္တီး ႏွစ္ခ်က္တီးေလာက္ အိပ္ေမာက်တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခါ တည္း ေဒါက္ ေဒါက္နဲ႔ထုေတာ့။ “ဟဲ့ … ဘာလဲဟဲ့ တံခါးဖြင့္ၾကည့္စမ္း” ဆုိေတာ့ တံခါးဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ “ဟယ္ … ဘာမွလည္း မရွိဘူး။ ျပန္လာျပန္ၿပီနဲ႔တူတယ္” ဘုန္းႀကီးငါးပါး ထပ္ပင့္။ အဲဒီမွာ ခ်လပတ္ လည္လုိ႔။ အဲဒါ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ဘာေခၚလဲဆုိေတာ့ အိမ္သူအိမ္သားေတြကေနၿပီးေတာ့ ေပးမွ ကမ္းမွ စားရမွာ။ ဒါကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ အသက္ရွင္ေနရတဲ့ ၿပိတၱာ၊အဲဒါကုိပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာလုိ႔ ေခၚတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အိမ္သူ အိမ္သားေတြက မနက္ ထမင္းစားတယ္။ ပန္းကန္ေလးေတြ ေဆးတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ပက္ထုတ္လုိက္တယ္။ အဲဒီကထဲမွာ ထမင္းလုံးေလးပါသြား။ အဲဒါကုိ ေကာက္စားရ တာ။ ညေနစာ ထမင္းစားတယ္။ ပန္းကန္ေတြေဆးတယ္။ အဲဒီက ထမင္းလုံးေလးေတြ ပါ သြား။ အဲဒါ ေကာက္စားရတာ။ အဲဒီလုိ လူေတြစြန္႔ပစ္တဲ့ ႏွပ္ေတြ၊ တံေတြးေတြ စားရတယ္။ ထမင္းလုံးေလးေတြ ေကာက္စားရတဲ့ ၿပိတၱာမ်ဳိးဟာ ပရိသတ္ေရ ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာ .. တဲ့။ ေျပာလုိက္ၾက ဘာၿပိတၱာလဲ။ ( ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာပါဘုရား ) ရင္နာစရာ မေကာင္းဘူးလား။


( ေကာင္းပါတယ္ဘုရား ) “ငါရွာထားတဲ့ စီးပြား, ငါေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့အိမ္ေပၚမွာ ေနၿပီးေတာ့ ငါ့ကုိေတာ့ အမွ် မေ၀။ ဟယ္ .. သံဃာေတြ ပင့္ၿပီးေတာ့ ငါ့ကုိေမာင္းထုတ္လုိ႔ ဒုကၡလွလွ ေရာက္ခဲ့ရၿပီ” ဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေၾကာက္စရာသိပ္ေကာင္းတာ။ ကုိင္း….နံပါတ္

(၂)

ၿပိတၱာ

ေျပာမယ္။

ခုပၸိပါသိက

ၿပိတၱာ

တဲ့။

ပရိသတ္

ဘာၿပိတၱာလဲ။ ( ခုပၸပါသိကၿပိတၱာပါဘုရား ) ခုပၸိပါသိက ၿပိတၱာဆုိတာက မစားမေသာက္ရဘဲနဲ႔ ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ ၿပိတၱာေတြ ေျပာ တာပါ။ ဘယ္လုိ ၿပိတၱာေတြလဲ။ ( ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ ၿပိတၱာေတြပါဘုရား ) မစားမေသာက္ဘဲနဲ႔ ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ ၿပိတၱာေတြ စားစရာ ဘာမွမရွိဘူး။ တစ္ခါတည္း ငတ္ေနတာ။ ေစာေစာက ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာက ထမင္းလုံးေလးေတြ ႏွပ္, တံေတြးေတြ ေကာက္စားလုိ႔ရေသးတယ္။ ဒီၿပိတၱာက အဲဒါလည္း ေကာက္စားလုိ႔ မရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ လူ႔ေလာကနဲ႔လည္း နီးနီးကပ္ကပ္နဲ႔ ေနလုိ႔ၽြရဘူး။ သူက ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ ေနရတာ။ ေရအုိင္ႀကီးေတြ႕ေပမယ့္ ေရငတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆင္းေသာက္လုိ႔ မရဘူး။ သူ ဆင္းလုိက္ရင္ ေရကန္ႀကီး ကြယ္သြားတာ။ ထမင္းေတြပုံေပး ျမင္တယ္။ ပရိသတ္ ေကာက္ စားမယ္လုပ္လုိက္ေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ အဲဒါ အင္မတန္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးတာ ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


ခုပၸိပါသိကၿပိတၱာက မစားရ မေသာက္ရဘဲနဲ႔ လြန္စြာငတ္ျပတ္ေနတဲ့ ၿပိတၱာမ်ဳိး။ နံပါတ္ (၃) နိဇၥ်ာမတဏွိက ၿပိတၱာ။ ေခၚၾကည့္လုိက္ပါဦး။ ( နိဇၥ်ာမတဏွိက ၿပိတၱာပါဘုရား ) နိဇၥ်ာမတဏွိတ ၿပိတၱာ - ဆုိတာ ပရိသတ္ တစ္ကုိယ္လုံး ပူေလာင္ေနတာ။ မီးေတြ ေလာင္ေနတာ တဟုန္းဟုန္းနဲ႔။ ဟုိတုန္းကဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အညာဘက္မွာ အရမ္းေတြ ျမင္ရတယ္။ မီးေတာက္ ႀကီးေတြ သြားေနတာ တစ္ခါတည္း ျဖည္းျဖည္းေလး

အဲဒါ လူႀကီးေတြက ေျပာတယ္။

ၿပိတၱာႀကီးေတြကြ။ မီးသရဲလုိ႔ ေခၚတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါ ဘုန္းဘုန္းရဲ ႔ ခမည္းေတာ္ႀကီး ရွိတုန္းက ေျပာျပဖူးတယ္။ သူက လွည္းနဲ႔ည အခါ ခရီးသြားတာ။ ညခုနစ္နာရီေက်ာ္ ရွစ္နာရီေလာက္ အိမ္ကထြက္သြားၿပီးေတာ့ ဟုိ တျခားရြာကုိ သူသြားမွာ။ တစ္ျခားရြာကို သြားမယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဘုန္း ဘုန္းတုိ႔ ရြာနးာေလးမွာ ေခ်ာင္းႀကီးရွိတယ္။ သဲေခ်ာင္းႀကီး။ အဲဒီ သဲေခ်ာင္းႀကီးကုိ ေက်ာ္

လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့

သူက

လွည္းခဏနားတယ္။

ႏြားလည္းပဲ

အေပါ့ေလး

အေလးေလး ဘာေလးေတြ စြန္႔ရင္းေပါ့။ အဲဒါနားတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟုိ … ခပ္လွမ္းလွမ္းက လယ္ေတာထဲမွာ ရွိတဲ့ လက္ပံပင္ေပၚကေန မီးလုံးႀကီးတစ္လုံး ဆင္းလာတာ။ အမွန္က မီးလုံးႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ပရိသတ္ ဘာႀကီးလဲ။ ( ၿပိတၱာႀကီးပါဘုရား ) နိဇၥ်ာမတဏွိကၿပိတၱာႀကီး ဆင္းလာတယ္။ သူကသိတယ္။ ဘုန္းဘုန္း ဒကာႀကီး စာတတ္တယ္။ “ ေအာ္ … ၿပိတၱာႀကီး ဆင္းလာၿပီ”


အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ေရ အပင္ေျခေရာက္ေတာ့ မီးလုံးႀကီး ေပ်ာက္သြားတယ္။ “ကဲ… ဒီေကာင္ႀကီး ေပ်ာက္သြားၿပီ။ မၾကာဘူး ငါ့ဆီေရာက္လိမ့္မယ္” အဲဒါနဲ႔ မၾကာပါဘူးဗ်ာ။ လွည္းေနာက္နားေလးမွာ ေရာက္လာေရာ။ မတ္တပ္ႀကီး ရပ္ေနတာ မည္းမည္းႀကီး ညႀကီး ကုိဗ်။ အဲဒီေတာ့ ဒကာႀကီးက မိတ္ေဆြဖြဲ႕တယ္။ “ ကဲ … မင္းကုိလည္း ငါ ဘယ္လုိမွ မေအာင့္ေမ့ဘူး။ မင္းကလည္း ငါ့ကုိ မေျခာက္ နဲ႔။ အဲဒီေတာ့ မင္းလုိခ်င္တာရွိရင္ င့ါကုိေျပာ” ဆုိၿပီး အဲဒါေလာက္ပဲေျပာတယ္။ အမွ်လည္း မေ၀ျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဒါနဲ႔ လွည္းေပၚတက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး ႏြားေတြေမာင္းသြား။ ဟုိ … ေနာက္တစ္ေနရာ တစ္ရြာေက်ာ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေခ်ာင္းတစ္ခု ရွိတယ္။ အဲဒီ ေခ်ာင္းဟုိဘက္ေရာက္ေတာ့ ဒကာႀကီးတစ္ခါ နားျပန္တယ္။ နားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီ ၿပိတၱာႀကီးကလည္း ေနာက္ကလုိက္ေနတာပဲ။ မည္းမည္းႀကီးေပါ့။ အဲဒါ ဒကာႀကီး နားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၿပိတၱာႀကီးကလည္း နားတယ္။ မည္းမည္းႀကီး ထုိင္ေနတယ္။ အဲဒီမွာ ဒကာ ႀကီးက သတိရသြားတယ္။ “ေအာ္ … သူ အမွ်လုိခ်င္လုိ႔ လုိက္ေနတာ” ပရိသတ္ မမွန္ဘူးလား။ “ မွန္ပါတယ္ဘုရား ” အမွ်လုိခ်င္လုိ႔ လုိက္ေနတာ။ အဲဒီေတာ့ “ကုိင္း … ေမာင္အ၀ွါ၊မင္းကလည္းငါ့နာမည္ မသိဘူး။ ငါကလည္း မင္းနာမည္ မသိဘူး။ ေမာင္အ၀ွါပဲ ေခၚရတာေပါ့ နာမည္မွမသိတာ။ “ကိုင္း .. ေမာင္အ၀ွါ ငါသည္ ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး ပစၥည္းေလးပါးကုိ ေျမာက္မ်ားစြာ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ငါလွဴဒါန္းခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီ ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး ပစၥည္းေလးပါးတု႔ိရဲ ႔ ဒါကုသုိလ္ေစတနာအဖုိ႔ဘာဂတုိ႔ကုိ ငါမင္းကုိ အမွ် အတန္းေ၀တယ္ကြာ။ မင္း သာဓုေခၚ။ အမွ် အမွ် အမွွ်” တစ္ခါတည္း အဲဒီမွာ ေပ်ာက္သြား တာ။ ခုနင္က ၿပိတၱာႀကီး မရွိေတာ့ဘူး။ ေပ်ာက္သြားၿပီ။


“ဒီေကာင္ႀကီး ကၽြတ္သြားၿပီနဲ႔တူတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ ႔နားေရာက္ရင္ ငါ့မ်ား ေျခာက္

ဦးမလား

လွည္းေပၚျပန္တက္

မသိဘူး”

ေရွ

ၿပီးေတာ့

လမ္းၾကားႀကီးတစ္ခုထဲကုိ

႔မွာလည္း

ႏြားေတြနဲ႔၊

ေမာင္းသြား။

လွည္းက

ေမာင္းရမွာ။

ေရွ

အဲဒါနဲ႔

ဒကာႀကီးလည္း

႔နားေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဟုိဘက္ဒီဘက္

တစ္ခါတည္း

ႏြယ္ေတြအုပ္ဆုိင္းေနတာ။ “အဲဒီထဲကေနၿပီးေတာ့ ဆီးေျခာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ တပည့္ေတာ္ ထင္ေနတာ ဦးပၪၨင္းရဲ ႔ ဘယ္ဟုတ္မလဲ ဟုိေကာင္ ကၽြတ္သြားၿပီး နတ္ျဖစ္သြားတာ” ပရိသတ္ ဘာျဖစ္သြားလဲ။ ( နတ္ျဖစ္သြားတာပါဘုရား ) နတ္ျဖစ္မွန္းသိတာက ဒီလုိ ပရိသတ္။ အဲဒီက ေမွာင္ေနတဲ့ လမ္းၾကားထဲမွာ တစ္ခါ တည္း လင္းထိန္ေနတာပဲ။ ဆလုိက္မီးႀကီး ထြန္းထားသလုိပဲ။ ေအာ္ … သူလာၿပီး ေစာင့္ ေရွာက္တယ္။ ပရိသတ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ သူက အမွ်ေ၀လုိက္လုိ႔ ကၽြတ္သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ မီးသရဲႀကီး ပရိသတ္ေရ ေျပာၾကည့္လုိက္ ဘာၿပိတၱာလဲ။ ( နိဇၥ်ာမတဏွိက ၿပိတၱာပါဘုရား ) တစ္ကုိယ္လုံး မီးေတြေလာင္ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ ဒုကၡကုိ မျပတ္ခံစားေနရတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေနာက္ နံပါတ္ (၄) ကာလကၪၥိက ၿပိတၱာ။ ေျပာၾကည့္လုိက္ ဘာၿပိတၱာလဲ။ ( ကာလကၪၥိက ၿပိတၱာပါဘုရား ) အသူရကယ္လုိ႔ သီးျခားေခၚေ၀ၚရတဲ့ ၿပိတၱာမ်ဳိး။ သူတုိ႔က်ေတာ့ ပရိသတ္ ေန႔စံ, ညခံ ရတယ္။ အဲဒီၿပိတၱာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္ေနာ္။


အဲဒီ ကာလကၪၥိက ၿပိတၱာမ်ဳိးက်ေတာ့ ေန႔စံရတယ္။ ညက်ေတာ့ ငရဲခံရတယ္။ အင္ မတန္ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ေန႔လယ္ ေန႔ခင္းေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ နတ္သမီး နတ္သားလုိပဲ ေကာင္းေကာင္းစားၿပီးေတာ့ ေနရတယ္။ အဲဒါ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရာက္တာလဲဆုိရင္ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ကုသုိလ္နဲ႔အကုသုိလ္ တြဲၿပီး လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြေရာက္တာ။ ဘယ္လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရာက္တာလဲ။ ( ကုသုိလ္နဲ႔ အကုသုိလ္ကုိ တြဲလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရာက္တာပါ ဘုရား ) ကုသုိလ္လည္း လုပ္လုိက္တာပဲ။ အကုသုိလ္ဆုိတာလည္း လုပ္လုိက္တာပဲ။ အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ ေရာက္တာပါ။ တစ္ခါတုန္းက အရာရွိတစ္ေယာက္ ဘုန္းဘုန္းကုိ လာေမးဖူးတယ္။ က်ဳိက္ထုိမေန ခင္တုန္းကပါ။ မေကြးမွာ သီတင္းသုံးစဥ္က အရာရွိႀကီးက ညည လာလာလယ္တယ္။ ဘုန္း

ဘုန္းဆီကုိ

စာေလးေပေလး

လာလာေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။

အဲဒီမွာ

ေမးတဲ့ေမးခြန္းေလး။ “ဘုန္းဘုန္းဘုရားတဲ့ ေန႔စ,ံ ညစံ ၿပိတၱာ ေ၀မာနိကေတြဟာ ဘယ္လုိ ကံေတြ လုပ္လုိ႔ ဒီလုိဘ၀ေရာက္တာလဲဘုရား” ဘုန္းဘုန္းက မွတ္မိလြယ္ေအာင္ ေျပာလုိက္တယ္။ “မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္သမားေတြ ေရာက္တာ” လုိ႔ေနာ္ ( မွန္ပါဘုရား ) သူမ်ားကုိ မီးစနဲ႔လည္း ထုိးလုိက္တာပဲ။ ေရနဲ႔လည္းပဲ ပက္လုိက္တာပဲ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ မ်ဳိးေတြဟာ ပရိသတ္ေရ ကာလကၪၥိကၿပိတၱာျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ ေန႔စံရတယ္။ ညငရဲခံရတယ္။ ပရိသတ္ေရေၾကာက္ဖုိ႔ မေကာင္းဘူးလား။ ( ေၾကာက္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္ဘုရား ) ဟုတ္တယ္ ပရိသတ္ေရေနာ္။


အမွ်ေ၀က ရ, မရ

အဲဒီေတာ့

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က

ပုဏၰားႀကီးတစ္ေယာက္က

ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေလွ်ာက္တယ္။ ဒါ-အဂုၤတၱရနိကာယ္ပါဠိေတာ္ တတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ (၄၇၈) က ေနၿပီး ဘုန္းဘုန္း ယူေျပာတာ။ ပုဏၰားႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္တယ္။ “ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ ပုဏၰားမ်ဳိးေတြဟာ ေသသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ရည္ မွန္းၿပီးေတာ့ ဒါနေတြျပဳၿပီးေတာ့ အမွ်အတန္း ေ၀ၾကတယ္ဘုရား။ သူတုိ႔အားလုံး ရသြားၾက ပါသလားဘုရား” တဲ့ ေမးတယ္ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ေျဖတယ္။ ပရိသတ္ေရ လက္ခ်ဳိးေရထားလုိက္ေနာ္။ နံပါတ္ (၁) “ငရဲက်တဲ့သူကုိ အမွ်ေ၀လုိ႔ မရဘူး” ဆုိၾကည့္လုိက္ပါဦး “ငရဲက်တဲ့သူကုိ အမွ်ေ၀လုိ႔ မရပါဘူးဘုရား ) နံပါတ္ (၂) “တိရစၧာန္ဘ၀ေရာက္တဲ့သူ အမွ်ေ၀လုိ႔ မရ” ဆုိၾကည့္လုိက္ပါဦး။ “တိရစၧာန္ဘ၀ေရာက္တဲ့သူ အမွ်ေ၀လုိ႔ မရပါဘူးဘုရား” ေနာက္နံပါတ္ (၃) “လူ႔ဘ၀ေရာက္တဲ့သူ အမွ်ေ၀လုိ႔ မရ” ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသြားၿပီ လဲ။ ( သုံးေယာက္ပါဘုရား ) ေနာက္နံပါတ္ (၄) “နတ္ျပည္ေရာက္တဲ့သူ အမွ်ေ၀လုိ႔မရ” နတ္ျပည္ေရာက္တဲ့သူ ( အမွ်ေ၀လုိ႔ မရပါဘူး ဘုရား ) ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသြားလဲ။ ( ေလးေယာက္ပါဘုရား ) ဘယ္သူေတြလဲ။


ငရဲက်တဲ့သူ, တိရစၧာန္ဘ၀ေရာက္တဲ့သူ, လူ႔ဘ၀ေရာက္တဲ့သူ, နတ္ျပည္ေရာက္ တဲ့သူ, အမွ်ေ၀လုိ႔မရဘူးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီဘ၀ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အာဟာရေတြနဲ႔ သူတုိ႔ျပည့္စုံေနၿပီတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အမွ် ေ၀လုိ႔ မရဘူး။ ဒီေတာ့ အမွ်ေ၀လုိ႔ရတာက ပရိသတ္ ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္သူပဲ ရွိပါတယ္။ အမွ်ေ၀လုိ႔ ရတာ ဘယ္ဘ၀ေရာက္တဲ့သူပဲ ရွိသလဲ။ ( ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္တဲ့သူပါဘုရား ) ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္ရင္ အမွ်ေ၀လုိ႔ ရႏုိင္ေသးတယ္။ ေတာ္ေသးတာေပါ့ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာပါတယ္။ ယံ ၀ါ ပနႆ ဣေတာ အႏုပၸေ၀စၧႏၲိ မိတၱာမစၥာ ၀ါ ဥာတိသာေလာဟိတာ ၀ါ၊ ေတန ေသာတတၳ ယာေပတိ၊ ေတန ေသာ တတၳ တိ႒တိ။ (အံ၊ ၃၊၄၇၉။) ျဗဟၼဏ - အု.ိ . အေမာင္ပုဏၰား။ အႆ - ထုိတမလြန္ဘ၀ေရာက္ၿပီးသကာလ ၿပိတၱာ ျဖစ္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္။ ဣေတာ - ေဟာဒီလူ႔ျပည္မွ။ မိတၲမစၥာ ၀ါ မိတ္

ေဆြခင္ပြန္းတုိ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဥာတိသာေလာဟိတာ

၀ါ

-

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔က ေသာ္လည္းေကာင္း။ ယံ အႏုပၸေ၀စၧႏၲိ - အၾကင္အမွ်အတန္း ေပးေ၀ၾကေလကုန္၏။ ေတန - ထုိအမွ်အတန္း ေပးေ၀ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာအဖုိ႔ဘာဂျဖင့္။ ေသာ ထုိၿပိတၱာျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္။ တတၳ - ထုိၿပိတၲာဘုံ၌ ။ ယာေပတိ - မွ်တ၍ေနရရွာ၏။ ေတန - ထုိအမွ်ေ၀ေသာ ကုသုိလ္အဖုိ႔ဘာဂျဖင့္။ ေသာ - ထုိၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ေန ရရွာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္။ တတၳ - ထုိၿပိတၱာဘုံ၌။ တိ႒တိ - ရပ္တည္လုိ႔ ရပါေပ၏လုိ႔။ သတၳာ -


လူနတ္တုိ႔ဆရာ ဘုရားျမတ္စြာသည္။ အေ၀ါစ - ေကာင္းစြာမေသြ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပ သတည္း။

သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ေအာ္ … ပရိသတ္ေရ ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိးထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ေသသြားလုိ႔ရွိ ရင္ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ေတြကုိ ပင့္ဖိတ္ၿပီးသကာလ ဆြမ္းခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ ခ်ဳိခ်ဥ္အရသာအျဖာျဖာတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ၿပီးေတာ့ အမွ် အတန္းေပးေ၀ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ အဲဒီက ၿပိတၱာေတြမွာ ရရွိခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေရ သေဘာေပါက္ၾကလား။ ( သေဘာေပါက္ပါတယ္ဘုရား ) အဲဒါ ေသသူကုိ ရည္စူးၿပီး ျပဳလုပ္တယ္ဆုိရင္ ပရိသတ္ မွတ္လုိ္က္ပါ။ ထီး, တံခြန္ ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ဘာလုပ္ရမလဲ။ အမွ်ေပးေ၀မွ ရတယ္။ တိတိက်က် မွတ္လုိက္ပါေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါ ထီး, တံခြန္ေရာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘုန္းဘုန္းကုိ ဒီေလာက္ဆုိရင္ မ်က္ေစာင္း ထုိးေနေတာ့မွာပဲ။ “ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေဟာေနပါလိ့မ္။ ငါတုိ႔ထီးေတြ ေရာင္းရမွာ မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး” ဆုိၿပီးေတာ့။ ၀ယ္ပါ ၀ယ္တာကေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ ေပးခ်င္ လည္းေပးပါ။ မေရာက္ဘူးလုိ႔ေတာ့ သိထားပါေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေစ်းနည္းနည္း ညိႇရေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဘယ္လုိေပးမွ ရသလဲ။ ( အမွ်ေ၀မွ ရပါတယ္ဘုရား ) အမွ်ေ၀မွ ရတယ္ေနာ္။


( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ပုဏၰားက ပရိသတ္ေရ ဒီမွာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ အထြန္႔တက္တယ္။ “ျမတ္စြာ ဘုရားတဲ့ ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိးက ၿပိတၱာမရွိဘူးဆုိရင္ ၿပိတၱာဘ၀မေရာက္ဘူးဆုိရင္တဲ့ အဲဒီက ကုသုိလ္ေကာင္းမႈရဲ ႔ အဖုိ႔ဘာဂ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲ” တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ေျဖတယ္။ “ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိး ၿပိတၱာမရွိဘူးဆုိတာကေတာ့ ပုဏၰားႀကီး မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ သံသရာက်င္လည္ခဲ့ၾကတာ ၾကာၿပီ ” ပရိသတ္ေရ ဘယ္လုိတဲ့တဲ့။ ( သံသရာ က်င္လည္ခဲ့ရတာ ၾကာပါၿပီဘုရား ) “သံသရာက်င္လည္ခဲ့ၾကတာ ၾကာၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သံသရာကာလထဲမွာ ေဆြမ်ဳိး မေတာ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ရယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿပိတၱာေလာကမွာလည္း ကုိုယ့္အမ်ဳိးေတြ ရွိေနၾကပါေပတယ္” ပရိသတ္ႀကီး ၿပိတၱာေလာကမွာလည္း ကိုယ့္အမ်ဳိးေတြ… ( ရွိေနပါတယ္ဘုရား ) ရွိေနတယ္တဲ့။ အဲဒီက အမ်ဳိးေတြ ရၾကမွာေပါ့ အမွ်ေ၀လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အပိစ ျဗဟၼဏ ဒါယေကာပိ အနိပၹေလာ။ (အံ၊ ၃၊ ၄၈၀) ျဗဟၼဏ - ပုဏၰား၊ အပိစ - စင္စစ္အားျဖင့္။ ဒါယေကာပိ - အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ လည္းပဲ။ အနိပၹေလာ - မုခ်အက်ဳိးရႏုိင္သည္။ ေဟာတိ - ျဖစ္ပါေပတယ္လုိ႔။ သတၱာ လူနတ္တုိ႔ဆရာ ဘုရားျမတ္စြာသည္။ အေ၀ါစ - ေကာင္းစြာ မေသြ ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါေပ သတည္း။ သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား


ေအး … ပရိသတ္ေရ တမလြန္ဘ၀ ၿပိတၱာေတြ ရတာ, မရတာကေတာ့ မိမိတုိ႔ေတာ့ မသိဘူးဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ငရဲက်ေနရင္ မရဘူး။ တိရစၧာန္ဘ၀ ေရာက္ေနရင္ မရဘူး။ လူ႔ဘ၀ေရာက္ေနရင္ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ရတာ, မရတာ ကုိယ့္စိတ္ထဲမထားနဲ႔။ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားအရေတာ့ ကုသုိလ္ျပဳအမွ်ေတာ့ ေ၀လုိက္၊ အမွ်ေတာ့ေ၀လုိက္။ ေအး လွဴတဲ့ အလွဴရွင္မွာေတာ့ အက်ဳိးကရၿပီးသား။ ပရိသတ္ႀကီး အလွဴရွင္မွာ အက်ဳိးကေတာ့ …. ( ရၿပီးသားပါဘုရား ) ဆြမ္းလွဴရွင္ ဆြမ္းအက်ဳိးငါးပါး ရၿပီးသား။ သကၤန္းလွဴရွင္ သကၤန္းအက်ဳိးရွစ္ပါး ရၿပီး သား။ ပရိသတ္ႀကီး သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


အဂၤါစုံမွ အမွ်ရ ကဲ… ဒါျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ ၿပိတၱာေတြမွာရႏုိင္ေလာက္တဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈရဲ ႔ အဂၤါ အခ်က္ အလက္တဲ့။ ပရိသတ္ မွတ္သားစရာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ၿပိတၱာတုိ႔ ရရွိအပ္ေသာ ကုသုိလ္ရဲ ႔ အဂၤါသုံးပါးရွိတယ္။ အဂၤါ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။ ( သုံးပါးပါ ဘုရား ) ေပတာနံ ဟိ အတၱေနာ အႏုေမာဒေနန ဒါယကာနံ ဥဒၵိသေနန ဒကၡိေဏယ် သမၸတၱိယာစာတိ တီဟိ အေဂၤဟိ ဒကၡိဏ တခၤဏေည ဖလံ နိပၹတၱိကာ ေဟာတိ။ ေပတ၀တၳဳ အ႒ကထာ၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၅) မွာ ပါပါတယ္။ ေပတာနံ - တမလြန္ဘ၀ေျပာင္းသြား ကြယ္လြန္သြားၾကတဲ့ ၿပိတၱာတုိ႔၏။ အတၱေနာ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္က။ အႏုေမာဒေနန - ၀မ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚေပးရပါမယ္။ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာကုိယ္တုိင္က ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။ ( သာဓုေခၚရမွာပါဘုရား ) သာဓု ေခၚမွ။ သာဓု မေခၚခ်င္ပါဘူးကြာဆုိရင္ ပရိသတ္ရမလား။ ( မရပါဘူးဘုရား ) မရဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ သာဓုေခၚမွ ရတာ။ ဒါယကာနံ ဥဒၵိသေနန - လွဴဒါန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက နာမည္ေလး ေခၚၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ ေပးရပါမယ္။ ပရိသတ္ေရ အလွဴရွင္ေတြက ဘယ္လုိအမွ်ေ၀ေပးရမလဲ။ ( နာမည္ေလးေခၚၿပီး အမွ်ေ၀ေပးရမွာပါဘုရား )


နာမည္ေလးေခၚၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ေပးရပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ အင္မတန္ အေရးႀကီး တယ္။ ဆုိၾကပါစုိ႔ဗ်ာ။ ဒကာႀကီး ဦးေလးျမင့္တုိ႔ ကြယ္လြန္သြားၿပီ။ ဒကာမႀကီးတုိ႔ မိသားစု ကေနၿပီး ေဒၚတင္ၾကည္ကေနၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ေတာ့မယ္ဆုိရင္ မ်က္ရည္ကေလး စက္စက္ စက္စက္နဲ႔ “ဦးေလးျမင့္ေရ အမွ် အမွ်” ဦးေလးျမင့္ေရ လုိ႔ ေခၚလုိက္တာနဲ႔ ရင္ထဲက ဆုိ႔တက္ လာတာ။ အဲဒီလုိဆုိရင္ ပရိသတ္ေရ ၀မ္းနည္းသံႀကီးနဲ႔ ေ၀တဲ့ အမွ်ဟာ ဟုိမေရာက္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္တဲ့ မလြယ္တဲ့အလုပ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ႀကီး ဘုန္းဘုန္း တစ္ခု ေျပာလုိက္မယ္။ “သူမ်ားအားကုိးေနမည့္ အစား ကုိယ္တုိင္တရား အားထုတ္သြား” ဟုတ္ပလားဗ်ာ။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဟုိက ငုိသံႀကီးပါေနရင္ အမွ်ရပါ့မလား။ ( မရပါဘူးဘုရား ) ဦးခင္ေမာင္ႀကီး ကၽြတ္ဖုိ႔ လြယ္ပါ့မလား။ ( မလြယ္ပါဘူးဘုရား ) ကၽြတ္ဖုိ႔မလြယ္ဘူးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေတာ္ေတာ္မလြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ဒါယကာနံ ဥဒၵိသေနန” အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၾကည္ၾကည္သာသာနဲ႔ နာမည္ေခၚၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ေပးႏုိင္ရ မယ္။ မငိုနဲ႔ ငုိသံၾကားရင္ မရဘူးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


ေနာက္တစ္ခါ “ဒကၡိေဏယ်သမၸတၱိယာစ” အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း သီလစင္ၾကယ္ရမယ္။ ဘာတဲ့လဲ့။ ( အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း သီလစင္ၾကယ္ရမွာပါဘုရား ) သီလမစင္ၾကယ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးကုိ လွဴၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ရင္ ( မရပါဘုရား ) ဒါ စာအတုိင္း ဘုန္းဘုန္းေျပာတာေနာ္။ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ သိထိုက္တယ္။ ဒါ ကိုယ္ က ဘုန္းႀကီးေလးတစ္ပါး ပင့္ထားတယ္။ ဟို … ဘုန္းႀကီးကလည္း သီလပုိင္းဆုိင္ရာ သိပ္ မစြံဘူးေနာ္။ သီလပုိင္းဆုိင္ရာ သိပ္မစြံဘူးဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကုိယ္က ကုသုိလ္လုပ္ၿပီး ေတာ့ အမွ်ေ၀တယ္ ေရာက္ပါ့မလား။ ( မေရာက္ပါဘူး ဘုရား ) မေရာက္ဘူး။ ပရိသတ္ႀကီး မွတ္ထားေနာ္။ မလြယ္ဘူး။ ဘုန္းဘုန္း ဥပရိပဏၰာသ အ႒ကထာ ဒကိၡဏ၀ိဘဂၤသုတ္မွာ ဖြင့္ထားတာရွိတယ္။ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘုန္းဘုန္းေျပာျပမယ္။ သိဟုိဠ္ကၽြန္း ျမစ္ကမ္းနားတစ္ေနရာရာမွာ အေဖႀကီးတစ္ေယာက္ပဲ က်န္ရစ္ခဲ့ရွာ တယ္။

အေမႀကီးကေတာ့

ေစာေစာက

ဆုံးပါးသြားၿပီ။

ဒီေတာ့

အေဖႀကီးကသမီးအိမ္ေထာင္ သည္နဲ႔ ေျမးေတြနဲ႔ အတူတကြေနတယ္။ ကဲ … ပရိသတ္ အေဖႀကီး တစ္ေန႔ေသာအခါ ေသသြားၿပီ။ အဲဒီရြာမွာလည္း ကုိး ကြယ္ထားတာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးရွိတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔။ ဒကာႀကီးက ေသၿပီးေတာ့ ၿပိတၱာျဖစ္ေနတယ္။ ဒကာႀကီးက ေသ ၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္ေနလဲ။


( ၿပိတၱာျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား ) ၿပိတၱာျဖစ္ေနတယ္။ ၿပိတၱာျဖစ္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ အဲဒါ ခုနစ္ရက္ရွိေတာ့ ရက္လည္တာ ေပါ့။ ရက္လည္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘုန္းႀကီးပင့္တယ္။ ဘုန္းႀကီးဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။ ( တစ္ပါးတည္းပါဘုရား ) တစ္ပါးတည္း။ အဲဒီဘုန္းႀကီးကလည္း ပါရာဇိကက်ထားတာေနာ္။ ပါရာဇိကက်ထား တယ္ဆုိတာ ဘုန္းႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ဘုန္းႀကီးသိကၡာ ပ်က္စီးသြားၿပီလုိ႔ေျပာတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ပါရာဇိက က်ထားတာ။ ဘုန္းႀကီးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိဆုိတဲ့အခါက် ေတာ့ ပရိသတ္ေရ တစ္ခါတည္း ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ပါပဲ အမွ်ေ၀တယ္။ “အေဖ အမွ် အမွ် အမွ်” ဟုိက ပါးစပ္လႈပ္တာေတြ အကုန္ေတြ ႔ေနရတယ္။ ၿပိတၱာ ႀကီးက ဘာေတြ ေတြ ႔ ေနရသလဲ။ ( ပါးစပ္လႈပ္တာေတြ ေတြ ႔ေနရပါတယ္ဘုရား ) သမီး ပါးစပ္လႈပ္တာလည္း ေတြ ႔တယ္။ ဘုန္းႀကီးက ေရစက္ခ်ေပးတာလည္း ေတြ ႔ တယ္။ ဒါေပသိ ဒီကုသုိလ္ရဲ ႔ အရွိန္က သူ႔ဆီမလာဘူး။ ကုသုိလ္ရဲ ႔ အရွိန္က သူ႔ဆီသြားသလား။ ( မသြားပါဘူး ဘုရား ) ဘုန္းႀကီးက ဘာျဖစ္ေနလဲ။ ( ပါရာဇိက က်ထားလုိ႔ပါ ဘုရား ) ပါရာဇိက က်ထားလုိ႔၊ ရဟန္းသိကၡာ ပ်က္စီးေနတာ။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ ခုနစ္ရက္ သာ ျပည့္သြားတယ္။ ေရလည္း ေလာင္းခ်ၿပီးၿပီ။ “ကိုင္း အေဖေရ အမွ် အမွ်” လုိ႔ နာမည္ေခၚ ၿပီး အမွ်ေ၀ေပမယ့္ သူ႔မွာ မရဘူး။


မရေတာ့ “ကိုင္း - ငါ မထူးဘူး။ လ-လယ္ ဆြမ္းေလး ေစာင့္ရဦးမွာပဲ” လ-လယ္ ဆြမ္း

ေလးေစာင့္၊

တစ္လျပည့္တဲ့အခါက်

ဘယ္မွမသြားဘူး။ ေတာ့

ပရိသတ္ေရ

ဒီနားမွာပဲ

ေနေနတယ္

ဒကာႀကီး။

လ-လယ္ဆြမ္းသြတ္တယ္။

ဘုန္းႀကီးမ်ား

ေျပာင္းမလား ေခ်ာင္းၾကည့္ တယ္။ သမီးကလည္း ေျပာင္းစရာမရွိဘူး။ ငါ့ဘုန္းႀကီးမွ ငါ့ဘုန္းႀကီးျဖစ္ေနတာ။ အစြဲ၊ အစြဲ။ ပရိသတ္ဘာလဲ။ ( အစြဲပါဘုရား ) အစြဲဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ပရိသတ္ေရေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါနဲ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔ဗ်ာ။ ေျပာင္းလည္း မေျပာင္းဘူး။ ဒီဘုန္းႀကီးပဲ။ ဘုန္းႀကီးက ပါရာ ဇိက က်ထားတာ။ အဲဒါနဲ႔ ပင့္လာ ေရစက္ခ်တာေတြ အကုန္ျမင္ေနရတယ္။ အမွ်ေ၀ေနတာ ေတြ အကုန္ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါေပသိ ပရိသတ္ ကုသိုလ္ရဲ ႔ အရွိန္အေစာ္သည္ ၿပိတၱာႀကီး ဆီ ေရာက္သလား။ ( မေရာက္ပါဘူး ဘုရား ) ဘာျဖစ္ေနသလဲ။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္က သီလပ်က္စီးေနတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) သီလမစင္ၾကယ္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ၿပိတၱာႀကီးက မေနသာေတာ့ဘူး။ “ရက္လည္ၿပီးၿပီ။ လ-လယ္ ဆြမ္းၿပီးသြာၿပီ။ အမွ်မရ။ ငါ-ႏွစ္ပတ္လည္ဆုိ အၾကာႀကီးေစာင့္ရမွာ။ ငါ အိပ္မက္ေပးမွာပဲ” ဆုိၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ ညက်ေတာ့ အရဲစြန္႔ၿပီး သမီးကုိ အိပ္မက္ေပးတယ္။ ေခါင္းရင္းကေန သြားေခၚ တယ္။ “သမီးေရ အေဖ အမွ်မရဘူး”


လာလာေခၚတာေတြ ရွိတယ္ေနာ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ အေမဆုံးတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီလုိ အသံ ၾသႀကီးနဲ႔ “သမီး” ဟာ… လန္႔ႏုိးလာၿပီးေတာ့ လုိက္ရွာ မရွိေတာ့ဘူး။ အေမကေတာ့ အေမ ပဲေနာ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ပရိသတ္မရွိဘူးလား။ ( ရွိပါတယ္ဘုရား ) ဒကာႀကီးေတြ လာေခၚတာက်ေတာ့ ေယာက်္ားသံ အသံၾသႀကီးနဲ႔ “သမီးေရ သမီး” “အမယ္ေလး ေၾကာက္တယ္၊ ေဟတုပစၥေယာ, အရမၼဏပစၥေယာ, အာရမၼဏပစၥေယာ ..” ဆုိရင္ အဖုိးႀကီး ထြက္ေျပးရျပန္ၿပီ။ မရြတ္နဲ႔ ပရိသတ္ေနာ္။

ေဟတုပစၥေယာ, အာရမၼဏ

ပစၥေယာ.. သြားမရြတ္နဲ႔။ အမွ်လုိခ်င္လုိ႔ လာတာ။ ဘာလုိခ်င္လုိ႔ လာတာလဲ။ ( အမွ် လုိခ်င္လုိ႔ပါဘုရား ) “အေဖအတြက္ ကုသုိလ္လုပ္ၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ေပးပါဦး” “ေအာ္ .. အေဖမရဘူးနဲ႔တူတယ္” တဲ့ သမီးေလးက

သတၱိေကာင္းတယ္။

အဲဒါနဲ႔

ပရိသတ္တုိ႔ေရ

ဆြမ္းေလးခ်က္ၿပီး

ဘုန္းႀကီးပင့္တယ္။ ဘုန္းႀကီးပင့္ေတာ့လည္းပဲ ဒကာႀကီးက ေသခ်ာ ဘုန္းႀကီးကုိ ၾကည့္ တယ္။ “ဒီဘုန္းႀကီး ငါ မွတ္မိတယ္” စိတ္ပ်က္သြားၿပီ ၿပိတၱာႀကီးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အယံ ဒုႆီေလာ အမႏုေႆာ မမ ဂဟိေတာ။ အမႏုေႆာ - လူလည္းမဟုတ္တဲ့။ အယံ ဒုႆီေလာ - သီလပ်က္စီးတဲ့ ေဟာဒီက ပုဂၢိဳလ္သည္။ မမ - ငါ့ရဲ ႔။ သမၸတၱိ - စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ။ ဂတိေတာ - လုစားေနၿပီ … တဲ့။ “ငါရမယ့္ဥစၥာ သူစားစားသြားတယ္ ဘီလူးႀကီး” ၿပိတၱာႀကီးက သီလပ်က္စီးတဲ့ ဘုန္းႀကီးကုိ ဘာျပန္ေျပာတုန္း။ ( ဘီလူးႀကီးလုိ႔ ေျပာတာပါဘုရား )


အင္း .. ေဘးေနရာ ေဟာရင္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္း ခဲထုခံရေလာက္တယ္။ ဒါ… ႐ုိး႐ုိး ေဟာတာပါ။ ဘယ္သူ႔မွလည္း ဟုိဒင္း မျပဳပါဘူးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) “ငါရမယ့္ စည္းစိမ္ကုိ ဒီဘီလူးႀကီးက ၾကားထဲက ျဖတ္စားေနတယ္။ ဒီဘ၀ေတာ့ သြားရွာေပါ့။

သမီးေရ

ဆုိၿပီးေတာ့ပရိသတ္ေရဟိန္းေနေအာင္

အေဖေတာ့ ေအာ္ၿပီး

သြားၿပီကြယ္” အဲဒီေနရာက

လုိ႔

ထြက္ခြာသြားတာ။

မကၽြတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီကေန႔အထိ။ ပရိသတ္ ဒီကေန႔အထိဆုိေတာ့ စကားနည္းနည္း မ်ားသြားတယ္။ စာက ပါပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ အိပ္မက္ေပးေတာ့ တိတိက်က် အိပ္မက္ေပးတယ္။ အေဖၿပိတၱာ က “သမီးေရ ဘုန္းႀကီးေလး ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ပင့္ေပးပါဦး ” တဲ့ အဲဒီက်မွကၽြတ္သြားတာ။ ဘာ ေျပာင္းေပးရမတဲ့လဲ။ ( ဘုန္းႀကီးေျပာင္းေပးရမွာပါ ဘုရား ) “ဘုန္းႀကီးေလး ေျပာင္းေပးပါဦး သမီးရယ္တဲ့။ တစ္ခါလာလည္း ဒါ-ႀကီးဆုိေတာ့ အေဖေတာ့ မလြယ္ဘူးထင္တယ္ကြယ္” ဆုိေတာ့ အဲဒီက်မွ ကၽြတ္သြားတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာေတြ ရရွိတဲ့ ကုသုိလ္အဂၤါသုံးပါးထဲမွာ နံပါတ္ (၃) က အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရဲ ႔ သီလစင္ၾကယ္မႈ ဘာပါလိ့မ္ဗ်ာ။ ( အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရဲ ႔ သီလစင္ၾကယ္မႈပါဘုရား) အဲဒီေတာ့ အဂၤါ ဘယ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သြားလဲ။ ( သုံးပါးပါဘုရား ) (၁) က ေပတာနံ အတၱေနာ အႏုေမာဒေနန .. ၿပိတၱာကုိယ္တုိင္က ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚႏုိင္ရမယ္။


(၂) က ဒါယကာနံ ဥဒၵိသေနန … က်န္တဲ့ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္ေတြက နာမည္ေခၚၿပီး ေတာ့ ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ အမွ်ေ၀ေပးရမယ္။ (၃) က ဒကၡိေဏယ် သမၸတၱိယာ .. အလွဴခံပုဂၢိဳလ္က ပါရာဇိကမက် သီလစင္ၾကယ္ တဲ့ သံဃာေတာ္ျဖစ္ရမယ္။ ဣတိ

- ဤသုိ႔လွ်င္။

တီဟိ - သုံးပါးကုန္ေသာ။

အေဂၤဟိ - အဂၤါတုိ႔ႏွင့္။

ဒကိၡေဏေည၀ - ထုိခဏ၌သာလွ်င္။ ဖလံ နိပၹတၱိကာ - အက်ဳိးကုိျဖစ္ေစႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ေဟာတိ - မုခ်မေသြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

သာဓု .. သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ပရိသတ္ေရ အဲဒီအဂၤါသုံးပါးနဲ႔ ျပည့္စုံလုိ႔ရွိရင္ ၿပိတၱာေတြမွာ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးေပး တယ္တဲ့။ ၾကာမွ အက်ဳိးေပးတာလား။ ခ်က္ခ်င္းလား။ ( ခ်က္ခ်င္းပါ ဘုရား ) တခၤဏေည၀ ဖလံ နိပၨတၱိကာ ေဟာတိ … လုိ႔ စာေပက ဆုိတယ္။ တခဏတည္းနဲ႔ သူတုိ႔မွာ ေျပာင္းလဲသြားတာေနာ္။


ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရသူ

ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ ေျပာင္းလဲပုံေလး ၾကည့္ၾကရေအာင္။ တံငါသည္သား ရဟႏၲာ အေၾကာင္း ခုမွ ေျပာရမွာေနာ္။ ေျပာမလုိ႔ ပါဠိေတာ္က ေျပာထားတယ္။ ကု႑ိနာဂရိေယာ ေထေရာ။ သာဏ၀ါသိ နိ၀ါသိေကာ။ ေပါ႒ပါေဒါတိ နာေမန၊ သမေဏာ ဘာ၀ိတိၿႏိၵေယာ။ (ေပတ၊ ၁၆၈) ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္၊ သာဏ၀ါသီေထရ ေပတ၀တၳဳ ပထမဆုံးဂါထာ။ ကု႑ိနာဂရိေယာ - ကု႑ီဆုိတဲ့ ၿမိဳ ႔မွာေနေပထေသာ။ ေထေရာ - ရဟႏၲာအရွင္ ျမတ္ႀကီးသည္။ သာဏ၀ါသိ နိ၀ါသိေကာ - သာဏေတာင္၌ သီတင္းသုံး၍ ေနပါေပ၏။ နာေမန - အမည္ေလးကေတာ့ျဖင့္။ ေပါ႒ပါေဒါတိ - ေပါ႒ပါဒလုိ႔ ေခၚပါေပ၏။ သာမေဏာ ကိေလသာၿငိမ္းၿပီးျဖစ္ထေသာ။ ဘာ၀ိတိၿႏၵိေယာ - ဣေျႏၵငါးပါး စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေအာင္ ပြားမ်ားေတာ္မူၿပီးတဲ့ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။ ဣတိ - ဤသုိ႔လွ်င္။ သဂၤါယနေတၳရာ - သဂၤါယနာတင္မေထရ္ျမတ္ေတြက။ အေ၀ါစုံ - ေကာင္းစြာမေသြ မိန္႔ဆုိ ေတာ္မူၾကပါေပကုန္သတည္း။ သာဓု …. သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ကု႑ီ ဆုိတဲ့ ၿမိဳ ႔မွာတဲ့။ ဘာၿမိဳ ႔ပါလဲ။ ( ကု႑ီၿမိဳ ႔ပါဘုရား ) ကု႑ီ ဆုိတဲ့ ၿမိဳ ႔မွာ သီတင္းသုံးၿပီးေတာ့ေနတဲ့ ေပါ႒ပါဒ လုိ႔ေခၚတဲ့ မေထရ္တစ္ပါး ရွိပါတယ္။


သူေနတာက သာဏ ဆုိတဲ့ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွာေနတယ္။ ဘယ္မွာေနသလဲ။ ( သာဏေတာင္ေပၚမွာပါဘုရား ) သာဏ ဆုိတဲ့ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွာ ေနပါတယ္။ အာေသေ၀ါကင္းကြာတဲ့ ရဟႏၲာ ႀကီးပါပဲ။ ဘာပါလိမ့္ဗ်ာ။ ( အာသေ၀ါကင္းကြာ ရဟႏၲာပါဘုရား ) အာသေ၀ါကင္းကြာတဲ့ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီး၊ ပရိသတ္ေရ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးရဲ ႔ ဘ၀တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေလး ဘုန္းဘုန္းေျပာျပမယ္ေနာ္။ အဲဒါကေတာ့ ေပတ၀တၳဳ အ႒ကထာက ေျပာျပထားတယ္။ စာေပဆုိတာ ပရိသတ္ တုိ႔ စုံေအာင္ ၾကည့္ရပါတယ္။ ဒါ

ကုိယ့္ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြကုိ ဘုန္းဘုန္းက ဥာတ

ပရိညာအခန္းေပါ့ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဒါ သင္ေပးတာပါ။ ေပတ၀တၱဳအ႒ကထာမွာ ဘာေျပာတုန္းလုိ႔ဆုိေတာ့ ဒီမေထရ္ႀကီးဟာ ပရိယတ္ ၿပိတၱာဘ၀ကလာတာ။ ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘယ္ဘ၀ကလာသလဲ။ ( ၿပိတၱာဘ၀က လာတာပါဘုရား ) ၿပိတၱာဘ၀က လာခဲ့တဲ့ မေထရ္ႀကီး။ ေအာ္ ဘာလုိ႔မ်ား ၿပိတၱာ ျဖစ္ရပါလိမ့္ေနာ္။ စဥ္းစားစရာ။ ၿပိတၱာျဖစ္ျခင္းရဲ ႔ အေၾကာင္းတရားက ဒီလုိ ပရိသတ္ရဲ ႔။ ဟုိ … ေရွးအခါ ဘုရားမပြင့္ခင္က ဗာရာဏသီ ဆုိတဲ့ ၿမိဳ ႔ေတာ္ႀကီးမွာ ကိတ၀ါ ဆုိတဲ့ မင္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါ အဲဒီ ကိတ၀ါ ဆုိတဲ့ မင္းႀကီးရဲ ႔ သားျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္တဲ့။ ရွင္ဘုရင္ သား ေပါ့။ ဘယ္သူ႔သားပါလိမ့္။


( ရွင္ဘုရင့္သားပါဘုရား ) အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းေလးေနာ္။ ကိတ၀ါ ဆုိတဲ့ ရွင္ဘုရင္ရဲ ႔ သားေလး ျဖစ္ခဲ့တာ တဲ့။ အိမ္က်ျပန္ေျပာတတ္ေအာင္ ေသခ်ာမွတ္ထားေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဗာရာဏသီျပည္မွာ ကိတ၀ါ ဆုိတဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီးရဲ ႔ သားေလး ျဖစ္စဥ္ကာလက မာန သိပ္ႀကီးတာ။ သူက ဘာ အားႀကီးသလဲ။ ( မာနႀကီးပါတယ္ဘုရား ) ရွင္ဘုရင္သားလည္း ျဖစ္တယ္။ အာဏာကလည္း ရွိတယ္။ စည္းစိမ္ကလည္း ျပည့္စုံ တယ္္ဆုိေတာ့ ပရိသတ္ မာနက မုိးေထာင္ေနတာေပါ့။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီလုိဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ ႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ႐ုိေသ။ အမတ္ႀကီး ေတြ မေလးစား။ အဲဒါထက္ဆုိးတာက ပရိသတ္ေရ ပေစၥကဗုဒၶါေတြကုိပါ သူက မေလးစား တာ။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ တစ္ေန႔ေသာအခါ အဲဒီ ဘုရင့္သားေတာ္ေလး ဆင္စီးၿပီးေတာ့ ဥယ်ာဥ္ကစားထြက္တာ၊ ဥယ်ာဥ္ကစားထြက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ ေစာေစာစီးစီးပဲ အဲဒီမွာ သုေနတၳ ဆုိတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါး ဆြမ္းခံႂကြလာတာ ေတြ ႔တယ္။ ဘြဲ ႔ေတာ္က သုေနတၱ တဲ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ အိမ္က်ေျပာတတ္ေအာင္ ပေစၥကဗုဒၶါလုိ႔ပဲ မွတ္လုိက္ေတာ့ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘယ္လုိ မွတ္ၾကမလဲ။ ( ပေစၥကဗုဒၶါ လုိ႔ မွတ္ရမွာပါဘုရား)


ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္တစ္ပါး သကၤန္းကုိ႐ုံ သပိတ္ကုိ ပုိက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ ႔ထဲ ဆြမ္းခံ ႂကြေတာ္မူတယ္တဲ့။ ဆြမ္းေတြ သပိတ္နဲ႔ အျပည့္ရလာတာ။ ဆြမ္းေတြ ဟင္းေတြ သပိတ္နဲ႔ အျပည့္ရလာေတာ့ အဲဒီက ဆြမ္းသပိတ္ႀကီးကုိ ပုိက္ၿပီးေတာ့ ပေစၥကဗုဒၶါက ျပန္လာတာ။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ ကိတ၀ါ မင္းရဲ ႔သား ဘုရင့္သားေလးနဲ႔ လမ္းမွာဆုံမိၾကေရာ။ ဆုံမိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ တစ္ျခား တစ္ျခားေသာ ၿမိဳ ႔သူၿမိဳ ႔သားေတြ ရွင္ဘုရင္ သားေလးကုိ

လက္အုပ္

ကေလးေတြ

ခ်ီၾကတာေပါ့

ဦးခင္ေမာင္ရဲ

႔ေနာ္။

လက္အုပ္ကေလးေတြ ခ်ီၾက။ ပေစၥကဗုဒၶါက လက္အုပ္ခ်ီပါ့မလား။ ( မခ်ီပါဘူး ဘုရား ) ရွင္ဘုရင္သားကုိ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္က ကန္ေတာ့ပါ့မလား။ ( မကန္ေတာ့ပါဘူးဘုရား ) ဘယ္ကန္ေတာ့မလဲ ပေစၥကဗုဒၶါပဲေနာ္။ သကၤန္း႐ုံထားတယ္။ သပိတ္ကုိ ပုိက္ထားေတာ္မူတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္က ရွိ မခုိးရေကာင္းလားဆုိၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဘုရင္သားေလး ေဒါသျဖစ္တာ။ ေအာ္ - စိတ္ ပ်က္စရာေကာင္းေနာ္။

အသိတရားမရွိတဲ့

ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ

အရမ္းစိတ္ပ်က္စရာ

ေကာင္းတာ ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ဘုရင့္သားေလးဟာ အေခ်ာက္တုိက္ ေဒါသျဖစ္တာ။ အဲဒါနဲ႔ ဆင္ေပၚက ဆင္း။ ဆင္ေပၚက ဆင္းၿပီးေတာ့ “ဒီမွာကုိယ္ေတာ္ ဘာျဖစ္လုိ႔ က်ဳပ္ကုိ ဦးမခ်တာလဲ။ ဘာလုိ႔ ရွိမခုိးတာလဲ။ ၾကည့္ အားလုံးက လက္အုပ္ကေလးေတြ ခ်ီထားတာ။ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္တည္း က်ဳပ္ကုိ ရွိမခုိး တာ။ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္အေပၚ ဘာ အစာမေက်တာလဲ”


ပေစၥကဗုဒၶါက သူ႔ကုိ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ သနားလုိ႔ သူ႔ကုိ စုိက္ၾကည့္ေနတာ။ ခက္ေပါ့။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ပေစၥကဗုဒၶါက

အဲဒီလုိ

မေျပာပါဘူး။

ဘုန္းဘုန္းကေျပာတာပါ။

အဲဒါနဲ႔

ပရိသတ္တုိ႔ေရ က႐ုဏာလႊမ္းတဲ့ မ်က္လုံးေလးနဲ႔ ၾကည့္ေနတာ သနားစရာေကာင္းလုိ႔။ “ေအာ္ .. မေက်နပ္ဘူးလား။ ေနပါဦး အခု ဘယ္ကျပန္လာလဲ။ ေၾသာ္ ဆြမ္းခံက ျပန္

လာတာနဲ႔တူပါရဲ

႔။ေပးစမ္းပါကုိယ္ေတာ္သပိတ္” ဆုိၿပီးသပိတ္ဆြဲၾကည့္လုိက္ေတာ့

ပရိသတ္ ဆြမ္းေတြက အျပည့္။ “ဘာလုပ္မွာလဲ ဒီသပိတ္ႀကီး ကုိး႐ုိးကားယားနဲ႔” ဆုိၿပီး ကုိင္ေပါက္ၿပီး ခြဲပစ္တာ။ ဟာ သပိတ္ႀကီးကြဲထြက္သြားတာ ဆြမ္းေတြ ဟင္းေတြ ျပန္႔က်ဲသြားတာ။ ပလဲသြားတာ။ ဒီေတာ့

ပေစၥကဗုဒၶါက

ဘာမွမေျပာဘူး။

သူ႔ၾကည့္ၿပီးေတာ့

သနားေနတာ။

အေတာ္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတဲ့ မင္းသားပဲေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရးာ ) အဲဒီလုိ ပေစၥကဗုဒၶါရဲ ႔ အေပၚမွာ ေဒါသထြက္တာကုိ အ႒ာနေကာပ လုိ႔ ပါဠိလုိ ေခၚ တယ္။ အ႒ာနေကာပ ေခၚၾကည့္လုိက္ပါ။ ( အ႒ာနေကာပ ) အ႒ာနေကာပ ဆုိတာ ပရိသတ္ေရ ေဒါသမျဖစ္ရမည့္ေနရာမွာ ေဒါသျဖစ္တာ ေျပာ တာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဥပမာတစ္ခု

တုိ႔ပရိသတ္

ေျပာမယ္။

မုိးႀကီး

ရြာခ်ၿပီ။

သူ႔အခ်ိန္တန္လုိ႔

သူရြာတာေနာ္။ “ဟာ ဒီမုိးကလည္း ရြာျပန္ၿပီ အေရးထဲ အလုပ္႐ႈပ္ပါတယ္ဆုိမွ။ ဟာ


ရြာရြာႏုိင္လြန္း ”

ေဒါသ

ျဖစ္တယ္။

အဲဒါ

ဘာေဒါသတုန္းဆုိေတာ့

အ႒ာနေကာပ

ေျပာလုိက္။ ဘာေဒါသ ( အ႒ာနေကာပပါဘုရား ) ေဒါသမျဖစ္ရမယ့္ေနရာမွာ ေဒါသျဖစ္တာ။ ေနပူ ပူျပန္ၿပီ “ဟာ ေနႀကီးကလည္း ပူလုိက္တာကြာ။ ေခၽြးတလုံးလုံးနဲ႔။ က်ဳိက္ထုိ ဆရာေတာ္တရားပြဲ ခါတုိင္းႏွစ္ မုိးရြာပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ဆရာေတာ္ ဘာလုပ္ထားတုန္း” ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။

မုိးနတ္သားနဲ႔

တုိင္ပင္ထားတာ။

“ဒီေန႔ေတာ့

ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေလး လုပ္ပါကြာ” ဆုိၿပီးေတာ့ တုိင္ပင္ထားတာ။ တုိင္ပင္လုိ႔ရရင္ရ မရရင္ သူ႔ကုိ မီးနဲ႔႐ႈိ ႔မွာ။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ “အခါတုိင္း မုိးရြာပါတယ္။ ဒီႏွစ္ မရြာပါဘူးကြာ။ ေနကလည္း ပူထားတာကြာ” အမယ္ေလး ေဒါသေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါ ဘာေဒါသတုန္း။ အ႒ာနေကာပ ေဒါမျဖစ္ရမယ့္ေနရာမွာ ေဒါသျဖစ္တာ။ ပရိသတ္ၾကည့္ဦး တစ္ခ်ဳိ ႔ေဒါသျဖစ္တာ။ လမ္းသြားေနရင္းနဲ႔ ခလုတ္တုိက္တယ္ဗ်ာ။ ဒုတ္ဆုိ။ “ဟာ ဒီေလာက္တုိက္ခ်င္တဲ့ ခလုတ္တုိက္ဦးကြာ” ဆိုၿပီး ေနာက္ထပ္တုိက္၊ ေနာက္ ထပ္တုိက္ေတာ့ ကုိယ္ပဲ နာတာေပါ့။ အဲဒါ ဘာေဒါသေခၚလဲ။ ( အ႒ာနေကာပေခၚပါတယ္ဘုရား ) အ႒ာနေကာပ ေခၚတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ပရိသတ္တစ္ခ်ဳိ ႔ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေဒါသအားႀကီးတာ။ ေဒါသအားႀကီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အိမ္သာတက္ခ်င္တယ္။ ျဖတ္ဆုိ၀င္သြားၿပီး။ ေနာက္ ရႊတ္ဆုိ ျပန္ထြက္လာတာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲ။ “ဟာ ဒီေလာက္မွ မထြက္ခ်င္တဲ့ဟာ” ဆုိၿပီး စိတ္ဆုိးၿပီး ျပန္ထြက္လာတာတဲ့။ ကုိယ္ပဲ ၀မ္းခ်ဳပ္တာေပါ့။ အဲဒါ ဘာေဒါသေခၚလဲ။


( အ႒ာနေကာပပါဘုရား ) အ႒ာနေကာပ ဦးေလးျမင့္ ဘယ္ႏွစ္ခါေလာက္ ဆင္းဘူးတုန္း ဒကာႀကီး ဆင္းဘူးတုန္း ဒကာႀကီး။ “ဒီေလာက္မွ မထြက္ခ်င္တဲ့ဟာ” ဆုိၿပီး ငါစိတ္တုိၿပီး ျပန္ထြက္လာတာ။ အမယ္ေလးဟဲ့ ေဒါသ။ အဲဒါပါပဲ ပရိသတ္ေနာ္။ ရွင္ဘုရင္သားေလးဟာ ပေစၥကဗုဒၶါ ဆြမ္းခံျပန္ သူ႔ကုိ ဦးမခ်လို႔ဆုိၿပီးျဖစ္တဲ့ ေဒါသ ဟာျဖင့္ ျဖစ္သင့္တဲ့ ေဒါသလား။ မျဖစ္သင့္တဲ့ ေဒါသလား။ ( မျဖစ္သင့္တဲ့ေဒါသပါ ဘုရား ) မျဖစ္သင့္တဲ့ေနရာမွာ ေဒါသျဖစ္လုိ႔ ဒီ မင္းသားေလးရဲ ႔ ေဒါသကုိ ဘာေဒါသလုိ႔ ေခၚ မလဲ။ ( အ႒ာနေကာပပါဘုရား ) အ႒ာနေကာပ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) သေဘာေပါက္ၾက။ သေဘာေပါက္ၾက။ ေတာ္ၾကာ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထဲက နံပါတ္ခုနစ္နဲ႔ သြားၿငိေနၾကဦးမယ္။ အဲဒါပဲ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ပေစၥကဗုဒၶါက ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သနားတယ္။ သနားၿပီးေတာ့ ပေစၥကဗုဒၶါကလည္း ႂကြသြားေရာ ပရိသတ္ တစ္ကုိယ္လုံး ပူလုိက္တာ မေနႏုိင္ မထုိင္ႏုိင္။ “အမယ္ေလး ပူလုိက္တာ” ဆုိၿပီး မတ္တပ္ရပ္ကေန လဲ၊ လဲၿပီးေတာ့ လွိမ့္ေနရတယ္။ အဲဒီမွာ ေသၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ အ၀ီစိငရဲက်တာ။ ပေစၥကဗုဒၶါျပစ္မွားၿပီးေတာ့ ဘယ္ ေရာက္သြားလဲ။ ( အ၀ီစိငရဲပါဘုရား) အ၀ီစိငရဲက်သြားတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡခံေနရတာ ငရဲမွာ။


အဲဒီက အ၀ီစိငရဲက ျပန္ၿပီးေတာ့ လြတ္လာတဲ့အခါမွာ ၿပိတၱာဘ၀ အႀကိမ္မ်ားစြာ။ အ၀ီစိက လြတ္ျပန္ေတာ့ ဘယ္ဘ၀ေရာက္သလဲ။ ( ၿပိတၱာဘ၀ပါဘုရား ) ၿပိတၱာဘ၀မွ အုိ … ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ ဒုကၡေရာက္လုိက္တာ။ ပရိသတ္ေရ လြန္ေရာ။ အဲဒါနဲ႔

ဆုိၾကစုိ႔ဗ်ာ။

ၿပိတၱာဘ၀ကလြတ္တဲ့

အခါက်ေတာ့

ယခုလက္ရွိဘ၀ေရာက္လာ တာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမေထရ္ႀကီးဟာ ဘယ္ဘ၀ကလာတာလဲ။ ( ၿပိတၱာဘ၀က လာတာပါဘုရား ) ၿပိတၱာဘ၀က လာတာ။


တံငါမ်ဳိးမွာ လူျဖစ္လာ

ၿပိတၱာဘ၀က လာေတာ့ ေဒါသအားႀကီးတယ္။ မာန္မာနအားႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ အက်ဳိး ဆက္ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္တုိ႔ေရ တံငါမိသားစုေလးမွာ လူသြားျဖစ္တယ္။ ဘယ္မိသားစု ( တံငါမိသားစုေလးမွာပါဘုရား ) တံငါမိသားစုေလးမွာ သြားၿပီးေတာ့ လူျဖစ္ရရွာပါတယ္။ တစ္ရြာလုံး အကုန္လုံး တံငါ သည္ေတြခ်ည္းပဲ။ တစ္ရြာလုံး ဘာေတြခ်ည္းပဲတုန္း။ ( တံငါသည္ေတြခ်ည္းပါဘုရား ) ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ ပရိသတ္တုိ႔။ တစ္ခ်ဳိ ႔ ဘုန္းဘုန္းခင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းက ေျပာတယ္။ “မင္းတုိ႔ စီးပြားေရးေျပာင္းလုိက္ကြာ။ တစ္ျခား စီးပြားေရး ေျပာင္းလုပ္ၾကစမ္း” ဆုိ ေတာ့ တစ္ေယာက္ေတာ့ ေျပာင္းသြားတယ္။ အခု စီးပြားေရးကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ တံငါရြာမွာ သြားၿပီးေတာ့ လူျဖစ္တယ္။ မိသားစုေတြက လည္း အကုန္လုံး တံငါသည္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီကေလးက ပရိသတ္ ဇာတိႆရဥာဏ္ရတယ္။ ဘာဥာဏ္ရသလဲ။ ( ဇာတိႆရဥာဏ္ရပါတယ္ဘုရား ) အရင္ဘ၀က အေၾကာင္းေတြ အကုန္လုံး ျပန္သိတာ။ ပေစၥကဗုဒၶါ ျပစ္မွားခဲ့တာ သူ သိတယ္။ ငရဲက်တာ သူမွတ္မိတယ္။ ၿပိတၱာျဖစ္တာ သူမွတ္မိတယ္။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဒီမိဘလုပ္ငန္းမွာ ဒီကေလး စိတ္ပါႏုိင္ပါ့မလား။ ( မပါႏုိင္ပါဘူး ဘုရား )


စိတ္မပါေတာ့ဘူး။ အဲဒီအရြယ္ေလး ေရာက္လာတဲ့အခါ သြားႏုိင္ လာႏုိင္ ရွိတယ္ ဆုိရင္ပဲ မိဘႏွစ္ပါးက ငါးဖမ္းဖုိ႔ ေခၚသြား။ ငါးမွ်ားဖုိ႔ ေခၚသြားတယ္ ငါးေတြ ေကာက္ဖုိ႔ရန္ ေခၚ သြားရွာတယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ မိသားစုမွာက အေဖရယ္, အေမရယ္, သူ႔ထက္ႀကီးတဲ့ အစ္ကုိႀကီး တစ္ေယာက္ရယ္, သူရယ္ဆုိေတာ့ အားလုံးဘယ္ႏွစ္ေယာက္။ ( ေလးေယာက္ပါဘုရား ) ေလးေယာက္တည္းေနာ္။ အေဖရယ္, အေမရယ္, အစ္ကုိႀကီးရယ္, သူရယ္ေပါ့။ ေလးေယာက္ရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မိဘႏွစ္ပါးက ဒီကေလးငယ္ကုိ ေခၚသြားတဲ့အခါမွာ တစ္ခါတစ္ေလ ပုန္းေန တယ္။ သူက မလုိက္ခ်င္ဘူး။ တံငါသည္အလုပ္ သူမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ပုန္းေနတယ္။ ပုန္းေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ “ေနပေလ့ေစေပါ့” တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ခြင့္လႊတ္တယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ပါသြား။

ဟုိေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့

ပရိသတ္တုိ႔ေရ

“ဒီကြန္ကုိ

ကုိင္ၿပီးေတာ့

ဟုိမွာ

သြားပစ္” လုိ႔ ဆုိေတာ့ အဲဒီကြန္ကုိ သူက စြန္႔ပစ္တယ္။ မလုပ္ခ်င္ဘူး ဒါေတြကုိေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) သူက ဘယ္ဘ၀က လာတာလဲ။ ( ၿပိတၱာဘ၀ကပါ ဘုရား ) ၿပိတၱာဘ၀က လာတာ။ သူ အကုန္လုံး သိမေနဘူးလား။ ( သိေနပါတယ္ဘုရား ) ကြန္ေတြကုိ ဓားနဲ႔ ၿဖဲပစ္တယ္။ ကုန္ေတြကုိ လႊင့္ပစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အေဖက ငါးေတြ အရွင္မိလာတဲ့အခါမွာ ဒီကေလးကုိ ေခၚၿပီးေတာ့ ဖမ္းခုိင္း တယ္။ “အဲဒီငါးေတြကုိ ဖမ္း၊ မင္း အဲဒီက ေတာင္းထဲ ေကာက္ထည့္” ငါးေတြက အရွင္ေတြ၊


အဲဒီအရွင္ငါးေတြကုိ ပရိသတ္ေရ ေကာက္ေကာက္ၿပီးေ ရထဲ ျပန္လႊတ္ပစ္တာ။ ဟာ အေဖ ႀကီးက ေဒါေတြကန္တာ။ “မင္း ဒီလုိလုပ္ရသလားကြ၊ မင္း ဒီအရြယ္ေရာက္ေအာင္ ငါတုိ႔က ဒါနဲ႔ မင္းကုိ ေကၽြး ထားတာ” အဲဒီမွာ ကန္ေက်ာက္ ႐ုိက္ႏွက္ေပါ့။ အဲဒီလုိနဲ႔ ေနလာေတာ့ ပရိသတ္မ်ား အေမ ကလည္း သူ႔ကုိမုန္းတယ္။ အေဖကေတာ့ ၾကည့္လုိ႔ကုိမရဘူး ဒီကေလးကုိ။ အစ္ကုိႀကီးက ေတာ့ ခ်စ္တယ္။ “ရွားရွားပါးပါး ငါ့ညီမေလး တစ္ေယာက္ပဲရွိတာ၊ ငါ့ညီေလးေတာ့ ငါ႐ုိက္လည္း မ႐ုိက္ ဘူး။ သူေနခ်င္သလုိ ေနပါေစဗ်ာ။ ညီေလး မလုပ္ခ်င္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မွာေပါ့” အကုိႀကီးက။ “ေဟ့ နင္ ေရွ ႔က ကာဆီးကားဆီး မလုပ္နဲ႔။ ဒီလုိဆုိရင္ ပ်က္စီးသြားမယ္။ ဒီကေလး” ပ်က္စီးတာက သူတုိ႔။ ပရိသတ္ေရ ပ်က္စီးတာက … ( သူတုိ႔ပါဘုရား) အေမနဲ႔အေဖ ေနာ္.. ဟာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနတာ တစ္ခါတည္း။ သူတုိ႔လုပ္ငန္း ကုိ ဒီကေလး မလုပ္ရေကာင္းလား။ ငါးေတြ လႊတ္ပစ္ရေကာင္းလား။ ပုိက္ကြန္ေတြ ၿဖဲပစ္ရ ေကာင္းလား။ ပုန္းေနရေကာင္းလားဆုိၿပီးေတာ့ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်။ အဲဒါနဲ႔ ကာလၾကာတဲ့အခါက်ေတာ့ သည္းမခံႏုိင္သည့္အဆုံး ဒီကေလးငယ္ေလးကုိ အိမ္ေပၚက အၿပီးအပိုင္ ႏွင္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးဘာလုပ္လုိက္လဲ။ ( ႏွင္ခ်လုိက္ပါတယ္ဘုရား) ႏွင္ခ်လိုက္ၿပီ။


အိမ္ကႏွင္ခ် သာမေဏဘ၀ ႏွင္ခ်လုိက္တဲ့အခါမွာ ေယာင္လည္လည္ေလးနဲ႔ ကေလးေလး အိမ္ကထြက္လာ၊ ေတာင္ေျမာက္ေလးပါး အရပ္႐ွစ္မ်က္ႏွာ ဘယ္ဆီ၀ယ္၀ယ္ သြားရမွန္း မသိတဲ့ ကေလးငယ္ ေလးရဲ ႔ဘ၀။ ေအာ္ … ကုသုိလ္ကံက သူ႔ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အရွင္ အာနႏၵာကုိယ္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ေတြ ႔ေတာ္မူတယ္။ ဘယ္သူနဲ႔သြားေတြ ႔လဲ။ ( အရွင္အာနႏၵာနဲ႔ပါ ဘုရား) အရွင္အာနႏၵာနဲ႔ သြားေတြ႔တယ္။ အရွင္အာနႏၵာက သဏေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းစားေနတာ။ ကေလးက ထမင္း စားခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သတိရတယ္။ “ေအာ္ … သာဏေတာင္ ေပၚမွာ သံဃာေတြရွိတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေတြရွိတယ္။ ငါသြားဦးမွ” အဲဒါနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သြား။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားၿပီးေတာ့

ထုိင္ေနတာေပါ့

ကေလးေလး။

လုံခ်ည္

အ၀တ္အစား မပါဘူး။ အက်ႌေလးေတာ့ပါပါရဲ ႔ ပရိသတ္ ေအာက္က ပုဆုိးမပါဘူး ကေလးသားေလး။ အဲဒါငုတ္တုတ္ကေလး ထုိင္ေနတာ ျမင္ေတာ့ ညီေတာ္ အာနႏၵာက သနားတယ္။ “ဟဲ့ ကေလး မင္းဘာလုိခ်င္လုိ႔လဲကြ” “ထမင္းစားခ်င္လုိ႔” ကေလးေလးကေလ။ “ထမင္းမစားရေသးဘူးလား” “မစားရေသးဘူး” “အဲဒီလုိဆုိ ငါေကၽြးမယ္ မင္းစားမလား” “စားမွာေပါ့”


“ကဲ ဒါျဖင့္လာ” ဆုိၿပီး ပရိသတ္ အရွင္အာနႏၵာက ဆြမ္းက်န္ဟင္းက်န္ေလးေတြကုိ နယ္ဖတ္ၿပီးေတာ့ ေမတၱာက႐ုဏာ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ကေလးေလးကုိ ထမင္းေတြ တစ္၀ႀကီး ေကၽြးလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါ ေကၽြးၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ အာနႏၵာကုိယ္ေတာ္ျမတ္က ကေလးေလးကုိ ေမး တယ္။ “ကေလးေလး မင္း သကၤန္း၀တ္မလား။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လုိ မင္း သကၤန္း ၀တ္မလား” “၀တ္ေပးမယ္ဆုိရင္ ၀တ္ခ်င္တယ္” ခုိကုိးရာမဲ့ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြသံဃာေတာ္

ေနၾကတဲ့ ေတြနဲ႔

ေတြ

ကေလးေတြ ႔လုိက္တဲ့အခါမွာ

တြယ္ရာမဲ့ေနတဲ့ သာသနာ့ေဘာင္

ေရာက္ေတာ္မူလာၾကပါတယ္။ ကံေကာင္း ေထာက္မလုိ႔ေနာ္။ အဲဒီမွာ ရွင္သာမေဏေလး၀တ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ညီေတာ္အာနႏၵာကုိယ္ေတာ္ျမတ္ က ကုိရင္ေလးကုိ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းဆီ ေခၚလာခဲ့တယ္။ ဘယ္ေက်ာင္း ( ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းပါဘုရား ) ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳု၀န္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ေရာက္ေတာ္မူတဲ့အခါမွာ ျမတ္စြာဘုရား က လွမ္းျမင္ရတယ္။ ကုိရင္ေလး လက္ဆြဲေခၚလာတာ။ “ေအာ္ .. ခ်စ္သား အာနႏၵာ မင္း ကုိရင္ေလးတစ္ပါး ရလာတယ္ေပါ့ေလ” “မွန္လွပါဘုရား” “ဘယ္ကတုန္းကြဲ ႔” “တံငါသည္ရြာက သူ႔မိဘမ်ဳိး႐ုိးကုိလည္းဒီကေလးေကာင္းေကာင္း

ေျပာတာပဲဘုရား။ မေျပာတတ္ဘူး။

ကုိရင္ေလး ၀တ္ၿပီး ေခၚလာခဲ့တာ” “ေအးကြယ္ ေကာင္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ထားလုိက္ပါ”

အဲဒါ

တပည့္ေတာ္


ဘုရားက ဒီကေလးကုိ သိေနတယ္။ ပရိသတ္ေရ ဘယ္လုိတဲ့လဲ။ “ေကာင္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ထားလုိက္ပါကြယ”္ တဲ့။ ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ အဲဒီမွာ ဆြမ္းခံႂကြတယ္ ကုိရင္ေလး။ သပိတ္ကေလး ပုိက္လုိ႔။ သပိတ္ကေလး

ေသးေသးေလး

ေပးထား။

ဆြမ္းခံသြား

ဆြမ္းမရဘူး။

ဘာျဖစ္လုိ႔။

ၿပိတၱာဘ၀ က လာတာေလ။ ဘယ္ဘ၀ကလာတာလဲ။ ( ၿပိတၱာဘ၀က လာတာပါဘုရးာ ) ေသာ စ အကတကုသလတၱာ အပၸလာေဘာ အေဟာသိ။ (ေပတ၊ ႒။ ၁၆၅) ေသာ စ - ထုိကုိရင္ေလးသည္။ အကတကုသလတၱာ - ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ မ်ားမ်ား မျပဳခဲ့သ ည့္အတြက္တာေၾကာင့္။ အပၸလာေဘာ အေဟာသိ - လာဘ္လာဘ ရွားပါးေတာ္မူ တယ္။ ပရိသတ္ေရ ေၾကာက္စရာေနာ္ ကုသုိလ္မပါရင္ အစစ အရာရာ ရွားပါးတယ္။ မွတ္ လုိက္ပါ။ ကုသုိလ္မပါရင္ (အစစ အရာရာ ရွားပါးတယ္ဘုရား) အစစ

အရာရာ

ရွားပါးတယ္။

အဲဒီေတာ့

ျမတ္စြာဘုရားက

သနားလုိ႔

ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္ မူလုိသည္ျဖစ္၍ … ဘိကၡဴနံ

ပရိေဘာဂတၳာယ

-

ရဟန္းသံဃာေတြ

သုံးေဆာင္ရန္

အလုိ႔ငွာ။

ပါနီယဃဋာနံ - ေသာက္ေရအုိးတုိ႔ကုိ။ ပဋိပူရေဏ - ျဖည့္က်င့္ျခင္းဆုိတဲ့ တာ၀န္၌။ နိေယာ ေဇတိ - ေကာင္းစြာ မေသြ ထားေပးေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း။ သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ျမတ္စြာဘုရားက ပရိသတ္ေရ သနားလြန္းလုိ႔တဲ့ ဒီကုိရင္ကုိ တာ၀န္ေပးတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ား ေသာက္ေရအုိး ေရျဖည့္တဲ့တာ၀န္။ ပရိသတ္ ဘာတာ၀န္လဲ။


( သံဃာေတာ္မ်ား ေသာက္ေရအုိးေရျဖည့္တဲ့ တာ၀န္ပါဘုရား ) သံဃာေတာ္မ်ား ေသာ္ကတဲ့ ေသာက္ေရးအုိးေတြကုိ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။ ( ေရျဖည့္ေပးရမွာပါဘုရား ) ေရျဖည့္ေပးရပါမယ္။ အဲဒါ ပရိသတ္ ဘုန္းဘုန္း နည္းေပးတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေရခ်မ္းတစ္ခြက္ မွန္မွန္ ကပ္ပါေနာ္။ အရုဏ္ ေရခ်မ္းတစ္ခြက္၊ ညေနပုိင္း ေရခ်မ္းတစ္ခြက္ မွန္မွန္လွဴစမ္းပါ။ကုိယ့္ဘ၀ဘယ္လုိေျပာင္းလဲ လာမလဲဆုိတာ ပရိသတ္ ကုိယ္ေတြ႔သိလာလိမ့္မယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ ေသာက္ေတာ္ေရ

လွဴတဲ့

ကုိရင္ေလး အေလ့အထ

ဘ၀ကတည္းက ဒီကေန႔အထိ

ၿမဲေနတာ။

ျမတ္စြာဘုရားကို ေရလွဴလုိ႔ရွိရင္

ပရိသတ္ႀကီး အားလုံး ျပည့္စုံ တယ္။ ပရိသတ္ႀကီး ယုံရဲ ႔လား။ ( ယုံပါတယ္ဘုရား ) ယုံတာေပါ့။ ယုံေလာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေျပာေနတာကုိေနာ္။ မယုံေလာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေျပာရင္ေတာ့ …. ( မယုပ ံ ါဘူး ဘုရား ) ဘယ္ယုံေတာ့မလဲ။ တု႔ိပရိသတ္ ၾကားဖူးထားတဲ့ “ေပြးေဆးေရာင္းတဲ့လူႀကီးလုိ” ဆုိတာေလ။ ေပြးေဆး ေတြ ေရာင္းတဲ့ ဒကာႀကီးတစ္ေယာက္က “ေပြးေဆးေတြဗ်ာ ကၽြန္ေတာ့္ေဆး ေကာင္းလြန္း လုိ႔ ေပြးရွိတဲ့ေနရာေလး တစ္ခါတည္း ေသြးထြက္ေအာင္ ကုတ္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလးသာ


သုတ္ေပးလုိက္။ အလႊားလုိက္ ကြာက်တာ ေဆးေကာင္းလြန္းလုိ႔” ပတ္၀န္းက်င္က အကဲ ခတ္တယ္။ “ေအာ္ … သူ႔လည္ပင္းမွာ ေပြးႀကီး အႀကီးႀကီးတစ္ကြက္ရွိတယ္” ေပြးေဆးေရာင္းတဲ့လူ သူ႔ေဆးေကာင္းတယ္လည္း ေျပာရဲ ႔။ သူ႔လည္ပင္းမွာေတာ့ ဘာႀကီးနဲ႔လဲ။ ( ေပြးႀကီးနဲ႔ပါဘုရား ) ေပြးနဲ႔လုိ႔ဆုိေတာ့ “ဟာ … ညီေလး မင္း ဘယ္လုိေျပာတာလဲကြ မင္းလည္ပင္းက ေပြး အရင္သတ္စမ္းပါဦး မင္းေဆး ဒီေလာက္ေကာင္းေနရင္” “ဒါက ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ခ်င္လုိ႔ပါဗ်ာ။ နမူနာေလး ျပရေအာင္ ခ်န္ထားတာပါ” ဘာအတြက္ ခ်န္ထားတာလဲ။ ( နမူနာအတြက္ပါ ဘုရား ) အမွန္ကေတာ့ ေဆးကုိယ္က မစြမ္းတာ။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့

ပရိသတ္ေရ

ဘုန္းဘုန္း

ေသာက္ေရလွဴဒါန္းတဲ့

အက်ဳိးတရားကုိ

ဘုန္းဘုန္း ဒီကေန႔ တုိက္တြန္းေနတာက ဘုန္းဘုန္းမွာ နမူနာ ခ်န္ထားစရာ ဆင္းရဲမရွိဘူး။ ဟုတ္လားဗ်ာ။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီေတာ့ ကာယိကဒုကၡေတာ့ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ ခႏၶာကုိယ္ရွိေတာ့ … ေနာ္ ( မွန္ပါဘုရား ) က်န္တာကေတာ့ အားလုံးျပည့္စုံပါတယ္ ဘုန္းဘုန္းမွာ။ အဲဒါ ဘာလွဴလုိ႔ ထင္သလဲ။ ေသာက္ေရ လွဴေပးရပါတယ္လုိ႔ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


ကုိရင္ေလးဘ၀က စၿပီးေတာ့ ဒီကေန႔အထိ ဘုန္းဘုန္း အၿမဲလွဴတယ္။ ညေနေစာင္း ေတာ့ ဘုရားရွိခုိးတဲ့အခါမွာ ဘုန္းဘုန္း စိတ္ထဲဟာတာတာႀကီး ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ ႔ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပြားတယ္။ ပရိတ္ရြတ္တယ္။ “ဘုရားကုိ ငါ ဘာမွ မကပ္ရဘူး။ ငါဘယ္လုိ လုပ္ရပါ့မလဲ” စိတ္ထဲမွာေလ ဟာတာတာႀကီးျဖစ္လုိ႔။ အဲဒါ ပ်ားရည္ သုံးေလးဇြန္းေလာက္ထည့္ ေသာက္ေရေလးထည့္ ဇြန္းေလးနဲ႔ေမႊၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာ ဘုရားကုိ ပ်ားရည္ေဖ်ာ္ေလးပါ။ ညေန ညေန ဘုန္းဘုန္း လွဴေနတယ္။ ဘာမွ မလွဴရရင္ ဟာတာတာႀကီး ေနလြန္းလုိ႔ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ျမတ္စြာဘုရားကုိ လက္အုပ္ပဲ ရွိခုိးေနတာ။ ဘာမွ မလွဴရလုိ႔။ စိတ္ထဲမွာ မျပည့္လုိ႔ ပ်ားရည္ေဖ်ာ္ရည္ေလး အခု ညေနတုိင္း လွဴေပးေနပါတယ္လု႔ိ တုိ႔ပရိသတ္ကုိ ဒါ ဘုန္းဘုန္း ေျပာျပတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ကုိင္း ဘာလုပ္ခုိင္း

ပရိသတ္ လဲ။

ဒီမွာၾကည့္

ကုိရင္ေလး

ေသာက္ေရအျဖည့္ခိုင္းတယ္။

ဆြမ္းရွားေတာ့ အဲဒါ

ျမတ္စြာဘုရားက

တုိ႔ပရိသတ္အားလုံး

ဒီကေန႔

စီးပြားေရးေတြ ျပည့္စုံ ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ( ဘုရားေရခ်မ္း ကပ္ရမွာပါဘုရား ) ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေသာက္ေတာ္ေရကပ္ပါ။ အဲဒါ စိတ္အခ်ရဆုံး။ “ဘုန္းဘုန္း လမ္းေဘး ေရခ်မ္းစင္တည္ရင္ မရဘူးလား” လုိ႔ ေမးတယ္။ သည္းခံႏုိင္ ရင္

တည္ေပါ့ေနာ္။သည္းမခံႏုိင္ရင္ေတာ့သြားမလုပ္နဲ႔။

ဘယ္ေကာင္ ခြဲသြားမွန္းမသိဘူး” ျဖစ္မယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )

“ဟာ

ငါ့ေသာက္ေရအုိး


ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ေက်ာင္း အေနာက္ဖက္နား ေသာက္ေရအုိးစင္ေလး တည္ထားတယ္။ တည္ထားေတာ့ အစတုန္းကေတာ့ အလွဴရွင္က စတီးခြက္နဲ႔ စတီးအဖုံးေလးနဲ႔။ ဘုန္းဘုန္း ကေျပာတယ္။ “မၾကာပါဘူးကြယ္” လုိ႔။ တကယ္လည္း မၾကာဘူး ပရိသတ္။ အလွဴခံ ေပၚ သြားတာ။ ဟာ မရွိေတာ့ဘူး။ “ကဲကြာ အဲဒီလုိမွဆုိလုိ႔ ရွိျပန္ရင္လည္းပဲ တုိ႔ေက်ာင္းကပဲ ဒန္ခြက္ကေလးေတြ ထား ေပး” ဆုိၿပီးေတာ့ ဒန္ခြက္ေလးေတြထားတယ္။ ဒါလည္း မၾကာဘူး။ ယူသြားတာပဲ။ ဒီထက္ ဆုိးတာ ရွိေသးတယ္ ပရိသတ္ေရ ေသာက္ေရအုိးကုိ ေအာက္ေနၿပီး ထုိးေဖာက္ပစ္ခဲ့တယ္။ “အဲဒါ ေရခ်မ္းစင္တည္ရင္ အက်ဳိးမရဘူးလား” ဆုိေတာ့ ရေတာ့ရပါတယ္။ သည္းခံႏုိင္ရင္ ေတာ့ တည္ၾကေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ကုိင္း …. ပရိသတ္ ရွိေစဗ်ာ။ စိတ္ခ်ရတာကေတာ့ ဘုရားကုိ ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္း သာ လွဴဒါန္းပါ။ ဘာမွ စိတ္ညစ္စရာမရွိပါဘူးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဖုိးအုိ၊ အဖြားအုိေတြနဲ႔ ႀကဳံရင္ အဲဒီအိမ္ကုိ ေသာက္ေရအုိးေလးေတြ ခပ္ေပးခဲ့။ ဘုန္းႀကီးအုိေတြ၊ သီလရွင္အုိႀကီးေတြ ေနတဲ့ေက်ာင္း သြားလုိ႔ရွိရင္ ေသာက္ေရသုံးေရေလး ေတြ ႀကဳံရင္ခပ္ေပးခဲ့။ ပရိသတ္အားလုံး အုိေကသြားလိမ့္မယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) တံ ဒိသြာ ဥပါသကာ တႆ ဗဟူနိ နိစၥဘတၱာနိ ပ႒ေပသုံ။ (ေပတ၊ ႒၊ ၁၆၅။) တံ - ထုိကုိရင္ေလးကုိ။ ဒိသြာ - ျမင္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္။ ဥပါသကာ - ဒကာ ဒကာမ ေတြက။ တႆ- ထုိကုိရင္ေလးအတြက္။ ဗဟူနိ - ေျမာက္မ်ားလွစြာကုန္ေသာ။ နိစၥဘတၱာနိ

အၿမဲတေစ

ျဖစ္ေစၾကေလကုန္သတည္း။

လွဴတဲ့ဆြမ္းတုိ႔ကုိ။

ပ႒ေပသုံ

-

ေကာင္းစြာမေသြ


သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ ျမတ္စြာဘုရားက ေသာက္ေတာ္ေရအုိးျဖည့္တဲ့ တာ၀န္ကုိ ေပးလုိက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ကုိရင္ေလးမွာ လာဘ္လာဘေတြ ေပါသြားတယ္တဲ့ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဆြမ္းေတြ ေပါသြားတယ္။ သကၤန္းေတြ ေပါသြားတယ္။ ျပည့္စုံသြားၿပီ။


ရဟႏၲာျဖစ္ ၀ဋ္မွထြက္

အဲဒီေတာ့ ကုိရင္ေလးဟာ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းမွာပဲေန စာေပေတြ သင္၊

၀ိပႆနာတရားေတြ

ပၪၨင္းေဘာင္

အားထုတ္၊

တက္လွမ္းရဟန္းျဖစ္လုိ႔

သက္ေတာ္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္တဲ့အခါမွာ ၀ိပႆနာ

ဆက္ၿပီးေတာ့

အားထုတ္ေတာ္မူလုိက္တဲ့အခါမွာ အာသေ၀ါကင္းကြာ၍ ရဟႏၲာျဖစ္ပါေပသတည္း။

သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ ကုိယ္ေတာ္ေလး ဘာျဖစ္သြားၿပီလဲ။ ( ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားပါတယ္ဘုရား ) ရဟႏၲာျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ ပရိသတ္ ေနာက္ထပ္ ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ႏုိင္ပါဦးမလား။ ( မေရာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး ဘုရား ) လူ႔ဘ၀ေရာက္ႏုိင္ပါဦးမလား။ ( မေရာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး ဘုရား ) နတ္ခႏၶာရပါဦးမလား။ ဂတိငါးပါးက လြတ္သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ၾကေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီမွာ

ပရိသတ္တုိ႔ေရ

ဒီကုိယ္ေတာ္အရွင္ျမတ္က

ေနာက္က

တပည့္သံဃာ

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး ေခၚသြားၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ေလးက တပည့္ေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားၿပီ။ တံငါသည္ရဲ ႔ သားေလးဟာ ဘာျဖစ္သြားၿပီလဲ။


( တပည့္ေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားပါတယ္ဘုရား ) တပည့္တပန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရသြားသလဲ။ ( တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးပါဘုရား ) အဲဒီ ကုိယ္ေတာ္ေတြ ေခၚၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ သူတုိ႔ရြာနဲ႔နီးတဲ့ သာဏ ေတာင္မွာ သြားၿပီးေတာ့ ေနတယ္။ နံနက္မုိးေသာက္ အလင္းေရာက္ၿပီဆုိတဲ့အခါမွာ သကၤန္းကုိ႐ုံ သပိတ္ကုိ ပုိက္ၿပီး ေတာ့ ဆြမ္းခံႂကြ၊ သံဃာေတ္ာမ်ားႏွင့္အတူတကြ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူတယ္။ တရားနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ ၿပီးေတာ့ေနတာ တံငါသည္သား ရဟႏၲာျဖစ္သြားၿပီေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


အစ္ကုိနဲ႔မိဘ ၿပိတၱာဘ၀

အဲဒီက အခ်ိန္မွာ ဟုိ … တံငါသည္ရြာေလးမွာ က်န္ရစ္ၿပီးေတာ့ ေနခဲ့ရွာတဲ့ မိဘ ညီအစ္ကုိေတြ ၾကည့္ပါဦး။ အေမကလည္း ေသၿပီ။ အေဖကလည္း ေသၿပီ။ အစ္ကုိႀကီး လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ပရိသတ္ေရ မိသားဖသား သုံးေယာက္ ရွိၾကေသးလား။ ( မရွိေတာ့ပါဘူးဘုရား ) ဘာျဖစ္ကုန္လဲ။ ( ေသကုန္ပါၿပီဘုရား ) ေသကုန္ၿပီ။ ေသကုန္ၿပီဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့

ဘယ္ဘ၀

ေရာက္ေနသလဲဆုိေတာ့

ၿပိတၱာ

ျဖစ္ေနၾက ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ေနသလဲ။ ( ၿပိတၱာျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား ) ဆင္းရဲလုိက္တာ ပရိသတ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဆင္းရဲလုိက္တာ။ စားစရာလည္း မရွိဘူး။ ၀တ္စရာလည္း မရွိဘူး။ ေနစရာလည္း မရွိ ဘူး။ ေသာက္စရာလည္း ( မရွိပါဘုရား ) အဲဒီလုိ ဘ၀မ်ဳိးႀကီးေတြ ပရိသတ္တုိ႔ မေၾကာက္ၾကဘူးလား။ ( ေၾကာက္ပါတယ္ဘုရား ) ေၾကာက္ရင္ တရားအားထုတ္ၾကေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


၀ိပႆနာအားထုတ္ၾက။ အဲဒါနဲ႔

ပရိသတ္

မိဘႏွစ္ပါးရယ္၊

အစ္ကုိရယ္၊

မိသားဖသား

သုံးေယာက္

ၿပိတၱာျဖစ္ၿပီး ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနရရွာတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ ေနရတာ စားရႏုိး ေသာက္ရႏုိးနဲ႔ အလွဴပြဲေလးေတြ သြားနားေထာင္ၾကည့္။ အမွ်ေ၀တဲ့အထဲမွာ သူတုိ႔အသံ မပါဘူး။ အမွ်ေ၀ လည္း မရဘူး။ သာဓုလည္း ေခၚလုိ႔မရဘူး။ “ေအာ္ တုိ႔ဘ၀ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ လြတ္ပါ့မလဲ” ညည္းတြားၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ ေနေနၾကရတာေနာ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ပရိသတ္တုိ႔ေရ အကာလညအခါ ခရီးသြားလုိ႔ရွိရင္ ၿပိတၱာညည္းသံႀကီးေတြ ၾကားဖူးၾကလိမ့္မယ္။ စားစရာ မရွိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတာ။ ပ်ဥ္းမနား ဟုိဘက္မွာ ရြာသစ္ႀကီးရြာဆုိတာ ရွိတယ္။ ရြာသစ္ႀကီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း နဲ႔ ရြာနဲ႔ၾကားထဲမွာ သုႆာန္ႀကီးရွိတယ္။ ဘုန္းဘုန္း ႏွစ္တုိင္း တရားေဟာေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီရြာ အဲဒီက ဒကာႀကီးကေျပာတာ။ “တစ္ခါတစ္ေလ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းကေနျပန္တဲ့အခါမွာ သုႆာန္ေဘးနား ေလးအတုိင္းပဲ ကပ္ၿပီးေတာ့ လမ္းေလးက ေဖာက္ထားတာ။ ဇရပ္ကေလးနဲ႔ ဟုိဘက္က အုတ္ဂူေတြနဲ႔။ တစ္ခါတစ္ေလမ်ား ငုတ္စူစူႀကီးေတြ ထုိင္ေနၾကတာ ၿပိတၱာႀကီးေတြ ဂူႀကီး ေတြထက္ ေက်ာ္ေသးတယ္။ အဲဒါ တပည့္ေတာ္တုိ႔ သြားၾကည့္တယ္။ သြားၾကည့္ၿပီးေတာ့ “မင္း အမွ်ေ၀မယ္ သာဓေခၚႏုိင္ပါ့မလား” လုိ႔ဆုိေတာ့ ဘာမွေတာ့မေျပာဘူး။ ဘယ္လုိ လုပ္ျပသြားတုန္းဆုိေတာ့ ဟင္းဆုိၿပီး သက္ျပင္းခ်ၿပီးေတာ့ မတ္တပ္ႀကီး ထၿပီးေတာ့ သြား တယ္ဘုရား” တဲ့။ မရဘူးေပါ့ဗ်ာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


ကဲ ပရိသတ္ အရမ္းေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းတာ။ အဲဒီနားေလးမွာ ပရိသတ္ ၿပိတၱာမ တစ္ေယာက္ရွိေသးတယ္။ အဲဒီ ၿပိတၱာမကလည္း တစ္ခါတစ္ေလ ဒကာႀကီးေတြျပန္တဲ့အခါ မွာ ဒကာႀကီးေတြကုိ လူပ်ဳိလွည့္ေသးတယ္။ သူက လူပ်ဳိကုိ ၿပိတၱာမက လွည့္တာေနာ္။ ဆံပင္ဖားလ်ားခ်ၿပီး ေျခေထာက္ကေလး ခ်ခ်ထားထာ။ ဦးသိန္းေမာင္ဆုိတဲ့ ဒကာႀကီးက ေျပာျပတယ္။ “အဲဒါ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ လွည့္တာ။ တပည့္ေတာ္လည္း အျမင္ကတ္ကတ္ရွိတာနဲ႔ ထီးနဲ႔ေနာက္ကေန ေဆာင့္ထုိးလုိက္တာ ေပ်ာ္သြားတယ္” တဲ့။ ကၽြတ္ေတာ့ မကၽြတ္ဘူးေနာ္။ အဲဒါ အခုထက္ထိ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီ ၿပိတၱာမ အလြန္ ဇြဲေကာင္းေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ေျပာရဦးမယ္ ပရိသတ္ေရ… သတိရသြားျပန္ၿပီ။ အဲဒီက ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔နယ္ထဲမွာ သာ၀တၳိနဲ႔နီးတယ္။ ရြာနာမည္ေတာ့ ခ်န္ထားလုိက္မယ္ေနာ္။ ရြာနာမည္ခ်န္ထားလုိက္မယ္ လာမည့္

ျပာသုိလ

သြားတရားေဟာဖုိ႔ရွိတယ္။

ဒီတိတ္ေခြေရာက္သြားရင္

ဘုန္းဘုန္း

အေထာင္းခံေနရလိမ့္မယ္။ ဆြမ္းမကပ္ဘဲ ေနမွာစုိးရတယ္။ အဲဒါ ဒကာမတစ္ေယာက္က ဟုိေခ်ာင္းထဲသြားၿပီးေတာ့ ေရခပ္ရာကေနၿပီးေတာ့ ျပန္ လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ပရိသတ္ေရ လူစိတ္ေပ်ာက္သြားတာ။ လူစိတ္ ေပ်ာက္သြားၿပီ။ အဲဒီမွာ တစ္ခါတည္း တင္ပလႅင္ႀကီးေခြၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ တဟားဟားနဲ႔ ရယ္ေနေတာ့တာ။ တင္ပလႅင္ေခြထုိင္ထားတာ။ ပါလာတာက အလြန္တန္ခုိးႀကီးတဲ့ ၿပိတၱာႀကီးပါလာ တာ။ ပါလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ ကာလသားေတြက ခပ္ေနာက္ေနာက္ “ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ တဟားဟားနဲ႔ ရယ္ေနတာ” “ငါ ေခ်ာင္းထဲက ဘုန္းေမာဇာပင္မွာေနတဲ့ ေကာင္ကြ”တဲ့


“ခင္ဗ်ား ဒူးက လႈပ္လွခ်ည္လား။ ၀င္လာကတည္းက ဒူးက ေတာက္ေလွ်ာက္လႈပ္ ေနတာ။ ခင္ဗ်ားက ဘာလုိ႔ ဒီဒူးတစ္ဖက္က အရမ္းလႈပ္ေနတာလဲ” ဆုိေတာ့ “ငါ အရင္ဘ၀က ဆင္ဦးစီးျဖစ္ခဲ့တာကြ” တဲ့ ဆင္ဦးစီးဆုိတာ ပရိသတ္ေရ ဆင္နားရြက္ကုိ တုိ႔ေနရတာ မဟုတ္လား။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒီ

ဒူးခါတဲ့အက်င့္က

ၿပိတၱာျဖစ္တာေတာင္

ပါတုန္းရွိေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ပရိသတ္တုိ႔ သတိထားၾကေနာ္။ “ဒူးခါတာက ငါက ဆင္ဦးစီးျဖစ္ခဲ့တာကြ” တဲ့။ “ခင္ဗ်ား ဘာလုိခ်င္လုိ႔ လာတာလဲ” လူငယ္ေတြက ေမးတယ္။ “ငါ ၾကာက္သား ႏုႏုေလးေတြ စားခ်င္လုိ႔ကြ” “ၾကက္အရင္မရဘူးလား” “မရဘူး ငါက သြားမရွိေတာ့ဘူးကြ” တဲ့ ၿပိတၱာက သြားက်ဳိးေနတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုႏုေလးေတြ စားခ်င္လုိ႔တဲ့။ ၾကက္သား ႏုႏုေလးေတြ

အဲဒါခ်က္တဲ့လူက

ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။

အဲဒါနဲ႔

ကာလသားေတြက

ရႊတ္ေနာက္ေနာက္ ေမးတယ္။ “ခင္ဗ်ား လူပ်ဳိလား အိမ္ေထာင္နဲ႔လား” “လူပ်ဳိႀကီးပါပဲကြာတဲ့ အရင္ဘ၀တုန္းကလည္း လူပ်ဳိႀကီးပဲ။အခု သရဲျဖစ္ေတာ့လည္း လူပ်ဳိႀကီးပဲကြ။ အံမယ္ ဒါေပမယ့္လုိ႔ သစ္ပင္တစ္ပင္မွာေနတဲ့ ၿပိတၱာမက ငါ့ လာလာလွည့္ တယ္ဗ်။ ငါက အကပ္မခံဘူးကြ-တဲ့။ ဒါေတါကုိ ငါက စိတ္႐ႈပ္လုိ႔ ငါက အကပ္မခံဘူး” အမယ္ ၿပိတၱာေလာကမွာလည္း ရွိတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


ၿပိတၱာေလာကမွာလည္း ရွိတယ္။ “ငါ အကပ္မခံဘူး။ ငါ အိမ္ေထာင္မျပဳဘူး။ ဒီလုိပဲ တစ္ကုိယ္တည္းပဲ ေနတယ္”တဲ့ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ “ကဲ ခင္ဗ်ားအတြက္ ခ်က္ၿပီးၿပီ ဘယ္မွာ ေကၽြးရမွာလဲ” “အဲဒီေခ်ာင္းထဲမွာကြာ ၾကက္ဆူပင္ေလးရွိတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ ငါ့ကုိ ဖက္ကေလး နဲ႔ ထည့္ၿပီးေကၽြးပါ” တဲ့။ “ကုိင္း ဒါျဖင့္လာ သြားၾကမယ္” ဆုိၿပီးေတာ့ ကာလသားတစ္အုပ္ ေခၚသြားတယ္။ လူငယ္ေတြခ်ည္းပဲ။ အရက္ေကာ ဘာေကာ၊ ၿပိတၱာႀကီးေတာင္းတုန္းက အရက္မပါဘူး။ လူ ငယ္ေတြဆုိေတာ့ အရက္နဲ႔ၾကက္သားနဲ႔ ေခ်ာင္းထဲမွာ။ ၿပိတၱာကို ေကၽြးတာက အ႐ုိးအရင္း ေပါ့။ သူတုိ႔အရက္ေသာက္ၿပီး ျပန္လာၾက။ ပရိသတ္ေရ အဲဒီၿပိတၱာႀကီး ထြက္သြားေတာ့ လူငယ္ေတြလည္း သြားေရာ။ ဒီအမ်ဳိး သမီးက တစ္ခါတည္း အိပ္သြားတာ။ ဟုိက ထြက္သြားၿပီေလ။ အဲဒီမွာ ၀ါး ဆုိ သန္းၿပီးေတာ့ အိပ္သြားတာ။ အိပ္ရာက ႏုိးတဲ့အခါက်ေတာ့ “ခင္ဗ်ား ေစာေစာက ဘာျဖစ္ေနတုန္း” လုိ႔ေမးေတာ့ သူဘာမွ

မသိေတာ့ဘူး။

အဲဒါ

ၿပိတၱာလုိက္လာတာ။

လုိက္လာတာလဲ။ ( ၿပိတၱာလုိက္လာတာပါဘုရား ) ၿပိတၱာလုိက္လာတာ အမွ်လုိခ်င္လုိလား။ စားခ်င္လုိ႔လား။ ( စားခ်င္လုိ႔ပါဘုရား ) စားခ်င္လုိ႔။ အဲဒီလုိ ရွိတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) သနားစရာေကာင္း။

ပရိသတ္ေရ

ဘယ္သူ


အဲဒါနဲ႔ဆုိၾကပါစုိ႔။ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ဒီမွာ အေမရယ္၊ အေဖရယ္၊ အစ္ကုိႀကီးရယ္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရြာထဲမွာ ညည္းညည္းညဴညဴနဲ႔ လွည့္လည္ေနတယ္။ “ေအာ္ … တုိ႔ဘ၀ ဘယ္ေတာ့မ်ား လြတ္ပါ့မတုန္း”


အမွ်ေ၀ရန္ အစ္ကုိေတာင္းပန္

တစ္ေန႔ေသာအခါ ပရိသတ္ သူတုိ႔ရဲ ႔သားရဟႏၲာက ဆြမ္းခံႂကြတဲ့အခါက်ေတာ့ျဖတ္ ဆုိျမင္လုိက္တာ။ “ေဟ့ အေမႀကီး ဟုိဟာ တုိ႔သားေလး မဟုတ္ဘူးလား” “ေအး ဟုတ္တယ္ေတာ္” ဟုတ္တယ္ေတာ္ ဆုိၿပီး စိတ္က ေနာက္ျပန္သြားတယ္။ “ဟုတ္တယ္ေတာ္” “မင္းက ဘယ္လုိျဖစ္တာတုန္း” အရင္ဘ၀ကႏွင္ခ်ထားတာေလ။ပရိသတ္ေရတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မုန္းေအာင္ မလုပ္ၾကနဲ႔ေနာ္။ ၿပိတၱာျဖစ္ေတာင္မွ အနားမကပ္ရဲဘူး ျဖစ္တတ္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မုန္းလုိ႔ရွိရင္ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာျဖစ္တဲ့အခါ အနားကပ္ရဲသလား။ ( မကပ္ရဲပါဘူးဘုရား ) မကပ္ရဲဘူး။ “အေဖႀကီး နင္သြားေျပာ။ တုိ႔သားေလး ကုသုိလ္လုပ္ၿပီး အမွ်ေ၀ေအာင္” “ငါလည္း မသြားရဲဘူးကြ။ ငါက ေျခေထာက္နဲ႔ေတာင္ ကန္ထားတာ။ ႐ုိက္ထားတာ။ နင္သြားပါလား အေမပဲဟာ” “ဟင့္ အင္း ႏွင္တဲ့အထဲ ကၽြန္မလည္း ပါတယ္။ မသြားရဲဘူး” ပရိသတ္ေရ အေမနဲ႔အေဖ သားရဟႏၲာဆီ သြားရဲလား။ ( မသြားရဲပါဘူးဘုရား ) အရင္ဘ၀က ရန္လုပ္ထားလုိ႔။ ဘာလုပ္ထားလုိ႔လဲ။ ( အရင္ဘ၀က ရန္လုပ္ထားလုိ႔ပါဘုရား )


အဲဒါနဲ႔ သားႀကီးၿပိတၱာကုိ ေခၚၿပီးသကာလ“သားႀကီးေရ မင္းကေတာ့ လူ႔ဘ၀တုန္းက မင္းပဲ ညီေလးကုိ အင္မတန္ ခ်စ္ရွာပါ တယ္။ ေဟာဟုိမွာ လာေနတာ မင္းရဲ ႔ ညီေလးပါ။ ဆြမ္းခံႂကြေနတာ သားႀကီးရဲ ႔။ သြားၿပီး ေတာ့

အကူအညီေတာင္းပါဦး”

လုိ႔

ဆုိေတာ့မွ

ပရိသတ္ေရ

အစ္ကုိႀကီး

ၿပိတၱာက

ညီေလးထံ သြားတယ္။ တႆ ဘာတာ ၀ိတရိတြာ၊ နေဂၢါ ဧကပေထကေကာ။ စတုကု႑ိေကာ ဘ၀ိတြာန၊ ေထရႆ ဒႆယီတုမံ။ (ေပတ၊ ၁၆၉။) တႆ - ထုိသာဏ၀ါသီ ရဟႏၲာမေထရ္၏။ ဘာတာ - ေနာင္ေတာ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ၿပိတၲာ သည္။ ၀ိတရိတြာ - အေဆာတလွ်င္။ နေဂၢါ - အခ်ည္းႏွီး။ ဧကပေထ - တစ္ေယာက္တည္း သြားႏုိင္တဲ့လမ္းခရီးမွာ။ ဧကေကာ - တစ္ေယာက္တည္း။ စတုကု႑ိေကာ - ေလးဘက္ ေထာက္။ ဘ၀ိတြာန - ျဖစ္ၿပီးေတာ့။ ေထရႆ - ညီငယ္ျဖစ္တဲ့ မေထရ္သူျမတ္အား။ အတုမံ - မိမိရဲ ႔ကုိယ္ကုိ။ ဒႆယိ - ျပရွာပါတယ္။ ပရိသတ္ေရ ကုိယ္ထင္ျပတာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) မေထရ္က

သပိတ္ပိုက္ၿပီးေတာ့

ဆြမ္းခံအျပန္၊

လမ္းကေနၿပီးေတာ့

ပရိသတ္

ေလးဘက္ေထာက္ႀကီး သြားေနရတာ။ ဘယ္လုိ သြားေနရတာလဲ။ ( ေလးဘက္ေထာက္ သြားေနရပါတယ္ဘုရား ) ေလးဘက္ေထာက္ႀကီးနဲ႔ကုိ သြားေနရတာေနာ္။ ဒီၿပိတၱာက တစ္မ်ဳိး။ ဘယ္လုိ သြားရသလဲ။ ( ေလးဘက္ေထာက္ပါ ဘုရား )


မေထရ္ေရွ ႔ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူ ဘယ္လုိေနရသလဲ။ ေလးဘက္ေထာက္ၿပီးေတာ့ ေနရတယ္။ အဲဒါ ကုိယ္ထင္ျပတဲ့အခါမွာ မေထရ္က မဆင္ျခင္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ ႏွလုံး မသြင္းေတာ့ မသိဘူး။ တစ္ခါတည္း အိေျႏၵရရေလးနဲ႔ သပိတ္ပုိက္ၿပီး ေရွာင္သြားတယ္။ ေရွာင္သြားေတာ့ အစ္ကုိႀကီး ၿပိတၱာက ေနာက္ကေန လုိက္တာ။ ေလးဘက္ေထာက္ႀကီးနဲ႔ လုိက္ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ အဲဒီမွာ အသံေပးတယ္။ ဘာတာ ေပတဂေတာ အဟံ။ ဘေႏၲ - ညီေလး အရွင္သူျမတ္ဘုရား။ အဟံ - တပည့္ေတာ္သည္ကား။ ဘာတာ အစ္ကုိႀကီးပါဘုရား။ ေပတဂေတာ - ၿပိတၱာျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား။ ပရိသတ္ေရ မေထရ္ႀကီးကုိ အစ္ကုိႀကီး ၿပိတၱာက “ဘုန္းဘုန္းဘုရား တပည့္ေတာ္ အစ္ကုိႀကီး ၿပိတၱာပါဘုရား” အသံေပးလုိ႔ ေနာက္လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့မွ“ေအာ္ … အစ္ကုိႀကီးပါလား” “ဟုတ္တယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ၿပိတၱာျဖစ္ေနတယ္” “ေအာ္ … ဒကာႀကီး ဒကာမႀကီးေကာ” ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္က ေမးတယ္။ မာတာ ပိတာ စ ေတ ဘေႏၲ၊ ဒုဂၢတာ ယမေလာကိကာ။ ပါပကမၼံ ကရိတြာန၊ ေပတေလာကံ ဣေတ ဂတာ။ (ေပတ၊ ၁၆၉) “အရွင္ဘုရား ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးပါဘုရား၊ အေမေကာ အေဖေကာ အခု ၿပိတၱာျဖစ္ေနၾကတယ္” ေတ ဒုဂၢတာ သူစိကဋာ၊ ကိလႏၲာ နဂၢိေနာ ကိသာ။


ဥတၱသႏၲာ မဟတၱာသာ၊ န ဒေႆႏၲိ ကု႐ူရိေနာ။ (ေပတ၊ ၁၆၉။) “အရွင္ဘုရားအေဖနဲ႔အေမၿပိတၱာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႔ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကေတာ့ျဖင့္အပ္

