Page 1

2010

Eg ser dei i syningom... Tekst og foto: Per Jordhøy Men er dei alltid eins å sjå, slik Ivar Aasen hevdar i diktet? Det kjem sjølvsagt an på kva ein legg i det. Sikkert er det iallefall at fjella våre opptrer i ulike forkledningar til alle årstider. Og bra er det, slik at sysnsopplevinga ikkje er akkurat den same på kvar fjelltur.. Sikkert er det også at ”dei gamle gode kollarne, dei standar like traust” – og at ”dei gode gamle nutarne dei gjera hugen glad”…

Sommarblåner mot Sølnkletten

Hauststemning ved Gjendehøe

Desembersol over Snøhetta

43

Villreinen 2010 side 43