Villrein

Villrein

Rødberg, Norway

VILLREINEN har kommet ut hvert år siden 1986. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om villreinen i Norge. Utgiver er Villreinrådet i Norge. Førsteutgaven hadde navnet Hognareinen. Jon J. Meli var redaktør for årboka fra 1986 til 2002. Han utviklet et svært lesverdig og delikat produkt med et vell av interessante artikler og temaer. Rolf Øvrum videreførte dette arbeidet. Fra og med 2005-utgaven har Arne Nyaas hatt redaktøransvaret. I tillegg til redaktøren bidrar en lang rekke skribenter med stoff og bilder i Villreinen.

www.villrein.no