Page 1

Vilenimal

HĂŠt magazine voor de DGM student

.

Vegetarische kat Een vegetarische kat, wat brengt het met zich mee

Help! Mijn hond schrokt

Welk effect heeft schrokken van brokken op een hond

Entingen en bijwerkingen bij de kat

Welke bijwerkingen treden op bij het enten van de kat?

Een nieuwe adoptiehond

Adopteer een hond uit een asiel in Nederland of het buitenland Foto: Norbert Waalboer fotografie


Colofon Uitgeverij CAH Vilentum Adres: De Drieslag 4 Postcode: 8251 JZ Dronten Telefoon: 088 – 020 6000 e-mail: info@cahvilentum.nl Website: www.cahvilentum.nl

Hoofdredactie Lisa Rook hoofdredactie@vilenimal.nl

Eindredactie Ilona van Baalen Linda van Eijk eindredactie@vilenimal.nl

Vormgeving Rebecca de Kort

Beeldredactie Arthanja van Woerden

Tekstredactie Monique Hilhorst Matthijs Heijstek

Met medewerking van o.a. Loes de Bruin Christien IJzerman Jamie van Kemenade Karen Versteege

Columnist Niels Lucassen

Foto: Ilona van Baalen fotografie


Woord van de redactie Het officiĂŤle Vilenimal Magazine is een feit! Bedankt dat jij het magazine wilt lezen. Vilenimal Magazine is opgericht door de 3DG studenten van het CAH Vilentum van 2015/2016 en is gericht op alle DGM studenten met een hart voor dieren. Wekenlang zijn de elf 3DG studenten bezig geweest met het oprichten en samenstellen van het magazine. Wekelijkse vergaderingen, regelmatig overleg en gezamenlijke beslissingen hebben het eindresultaat mogelijk gemaakt. Vilenimal Magazine biedt de lezer de kans zijn kennis te verbreden met interessante artikelen, trends en hebbedingetjes en een column. Het magazine is niet alleen educatief, maar ook nog eens erg vermakelijk! Vilenimal staat vol met bezigheden zodat de lezer even kan ontspannen na het lezen van een leerzaam artikel. Niet alleen de 3DG studenten hebben dit magazine tot stand laten komen. Vilenimal had er nooit zo uitgezien zoals het nu is, zonder de suggesties en inbreng van Karen Versteege. Zij is ten slotte met het idee gekomen om onze artikelen te verwerken in een magazine en zij heeft ons van begin tot eind bijgestaan. Wij zijn trots op het eindresultaat en wij hopen de lezer te verblijden met Vilenimal Magazine. Veel leesplezier! - 3DG

Foto: Lisa Rook


De vegetarische kat

Help! t k o r h c s nd o h n j i M

Foto: Huisdierennieuws

21

30

Foto: Claysnow

Van hond tot kat en van diploma tot enten. Alles lees je in de Vilenimal Foto: Catster

07

35 Column Niels Lucassen Limping Cat Syndrome bij Wat e kittens t en ze v an d a a g?

11 Een nieuwe adoptiehond ?

Foto: Pet Guide

39 3


Inhoud 05 Dierendiploma Cat Syndrome 07 Limping bij kittens

09 Trends 11 Een nieuwe adoptiehond 17 Horoscoop ?

29 Animo per Animali Mijn hond schrokt 30 Help! ? Erfelijke gebreken en schadelijke 33 raskenmerken bij de Perzisch langhaar

35 Column Niels Lucassen

een klein paard met 18 Magic, een groot hart 36 Zeehondenopvang overbodig

21 De vegetarische kat 25 De?dieren van 3DG

39 Wat eten ze vandaag? 41 Vilenimal Challenge

Ziek worden door mijn 27 huisdier? Afbeelding: Graphics and Print

4


1 2 3

Door: Linda van Eijk Het is 15:00 uur, de basisscholen in Bussum zijn uit en de kinderen stromen naar buiten. Vlak bij de school is een dierenwinkel waar de kinderen altijd even bij de konijntjes willen kijken. Er is net een nieuwe groep konijnen binnengekomen en de kinderen zijn er ondersteboven van. Ook zelf vindt u dat het wel eens tijd wordt voor wat meer gezelschap in huis. Een week later wordt er besloten om toch maar een konijntje mee naar huis te nemen. U vindt het namelijk belangrijk voor de kinderen om te leren hoe ze met dieren om moeten gaan, maar wat weten de kinderen er eigenlijk van? En hoe kunt u de kinderen zo snel mogelijk kennis geven over gezelschapsdieren?

Het komt veel voor dat kleine kinderen huisdieren krijgen zonder dat er binnen het huis echte kennis is over de dieren. Er wordt in de speciaalzaken veel verteld door de verkopers over de dieren, maar is dit voldoende? Daarnaast zijn er veel kinderen die zelf voor de dieren moeten zorgen, zij wilden immers het diertje in huis halen. Er is een manier om de kinderen snel en goed te leren hoe zij met gezelschapsdieren om moeten gaan. Dit is het Dierendiploma. Op deze manier leren kinderen op jonge leeftijd hoe ze voor een dier moeten zorgen en hoe ze met de dieren om moeten gaan. Stichting Met dieren meer mens Het Dierendiploma is ontwikkeld door stichting Met dieren meer mens. Dit is een stichting dat is opgericht in 1998 en de stichting staat ervoor om voorlichting te geven over de positieve effecten die huisdieren hebben op het

leven en welzijn van mensen. De stichting geeft niet alleen informatie en adviezen weg over gezelschapsdieren, de stichting ondersteunt ook projecten en instellingen die zich op een bijzondere manier bezig houdt met relaties tussen dieren en mensen. Lessenpakket Sinds 2009 heeft de stichting het Dierendiploma ontwikkeld. Dit is een progamma wat ontwikkeld is voor kinderen in groep 5 op de basisschool. Bij dit progamma leren kinderen hoe er met dieren moet worden omgegaan en hoe ze voor de dieren kunnen zorgen. Want volgens Evelien de Bruijn, ambassadeur Dierendiploma, zijn dieren de trouwste vrienden die je kunt hebben. Voor de stichting was het belangrijk om de Dierendiploma te ontwikkelen, zij gaven immers al voorlichting over dieren aan anderen instanties. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen vroeg leren hoe

ze met dieren om moeten gaan zodat zij hier meer respect voor krijgen en ook later beter zullen weten hoe ze moeten handelen in het bijzijn van dieren.

Dieren zijn de trouwste vrienden die je kan hebben. De informatie over de dieren verschilt van een hond tot de goudvis. De lessen duren gemiddeld anderhalf uur en de docent heeft zelf geen kennis nodig van de gezelschapsdieren. Deze krijgen namelijk alle informatie en theorie bij het pakket. De lessen worden door veel scholen gegeven op wereld Dierendag. Dit is een goed moment om de kinderen stil te laten staan bij de gezelschapsdieren en de omgang hiermee Echter valt het mee hoeveel basisscholen er mee doen met het Dierendiploma.

5


4 6 5

Basisscholen In het eerste jaar dat het Dierendiploma werd geïntroduceerd deden er bijna 1000 basisscholen mee. Dit is weinig als er wordt gekeken naar het aantal scholen. In 2010 waren er 6848 basisscholen in Nederland. Dit betekent dat er 14.6% van de basisscholen meededen in het introductiejaar. Wel hebben er in 2010 al 1500 basisscholen zich aangemeld voor het Dierendiploma. Dit betekent dat er bijna 22% van de basisscholen meededen. In 2015 waren er vanaf 2009 in totaal ruim 300.000 leerlingen die het examen gehaalt hadden. Ieder jaar wordt het lessenpakket geheel gratis aangeboden aan ruim 7000 scholen. De APP Wanneer de kinderen in groep 5 hun Dierendiploma hebben behaald is er ook de mogelijkheid om door te leren over het houden van gezelschapsdieren. Er is sinds oktober 2015 namelijk een APP

gelanceerd. Deze APP is bedoeld voor kinderen uit groep 6, die in groep 5 het examen al gehaald hebben. De kinderen kunnen hiermee een vervolgdiploma halen en volgens ‘stichting Met dieren meer mens’ kunnen de kinderen zich dan een echte pro noemen. Bij de APP is een spel ontwikkeld wat de kinderen spelen en spelenderwijs leren de kinderen meer over de gezelschapsdieren. Aan het eind van het spel is er weer een examen dat de kinderen moeten afleggen om hun professionele diploma te behalen. Het is belangrijk dat kinderen dit diploma ook behalen zodat zij hun kennis nog verder kunnen verbreden en beter om kunnen gaan met de dieren. Waarom is het belangrijk? Uit de cijfers eerder in dit artikel is te zien dat niet iedere basisschool beseft hoe belangrijk het is dat kinderen goed om kunnen gaan met dieren. Er wordt

veel aandacht besteed aan het Dierendiploma door meerdere instanties. Zo zijn stichting Met dier meer mens, maar ook de LICG zijn druk bezig met het informeren en promoten van het Dierendiploma.

Mensen en dieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is voor kinderen belangrijk om met dieren om te gaan, zo kunnen ze beste vrienden worden en dieren verdienen het om goed verzorgd te worden. En zoals de ambassadeur van het Dierendiploma, Evelien de Bruijn, zegt: ‘mensen en dieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’. Het is dus duidelijk belangrijk voor zowel de kinderen als de dieren.

Foto: Trendhunter 6


1 2

Limping Cat Syndrome bij kittens

levende, verzwakte vorm van een virus gebruikt, bij een ander maakt men gebruik van dode virussen en weer andere types maken gebruik van DNA-segmenten van virussen.

Door: Niels Lucassen

Over drie weken is het zover, dan gaan we onze nieuwe kitten ophalen. Een mooie, zwarte Maine Coon, ze mag met 12 weken oud worden opgehaald. Maar dan belt de fokker… Het hele nest loopt mank, bij enkele kittens zijn nog andere bijwerkingen te merken. Dat heeft ze nog nooit eerder meegemaakt, zegt de fokker. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ze hebben enkele dagen geleden de eerste vaccinatie gehad, zou dat er iets mee te maken hebben?

Vaccins bestaan in vele soorten en maten. Het verschilt per fabrikant en type welke virussen, bacteriën of combinaties daarvan gebruikt worden. Een van de meest gebruikte combinaties is die van ‘katten calicivirus’ (veroorzaker van niesziekte), ‘katten rhinotracheïtis herpesvirus’ (veroorzaker van niesziekte) en ‘katten panleucopenievirus’ (veroorzaker van kattenziekte). Ook de gebruikte virusstammen kunnen per fabrikant verschillen, het komt voor dat bij merk A een recentere calicivirusstam wordt gebruikt dan bij merk B. Ook gebruiken sommige fabrikanten bewust dode calicivirussen, waar anderen levend verzwakte virussen gebruiken.

Bij een vaccinatie worden er virussen of onderdelen daarvan bij een dier ingespoten. Het lichaam reageert er via een immuunrespons op en gaat zelf antistoffen tegen deze virussen aanmaken.

Naast virussen kunnen er ook (vormen van) bacteriën in de virussen worden verwerkt. De laatste jaren is er steeds vaker chlamydia aan de cocktail toegevoegd. Dit omdat de bacterie Chlyamydophila felis conjunctivitis kan veroorzaken, dat is een pijnlijke infectie en ontsteking van de slijmvliezen van het oog. Over het gebruik van chlamydia in vaccins valt echter wel wat te zeggen. Volgens dierenarts C. Kwint is het gebruik van chlamydia niet zonder risico’s, men kan een dier besmetten met de bacterie door het enten. Hij adviseert daarom ook om alleen met chlamydia te enten als katten in een omgeving zitten met een hoog risicogehalte, waar ooit eerder een chlamydiabesmetting is geconstateerd, in asielen of cattery’s bijvoorbeeld. Uit een gesprek met Merial, producent van verschillende vaccins, kwam naar voren dat het lijkt of vaccins waar chlamydia inzit vaker bijwerkingen veroorzaken.

Er zijn verschillende typen vaccins. Bij de een wordt er een

Doorgaans worden kittens tweemaal gevaccineerd. De eerste

Wat is vaccineren? Er is al veel bekend over het vaccineren van kittens, maar over de soms ernstig uitziende bijwerkingen hoor je lang niet altijd alles. Over het algemeen zien we bijwerkingen zoals sloomheid, verminderde eetlust en voorbijgaande temperatuurstijgingen voorbij komen, maar er zijn heftigere bijwerkingen die we minder vaak zien. Om deze bijwerkingen te verklaren, moet men allereerst weten wat een vaccin doet en wat er nu precies in de vaccinatievloeistoffen zit.

7


4 3

vaccinatie krijgen ze met 9 weken en de tweede vaccinatie met 12 weken. Voor de eerste vaccinatie op een leeftijd van 9 weken is gekozen, omdat rond die leeftijd de antistoffen die ze via de moedermelk (met name door de biest, we noemen dit maternale antistoffen) hebben binnengekregen, bij veel kittens grotendeels zijn uitgewerkt. Het is daarom een goed moment om de antistoffen weer aan te vullen. Omdat niet bij alle kittens met 9 weken de antistoffen die ze via de moedermelk hebben meegekregen zijn uitgewerkt, wordt er met 12 weken nogmaals gevaccineerd. Op deze leeftijd zijn bij alle kittens de maternale antistoffen uitgewerkt. Voor kittens waarbij dit op een leeftijd van 9 weken al het geval was, dient de tweede vaccinatie als een booster. Voor de kittens waarbij dit nog niet het geval was, heeft de tweede vaccinatie dezelfde functie als de eerste vaccinatie.

