Page 1

Uitnodiging woensdagavond 20 april

Thema : acute zorg en hulp voor het zieke kind. Deze avond mag u absoluut niet missen! U krijgt les van de heer R. Koulen, die u deze avond veel kan leren over de meest voorkomende medische problemen bij het jonge kind. De heer Koulen is opgeleid als kinderverpleegkundige en heeft jaren gewerkt op de intensive care en op de ambulance. Hij is tevens docent/instructeur in het Dijkzigt ziekenhuis, geeft les aan artsen en heeft in Amerika een speciale opleiding gevolgd voor acute hulpverlening aan jonge kinderen. Programma: 19.45 uur 20.00 uur

inloop koffie en thee inleiding Jeroen Werleman, voorzitter bestuur

Er zal kort een aantal bestuurszaken passeren waaronder het benoemen van de nieuwe voorzitter. De secretaris, Mw. E. van der Bom is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Indien u zich verkiesbaar wilt stellen kunt u dit doen voor 20 april aanstaande per e-mail bij de directeur, Mw. A. Diepstraten: adiepstraten@skbernisse.nl Volgens de statuten moet ook het jaarverslag van Stichting Kindercentrum Bernisse en de notulen van 2010 vastgesteld worden. U vindt deze vanaf 11 april op de website: www.skbernisse.nl 20.30 uur 22.00 uur

aanvang cursus de heer Koulen einde van de ouderavond

Met vriendelijk groet, Alice Diepstraten.

3-Uitnodiging ouderavond  

De heer Koulen is opgeleid als kinderverpleegkundige en heeft jaren gewerkt op de intensive care en op de ambulance. Hij is tevens docent/in...

3-Uitnodiging ouderavond  

De heer Koulen is opgeleid als kinderverpleegkundige en heeft jaren gewerkt op de intensive care en op de ambulance. Hij is tevens docent/in...