Page 1

VILLREINEN 1998

Opptæringsj akt i Njardarheim TEKST

Ifuås folkehøg-

oc Foro JoN ERLING srÅreN

Statskog Statskog Sgr- og Vestlandet har et tilbud om opplæringsjakt på villrein i Njardarheim. På disse kursene har kvinner og l'ørstegangsjegere lbr-

trinnsrett. Arlig er det også med jegere som har pr14vd seg på reinsdyrjakt, men med vekslende hell. Kursdeltakere er garantert leie av reinsjakt i Njardarheim det påfglgende år. Et attraktivt tilbud i tillegg

til

selve kurset.

Kart og kompass. Dyrenes atferd, med vekt på vandring og sårbarhet. Avskytingsstrategi og fbrvaltning. Jegeroppfprsel, hva forventes av en god jeger? Hvordan bruke terrenget, vinden og kikkerten? Når gå og når sitte stille? Hvordan se fbrskjell på ulike dyregrupper?

Kurset har en tredelt målsetting:

. Gi praktisk innfgring i villreinjakt.

Innpåstilling i forhold til lukt, syn og hgrsel til dyrene. Skuddpyeblikket, oppfprsel før, <<under>>

. Skape fbrstirelse fbr villreinen

som

og etter skudd.

Slakting og kjøttbehandling.

en del av høgfjellsøkologien.

. Øke undelen kvinnelige jegere.

Selv om heile Njardarheim står til disposisjon (ca. 800.000 daa) og

Kurset går over fire dager, fra torsditg til s@ndag. Det er seks deltagere og to instrukt@rer. Hovedid6en med

instruktørene har den beste informasjonen om hvor dyrene skal være, er det slettes ikke alltid det lykkes å finne dyr og komme til skudd. Slik

kurset er å formidle lærdom gjennom praksis, men kurset er lagt opp slik at deltakerne skal sitte igjen med kunnskap selv om det ikke felles dyr. Det er mye å lære om rein og reinsdyrjakt selv om det ikke

smeller! F@lgende tema blir gjennomgått i teori og som oftest i praksis:

Klær, sekk med innhold, mat og

er jakt.

I l99l ble det holdt

f'em

ordinære kurs og i tillegg et spesialopplegg fbr utmarkslinja på Kvås

folkehggskole. Det var bare ett av disse kursene som ikke fikk f-elt rein, men dette kurset fikk likevel @vd seg på slakting. Statskog har

fått svært god tilbakemelding på

disse kursene og håper på å få gode jegere tilbake de påtBlgende år. år!

overnatting. Den som ikke har opplevd å være i nærheten av en jeger som feller sin første rein, har en stor opplevelse til gode! Deltagerne (fra venstre) Bo Carlin fra Sandnes, Jan Inge Tjølsen fra Gausel, Kjetil Duvaland fra Kristiansand, Tjeld Arve Vestbø fra Sandeid og instruktør Geir Hovland, under opplæringsjakta i Njardarheim i 1997. Her har Kjetil felt sin første rein. De andre fikk også felt sine første på dette kurset.

sitt tilbud om

opplce-

ringsjakt har bl.a. en folkehggskole med egen "jakt og skog"linje benyttet seg av. Opplegget Jbr denne skolen ble spesielt da ingen av elevene hudde rukket å

ta jegerpr@veeksamen. Det vur selvsagt likevel mye å lære, selv om de ikke trykte på avtrekkeren. Vi lar dem selv fortelle.

Lærer Anders Numme: I Lyngdal kommune ligger Kvås, "fblkehggskolen i sør". Dette året har vi 90 elever fra hele landet, og linjetilbud som natur og fiiluftsliv, fbrming, idrett, barnehage tn.m. Seks elever er tatt inn på linja som heter "Jakt og skog".

De seks elevene er Lars Bakke fra Oklungen øst fbr Skien, Helge Haraldseid fia Egersund, Dag S. Johansen fra Ytre Enebakk sØr for Oslo, Karst-Jan Luth fra Nederland, Tore Olstad fra Oslo og Morten Rui fra Sem ved Tpnsberg.

Mye av tiden bruker disse på Undeland, en heiegård med vel 1000 daa utmark. Her er de også med på vedhogst og tpmmerdrift. I år skal de blant annet hogge en del laftetømmer, som skal brukes til utbygging av Undeland misjonsgård, som den heter. En del av tilbudet dreier seg. som navnet sier. om jakt. JegerprPven er nå gjort unna og det har blitt en rekke jaktturer i løpet av høsten. Bl.a. var det full klaff med en av rådyrjaktene. Det ble tre dyr på en formiddag. Fangst av bever og mår, utstopping og trof6behandling blir det også brukt tid på. Den største opplevelsen så langt, må vi allikevel si var reinsdyrjakta. Dag og Lars: Jakt og skog-gruppa på Kvås f.h.s.

består uv seks ferske jegere som alle har fått oppleve den enorme gleden og det adrenalinkicket jakten fører med seg. Naturen oppfåttes

ikke lenger som kjedelig og trist med masse trær og stein i veien. Nå gelder det å lytte og se hele tiden. Du verden hvor mye vi har gått glipp av tgr! En vakker augustdag i -97 kom Iinjelæreren vår, Anders Numme, med en gledelig nyhet: VI SKAL 40

Villreinen1998 side 40  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you