Page 1

ПРОМОЦИОНАЛЕН

ЮНИ

КАТАЛОГ КАТАЛОГ

КАТАЛОГ

КАЧЕСТВОИОТГОВОРНОСТ

Промоционалнит еоферт иважатот01. 06. 2012до30. 06. 2012


ЛИДЕРНАПАЗАРАЗАКЛИМАТИЧНАТЕХНИКА КлиматикFuj i t su ASYG 12LE

-Инверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Ст илениелег ант ендиз айн -Запомещения2030к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

1 34 9лв.

КлиматикPanasoni c CS/CUE12MKEEconavi

-Инверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещения2030к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

1 54 9лв.

КлиматикPanasoni c CS/CUYE12MKX

-Инверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещения2030к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

1 1 4 9лв. 999лв.

КлиматикDAI KI N FTXN50K

-Инверт оренк лимат ик -Ик ономичен -Запомещения3040к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

1 7 90лв. 1 57 9лв.

КлиматикShar p AY/XP12LSR

-Инверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещения2030к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

1 2 4 9лв.

*Споменат ит епог орек вадрат у рис аз ас т андарт навис очинанапомещениет о2, 6мет раис аориент ировъчни.

Промоционалнит еоферт иважатот01. 06. 2012до30. 06. 2012


ЛИДЕРНАПАЗАРАЗАКЛИМАТИЧНАТЕХНИКА КлиматикToshi baRas13 КлиматикToshi baRas10 PKVPESuperDai sei kai 5 PKVPESuperDai sei kai 5

-Хиперинверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещения2030к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

2 4 4 9лв.

-Хиперинверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещениядо20к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

22 4 9лв.

КлиматикGREE ACS12Hummer

-Конвенционаленк лимат ик -Енерг иенк ласD/ D -Запомещения2030к в. м БЕЗПЛАТ ЕН МОНТ АЖ

639лв. 589лв.

Е КООФЕ РТ АОТВИМАКС Върнистариясиклиматики вземиновс15% отстъпка

Ак ок лимат ик ътенеработ ещ,раз меранаот с т ъпк ат ащес еопределис леддиаг нос т ицираненапроблема.

КлиматикMi t subi shi El ect r i cMSZGE25VA

-Инверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещениядо20к в. м

1 54 9лв. 1 1 99лв.

КлиматикMi t subi shi El ect r i cMSZGE35VA

-Инверт оренк лимат ик -Енерг иенк ласА/ А -Запомещения2030к в. м

1 84 9лв. 1 4 4 9лв.

*Споменат ит епог орек вадрат у рис аз ас т андарт навис очинанапомещениет о2, 6мет раис аориент ировъчни.

Промоционалнит еоферт иважатот01. 06. 2012до30. 06. 2012


ЛИДЕРНАПАЗАРАЗАКЛИМАТИЧНАТЕХНИКА КонвекторAdax Gl amoxTPA20ET

-Мощнос т2000W -Елек т ронент ермос т ат -Запомещенияок оло20к в. м.

284лв.

КонвекторAdax Gl amoxTPA15DT

-Мощнос т1500W -Диг ит алент ермос т ат -Запомещенияок оло15к в. м.

360лв.

КонвекторAdax Economi cVP1115KT

КонвекторAdax Economi cVP1120KT

-Мощнос т1500W -Мощнос т2000W -Елек т ромех аничент ермос т ат -Елек т ромех аничент ермос т ат -Запомещенияок оло15к в. м. -Запомещенияок оло20к в. м.

1 4 7лв.

Влаг озащитенпанелза баняAdaxVPS906KT

-Мощнос т600W -Елек т ромех аничент ермос т ат -Запомещенияок оло6к в. м.

1 7 1лв.

Влаг озащитенпанелза баняAdaxVPS904KT

-Мощнос т400W -Елек т ромех аничент ермос т ат -Запомещенияок оло4к в. м.

1 4 8лв.

1 35лв.

*Споменат ит епог орек вадрат у рис аз ас т андарт навис очинанапомещениет о2, 6мет раис аориент ировъчни.

Промоционалнит еоферт иважатот01. 06. 2012до30. 06. 2012


Националент елефонз адирек т нипоръчк и070014711 ( наценат анаединг радс к ираз г овор)

Маг аз инз ак лимат ици" Сливница" бу л.Сливница146 т елефон:02/ 8310113;0893493892 Маг аз инз ак лимат ици" Младос т " ж. к .Младос т 2,бл.262,Mаг аз инД1 т елефон:02/ 8759000;0899551552

Маг аз инз ак лимат ици" Лоз енец" ж. к .Лоз енец,у л.Биг ла6 т елефон:02/ 8680572;0898772771 Ск ладовабаз аимаг аз инз ак лимат ици ж. к .Крас наПоляна,у л.Синивир15 т елефон:02/ 4683032;0894668288

Vimax klimatici - promocionalen katalog za 2012  
Vimax klimatici - promocionalen katalog za 2012  

promocionalen katalog