ေတြနဲ႔

ထုိးဆြသလုိ

သူတုိ႔ရဲ တစိစိ

တစြပ္စြပ္နဲ႔

အၿမဲတေစ

နာက်င္လုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္းပါ ဘုရား။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၾကၿပီ။ အေမေကာ အေဖေကာ စားစရာ ၀တ္စရာ၊ ေနထုိင္စရာ ဘုံဗိမာန္ေနရာ႒ာန ဘာမွ်မရွိပါဘူးဘုရား။ ယုတ္စြအဆုံး

ေသာက္စရာေရေတာင္

မရွိၾကလုိ႔

အရွင္ဘုရားေရ

အေမလည္း

ပိန္ပိန္ေလးပဲ ရွိေတာ့တယ္။ အေဖလည္းပဲ ပိန္ပိန္ေလးပဲ ရွိေတာ့တယ္ဘုရား” ဥတၱသႏၲာ မဟတၱာသာ - အၿမဲတေစ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ ႔ၿပီးေတာ့ ေနေနရတဲ့ ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္ေနရရွာတယ္။ ကု႐ူရိေနာ - ၾကမ္းတမ္းေသာ ကုိယ္ခႏၶာရွိေနၾကသည္ျဖစ္ ၍။ အတၲာနံ - သူတုိ႔ရဲ ႔ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ။ ေထရႆ - အရွင္ဘုရား မေထရ္သူျမတ္အား။ န ဒေႆႏၲိ - မျပ၀ံ့ရွာၾကပါဘုရား။ သနားစရာေနာ္။ “အရွင္ဘုရားကုိ ေၾကာက္လုိ႔ သူတုိ႔ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ အရွင္ဘုရား ကုိ မျပရဲဘူးဘုရား” “အုိ .. အေမနဲ႔အေဖဟာ ဘာေၾကာက္စရာရွိတုန္း” “ဒါက ကုိယ္ေတာ္ဘက္က ေျပာတာေလ” အစ္ကုိႀကီးၿပိတၱာက “ဒါ ကုိယ္ေတာ္ဘက္က ေျပာတာ။ အရင္ဘ၀တုန္းက အရွင္ဘုရား သိသားပဲ။ အရွင္ ဘုရား ကေလးငယ္ဘ၀က ပုန္းေနရွာတယ္။ ေတြ ႔ေအာင္ရွာၿပီးေတာ့ ႐ုိက္တယ္။ ပုိက္ကြန္ ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတယ္။ ငါးအရွင္ေတြကုိ ေတြ ႔တဲ့အခါမွာ လႊတ္ပစ္တယ္။ အဲဒီက ဥစၥာေတြ ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ အေဖက အရွင္ဘုရားကုိ ႐ုိက္ခဲ့တာေလ။ အေမက အိမ္ေပၚက ႏွင္ခ်တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားကုိ ေၾကာက္ရွာလြန္းလုိ႔ သူတုိ႔တစ္ေတြ


မလာရဲၾကပါ

ဘုရား။

ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္

အဲဒီေတာ့ တပည့္

အရွင္ဘုရားရယ္

ေတာ္တုိ႔ကုိ

အမွ်အတန္း

သနားေစာင့္ေရွာက္ ေ၀ေပးပါဘုရား”

အမွ်ေ၀ေပးပါတဲ့ ပရိသတ္။ ( မွန္ပါဘုရား )

တ၀ ဒိေႏၷန ဒါေနန၊ ယာေပႆႏၲိ ကု႐ူရိေနာ။ ( ေပတ၊ ၁၆၉) ဘေႏၲ - အရွင္သူျမတ္ဘုရား။ တ၀ - အရွင္ဘုရား၏။ ဒိေႏၷန - ဒါနေစတနာေၾကာင့္။ ကု႐ူရိေနာ - ၾကမ္းတမ္းေသာ ကုိယ္ခႏၶာ အတၱေဘာရွိေနၾကတဲ့ အေမရယ္၊ အေဖရယ္ တပည့္ေတာ္ရယ္ သုံးေယာက္သားတုိ႔သည္။ ယာေပႆႏၲိ - အစာအာဟာရျဖင့္ ေရာင့္ရဲရွာ ၾကမွာပါဘုရားလုိ႔။ ဣတိ - ဤသုိ႔။ အေ၀ါစ - ေကာင္းစြာမေသြ ေလွ်ာက္ထားရွာေလေတာ့ သတည္း။

သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား


အမွ်ေ၀ငွ ခ်မ္းသာရ

အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ “အရွင္ဘုရားရယ္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေလးမ်ား ျပဳၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀ေပးပါဘုရား” လုိ႔ဆုိေတာ့“ေအး .. ေကာင္းၿပီ မနက္ျဖန္က်လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ မင္းတုိ႔ သုံးေယာက္စလုံး ဒကာႀကီး ဒကာမႀကီးေကာ ေခၚခဲ့။ သာဏ - ေတာင္ေပၚကုိ လာခဲ့ၾက၊ ငါ အမွ်ေ၀ေပးမယ္” အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ဆြမ္းခံႂကြ၊ ရလာတဲ့ ဆြမ္းေလးေတြနဲ႔ မွ်တၿပီးသကာလ သံဃာ ေတာ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတုိ႔အား တစ္ဇြန္းစီ လွဴရွာတယ္။ ပရိသတ္ ဘယ္ေလာက္လွဴသလဲ။ ( တစ္ဇြန္းစီပါဘုရား ) တစ္ဇြန္းစီေလးေတြ ေလွ်ာက္လွဴတယ္။ လွဴၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ အမွ်ေ၀တယ္။ “ဣဒံ ေမ ဥာတီနံ ေဟာတု၊ သုခိတာ ေဟာႏၲဳ ဥာတေယာ။” (ေပတ၊ ၁၆၉) ေမ - ငါ၏။ ဣဒံ ပုညဘာဂံ - ဤကုသုိလ္ကံ ေစတနာအဖုိ႔ဘာဂသည္။ ဥာတီနံ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔အား။ ေဟာတု - ျဖစ္ပါေစ။ ဥာတေယာ - ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာတုိ႔သည္။ သုခိတာ ေဟာႏၲဳ - ခ်မ္းသာေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။ ဣတိ - ဤသုိ႔လွ်င္။ ေထေရာ - ရဟႏၲာ မေထရ္သူျမတ္သည္။ ပတၳိတံ - စိတ္တြင္ ႀကံဆ လုိလားသည့္ ဆုေတာင္းသည့္အမႈကုိ။ အာကာသိ - ေကာင္းစြာမေသြ ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း။

သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ပရိသတ္ေရ အမွ်ေ၀ပုံေလး သတိထားေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


“တပည့္ေတာ္ လွဴဒါန္းတဲ့ ဆြမ္းဒါန ေကာင္းမႈကံေစတနာ၏ အဖုိ႔ဘာဂကုိ အမရယ္ အေဖရယ္၊ အစ္ကုိရယ္တုိ႔အား အမွ်အတန္း ေပးေ၀ပါတယ္။ ဤဒါနေကာင္းမႈေၾကာင့္ မိဘ ႏွစ္ပါး ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာတုိ႔မွာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ” အၿပီးသတ္ကေလးေနာ္။ ဘာၾကပါေစလဲ။ ( ခ်မ္းသာၾကပါေစဘုရား ) ခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ အဲဒါေလး ထည့္ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ အမွ်ေ၀ေပးေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ကုိင္း … ပရိသတ္ေရ အေမရယ္၊ အေဖရယ္၊ အစ္ကုိႀကီးရယ္၊ ၿပိတၱာမိသားဖသား သုံးေယာက ္၀မ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚေတာ့ စားစရာေတြ ရသြားၾကတယ္တဲ့။ သမနႏၱရာႏုဒၵိေ႒၊ ေဘာဇနံ ဥဒပဇၨထ။ သုစႎ ပဏီတံ သမၸႏၷံ၊ အေနကရသဗ်ၪၨနံ။ (ေပတ၊ ၁၆၉) သမနႏၲရာႏုဒၵိေ႒ - အမွ်အတန္းေ၀သည္၏ အျခားမဲ့၌။ ေဘာဇနံ - စားစရာ ေသာက္ စရာေတြဟာ။ ဥဒပဇၨထ - ထင္ရွားမေသြျဖစ္ခဲ့ပါေပၿပီ။ သုစႎ - စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းလွစြာေသာ။ ပဏီတံ သမၸႏၷံ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အရသာနဲ႔ ျပည့္စုံေသာ။ အေနကရသဗ်ၪၨနံ - ေကာင္း ျမတ္လွစြာေသာ ဟင္းလ်ာ အရသာေတြဟာလည္းပဲ။ ဥဒပဇၨထ - ေကာင္းစြာမေသြ ျဖစ္ေပၚ လာၾကေလကုန္သတည္း။

သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား


ပရိသတ္ေရ

လုိရင္းတုိရွင္း

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့

အရွင္သူျမတ္က

ဆြမ္းဒါန

ေကာင္းအမႈအမွ်ေ၀လုိက္တာနဲ႔ အဲဒီက အေမရယ္၊ အေဖရယ္၊ အစ္ကုိႀကီးၿပိတၱာေတြမွာ စားစရာေတြ ရသြားၾကတယ္။ ပရိသတ္ ဘာေတြရသြားလဲ။ ( စားစရာေတြ ရသြားပါတယ္ဘုရား ) အဲဒါ ပရိသတ္ သတိထားေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အေမကုိ အေမစားဖို႔ဆုိၿပီးေတာ့ ေခါက္ဆြဲေတြ သြားပုိ႔တယ္။ တစ္ခ်ဳိ ႔ ေျပာပါတယ္။ အေဖကုိ ခ်စ္ရွာလြန္းလုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ အေဖႀကိဳက္တတ္တဲ့ ၀က္သားဟင္းေလးေတြ ခ်က္ၿပီး ေတာ့ သြားပုိ႔ရွာတယ္။ ကိုင္း အေမ အေဖ စားရသလား။ ( မစားရပါဘူးဘုရား ) အရင္ဘ၀က ဆင္ဦးစီး ၿပိတၱာႀကီး စားသလုိေတာ့ စားခ်င္စားမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုိ ေကၽြးတာက ၿပိတၱာဘ၀မွာ တာရွည္တတ္တယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) ဦးေလးျမင့္ သေဘာေပါက္လား။ ( ေပါက္ပါတယ္ဘုရား ) ဆုိၾကစုိ႔ဗ်ာ။ ဦးေလးျမင့္ရဲ ႔ေဆြမ်ဳိးတစ္ေယာက္အနိစၥေရာက္သြားတယ္။အမွ်အတန္း မေ၀ဘဲနဲ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ၀က္သားဟင္းေတြ ခ်က္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ပုိ႔တယ္။ ေခါက္ဆြဲေတြ သြား သြားပုိ႔တယ္။ အဲဒါကုိ ဟုိကသာယာၿပီးေတာ့ေနရင္ဦးေလးျမင့္ဒုကၡတာမရွည္ဘူးလား။ ( တာရွည္ပါတယ္ဘုရား ) အဲဒီလုိ ေကၽြးမယ့္အစား ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ။ ( အမွ်ေ၀တာ ေကာင္းပါတယ္ဘုရား ) အမွ်ေ၀တာ ေကာင္းတယ္။


အဲဒီက ၿပိတၱာေတြကုိ သြားၿပီးေတာ့ ေကၽြးမယ့္ ေခါက္ဆြဲ ဘယ္လုိလွဴရင္ ေကာင္း မလဲ။ သံဃာလွဴေပါ့။ “အမေလး အၿပီးသတ္ေတာ့ သူ႔ဆီေရာက္တာပဲ” လုိ႔ေတာ့ မလုပ္နဲ႔။ အက်ဳိးရွိေအာင္ ေျပာတာေနာ္။ အဲဒီလုိ ပရိသတ္ သံဃာလွဴေပးရတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါနဲ႔

စားစရာ

ေသာက္စရာေတြ

ရသြားၾကၿပီဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့

ေနာက္ေန႔

ေရာက္ျပန္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးပူွဆာျပန္တယ္။ “သားေရ သြားပါကြယ့္ တုိ႔ စားစရာရၿပီ။ အမယ္ေလး သားႀကီးေက်းဇူး” “သားႀကီးေက်းဇူး မေျပာပါနဲ႔။ အေမေနာ္ ညီေလးေက်းဇူး” “ေအးပါ မင္းသြားေျပာပါ” အဲဒါနဲ႔ ကုိယ္ထင္ျပၾကျပန္ၿပီ။ ကုိယ္ထင္ျပၿပီးေတာ့ မေထရ္ျမတ္ကုိ ေလွ်ာက္တယ္။ သူက “အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔မွာ စားစရာရပါၿပီဘုရား။ ၀တ္စရာမ ရွိေသးဘူး။” ပရိသတ္တုိ႔ေရ ဒါနအက်ဳိးေပးဟာ သီးသန္႔စီသြားတာဗ်ာ။ ဆြမ္းလွဴဒါန္းတဲ့ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ၀တ္စရာမရဘူး။ ဟုတ္ပလား။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ေရ“၀တ္စရာကေတာ့ မရွိၾကပါဘူးဘုရား။ အေမမွာလည္း လုံးတည္း။ အေဖမွာလည္း အခ်ည္းႏွီး။ တပည့္ေတာ္မွာလည္း ၀တ္စရာ ဗလာနတၳိ။ အဲဒီေတာ့ အရွင္ဘုရား တပည့္ ေတာ္တုိ႔မွာ ၀တ္စရာရေအာင္လည္း စီမံေပး အမွ်ေပးေတာ္မူပါဘုရား” ေဟာ ပရိသတ္တုိ႔ အဲဒါနဲ႔ မေထရ္သူျမတ္က ဘာလုပ္သလဲဆုိေတာ့ ပံ့သကူ သကၤန္းေတြ လုိက္ေကာက္တယ္။ လမ္းေလးခြ ပံ့သကူ အ၀တ္စေလးေတြေကာက္ေကာက္


ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေရ တစ္ခါတည္း အပ္ကေလးနဲ႔ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ သကၤန္းပုိင္းေလး တစ္ ပုိင္းစာရေတာ့ အဲဒါေလး ေလွ်ာ္ဖြပ္တယ္။ ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးေတာ့မွ “သံဃႆေဒမ -ပါဘုရား” သံဃိကလွဴဒါန္းေပးတယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား) အဲဒီလုိ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြကုိ လွဴဒါန္းၿပီးၿပီလုိ႔ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့မွ အမွ် အတန္းေ၀လုိက္ျပန္ပါတယ္။ ဣဒံ ေမ ဥာတီနံ ေဟတု၊ သုခိတာ ေဟာႏၲဳ ဥာတေယာ။ “သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား ရည္စူး၍သကၤန္းလွဴဒါန္းတဲ့ေကာင္းမႈအဖုိ႔ဘာဂ တုိ႔ကုိ အေမရယ္၊ အေဖရယ္၊ အစ္ကုိႀကီးရယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ ၿပိတၱာတုိ႔အား အမွ် အမွ် ေပးေ၀ ပါ၏။ သကၤန္းဒါန အမွ်ရၾက၍ အေမတုိ႔ အေဖတုိ႔ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ ခ်မ္းသာၾကပါေစ” အဲဒါ ပရိသတ္ ဟုိက သာဓုေခၚလုိက္တာနဲ႔ တစ္ခါတည္း နတ္၀တ္ပုဆုိးေတြ ရလာ ၾကတာဗ်ာ။ သကၤန္းလွဴေတာ့ ၀တ္စရာမရဘူးလား။ ( ရပါတယ္ဘုရား ) သကၤန္းလွဴေတာ့ ဘာရသလဲ။ ( ၀တ္စရာ ရပါတယ္ဘုရား ) ကိုင္း … ပရိသတ္ေရ စားစရာရေအာင္ ဘာလွဴေပးရသလဲ။ ( ဆြမ္း လွဴေပးရပါတယ္ဘုရား ) ၀တ္စရာရေအာင္ ဘာလွဴေပးရသလဲ။ ( သကၤန္းလွဴေပးရပါတယ္ဘုရား ) သကၤန္းလွဴေပးရတယ္။ ၿပိတၱာမႀကီး ျပင္ဆင္ထားတာ ေက်ာ့ေနတာပဲ တခါတည္း။ “အမယ္ေလး ၀တ္စရာလည္း ရၿပီ။ စားစရာလည္း ရၿပီ။ သားႀကီးေရ ေန႔ဖုိ႔ လုိေသး တယ္။ အဲဒါ သားသြားၿပီးေတာ့ ေျပာဦး မင္းညီေလးကုိ”


အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ ေနာက္ေန႔က် ကုိယ္ထင္ျပၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ျပန္တယ္။ “အရွင္ဘုရား ၀တ္စရာ စားစရာလည္း ရပါၿပီ။ ေနထုိင္စရာ ဗိမာန္ေလးမ်ား လုပ္ေပး ေတာ္မူပါဦးဘုရား” အဲဒါနဲ႔

မေထရ္သူျမတ္က

ေလးတုိင္စင္ေက်ာင္း

ေလး

ပရိသတ္တုိ႔ေရ ေသးေသးေဆာက္တယ္။

ေက်ာင္းရဲ

႔အစြန္းမွာ

ေက်ာင္းႀကီးႀကီးလား။

ေက်ာင္းေသးေသးလား။ ( ေက်ာင္းေသးေသးပါဘုရား ) ေက်ာင္းေသးေသးေလး ေဆာက္မွ မွီမွာေပါ့ပရိသတ္ရဲ ႔။ တစ္ခါတည္း ဘီၾကဴဆြဲဦး အထက္ေလွ်ာက္လႊာတင္ဦး။ အလွဴခံဌာနေတြ ဖြင့္ဦး။ နိဗၺာန္ေဆာ္ေတြ ငွားဦးဆုိရင္ေတာ့ ၿပိတၱာေတြ ဒုကၡတာရွည္ေနမယ္ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရမလဲ။ တုိတုိက်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ေလးပင္တုိင္ေက်ာင္း ေလး ေဆာက္ၿပီးေတာ့ သံဃႆေဒမ - သံဃာေတာ္အား ရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္း၊ လွဴဒါန္းၿပီး ေတာ့ ပရိသတ္ အဲဒီကေက်ာင္းအလွဴေလးကုိ အမွ်ေပးေ၀လုိက္တာ ေဟာ … အေမရယ္ အေဖရယ္ အစ္ကုိႀကီးရယ္ ၿပိတၱာသုံးေယာက္တုိ႔မွာ ေနထုိင္စရာ ဘုံဗိမာန္ရသြားပါတယ္။ ပရိသတ္ေရ ဘာရသြားလဲ။ ( ဘုံဗိမာန္ ရသြားပါတယ္ဘုရား ) ဘုံဗိမာန္ရသြားရွာပါတယ္။ “ကုိင္း … သားႀကီးေရ ၀တ္စရာလည္း ရၿပီ။ စားစရာလည္း ရၿပီ။ ေနထုိင္စရာ ဗိမာန္ လည္း ရၿပီ။ တုိ႔ေသာက္စရာ ေရမရွိဘူးကြယ့္။ တစ္ခါတစ္ေလမ်ားေလ ေရဆာလြန္းလုိ႔ ေခ်ာင္းထဲသြား၊ ေရအုိင္ႀကီးက ေပ်ာက္သြားတာ။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္း ကန္ေတြ ေခ်ာင္းေတြက ေရနည္းလုိ႔ထင္ရဲ ႔ ဆုိၿပီး ျမစ္ထဲ သြားျပန္ေတာ့ အဲဒီ ျမစ္ျပင္ႀကီးက ေပ်ာက္


သြားျပန္ေရာ။ သားရယ္ အေမတုိ႔ဘ၀ ေရေလးသာရွိရင္ အားလုံးလုံေလာက္ၿပီ။ သား ေျပာပါဦး” အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ေနာက္တစ္ေန႔ ကုိယ္ထင္ျပ၊ သားႀကီးၿပိတၱာက အကူအညီ ေတာင္း။

အကူအညီေတာင္းတဲ့အခါမွာ

ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္က

သံဃာေတာ္

အရွင္သူျမတ္ တုိ႔အား ေရေလးေတြ လုိက္ၿပီးေတာ့ လွဴရွာတယ္။ ဘာလွဴသလဲ။ ( ေရလွဴပါတယ္ဘုရား ) ေရလွဴတယ္ဗ်ာ။ အဲဒါနဲ႔ ေရလွဴၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အမွ်အတန္း ေပးေ၀လုိက္တယ္။ အမွ်အတန္း ေပးေ၀လုိ႔ သာဓုလည္း ေခၚလုိက္ပါေရာ။ အဲဒီက အေမရယ္ အေဖရယ္ အစ္ကုိ ႀကီးရယ္ ၿပိတၱာသုံးေယာက္တုိ႔မွာ ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီးတစ္ခု ရသြားပါတယ္။ ဘာေရကန္ႀကီး ရသလဲ။ ( ေလးေထာင့္ကန္ႀကီးပါဘုရား ) ေလးေထာင့္ကန္ႀကီး

ပရိသတ္ေရ

ၾကာမ်ဳိးငါးပါးနဲ႔

ျပည့္စုံၿပီး

ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေသာ ေရေတြအျပည့္ရွိေသာ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ရသြားပါၿပီ။ စားစရာလည္း ရပါၿပီ။ ၀တ္စရာလည္း ရပါၿပီ။ ေနထုိင္စရာ ဗိမာန္လည္း ရပါၿပီ။ ေရ လည္း ရပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုိေသးတုန္းဆုိေတာ့ ပရိသတ္ စီးစရာ ဖိနပ္မရွိဘူး။ တစ္ရစ္ ခ်င္း တက္တာေနာ္ ပရိသတ္ေရ။ အာဟိ႑မာနာ ခၪၨာမ၊ သကၡေရ ကုသကဏၬေက။ တထာ ဘေႏၲ ပရကၠမ၊ ယထာ ယာနံ လဘာမေသ။ (ေပတ၊ ၁၇၁။) ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ကုိယ္ထင္ျပၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္တယ္။


“ညီေလး အေဖ အေမနဲ႔ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔မွာ သကၡေရ - ေက်ာက္စရစ္ေတြ ေပါမ်ားလွ စြာေသာ။ ကုသကဏၬေက - ဆူးေတြ ေပါတဲ့လမ္းမွာ။ အာဟိ႑မာနာ - သြားရတဲ့အခါမွာ။ ခၪၨမ - ေျခေထာက္ေတြ ခြင္၍ခြင္၍ သြားေနရပါတယ္။ “ဆူးစူးေတာ့ ဖေနာင့္သားေလးေတြနဲ႔ နင္းနင္းၿပီး သြားေနရတာ။ တစ္ခ်ဳိ ႔ေနရာက် ေတာ့ တစ္ခါတည္း ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီးေတာ့ သြားရတယ္။ေျခေတြကအရမ္းပူတာပဲညီေလး ရဲ

႔။

အယ္ေလး

အေမ့ေျခေထာက္ဆုိ

ကြဲလုိ႔။

အေဖ့ေျခေထာက္ဆုိ

တစ္ခါတည္း

ဟက္တက္ ႀကီးေတြျဖစ္လုိ႔ အစ္ကုိႀကီးေျခေထာက္လည္း ၾကည့္ပါဦး။ အသားမာႀကီးေတြ လုိက္လုိ႔။ ညီ ေလးရယ္ ဖိနပ္ကေလးမ်ား စြန္႔ပါဦးဘုရား” ေအာက္သံေလးနဲ႔ ေတာင္းရတာေနာ္။ “အဲဒီေတာ့

