Page 1

VILLREINEN 1992 Vår1 foreløpige mål er:

SKAULEN .......... ca 50 vinterdyr SELJESTAD ....... aa 60 MARKHUS ........ ca 20 VINJANUTEN..... ca 20 BJØRNDALEN.... ca 20

Sum............

ca l'70 vinterdvr

Når vi er i "må1" med strukturoppbyggingen, vil vi ha følgende sammensetning på flokkene: KALV: ca20oÅ, BUKK< 2l/2 år: ca llo/o, BUKK>2 l/2 år: ca lloÅ SIMLE>I 112 år: ca 52oÅ.

Årlig jaktuttak vil da

kunne

være: Totalt ca 30o/o, med fordeling på : Kalv ca l0oÅ, Bukk < 2 l/2 år ca 9%o, Bukk >2 1/2 år ca 40Å, og Simler > | l12 år ca'7%o.

Flytelling i vinter vil forhåpentlig fortelle oss at vår målsetting er iferd med å lykkes. Går alt som vi håper og tror, kan det felles dyr i alle områdene i høst. Som før nevnt, blei det i 1989 sluppet 11 dyr i begge de nye områdene.( Bjørndalen og Vinjanu-

I

Bjørndalen: 2 stk bukker I ll2 år, I bukkekalv, og 8 stk simlekalver. Vinjanuten slapp ut: 2 stk bukker 1 I/2 år,l stk drektig simle I l/2 åtr, og 8 stk simlekalver. Begge områdene har nå 16 dyr hvorav 5 stk er store og fine kalver. Alle simlene er på plass, og forhåpentlig ten).

er de drektige. Begge områdene har

også mistet hver

sin

storbukk.

Allerede i 1990 blei en funnet død i Bjørrrdalen, og sist sommer forsvant en av de store fra Vinjanuten. Den er kommet til Skaulen, og blei identifisert ved hjelp av det grØnne

merket i øret. Vinjanuten har nå bare I stor bukk og I stk I 1/2 åring igjen i flokken sin. Forhå-

pentligvis vil disse bli på sin "post".

"Gamla-trof6et" Det er

i l99l

ingen kandidater som

Haust over heii Når hausten den stille seg smØygler om {e11og forlokkande lund, då gjeng eg og ruslar i heii med børse, ryggsekk og hund. Sakte det tuslar i lynget der fram etter vjddi eg gleng. hunden den flyg der og leitar -børsa på aksli mi heng. Snart kjem eg der fram til eit skogsnar der hunden flyg snusar ikring,

brått flyg det fram utor buska ein hare som lettvint forsvinn. Då stansar eg der mi vandring og børsa av aksli eg riv. her er det nok beste å vente - for no skal du sjå det blir "liv." Der stend eg så stille og ventar mens losen den gjeng inn i hei, mot meg eghøyrer den vender på sprang gjennom veglause lei.

A

sjå, der kjem haren hoppans forl børsa mi søkjer det vilt, smellen den lomar i åsan - men etterpå bli det så stilt.

Der tetl inn ved kanten av myri ligg haren blant grasstrå og holt, hunden den sit der ved sida og rister på halen så stolt. Så tek eg og spretter opp buken hunden får innmat og blod, haren eg puttar i sekken - klokka er kvart over to. Då ruslar eg sakte på heimveg viddi ligg stilt i si seng, så ofte eg tenkjer på dette no gjeng eg i frå deg min venn. Tussmørkret sig over heii det kjælar seg mildt ved mitt kinn, men no er eg heime ved grindi - sakte eg stavrar meg inn.

Halvor G. Dyrland

oppfyller kravene for å få sitt navn inngravert på trofeet. I 1990 var

vinneren igjen IVAR DRARVIK.

NTH-studenten felte da en 1 ll2 årig simle som veide 25,8 kg. Det er moro å'se at ungdommene vil

hjelpe til med forvaltningen. Ivar har nå 2 "napp" i pokalen, og det blir spennende å se hva som skjer ti1 høsten.

29

Villreinen 1992 s 29  
Villreinen 1992 s 29  
Advertisement