Page 5

LATEN WE NIET DOEN ALSOF ER NIETS AAN DE HAND IS In normale tijden leest u op deze plaats een blijmoedig bericht van de directeur die weer trots is op het programma enzo en die u opgetogen aanspoort om zoveel mogelijk kaartjes te kopen. Dat is de code. Maar de tijden zijn niet zo normaal als we zouden willen. In onze stad groeien stilaan meer kinderen op met niet-Vlaamse etnische roots dan echte Vlamen. Dat zorgt voor interessante uitdagingen, ook in DE Studio. Het land is in verwarring. We weten echt niet wat we aan moeten met al het ongericht geweld en de voortdurende dreigingen. Tegelijkertijd zijn er 732 verkeersdoden per jaar in België - waarom liggen we ook daar niet elke nacht van wakker van? Europa weet het niet meer en dan zwijgen we maar even over de rest van de wereld. Villanella probeert al jaren om die grote uitdagingen op een kleine schaal te vertalen in een werking voor kinderen en jongeren die draait rond kunst en cultuur, maar ook rond integratie, identiteit en burgerschap. Maar nu weten we niet meer wat we nog kunnen doen. Dat heeft dan weer te maken met de recente gebeurtenissen in de mini-bubbel van de Vlaamse gesubsidieerde podiumkunsten. Out of the blue besloten een paar van onze geachte collega‘s (dat heet peer review, in dit geval door zelfbenoemde experten) om ons een “voldoende” te geven (met verhoging van budget – o sarcasme!) en ons de facto af te schaffen, omdat … ons dossier hun niet beviel. Waarop de politiek tegen ons zei: “We laten jullie niet vallen”. Waarop we eindigden met een toegekend subsidiebedrag dat ons de komende vijf jaren opzadelt met een tekort van meer dan 1 miljoen euro, als we onze werking niet totaal omgooien. Concreet voorbeeld: het grootste deel van de schoolvoorstellingen schrappen en dus meer dan 20.000 scholieren op straat zetten en inzetten op commerciële zaalhuur. Een redelijke surrealistische toestand. We schrapten met pijn in het hart een aantal geplande projecten: een reeks documentaire films om het actuele terrorisme en het fenomeen van IS te duiden, een avond met literaire debutanten, installaties van Ontroerend Goed, diverse concerten enzovoort. Met zeer beperkte middelen maar zeer efficiënt maakte Villanella van DE Studio het kloppend stadshart voor een nieuwe generatie talent en publiek. En dat laten we niet verloren gaan. Als de middelen niet komen vanuit de ‘traditionele’ hoek, zullen we ze elders gaan zoeken

WE HEBBEN U MEER DAN OOIT NODIG Want de artiesten en gezelschappen die het komend jaar wel in DE Studio spelen, zijn straf en interessant en verdienen uw steun en aandacht. Want uw geld betaalt het loon van deze kunstenaars. Want uw toewijding en enthousiasme is onze brandstof. Want wij vinden u fijne toeschouwers (ja - ook die soms balorige tweejarigen). Want als we de werking voor scholen overeind willen houden (meer dan 20.000 kinderen en jongeren per schooljaar) dan zullen we de steun van Stad Antwerpen broodnodig hebben - en “‘t stad” - dat zijn wij en jullie toch, alsook de dames en heren politici? Want eigenlijk vinden we dat we een superschoon project aan het bouwen zijn en dat kan niet zonder jullie. Tot snel in DE Studio?

en vinden. De ploeg van Villanella En daarom deze oproep aan iedereen die de voorbije jaren

55

DE Studio ontdekt heeft:

Kunstwerk: Pascal Petrus, Interview © Lichtwaas

Profile for DE Studio

Seizoensbrochure DE Studio 2016-2017  

Seizoensbrochure DE Studio 2016-2017  

Advertisement