Page 1

Villa Zebra / Stieltjesstraat 21

3071 JV Rotterdam / post@villazebra.nl / www.villazebra.nl

2010 jaarverslag

Villa Zebra is een kunstlaboratorium voor kinderen en organiseert ten­ toonstellingen en workshops. Steeds is het doel kinderen actief te betrek­ ken bij kunst en ze stimuleren tot kunstzinnige activiteiten. Het gaat erom kinderen ontdekkingen te laten doen over kunstwerken, over het

onderwerp, de wereld en zichzelf. Kinderen staan daarbij centraal, hun leefwereld vormt het uitgangspunt en kunst is het belangrijkste middel. Door de combinatie van kijken, vragen stellen, nadenken en zelf doen is Villa Zebra als kunsteducatieve instelling voor kinderen uniek.

Kalender tentoonstelling

andere activiteit

galerie

Monsterfabriek

Monsterfabriek

Museum Oleander

Monsterfabriek

Monsterfabriek

Museum­ nacht

Kinder­ kunstroute Charlois

ART Rotterdam Beurs World Trade Centre

NRC Monsters

januari

Monsters in het Bergweg­ station

februari

Monsterfabriek Muzerije Den Bosch

Grote Behang­ wedstrijd

mei

Moeders & Vaders

Wereld van Witte de With

Kunstklas Kunstkop­ Zuider­ festival park­ spelen september

Kunstkop­ festival

Jeugd­ vakan­tie­ Galerie land Ahoy Atelier *** Duizel in Heren­ het park plaats

North Sea Round Town

augustus

Moeders & Vaders

Thuis in het Bergweg­ station

Meneer Kandinsky

Bouwstad

KUBAS scholen

juli

Hofplein Afgestoft

oktober

Kinder muziek week*

april

Bouwstad

Dag v/d Architec­ tuur**

juni

Moeders & Vaders

Shell Young Technical Awards

maart

Monsterfabriek

BIK presen­ tatie

Omweg Amers­ foort

Moeders & Vaders Wereld­ talenten

NRC kind & kunst

november

Kijk, een Gibra! ****

december

* i.s.m. de Doelen / ** i.s.m. AIR / *** i.s.m. museum Boijmans van Beuningen en het Nederlands Fotomuseum / **** presentatie jubileumboek aan de vooravond van 2011: 10 jaar Villa Zebra Gehele jaar: Bredescholen in Feijenoord, Bloemhof, Noord, Charlois, IJsselmonde en Schiebroek. Ook was er een gezamelijk onderwijsproject (30 groepen) met Kasteel Groeneveld in Doorn.

verjaard

Bezoekers

stje

rb

rs

ve

ute

ps

pe

agsfee

oe gr

11.792 volwassenen

10.314 kinderen in 720 groepen

an d

bredeschool op locatie

basisonderwijs

BSO

individueel

33.361 bezoekers

volwassenen

kinderen kinderpanel

0 tot 4 jaa

11.255 kinderen individueel

r

op locatie in

Vil la

Ze

– 15% van de bezoekers komt van buiten groot Rotterdam. – 6.378 kinderen in de wijken, op scholen en festi­vals, dat is 30% van het totaal aantal kinderen. – 438 mensen uit heel Nederland kregen uit­gebreid in­formatie over de werkwijze van Villa Zebra.

bra

Publieksbereik

bezoekers 2004 / 2010

6.439

10.264

12.954

20.378

21.569

33.361

Het publieksbereik is ruim anderhalf keer zo groot als 7 jaar geleden. Er is sprake van publieksverbreding: nieuw publiek dat van huis uit niet gewend is musea te bezoeken of met beeldende kunst bezig te zijn. Via basisschool­ bezoek, bredeschoolactiviteiten maar ook workshops op Jeugdvakantieland en buurtfestivals worden kinderen bereikt zonder onderscheid wat betreft hun sociaal culturele achtergrond. Er is ook sprake van publieksvergroting: het uitbreiden van het traditioneel museumpubliek. De nieuwe opzet van exposities en workshops zorgt voor een extra toeloop van dit publiek. Ook de uitbreiding van het aanbod voor peuters en deel­name aan interdisciplinaire kunstenfestivals als Wereld van Witte de With dragen hiertoe bij.

kinderen 2004 / 2010

ov er tiv ite ite nk os

ur

Ge

me

tentoonstellings­ kosten

personele kosten

ste ko gs tin es isv hu

ex

ati r oo cip s v arti p nd Fo ltuur Cu

te bij rn dr e ag pr e oj vo ec o te r n

n

bijdrage voor tentoonstellingsprojecten

en

dam ter

n

hu

ot te R

te

s

e

ver

ac

atie

fé,

tre

, ca

ige

don

kel

en

win

overige inkomsten

inkomsten

algemene bureaukosten

uitgaven

Financiën

groepsverband 2004 / 2010

e

45% eigen inkomsten

Het volledige jaarverslag is te downloaden op www.villazebra.nl.


Monsterfabriek

Villa Zebra in het Bergwegstation: Monsters in de bogen

Kind & Kunst in de galerie

fotografie Paul van der Blom, Ada Holleman en Villa Zebra / tekst Villa Zebra / ontwerp Art Collart / druk De Nieuwe Grafische

Kunstklas in de galerie

Moeders & Vaders

Villa Zebra in het Bergwegstation: Thuis in de bogen Villa Zebra Stieltjesstraat

Moeders & Vaders: samen verschillen en overeenkomsten ontdekken

kunstenaar Erik Sep in Bouwstad

Moeders & Vaders: meer aandacht voor ouders

project in de wijk Feijenoord

Verkort Jaarverslag Villa Zebra 2010  

Villa Zebra is een kunstlaboratorium voor kinderen en organiseert tentoonstellingen en workshops. Steeds is het doel kinderen actief te betr...

Advertisement