Page 1

Viles Florides 2011

Inscripció Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.: Alcalde/ Alcaldessa del municipi: Manifesta la intenció de la corporació municipal de la qual és representant d’inscriure el seu municipi al PROGRAMA DE DISTINCIONS I CONCURS VILES FLORIDES havent adquirit total coneixement de les seves bases, acceptant-les en la seva integritat i sotmetent-se a aquestes per a la seva participació. Així mateix, el/la sotasignat adquireix els següents compromisos: •

Designar un responsable que sigui l’interlocutor vàlid davant l’organització de Viles Florides.

Facilitar a l’organització de Viles Florides la informació necessària per a la valoració del Jurat en els terminis establerts.

Proporcionar la documentació necessària per a l’elaboració del material promocional que realitzi l’organització de Viles Florides.

Atendre el Jurat en les visites al municipi establertes en les bases del programa.

Fer efectiva la quota d’inscripció de caràcter anual que correspongui segons el que estableixen les bases del programa mitjançant transferència bancària* en un termini màxim de dos (2) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la presentació de la Fitxa d’Inscripció.

La Fitxa d’Inscripció s’haurà de remetre escanejada i en format PDF a l’adreça de correu electrònic comunicacio@vilesflorides.cat o bé a través de correu postal a l’adreça Av. Benjamino Farina, 135, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). Aquesta serà validada en un termini màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la seva recepció. La persona designada com a interlocutor rebrà un missatge de correu electrònic on es confrmi l’acceptació d’aquesta per part de l’organització. _________________________, a ___ de _______ de 2011. Signat,

* Caixa Laietana: 2042-0197-87-3300000717.


Fitxa del municipi Nom: Província: Comarca: Número d’habitants:

Interlocutor amb l’organització de Viles Florides Nom i cognoms: Càrrec: Telèfon fix: Telèfon mòbil: Fax: Correu electrònic:

Butlleta d'inscripció  
Butlleta d'inscripció  

Programa de qualificació als municipis que impulsen els seus espais verds per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.