Page 1

3 klasė -užduotys

1.

apie varniuką. 2 t.

Kuri iš šių figūrų išsiskiria?

1

2

3

5

4

6

1

A 1 2.

B2

C 4

D 6

E5

Tu matai spyną. Ant jos šono atvaizduotos geometrinės figūros. Įsižiūrėk, kokia tvarka keičiasi figūros ir įspėk, kokios formos išpjovos paslėptos po plokštele. Tada galėsi atrakinti spyną. 2 t. A

B

C

D

E www.vims.lt


3. Apskaičiavęs 3+3-3+3-3+3-3+3-3+3, gausi: 2 t. A0

B3

C6

D9

E 31

4. Rasa pirko tris gėles ir už jas visas tris sumokėjo 5 Lt 49 ct. Gėlių kainos pateiktos lentelėje. Kurias tris gėles pirko Rasa? 2 t. Gėlės Rožės Tulpės Kardeliai Ramunės

Vienos gėlės kaina (Lt) 3,50 2,25 1,88 0,99

A vieną rožę ir dvi tulpes B dvi rožes ir vieną kardelį C tris tulpes D dvi tulpes ir vieną ramunę E du kardelius ir vieną ramunę

5. 6 val. ryto oro temperatūra buvo -4°C. Kiekvieną valandą ji pakildavo po 2°C, kol 11val. pasiekė +6°C. Kokia oro temperatūra buvo 9val.? 2 t.

A -2°C B 0°C C +2°C D +4°C

www.vims.lt

E +6°C


6. Varnos Albertinos gimtadienis buvo penktadienį, o varnos Petronės – už 30 dienų. Kurią savaitės dieną bus Dovydo gimtadienis? 3 t. A pirmadienį

B trečiadienį

C penktadienį

D sekmadienį

E šeštadienį

7. Kokį skaičių reikia atimti iš 140, norint gauti 200 ir 74 skirtumą? 3 t. A 24

B 136

C 266

D 14

E 66

8. Lentelėje pateiktas skrydžių Stokholmas – Barselona – Stokholmas tvarkaraštis. Varna Albertina skrenda lėktuvu iš Stokholmo į Barseloną. Kiek laiko truks jos skrydis? 3 t. Skrydžių Stokholmas- Barselona TVARKARAŠTIS Stokholmas – Barselona Išvyksta iš Stokholmo

18.45

Atvyksta į Barseloną

22.10

Barselona – Stokholmas Išvyksta iš Barselonos

20.45

Atvyksta į Stokholmą

00.05

A 3 val. 20 min. B 2 val. 35 min.

C 2 val. 25 min. D 3 val. 25 min. E 3 val. 35 min.

www.vims.lt


9. Tėtis nusivedė 4 vaikus į spektaklį „Varniuko kelionės“. Bilietai suaugusiems kainavo du kartus brangiau nei vaikams. Tėtis už 5 bilietus sumokėjo 60 Lt. Kiek kainavo vaikiškas bilietas? 3 t. A 8 Lt

B 10 Lt

C 12 Lt

D 15 Lt

E 20 Lt

10. Kiek brėžinyje trikampių?

3 t.

A 10

B6

C8

D9

E 12

11. Lukas išėjo į treniruotę, kuri prasidėjo 15.30 h. Treniruotė truko 50 minučių. Praėjus 2 penktadaliams treniruotės laiko į svečius atskrido varniukas. Kada tai įvyko? 4 t. A 15.30 h B 15.50 h C 16.00 h

www.vims.lt

D 16.50 h

E 15.45 h


12. Varniukas Karkius surašė reiškinius. Apskaičiuok jų reikšmes ir nurodyk didžiausią gautą lyginį skaičių. 4 t. A 7∙1+3∙4 B 7 ∙ (1+3) ∙ 4 C 7 ∙ (1+ 3 ∙ 4) D (7 ∙1 + 3) ∙ 4 E 7 ∙ 1 + (3 ∙4 )

13. Dviženklio skaičiaus skaitmenų suma lygi didžiausiam vienaženkliui skaičiui, o dešimčių skaitmuo – dviem mažesnis už sumą. Koks tas skaičius? 4 t.