Limping Cat Sydrome In de introductie werd een nestje mank lopende kittens omschreven. Dit verschijnsel staat bekend als het ‘Limping Cat Syndrome’. Uitingen van deze bijwerkingen kunnen variëren van een beetje mank lopen tot het helemaal niet meer willen of kunnen lopen van de kittens. Wanneer men aan de pootjes van de kittens voelt, wordt opgemerkt dat de gewrichten gevoelig zijn en zeer doen.

eiwitten uit het calicivirus, vestigen zich in het synoviale membraan. Het lichaam reageert daarop door antistoffen te maken, wat lijdt tot een ontsteking in het gewricht. Omdat het virus in meer dan een gewricht een ontstekingsreactie tot gevolg heeft, spreekt men van viraal veroorzaakte poly-artritis. Dit is erg pijnlijk en een kitten die dit heeft zal dan mank gaan lopen of zal zelfs helemaal niet meer willen bewegen. Over het algemeen trekt dit verschijnsel na enige tijd weer weg. Als dit niet het geval is, is het raadzaam de dierenarts raad te plegen. Ontstekingsremmende medicatie kan een uitkomst bieden.

Het is bewezen dat het calicivirus veroorzaker is van deze bijwerking. Limping Cat Syndrome wordt ook wel eens toegeschreven aan het gebruik van chlamydia, dit is echter nooit bewezen volgens Merial.

In veel vaccins wordt calicivirus gebruikt, levend verzwakt, dood of in een andere vorm. Het kan daardoor voor komen dat na het vaccineren met een vaccin wat dit virus bevat, de kittens de eerder genoemde verschijnselen gaan vertonen. In een aantal vaccins wordt er een combinatie gebruikt van virussen en bacteriën als Chlyamydophila Felis. Hoewel niet bewezen, is het niet ondenkbaar dat wanneer er een combinatie van Chlamydia en het calicivirus wordt gebruikt, de bijwerkingsverschijnselen heftiger uitpakken dan bij vaccins waar bij deze combinatie niet wordt gebruikt.

Het gewricht bestaat uit een aantal onderdelen. Een belangrijk onderdeel is het synoviale membraan, dit zit om het gewricht heen. Dit synoviale membraan zet synoviaal vocht af, dit vocht dient als smeermiddel voor het gewricht en is de voedingsbron van het kraakbeen in het gewricht. Virale proteïnen,

Het advies is om goed na te denken en te overleggen met uw dierenarts welk vaccin bij uw kittens het verstandigst is. Mochten er na de vaccinatie verlammingsverschijnselen optreden, schrik dan niet te erg, vaak verdwijnen de klachten na enkele dagen weer.

8


Trends

FroliCat Bolt Laser. Een interactieve laserpointer voor katten heeft een ingebouwde timer waardoor uw kat urenlang zelfstandig kan spelen. Kijk met veel plezier naar het loeren, jagen en springen van de kat tijdens het spelen met zijn nieuwe speeltje. Voor € 19,99 verkrijgbaar bij Zooplus.nl

Hebbedingen voor huisdier en baas Door: Monique Hilhorst en Lisa Rook

Deze Maxi Safe Oplaadbare LED-Halsband is te koop bij www.agradi.nl voor € 13,95. Super handig om uw hond te kunnen zien in het donker tot op wel 500 meter afstand. Verder is hij waterdicht en oplaadbaar via een bijgeleverde USB-kabel.

Brain train vogel mix is een brain train, denkspel voor de vogel! Verstop in de kokertjes een beloning en laat het dier er naar zoeken. De puzzels zorgen ervoor dat vogels geestelijk aan het werk worden gezet en met wat lekkers beloond worden. Het spel stimuleert de oog-poot en oog-snavel coördinatie. Wissel het vullen van de kokers af. €12,95 verkrijgbaar bij De Gooise Diersuper

Deze te gekke hondenmanden zijn sinds kort te koop bij de Jumper. Ze zien er niet alleen comfortabel uit voor de hond, maar zijn ook nog eens super chique voor in de woonkamer. De grootste mand en tevens poef kost € 84,99 en de kleine € 64,99.

De iFetch is een uitdagend en stimulerend speelgoed voor de hond. De ballenwerper werpt tot afstanden van 3 tot 9 meter en maakt uw hond zijn eigen speelmaatje. Wanneer de hond de bal weer te pakken heeft, zal hij de bal terug moeten leggen in de opening van de iFetch om de bal nogmaals te werpen. Ideaal om eenzaamheid en verveling te voorkomen. € 138,95. Verkrijgbaar bij MedPets.nl


Dit superschattige Kerbl Kattenhuis is ideaal voor de buitenkat. Het dak houdt de regen tegen en de kat kan boven op de uitkijk zitten of beneden warm en droog een dutje doen. De afmetingen zijn 77 x 50 x 73 cm en het kattenhuis is voor € 90,29 verkrijgbaar bij www.bol.com.

Deze Hamster Fruitpiste is ideaal om de hamster op een actieve en speelse manier naar voedsel te laten zoeken. De fruitpiste is voorzien van voederplateau en fruitbar en is een echt feest voor uw kleine knager. Voor € 12,99 te bestellen bij www.wohi.nl.

IC Pooch is een snack automaat wat hondeneigenaren de mogelijkheid geeft om met hun hond te praten door middel van een camera. De eigenaar kan de iCPooch met smartphone of tablet verbinden en zo kan de eigenaar met een druk op de knop de hond vanuit hun werk, school, of als zij bijvoorbeeld op visite zijn, de hond zien, op zijn gemak stellen ben belonen. Dus houdt u er ook niet van om uw hond alleen te laten, heeft uw hond last van verlatingsangst of wilt u er gewoon van op de hoogte zijn hoe het met de hond gaat als u niet thuis bent, dan is dit het geschikte product voor u. Verkrijgbaar bij Amazon.com

Adori Konijnentuig met lijn. Konijnen houden van ruimte en vrijheid om te kunnen rennen en springen. Neem uw konijn eens mee voor een wandeling. Het Adori Konijnentuig met lijn biedt u de mogelijkheid om uw konijn mee te nemen naar buiten en te laten genieten van de buitenwereld. De lijn is 140 cm lang en het tuig is verstelbaar. Let op, laat één vinger ruimte tussen het tuig en uw

De SureFeed is een automatische voerbak wat alleen opent wanneer jouw huisdier zijn Sureflap Penning/Chip draagt. Een uitermate geschikt systeem voor een huishouden met meerdere dieren, waarvan slechts één dier afwijkend voer krijgt. De SureFeed wordt standaard geleverd met een grijs bakje en matje plus een Collartag. € 98,99. De Sureflap penningen (€ 10,50 per 2 stuks), voerbakjes en matten (€ 6,99) zijn ook apart verkrijgbaar. Verkrijgbaar bij topdierenshop.nl

De Dog Doorbell is een draadloze deurbel voor honden. Met zijn infraroodsensor, geluid- en lichtsignaal geeft de deurbel een melding als uw hond naar binnen wil. De bel binnen in uw huis maakt middels licht, geluid of beide duidelijk dat u de deur moet openen. Zo kunt u de hond naar buiten laten, zonder dat u de hond constant in de gaten hoeft te houden. Voor € 32,95 verkrijgbaar bij dierenshop.nl


1 2 3

Een nieuwe adoptie hond Door: Loes de Bruin en Rebecca de Kort

Het lijkt wel een hype: een hond adopteren uit het buitenland. Maar moet je je nieuwe beste vriend per se van zo ver weg halen? Natuurlijk wil je zeker weten dat je een hond adopteert die voor altijd bij je blijft. Maar hoe weet je zeker dat de hond bij jou past, wanneer de eerste ontmoeting plaatsvindt op het vliegveld? En hoe weet je of de leuke labrador uit het asiel om de hoek wel echt bij je hoort? Een hond adopteren neemt veel vragen met zich mee, je wilt iets goeds doen. Maar zowel de hond als, misschien wel het belangrijkst, jijzelf moet er niet onder gaan lijden. Tegenwoordig worden er steeds meer honden geadopteerd in plaats van ge-

kocht. Dit is een belangrijke trend in de huisdierensector. Broodfok wordt hierdoor tegengegaan en puppyhandel wordt voorkomen. Er wordt soms gezegd dat buitenlandse asielhonden ervoor zorgen dat Nederlandse asielhonden niet worden geadopteerd. Jaarlijks komen ongeveer 180.000 honden erbij in Nederland. Onderzoek van BUZhonden, een zwerfhonden stichting in het buitenland, laat zien dat in 2012 ongeveer 8300 honden waren geïmporteerd. Deze telling is gedaan over 122 organisaties over de hele wereld die zich bezighouden met het opvangen van honden om ze een nieuw thuis in Nederland te geven. 40.000 honden

komen uit de fokkerij met stamboom. Dit betekent dat ongeveer 131.700 honden uit de commerciële fokkerij komen, waarvan er weer 95% uit het Oostblok komt. In Nederlandse asielen zaten in 2012 ongeveer duizend honden in de asielen. Gemiddeld komt dit uit rond de negen honden per asiel. Naast het asiel is ook een website als Marktplaats een plaats waar honden worden aangeboden om een nieuw gouden mandje te vinden. Al met al worden veel meer honden uit de commerciële fokkerij ‘geadopteerd’ dan uit een asiel.

Buitenlandse of Nederlandse asielhond Er zijn verschillende redenen waarom je 11


4 5

Foto: Pattering Paws

CommerciĂŤle fokkerij (73,3%) Met stamboom (22,2%) Uit het buitenland (4,5%)

een buitenlandse asielhond boven een Nederlandse asielhond kiest of andersom. Een van de redenen om een hond uit het buitenland te adopteren is dat het laat zien dat je medeleven toont met de minderbedeelde dieren in het buitenland. Honden in het buitenland zijn namelijk vaak honden die van de straat zijn gehaald omdat ze er erg slecht aan toe waren, of honden die uit een dodingsstation zijn gered. Een andere reden om juist voor een buitenlandse hond te kiezen is dat elke hond – het maakt niet uit waar – telt. Zelfs als er aan de andere kant van de wereld een hond in nood is, heeft deze hond ook recht op een warm mandje. Een warm mandje kan net zo goed in het koude

Nederland zijn. Verder is een reden voor het adopteren van een buitenlandse hond dat de adoptievoorwaarden bij sommige stichtingen minder streng zijn dan bij Nederlandse asielen. Vanzelfsprekend hebben deze adoptievoorwaarden een logische verklaring: het is de bedoeling dat de hond niet meer terug komt naar het asiel. Natuurlijk zal het adopteren van een hond niet het hondenprobleem in dat land oplossen, het zal niet voor zorgen dat alle andere honden in dat land ook hun welverdiende huis vinden. Maar voor die ene hond is het juist een redding en elke hond is er een. Dit brengt ons direct naar een reden om 12


6 7 8

juist niet te kiezen voor het adopteren van een hond uit het buitenland, maar voor een hond uit Nederland. Het probleem wordt namelijk niet aangepakt. Misschien zou het beter zijn om de kosten van een buitenlandse hond te investeren in een neutralisatieplan of voorlichting voor bewoners van het land met een overschot aan zwerfhonden. Door middel van neutralisatie acties en voorlichtingen zullen er minder zwerfhonden geboren worden en nemen mensen minder snel een puppy in huis welke ze anders na zes maanden naar een dodingsstation zouden brengen. Hierdoor help je indirect misschien wel meer honden dan er direct een te helpen. Een andere vergelijking tussen de Nederlandse adoptiehond en de buitenlandse adoptiehond is dat een hond uit het buitenland vaak duurder is om naar huis te halen dan een hond uit een asiel in Nederland. Verder kan een buitenlandse hond ziektes zoals Leishmania met zich meebrengen. Bij Leishmania kan het zomaar zijn dat de symptomen pas na een paar jaar tot uiting komen, waardoor de hond dan voor de rest van zijn leven aan medicijnen moet. Hierdoor kan een hond met Leishmania ook eerst negatief getest worden, waardoor de nieuwe eigenaar er van uit gaat dat de hond deze ziekte niet heeft. Een ziekte als Leishmania kan dus voor onverwachte hoge kosten zorgen voor de rest van het hondenleven. Wanneer je dus een hond uit een streek wilt adopteren waar Leishmania nog wel eens geconstateerd wordt, reken er dan op dat jouw nieuw vriend deze ziekte ook kan hebben, ook al was de test bij de adoptie negatief.

