Villatidningen Dalarna nr5 2012

Page 4

4

Villatidningen NUMMER 5 2012

Hus: arkitektritat

Arkitektritat– unikt och personligt Foto: Elithus Stockholm AB

Ska man vara petnoga så är faktiskt alla bostäder som byggs arkitektritade. Benämningen sänder dock andra associationer än serieproducerade modulhus från huskataloger. ”Det största man gör i livet – så varför inte” – Jag har två kundkategorier, säger Albert Svensson, arkitekt och verksam i Göteborg. Dels markutvecklare som vill optimera tomterna och bygga så ändamålsenliga hus för tomten som möjligt; dels privatpersoner som har speciella ambitioner med sitt hus. Bland privatpersonerna finns de mer solventa som ritar och bygger ett unikt och personligt hus från grunden, samt de som ser sitt hem som ett långsiktigt livsprojekt där varje tillbyggnad och förändring utmejslas och finansieras allt eftersom.

Foto: Elithus Stockholm AB

Handlar arkitektritat bara om eleganta och minimalistiska hus som sömlöst smälter in i den omgivande naturen, eller kan man även få sitt unika drömhus i Sörgårdsstil?

Interiörbild på ett arkitektritat hus. Arkitektritade hus är väldigt valbara, den som väljer arkitektritat måste vara påläst och framför allt vara beredd på att lägga energi på att fatta beslut om till exempel materialval. – Ett arkitektritat hus

»TIPS!

Hitta rätt arkitekt för just dina behov genom att gå in på nedanstående hemsida. www.arkitekt.se/arkitekt. nu?ref=villor%2C%20fritidshus

kräver helt klart mer av köparen, säger Albert Svensson. Man skall i princip bedriva produktutveckling tillsammans med arkitekten. Som arkitekt gäller det att vara väldigt lyhörd och försöka förstå vad kunden önskar. Då är det enklare att rita en första skiss som ligger till grund för diskussionen. Nu skall inte tanken på att vara påläst och ha kunskap hindra någon från att skapa sitt drömhus, efter-

Tillsammans med en arkitekt har man alla möjligheter att skapa ett helt unikt hus.

som resultatet mycket ofta blir fantastiskt och helt i enlighet med tomtens förutsättningar och köparens preferenser. Hur mycket dyrare blir det?

– Tänk på att kostnaden för arkitektens arbete normalt sett är mycket liten i förhållande till pro-

jektets totalkostnad, säger Albert Svensson. Men visst stämmer myten en aning att det är dyrare med arkitektritat. Betänk dock att arkitektens lösning däremot kan ha en mycket stor inverkan på kvalitén på slutresultatet och på projektets totalekonomi. Dessutom är ett unikt arkitektritat hus helt klart

mer attraktivt på marknaden, än till exempel ett typhus. Välj därför arkitekt med omsorg och försök bedöma arkitektens förmåga att utarbeta ”rätt” lösning, i stället för att fokusera på priset på arkitektarbetet. Elisabet Nachman elisabet64@gmail.com

DET HÄR ÄR AB KARL HEDIN RÅVARA ...OCH KYRKAN I SÄTER När man som vi vuxit fram ur ett lokalsamhälle, förstår man vikten av en lokal gemenskap. Virket som säljs på din bygghandel kommer från skogen där du bor – kanske till och med från din skog. Där har vi avverkat träden, skickat vidare dem till vårt sågverk och sedan fraktat de förädlade trävarorna till vår bygghandel. Vi vet att skogsägarna är glada över att timret stannar kvar i trakten, det är vi också, för vi är med hela vägen, från den förra avverkningen och planteringen till det att den sista spiken hamras in i byggnaden. RASMUS

Så nästa gång det är dags att avverka – välj någon som kan mer om timmer, någon som är en del av lokalsamhället – välj AB Karl Hedin Råvara.

Hedemora 010-121 90 44

Krylbo 010-121 90 12

SVEN-ERIK

TOMMI

BENGT

THOMAS

Borlänge, Falun västra 010-121 90 43

Vår fältorganisation är uppdelad i två distrikt, distrikt öst med kontor i Uppsala och distrikt väst med kontor i Krylbo. På så vis kan våra lokala köpteam på ett bättre sätt ge dig skogsägare bättre service och rådgivning.

WWW.ABKARLHEDIN.SE/RAVARA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.