Page 1

Gruppe 2 ­ Mads Elias, Villads, Miriam, Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia Vejleder: POES

“Årets Mesterfotograf” Brugerinvolvering

Valg af TV-program Vi har valgt at arbejde med “Årets Mesterfotograf” sendt på DR K i efteråret 2013. Programmet går ud på at fem fotografitalenter skal igennem opgaver, der skal vise deres egenskaber indenfor forskellige genre af fotograffaget. Programmet er en klassisk udskilnings konkurrence, hvor eksperter til sidst kårer en vinder. “Årets Mesterfotograf” er allerede tilstede på flere medier; DR K, DRs egen hjemmeside (dr.dk/mesterfotograf), Facebook (facebook.com/drkunstklub), Twitter (twitter.com/drkunstklub) og mail (kunst@dr.dk). Vi ser de forskellige brug af medierne meget uklar, og man er som bruger i tvivl om, hvordan brugerinvolveringen skal foregå på de platforme, og hvordan der linkes mellem disse. I slutningen af hvert program fortæller programmets vært, at der foregår en sideløbende konkurrence på dr.dk/mesterfotograf, og at brugerne kan indsende deres egne billeder og deltage i denne eksterne konkurrence. Programmet forsøger altså allerede at skabe brugerinvolvering, men vi finder det på ingen måde overskueligt og strømlinet. Det kunne derfor interessant at undersøge, hvordan vi kan klargøre en sådan crossmedia kommunikation og hvorvidt vi derefter kan optimere brugerinvolveringen.

Mål med brugerinvolveringen og succeskriterier Vores mål for udvidelsen af brugerinvolveringen ifm. “Årets Mesterfotograf” er at skabe et mere 1


Gruppe 2 ­ Mads Elias, Villads, Miriam, Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia Vejleder: POES

strømlinet miljø for brugerinddragelsen, og optimere brugeroplevelsen ved at producere et ekstern mer­indhold til seeren. Vores succeskriterie er at flytte den mængde af aktivitet fra de nuværende platforme over på en samlet platform, nemlig facebook. Den største platform er nu facebook.com/drkunstklub med 4118 “likes”, hvilket også er vores mål for den nye strømlinet facebookside. facebook.com/drkunstklub er en fællesside for flere af DR K’s kultur­ og kunstprogrammer. Vi ser vores mål som værende realistisk, da programmets seertal i gennemsnit har været 27.000 ifølge Gallups TV­meter.

Involveringsstrategier Den nuværende primære involveringsstrategi i “Årets Mesterfotograf” er en seerkonkurrence om at tage ugens bedste fotografi udfra et givent emne. Den har til hensigt at lokke den fotointeresserede primærmålgruppe til at skabe merindhold og debat om fotografi på sociale medier. Programmets vært fortæller ved udgangen af hvert program om muligheden for at deltage i konkurrencen på programmets hjemmeside. Brugerne skal uploade deres billeder Wetransfer, Dropbox, sendes via mail eller uploades til sociale medier med hashtagget “#mesterfotograf”. Her er en meget bred vifte af muligheder for at dele sine billeder. Billederne vurderes af to fotoprofessionelle, der tildeler vinderen en fotobog og i visse tilfælde kan brugernes billeder ende på Politikens fotoblog. Programmets hjemmeside tilgår man via adressen dr.dk/mesterfotograf. Den fører til et subsite hos DR Nyheder, der så igen kan føre videre til DR Kultur. Programmets tilstedeværelse på Facebook og Twitter sker ikke via unikke kanaler men gennem “DR Kunstklub”, hvilket gør det svært på eget initiativ at opstøve programmet på de deportaliserede medier. Det nye Vi har til hensigt at strømline den nuværende brugerinvolvering på de deportaliserede medier og udvide den med en livestreamet webafgørelse af seerkonkurrencen ­ sidstnævnte skal forsøge at give programmet en stærkere tilstedeværelse i virkefeltet for “Den Perfekte Storm”, altså det brugerskabte/digitale oplevelsesfelt. Selve seerkonkurrencen bibeholdes, men udvides fra kun at have en ekspertafgørelse til også at have en nr. 2 konkurrence, hvor brugerne selv kårer det bedste foto ud fra de samme indsendte billeder. Strømliningen går ud på at skære ind til benet ift., hvilke platforme programmet og konkurrencen skal operere på. I den nuværende form er der for mange steder at deltage i konkurrencen på ­ det skaber et for fragmenteret diskussionsforum om billederne. Skal man diskutere på Twitter, Facebook eller et andet socialt medie hvor billedet ligger? Derfor vil vi skabe et Facebook community til programmet, der gør det helt klart for brugerne, at det er her, de skal gå hen med deres indhold. 2