Adoptievoorwaarden Zoals eerder genoemd, zijn er enorm veel stichtingen die zich bezig houden met het opvangen en herplaatsen van zwerfhonden naar Nederland. Bij grote stichtingen zit de hond in veel gevallen al in een gastgezin in Nederland. Hierdoor kun je eerst kennismaken met de hond voordat het jouw hond is. De voorwaarden van de adoptie van een buitenlandse hond die al in een opvanggezin zit zijn veelal hetzelfde. Eerst neemt de geïnteresseerde contact op met de stichting en verteld welke hond de interesse heeft opgewekt. De stichting verwijst deze persoon uiteindelijk door naar een contactpersoon van het opvanggezin. De contactpersoon vraagt dan naar veel informatie over het gezin waar de hond misschien gaat wonen. Dit kunnen vragen zijn die gaan over de gezinssituatie, werksituatie en ervaring met honden. Wanneer de contactpersoon denkt dat de hond bij dit gezin kan passen, komt het gezin op bezoek en ontmoet de hond. Na de ontmoeting en bij een positief gevoel van beide kanten, zal het

adoptant gezin er eerst nog een nachtje over moeten slapen. De hond gaat niet direct dezelfde dag mee. Als na de bedenktijd blijkt dat het gezin helemaal klaar is voor het adopteren van de hond, wordt er afgesproken om de hond op te halen. Hierbij wordt dan direct besproken welk voer de hond krijgt en er wordt nog eens doorgenomen welke eventuele medicijnen de hond krijgt. De adoptiekosten worden dan aan de contactpersoon of direct aan de stichting betaald.

Na de bedenktijd mag de hond mee met zijn nieuwe baas. In een Nederlands asiel wordt vaak een gesprek aangegaan met de adoptant om te zien of er een hond beschikbaar is die bij deze persoon past. Vervolgens maken de adoptant en de hond kennis en kunnen ze even een wandeling met elkaar maken. Wanneer de adoptant de hond ziet zitten, heeft hij een paar dagen, minimaal één werkdag, bedenktijd. De hond wordt dan nog helemaal nagekeken door de dierenarts en gewassen. Na de bedenktijd mag de hond mee met zijn nieuwe baas.

Adoptievoorwaarden Helaas komt men er later nog wel eens achter dat de hond niet bij het gezin past. Dit kan al na een dag, maar ook na enkele maanden. Asielen in Nederland spelen hierop in door een proefperiode van twee weken te stellen bij het adopteren van een hond. Wanneer het gezin er dan binnen twee weken achter komt dat het toch niet klikt met de hond, kunnen ze de hond terug naar het asiel brengen. Hierbij wordt dan alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer het niet klikt, kunnen ze de hond terug naar het asiel brengen. Wanneer men een hond uit het buitenland adopteert, wordt het een ander verhaal. Er zijn enorm veel verschillende stichtingen die honden naar Nederland brengen wanneer deze geadopteerd zijn en sommige stichtingen halen eerst de hond naar Nederland en zoeken dan vanuit het gastgezin een blijvend thuis. Bij stichtingen waarbij dit laatste het geval is, geldt vaak – net als in een Nederlands asiel – een proefperiode van twee weken. In deze twee weken kan de hond teruggebracht worden naar het gastgezin. Helaas gebeurt het bij stichtin-

gen welke niet met opvanggezinnen werken het vaakst dat de hond niet bij het gezin past. De meeste stichtingen proberen dan nog een nieuw gezin te vinden, maar soms lukt dit niet. De hond wordt dan naar het land van herkomst teruggestuurd, of hij wordt naar een Nederlands asiel gebracht.

Conclusie De keuze tussen een buitenlandse of Nederlandse adoptiehond hoeft niet af te hangen van het aantal asielhonden in Nederland. Denk eerst goed na waarom je per se een hond uit Nederland of uit het buitenland wilt adopteren. Schrijf de redenen op en laat het even bezinken. Praat er over met je omgeving en kijk rustig rond. Ga langs verschillende asielen en bekijk verschillende stichtingen.

Een hond is niet voor even, maar heb je voor het leven. Uiteindelijk maak jij met jouw gezin de keuze. Bespreek wat er gebeurt als het blijkt dat de hond toch niet bij het gezin past en houdt eventueel contact met de stichting of het asiel waar de hond vandaan komt zodat je altijd contact kunt opnemen wanneer je een vraag of een probleem hebt. Een hond is niet voor even, maar heb je voor het leven.

Maar pas op! Er zijn stichtingen die werken vanuit het buitenland die een hond zomaar naar Nederland sturen, waarbij bijvoorbeeld bloedonderzoeken niet worden uitgevoerd, of zelfs worden vervalst. Wanneer een stichting te makkelijk een hond naar Nederland wilt sturen, is het verstandig om eerst goede referenties van de stichting te zoeken. Natuurlijk verdient elke hond een thuis, maar het moet er niet voor zorgen dat de nieuwe eigenaar voor lastige beslissingen komt te staan door onverwachte ziektes of aandoeningen van de hond. Wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dit ook meestal het geval. 13


1 2

Rocky is een echte rockster! Deze 6-jarige man met spierballen is een echte ‘ruwe bolster blanke pit’. Hij kan heel druk zijn en uit zijn dak gaan wanneer hij andere honden ziet. Daarentegen is hij met mensen heel lief en mak. Maar helaas zit Rocky al anderhalf jaar in het asiel. Het is een hond met een ‘rugzakje’. Er blijven tegenwoordig steeds meer honden in het asiel zitten die een rugzakje hebben. Dit komt mede doordat Nederlandse asielhonden tegenwoordig moeten concurreren met Europese importhonden. Het adopteren van een hond kan een goede keuze zijn, maar het kiezen van een hond uit het buitenland kan nadelen hebben voor Nederlandse opvangcentra, zoals Dieren Opvangcentrum Amsterdam, ofwel: DOA.

Voordelen Zwerf- en asielhonden worden over het algemeen niet goed behandeld in het buitenland. Daarom zijn er organisaties die deze honden willen redden en een beter leven willen geven. Een mooi voordeel is dat de geadopteerde hond zo een kans krijgt op een mooi leven. Meestal worden deze honden ook voor een relatief laag bedrag gesteriliseerd of gecastreerd en is de hond gevaccineerd. Soms lijkt het echter belangrijker te zijn, voor de adoptanten, dat buitenlandse honden goedkoop en snel leverbaar zijn. Hierdoor kan de adoptant denken dat hij een goede beslissing neemt en dat de hond snel uit die situatie wordt gehaald.

Nadelen

Wat betekent dit voor DOA?

Er zijn echter ook nadelen aan het importeren van honden uit het buitenland. Er zijn verhalen dat het gedrag van buitenlandse honden dankbaar en lief is, maar daarentegen is er ook bekend dat deze honden vaak gedragsafwijkingen vertonen. Meestal zijn de honden angstig door nare ervaringen met bijvoorbeeld andere dieren, mensen, verkeer of drukke situaties. Een ander nadeel is de gezondheid van deze honden. Honden kunnen ziektes meenemen zoals tekenkoorts, giardia, leishmania, hartworm en ehrlichia.

Honden zijn minder goed gesocialiseerd en als wij buitenlandse honden hebben merken wij dat ook. “Honden uit het buitenland zijn minder goed gesocialiseerd en als wij buitenlandse honden hebben merken wij dat ook.” aldus Thomas Heussen, teamleider hondenafdeling bij DOA. Op dit moment merkt DOA niet direct dat er meer honden uit het buitenland geadopteerd worden. Er zijn geen concrete cijfers bekend, maar er komen wel steeds meer buitenlandse honden in een Nederlands asiel terecht. Het plaatsen van deze honden is lastiger. Het kost meer tijd en energie omdat de honden slecht gesocialiseerd zijn en de situatie hier in Nederland niet kennen.

Toekomst Het baart echter wel zorgen voor de toekomst. Er worden steeds meer honden uit het buitenland geadopteerd. Doordat deze honden slecht gesocialiseerd zijn is de kans groter dat ze 14


4 3

sneller in het asiel belanden. Het aantal honden in het asiel kan dan fors toenemen, met moeilijk plaatsbare honden. Zo zegt Heussen: “Ik denk dat wij op die manier meer honden binnen zouden kunnen krijgen, aangezien honden moeite kunnen hebben met onze samenleving en mensen zich daarin vergissen”. Daarnaast lost het adopteren uit het buitenland het probleem van zwerf- of asielhonden in het buitenland niet op. De honden kunnen zich blijven voortplanten en zo zullen er altijd zwerf- en asielhonden blijven. Dit is een vicieuze cirkel.

De honden kunnen zich blijven voortplanten. Dit is een vicieuze cirkel. Het adopteren van zwerf- of asielhonden uit het buitenland omdat wij ze zielig vinden, is tevens ook niet de enige reden om een hond te nemen. Een hond adopteren is een grote verantwoordelijkheid, er moet bewust over nagedacht worden wat het inhoudt om een hond te hebben. Daarom moeten mensen goed geïnformeerd worden. Het heeft geen zin om het importeren van honden uit het buitenland te gaan verbieden. Dit stopt het probleem terplekke niet en mensen zullen illegaal doorgaan.

Mensen goed informeren waar ze aan beginnen. Niet verbieden, dat houdt het niet tegen. Dat DOA nog geen gevolgen merkt van het importeren van honden heeft het asiel te danken aan de professionaliteit voor het plaatsen van hun asieldieren en hun communicatie. “Facebook is een goed middel om mensen te bereiken om te vertellen waar je aan begint” aldus Heussen. DOA maakt veel gebruik van Facebook om vooral moeilijke honden een kans te geven. Maar Facebook kan het probleem niet oplossen. Heussen snapt dat qua uiterlijk vooral de zielig, schat-

Over DOA

tige hondjes de vaak gekozen hondjes zijn maar via Facebook uitleggen dat het van de straat halen van zwerfdieren niet de manier is, heeft geen effect.

Voorkomen van een grootschalig probleem “Het Dierenopvangcentrum Amsterdam is het grootste en één van de oudste asielen van Nederland met een bewogen historie. DOA heeft als doelstelling het opvangen en herplaatsen van thuisloze honden en katten. De dieren in het asiel zijn zwerfdieren, maar ook dieren die door hun voormalige eigenaren niet meer kunnen worden verzorgd. Wij vangen uitsluitend zwerfdieren op uit de gemeenten Amsterdam en Diemen. Per jaar komen zo’n 2000 honden en katten in DOA terecht.

DOA is een door een landelijke Dierenbescherming erkend asiel. De erken-

Om te voorkomen dat dit een probleem gaat worden moet er ter plekke wat aan het overschot van zwerf- en asielhonden worden gedaan. Door de honden te steriliseren of castreren kan het aantal zwerfdieren teruggedrongen worden. Dit proces is een lang en lastig. Het verminderen van het aantal zwerfhonden door sterilisatie en castratie heeft pas effect als 70% van de zwerfhondenpopulatie zich niet meer voort kan planten. De oplossing is niet makkelijk omdat mensen in de omgeving niet goed begrijpen waarom dit de enige oplossing is. Naast sterilisatie- en castratieprogramma’s is er ook veel educatie voor de lokale bevolking nodig. Volgens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren is de wetenschap al bijna zo ver om te beschikken over een vaccin om teven te steriliseren. Dit is een grote stap naar het oraal aanbieden van eenmalige en permanente sterilisatie en castratiemiddelen.

ning is een kwalieitskeurmerk dat onder controle staat van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.”

www.doamsterdam.nl

De wetenschap is bijna zo ver om te beschikken over een vaccin om teven te steriliseren. DOA zou graag zien dat stichtingen met elkaar in gesprek gaan. De stichtingen moeten met elkaar een plan te maken om dit probleem plaatselijk op te lossen. Daarnaast moeten ze vertellen aan de adoptant hoe belangrijk het is hoe er met de hond om moet worden gegaan. Ook zou het mooi zijn als het adoptiebeleid wordt aangepast en dat iedere nieuwe hondeneigenaar verplicht een hondencursus moet volgen. Dit zal de toekomstige, onnodige …stroom aan honden naar DOA, en andere ………opvangcentra, deels voorkomen.

Foto: Shaina Fishman Photography

15


– advertentie –

14 14


1 2

Horoscoop Door: Matthijs Heijstek en Lisa Rook

Waterman (21 januari t/m 18 februari) Februari houdt je non-stop op je tenen. Je mag rekenen op een vol programma vol uitdaging en vermaak. Precies zoals jij het graag hebben wilt dus, Waterman! Gebruik verder bepaalde momenten om na te denken over de manieren waarop je de komende zes maanden je horizon kunt verbreden. Vissen (19 februari t/m 20 maart) Deze maand voelt heel veelbetekenend en misschien zelfs een beetje emotioneel, Vissen. Er is de afgelopen maanden veel gebeurd en er staan je mooie nieuwe ontwikkelingen te wachten. Deze tweede maand van het jaar helpt je om na te denken over wat je de komende zes maanden voor elkaar wilt krijgen. Tot de 21e ben je super ambitieus en gedreven. Doe er je voordeel mee! Ram (21 maart t/m 20 april) De belangrijkste ingrediënten van deze maand: liefde, relaties en seks. Het belooft allemaal super opwindend en decadent te worden, Ram. Mars (jouw belangrijkste planeet) staat in de relatiezone van je horoscoop, wat je heel energiek en avontuurlijk maakt. Je wilt graag nieuwe dingen uitproberen (o.a. tussen de lakens) maar kunt ook wat defensief reageren als mensen je motieven in twijfel trekken. Verdedig je idealen, maar pas op dat je niet te heftig uit de hoek komt. Stier (21 april t/m 21 mei) Venus (jouw belangrijkste planeet) brengt het grootste deel van de maand door in de relatiezone van je horoscoop. Dat concurreert een beetje met je wil om hard te werken, maar doet gelukkig niet af aan de productiviteit. Wel belangrijk: voldoende pauzes en rustmomenten inplannen. Tweelingen (22 mei t/m 21 juni) De eerste dagen van de maand draait het vooral om relaties. Neem de tijd om na te denken over wat voor jou belangrijk is in de liefde, Tweelingen. Ben je single? Maak dan een lijst van al je wensen en behoeften; de maan helpt je de komende zes maanden om te vinden wie je zoekt. En ben je al lang samen met je partner, dan is dit een goed moment om issues uit te praten en jullie band nog verder te verstevigen. Kreeft (22 juni t/m 23 juli) Februari belooft een super drukke maand te worden. De nadruk ligt tijdens de eerste weken op de werk- en gezondheidszone van je horoscoop. Neem je dagelijkse leven onder de loep, Kreeft. Ben je blij met je plannen en projecten? Met je collega’s, met de manier waarop je werkt? Zo niet, dan is dit het moment om dat te signaleren. De maan helpt je de komende zes maanden om je leven zó in te richten dat je er gelukkiger en gezonder van wordt.

