Page 1

VILÉM KOŘENÝ

PORTFOLIO.

VÝBĚR PROJEKTŮ 2012/14


VILÉM KOŘENÝ

PORTFOLIO


VILÉM KOŘENÝ NAROZENÍ:

11.7.1991 PRAHA

VZDĚLÁNÍ:

2006 - 2010 2010 - 2014

SOFTWERE:

Auto CAD Rhino V-ray Revit Photoshop Illustrator InDesign Archicad 3ds max

JAZYKY:

Angličtina Němčina Španělština

PRAXE:

2010 - ? 2013 - ?

A oc

architekt MgA Ondřej Císler PhD Bechyňova 7 Praha 6 160 00 +420 777 194 071 ondrejcisler@gmail.com www.cisler.cz ww

VÝSTAVY:

SOUTĚŽE:

Gymnázium Přípotoční, Praha Fakulta architektury, ČVUT

Ateliér Altán AOC

Projektový a realizační

ATELIER ALTÁN

spol.s r.o. Kouřimská 4, Praha 3, 130 00 Tel./Fax: 273727292 IČO: 48110477

Pokoje - Kamarádi, Galerie Cihelná 4 Olověný Dušan, Piazzeta Národního Divadla Superstudio Památník romského holocaustu Cena Antonína Raymonda CENA PRIMÁTORA KLADNA Olověný dušan NOMINACE NA OLOVĚNÉHO DUŠANA Projektový a realizační

KONTAKT:

ATELIER ALTÁN

vilem.koreny@gmail.com +420 721 128 901 spol.s r.o. Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6, 160 00 Kouřimská 4, Praha 3, 130 00

Tel./Fax: 273727292 IČO: 48110477

ŽIVOTOPIS


VILÉM KOŘENÝ

PORTFOLIO


AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ PRAHA - STARÉ MĚSTO ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA FA ČVUT NÁVRH BYL NOMINOVÁN NA CENU OLOVĚNÉHO DUŠANA

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

MOŽNOSTI PERIFERIE - PULSUJÍCÍ DŮM PRAHA - KAČEROV ATELIÉR JANA AULÍKA FA ČVUT VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

DOSTAVBA AREÁLU PAMÁTNÍKU ROMSKÉHO HOLOCAUSTU HODONÍN U KUNŠTÁTU STUDENTSKÁ SOUTĚŽ SPOLUPRÁCE VILÉM KOCÁB

CENTRUM MLÁDEŽE A BYDLENÍ KLADNO

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

SOUTĚŽ CENA ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA SPOLUPRÁCE JAKUB KOLEK NÁVRH ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

TOBOGÁNOVÉ CENTRUM PRAHA - ZBRASLAV ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA FA ČVUT

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

OBSAH


AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ

PRAHA - STARÉ MĚSTO ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA Palachovo náměstí. Centrum, Vltava, Město. Konfrontace s kamennou architekturou titánů, kteří nás předcházeli. Zásadní předpoklad snahy o citlivé a kontextuální řešení. Přesto významný zásah, který místo tak jako tak redefinuje – tedy nikoliv zdánlivě „neviditelné“ řešení. Činžovní dům na rohu Křižovnické a Kaprovy chátrá už příliš dlouho. Je málo domů s takovým umístěním. Předmětem zadání bylo zda dům rekonstruovat či kompletně přestavět, určit náplň a využít potenciál. NÁVRH BYL NOMINOVÁN OLOVĚNÉHO DUŠANA

ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA

NA

CENU

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA


SITUACE

VILÉM KOŘENÝ 2014

NOMINOVANÝ PROJEK | AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ


PROGRAM

Libreto ,,Od počátku mě provází představa velkého množství knih řazeného až k zalknutí.‘‘

KANCELÁŘE OPEN SPACE ZASEDAČKA

KNIHKUPECTVÍ PŘÍRODNÍ VĚDY HUANITNÍ VĚDY UMĚNÍ

PARTER PŘÍLEŽITOSTNÝ PRODEJ KNIH KAVÁRNA

SUTERÉN TECHNOLOGIE SKLADY

OBESTAVĚNÝ PROSTOR 17500 m³ kanceláře knihkupectví

14% 2300 m³

16% 2900 m³

50% 8685 m³

suterén

1700 m REGÁLŮ 34 000 KNIH pro srovnání: (NEOLUXOR VÁCL. NÁM. 60 TIS. KNIH)

