Page 1

VILLREINEN 1992 d-ux

q,J

fr

ffi$eB"v#$$

&Kå

ffiv Yå&åm-tåæe å Kæsadæwxæ

Swr

ffiåg& Yffitr#K& AV TROND ØFSTAAS

Målsettingen var å finne ut om en del av villreinen kalvet i skogområdene.

Kalvingsområdene

er

beskrevet som et område

tidligere

i Øyer og

hovedområde fra Myklebyskarven/Horta og sØrover i Stor-Elvdal og i Amot.

Dato ble satt til den 24.05.91, da det ble forutsatt at simlene befant seg i kalvingsområdene og hadde starlet kalvingen på det tidspunkt. Det ble benyttet helikopter ved registreringen. Flyger Leif Haarseth. Observatører Dagh Bakka og Trond Øfstaas.

Det ble flydd 3 turer a I time, dette fordi maskinen måtte tanke etter en time.

delen av Øyer statsalmenning, men dette lot seg ikke gøre pga. værfor-

holdene, flygeren

var redd

for

Vestlig

avgrensning ble fylkesgrensa i Eldådalen. Myklebysjøen og i sør var vi rett vest for Øyungen. Opprinnelig mente vi å fly den innerste

langt vanskeligere å se fordi de gikk rnere i ett rned vegetasjonen. Konklusjon er at helikopter er

til

ising.

meget godt egnet rein i skogen.

Sammendrag: alt ble det observert ca. 150 rein.

Konklusjon når det gjelder kalvingsområder må være at en ikke kan komme med noen sikker uttalelse etter en slik tur.

I

De fleste

i

skogområdene. Ca. 80

simler og halvparlen av disse hadde kalv.

Området vi kom over på de tre timene strekker seg fra Eldådalen i

nord til Hovda i sør.

Vanskelige telling og observasjonsforhold når reinen opptrer i tjukk barskog, som ofte Rondane Sør-reinen gjør!

De kalver som ble

observerl fulgte simlene lett, så de var nok noen dager gamle, ingen nyfødte

kalver ble sett. Reinen var lett å observere fra helikopteret pga. den lyse fargen.

Det ble også sett elg, disse var

NYTT FRA NOEN AV VILLREINOMRÅDA

observasjon av

Det ble observerl mindre rein enn forventet. Hvor sto de? Det skulle etter våre antagelser være et sted mellom 1000 og 1400 dyr i sørområdet på dette tidspunktet. En

bør ved en annen anledning bruke den tid en trenser for å finne ut hvor dyrene står.

VED JoN J. MELI

Nordfj ella villreinområde

Ottadalen villreinområde

Ottadalsreinen

fastsatte på årsmøtet 4. aprrl årets kvote

hadde sitt årsmøte 21. mars og fastsatte kvota for 1992 111, 1.450 dyr i Nordområdet og 350 j Sørområdet. Årels krorer er de samme som i 1991. Fordeling 20%

Dette er boka som Villreinutvalget ga ut i forbindelse med 25 års drift som villreinområde. Boka er trykt i 2000 eks. og allerede har et stort antal1 eks. gått ut. Anbefales på det beste (red.anm.). Villreinutvalget har fått ny formann; Hans Krogstad, Skjåk.

til 500 dyr. Under tellinga i vinter fant de bare 1.600 dyr og etter beregningene er det "bor1e" 4-500 dyr, derfor den

vesentlige mindre kvote i 1992. Etter påske er det funnet 31 dyr som hadde gått seg utfor et brattheng, muligens hadde de gått utpå et isparti med nysnølag oppå. Ola Dusegard. Ål fonsetter som formann.

frie dyr, bukk under 50 kg 20%, bukk under 40 kg/simle 30oÅ og kalv 30Yo. Dette er endringer fra i fior. Fellesjakta er også endret til å gelde 25. og 26. august, l. og 2. september og 8. og 9. september.

Sølnkletten villreinområde awikla sitt årsmøte 8. april og kvota her vart på 500 dyr med 360Å bukk, 39% simle og 25oÅ kalv. Per Dalåsen, Alvdal holder fram som formann. Villreinutvalget presenterte for årsmøtet ei enkel og grei driftsplan, som årsmøtet sluttet opp om.

45

Villreinen 1992 s 45(1)