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus) Deze maand van het jaar belooft één groot feest te worden. De zon brengt de eerste weken door in het deel van je horoscoop dat over liefde, romantiek en plezier gaat. Relaties bloeien op, de creativiteit vloeit rijkelijk en je kunt alles voor elkaar krijgen wat je wilt. Koester je artistieke plannen – een boek, een toneelstuk, een muzieknummer, een zelfgemaakte jurk? Dan is dit hét moment om aan je meesterwerk te sleutelen, Leeuw. Maagd (24 augustus t/m 23 september) De geluksplaneet Jupiter is deze maand aan je zijde en dat heeft maar één effect op jou: dóórgaan. Wel is het belangrijk om prioriteiten te stellen en steeds te blijven zoeken naar een goede balans tussen werk en ontspanning. Ben je de afgelopen tijd een beetje te kritisch geweest naar anderen? Dan is dit het moment om te vergeven en vergeten. Weegschaal (24 september t/m 23 oktober) Geld, geld, geld: dat is (bijna) alles waar het deze maand om draait. Pas op dat je niet teveel uitgeeft aan cadeautjes, Weegschaal, want dat kan de hele financiële boel overhoop halen. Laat je creditcard zoveel mogelijk thuis. Een ander belangrijk onderwerp is communicatie; je wordt overspoeld door berichten in alle soorten en maten: apps, e-mails, telefoontjes.... Probeer voor jezelf helder te krijgen wat je precies wilt zeggen en tegen wie. Schorpioen (24 oktober t/m 22 november) Het belooft een fijne maand voor jou te worden, Schorpioen. Zo staat liefdesplaneet Venus van de 4e tot de 30e in je sterrenbeeld. Dat maakt je onweerstaanbaar charmant en aantrekkelijk. Ben je de afgelopen tijd een beetje slordig geweest met het managen van je inkomsten & uitgaven? Dan is dit het moment om order op zaken te stellen en doelen te stellen voor de komende maanden. Boogschutter (23 november t/m 22 december) Jij staat deze maand volop in de schijnwerpers, Boogschutter! Een hele horde planeten is te vinden in jouw sterrenbeeld. Pas op dat het allemaal niet te overweldigend wordt. Er is deze maand zóveel aan het gebeuren en veranderen dat het best uitputtend kan zijn. Gun jezelf dus af en toe een ontspanningsmomentje. Steenbok (23 december t/m 20 januari) De eerste weken van de maand zijn bedoeld om aan jezelf te sleutelen, Steenbok. Neem de tijd om te reflecteren en durf los te laten wat niet langer bij je past. Verder mag je deze maand rekenen op alle support van vrienden en familieleden die je nodig hebt. Helaas, er kunnen wel relatie-issues ontstaan. Heb je dingen achtergehouden voor je geliefde of je eigen gevoelens teveel ontkend, dan komt dat nu naar de oppervlakte. Tijdens de laatste dagen van de maand kan Uranus nog voor onenigheid zorgen, maar tegen het begin van de volgende maand zijn alle spanningen gelukkig helemaal verdwenen.

17


1 2 3

Magic, een klein paard met een groot hart! Door: Ilona van Baalen

Het is 25 december. De meeste gezinnen zullen vandaag met hun familie Eerste Kerstdag vieren, maar ik sta samen met Suzanne van der Waal en haar therapiepaard SS Little Magic op de parkeerplaats van het verzorgingstehuis Eikenrode te Utrecht. We lopen snel door de sneeuw naar de ingang waar we overdonderd worden door een hittegolf. De lampjes van de kerstboom in de ontvangsthal schijnen ons tegemoet. Bij binnenkomst trekt

Magic meteen veel aandacht en binnen een mum van tijd staan er allemaal mensen rondom Magic. Na een korte kroelsessie lopen we naar de dementie afdeling waar Suzanne één keer in de maand langs komt met Magic om deze mensen wat liefde te geven. Suzanne is samen met haar man Stijn in 2004 een kleinschalige miniatuurpaarden fokkerij begonnen. Ze kozen voor miniatuurpaarden omdat deze

volgens Suzanne uniek zijn in hun soort door hun gevoelige karakter. Op het moment hebben ze zeven merries, één hengst en twee ruinen, waaronder Magic. Het is altijd Suzanne haar droom geweest om met haar liefde voor miniatuurpaarden iets te gaan doen voor mensen met een beperking. Zelf heeft ze al vanaf haar pubertijd last van een spier- en gewrichtsziekte, hierdoor weet ze hoe het voelt om met een beperking te moeten leven. Vrolijk vertelt Suzanne over de geboorte

18


4 6 5

van Magic. “Toen Magic werd geboren, liet hij al meteen zien dat hij gevoeliger was dan de andere veulens. Hij kwam bijvoorbeeld vaak bij mij op schoot liggen wanneer ik verdrietig was. Dit maakt hem natuurlijk niet meteen een therapiepaard, maar het is wel een stapje de goede kant op.” Het jaar daarna had Suzanne echter te veel paarden en heeft Magic meerdere keren te koop gestaan. Elke keer dat hij verkocht zou worden kwam er toch iets tussen waardoor hij bij Suzanne bleef. “It was meant to be” zegt ze met een glimlach. Suzanne vervolgt haar verhaal. Haar buurvrouw Jessica kreeg op jonge leeftijd een acute vorm van MS. Toen zij thuis verder mocht revalideren is Suzanne met Magic op bezoek geweest. Het pakte goed uit en hielp bij het revalideren van Jessica. Jessica voelde het enthousiasme en de liefde van Magic en kreeg daardoor meer energie om haar oefeningen uit te voeren. “Mensen laden er van op en krijgen meer kracht, daarom wil ik nu met Magic onder andere naar kinderen met een handicap, mensen met autisme en verzorgingshuizen. Ik vind het leuk om het zo gevarieerd mogelijk te houden voor Magic. Tijdens het ene uitje zal Magic echt met de mensen aan het werk moeten om ze te helpen, terwijl bij het andere uitje een knuffel genoeg kan zijn om de mensen kracht te geven. Ik ben natuurlijk pas net begonnen met deze uitstapjes en het is nog even uitvogelen hoe het zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Aan het enthousiasme van Magic en mij zal het in ieder geval niet liggen. ” Therapiepaarden worden sinds enkele jaren steeds vaker ingezet in Nederland. Ik vraag Suzanne hoe het komt dat therapiepaarden een succes zijn. Ze vertelt dat paarden neutraal zijn en geen kritiek leveren maar juist altijd eerlijke feedback geven. Dit zorgt ervoor dat ze mensen nemen zoals ze zijn en dit maakt dat mensen de therapiepaarden snel vertrouwen. Paarden zijn dieren die van structuur houden en dit schept bij veel mensen zekerheid doordat ze weten waar ze aan toe zijn. “In Amerika worden therapiepaarden al jaren lang gebruikt. Het is bewezen dat deze bezoekjes helpen aan het verbeteren van de concentratie, het verbeteren van de sociale vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfrespect. Daarnaast helpt het bij het verminderen van angsten en agressies. Alleen maar voordelen

dus.” Sluit ze haar verhaal af. Suzanne wil aankomende jaren, geheel belangeloos, zoveel mogelijk op pad met Magic. Ze heeft al enkele sponsoren die mee helpen in het bekostigen van de transportkosten. Sinds kort is er ook een rekening geopend waar je een donatie op kunt storten. Dit geld zal gebruikt worden om de stal van Suzanne rolstoeltoegankelijk te maken zodat ze ook bij haar op stal mensen die in een rolstoel zitten kan ontvangen. Mocht u dit initiatief ook willen steunen dan kunt u een donatie storten op giro NL43INGB0421260873 t.n.v. Little Magic.

aannemen dat wij de deur mogen opendoen. Wanneer de deur open is en Magic naar binnenstapt, begint mevrouw van Zant vanuit haar stoel te huilen. Zodra Magic bij haar staat grijpt ze hem stevig om zijn hals en geeft hem een dikke knuffel. “Ik ben zo blij dat jij er bent, mijn lieve jongen. Jij bent de enige die aan mij denkt op deze bijzondere dag.” Fluistert ze hem toe.

Wanneer we bij de dementie afdeling zijn aangekomen kloppen we op de eerste deur die we tegen komen in de gang. Op het bordje kunnen we lezen dat mevrouw van Zant hier verblijft. Er wordt wat gemurmeld waarop we

19


Bedrijfspresentaties • Billboards • Brochures Digitaal drukwerk • Direct Mailings • Displays Document management • Drukwerk • Huisstijlen Kleurprints • Kopieën • Ontwerpservice • Posters Rapporten • Variabel printen • Visitekaartjes Web-to-Print • Grootformaat kleur Zwart prints & Familiedrukwerk En nog veel, veel meer

Multicopy The Communication Company | Dronten De Dommel 10A, 8253 PL Dronten Telefoon 0321 - 38 66 44 E-mail info@multicopy-dronten.nl Website www.multicopy.nl/dronten


1 2

De vegetarisch Wel of niet gezond? Door: Jamie van Kemenade Stel je voor dat je, als katteneigenaar, beslist om je huisdier vegetarisch te laten eten. Dit kan je doen om ethische redenen, omdat jij bijvoorbeeld niet wilt dat dieren worden gedood voor voedsel. Ook kan je gemotiveerd worden vanwege gezondheidsredenen, politieke redenen of omdat het beter is voor het milieu. Tijdens het voeren van vegetarische voeding merk je langzamerhand op dat je geliefde huisdier minder energierijk wordt, hij speelt niet meer zoals een tijdje terug. Hij wordt voorzichtiger.. het lijkt haast wel alsof hij langzaam zijn zicht verliest. Je gaat nadenken, als baas, wat hier de oorzaak van kan zijn. Dan komt het in je op dat het misschien aan het voer kan liggen. Want je kan je afvragen, hoe gezond vegetarische voeding voor de kat nou precies is.

De carnivoor De kat is een verplichte carnivoor, wat betekent dat ze plantaardig voedsel niet efficiënt kunnen verteren en vlees moeten eten om te overleven. Het geven van vegetarisch voer is dan ook tegen het natuurlijk bestaan van de kat in omdat het dier dierlijke ingrediënten vereist. De spijsvertering van de kat is ook niet ontworpen om groenten af te breken en de vrijgekomen nutriënten hierbij op te nemen. Dit in tegenstelling tot omnivoren of herbivoren, zoals een koe, welke een trage spijsvertering heeft en dit wel kan. Bij een kat gaat het voedsel erg snel door het maag-darm kanaal. Dit is de reden waarom een kat relatief kleine, goed verteerbare en energierijk voedsel nodig heeft, zoals dierlijk vlees. Ook kunnen katten bepaalde essentiële aminozuren niet zelf aanmaken, deze moeten ze binnen krijgen via dierlijke ingrediënten. Het meest essentiële aminozuur welke

21


4 3

Voordelen

e kat

Hoewel het vegetarisch voeren tegen het natuurlijke bestaan van de kat in is, zijn er, volgens The Vegan Society, ook positieve kanten van dit dieet. Zo kan er, wanneer alle dierlijke producten worden weggelaten, een verminderde kans zijn op bepaalde aandoeningen. Zoals kanker, infecties, een te snel werkende schildklier en diabetes. Tevens is er een verminderde kans op artritis, is er meer gewichtsbeheersing en is er allergie controle. Zo zal dit dieet dus kunnen bijdragen aan een verhoogde algemene gezondheid en vitaliteit.

Zo kan er een verminderde kans zijn op bepaalde aandoeningen. Nadelen

katten nodig hebben is taurine, deze kan de kat niet zelf aanmaken. Taurine is dan ook minimaal of zelfs niet aanwezig in plantaardige ingrediënten, het zal dus niet van nature in vegetarische voeding aanwezig zijn. Tevens zitten in dierlijke ingrediënten bepaalde essentiële nutriënten voor de kat welke ze ook niet binnen kunnen krijgen via plantaardige ingrediënten, waaronder vitamine A, vitamine D en arachidonzuur. Een vegetarisch dieet hoeft bij katten niet perse deficiëntiesymptomen te veroorzaken. Zo zullen huiskatten, die buiten komen, gaan jagen en alsnog de benodigde nutriënten binnen krijgen. Op deze manier zal de consumptie van twee veldmuizen per dag de taurinebehoefte al dekken. Echter, als het voer langdurig of als enige bron van voeding wordt verstrekt kan het krijgen van deficiëntiesymptomen wel het geval zijn. Vooral bij huiskatten welke alleen binnen worden gehouden.