20% 3600 m³

Na Kocandě Dům Na Kocandě navrhuji nahradit novostavbou Akademického knihkupectví. Respektuji okolní instituce a jsem si vědom jejich nadřazenosti. Nehodlám měnit charakter místa, pouze obnovit chátrající siluetu a vnést život na toto výjimečné místo. Volba akademického knihkupectví mi pro tento požadavek připadá vhodná z několika hledisek. Vedla mne k tomu ekonomická soběstačnost domu a přístupnost veřejnosti. Dále je tu kulturní kritérium – dům je studnice lidského vědění v oblastech umění, přírodních a humanitních věd. V neposlední řadě sleduji neviditelné napojení na kulturní charakter náměstí. Šlo mi o vytvoření velkorysého návrhu s jasnou strukturou -oproti dnešní univerzální výstavbě - na principu skeletové konstrukce s lehkým obvodovým pláštěm. Kontext Parcela se nachází v jádru města a její historie sahá až do středověku. Koncem 19. st. proběhla ve starém židovském městě asanace, která přeměnila úzké a špinavé uličky na moderní bulváry. Ke konci jednoho z těchto bulvárů vedoucího ze Staroměstského náměstí se nachází výše zmíněná parcela. Dům je umístěn na nároží bloku. Zároveň uzavírá Náměstí Jana Palacha, na kterém se nacházejí nejrůznější kulturní a vzdělávací instituce. Západní strana náměstí je ohraničena řekou Vltavou. Z východu uzavírá náměstí ulice Křižovnická. Jedná se o dopravní tepnu, která je protikladem klidné řeky. Důležitou úlohu hraje MHD – tramvajová, autobusová zastávka i vestibul metra jsou v bezprostřední blízkosti. Dům Objekt je členěn do dvou hmot – knihkupectví s kavárnou v parteru a kanceláře v podobě „nástavby“. Stavba působí těžce a masivně, tímto se snažím o analogii k tektonice okolních domů. Celým domem prostupuje úzké atrium, kolem kterého obíhají arkády. Do těchto arkád jsou vložené regály s knihami. Každým patrem knihkupectví prochází ocelová galerie, která umožňuje zákazníkům přístup ke všem knihám. Nechybí ani prostory pro klidné pročítání knih, ty se nacházejí v severní části domu, která skýtá výhled na Pražský hrad a Palachovo náměstí. V přízemí se nachází kavárna a prostor pro příležitostný prodej knih. Parter je dělen velkými devíti-metrovými vitrážemi, které mají kolemjdoucím přiblížit život uvnitř. Přízemí je napojeno na vestibul metra. Nástavba je řešena jako mezonetové kanceláře a její hmota je v půdoryse odsazená od obvodové zdi. Hlavní nosná konstrukce vychází z arkád. Fasáda je obložena předoxidovaným plechem, zatímco zbytek pláště je z cihel – stejně tak jako celá konstrukce domu. Technologické zázemí a sklady se nachází v suterénu.

parter

ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA


PERSPEKTIVA Z HORIZONTU CHODCE

VILÉM KOŘENÝ 2014

NOMINOVANÝ PROJEK | AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ


5. NP - KANCELÁŘE

g

c

p

i

n

h

2. NP - KNIHKUPECTVÍ

k

g

c

c d

l

m j

ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA

a b c d e f g h i j k l m n p

kavárna sousední dům - vestibul metra požární schodiště úklid tram. zastávka vestibul metra výtahy konferenční místnost terasa lávky zázemí zaměstnanci odpočinková zóna pokladny atrium kuchyň

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA


1

c

b

a

c

g

d

2

2

1

e

e

PARTER

VILÉM KOŘENÝ 2014

NOMINOVANÝ PROJEK | AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ


POHLED KAPROVA

ŘEZ PŘÍČNÝ

POHLED KŘÍŽOVNICKÁ

ŘEZ PODÉLNÝ

ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA


PERSPEKTIVA Z NÁMĚSTÍ JANA PALACHA

VILÉM KOŘENÝ 2014

NOMINOVANÝ PROJEK | AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ


AXONOMETRIE

MEZONETOVÉ KANCELÁŘE ZAMĚSTANCŮ KNIHKUPECTVÍ ATRIUM PŘINÁŠÍ DO PROSTORU SVĚTLO A UMOŽNUJE VNÍMAT KNIHOVNU JAKO PLNOHODNOTNÝ ARCHTEKTONICKÝ PRVEK.

