Page 1


Inngangur Foreldrasamtökin Vímulaus æska eru starfandi fyrir alla lands­ byggðina. Samtökin voru stofnuð 20 september 1986. Vímulaus æska rekur Foreldrahúsið í Borgartúni 6 í Reykjavík. Samtökin sinna námskeiðahaldi og ráðgjafaþjónustu fyrir ­fjöl­skyldur sem eiga börn og unglinga í einhverskonar vanda. Þjónustan er fjölbreytt og er unnið með ýmiskonar vandamál, t.d vímuefnavanda, einelti, félagslega erfiðleika og hegðunarvanda.


Fjölskylduráðgjöf Fjölskylduráðgjöfin í Foreldrahúsi er ætluð foreldrum og börnum í vanda. Í henni starfa sálfræðingur og vímuefnaráðgjafar og lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða ráðgjöf . Boðið er uppá sálfræðiþjónustu, ráðgjöf og meðferð barna og unglinga með hegðunar- og /eða áfengis- og fíkniefnavanda. Meðferð vegna almennrar vanlíðunar og geðraskanna depurðar, kvíða, félagslega einangrun,einelti, samskiptaerfiðleika í fjöl­ skyldunni ofl. Ráðgjöfin er annars vegar í formi einstaklingsviðtala og hins vegar í formi hópavinnu. Í Foreldrahúsi er einnig veitt ráðgjöf til unglinga sem eru að kljást við vímuefnavanda. Ráðgjöfin er í formi einstaklingsviðtala. Þar er unnið með unglingnum á þeim sem stað sem hann er staddur að hverju sinni og markmiðið að fá einstaklingin til að hætta neyslu vímuefna. Málin eru allt frá því að vera stutt inngrip í fikt unglings til langavarandi vímefnavanda. Ráðgjafinn veitir stuðning og leiðbeinir skjólstæðingum í átt að viðeigandi úrræðum að hverju sinni.


Foreldrahópar Hjá Foreldrahúsi eru stuðnings/meðferðarhópar fyrir foreldra sem eiga eða hafa átt börn í vímuefnavanda. Hóparnir hittast undir handleiðslu ráðgjafa þar sem unnið er að því að efla foreldra og styðja við þá. Markmið með stuðningshópunum er að styðja við foreldra og að efla þá í að takast á við það að eiga barn eða hafa átt barn sem notar fíkniefni. Í stuðningshópunum er unnið með þær erfiðu tilfinningar sem foreldrar fara í gegnum, sjálfsmynd foreldra elfd og foreldrum veittar þær upplýsingar sem þeir þurfa varðandi úrræði fyrir barn í vímuefnaneyslu. Í stuðningshópunum er leitast við að mæta hverjum og einum á einstaklingsmiðaðan hátt, því þó allir séu að takast á við sama vandan eru einstaklingar ólíkir og með ólíkar þarfir. Stuðnings­ hópurinn er mjög öflugt verkfæri fyrir foreldra til þess að rjúfa þá einangrun sem oft fylgir því að eiga barn í neyslu. Jafnframt eru foreldrahóparnir mikilvægur stuðningur við foreldra sem eiga barn í vímuefnameðferð eða eru að taka á móti barni heim eftir að það líkur vímuefnameðferð.


Stuðningshópur unglinga Stuðningshópurinn er úrræði fyrir unglinga á aldrinum 15-20 ára sem átt hafa við vímuefna vanda að stríða. Hér fá þau stuðning, aðhald og leiðsögn um hvernig skal takast á við lífið án vímuefna eftir að meðferð líkur. Stuðningurinn samanstendur af hópmeðferð, einkaviðtölum og samveru um helgar. Hist er einu sinni í viku í hóp þar sem borðað er saman og svo er klukkustundar grúbba þar sem farið er yfir líðan, áhættur, hindranir og aðra hluti sem koma upp í daglegu lífi. Allir skjólstæðingar hafa kost á að koma í einkaviðtal hjá sínum ráðgjafa og hafa einnig aðgang að ráðgjöfum í síma 24 stundir á dag.


Námskeið og fræðsla fyrir foreldra Vímulaus æska- foreldrahús stendur fyrir námskeiðum og fræðslu fyrir foreldra. Sjálfstyrkingarnámskeið, uppeldisnámskeið og fræðsla fyrir alla foreldra. Námskeiðin miða að því að efla sjálfsmynd og færni foreldra í uppeldishlutverkinu. Námskeið þessi eru bæði í senn mikilvæg þegar kemur að forvörnum sem og að styðja við hæfni foreldra til þess að takast á við vanda þegar hann kemur upp.


Viltu gerast félagi í Vímulausri æsku - Foreldrahúsi? Með því að fylla út einfalt form á vef samtakanna, www.vimulaus.is gerist þú félagi í Vímulausri æsku – Foreldrahúsi. Þá færðu reglulega sendar í tölvupósti, fréttir af starfseminni og viðburðum á þeirra vegum. Árgjald til samtakanna er nú krónur 2.000.

Viltu styrkja starf samtakanna? Þeir sem vilja styrkja starf Vímulausrar æsku - Foreldrahúss með fjárframlagi geta lagt beint inná reikning samtakanna í gegnum netbankann: Kennitala: 560586-1329 Banki: 0101-26-7468 Einnig er hægt að styrkja starfsemina með skuldfærslu af greiðslu­ korti gegnum örugga greiðslumiðlun hjá DalPay. Hægt er að velja um eingreiðslu eða reglubundna skuldfærslu af greiðslukorti; mánaðarlega, ársfjórðungslega, hálfsárslega eða einu sinni á ári.


Foreldrasíminn Þegar daglegri starfsemi lýkur tekur foreldrasíminn 581-1799 við, en hann er opinn allan sólarhringinn. Síminn hefur verið opinn fyrir foreldra og aðstandendur barna síðan 1986 og hefur allar götur gengt sama hlutverki; að koma til aðstoðar vegna barna í vanda. Í gegnum árin hafa foreldrar hringt með hvers konar mál og hafa ráðgjafar símans leiðbeint öllum eftir bestu getu.

Foreldrahus upplysingabaeklingur  

Upplysingar um starfssemi Foreldrahuss, Borgartuni6, Reykjavik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you