Er zijn echter ook negatieve aspecten aan het vegetarisch voeren van de kat. Zo kunnen katten de ingrediënten in vegetarische voeding slecht verteren en bevat het onvoldoende essentiële voedingsstoffen. Tevens is een eigenschap van vegetarische voeding dat het vezelrijk kan zijn en phytaat bevat, dit voorkomt dat essentiële voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Uiteindelijk zal dit resulteren in tekortkomingen. Zo kan het resulteren in een tekort aan zink, een slechte vacht en huid door de vezelrijke voeding, een onvoldoende arachidonzuur opname wat resulteert in een slechte prestatie met betrekking tot voortplanting en een taurine tekort. Dit tekort aan taurine veroorzaakt erge gezondheidsproblemen bij de kat. Zodra er een tekort aan taurine is gaat de weerstand van de kat omlaag, dit omdat de witte bloedlichaampjes minder gaan bewegen. Zo kan er bij een tekort aan taurine blindheid veroorzaakt worden en kunnen er allergieën optreden. Tevens is er een grotere kans op hart- en vaatziekten bij de kat. Naast taurine worden ook vitamine A en B12 alleen opgenomen uit

Foto: Wallcoo

22


– advertentie –


6 5

dierlijke producten. Een vitamine A tekort zal resulteren in het slecht zien en het verkrijgen van slechte slijmvliezen. Bij een vitamine B12 tekort kan bloedarmoede gaan optreden.

Er kan bij een tekort aan taurine blindheid veroorzaakt worden en er kunnen allergieën optreden. Zelf bereid of commercieel? Als je als eigenaar wenst om je kat een vegetarisch dieet te voeren moet je het belang van de verschillende eiwitbronnen begrijpen. Bij een evaluatie van een vegetarisch dieet is het dan ook belangrijk om te weten of dit dieet commercieel bereid is of thuis voorbereid. Bij een commercieel beschikbaar dieet moet worden aangegeven of het volledig is of bedoeld als aanvullende voeding, zoals snacks. Complete commerciele diëten moeten in staat zijn om alle essentiële voedingsstoffen van de kat te leveren als dagelijkse voeding. Bij een zelf bereid- of commercieel vegetarisch dieet denken sommige eigenaren dat ze, door middel van een taurinesupplement toe te voegen, hun kat gewoon vegetarisch kunnen voeren. Echter wordt er hier vergeten dat de kwaliteit van het eiwit dat de kat krijgt in het voer ook erg belangrijk is. Een beter kwaliteit eiwit, dus de natuurlijke eiwitten, zijn gemakkelijker te verteren voor het lichaam, makkelijk te absorberen en makkelijker te gebruiken.

Afgeraden Al met al zijn er dus nog veel vragen bij de gezondheid van een vegetarisch dieet. Het blijft een voeding waar niet alle essentiele voedingsdelen in zitten en welke niet de optimale gezondheid van de kat behoudt. Dit tenzij de ontbrekende of missende essentiële voedingsstoffen worden aangevuld met synthetische bronnen, maar ook hier kan je jezelf afvragen hoe gezond dit nou eigenlijk is. Er is dus veel om in overweging te nemen als je je kat vegetarisch wilt gaan voeren. Veel dierenartsen raden het af om de kat vegetarisch te voeren met synthetische stoffen. Dit omdat, in hun ogen, synthetische stoffen niet even goed zijn als de natuurlijke essentiële bouwstoffen in vleesvoeding. Volgens dierenarts Daphne Westgeest wordt het voeren van een vegetarisch dieet dan ook afgeraden. “Het is niet natuurlijk voor de kat en problemen in de toekomst zijn zeker te verwachten”. Als je heel graag een vegetarisch huisdier wilt, dan kun je beter een konijn of knaagdier in huis halen.

Een betere kwaliteit eiwit is gemakkelijker te verteren voor het lichaam. Tevens omvat het zelf samenstellen van een goede vegetarische voeding een risico op voedingsfouten. Bij het bereiden hiervan moeten de essentiële nutriënten dan ook goed in acht genomen worden. Zo moet er gezorgd worden dat er onder andere genoeg vitamine D3, B12 en A in het voer zit. Dit moet van te voren dus ruim bestudeerd worden door de eigenaar die het dieet wilt samenstellen. Uit een promotieonderzoek van Vobra Petfoods is gebleken dat de zelf samengestelde, vegetarische diëten van zes volwassen katten gemiddeld slechts 2,5% van de taurine behoefte leverden.

Foto: Usyaka and Pirate

24


Door: Loes de Bruin

“Of h et nou stormt of sneeuwt, Boo tz de gekke a vo ntu is altijd d olentho rier usiast voor een w andeling. Zo eige en koppig als hij is nwijs , is hij toch altijd ie dereens beste vriend.”- Jamie

5 gelse Buldog van ke. Ik ben een En Ja is . Ik ok am na Ro jn isa mi n L “Hallo, iervoeter va e lieve, tro uwe v !”- Lisa len ffe nu n k jaar oud en ben d va ud ilieho nd en ik ho ben een echte fam

“Ik ben Yu vast al ma, de allerbe eens te gengek ste vrien d van super lie L omen o f en mo p een fo oes! Jullie zijn oi! De p mij to, ik be erfecte n name ho nd v lijk oor een foto!”- L oe s

was r, maar dit een scoote Os k is lij u en N ig r! e te de wilde ik ar d e scoo sc en O ti : es d ca n z o “Op mijn t ik een h je.” - Rebec ppe vriend aarom koch te duur. D rouwe kna t ijn m s steed vijf en nog

h anja s werd Art ier jaar wa v do lge ik s en o ed te in . T d en nog s aam is R on elf jaar ou ik “Hoi mijn n en b u e baas. N a .”- Arthanj mijn nieu w et energie l m o v n e lukkig


te met u ou d. kennis ar m a a j a 1 n aange nghaar van 1 oor , lo o L is d v la naam erzisch en zorgt goe ique P rr, mijn aa r n ie ''Prrrp k ben een ch d n ! I is mij ma ken sje Christien aa b n ij M ien Ch rist mij!” -

“ L ay

ka n a

lang

e wa

nde l

ing l

ekke

r in d

e sch

adu w .”- N i el s

g hij de hele da Het liefst ligt r. te en ka e e er kk ht di ac , onze hij af en to e “Dit is Timon n en huppelt lle hi c te e dj in zijn man .” - Linda vlindertje a an

“Dit zijn Ro & Ann. Dez e zwart wit heb ik gek gezoomde regen als a kriel wyan fsch uit h et eer dotte ste schoolja eidsca deau van mijn stagebegel a r. ontzettend Ze zijn een eid er lief. “- Ilon beetje verw a end, ma ar

“Hoi all em van Mo aal! Mijn naa m is Ko nique. ek Sa altijd v eel plez men met mijn je en ik ben h et konij 2 cavia ier als i Moniqu n k door h vri e et huis m endjes heb i k ag renn en!” -

eor/ M abra d l of L g in kruis spee ok n een iefste . Ik be r ou d. Het l tje vind ik o a k s a is L du jaa en elf ar een naam “Mijn erd er en b aasje, ma b h chelse ik met mijn s el wand ” - Ma tthij jk! li r e e h


1 2

Ziek worden door mijn huisdier? Door: Arthanja van Woerden Het is een mooie zomerdag. Het is heerlijk weer en Ronin ligt naast me te rusten in de schaduw. De tijd vliegt voorbij: “huh is het nu alweer etenstijd? Omdat het zulk lekker weer is Ronin, krijg jij rauw vlees van mij. Brokken, daar houd je niet van.” Wow wat eet je het eten snel op. Zelf ga ik ook maar buiten eten, de zon die doet me goed. Wat gezellig, Ronin komt bij me op schoot zitten! Het is niet heel handig met eten, maar ja. Lebber lebber. Mmmmmm een dikke lik in m’n gezicht. Wat een lief dier ben je toch. En nu wil ik graag m’n lievelingsblad lezen. Huh? Wat lees ik nu?! Likkende honden gevaarlijk voor mensen? ESBL door rauw vlees? Wat is dat nu weer ESBL? Wil je hier graag meer over weten? Lees dan snel verder. ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit moeilijke woord hoef je verder niet te onthouden, maar het is wel handig om te weten wat het allemaal met je kan doen.

ESBL kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het is namelijk een enzym dat antibiotica, zoals penicilline afbreekt en onschadelijk maakt, waardoor de bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica. Het enzym zit in de darmen van de mens. Als je gezond bent, dan is het niet gevaarlijk, maar wel voor heel jonge, oude, zwangere en zieke mensen. De ESBL producerende bacteriën zijn gewone darmbacteriën. Deze bacteriën zijn onschadelijk zolang ze maar in de darm blijven van gezonde personen en dieren. Als de weerstand bij mensen laag is, dan slaan de bacteriën toe. De bacteriën kunnen (ernstige) infecties veroorzaken bij zieke mensen. De infecties van deze bacteriën vormen vooral in het ziekenhuis een probleem, omdat die mensen in een slechtere conditie zijn dan gezonde mensen. Als de bacteriën ESBL gaan produceren, is de infectie erg moeilijk te behandelen. De antibiotica die normaal gebruikt wordt om deze infecties te behandelen, werken niet meer. Door ESBL kan bijvoorbeeld een ontsteking van een wondje of een blaasontsteking niet meer te behandelen zijn. Patiënten en misschien jij ook moeten dan behandeld worden in het ziekenhuis. Ten gevolge van een infectie van ESBL overlijden er naar schatting 100 Nederlanders per jaar. Wat is de relatie van ESLB en rauw vlees nu eigenlijk? Baasjes

Foto: mental_floss

27


4 3

zijn ervan overtuigd dat rauw vlees gezonder is voor hun hond of kat, maar ze zien daarbij de gevaarlijke bacteriën die erbij komen niet. Als vee wordt geslacht, dan kunnen de bacteriën op de buitenkant van het vlees terechtkomen. ESBL komt bij vee vaker voor, omdat er veel antibiotica aan vee wordt toegediend in de intensieve veehouderij. Ook is bijna al het kippenvlees besmet met ESBL. Doordat honden en katten rauw vlees eten en vervolgens hun baasje likken of andere mensen, kunnen de ESBL bacteriën overgebracht worden naar de mens. Het aantal mensen met een ernstige infectie en ESBL die in het ziekenhuis zijn beland, is de afgelopen vijf jaar gestegen. Om meer informatie te krijgen vanuit de praktijk is er een interview gehouden met mevrouw Meeuwsen die huisarts is. Volgens mevrouw Meeuwsen is het belangrijk dat huisdierhouders die hun dieren rauw vlees geven, extra hygienisch moeten zijn om besmetting te voorkomen.

Mevrouw Meeuwsen zegt het volgende: ‘Antibiotica blijft het langst effectief als we ze verstandig gebruiken: niet te vaak en op de goede manier. Als een arts antibiotica voorschrijft is het belangrijk om deze op

de juiste manier te gebruiken, zodat de kans op het ontwikkelen van resistente bacteriën zo klein mogelijk blijft.’ Mevrouw Meeuwsen vertelt dat antibioticaresistentie in het algemeen een groeiend wereldwijd probleem is en niet alleen in Nederland. Af en toe komen er nog nieuwe antibiotica op de markt, maar in het ergste geval zijn (bacteriële) infecties in de toekomst niet meer te behandelen. Dit zou betekenen dat een gemakkelijk te behandelen infectie tot een ernstige ziekte of zelfs overlijden zou kunnen leiden. Verschillende studies laten sinds enkele jaren een toename zien van ESBL-producerende bacteriën die een veroorzaker zijn van infecties. In welke mate en hoe het antibioticagebruik bij mens en dier tot deze toename leidt, is niet bekend. Vijf tot tien procent van de Nederlandse bevolking draagt de bacterie bij zich die ESBL produceert. Mijn conclusie is dat ik mij niet meer door Ronin in mijn gezicht laat likken. Om geen ESBL te krijgen moet ik altijd mijn handen wassen als ik ga eten of in contact ben geweest met dieren. Ik wist niet dat ESBL zulke grote gevolgen kon hebben.

Wat is antibiotica resistentie? Antibioticaresistentie betekent dat een bepaald aantal bacteriën niet meer gevoelig is voor de werking van antibiotica. ESBL breekt antibiotica af en zorgt ervoor dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica. Dit kan voor één antibioticum betekenen maar ook voor meer antibiotica. De bacteriën hebben als het ware zichzelf beschermd. Als er een infectie is, kunnen vanaf het begin al resistente bacteriën aanwezig zijn. Ook kunnen bacteriën resistent worden, door het steeds herhalen of lang gebruiken van een antibiotica. Verder kan onjuist gebruik van antibiotica ook zorgen voor resistentie bij de bacteriën. Bacteriën beschermen zichzelf door het antibioticum met enzymen af te breken of uit de cel te halen. Ze kunnen zichzelf zelfs zo aanpassen dat antibiotica helemaal niet binnen komt. Antibiotica werkt niet meer op de resistente bacteriën die aanwezig zijn in het lichaam. De gevoelige bacteriën worden gedood door het antibioticum en hierdoor ontstaat er ruimte voor de resistente bacteriën om zich te vermenigvuldigen.

