Page 1

Page 1 Pradedu surašyti visus dalikus koki mana gyvenima atsitiks pradže ant Nauju Metu 1918 Sausio 1. As Motiejus Vitartas gimeu 1886 23 dieno Vasare. Sodžiuj, Lapkasu parapijo, Žvingiu Volaske, sartininku Gubernijoj, kauno paveto Rasenu. Apsizanijau su mergina Ona Pozingice. I am starting to write all the things that happendened in my life prior to January 1, 1918. I Motiejus Vitartas was born in 1886 the 23rd day of February. In a village of Lapkasai parish, Zvingiai district, Sartininkai province, Kaunas Region. I married a girl Ona Pozingice.

Page 2..................................................................................................................................................... Metrikas Vaiku Pirmoji gime Mikolina Augus 13 – 1909 Krikstita Honuste Antroji - Antonina - gime Sausio 4, 1911 Trecias - Antanas - gime Aug 4, 10:15, 1913 Ketvirtas – Viktoras – gime 25 April, 1915 Penktas – Motiejus Juozapas – gime 2:45pm – 13 gruodzio 1921 Childrens Births First one born Mikolina – August 13, 1909 Second – Antonina –born on January 4, 1911 Third – Antanas – born August 4, 10:15, 1913 Fourth – Viktoras – born April 25, 1915 Fifth – Motiejus Juozapas – born at 2:45pm December 13, 1921


Page 3 Atkeliavau in Amerika 1903 Geguze 30 ing Duqusesne Pa. ant Laiva Petrik islipau Noryork. Grizau ing Kraju 13 July 1912. Sugrizau atgal in Amerika 22 April 1913, ant Laiva Kleist. Sedau Bremen in Laiva 9 balandi. Tiek dienu Vazevau ir ir kiek kantran diena nuvaziavau.

Ship named Kleist Arrived in America on May 30th 1903 to Duquesne Pa. On the ship Petrik to New York. Returned to the Province (Lithuania) on 13 July 1912. Returned on 22 April 1913 to America on the ship Kleist. Boarded the ship in Bremen, Germany on April 9. I travelled so many days and so much each day: 10-11…………………586 miles 12………………………351 13………………………349 14………………………336 15………..………329-295 (16) 16……………………….342(17) 17……………………….253(18) 18……………………….285(19) 19……………………….338(20) Total miles of sea travel 3464


Page 25………………………………………………………………………………………………………………………………… January 1918 I have so much wealth as follows: House on Washington……………….$3800.00 House on Talbot………………………..$5500.00 Stove (or Fan)……………………………$300.00 Bedrooms………………………………….$225.00 House Objects……………………………$1000.00 Automobile……………………………….$300.00 Store ? objects…………………………..$500.00 All Store? Objects………………………$1500.00 With People on the books………….$1500.00 ( Can’t translate)………………………..$100.00 ___________________________________ All wealth from the past year till January 1, 1918 excluding debts …$14725.00 Debt to the Bank……………………….$4300.00 A.Liudvikas………………………………..$200.00 Rev.Abromaitis………………………….$200.00 Grigalius…………………………………….$180.00 Rimeikaitis…………………………………$150.00 __________________________________ Total debts…………………………………$5030.00 Total Wealth ………………………………$9695.00


Page 26...................................................................................................... January 1, 1919 I have this much wealth as follows: House on Washington……………….$4000.00 House on Talbot………………………..$7000.00 House Objects……………………………$1200.00 Automobile……………………………….$250.00 Store ? objects…………………………..$500.00 All Store? Objects………………………$1700.00 With People on the books………….$1500.00 Lithuanian Zemes Bank……………..$50.00 Liberty Bonds?...………………………..$350.00 In the Bank…………………………………$1150.00 Misc. money lent………………………..$250.00 _____________________________________ All wealth ………………………………..…$17980.00 DEBTS Debt to the Bank……………………….$1700.00 Grigalius…………………………………….$180.00 Rimeikaitis…………………………………$150.00 For various items in the store…….$800.00 _____________________________________ Total debts…………………………………$2930.00 Total Wealth ………………………………$15050.00


Page 27......................................................................................................

January 1, 1920 I have this much wealth as follows: House on Washington……………….$4000.00 House on Talbot………………………..$9000.00 House Objects……………………………$1200.00 Automobile……………………………….$300.00 Store ? objects…………………………..$800.00 All Store? Objects………………………$1000.00 With People on the books………….$2800.00 Liberty Bonds?...………………………..$4250.00 Lithuanian Zemes Bank……………..$1000.00 Atstoto Company………………………$1000.00 Industry Company……………………..$1000.00 Lithuania Loan……………………………$20.00 ????????????................................$10.00 In the Bank…………………………………$300.00 _____________________________________ All wealth ………………………………..…$23980.00 Stee Corporation Shares………………$200.00 $24180.00 Various DEBTS Grigalius…………………………………….$300.00 ???????????????????????............$180.00 Mikredei……………………………………$100.00 For various items in the store…….$800.00 Loan from the Bank………………… $500.00 ?????????????????????................$100.00 ???????????????????....................$50.00 ??????????????????????.................$25.00 _____________________________________ Total debts…………………………………$2055.00 Total Wealth ………………………………$22125.00


Page 31…………………………………………………………………………………………………………….

January 1, 1921 I have this much wealth as follows: House on Washington……………….$4000.00 House on Talbot………………………..$10000.00 House Objects……………………………$1200.00 Automobile……………………………….$200.00 Store ? objects…………………………..$800.00 All Store? Objects………………………$1500.00 With People on the books………….$2900.00 Liberty Bonds…………………………….$4400.00 Lent to Lenkauskas...…………………$100.00 Lithuanian Liberty Bonds…………. $850.00 Trading Company shares……….… $400.00 Film Companies………………….….….$100.00 Industrial Compnies……………………$100.00 Vilnius bank…………………………….…$20.00 Money In the Bank and cash …….$800.00 Money lent out??.............................$600.00 Friends shares……………………………$10.00 All wealth ………………………………..…$29960.00 At J.Samulis…………………………………$790.00 ______________________________________ $30750.00 Stee Corporation Shares………………$200.00 $30950.00 Various DEBTS For various items in the store…….$1450.00 Trumpike……………………………………$100.00 ____________________________________ Total debts…………………………………$1550.0 Total Wealth ………………………………$30950.00 - $1550.00 ______________________________________ $29400.00

Matthew J Vitartas  

Traslation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you