Page 1

2010

Dette er årgang nr. 25 av VILLREINEN - og vi har grunn til å feire! Årboka VILLREINEN har stor anseelse og er den eneste publikasjonen som formidler ny kunnskap om grådyra i den norske fjellheimen. Det hele startet i 1986, og siden har VILLREINEN kommet ut hvert eneste år - til glede for rettighetshavere, forvaltere, jegere og folk flest som liker å ferdes over tregrensa. For 25 år siden startet også arbeidet med å forme Villreinrådet som organisasjon for områder og nemnder. Nå har et kvart århundre gått, og vi står sterkere i dag enn i 1986. Vi jobber alle for villreinens beste - og det skal vi gjøre også i årene som kommer.

Setesdal Ryfylke villreinområde Våmur-Roan villreinområde Villreinnemnda for Setesdalsområdet Brattefjell-Vindeggen villreinområde Blefjell villreinområde Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde Hardangervidda villreinområde Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Fjellheimen villreinområde Nordfjella villreinområde Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen Vest-Jotunheimen villreinområde Sunnfjord villreinområde Førdefjella villreinområde Svartebotnen villreinområde Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

Ottadalsområdet Villreinnemnda for Ottadalen Snøhetta villreinområde Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Rondane Nord villreinområde Sølnkletten villreinområde Tolga Østfjell villreinområde Tolga kommune (nemnd for Tolga Østfjell) Forollhogna villreinområde Villreinnemnda for Forollhogna Sysselmannen på Svalbard (forvaltningsansvar for Svalbardreinen)

Foto: Arne Nyaas

124

Villreinen 2010 side 124  
Villreinen 2010 side 124  
Advertisement