Page 1

Jauns stimuls kolekcijai Loop & Friends — apaĜas, daĜēji padziĜinātas izlietnes jaunās modernās krāsās Labam dizainam ir daudz draugu — šādu moto Villeroy & Boch izmanto kolekcijas Loop & Friends izlietĦu klāstam kopš tās izlaišanas pirms septiĦiem gadiem, lai nepārtraukti papildinātu to ar jauniem modeĜiem, un tādējādi pārvērstu to par visveiksmīgāko izlietĦu līniju. 2010. gada pavasarī šī stratēăija tiks īstenota vēl vairāk, izmantojot jaunas nokrāsas un jaunu uzstādīšanas metodi. Izmantojot jaunas modernas krāsas — Espresso un Cassis — ikvienu izlietnes zonu tagad var skaisti akcentēt ar Loop. Nākotnē tiek paredzēts, ka apaĜās uz virsmas uzstādītās izlietnes varēs uzstādīt arī daĜēji padziĜināti. Funkcionalitāte modernā veidolā Kolekcijai Loop & Friends ir raksturīgs tīrs dizains, plaša ăeometrisko formu izvēle un plašs uzstādīšanas veidu un izmēru klāsts; līdz ar to kolekcija Loop & Friends piedāvā daudzveidīgas kombinācijas un vislabākās iespējas pielāgojamības ziĦā personīgi veidotām vannas istabām. Pēc lielo izlietĦu uzlabošanas pagājušajā gadā, izmantojot modernu, smalki veidotu dizainu, Villeroy & Boch tagad piedāvā apaĜu lielu izlietni ar daĜēji padziĜinātu montāžu. Šis novatoriskais uzstādīšanas veids, kad izlietne tiek daĜēji padziĜināti uzstādīta tualetes galdiĦā, ideāli apvieno funkcionalitāti un modernu izskatu: redzama ir tikai daĜa izlietnes, tāpēc tā izskatās īpaši plakana un filigrāna, tomēr joprojām nodrošina pilnīgu izlietnes dziĜumu. Jaunas modernas krāsas vannas istabām Villeroy & Boch, pateicoties kolekcijas Loop & Friends Colours jaunajām modernajām krāsām, ar ko papildināta ērti kopjamā CeramicPlus apdare, vēlreiz rada individuālistiskus akcentus vannas istabu dizainā: flīzes un piederumi nav vienīgie elementi, kam vajadzētu vannas istabu padarīt krāsaināku, to vajadzētu nodrošināt arī pašām instalācijām.

Loop&Friends Latvia  

Loop&Friends brochure, latvian

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you