Page 1

VILLREINEN 1997

Få kvinner med I villreinforv altnin s a ! Fortsatt er villreinforvaltninga, i hvertfall fra grunneiersida, mannsdominert, og en skal lete vel og lenge f6r en treffer den første kvinna som er med i et villreinutvalg. SnØhettautvalget er et unntak, her har Kari Lothe fra Lesja innehatt sekretær- og kassererjobben de siste åra. Men ho er heller ikke valgt, men engasjert i jobben. Forresten passer ho veldig godt i denne funksjonen: særs interessert iutmarksforvaltning, glad i naturen og

i Lesja fjellstyre som disponerer over 1614 kmt utmark (Lordalen statsallmenning på 566 km' og Dalsida på 1048 er forpvrig sekretær

IF

,"#

Til venstre Kristin Meli Storhaug, Vingelen, medlem av Forelhogna villreinnemnd og Kari Lothe, Lesja, sekretær for Arbeidsutvalget for Snøhetta villreinområde.

km')! Ser

vi derimot på den offentlige

del av villreinforvaltninga, kan vi her telle opp et par håndfulle kvin-

i villreinnemndene. Dette kommer nok av kjBnnskvoteringsbestemmelsene og at det innenfor kommunene er med kvinner i styre ner

og stell! Hvorfor ikke benytte noen av disse interessante kvinnene

i den

private forvaltninga?

Da Villreinrådet i

samarbeid

med DN i nov./des. 1996 arrangerte

kurs for villreinutvalg og villreinnemnder. var disse fem kvinnene de eneste vi fant blant bortimot 80 Tersr/roro: JoN J deltakere!

Fra venstre: Laila Kvellestad, Aurland, medlem av Nordfjella villreinnemnd, Ashild Eikefet Lien, Eidslandet, medlem av Fjellheimen villreinnemnd og Bjørg Lindvik Medhus, Eidfjord, medlem av Hardangervidda villreinnemnd.

Mange av oss har vel opplevd det storslagne og mektige ved synet av villrein i fjella! Det har også maleren som har malt dette bildet erfart - vi ser det på alle

detaljene han har fått med fra fjellheimen og dyra. Atferden hos det enkelte dyret i flokken som hviler, er så typisk for en flokk som ikke er uroa. Hvem maleren er? Jo, det er Magne Håland med adresse Mariholtveien 100, 1473 Skårer.

Han er en av våre fremste villmarksmalere, med motiver fra den urnorske villmarka, den som vi gleder oss over og tar med oss inn i våre hjerter! Jon J.

70

Villreinen 1997 side 70  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you