ARKÁDY SE PROPISUJÍ CELÝM DOMEM. PLNÍ FUNKCI OKEN A KNIHOVNY. KONČÍ JAKO SLEPÉ VE ZDI.

OCELOVÉ GALERIE UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUP KE KNIHÁM V CELÉ VÝŠCE PATRA.

SUBTILNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ KONTRASTUJE SE ZDĚNÝM MASIVEM A PROPOJUJE JEDNOTLIVÁ PATRA.

VELKÁ OKNA PROSVĚTLUJÍ PROSTOR UVNITŘ A NABÍZEJÍ VÝHLED NA NÁMĚSTÍ A PRAŽSKÝ HRAD. OKNA SE PROPISUJÍ DO ARKÁD. JEDNOTLIVÉ OBORY LITERATURY UMĚNÍ, PŘÍRODNÍA HUMANITNÍ VĚDY, JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ PATER.

PARTER S KAVÁRNOU JE NAPOJEN NA VESTIBUL METRA. CELÁ FASÁDA JE ČLENĚNA VELKÝMI DEVÍTIMETROVÝMI VITRÁŽEMI, KTERÉ MAJÍ KOLEMJDOUCÍM PŘIBLÍŽIT ŽIVOT UVNITŘ.

MOJE RENAT

ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA

ZDE SE NACHÁZÍ TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ A SKLAD

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA


INTERIÉR

VILÉM KOŘENÝ 2014

NOMINOVANÝ PROJEK | AKADEMICKÉ KNIHKUPECTVÍ NA KOCANDĚ


PULSUJÍCÍ DŮM

PRAHA - KAČEROV ATELIÉR JANA AULÍKA MOŽNOSTI MĚSTSKÉ PERIFERIE - KONVERZE AREÁLU AUTOBUSOVÝCH GARÁŽÍ KAČEROV V PRAZE Hluboký zářez železnice spolu s vysokokapacitními komunikacemi / Jižní spojka a ulice 5. května / vytvářejí skutečný ostrov oddělený od zbytku měta neprostupnými proudy dopravy. Současné částečné využití území pro parkování autobusů dopravního podniku neodpovídá pozici tohoto místa ve městě a naprosto nevyuřívá potenciál stanice metra Kačerov a budoucí železniční stanice. Součástí území je betonárka, benzínová pumpa i malý lesík s výhledem do Branického údolí.

ATELIÉR JANA AULÍKA

MOŽNOSTI PERIFERIE - KAČEROV


budějovická

kačerov

roztyly

VILÉM KOŘENÝ 2013

PULSUJÍCÍ DŮM


AXONOMETRIE

URBANISTICKÝ KONCEPT V návrhu jsme se zabývali otázkou periferie a jejích znaků, její živelností a rozmanitostí a jejím vztahu k městu. Velkým potenciálem pro změnu a rozvoj území je stanice metra Kačerov a plánovaná stanice S-bahnu. Dalším významným faktorem je blízkost Kunratického lesa, největší zelené plochy v Praze, jehož propojení s Prahou 4, by mělo celoměstský význam. V současné době se na území nachází depo autobusů MHD, které dostatečně nevyužívá potenciálu území. Řešené území je nyní samostatným ostrovem odříznutým rychlostními komunikacemi a terénním zářezem s železnicí, otázkou bylo jakým způsobem “ostrov“ propojit s okolím. Tak vznikl koncept iniciačního vlákna, který je naší odpovědí po hledání iniciace území a je zároveň výsledkem hledání ideálního veřejného prostoru, který by měl být minimální z důvodu ekonomické udržitelnosti, ale zato kvalitní a intenzivní. Pro celé území jsou stanoveny pouze nezbytné regulace, které dají všem parcelám rovné podmínky a pomohou naplnit některé záměry, avšak současně ponechávají velkou svobodu architektuře, která je pro periferie typická. Všechny principy urbanistického konceptu a regulace jsme ověřovali na konkrétních návrzích, na kterých se podíleli všichni studenti atelieru Aulík v letním semestru 2012/2013. VLASTNÍ NÁVRH byty