28


Animo per Animali is een studievereniging van het CAH Vilentum in Dronten voor studenten die de opleiding Diergezondheid en Management of Hippische Bedrijfskunde studeren. De studievereniging is in het schooljaar van 2013 – 2014 opgericht door studenten. De studievereniging wilt de studenten iets extra’s bieden tijdens de opleiding. Dit gebeurt op een leuke, interessante en leerzame manier. De studievereniging organiseert diverse activiteiten waar studenten aan mee kunnen doen. Daarnaast worden er ook studiebijeenkomsten georganiseerd. Je maakt kennis met studenten die dezelfde interesse delen als jij. Hierdoor kun je elkaars kennis uitwisselen en bouw je goede contacten op. Het bestuur van Animo per Animali zorgt er zo veel mogelijk voor dat de lezingen bij de opleiding Hippische Bedrijfskunde od Diergezondheid en Management passen. Hierdoor leer je tijdens de lezingen veel over jouw studie op een leuke en effectieve manier. Activiteiten worden georganiseerd met een leerzame draai. Lijkt het jou leuk om lid te worden van Animo per Animali? Ga dan naar de website. www.animoperanimali.nl

Animo per Animali als PvB Animo per Animali wordt ieder jaar door vier of vijf nieuwe tweede- of derdejaars studenten overgenomen. Dit doen de studenten voor een schoolopdracht genaamd PvB. Dit is hun Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid is een belangrijk onderdeel om aan te tonen dat je over die competenties beschikt die nodig zijn als professional binnen het bedrijfsleven. De studenten voeren in een team van minstens twee tot maximaal vijf studenten een managementopdracht uit binnen een zogenaamd studentenbedrijf. De PvB bestaat uit een in een realistische situatie uitgevoerde opdracht die je voorbereidt op de praktijk. De studenten leggen verantwoording af aan een bestuurslid van één van de vijf eindverantwoordelijke besturen; agromanagement, leisure management, facility management, kennismanagement of bedrijfsmanagement. Iedere student levert een portfolio in met verslaglegging van gerealiseerde resultaten en een gedragsevaluatie over zijn/haar competente gedrag. De bestuurder heeft in principe één keer in de twee weken kort contact met het managementteam om de voorgang te bespreken. Verder beoordeelt de bestuurder het managementcontract en de tussenrapportage van de studenten uit het managementteam. De bestuurder is ook assessor samen met een co-assessor. Voor Animo per Animali is Loes Spit de bestuurder en zal Animo per Animali ondersteunen en beoordelen.


1

Help! Mijn hond schrokt Door: Lisa Rook Het is woensdagavond, zes uur. Etenstijd voor mij en Jake. De tafel is gedekt en de kamer wordt gevuld met de geur van een stoofpot die staat te pruttelen op het fornuis. Jake weet, zoals elke avond, wanneer hij wat te eten krijgt en ik zie zijn houding al veranderen. Rond vijf uur wordt hij al onrustig. Hij kan niet meer stilzitten en volgt mij met alles wat ik doe. Wat er ook gebeurt, Jake moet en zal in de gaten houden wanneer ik zijn eten serveer. Nu zijn wij op het punt aangekomen dat Jake zijn enthousiasme niet meer kan onderdrukken. Hij begint om mij heen te springen, zo erg dat ik bijna struikel. Ik zet het avondeten op tafel, loop naar de kast en haal een zak eruit. De geur uit de zak overheerst de geur van de stoofpot die op tafel staat. Jake kan de geur niet weerstaan en wurmt zijn hoofd tussen mijn armen en schoot door om met zijn kop bij de voerzak te komen. Ik pak een maatbeker en vul deze met hondenvoer. Als ik het voer in de voerbak laat vallen sprint Jake naar de voerbak en begint met eten. Met een noodgang gaan de brokken naar binnen. Ik draai mij om en leg de zak voer terug in de kast. Het geluid van kauwen op brokjes is gestopt. Ik draai mij om en ja hoor, daar staat meneer al weer te kwispelen voor meer. Het kwispelen verandert al snel in kokhalzen en voor ik het weet ligt het voer alweer als een hoopje op de grond. Ik was er al bang voor en moet er toch echt aan gaan geloven. Mijn hond heeft een schrokprobleem.

Foto: Shutterstock

30


4 2 3

Van nature eten honden snel. Dit heeft zo zijn redenen, maar wanneer wordt er dan gesproken over schrokken? Als de hond binnen een zeer korte tijd, zeer gulzig, zonder goed te kauwen het voer naar binnen werkt en achteraf het eten bijna tot volledig uitspuugt en dreigt lichamelijke problemen op te lopen, spreken wij van schrokken. Schrokken doen honden niet zomaar, eigenlijk komt het altijd ergens vandaan. Heeft u ooit gehoord van het Engelse gezegde “wolfing down food”? De primaire voorouder van de hond is de wolf. Wolven in het wild krijgen niet elke dag te eten. Het ligt eraan wat voor prooi er te verkrijgen is. Het kan zijn dat wolven dagen zonder eten leven en als het moment komt dat wolven een prooi vangen, proppen zij zichzelf vol of zoals het Engelse gezegde gaat “wolf it down”. Wolven weten niet wanneer zij weer voedsel gaan vinden, dus zullen wij, schrokken, wat uiteindelijk wanneer de kans daar is, zoveel mogelijk opnemen. Er wordt gezegd dat sommige honden hun eetgewoontes hedendaags nog baseren op deze theorie. In het verleden werden ook vele honden verhongerd en ondervoed. Vele mensen weten niet van deze historie bij honden. De hond kan zeer bezittelijk gedrag vertonen naar het voedsel toe en het voer met een flinke snelheid naar binnen werken met de angst dat het zal uithongeren. Net zo’n angst is voor vele mensen herkenbaar bij pups. Voor sommige pups wordt een maaltijd gezien als een competitie. Vanuit het nest leert de pup zichzelf aan zoveel mogelijk voedsel te eten in een korte tijd, zodat het voer niet voor zijn neus wordt opgegeten door de rest van het nest. Schrokken wordt dus vaak gezien als puppygedrag wat de hond zichzelf vanuit het nest heeft aangeleerd, wat de pup meeneemt naar zijn nieuwe thuis. Er wordt gedacht dat de hond dit gedrag alleen zal blijven vertonen als er andere huisdieren in huis rondlopen. Echter blijkt in de praktijk dat er veel gevallen zijn die blijven schrokken, ondanks dat het dier zonder concurrenten in een nieuw huis opgroeit.

Het kan ook blijken dat de hond geïnfecteerd is met parasieten. Onvoldoende afleiding en medische omstandigheden Onvoldoende afleiding kan ook voor schrokgedrag zorgen. Honden die langere tijd in

een omgeving verkeren met onvoldoende afleiding zoals een kennel of asiel, zien het krijgen van eten vaak als het hoogtepunt van de dag, De honden storten zich als een bezetene op hun bak met voer om hun eten met man en macht naar binnen te schrokken. Als een hond niet genoeg prikkels krijgt, zal de hond zijn eigen prikkels zoeken. Het krijgen van voer is een van deze prikkels en stimuleert de hond te schrokken, wat uiteindelijk onderdeel van zijn gedrag wordt. Het schrokgedrag zal zich ook in een nieuwe omgeving vertonen.

“Bij een maagtorsie ben je ver van huis. Er moet snel actie worden ondernomen!” Vaak wordt er bij schrokken alleen naar de voor de hand liggende oorzaken gekeken, bijvoorbeeld nestgedrag, angst of onvoldoende afleiding. Dit zijn allemaal oorzaken vanuit gedrag van het dier. Als er verder wordt gekeken dan de voor de hand liggende oorzaken kan ook blijken dat de hond geïnfecteerd is met parasieten die ervoor zorgen dat het lichaam de nutriënten in de voeding niet goed absorbeert of dat het dier simpelweg ontoereikend is voor het diers behoefte. De hond zal hierdoor rondlopen met een honger gevoel, wat het huidige voer niet stilt. De hond gaat meer eten, puur om het hongergevoel te stillen.

draaien. Dit maakt het onmogelijk voor voedsel om door de maag naar de darmen te gaan. Een maagtorsie kan ertoe leiden dat de bloedstroming wordt geblokkeerd, wat zorgt voor een lage bloeddruk, lage hartwerking en interne orgaanschade. Het lichaam krijgt te weinig zuurstof. Als dit optreedt, zal het dier in shock raken en snel aan zijn einde komen”, aldus Femke Bosch. Door de uitzetting kan het middenrif niet goed bewegen waardoor de ademhaling wordt beperkt. Dit zorgt ervoor dat er te weinig zuurstof naar de weefsels wordt doorgegeven. De maagwand sterft af, de nieren en de lever worden aangetast en de bacteriën in de darmen gaan giftige stoffen afscheiden. Het dier zal hierdoor overlijden. “Als de hond overgeeft zonder succes, kan het zijn dat hij een van de symptomen van een maagtorsie vertoont. De hond probeert over te geven, maar er komt niets uit, behalve wat slijm of schuim. De hond zal zich niet als zichzelf gedragen en zal angst en pijn vertonen. Houd de hond dus goed in de gaten wanneer u in de gaten heeft dat het schrokt. Het kan zulke grote gevolgen hebben”, aldus Femke Bosch.

Gebitsproblemen en overgewicht Veel hondenbrokken hebben een bewuste structuur om tandpak en tandsteen te verwijderen en voorkomen. Als de hond schrokt, de voeding doorslikt

Gevolgen van schrokken Schrokken zorgt ervoor dat de hond het eten niet goed kauwt en snel eten kan leiden tot stikken en kokhalzen. Daarnaast wordt dit type van eten geassocieerd met hebzuchtig gedrag wat kan leiden tot agressief gedrag naar de rest van het huishouden als zij te dicht bij het dier komen tijdens het eten, of te wel voernijd. Volgens dierenarts Femke Bosch, zijn er ook medische omstandigheden die sommige dieren, voornamelijk grote hondenrassen, schade brengen, genaamd maagdilatatie-volvulus of te wel een maagtorsie. “Bij een maagtorsie ben je ver van huis. Er moet snel actie worden ondernomen! Het schrokken zorgt ervoor dat bij de hond teveel lucht, vocht en eten in de maag zit, wat zorgt voor een zwelling in de buikholte. Als de maag uitzet, kan het om zijn as

31


6 7 5

zonder goed te kauwen, heeft de structuur van de brok geen zin en kan het leiden tot tandproblemen in de toekomst.

Maarliefst 52 % van de honden zijn te dik en bijna de helft hiervan wordt veroorzaak door schrokken. Doordat schrokkende honden het voedsel niet goed kauwen en binnen een korte tijd naar binnen werken, duurt het langer voordat de hond een verzadigd gevoel krijgt. Hierdoor zullen zij dus meer eten, als zij hiervoor de kans krijgen. Maarliefst 52 % van de honden is te dik en bijna de helft hiervan wordt veroorzaak door schrokken. Het overgewicht wordt veroorzaakt doordat de hond door het voedsel meer energie binnenkrijgt dan dat verbruikt wordt.

Verhelpen en beperken van schrokken Schrokgedrag is lastig af te leren, maar er zijn methoden die u kunt gebruiken om het gedrag van uw huisdier te veran-

deren.

Conclusie

Zorg ervoor dat de hond weet waar het aan toe is. Op vaste tijden uitlaten, op vaste tijden laten spelen en op vaste tijden laten eten. Een routine aanbrengen in de dag zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het probleem.

Honden met te weinig uitdaging en prikkels kunnen een obsessie voor eten ontwikkelen omdat dit wel de prikkels geeft waar de hond naar verlangt. De hond moet uitdagende bezigheden krijgen om zich op te focussen. Mocht u de symptomen van schrokken bij uw hond herkennen, zorg voor maatregelen!

Kleine opdrachtjes kunnen een uitkomst zijn. Laat de hond de krant halen, verstop speeltjes, wandelingen en apporteren houden het spannend voor uw hond. Hondensport is daarom ook een aanrader en een fijne afleiding.

“Honden houden van uitdaging. De schrokbak houdt ze wel even bezig”. Het verstoppen van een gedeelte van de maaltijd in het huis of in de tuin is een derde optie. Het voer kan gestrooid worden over het gras of over de keukenvloer. Uw hond moet dan zijn neus gebruiken. Hij doet een beroep op zijn belangrijkste zintuigen en voelt zich gestimuleerd en voldaan. Om het nog uitdagender te maken kunt u het voer verpakken in een toiletrolletje of een speeltje waar u brokjes in kunt verstoppen. Dit zorgt ervoor dat uw hond meer zijn best moet doen. “Als dierenarts raad ik een antischrokbak aan. Deze anti-schrokbak heeft drie uitstekende stukken wat ervoor zorgt dat de hond moeilijker bij zijn brokken kan. Honden houden van uitdaging. De anti-schrokbak houdt ze wel even bezig”, Femke Bosch. Daarnaast is de voerbak voorzien van een antisliprand wat ervoor zorgt dat de bak op zijn plek blijft staan.

“U wilt de gevolgen van schrokken niet in het echt meemaken”.

Foto: Tirion Uitgevers BV

U wilt natuurlijk het liefst dat uw hond zo lang mogelijk mee gaat. “U wilt de gevolgen van schrokken niet in het echt meemaken. Wees het voor”, Femke Bosch. Als u nog vragen heeft over de oorzaken, gevolgen en maatregelen van schrokken, raadpleeg uw dierenarts.

