Page 1

VILLREINEN 1996 de bedding, sjøl om det var midt i jakttida med stort press av jegere som hadde behov for hjelp. Vi hører hva Bergsland har å si om

kontrollskyting med Federal 180 grain ga denne gang 23x33 mm. Igjen var det en som stakk seg litt ut. Fire av skuddene lå faktisk inn-

våpenet:

om 23x15 mm. Altså et våpen med helt andre egenskaper enn det som

-

Jeg har egentlig liten erfaring

med mod. Seven, synt. stainless, da

denne er ny på markedet. Generelt er Remington kjent for gode og stive låskasser som bl.a. blir brukt i bench rest-våpen, her en setter de strengeste krav til presisjon. Når

tig å kjenne etter at alle skruer er skikkelig festet. Hvis det er mykt forskjefte, vil jeg anbefale riflestroppen i steden for rem. Ikke minst gjelder dette hvis remb6ylen

av jegermarkedet.

trekker også frittliggende

piper.

Ved innskyting er det for6vrig vik-

er loddet

til løpet.

Har tidligere erfaring med Weat-

Så langt Trygve Bergsland som etablerte Tveito Våpen

i

1983.

Sjøl er han ivrig villreinjeger og drar på småviltjakt så ofte han får anledning.

Firrnaet tilbyr også jegeropplæring og flere spesialkurs i samarbeid med NJF.F.

herby og Browning som

i

begge

solid kvalitet. Ordet "rustfri" må forBvrig ikke forlede en til å tro at en kan hoppe over lager våpen

til bdre tkyttere!

_v Er en patentert o,ttøtterein, lom garante rt.fo rltd re r ? iz,t /<y tefefi iq het / Ypperlig.rom bære,ttropp til råfoa eller til å )rafelt illt md.

Forhandles av iakt- og våpenlorretninger over hele landet. Kr. 254,- + porto/oppkrat Gode tilbud på våpen og jaktutsqzr Rino oo ri acn)rr )eg l,r,'"jyre

HÅKEDAL JAKT oG FRITID Tf

Tømmereik Gård, 5155 Torød fl: 55 58 58 25 - Fu: 33 38 33 32

vedlikeholdet. Om man blir glad i disse riflene? Vel, det er omtrent som når jeg i sin

tid ble nødt til å bytte

splitkein-

stanga med glassfiber ...

Rifla kom tilbake et par uker senere, ferdig beddet med kontrollskive, testet på 100 m med Lapua .308, 129. Trainer. Resultatet viser femskuddssamling på 11x41 mm. Dersom vi ser bort fra en avviker, sitter 4 skudd innen 11x22 mm. E,sen

- ojør .qile je.qere

ble levert direkte fra pakken.

Konklusjon Remington mod. Seven SS er et godt bruksvåpen bare den blir beddet og skrudd skikkelig sammen. Som hundeførervåpen i elgjakta er den bort imot ideell, dog Ønsker jeg en mere lydl6s sikring. For den som prioriterer vekt, er mod. Seven også et godt alternativ til villreinjakt, sjøl om storebror, mod. 700 KS, kanskje vil appellere mer til villreinjegeren. Her er også kaliberutvalget større. Tar jeg ikke feil, vil rifler med rustfritt løp og syntetisk stokk etterhvert overta storparten

det gjelder skjeftetilpasning, er det de faerreste jaktvåpen som er beddet fra fabrikk. - Oppstår det slike problemer, er det bare en ting å gjøre. Jeg fore-

(RIFLESTROPPEN)

Remington mod. Seven Stainless Synt. Kal.243 Win.,7 mm-08 Rem.,308 Win. Vekt: 2,8 kg Løpslengde: 50,8 cm. Totallengde: 99,'7 cm. Riflestigning: 1: 10" Sikringen låser heveLrrn og avtrekk. Pris ca kr 6000.-.

Førdefiella 1995 Kvota i Førdefjella 1995 var på 9 dyr, fordelt på 4 bukker inntil 55 kg, 2 simler og 3 kalver. Av disse ble det felt 2 bukker (38 og 53 kg), 2 simler (34 og 42 kg) og 1 kalv (15 ke).

Trygve Bergsland, innehaver av Tveito Våpen & Ammunisjon, viser her fram den nye Kongsbergrifla (Lakelander 393).

Kalvetellinga som ble foretatt 9. 13 kalver i en flokk på 65 dyr, dessuten var det sett noen bukker lenger Øst i fjellet.

juli viste

Totaltellinga ble foretatt 12. november og dyra ble funnet i Svartevas sbotn mot Kvangr6fjellet. Her ble 64 dyr telt opp og med de

felte 5 dyra var det ca. 70 dyr i stammen før jakt. Dette tallet er noe mindre enn venta ut fra fjorårstallet og klavetallet i 1995. Fra enkelte hold er det ønske om å øke antallet vinterdyr, mens det

fra andre hold blir sagt at det ikke finst vinterbeite til flere enn der er i dag. Framtidig stammestørrelse vil bli tatt med i driftsplana som skal fornyes for 5 fu fra 199'7 . 55

Villreinen 1996 side 55  
Villreinen 1996 side 55  
Advertisement