kanceláře obchod parking

ATELIÉR JANA AULÍKA

Dům je situován do jižní části pozemku v bezprostřední blízkosti městského okruhu. Tuto skutečnost jsem bral jako pozitivum a snažím se frekventovanou komunikaci integrovat do návrhu. Pro komplikovanou polohu jsem se rozhodl dům vertikálně funkčně členit. Každá vrstva má své místo. Výhodné dopravní napojení, blízkost lesa a průběh iniciačního mostu směrem na Roztily sehráli zásadní roli při formování domu. V niších etážích, kde je veliká intenzita dopravy mají své místo garáže obchody a kanceláře. Ve vyšších patrech jsem navrhnul bydlení s výhledem na Kunratický les. Dům by tak měl být v neustálém provozu. Fasáda je obložena polykarbonátovými lamelamy které tvoří jednotící prvek celého domu.

MOŽNOSTI PERIFERIE - KAČEROV


SITUACE

VILÉM KOŘENÝ 2013

PULSUJÍCÍ DŮM


ŘEZ A - A’

ŘEZ B - B’

ATELIÉR JANA AULÍKA

MOŽNOSTI PERIFERIE - KAČEROV


PERSPEKTIVA Z HORIZONTU CHODCE

VILÉM KOŘENÝ 2013

PULSUJÍCÍ DŮM


B c d f

A d

a

b PARTER

h

B’

g

A’

ATELIÉR JANA AULÍKA

a b c d e

vstup byty market obchod restaurace vstup kanceláře f mobiliář g lávka h schody

MOŽNOSTI PERIFERIE - KAČEROV


SITUACE

VILÉM KOŘENÝ 2013

PULSUJÍCÍ DŮM


BYTY

Byty jsou po dvou stranách obsluhovány pavlačemy které oživují prostor atria. Pavlače jsou dostatečně veliké pro umístění stolu, smazává se tak hranice poloveřejného porstoru a každému intuitivně náleží prostor před vlastním vchodem. Severojižní osa domu je prosvětlena okny z atria. Okna do pavlače jsou pouze pro potřeby kuchyně či jiného odvětrání. Hloubka traktu bytů a kanceláří je odlišná na jejich přechodu je polosoukromý prostor vybavený skromným mobiliářem a porostlý zelení Byty mají své dva samostatné vstupy stejně tak jako kanceláře. Recepce se nachází v druhém nadzemním podlaží do kterého vedou eskalátory a výtah z přízemí. Kancekáře jsou založeny na flexibilním kombi systému.

ATELIÉR JANA AULÍKA

MOŽNOSTI PERIFERIE - KAČEROV


PERSPEKTIVA Z ATRIA

VILÉM KOŘENÝ 2013

PULSUJÍCÍ DŮM


PAMÁTNÍK HOLOCAUSTU

HODONÍN U KUNŠTÁTU STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O DOSTAVBU A REKONSTRUKCI PAMÁTNÍKU HOLOCAUSTU (SPOLUPRÁCE VILÉM KOCÁB) Současný stav území nepřináší veřejnosti žádné výhody. Vinou není ani snad stav objektů, chybí důvod, proč cestou z Hodonína do Rozseče odbočit doprava a navštívit Rekreační zařízení Žalov. Místo, kde se před více než padesáti lety stovky lidí staly obětmy holocaustu. Převážně romové byli nuceni pracovat v samotném areálu nebo mimo něj. Cílem návrhu není do prostoru nalákat lidi, ale vytvořit důstojné místo této tragické události a nepřestávat hledat odpovědi na otázky jak je možné, že před tak krátkým časovým obdobím byli týráni a zabíjeni lidé, ať už kvůli jiné rase nebo pro nepohodlnost režimu.