Tips tegen schrokken ü Zorg voor routine ü Zorg voor kleine opdrachten ü Meld u aan voor hondensport ü Verstop het voer ü Verspreid het voer over de grond/vloer

ü Stop het voer in speelgoed/een toiletrolletje

ü Schaf een anti-schrokbak aan

Foto: Shutterstock

32


Erfelijke gebreken en schadelijke raskenmerken bij de Perzisch langhaar Door: Christien IJzerman

Foto: Life on White


1 2 3

U kent ze vast wel, die katten met de mooie lange vacht, gedrongen lichaamsbouw, platte neus en grote ronde ogen: de Perzisch langhaar. Door dit bijzondere uiterlijk is het is een van de populairste kattenrassen op de wereld, maar ook het ras met de meeste problemen. Helaas zijn veel mensen zich niet bewust van deze problemen en zitten zo met een Pers die allerlei erfelijke gebreken en/of schadelijke raskenmerken heeft en daardoor gezondheidsproblemen ondervindt. Er is al veel aandacht voor deze problemen bij honden, maar bij katten is hier nog weinig aandacht voor. In dit artikel zullen de problemen bij de Pers onder de aandacht worden gebracht, omdat dit het ras is met de hoogste dierziektelast is in vergelijking met Europese Kortharen volgens recent onderzoek door Universiteit Utrecht.

Symptomen van nierfalen zijn onder andere een verminderde eetlust, vermageren, veel drinken en plassen, uitdroging en vermindering in activiteit van het dier. Doordat PKD dominant overerft, krijgen de nakomelingen deze ziekte ook. Dominante overerving betekend dat een mutatie op één gen van een paar al voldoende is om de ziekte tot uiting te brengen.

Brachycephalie

Het Brachycefaal Obstructief Syndroom, ook wel BOS genoemd is een complex van aandoeningen aan de voorste luchtwegen. Dit komt voornamelijk voor bij brachycefale (kortsnuitige) hondenrassen zoals de Engelse Bulldog en bepaalde kattenrassen, zoals de Pers. De neus is als het ware ingedrukt, terwijl wel alle anatomische structuren zoals de neus- en keelstructuren, hun plek moeten vinden. De verschijnselen van de aandoening kunnen allemaal bij hetzelfde dier tegelijk Wat zijn erfelijke gebreken en schaaanwezig zijn, maar dat hoeft niet. De anadelijke raskenmerken? We spreken van erfelijke gebreken wanneer er tomische afwijkingen die kunnen ontstaan zijn de volgende: vernauwde neusgaten, een te ‘foutjes’ in het DNA ontstaan die door de ousmalle luchtpijp, een verlengd zacht gehemelders van een dier doorgegeven kunnen worden aan hun nakomelingen. Deze aandoenin- te, afwijkende bouw van het strottenhoofd en vergrote amandelen. Door de vernauwde gen zijn per ongeluk in een ras terecht gekoneusgaten kan de Pers snel in ademnood men. Door zo’n foutje kan een dier een aandoening hebben waardoor, bijvoorbeeld in het komen, met name bij inspanning, wanneer het erg warm is of bij het bijkomen uit narcogeval bij de Pers, de nieren niet meer goed se. Het verlengde zachte gehemelte zorgt werken. Een ander voorbeeld is dat bijna alle witte katten met blauwe ogen, last hebben van ervoor dat de ademhaling belemmerd wordt en er benauwdheid ontstaat. Perzen met aangeboren doofheid aan één of beide oren. BOS hebben dus niet alleen meer moeite met Schadelijke raskenmerken zijn uiterlijke kenmerken voor een bepaald ras die wij als men- ademhalen, ze krijgen door hun anatomische bouw ook daadwerkelijk minder lucht binnen. sen aan een ras hebben gegeven omdat wij het ‘mooi’ of ‘schattig’ vinden, maar die schaBrachycephalie bij de Pers zorgt voor nog delijk voor het dier zijn. Denk hierbij aan de meer problemen die buiten het BOS vallen, zeer platte neus bij de Pers, waardoor de kat slecht kan ademhalen. In de rest van het artikel zoals vernauwing van de traanbuis, waardoor het traanvocht niet goed kan worden afgeworden erfelijke gebreken en schadelijke rasvoerd en ze last hebben van overmatig trakenmerken aandoeningen genoemd. nende ogen (epiphora). Bij de Perzische kat zijn 58 beschreven aandoeningen gevonden. Omdat dit er zoveel zijn, is er voor gekozen om in dit artikel de drie meest voorkomende en belangrijkste aandoeningen uit te lichten en hier dieper op in te gaan.

Kaakmisvormingen

Een derde veel voorkomende aandoening bij de Pers is misvorming van de kaak. Dit is ook weer een gevolg va de korte en brede schedel van de Pers. Verkorting van de voorsnuit leidt aan de binnenkant van de schedel tot een kleinere mond- en neusholte. In de PKD mondholte komen daardoor gebitselementen PKD is de afkorting voor Polycystic Kidney in de knel, waardoor de Pers gevoeliger is Disease, in het Nederlands betekent dit polycysteuze nierziekte. Het is een ernstige erfelijke voor het ontwikkelen van tandplak en tandsteen. Bij de kortschedelige Pers is de boaandoening die vooral bij de Pers voorkomt. Naar schattig heeft 1/3 van de perzenpopulatie venkaak vaak korter dan de onderkaak, met als gevolg een onderbeet. Hierbij staan de in Nederland deze aan doening. ondertanden vóór de boventanden. Dit kan Katten die leiden aan deze aandoening, hebnadelige gevolgen hebben, omdat de tanden ben in beide nieren meerdere cystes. Dit zijn en kiezen slecht op elkaar komen. Hierdoor met vocht gevulde holtes. Deze cystes verdrukken het gezonde nierweefsel waardoor de ervaart het dier levenslange beperkingen, nierfunctie minder zal worden. Zowel het aan- bijvoorbeeld tijdens het eten. Eten lukt niet goed door de combinatie van de platte schetal cystes, als de omvang hiervan neemt toe del en onderbeet. met de leeftijd van de kat. Uiteindelijk zal er chronisch nierfalen optreden.

Waar kun u op letten bij de aanschaf van een Pers Een eerste punt waar u op kunt letten als u een raskat zoals een Pers wilt aanschaffen, is of de kat bij een erkende cattery vandaan komt. Een lijst van erkende en geregistreerde fokkers kunt u vinden bij de rasvereniging van de Pers of bij andere kattenfokkers verenigingen. De vereniging houdt bij of de fokkers zich aan de regels houden en de fokkers zorgen ervoor dat de rasstandaard na wordt geleefd om de kat zo veel mogelijk te beschermen en in de rasstandaard te behouden. Ook wordt er zorg gedragen voor de algehele welzijn van de katten, worden ze gecontroleerd door de dierenarts en ook gesocialiseerd. Een tweede punt waar u op kunt letten bij de aanschaf van een Pers, is of de kat is getest op PKD. Zoals eerder uitgelegd is PKD een ernstige nierziekte en u wilt geen kat kopen die dit heeft. Er zijn verschillende manieren om te onderzoeken of een kat PKD heeft. Een manier om PKD vast te stellen is door een echografisch onderzoek te laten doen bij de dierenarts. De minimum leeftijd van de kat is 6 maanden. Er kan wel eerder getest worden, maar bij een negatieve uitslag, heeft dit alsnog beperkte waarde en dan zal het onderzoek herhaald moeten worden. Er zijn sinds kort ook DNA testen beschikbaar om bij katten de erfelijke aanleg voor PKD vast te stellen. Dat betekent dat op voorhand, dus vóórdat de dieren worden ingezet voor de fokkerij, vastgesteld kan worden welke katten op latere leeftijd in de problemen komen ten gevolge van PKD. De uitslag die uit dit onderzoek kan komen is dat het dier of vrij is van PKD, óf lijder is. Een lijder krijgt later gedurende het leven PKD en zal de afwijking ook doorgeven aan een deel van de nakomelingen. Deze onderzoeken hoeft u als koper niet zelf te doen, dit moet worden gedaan door de fokker als die een specifieke kat als ouderdier wil inzetten. De uitslagen hiervan moeten centraal geregistreerd worden en openbaar zijn. Dragers en lijders zijn in principe uitgesloten van de fok. Een goede fokker zal dus ook altijd hun fokdieren testen op PKD. U kunt de fokker vragen naar de PKD-certificaten om zeker te weten dat de Pers die u koopt, geen PKD heeft.

Conclusie Zoals u heeft kunt lezen komen er nogal wat aandoeningen voor bij de Pers en moet u zich goed inlezen voordat u overgaat op de aankoop van een Pers. Gelukkig zijn er veel Perzische katten die wel gezond zijn en streven fokkers naar het verbeteren van het ras. Dit doen ze onder andere door niet te fokken met katten die erfelijke afwijkingen of ernstige schadelijke raskenmerken hebben. Laat u dus zeker niet afschrikken, maar denk goed na over de koop en de mogelijke problemen die u kunt verwachten. 34


Zondag, vijf uur ’s avonds. Zoals gewoonlijk gaan we bij mijn ouders eten. De honden hebben we meegenomen, ze zitten op de achterbank van de auto. Ik parkeer de auto op het plein voor het huis van mijn ouders en mijn vriendin haalt onze Border Collie mix Cayenne alvast uit de auto. Op het moment dat ik mijn Bullmastiff wil aanlijnen om haar uit de auto te halen hoor ik opeens een hoop gekef. Uit reflex grijp ik naar de halsband van Layka, de riem zit er nog niet aan. Ik was gelukkig op tijd, maar met haar 50 kilo krijg ik toch een flinke ruk als ze uit de auto schiet. Layka had het blijkbaar al lang gezien, achter ons kwam een hysterisch keffende teckel recht op onze Cayenne afgestormd en begint naar haar te snappen. Layka, de waakhond die het is, wil haar maatje beschermen en probeer te teckel te verdrijven. Ik kan haar maar net houden, dat moet ook, want anders liggen er zo twee halve teckels op het plein. Na een hoop gescheld en geschreeuw weet de eigenaar van de teckel het kreng bij zich te krijgen. “Hij loopt altijd los”, zegt de man. “Een hond is geen robot, zeker een teckel niet!”, is ons antwoord. “Die hond van jou is vals, die moet afgemaakt worden”, roept de man ons nog na, terwijl hij zo zich zo snel mogelijk naar huis probeert te haasten. Helaas zie ik zulke situaties vaker om mij heen. Een kleine loslopende hond rent op een grote aangelijnde hond af, deze wil zich en zijn baas beschermen en krijgt vervolgens het stempel ‘valse hond’. Het kleine mormel toont zich een asociale, niet opgevoed monster en dan heeft mijn hond het gedaan, natuurlijk… – Niels Lucassen

35


1 2

Zeehondenopvang overbodig Door: Monique Hilhorst Vorig jaar september vond de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) twee zeehonden in een badkuip in de schuur van een particulier in Groningen. Volgens deze man worden zeehonden minder snel opgevangen bij zeehondencrèche Pieterburen en ook weer sneller vrijgelaten dan voorheen. Ook zouden te zieke dieren te snel worden afgemaakt. De man ontliep een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat er volgens de rechter sprake was van wanbeleid bij de zeehondencrèche. Ook de grondlegger van zeehondencrèche Pieterburen, Lenie ’t Hart, nam in 2014 ontslag omdat zij het niet eens was met het nieuwe beleid van de crèche. In het nieuwe beleid streeft Pieterburen ernaar om het antibioticagebruik terug te dringen en het gemiddelde verblijf te

verkorten. Ook maakt het beleid een einde aan het eindeloos doorbehandelen van zeehonden, door middel van een euthanasieprotocol. September vorig jaar maakte ‘t Hart bekend haar eigen zeehondencrèche te beginnen in haar woonplaats Termunten, in het noordoosten van Groningen. Maar steeds meer onderzoekers vragen zich af of een extra zeehondencrèche het belang van de zeehondenpopulatie wel dient. Het gaat namelijk heel goed met de zeehonden in de Waddenzee. Volgens onderzoekers van Instituut Imares, dat de zeehonden al vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw nauwkeurig telt, zijn er inmiddels ongeveer 40.000 zeehonden in de Waddenzee. En dat aantal is nog steeds groeiende. In het Nederlandse deel van de Waddenzee zijn er 14.000 zeehonden geteld, dit is zelfs al twee keer zoveel als tien jaar geleden. De populatie is


