Issuu on Google+Overvåkning av villreinens beiteressurser