Page 1

VILLREINEN

2OOO

ffiwffimfuKwm På Hardangervidda er der mange

gode lokalitetar for

reinblom

(Ranunculus glacialis) eller issoleie,

isranunkel som denne planta også vert kalla. Dette er ein typisk representant for fjellplantene våre, og

også ei svært fin og interessant planta i område med store og små sn@fenner. Planta likar seg best på stader der den får jamt tilsig av kaldt smeltevatn, og dette er ein av grunnane til at reinblomen er vanskeleg å dyrka. Reinblomen har fine

handdelte, mattglinsande blad og store kvite kruner. Straks før trøa modnar vert kmnblada matt roseraude og sjølve blomen meir klokkeforma. Det vert hevda at denne planta er giftig for vanlege beitedyr. Om dette er rett, veit eg ikkje. Men for reinsdyra er i alle høve blomen ein godbit. Fleire år har eg lege i området mellom Vargen og Tresfonn og sett på dyr som går i grotet, med vasssig frå fonna, og leitar etter slike blomar. Ved nærare ettersyn har eg i slike høve funne at reinen berre har bite av sjølve blomen og dei gr@ne

blada har vore uskadde. Dette er ikkje ein ny observasjon. Forfattaren P. Chr. Asbjgrnsen fbrtel i <<En reinsdyrjakt ved Rondane>> om korleis jaktkameratane hans granska dei avbitne stenglane for å sjå om det enno var saft i dei - då kunne dyra ikkje vera langt unna. Mange som ferdast i fjellet, både jegrar og andre, tek feil av reinblom

Open blom - pollineringsfase.

Eittfrø Vatn

og ljos

Medt"lnodeitiå ,

Stårreircblnnen btid:

$i hand

Skjerma blom - utvikling av lrøa.

og reinrose (Dryas octopetala). Den siste veks på turre rabbar og er ikkje

ettertrakta av beitedyr avdi den er

tett håra. Det har også vore villleiande at Ivar Aasen i si tid (1873) lgrde opp reinblom under slekta Dryas. FrØa av reinblomen er nokså lette

og kan fprast med fjellbekker

og

elvar langt ned i skogregionen der ein kan finna spreidde planter. Det går mange år frå eit frg spirer og til dei lyrste blomane kjem fiam på ei ny plante. Anlegga til blomane kan ein sjå innafor bladslirene alt året før dei sprett ut. Reinblomen arbeider seint og på lang sikt, slik som

dei fleste planter i område

med

mykje snø og kort sommar. TEKST OG FOTO: TOMAS SEKSE

Planter av reinblom i strandsona ved Veivatnet.

47

Villreinen2000 side 47  
Villreinen2000 side 47  
Advertisement