ညီေလးရယ္

အမွ်အတန္းေပးေ၀စမ္းပါဦး”

လုိ႔

ဖိနပ္ကေလးမ်ား

ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့မွ

လွဴၿပီးေတာ့

မေထရ္သူျမတ္က

သူ႔မွာ

ဖိနပ္တစ္ရံ အပုိရွိတယ္။ လႊာခ်င္းဖိနပ္ ကေလး တစ္ရံတည္း။ ဘယ္ႏွစ္ရံလဲ။ ( တစ္ရံတည္းပါဘုရား ) ေထေရာ သိပါဋိကံ လဒၶါ၊ သံေဃ စာတုဒၵိေသ အဒါ။ ဒတြာ အႏြာဒိသီ ေထေရာ၊ မာတု ပိတုစ ဘာတုေနာ။ (ေပတ၊ ၁၇၁။) ေထေရာ - မေထရ္သူျမတ္သည္။ သိပါဋိကံ - လႊာခ်င္းဖိနပ္ကေလးတစ္ရံကုိ။ လဒၶါ ရလုိက္တဲ့အခါမွာ။ သံေဃ စတုဒၵိေသ - အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွာ ရွိေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ မ်ားကုိ။ အဒါ- ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းေတာ္မူလုိက္ပါၿပီ။ ဒတြာ - လွဴၿပီးတဲ့အခါမွာ။ ေထေရာ မေထရ္သူျမတ္က။ မာတု ပိတုစ ဘာတုေနာ - အေမရယ္ အေဖရယ္ အစ္ကုိႀကီးရယ္လုိ႔ဆုိ တဲ့ ၿပိတၱာသုံးေယာက္တုိ႔အား။ အႏြာဒိသီ - အမွ်အတန္း ေပးေ၀ေတာ္မူလုိက္ပါၿပီ။


ဣဒံ ေမ ဥာတီနံ ေဟာတု - ေဟာဒီက ေကာင္းမႈသည္ အေမတုိ႔ အေဖတုိ႔ အစ္ကုိတုိ႔ ၿပိတၱာအတြက္ျဖစ္ပါေစ။ ဥာတေယာ - ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာတုိ႔သည္။ သုခိတာ ခ်မ္းသာၾကကုန္

သည္။

ေဟာႏၲဳ

-

ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္းရယ္လုိ႔။

အဒါသိ

-

ေကာင္းစြာမေသြ အမွ်ေပးေ၀ ေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း။ သာဓု …. သာဓု … သာဓုပါဘုရား

ပရိသတ္ေရ ဖိနပ္ကေလး လွဴၿပီးေတာ့ “သံဃႆ ေဒမ - သံဃာေတာ္တုိ႔အား လွဴဒါန္းပါ၏ဘုရား”ရြတ္ဆုိၿပီးေတာ့မွအဲဒီကဖိနပ္ကေလးကုိ အမွ်အတန္းေပးေ၀လုိက္သည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း အေမ့မွာလည္း စီးစရာ ယာဥ္ရပါၿပီ။ အေဖ

ၿပိတၱာမွာလည္း

စီးစရာ

ယာဥ္ရထား

ရသြားပါၿပီ။

အစ္ကုိ

ၿပိတၱာမွာလည္း

စီးစရာယာဥ္ရထား ရသြားပါၿပီ။ ပရိသတ္ ေရ စီးစရာ ယာဥ္ရထား ရမသြားဘူးလား။ ( ရသြားပါတယ္ဘုရား ) ဘယ္ဒါန အမွ်ေ၀လုိ႔လဲ။ ဖိနပ္ဒါန အမွ်ေ၀လုိ႔။ ေျပာလုိက္ပါ ဘာဒါနလဲ။ ( ဖိနပ္ဒါနပါဘုရား ) အဲဒါပရိသတ္ေရ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္လည္းပဲ လွဴၿပီဆုိရင္ အဲဒီလုိ လုံလုံေလာက္ ေလာက္ကေလး လွဴေပါ့ဗ်ာေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) “တပည့္ေတာ္ဘုရား သကၤန္းတစ္စုံပဲ တတ္ႏုိင္လုိ႔ပါ။ ထီးကေတာ့ မပါဘူး” ဆုိရင္ ၀တ္စရာေတာ့ရွိမယ္။ ေဆာင္းစရာမရွိဘူး။ “တပည့္ေတာ္ ထီးေတာ့ တတ္ႏုိင္ပါတယ္ ဘုရား။ ဖိနပ္ေတာ့ေနာင္ႏွစ္မွာပဲ” အမယ္ သူ႔ပဲ ေစာင့္ေနရမလုိလုိ။ အဲဒီၾကားထဲ အဲဒီက အလွဴရွင္ ေသသြားပါၿပီတဲ့။ သူ႔မွာ ဖိနပ္စီးစရာ ရွိပါ့မလား။ ( မရွိပါဘူးဘုရား)


အမယ္ေလး ဒုကၡေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္တုိ႔ေရ လွဴမယ့္လွဴ ကြန္ပလိေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ဆြမ္းရယ္၊ သကၤန္းရယ္၊ ေက်ာင္းရယ္၊ ေရရယ္၊ ဖိနပ္ရယ္။ ထီးေလးလည္း ထည့္ေပးလုိက္ဦးေပါ့။ ေန ပူေတာ့ ေဆာင္းဖို႔လုိ႔ေလ အဲဒီလုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေလး လွဴမွ သံသရာ က်င္လည္ရတဲ့အခါမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အက်ဳိးေပးမွာ။ အခု ဒီမွာ သားရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္က ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေရ, ဖိနပ္တုိ႔ကုိ အသီးသီး လွဴဒါန္းၿပီး အမွ်ေပးေ၀လုိက္တာ အေမ, အေဖနဲ႔ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ စားစရာ, ၀တ္ စရာ, ေသာက္စရာ, စီးစရာတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္စုံသြားၾကၿပီ။ ခ်မ္းသာသြားၾကၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သားရဟန္းကုိ ေက်းဇူးတင္လြန္းလုိ႔ သားရဟန္းထံ ကုိယ္တုိင္ လာၿပီး ေတာ့ ရွိခုိးဦးခ် ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။ မုနႎ ကာ႐ုဏိကံ ေလာေက၊ ဘေႏၲ ၀ႏၵိတု မာဂတာ။ (ေပတ၊ ၁၇၁။) ဘေႏၲ - သားေလး ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္ဘုရား။ ကာ႐ုဏိကံ - သနားျခင္း က႐ုဏာ ႀကီးမားလွစြာေသာ။ မုနႎ - ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အရွင္ဘုရားကုိ။ ၀ႏၵိတုံ - ဖူး ေျမာ္ၾကဖုိ႔ရန္။ အာဂတာ - ေရာက္လာၾကပါတယ္ဘုရားလုိ႔။ ဣတိ - ဤသုိ႔။ ဥာတကာ အေမရယ္,

အေဖရယ္,

အစ္ကုိႀကီးရယ္လုိ႔ဆုိတဲ့

ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာေတြက။

အေ၀ါစုံ

-

ေကာင္းစြာ မေသြ ေလွ်ာက္ထားၾကေလကုန္သတည္း။ သာဓု … သာဓု… သာဓုပါဘုရား ပရိသတ္ေရ

မေထရ္ႀကီးထံလာၿပီးေတာ့

မေလွ်ာက္ေပဘူးလား။ ( ေလွ်ာက္ပါတယ္ဘုရား ) ေလွ်ာက္ၾကတယ္။

သားေလး

ရဟႏၲာထံ

လာၿပီးေတာ့


တရားနာၾကား သံေ၀ဂပြား

အဲဒီက အေၾကာင္းအရာကို ပရိသတ္တုိ႔ေရ ေအာ္ … မွတ္သားစရာ ေကာင္းလြန္းလုိ႔ ဒီကေန႔ ေျပာျပတာ။ ( မွန္ပါဘုရား ) ၿပိတၱာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ပရိသတ္ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ( တဏွာေၾကာင့္ပါဘုရား ) တဏွာ ဆုိတာ ဘာသစၥာလဲ။ သမုဒယသစၥာ, ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေၾကာင္းေတြေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) တစ္နည္းေျပာရင္ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာျဖစ္တာ ေလာဘေၾကာင့္၊ ေလာဘ ဆုိတာ သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေလ၊ ေလာဘဆုိတာ ဘာသစၥာ။ ( သမုဒယသစၥာပါဘုရား ) သမုဒယသစၥာ။ အဲဒီက သမုဒယသစၥာ တဏွာေလာဘေၾကာင့္ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာ ဘ၀ ၿပိတၱာခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ ဒုကၡသစၥာႀကီး မရဘူးလား။ ( ရပါတယ္ဘုရား ) အဲဒီေတာ့ တဏွာရွိေနသမွ် ဒုကၡရွိေနမွာပဲ။ တဏွာရွိေနသမွ် ( ဒုကၡရွိေနမွာပါဘုရား ) ဒုကၡရွိေနမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့

ပရိသတ္တုိ႔

လက္ရွိရထားတဲ့

ခႏၶာဒုကၡႀကီးကုိ

၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ႔

ျဖစ္ပ်က္ ႐ႈၾကည့္ေနာ္။ ျဖစ္ပ်က္႐ႈတဲ့အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ႐ႈတဲ့ဥာဏ္က မဂၢသစၥာ၊ ႐ႈတဲ့ဥာဏ္ က


( မဂၢသစၥာပါဘုရား ) အဲဒီလုိ မဂၢသစၥာနဲ႔ ခႏၶာအရွိကုိ ဥာဏ္နဲ႔လုိက္ၿပီးေတာ့ သိေနတဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ေနာက္ဘ၀ ေနာက္ခႏၶာလာပါဦးမလား။ ( မလာေတာ့ပါဘူးဘုရား ) ၿငိမ္းမသြားဘူးလား။ ( ၿငိမ္းသြားပါတယ္ဘုရား ) ၿငိမ္းသြားတာက ဘာသစၥာ။

နိေရာဓသစၥာ။ သစၥာေလးပါး ပရိသတ္

ဒီကေန႔

ေျပာလုိက္ၿပီေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) အဲဒါကုိ သာဏ၀ါသီရဟႏၲာအရွင္ျမတ္က ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ ထားတယ္။ “ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္ရဲ ႔ အေမရယ္, အေဖရယ္, အစ္ကုိႀကီးရယ္ ၿပိတၱာေတြ ျဖစ္လုိ႔၊ တပည့္ေတာ္ အကၽြတ္တရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီဘုရား” သြားေလွ်ာက္ တယ္။ သြားေလွ်ာက္ေတာ့ ပရိသတ္ေရ ျမတ္စြာဘုရားက “ခ်စ္သား မင္းလည္း မင္းဘ၀ အေၾကာင္း သိမွာေပါ့” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေတာ့ သာဏ၀ါသီရဟႏၲာမေထရ္က “သိပါတယ္ ဘုရား” ။ “ေအး မင္းလည္း ၿပိတၱာဘ၀က လာတာကြယ္႔။ ငါဘုရား သိေနတယ္။ ပရိသတ္ ဒီရဟႏၲာေလးဟာ အရင္ဘ၀က ဘာျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ ( ၿပိတၲာျဖစ္ခဲ့တာပါဘုရား ) အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အက်ယ္တ၀င့္ တရားပြဲႀကီး ခင္းၿပီးေတာ့ ေဟာျပေတာ္မူတယ္။ တရားနာ ပရိသတ္ႀကီးဟာ နာရတဲ့အခါမွာ သံေ၀ဂေတြ ရၾကတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေကာ သံေ၀ဂမရဘူးလား။


( သံေ၀ဂ ရပါတယ္ဘုရား ) ေအာ္ … ဘာမဟုတ္တဲ့ ေလာဘေလးေတြၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္တဲ့အခါမွာ ဒုကၡေရာက္ တယ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား ) သံ သုတြာ မဟာဇေနာ အစၥႏၲသံေ၀ေဂါ ဒါသီလာဒိ ပုညကမၼနိရေတာ အေဟာသိ။ (ေပတ၊ ႒။ ၁၇၂) တံ - ထုိျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားျမြက္ေဖာ္ ေပတ၀တၱဳပါဠိေတာ္ကုိ။ သုတြာ - နာ ၾကားလုိက္ရတဲ့အခါမွာ။ မဟာဇေနာ - မ်ားစြာေသာ တရားနာပရိသတ္အေပါင္းသည္။ အစၥႏၲသံေ၀ေဂါ - ထိတ္လန္႔ေသာ သံေ၀ဂျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ၾကသည္ျဖစ္၍။ ဒါနသီလာဒိ ပုညကမၼနိရေတာ - ဒါနမွာေပ်ာ္ သီလမွာေပ်ာ္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအလုပ္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ေတာ္ မူၾကသည္။ အေဟာသိ - ေကာင္းစြာမေသြ ျဖစ္ေတာ္မူၾကေလသတည္း။

သာဓု …. သာဓု … သာဓုပါဘုရား အဲဒါ

ပရိသတ္ေရ သာဏ၀ါသီ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္ႀကီးရဲ ႔ ေဆြမ်ဳိး ၿပိတၱာ ဘယ္

ႏွစ္ေယာက္လဲ။ ( သုံးေယာက္ပါဘုရား ) အေမရယ္, အေဖရယ္, အစ္ကုိႀကီးရယ္ အကၽြတ္တရား ရမသြားဘူးလား။ ( ရသြားပါတယ္ဘုရား ) ဟုတ္တယ္။ ေတာ္ေသးတာေပါ့ ပရိသတ္ေနာ္။ ( မွန္ပါဘုရား )


ကၽြတ္လမ္းရွာတဲ့ ၾကတ္ၿပိတၱာမ်ား

တစ္ခ်ဳိ ႔ အဲဒီလုိပဲ ပရိသတ္တုိ႔ ကၽြတ္ခ်င္ လြတ္ခ်င္ၾကရွာလြန္းလုိ႔ တစ္ခါတည္း ဆြမ္း ေတြ ဟင္းေတြဖန္ဆင္းၿပီးေတာ့ သံဃာေတြပင့္တာ ရွိတယ္ကြယ့္ေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေနရပ္

လိပ္စာကုိေတာ့

မေျပာေတာ့ပါဘူး။

ဘာျပဳလုိ႔တုန္းဆုိေတာ့

အင္မတန္

ဆန္းၾကယ္လုိ႔ပါ။ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ဆြမ္းစားေက်ာင္း ဦးပၪၨင္းႀကီး ထုိင္ေနတယ္။ တစ္ပါးတည္း။

အဲဒီ

ထုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ပရိသတ္

ဒကာႀကီးတစ္ေယာက္

ေရာက္လာတယ္။ ေခါင္းေပါင္းႀကီးနဲ႔ ဦးခ်ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ “ဒကာႀကီး ဘာကိစၥတုံး” ဆြမ္းစားေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးကေမးတယ္။ “တပည့္ေတာ္ သံဃာငါးပါး ဆြမ္းကပ္ခ်င္လုိ႔ပါဘုရား” “ဘယ္နားကလဲ” “တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လမ္းကပါဘုရား။ မနက္ေစာေစာ ေလးနာရီတိတိ တပည့္ ေတာ္ကုိယ္တုိင္ လာပင့္ပါ့မယ္ဘုရား” တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ သံဃာငါးပါး စီမံထားတယ္။ ဆြမ္းစားေက်ာင္းဘုန္းႀကီးက။ မနက္ေစာေစာ ေလးနာရီေလာက္က်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ ႏြားလွည္းႀကီးနဲ႔ အဲဒီအဖုိးႀကီးပဲ ေမာင္းၿပီး ၀င္လာ တာ။ ၀င္လာေတာ့ အဲဒီမွာ သံဃာေတာ္ငါးပါး သကၤန္း႐ုံၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း လွည္းေပၚ လုိက္ပါသြားၾကတာ။ ဒကာႀကီးက လွည္းေမာင္း၊ လုိက္ပါသြားေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ သြားရင္းသြားရင္းနဲ႔ ဘယ္ေရာက္သြားတုန္းလုိ႔ုေတာ့ ပရိသတ္ ရြာအျပင္ဘက္ ေရာက္သြားတာ။ ၿခံေတြ ၀င္းေတြ နဲ႔ အဲဒီခ်ဳံႀကိဳခ်ဳံၾကား ေရာက္သြားတာ။ လွည္းလမ္းက လည္းေကာင္း၊ တစ္ေနရာေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ အဲဒီမွာ ၿခံက်ယ္ႀကီးတစ္ခုထဲကုိ လွည္းႀကီး ေမာင္း၀င္သြားတာ။


ဟာ… ေပါလုိက္တာ တစ္ခါတည္း သစ္သီး၀လံေတြ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ အုန္းပင္ ေတြ ငွက္ေပ်ာပင္ေတြ စီေနတာပဲ။ “ဒါ .. ဒကာႀကီးတုိ႔ၿခံလား” “ဟုတ္တယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ စုိက္ထားတာပါ” ပရိသတ္ေရ ေတာ္ေတာ္ပိရိတယ္ေနာ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ မ်က္စိလည္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဟုိ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အိမ္ေလးက ခပ္စုတ္စုတ္ကေလး ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းေလး။ လွည္းေပၚက ဆင္းၿပီးေတာ့ အိမ္ေပၚတက္ၾကေရာေပါ့။ ဒကာႀကီးလည္း ႏြားေတြျဖဳတ္ ေနာက္ကေန လုိက္ လာတယ္။ အိမ္ေပၚမွာ ပရိသတ္က သိပ္မမ်ားလွဘူး။ ေလးငါးေယာက္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ဆြမ္း ၀ုိင္းကလည္း ျပင္ထားတာ ဆြမ္းေတြ ဟင္းေတြ စုံေနတာပဲ။ ဟင္းေတြ ခ်က္ထားတာ ေမႊး

ႀကိဳင္ေနတာ။

အဲဒါနဲ႔

အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့

မေထရ္က

ဘုရားဦးခ်မယ္ဆုိၿပီးေတာ့

ဘုရားပုံေတာ္ ဆင္းတုရွာတာ အိမ္ေပၚမွာ မေတြ႕ဘူး။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေတြ႔လား။ ( မေတြ႔ပါဘူးဘုရား ) မေတြ႔ဘူး။ ဒါ - မွတ္ထားေနာ္။ ဒါ လွ်ဳိ ႔၀ွက္ခ်က္ေတြ၊ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ မေတြ႔ဘူး ဒါျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ ေရႊတိဂုံပုံေလးမ်ား၊ က်ဳိက္ထီး႐ုိးပုံေတာ္ေလးမ်ား ရွိမလားလုိ႔ၾကည့္။ ဒါလည္း မရွိဘူး။ ဦးခ်မလုိ႔ ရွာတာ။ အဲဒါနဲ႔ မေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ဒီအတုိင္း ထုိင္ၿပီး ေတာ့ အဲဒီမွာ အလႅာပ သလႅာပေျပာ၊ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾက၊ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးေတာ့ အႏု ေမာဒနာတရားေလးေဟာ။ “ခႏၶာငါးပါးဆုိတာ ဒုကၡသစၥာ, တဏွာေလာဘဆုိတာ သမုဒယသစၥာ, ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာရဲ ႔အေပၚမွာ ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖင့္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာ့ေနတဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါးက မဂၢသစၥာ၊ ေနာက္ဘ၀ ေနာက္ခႏၶာမရတာက နိေရာဓသစၥာ,


အဲဒီ

ေတာ့

ဒီကေန႔

ဆြမ္းဒါနေကာင္းမႈဟာ

သစၥာေလးပါး

သိျခင္းရဲ

အေၾကာင္းျဖစ္ပါရေစလုိ႔ ဆု ေတာင္း။ ၿပီးေတာ့ ဒကာႀကီးလွဴရွင္ အင္မတန္အက်ဳိးမ်ားတာ” “ မွန္လွပါဘုရား ” အားလုံးမွ ငါးေယာက္တည္းေနာ္။ “မွန္လွပါဘုရား” အဲဒီမွာ ေရစက္ခြက္ကေလးလည္း ခ်လုိ႔။ ကုိင္း … ဒကာႀကီး ေရစက္ခ်ရေအာင္ အားလုံးလုိက္ဆုိ။ ေရစက္ခ် တုိင္ေပးၿပီးေတာ့ အမွ်ေ၀လုိက္ၾကတယ္။ အမွ်သုံးႀကိမ္လည္း ေ၀ၿပီးေရာ ပရိသတ္တုိ႔ အဲဒီမွာ အိမ္ကေလးဟာ သိမ့္ကနဲ ျဖစ္သြားတာ။ အိမ္မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ ၀ါး႐ုံပင္ေခါင္ဖ်ား ေရာက္ေနတာ သံဃာငါးပါး။ အမယ္ေလး အဲဒီကုိယ္ေတာ္ငါးပါး ဘုန္းဘုန္း ခ်ီးက်ဴးတယ္။ ငါ့ထက္ေတာ္တယ္လုိ႔။ သတၱိေကာင္းတယ္။ ဘုန္းဘုန္းဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီမွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလာက္တယ္။ “ဟာ

ေဟ့ေကာင္ေတြ

တုိ႔

ဘယ္ေပၚေရာက္ေနတုန္း၊

၀ါး႐ုံပင္ႀကီးဟ

ဟာ

ေစာေစာက သီးပင္၀ါးပင္ေတြ အုန္းပင္ေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္တုံး။ တစ္ပင္မွ မရွိဘူး” ပရိသတ္ေရ တစ္ခါတည္း ဖန္ဆင္းထားတာေလ။ ကုသိုလ္လုိခ်င္လြန္းလုိ႔ ပရိသတ္ ေရ ေနာ္။ ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာေတြ။ ပရိသတ္ ဘာေတြလဲ။ “ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတ ၿပိတၱာပါဘုရား” ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတၿပိတၱာေတြ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔ ဆြမ္းကပ္ၾကတာလဲ။ ၿပိတၱာဘ၀က ကၽြတ္ခ်င္ၾက လြတ္ခ်င္ၾကလြန္းလုိ႔ေနာ္။ တကယ္ဆုိ ေက်ာင္းေတာ့ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာေနာ္။ တစ္ခါ တည္း ၀မ္းသာအားရနဲ႔ တူပါရဲ ႔ ျဖစ္လုိက္တာ။ ျဖဳန္းဆုိ ကၽြတ္လိုက္ေတာ့ ဒီမွာ ကုိယ္ေတာ္ ေတြ ၀ါး႐ုံပင္ေပၚမွာ ကုိး႐ုိ ႔ကားယား ျဖစ္ေနတာေပါ့။ “ဟာ ဒုကၡေရာက္ၿပီ”


