Page 1

VILLREINEN 1997 side av en liten stein, ser

vi at dyra

kommer trekkende mellom 50-100 m fra oss. "Tilskueren" anbefaler å skyte, men det er nok vanskelig for den som ikke har skutt noe dyr f6r. Jeg venter, men det kommer ikke noe skudd. "Jeg kan ikke, pappa, de går for tett" ! Dyra blir etterhvert oppmerksom på jegeren som slakter og flokken klumper seg enda mer. Jeg antar at dyra vil bli skremt av han som slakter.

Flokken snur og drar tilbake

i

den retningen de kom fra. Jeg ber

Merete være klar

i tilfelle

den

bakre del av flokken er åpnere og kanskje stopper opp fPr de snur. Det er spennende å ligge så nær og se flokken snu foran oss. Jeg lurer på hva slags lanker som rører seg i hodet på fgrstegangsjegeren?

Et skudd smeller .... Hun har gjort helt riktig når hun ikke fant å kunne skyte mens dyra gikk tett. Er hun skuffet nå, gir hun opp jakta? Det meste av flokken har nå snudd og de siste viser seg å være akkurat så nysgjerrige som jeg håpet; et gyeblikk blir to-tre simler stående å se mot jegeren som slakter - før de snur rundt. Nå, Merete, sier jeg. Endelps spenning mens jeg fplger dyra med kikkerten. Ett skudd smeller. ei simle

Det Merete tidligere har lært om slakting skal nå utprøves - på egenhånd - på det første hiorteviltet ho sjøl har felt!

Beviset på et perfekt skudd fra førstegangsjegeren; hjertet er smadret av

- ikke en bevegelse

viktig del av jakta; jegeren skal nå prøve seg som slakter, mest mulig på egen hånd. Det hun har sett, og blitt fortalt, skal nå prøves.

detter rett ned

etterpå. Fgrstegangsjegeren har felt

sitt første dyr - og felt på en måte som vi jegere med noe mer erfaring kunne lære noe avl En stolt førstegangsjeger og en minst like stolt "tilskuer" rusler etter hvert fram til det felte dyret etter at de andre dyra har forsvunnet. Etter at kontrollkortet er skåret og festet på simla, starter en annen

t. '

' s#f,j.

Farlige nettinggjerder For o/r

ersr Lens LÅcnrrnÆ.A.K

Kniven brukes forsiktig

og

utvommingen går fint - en stolt førstegangsjeger kan etterhvert vise

"tilskueren" et sirnlehjerte som er helt smadret av et perfekt skudd! TEKSr oc poro ØvsrsrN L,q.NoscÅno

hold og fjerning av gamle gjerderester. Også inntakte gjerder kan være farlig for villrein. På fotoet ser vi en bukk som har satt seg fast i et sauegjerde i nærhet-en av Reineskarvet i Nordfjella. Bukken, som var svært medtatt, ble oppdaget av [elloppsynet i Al. Da hadde den rØsket gjerdet løs fra hytteveggen og revet med seg nesten 30 meter netting hvor gjerde-

L.""*F=å+iF; | * *tq:Sw *,..,"r

kula!

stolpene, som var frosset fast i bakken, hadde knekt som fyrstikker! På bildet ser vi Trygve Haug som har slått en løkke om bakbei-

Nedfalte gjerder og gamle gjerderester utgj@r en f'are både for buf-e og ville dyr, og er dessuten i strid

med dyrevemlovens S29

som

pålegger eieme ngdvendig vedlike-

na, mens Lars Petter Lågrinn vrir hodet på bukken og får klippet av trådene. Begge er fra fjelloppsynet i Al. De har dessveme, må en nesten si, fått god teknikk med å løse dyr på denne måten. Etter løslatelsen l6p bukken noe fortumlet avgårde og blandet seg forhåpenligvis med andre dyr.

29

Villreinen1997 side 29  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you