Gruppe 2 ­ Mads Elias, Villads, Miriam, Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia Vejleder: POES

“Årets Mesterfotograf” i relation til Peter Svarres “perfekte storm”

Den nye liveafgørelse vil blive streamet live via Youtube og kan embeddes direkte ind i Facebook. Afgørelsen giver seerne chancen for at få deres egne fotos under en lignende vurdering, som den de oplever i programmerne. Det udvider fornemmelsen af “det­kan­jeg­gøre­bedre”, man som seer kan have med den type program “Årets Mesterfotograf” er. Vi foreslår også, at der lægges op til diskussion om de medvirkendes fotografier ­ dog vil vi begrænse primærdiskussion til at foregå på Facebook­siden. Fotografierne vil efter hvert program blive samlet i et album, hvor der kan likes og kommenteres (en feature, der mangler i dag hos Kunstklubben).

Relevante platforme FACEBOOK: Vi vælger Facebook som hovedplatform, fordi der relativt simpelt kan skabes et community for seerne af programmet, og der her er en nem mulighed for kommunikation bag programskaberne og seerne. De funktioner hos Facebook, som er vigtigst ift. den øgede brugerinvolvering er muligheden for at kommentere direkte på billeder og lave personlige likes. Endvidere er det muligt at indbygge formularer og customize sidernes layout. Der skal oprettes en formular til indsending af seernes billeder til online­fotokonkurrencerne. 3


Gruppe 2 ­ Mads Elias, Villads, Miriam, Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia Vejleder: POES

Når deadline er nået for konkurrencen, vil der automatisk blive genereret albummer, hvor resten af brugerne kan like de billeder, de synes bedst om. Flest likes vinder konkurrencen, hvor brugerne bestemmer. Dommerne har forberedelsestid og skal udvælge blandt alle de indsendte. Der er prestige for de fotointeresserede brugere i at vinde konkurrencerne, og man må derfor håbe på, at de vil dele nyheden om deres deltagelse med resten af deres Facebook­venner. Derved kan der opnås flere besøg til siden og mere opmærksomhed omkring programmet. Ulempen ved Facebook er, at man skal have en bruger på sitet for at kunne deltage i konkurrencen. Det kan være et argument, der står imod DRs programetiske retningslinjer, men på den anden side mener vi, at der er god redaktionel mening bag at bruge de gode rammer på Facebook til at skabe diskussionen om det gode fotografi. YOUTUBE: Vi vælger Youtube til vores liveudsendelse, da det fungerer godt til at embedde på facebook og funktionaliteten allerede fungerer godt. Youtube er også et kendt medie, som er let at tilgå for mange. En af svaghederne ved brugen af Youtube er, at det er svært at styre det omkringliggende indhold, såsom relaterede videoer og kommentarer.

Målgruppe “Årets Mesterfotograf” er et nicheprogram og bliver derfor sendt på DR K, Danmarks Radios kultur­kanal. Den gennemsnitlige mængde seere er på 27.000 ifølge Gallups TV­meter. Den primære målgruppe ser vi som den kunstneriske fotoentusiast. Programmet handler mindre om teknik og mere om tanker ift. skabelsen af billederne. Denne målgruppe vil vi gerne prøve at ramme med udfordringerne i konkurrencen. Kan seerne selve skabe mesterlige fotografier, som dem deltagerne slipper afsted med i programmet. Det giver seeren en direkte måde at måle sig om kap med deltagerne fra udsendelsen.

4

Årets Mesterfotograf  

Metode til at skabe mere brugerinvolvering

Årets Mesterfotograf  

Metode til at skabe mere brugerinvolvering

Advertisement