ဆင္းလည္း မဆင္းႏုိင္ဘူး။ ၀ါး႐ုံပင္ကလည္း အျမင့္ႀကီးကုိး။ အဲဒါနဲ႔ ဒီလုိပဲ ေစာင့္ေန တာ။ ေဘးနားက လူသြားလူလာပဲ အကဲခတ္ေနရတာ။ “ဒုကၡပဲကြာ မေန႔ကလာတာ ကုိယ္ေတာ္ ဒီဒကာႀကီး ဟုတ္ကဲ့လား” အခ်င္းခ်င္းျပန္ စစ္။ “ဟုတ္တယ္ကြ ဒီအဖုိးႀကီးပဲ။ မေန႔က အ၀တ္အစားအတုိင္းပဲ။ ေခါင္းေပါင္းႀကီးနဲ႔။ ဒီေန႔လာတာေကာ ဟုတ္တယ္။” “ေစာေစာက လွည္းႀကီးမရွိေတာ့ဘူး” “မင္း ႏြားလွည္း အသာထားပါဦးကြာ။ တုိ႔ထုိင္တဲ့အိမ္ေတာင္ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိတဲ့ဥစၥာ။ အေရးထဲ မင္းက ႏြားလွည္းရွာေန။ မင္းအသာေနစမ္းကြာ။ ေနဦး လူသြား လူလာ ၾကည့္ၾကဦး။ စကားေတြ သိပ္ေပါမေနနဲ႔” အဲဒီမွာ ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးက ဆြမ္းခံသြားတာ။ “အဲဒီကုိယ္ေတာ္ေတာ့ အစစ္ဟုတ္ ေလာက္ပါရဲ ႔”ေပါ့။သပိတ္ပုိက္ၿပီးေတာ့တစ္ခါတည္းဆြမ္းခံႂကြလာတဲ့ကုိယ္ေတာ္ကုိလက္ခုပ္

တီးၿပီး

လွမ္းေခၚ။ “ေဟ့ … ကုိယ္ေတာ္ ႂကြပါဦးဘုရား ဒီကုိ” ဆုိေတာ့ ေအာက္က ကုိယ္ေတာ္က “ေဟာဗ်ာ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္ ဒီေပၚ ေရာက္ေနၾကတုန္း။ ေရွာင္လင္ ပညာ မ်ားသင္ထားၾကသလား” “ဘာ

ေရွာင္လင္မွမဟုတ္ပါဘူး

ကုိယ္ေတာ္။

ေနာက္မွ

ေျပာပါ့မယ္။

ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ ကယ္ပါဦးဘုရား” အၿပီးသတ္ သူတုိ႔က ကယ္ပါျဖစ္ေနတာ။ ဟုိၿပိတၱာေတြက ကၽြတ္သြားၿပီ။ အဲဒီလုိ ပရိသတ္ရဲ ႔ေနာ္။ “ကယ္ပါဦး ကုိုယ္ေတာ္” “ေအး ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ေန တပည့္ေတာ္ ကယ္မယ္”


ဆုိၿပီးေတာ့ အဲဒါ အိမ္ေတြကုိ သြားၿပီးေတာ့ “ဟိုမွာ ဘုန္းႀကီးငါးပါး ၀ါး႐ုံပင္ေပၚမွာ ေရာက္ေနတယ္ ဒကာႀကီးတုိ႔” “ဘယ္လုိ ေရာက္တာတဲ့တုန္း” ဒကာေတြကလည္း စိတ္၀င္စား။ “ဟာ … ေနာက္မွပဲ ေမးပါ။ ဟုိမွာ ကုိယ္ေတာ္ေတြ ၀ါး႐ုံပင္နဲ႔ ဟုိဟာ ထုိးမိေနၿပီ။ မင္းတုိ႔ျမန္ျမန္သြား” ဆုိေတာ့ အဲဒီမွာ ေလွခါးယူၿပီးေတာ့ သြားရတာဗ်ာ။ ေလွခါးေလး ေထာင္ေပးေတာ့မွ အဲဒီမွာ တစ္ခါတည္း ကုိယ္ေတာ္ေတြ ဖက္တြယ္ၿပီး ေတာ့ ဆင္းလာၾကတာ။ အသြားတုန္းကေတာ့ လွည္းနဲ႔ အျပန္က်ေတာ့ ေျခလ်င္ ကုန္း ေၾကာင္း။ အဲဒါနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆြမ္းစားေက်ာင္းေပၚက ေစာင့္ေနတယ္။ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ႀကီးက လုိက္မသြားဘူး။ လုိက္မသြားလုိ႔ ေတာ္ေသးတာ ေပါ့။ အကယ္၍ လုိက္မ်ားသြားရင္ မေထရ္ႀကီး အုိမွ ဒုကၡ၊ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ဆရာ ေတာ္ကုိ ေလွ်ာက္တယ္။ “ဒီကေန႔ အျဖစ္ကေတာ့ဘုရား ေတာ္ေတာ္လည္း ဆုိးပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ တုိ႔လည္း ဘာမွန္းကို မသိေတာ့ပါဘူး” “ေနၾကဦး ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမးဦးမယ္။ အဲဒီအိမ္ေပၚမွာ ဘုရား ေတြ႔ သလား” “မေတြ႕ဘူးဘုရား။ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ မရွိဘူးဘုရား” “ဒါျဖင့္ က်ဳိက္ထီး႐ုိးဘုရားပုံေတာ္ ပန္းခ်ီကားေလး၊ ေရႊတိဂုံဘုရားပုံေတာ္ ပန္းခ်ီ ကားေလး မရွိဘူးလား။ ဓာတ္ပုံေလးဘာေလး” “ဘာဘုရားပုံေတာ္မွ မရွိဘူးဘုရား” “ဟာ… အဲဒါဆုိရင္ ေသခ်ာၿပီ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ အဲဒါ ၿပိတၱာေတြ”


ၿပိတၱာေတြက ပရိသတ္ေရ က်န္တာတစ္ခ်ဳိ ႔ ဖန္ဆင္းလုိ႔ ရပါတယ္။ ဘုရားဆင္းတု ေတာ္ကုိေတာ့ ဖန္ဆင္းလုိ႔မရဘူး။ မွတ္ထားေနာ္။ “ မွန္ပါဘုရား ” ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘုရားပုံေတာ္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ ဖန္ဆင္းလုိ႔မရဘူး။ “အဲဒါ ဘာလဲဆုိေတာ့ ၾကတ္ၿပိတၱာလုိ႔ေခၚတယ္။ အဆင့္အတန္းရွိတယ္။ ကၽြတ္ခ်င္ ရွာလြန္းလုိ႔၊ အဲဒါ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔နဲ႔လည္းပဲ အရင္ဘ ၀က ပ႒ာန္းဆက္ရွိလုိ႔ေပါ့။ အဲ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရြးၿပီးပင့္တာပါဘုရား။ အမွ်ေ၀ၿပီးေတာ့ ကယ္တင္ခြင့္ရတာကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ ကုသုိလ္ထူးတာေပါ့” “ကုသုိလ္ ထူးတာ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ အဲဒါ ထြန္းေရႊ၀ါလိမ္းရဦးမယ္” “ဘယ္စူးလာလုိ႔တုန္းကုိယ္ေတာ္” “မေျပာပါရေစနဲ႔ေတာ့ဘုရား” ၀ါး႐ုံခက္ေတြ

စူးလုိ႔ေျပာတာေနာ္။

ကၽြတ္ခြင့္ရသြားတယ္။ ေတာ္ေသးတယ္ေနာ္။

အဲဒါ

ပရိသတ္ေရ

သူတုိ႔က


ေပ်ာ္လမ္းရွာတဲ့ ၾကတ္ၿပိတၱာမ်ား

တစ္ခ်ဳိ ႔ ၾကတ္ၿပိတၱာေတြက်ေတာ့ပရိသတ္ေရ အေပ်ာ္ရွိေသးတယ္ တဲ့။ ဆုိင္းသမား တစ္ေယာက္က

ဘုန္းဘုန္းကုိ

ေျပာျပတာ။

အဲဒီဆုိင္းသမားေတြ

ဒီကေန႔အထိ

ရွိေသးတယ္။ ပ်ဥ္းမနားမွာေနာ္။ အဲဒါ ပ်ဥ္းမနားမွာ ဘုန္းဘုန္းကုိ သူတုိ႔ေျပာျပတယ္။ တစ္ခါေတာ့ ပရိသတ္ေရ ဆုိင္းငွားတဲ့လူေတြ ေရာက္လာတာ။ ႏွစ္ေယာက္၊ သုံး ေယာက္ေလာက္၊ ဆုိင္းငွားတဲ့လူေတြက ေရာက္လာေတာ့။ “ကုိင္း ႀကိဳက္ေစ်းေပးမယ္ဗ်ာ။ ဘယ္ေလာက္ရယ္လုိ႔ လုပ္မေနနဲ႔” “ေအး ရမယ္” ဆုိၾကပါစုိ႔ဗ်ာ။ ပရိသတ္ေရ တစ္သိန္းခြဲ ႏွစ္သိန္းနဲ႔ေပါ။ “တုိ႔ကားနဲ႔လာေခၚမယ္။ မနက္ျဖန္ညက်ရင္ အားလုံးရယ္ဒီလုပ္ထားလုိက္” ဟာ ၿပိတၱာေတြက ပရိသတ္ေရ အဂၤလိပ္လုိေတြ ဘာေတြပါတယ္။ “ရယ္ဒီလုပ္ထားလုိက္ တုိ႔ကားနဲ႔ လာေခၚမယ္” အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ေနာက္ေန႔ ညေနေရာက္ေတာ့ ကုန္တင္ကားႀကီးတစ္စီး ေရာက္ လာ။ အဲဒီမွာ ဆုိင္း၀ုိင္းေတြ အကုန္တင္၊ ဗုံေတြေကာ အကုန္လုံးတင္ၿပီးေတာ့ လုိက္သြား တာ ေပါ့။ ဟာ … ဟုိက်ေတာ့ ပရိသတ္ေရ စည္ကားလုိက္တာ တစ္ခါတည္း ပြဲႀကီး ေစ်းတန္း ႀကီးေတြနဲ႔။ အဲဒီမွာ သူတုိ႔လည္း တစ္ခါတည္း အားရပါးရ တီးၾက, မႈတ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ တီး ၾက, မႈတ္ၾကၿပီးေတာ့ ေစ်းတန္းေလွ်ာက္တဲ့ေကာင္ကေလွ်ာက္၊ ၀ယ္စားတဲ့ေကာင္က ၀ယ္ စားေပါ့။ အားလုံးၿပီးၿပီဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ ေခါင္းေဆာင္ ၾကတ္ၿပိတၱာႀကီးက ေျပာ တယ္။ “ကုိယ့္လူတုိ႔ အခုည ျပန္မလား။ အခုညျပန္မယ္ဆုိရင္ ဟုိကားနဲ႔ လုိက္ပုိ႔မလုိ႔”


အဲဒီေတာ့ ဆုိင္းသမားေတြက ႏွာပူးေတြ။ အဘထေရာဂါ ရွိေသးတယ္။ ပြဲေစ်း တန္း ေလွ်ာက္ၿပီး ေကာင္မေလးေတြကုိ ငမ္းဦးမွာ။ ၿပိတၱာမေလးေတြက အကုန္ေခ်ာတယ္။ ဖန္ ဆင္းထားရင္ ေျပာတာေနာ္။ ဖန္ဆင္းထားရင္ အရမ္းေခ်ာတာ။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ႏွာပူး ထဦးမွာဆုိေတာ့ “မနက္က်မွပဲ ျပန္ေတာ့မယ္ အစ္ကုိေရ” တဲ့။ “ခင္ဗ်ားက ဘာတုန္း။ ခင္ဗ်ား ပြဲၿပီးသြားၿပီ ဆုိၿပီးေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ျမန္ျမန္ ျပန္ေစခ်င္ တာလား” မူးလာၿပီေလ ဆုိင္းသမားေတြက “မဟုတ္ပါဘူး။ ကဲ… အဲဒီလုိဆုိရင္ ေငြေခ်မယ္ဗ်ာ” ဆုိၿပီးေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ ႏွစ္သိန္းေခ်လုိက္တယ္။ အဲဒါ ရၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အိပ္

ထဲထည့္ၿပီး

ေစ်းတန္းေလွ်ာက္လည္၊

ေလွ်ာက္လည္ၿပီးေတာ့

ဆုိင္းေဘးနား

အိပ္ၾကတာ ေပါ့ဗ်ာ။ မနက္မုိးလင္းေတာ့ ပရိသတ္ေရ သူတုိ႔က ခ်ဳံေပၚမွာ ဗုံေတြက ဟုိသစ္ပင္ေတြမွာ ခ်ိတ္လုိ႔၊ ႏွဲႀကီးကလည္း သစ္ပင္မွာ ခ်ိတ္လုိ႔၊ ေစ်းတန္းႀကီးကလည္း ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ “အမယ္ေလး ဒုကၡေတာ့ ေရာက္ၿပီ။ ရြာနီးနား အလွည့္က်မွ ဟာ ပုိက္ဆံေတြ ၾကည့္ပါဦး” လြယ္အိတ္ထဲ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ပရိသတ္ေရသစ္ရြက္ေတြ ျဖစ္ေန တာ။ ကုိင္း ႏွာပူးထခ်င္ဦးဟ။ ညကျပန္ရင္ ပုိက္ဆံအစစ္ရဦးမွာ။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္သြားၿပီး လွည္းငွားၿပီးေတာ့မွ အဲဒီဆုိင္းေတြနဲ႔ ျပန္ လာခဲ့ရတာ။ အဲဒီဆုိင္းသမားေတြ ဒီကေန႔အထိ ရွိေသးတယ္ေနာ္။ အဲဒါေတြက ပရိသတ္ေရ ကုသုိလ္လုိခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဆုိင္းငွားတာ ဘာလုပ္ ခ်င္လုိ႔ ။ “ေပ်ာ္ခ်င္လုိ႔ပါဘုရား”


ေပ်ာ္ခ်င္လုိ႔။

ၿပိတၱာျဖစ္ေနတဲ့ ေၾကာင္ကေလး

အဲဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ေရ ၿပိတၱာျဖစ္ဖုိ႔က ေတာ္ေတာ္နီးစပ္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ ႔ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ေလးေတြ ရွိတယ္။ ပရိသတ္ အရမ္းခ်စ္ၾကတာေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြ, သားသမီး မရွိတဲ့ကေလးခ်စ္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြဆုိရင္ အဲဒီေၾကာင္ကေလးေတြ တစ္ ေပြ ႔ေပြ ႔နဲ႔ “သားသားေလး မီးမီးေလး” အံမယ္ ခ်စ္ေနတာ။ အဲဒါနဲ႔ ပရိသတ္ေရ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္က ေၾကာင္ေလးကုိ အရမ္းခ်စ္ တာ။ သူခ်စ္တဲ့ ေၾကာင္ကေလးက အ၀ါေလး၊ ေၾကာင္၀ါေလးေပါ့။ “မီးမီး ၀ါ၀ါေလး လာစမ္း ေမေမႀကီးဆီ” အမယ္ လုပ္ေနတာ။ အတြယ္အတာေလးေတြ သူက အရင္ေသသြားရင္ အဲဒီ ေၾကာင္ကေလးဗုိက္ထဲေရာက္မွာ။ ေတာ္ေသးတယ္ ပရိသတ္တုိ႔ေရ အဲဒီက ေၾကာင္၀ါေလး က အရင္ေသလုိ႔။ ေၾကာင္၀ါေလးက အရင္ေသသြားေတာ့ ပရိသတ္တုိ႔ေရ အဲဒီက ေၾကာင္ ၀ါမေလးက

မကၽြတ္ဘူး။

ညညဆုိလာလာေနတယ္။

အဲဒီက

ကေလးမရဲ

ေၾကာင္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့

ျခင္ေထာင္ထဲမွာပဲ

ၿပိတၱာေလးျဖစ္ေနတာေလ။

ေျခေထာက္ ပြတ္သပ္ၿပီးေတာ့ အိပ္တယ္။ “ေအာ္ .. မိ၀ါေလးနဲ႔ တူပါရဲ ႔” စိတ္ထဲက စြဲေနတာ ေကာင္မေလးက။ အဲဒီလုိနဲ႔ ေနေရာ။ တစ္ေန႔ေသာအခါက် ေတာ့ ပရိသတ္ ဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာတယ္။အဲဒီဧည့္သည္ေတြအိပ္လုိ႔မရဘူးပရိသတ္


ေရ။ ညက်ေတာ့ေလ။ အဲဒီ သူ႔သခင္မ အိပ္တဲ့ ျခင္ေထာင္ကုိ ဧည့္သည္ေတြကုိ ေထာင္ေပး ထားတာကုိ အဲဒါကုိ ေၾကာင္ၿပိတၱာမေလးက မေက်နပ္ဘူး။ သံေယာဇဥ္မ်ားေနာ္။ ေၾကာင္ၿပိတၱာမေလးက မေက်နပ္ဘူး။ မေက်နပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာလုပ္လဲဆုိ ေတာ့ ဧည့္သည္ေတြကုိ အိပ္မရေအာင္ တစ္ခါတည္း ေၾကာင္ကေလးက ဒုကၡေပးတာ။ ထ ဖမ္းလည္း မမိဘူး။ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေနာက္ ရိပ္ကနဲ ေတြ ႔ ေတြ႔ ေနရတယ္။ အဲဒါ မုိးလင္းတဲ့အခါက်ေတာ့“ခင္ဗ်ားတုိ႔အိမ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ” “ဘာျဖစ္လုိ႔တုန္း” “ေဟာဒီမွာ ေၾကာင္ၿပိတၱာရွိတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ညကေတြ႔တယ္ အိပ္လုိ႔လည္းမရဘူး။” အဲဒီအခါက်ေတာ့မွ ဟုိကေလးမေလးက “ဟုတ္တယ္ သမီးလည္း ေတြ႔ေတြ႔ေနရတယ္။ မိ၀ါေလး မဟုတ္လား။” “ဟုတ္တယ္ အ၀ါေရာင္ေလး” ေၾကာင္ၿပိတၱာေလးျဖစ္ေနတာေနာ္။ ပရိသတ္ ဘာၿပိတၱာေလးလဲ။ “ ေၾကာင္ၿပိတၱာေလးပါဘုရား ” ေၾကာင္ၿပိတၱာေလး ပရိသတ္ အရမ္းသံေ၀ဂရဖုိ႔ေကာင္းတာ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့မွ သံဃာေတာ္ငါးပါး ပင့္ၿပီးေတာ့ ဆြမ္းကပ္အမွ်ေ၀လုိက္တာ။ အဲဒီေတာ့မွ ေၾကာင္ေလး မလာေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေရ ေသသူကုိ ရည္စူးၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့အခါမွာ နံပါတ္ (၃) ျဖစ္တဲ့ အဂၤါက သီလရွိတဲ့အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အေရးမႀကီးဘူးလား။ “ အေရးႀကီးပါတယ္ဘုရား ” အဲဒါ ပရိသတ္ တစ္ပါးတည္း ဘယ္ေတာ့မွ မပင့္နဲ႔ေနာ္။ စိတ္ခ်ရေအာင္ အနည္းဆုံး ဘယ္ႏွစ္ပါး ပင့္မလဲ။


“ ငါးပါးပါ ဘုရား ” ငါးပါးေတာ့ပင့္ပါလုိ႔။ ဒီအထဲမွာ တစ္ပါးပါးကေတာ့ ျပည့္စုံေလာက္ပါတယ္ေနာ္။ “ မွန္ပါဘုရား ” ငါးပါးလုံးမွ ဟုိဒင္းျပဳေနရင္ေတာ့လည္း ဆယ္ပါးေပါ့။ အဲဒါ ပရိသတ္ေရ အေရးႀကီး တယ္ေနာ္။ “ မွန္ပါဘုရား ” ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္ျဖစ္ေတာ္မူၾကတဲ့ တုိ႔ဒကာ ဒကာမအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေသာ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရခိုက္မွာ ရပ္ျပစ္ ရွစ္ပါးမွ ကင္းလြတ္ၿငိမ္းေအးရေလေအာင္ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာတရား ပြား မ်ားအားႀကိဳးစားအားထုတ္ေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား


နိဂုံးေမတၲာ ဆုေေတာင္းလႊာ

ဣတိ ဓမၼံ ေဒေသေႏၲန၊ ယံ တံ အဓိဂတံ မယာ။ ေတန သေဗၺ သုခါယႏၲဳ၊ ဇနာ ဣ႒သမဂႌေနာ။ ေမ မယာ - ေဒသကပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိသမုတ္ အကၽြႏ္ုပ္သည္။ ဣတိ ၀ုတၱနေယန ယခု ေဟာၾကားခဲ့ၿပီးေသာ ပါဠိေတာ္အစဥ္ အ႒ကထာအစဥ္ျဖင့္။ ဓမၼံ - သာဏ၀ါသီေထရ ေပတ၀တၳဳကုိ အမည္ေပးထားေသာ “တံငါသည္သား ရဟႏၲာ” လုိ႔ေခၚတဲ့

ဓမၼကထာ

ေဒသနာကုိ။ ေဒေသေႏၲန - သိၾကပါေစ၊ က်င့္ၾကပါေစလုိ႔ဆုိတဲ့ ေစတနာေမတၱာေၾကာင့္ ေဟာေပးလုိက္ရသည့္အတြက္တာေၾကာင့္။ ယံ မဟာပုညံ - အၾကင္တရား ေဟာလုိ႔ ရရွိတဲ့ ဓမၼဒါနကုသုိလ္ထူးကုိ။ အဓိဂတံ - ေကာင္းစြာမေသြ ရလုိက္ပါေပၿပီ။ တုေမွဟိပိ - တရားခ်စ္ခင္ စိတ္ေကာင္း၀င္ၾကကုန္ေသာ သင္သူေတာ္စင္ တရားနာ ပရိသတ္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းလည္းပဲ။ ယံ မဟာပုညံ - အၾကင္တရားနာလုိ႔ ရရွိၾကလုိ႔ ဓမၼႆ၀နကုသုိလ္ထူးကုိ။ အဓိဂတံ - ေကာင္းစြာမေသြ ရရွိၾကပါေပၿပီ။ ေတန - ထုိသုိ႔ ရၾက ေသာ ဓမၼဒါနဓမၼႆ၀န ဘာ၀နာမယ ပုညႀကိယာကုသုိလ္ထူးေၾကာင့္။ သဗၺဇနာ - သင္ သူေတာ္စင္တရားနာပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္တကြ

လူနတ္ျဗဟၼာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္။

သမဂႌေနာ - အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ဣ႒အေထြေထြ က်က္သရေမဂၤလာ အျဖာ ျဖာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။ သုခါယႏၲဳ - ယေန႔မွစ၍ နိဗၺာန္ရသည့္ ဘ၀ကာလ တုိင္ေအာင္

စိတ္ရႊင္လန္း၍

က်န္းက်န္းမာမာ

ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ

ရွိေတာ္မူၾကကုန္ပါ

ေစသတည္း။

သာဓု … သာဓု….သာဓုပါဘုရား

တံငါသည္သား ရဟႏၲာတရားေတာ္ ၿပီးပါၿပီ


Fisherman's Son  

Dhamma Talk By Kyaik Hto Sayadaw

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you