Page 1

VILLREINEN 1996 som styrte kun med jakt, en fra vestsida som hadde med beiteinteressene, og en i Kristiansand som tok for

seg det med turisme/reiseliv. Fylkeslandbrukssjef Arne Eskilt, Arendal, var en mangeårig forrnann i styret og i tillegg var underdirektøren og en sekretær fra DVF med. - Det ble holdt 3-4 styremøter for året + ei befaring av samtlige hytter hver høst, samtidig at det varl jakta. Styremedlemmene hadde lov på ett dyr hver.

- Dette var ei koselig tid. Utleie

av hyttene sorterte den gangen under oppsynsmennene, men i først-

ninga var det ikke salg av rypejakt-

kort

i

To gamle bukker, en returbukk og Victor, 79 år.

det hele tatt, da var det bare

reinsdyrjakt og litt fiske. - Utover 80-åra kom dette med interesse for småviltjakt inn og da var det oppsynsmennene som sto for å få inn sØknader og foreta trekking.

- Reinsdyrjakta varr solgt gjennom styret og trekking foretatt sammen med en politimann.

- På den tida var oppsynsmannen mere med i styringa av området, mens vi i dag blir skyvd litt mot utsida. Før følte vi oss mere med på laget!

Mye samarbeide med Terje Skogland - Ja, jeg hadde gleden av å

bli

en

venn av Terje Skogland og jeg fikk

jobbe atskillig sammen med han. Det var spesielt på sommers tid gjennom kalvetellingene - i en 1012 års periode.

- Første gangen vi treftes var her inne i Bykle statsallmenning, vi hadde bakketelling og hadde da ei overnatting på ei hytte i Suldal kommune (Steinkilen). Vi jobba godt sammen og han var en grei kar - på alle måter!

- Ja, det forstår også jeg, som fikk denne lange praten med Jon han er i grunnen litt av samme type som Terje, noe reservert, men med en kunnskap om rein som de fleste andre må sjå langt etter!

Med dansker på villreinjakt Der

S0-årige Victor Pedersen har

kjempemessig peis:

mange år bak seg som villreinjeger

reinsgeviret henge!

på Hardangervidda. Men da terrenget kom på nye hender for en del år siden, mistet han denne

Et par år senere finner vi Victor og Ingvar på plass i et av våre

muligheten.

ReinsjØ.

Jeg traff Victor på Peter Lieps Hus, ved Dyrehaven utenfor København en varrn julidag forleden sommer. Han var i uforskammet god forrn. - Skal jeg dØ af noget, må det være at jeg drikker meg i hjel! sa han muntert, der vi satt i nydelige omgivelser med karjoler og hjorter som beitet fredfylt like i

Gjennom Harald Rustand på Bromma som har lang erfaring med rein og kløv. fikk vi organisert en vellykketjakt i et av landets sikreste villreinområder med Bent

nærheten.

De har en avskytning på over 600, fortalte han, ganske ufattelig sammenlignet med norske forhold. Selv leide han et jaktterreng i Syd-Sjaelland på rundt 2000 da, der de feller rundt 20 rådyr årlig, pluss en mengde ender og fasaner. En pensjonist blir lønnet for å ha oppsyn og holde reve-, mår- og grevlingbestanden nede. Det er opparbeidet et kunstig viltvann i tillegg til at området har et lite tjem. Forklaringen på den høye vilttettheten henger sammen med hjelpef6fng vinterstid og at det blir satt ut en del fugl om våren. Victor blir drØmmende i blikket da vi kommer inn på reinsjakta. Han synes for@vrig at jegeme på Hardangervidda (60-tallet) hadde et merkelig syn på forvaltning, da de skjøt flere dyr enn de hadde kort på...

Vi gikk inn i

kroen der svigersØnnen. Ingvar Sahlberg. som eier stedet, hadde satt av plass over en

skulle

nyeste villreinområder, Norefjell-

Engen som guide.

Opplegget inkluderer en ukes opphold på hytte med evt. fiske i tillegg. Guiden bistår med slakting og kl6ver kjøttet til bygds hvor det blir lagret i kjølerom. Dersom kunden ønsker det, for-

midles det kontakt med preparant som monterer gevirel fagmessig. lager hodemontasje eller stopper ut hele dyret. M.a.o. et profesjonelt opplegg som krever en del tilrettelegging.

Victor og Ingvar var blitt tildelt "småbukk", dvs. bukk med inntil tre tagger i toppen. Da de fikk skutt hver sin bukk i l6pet av de to første dagene, var dommen enstemmig: Hit ville de tilbake! Dog var Victor litt betenkt. Fjellsidene var nok blitt brattere siden sist, men så er det da heller ikke så vanlig at landets egne åttiåringer drar til fjells for å gå på reinsjakt! Slaktevekten på Victor's tretagger var faktisk hele 80 kg, et bevis

på at Norefiell-Reinsjøstammen er i god kondisjon! AV PER AKSEL KNUDSEN

33

Villreinen 1996 side 33  
Villreinen 1996 side 33  
Advertisement