Page 1

Kommunikationsdesign PrĂŚsentation af emne - Anne, Camilla H., Camilla N., Mia og Katrine


Konfirmationsforberedelse


How might we’s.. •  HMW communicate the values of the church to a broader public? •  HMW address the tabu of religion in the church? •  HMW change the perception of the preparation of confirmation? •  HMW make the church more available? •  HMW change the focus of religious education? •  HMW examine how children relate to religion? •  HMW use technology to make the church more interesting? •  HMW make young people interested in going to church?


Centrale citater

- fra artikel “Præsten er faktisk ret nice!” af Sonja Sabinsky

"   “Undersøgelser viser (…), at de voksne, der husker

konfirmationsforberedelsen som en god tid, er mindre tilbøjelige til at melde sig ud af folkekirken end de, der har negative erindringer.” (Søren Østergaard, leder af Center for ungdomsstudier og religionspædagogik)

"   Om nutidens konfirmander:

“Konfirmationsforberedelsen gør dem ikke mere troende. Langt de fleste vil formentlig kun dukke op i kirkerummet ved højtider som dåb, konfirmation, bryllup og bisættelse, hvis udviklingen ikke vender.”


fortsat… "   “Jeg tror vi skræmmer dem. De sidder som 13-årige i

kirken og tænker, at det her er så møgkedeligt, at når vi har betalt prisen, er kommet her otte gange og er blevet konfirmeret, så kommer vi først igen, når vi er tvunget til det.” (Tove Fergo, sognepræst på Amager og Venstres tidligere kirkeminister) "   “Jeg ser sådan på det, at kirken ikke skal være fremmed

for dem, hvis de skulle få lyst til at komme i den igen.” (Hanne Juhl Jakobsen, sognepræst)


Potentialer/problemstillinger •  Hvad handler konfirmationsforberedelsen om for de unge? !  Handler det bare om en stor fest og gaver? !  Kan man få de unge til at interessere sig mere for kristendommen

og det de rent faktisk siger ja til ved konfirmationen?

•  Hvordan kan man skabe en positiv oplevelse i forbindelse med

konfirmationsforberedelse, som de unge evt. kan have med i deres videre liv?

•  HMW change the perception of the preparation of

confirmation?

- Herunder ønsker vi at undersøge en god og dårlig oplevelse af konfirmationsforberedelse hvor vi vil identificere de punkter man kan forbedre.


Aftale "

Følge en konfirmationsforberedelse

"

Kontakt til Skt. Nicolais kirke – herunder en præst ! 

Torsdag morgen?

"

Evt. snakke med nogle af de unge mennesker

"

Observere og registere


Overraskelser "   I erkendelse af den ændrede situation med folkeskoleloven

af 1975 og det almindelige traditionstab omkring kirke og kristendom i børneforældregenerationen blev et privat forslag til udvidelse af sognets obligatoriske tilbud om konfirmationsforberedelse i 1986 til ”den indledende konfirmationsforberedelse”. Med anordningen af 199417 blev det til et egentligt folkekirkeligt dåbsoplæringsinitiativ, der kan etableres, når præst og menighedsråd er enige om det. Siden 1994 har det udviklet sig, således at gennemsnitligt knap 40 % af alle børn i 3.-4.klasse deltager på landsplan.

"

http://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/PDF_filer/ Daabsoplaeringsudvalgets_rapport_2010.pdf


Interview "

Uhåndgribeligt

"

Kreativitet

"

Præstens indlevelse

"

Skabe tilhørsforhold

Præsentation gruppe 1. Dag 3  

Folkekirken 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you