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

HODONÍN U KUNŠTÁTU


PERSPEKTIVA OD VSTUPU

VILÉM KOŘENÝ | VILÉM KOCÁB 2013

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU


AXONOMETRIE

d l

f h m

c

e

a

Symbolická brána hlavní vstup do areálu

b

Pamětní kámen přesunutí kamene ke vstupu

c

Památník tvoří soustavu replik vězeňských domů. Železná konstrukce kopírující tvar stěn a střechy vytváří objemové schéma původních objektů.

d

Vězeňská budova exibiční prostor

e

Rekonstruovaný barák dozorců rekonstrukce počítá s odstraněním původního objektu z konce 80. let

i

Oplocení pozemku plot vytváří bariéru. Je nutné si položit otázku, jestli vůbec tuto bariéru potřebujeme. Zastávám názor, že oplocení je v tomto případě zbytečné. Proto navrhuji symbolický plot sestavený z trubek a objímkových spojek, který člověk snadno překoná.

j

Silnice vedoucí směr Hodonín

k

Místo volnočasových aktivit až na drobné terénní úpravy tento prostor nechávám záměrně bez zásahu, autor zastává názor, že děti jsou dostatečně kreativní a nejlepsí prostor pro hry je střižený pažit - frisbee, fotbal, slackline. Kaskády vytváří přírodní amfiteátr jak ýkoliv jiný zásah do této části se jevý jako zbytečný. Pro prozatimní objekt je možné využít zastřešeného památníku viz. níže

l

Socha jeden z bývalých objektů konkrétně psí boudu, jsem vyjmul z konceptu a extrudováním půdorysu jsem vytvořil sokl pro budoucí sochu. Na tomto místě si dokáži představit umělecká díla od autorů jako jsou Lukáš Rais či Karel Nepraš - železná socha, která by korespondovala s památníkem.

k

b a

g

i

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

f

Obytná novostavba Půdorys domu a tvar střechy je odvozen od původního objektu, stojícím na tomto místě - 30 x 9 m

g

Nová přístupová cesta

h

Novostavba

m

Nová cesta k lesnímu hřbitovu

HODONÍN U KUNŠTÁTU


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

URBANISTICKÝ KONCEPT

SITUACE

Celým návrhem respektuji reliéf území a původní urbanistickou strukturu – rovnoběžné umístění objektů s vrstevnicemi. Tuto uspořádání je naprosto logické a nabízí již předem stanovené parcely. Samotné novostavby pak umísťuji přesně na místa původních baráků pro dozorce. Půdorysné rozměry jsou poměrově a velikostně shodné jako ostatní zástavba v areálu.

budovy památník zeleň nový povrch skulptura

Výškově se liší objekt „jehlan“, kterým chtěl autor vtisknout novou tvář areálu. Dům přesahuje průměrnou výšku okolní zástavby o 9 m, ale v kontextu reliéfu je toto číslo zanedbatelné. Zároveň dům tvoří orientační bod v areálu. viz. vizualizace.

pozemek zpevněná plocha

Rád bych zdůraznil vytvoření „teras“ na místě zbourané dostavby baráku dozorců a před domem „jehlan“, na tomto místě bude probíhat hlavní veřejný život, možné přesunutí expozice v letních měsících. Podoba památníku rovněž respektuje původní urb. koncept a vytváří velkorysý prostor v pietní ploše.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

ZÁPADNÍ POHLED nová zástavba respektuje původní parcelaci - objekty jsou umístěny na půdorysy původních budov

VILÉM KOŘENÝ | VILÉM KOCÁB 2013

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU


PAMÁTNÍK levitující železebetonový sokl do kterého jsou zasazeny železné tyče. Tyto objekty nemají sloužit jen jako nedotknutelné sochy zobrazující přístřeší týraných obětí. Pomocí oček na kovové konstrukci můžeme konstrukci zakrýt plachtou - toto umožňuje nové využití památníku.

OBYTNÁ NOVOSTAVBA

b c

c c

e

c a

d

Novostavba „hranol“ se nachází v jihovýchodní části areálu. Do stavby byloumístěno bydlení z důvodů tepelné pohody (není známo, jak bude rekonstrukce baráku dozorců izolována), proto jsme navrhly nový objekt pro bydlení. Půdorys domu a tvar střechy je odvozen od původního objektu, stojícím na tomto místě - 30 x 9 m. Dům poskytuje byt správce (3+kk), 4 x dvoulůžko, předsíň a sklad (úklid). a b c d e

předsíň úklid dvoulůž. pokoj chodba byt správce 3+kk

REKONSTUOVANÝ BARÁK DOZORCŮ V rekonstrukci se počítá s odstraněním dostavby z konce 80. let. Na jejím místě vznikne prostor – terasa, pro příležitostné výstavy.Osobně se obávám jisté předimenzovanosti výstavních ploch a raději bych v tomto prostoru viděl formu společenské místnosti – bar, stoly atd., vše je propojeno s exteriérem- terasou, systémem oken na západní fasádě. e