4 3

dus sterk genoeg gebleven, ondanks ziektes, emigratie en vervuilingen in de Waddenzee. In elke populatie is het vanzelfsprekend dat er elk jaar een deel dood gaat door ziekte of honger. Hier komen dan weer sterke dieren voor in de plaats, die zich voortplanten en sterk nageslacht voortbrengen. Survival of the fittest. Is dat niet zoals de natuur het bedoeld heeft? ´Er zijn op dit moment 14 duizend zeehonden in Nederland. Dat betekent dat de populatie niet in gevaar komt als we stoppen met de opvang.´ Aldus Niek Kuizenga, directeur van zeehondencrèche Pieterburen. Naast het feit dat het niet noodzakelijk is om zieke zeehonden op te vangen, kan het ook nog eens ernstige nadelen hebben. Zo waarschuwt Arthur Oosterbaan, conservator van zeehondenopvang Ecomare op Texel, al jaren voor de gevolgen van het opvangen en weer uitzetten van zeehonden. Hij is bang dat zeehonden die worden uitgezet nadat ze met medicijnen zijn behandeld tegen parasieten zoals longworm, er voor zullen zorgen dat diezelfde medicijnen straks niet meer werkzaam zijn. Dit kan komen doordat de parasieten zo kans krijgen om zich aan te passen aan de medicijnen en er daardoor niet meer gevoelig voor zijn. Maar dat lijkt niet het enige probleem. ‘Dieren die aan de longwormziekte lijden, kun je volstoppen met antibiotica, maar worden als zwak dier teruggezet en zullen het vermoedelijk toch niet overleven. Je doet er het dier en de populatie, geen goed mee.’ Aldus Anton Hurkens, hij was directeur bij Ecomare maar stopte in 2012 omdat de opvang van zieke dieren volgens hem geen enkel ecologisch doel dient. Ook zouden zeehonden die uitgezet worden ziektes van het land mee kunnen nemen naar de zee door hun verblijf in een zeehondenopvang. Zo is het influenza B-virus, waarvan altijd

gedacht werd dat alleen mensen het konden krijgen, ook aangetoond in zeehondenpopulaties. Hoogstwaarschijnlijk hebben de zeehonden dat opgelopen door menselijk contact. Maar de mens is niet alleen een gevaar voor de zeehond, het is ook denkbaar dat de zeehond een gevaar gaat vormen voor de mens. Wellicht gaat dit influenza B-virus in de toekomst weer een bedreiging voor de mens vormen. Er zijn ook voorbeelden bekend waarin een specifieke ziekte overslaat op een andere diersoort. Zo was er in 1989 een uitbraak van hondenziekte bij Baikalrobben en de Kaspische zeehonden, die mogelijk veroorzaakt werd door contact met landcarnivoren zoals gedomesticeerde honden of wolven. Maar er kunnen meer vraagtekens worden gezet bij de opvang van zeehonden. Het gevaar bestaat dat ‘wildheid’ van de populatie wordt aangetast. Vooral opvang en/ of menselijk contact tijdens de werp- en zoogperiode kan ernstige gevolgen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat dit een belangrijke oorzaak voor de hoge sterfte bij jonge zeehonden is. Als we alles op een rijtje zetten lijkt het erop dat de opvang van zeehonden in Nederland dus niet alleen overbodig is, maar dat het zelfs verschillende nadelige gevolgen heeft. De zeehondenpopulatie in het Nederlandse deel van de Waddenzee is verdubbeld en gedijt dus goed. Alle reden dus om niet in te grijpen. De gevaren van ingrijpen moeten niet worden onderschat. De opvang vergroot de kans dat parasieten niet meer reageren op medicijnen en dat zeehonden landelijk ziekten meenemen naar de zee. Ook wordt de wildheid van de populatie aangetast, met hoge sterfte onder jonge zeehonden als gevolg.


1 2 3

Wat eten ze vandaag Door: Matthijs Heijstek Velen kennen het waarschijnlijk wel: Voor zo’n groot schap staan met tientallen verschillende zakken en blikken. We proberen altijd het beste uit te kiezen, daarover geen twijfel. Zonder te weten waarom, doe je dan een zak voer in je winkelkarretje. Maar eenmaal thuis word je geconfronteerd met de vraag ‘heb ik nu het beste voer voor mijn hond gekocht?’.

elke voeding in dezelfde verhouding. Zo bevatten geperste en geëxtrudeerde brokken wat meer koolhydraten dan vlees.

anneer we het over hondenvoeding hebben, is het goed om ons te realiseren dat er verschillende soorten voeding zijn. Een brok is immers niet hetzelfde als een blikje vlees. Er valt en onderscheid te maken in een aantal typen voeding: geperste brokken, geëxtrudeerde brokken, vlees en diner. Geperste brokken doen hun naam volledig eer aan, want ze zijn letterlijk geperst. Tijdens het productieproces van deze brok worden de ingrediënten letterlijk op elkaar geperst. Vervolgens zien we de zogenaamde geëxtrudeerde brok. Dit is een brok die wordt gemaakt, door de ingrediënten op hoge temperatuur te verhitten. Op deze manier zetten de ingrediënten uit, waardoor er een krokante brok ontstaat. Je kunt dit vergelijken met het poppen van popcorn. Een andere categorie voer is natvoer uit blik, ook wel ‘vlees’ genoemd. Dit is een voedingssoort die ontstaat door vers vlees en additieven samen te voegen. Tenslotte zien we het zogenaamde dinervoer. Dinervoeding is een zeer vezelrijk. Men dient water toe te voegen aan de voeding, zodat het lekker gaat ruiken.

Verschil in samenstelling Maar verschillen deze soorten voer verder nog van elkaar? Het antwoord is ‘ja en nee’. Het verschil tussen deze voedersoorten zit in de verhouding voedingsstoffen. In elke volledige hondenvoeding zitten een aantal voedingsstoffen (ook wel nutriënten genoemd). Dit zijn water, mineralen, vitaminen, eiwitten, koolhydraten en vetten. Al deze voedingsstoffen heeft een hond nodig om te kunnen leven. Deze zijn dus ook in elke hondenvoeding te vinden, alleen niet in

Foto: Shutterstock Nog een niet onbelangrijk verschil is dat natvoer uit blik veel meer water bevat dan droog voer. Zo heeft een zak brokken een vochtpercentage van minder dan 14 procent. Een blik natvoer bevat echter minimaal 60 procent water. Een kilogram brokken bevat dus veel meer voedingsstoffen dan een kilogram blikvoer. Diervoederspecialist en Business Unit Manager voor Marketing en Sales bij een groot voederbedrijf adviseert zijn klanten vaak om verschillende voersoorten af te wisselen: “Ik vind het belangrijk dat je je hond moet uitdagen in hun voedingstraject. Dit is niet alleen leuk, maar vaak ook nodig. In vlees zitten bijvoorbeeld minder vitaminen en mineralen.

39


4 5

Prijs Er zijn tientallen voermerken die allemaal verschillende prijzen hanteren. Veel mensen denken dat dure merken beter zijn dan goedkope merken. Anderen kopen juist de wat goedkopere merken, omdat er toch geen verschil is met dure voeding. Ook hier ligt de waarheid in het midden.

“De kwaliteit van A-merken is goede marketingmachines” – Huub Rohof Prijzen van voedersoorten komen tot stand door het volgende rekensommetje: tel de productiekosten, een winstmarge en marketingkosten bij elkaar op en je hebt de prijs van een voer. Onder productiekosten vallen de kosten voor de ingrediënten, machinegebruik en verpakking. De winstmarge is wat de diervoederfabrikant aan het voer verdient en de marketingkosten zijn de kosten die gemaakt worden rond het vermarkten van het voer. Denk hierbij aan reclame, luxueuze verpakkingen, enzovoort. Een deel van de prijs van het voer die wij betalen, gaat dus naar marketing toe. Bij het ene voedermerk is dat weer groter dan bij de andere. Bij grote voerdermerken die veel reclame maken voor hun voer, betaal je als consument dus ook een aanzienlijk gedeelte aan marketing. Goedkopere merken doen dit vaak in mindere mate. Huub Rohof: “Veel grote merken suggereren vaak enorme kwaliteitsniveaus, maar als je het voer dan gaat analyseren, blijkt dat het vaak niet om kwaliteitsniveau gaat, maar om kwalitatief goede marketing. De kwaliteit van A-merken is goede marketingmachines”.

De beste voeding voor mijn hond Wat is nu de allerbeste voeding voor mijn hond? Dit is een

vraag die diervoederspecialisten vaak krijgen. Het antwoord op die vraag is even simpel als complex: er is geen allerbeste voeding voor uw hond. Om dit antwoord uit te leggen, nemen we een schetsend voorbeeld over het kopen van een auto. Er zijn enorm veel verschillende soorten auto’s, in allerlei soorten en maten. De een is snel, de ander is veilig, de volgende rijdt zuinig, noem maar op. Als we kijken naar de functie van een auto, is deze bij alle iedere soort voeding doet dat weer net iets anders. Het ene voedertype bevat wat meer koolhydraten, de andere meer eiwitten. Bij het kiezen van een voedersoort is het belangrijk om de situatie van de hond in het achterhoofd te houden. Bij een hond met een allergie of intolerantie tegen een bepaald eiwit is het verstandig om het eiwitgehalte in de voeding zo laag mogelijk te houden. Houd dus altijd in het achterhoofd waar de hond zelf behoefte aan heeft: wat is het beste voor hem? Bij de keuze voor een bepaald voermerk is het raadzaam om te realiseren hoe de voeding is samengesteld qua grondstofbronnen. Honden met een problematisch verteringsstelsel kunnen bijvoorbeeld wat ontlast worden wanneer de voeding hoogwaardige grondstoffen bevat (zo hoeft het lichaam minder hard te werken om de nodige voedingsstoffen uit het voer te halen). De wat duurdere merken hebben vaak hoogwaardige grondstoffen in de voeding zitten. Honden die geen problemen hebben kunnen echter ook prima leven op voeding die niet van topkwaliteit is. Sterker nog, de meeste honden hebben een normaal gezond verteringssysteem en kunnen wat lagere kwaliteit voer prima verteren. Dit houdt vaak wel in dat er uit de voeding wat minder voedingsstoffen kunnen worden gehaald en de hond dus een iets grotere portie nodig heeft om aan zijn dagelijkse voedingsstof-behoefte te komen. Bij de keuze van een voedersoort hangt het dus voornamelijk af van de persoonlijke voorkeur van de consument en de gesteldheid van de hond.

Foto: Shutterstock


Vilenimal Challenge Vul de kruiswoord in en raad het woord! De groen gekleurde vakjes geven letters welke een woordgroep vormen. Stuur je antwoord in naar k.versteege@cahvilentum.nl en wie weet win jij een jaar lang lidmaatschap bij Animo per Animali! Om je een beetje op weg te helpen: het woord vormt iets of iemand dat wij allemaal kennen. Uiteraard heeft het met dieren, onze school of onze sector te maken!

Antwoord:

1

Horizontaal

2

2. Verandering 3. Hamstersoort

3

4. Bestudeert vragen over de morele status van het dier 6. Een te snel werkende schildklier 4

10. Jong konijn 12. Hormoon gevormd in alvleesklier 5 6

7

13. Stalondeugd bij het paard 8

9

14. Transgene stier

Verticaal 1. Geneeswijze 5. Hondenras 6. Erfelijke aandoening 7. Lijst van dieren die zonder vergunning door particulieren gehouden mogen worden 10 11

8. Afwijkende groei van snijtanden van het konijn 9. Betreft kwaliteit van leven van dier

12

11. Hondenras 13 13 14 14


1 2

– advertentie –

Ja! Een puppy! Of toch maar niet? Jaarlijks gaan meer dan tienduizend honden naar het asiel. ‘Een topje van de ijsberg’, aldus Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming, ‘als het gaat om honden die – soms al binnen enkele weken na aanschaf – weer weg moeten uit hun nieuwe thuis. Zo hadden we recentelijk iemand aan de telefoon die een hond had gekocht voor de kinderen, maar al na enkele dagen besefte dat een hond meer is dan alleen “leuk“.’ Wat een hond precies van je vraagt, dat weten nog te weinig mensen. Een hond vraagt tijd, gezelschap, geld, opvoeding. Is het met één van die vier punten niet in orde, dan vormt dat niet alleen risico voor de hond. Voor jezelf of je gezin kan het immers heel verdrietig zijn als blijkt dat je eigenlijk helemaal geen hondenbaas kunt, of wilt, zijn. Meer dan de helft van de honden uit het asiel, belandt daar als gevolg van een ondoordachte aanschaf, Zo blijkt uit onderzoek van de Hondenbescherming. Ellendig voor de hond! Maar als baasje moet je er toch ook

niet aan denken dat jij bij de groep hoort die een miskoop doet en zo dierenleed veroorzaakt of voor onverwachte kosten of verdriet komt te staan? Je kunt dat makkelijk voorkomen door je goed voor te bereiden. En door goed te doordenken of een hond écht bij je past. Dit vraagt een hond: - dagelijks twee uur van je tijd voor wandelen, verzorgen, opvoeden, - gezelschap! na gewenning kan een hond op een dag maximaal zes uur alleen zijn, - maandelijks minimaal 50 tot 100 euro besteden aan voer, opvoeding, verzorging, etc. - opvoeding; een hond wordt niet braaf geboren, maar moet leren wat wel en niet mag, dat kost tijd en energie. Een hond kan een hele waardevolle aanvulling zijn op je leven. Hoe meer je van te voren doordenkt op welke wijze je leven verandert, als je aan een hond begint. Hoe groter de kans dat je leven er rijker door wordt en dat jij een hond kan bieden wat hij écht nodig heeft. De hond die jij kiest, kan niet kiezen wie zijn baasje wordt, daarom is het aan jou om te zorgen dat jullie het samen leuk gaan hebben!


MOET jij nOG snEl jE sCRiPTiE OF VERslaG PRinTEn En inBinDEn? Wij PRinTEn GRaaG jOuW sCHOOlWERK En BinDEn HET EVEnTuEEl OOK nOG in!

Multicopy The Communication Company | Dronten De Dommel 10A, 8253 PL Dronten Telefoon 0321 - 38 66 44 E-mail info@multicopy-dronten.nl Website www.multicopy.nl/dronten

Vilenimal - januari 2016  

Hét magazine voor de DGM student

Vilenimal - januari 2016  

Hét magazine voor de DGM student

Advertisement