A 72

B 27

C 81

D 36

E 45

14. Tomas, Simas ir Laurynas iš mokyklos kartu eina namo. 25 min jie eina kartu iki Lauryno namų. Tada Tomas ir Simas 10 min eina iki Simo namų. Po to Tomas dar 5 min eina iki savo namų. Kada berniukai turi išeiti iš mokyklos, kad Tomas namie būtų 15 h 20 min? 4 t. A 13 h 40 min B 13 h 55 min C 14 h 10 min D 14 h 40 min

www.vims.lt

E 14 h 45 min


15. Vytautas su tėčiu autobusais išvažiavo priešingomis kryptimis. Po 2 valandų tarp jų buvo 180 km atstumas. Koks atstumas tarp jų bus po 5 valandų? 4 t. A 90 km B 450 km C 550 km

D 120 km E 650 km

16. Varna Albertina ieškojo maisto. Kas 40 savo žingsnių rasdavo grūdą. Varnos žingsnis yra 20 cm, o rado ji 20 grūdų. Kokį atstumą ji nužingsniavo nuo pirmo iki paskutinio grūdo?

A 160 m

B 140 m

C 80 m

D 16 m E 120 m

5 t.

17. Skaičių suma keturkampyje 60. Kiek dar randi tokių keturkampių, kurie nesusikerta tarpusavyje? 5 t. 18 25 16 7 0 3 2

13 17 33 4 46 11 44

14 16 4 11 33 22 11

A5

B3

6 51 19 26 17 8 9

C6

9 14 7 3 14 13 20

4 16 45 5 15 24 7

D4 E8

www.vims.lt

10 30 33 28 7 4 30


18. Tėvas Jonas vyresnis už sūnų Tomą 4 kartus. Sudėję jų metus, mes gausime 50. Po kelerių metų tėvas bus 3 kartus vyresnis už sūnų? 5 t. A po 5 m.

B po 3 m.

C po 10 m. D po 15 m.

E po 2 m.

19. Jei šiuos reiškinius užrašytume reikšmių didėjimo tvarka, kuris iš jų būtų ketvirtas? 5 t. A a-b

B a-b+10

C a+b+10

D a-b+40

E a-b-50

20. Koks nubraižytos figūros plotas? 3cm

5 t.

12 cm

10 cm

15 cm

20 cm

A 250 cm²

B 250 cm

C 420 cm²

www.vims.lt

D 220 cm²

E 220 cm


21. Arklys sveria 750 kg, o žirafa 250 kg lengvesnė už arklį. Stumbras 150 kg sunkesnis už arklį. Afrikos strutis 370 kg lengvesnis už žirafą. Tigras 2 kartus sunkesnis už Afrikos strutį. Kiek stumbras sunkesnis už tigrą? 6 t.

A 600 kg B 380 kg C 720 kg D 150 kg E 640 kg

22. Vytauto tėvai pirko kiliminę dangą trims kambariams iškloti. Kiliminės dangos plotis 2 m. Kiekvieno kambario plotis 4 m, vieno kambario ilgis 5 m, antro – 6 m, o trečiojo – 7 m. Kiek metrų kiliminės dangos reikės visiems trims kambariams iškloti?

A 22 m

B 18 m

C 36 m

D 32 m

E 72 m

6 t.

23. Varniukas nusprendė aplankyti 11 savo draugų pabelsdamas jiems į langą. Kiekvienas skrydis jam truko 2 minutes. Nuo pirmo lango jis padaro 4 skrydžius, tada sugrįžta vieną skrydį atgal įsitikinti, ar tikrai pasibeldė ir vėl taip pat 4 skrydžiai į priekį ir vienas atgal ir taip toliau kol pasibeldė į visų langus. Per kiek laiko varniukas aplankė savo draugus?

A 26 min

B 28 min C 16 min D 30 min E 20 min

www.vims.lt

6 t.


24. Julija kieme pabėrė saulėgrąžų. Atskrido varna Veronė, sulesė ketvirtadalį saulėgrąžų ir nuplasnojo. Tuomet atskrido varna Petronė, kuri sulesė ketvirtadalį likusių saulėgrąžų. Po varnų apsilankymų kieme liko 9 saulėgrąžos. Kiek saulėgrąžų pabėrė Julija? 6 t. A 14

B 16

C 18

D 20

E 22

25. Kol Saulius suvalgo 3 mandarinus, per tą laiką Jonas suvalgo – 4. Visą valandą berniukai valgė kartu ir iš 19 mandarinų liko tik 5. Kiek mandarinų suvalgė Saulius?

A6

B8

C 10

D 12

www.vims.lt

E 14

6 t.

3%20klases%20vmo%202013  

http://www.vims.lt/failai/MUSU%20PROJEKTAI/VMO/3%20klases%20vmo%202013.pdf