b c

f g

d

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

a

a b c d e f g

víceúčelový prostor kancelář depozitář ochranka technická míst./kotelna WC sklad

HODONÍN U KUNŠTÁTU


INTERIÉR KAPLE

VILÉM KOŘENÝ | VILÉM KOCÁB 2013

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU


KAPLE

ŘEZ

Dům tvoří dvě hmoty, větší - je reakcí na požadavek multifunkčního sálu. Autorovi šlo o vytvoření kvalitního duchovního prostoru ve kterém se mohou mísit besedy a konference s obřady. větší – obsahující multifunkční sál a k němu přiléhající mobiliář. menší - infocentrum s potřebným zázemím malý výstavní prostor, který se v letníchdnech přesouvá na terasu před domem. Po schodech nahoru nalezneme odpočinek a příjemné posezení.

POHLED

Dům nemá žádná okna - veškeré osvětlení je přiváděno pomocí střešních světlíků a vstupních vrat.

PŮDORYS c

i f

g

e

d

b

a

a b c d e f g h i

infocentrum výstavní prostor sklad WC muži WC ženy WC invalida exibiční prostor relaxační zóna mobiliář

h

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

HODONÍN U KUNŠTÁTU


PERSPEKTIVA KAPLE

VILÉM KOŘENÝ | VILÉM KOCÁB 2013

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU


CENTRUM MLÁDEŽE, STAR-UP KANCELÁŘE A BYDLENÍ

KLADNO SOUTĚŽ CENA ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA (SPOLUPRÁCE JAKUB KOLEK) Zbourák. Periferie téměř v samotném srdci města. Zející díra v nedokončeném trojbloku. Stavební parcela s výbornou návazností na dopravu městskou i meziměstskou. Návrh. Vychází z trojice navržených bloků na místě, kde stával mlýn. Jelikož by takto těsný blok nevyhovoval dnešním hygienickým požadavkům a v zájmu přežití chráněného jilmu, je blok roztržen na dva kusy. Vzniká tak otevřený veřejný prostor chráněný ze tří stran, který si však ponechává zadní vrátka v podobě napojení na ulici Mlýnskou. NÁVRH ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA

SOUTĚŽ ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA

KLADNO


PERSPEKTIVA Z AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY GENERÁLA KLAPÁLKA

VILÉM KOŘENÝ | JAKUB KOLEK 2013

NÁVRH DOSTAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA | ZBOURÁK


SITUACE

Dvě budovy. Jedna obytná, druhá komerční a veřejná. Tvoří spolu silnou kompozici díky své profilované figuře, která umožňuje průchod slunečních paprsků jak do vnitrobloku, tak k sousednímu bytovému domu. K frekventované dopravní komunikaci je orientována budova, ve které sídlí centrum mládeže a start-upové kanceláře. Dochází tak k odstínění hluku a navázání na uliční parter. Centrum mládeže je vyslyšením volání obyvatel města po kvalitním místě pro realizaci místní omladiny. Nabízí zázemí pro sportování, studium, zájmové kroužky a umělecké spolky. V přízemí se nachází bar s boulderovou horolezeckou stěnou a malý divadelní prostor, využívající schodiště, jako hlediště. Na střeše v průrvě mezi centrem a kancelářemi je veřejně přístupné sportovní hřiště. Věž skýtá prostory pro začínající podnikatele, takzvané startupy. Cílem je zamezit odlivu mladých lidí z města. Bytový dům je situován na severní straně pozemku, kde sousedí s bytovou stavbou v ulici Hrnčířské a svým obchodním parterem rehabilituje ulici Mlýnskou. Obchodní parter nabízí 580 m2 prodejních ploch, nad ním je možno koupit, či pronajmout jeden z 38 bytů. Oba domy sestávají z kombinovaného konstrukčního systému. Jsou hrubě omítnuty a opláštěny. Dům s centrem mládeže a start-upy je sytě červený a opláštěný průsvitnými polykarbonátovými deskami s vlnovým profilem. Bytový dům má plášť také z vlnitých desek, ale z plechových, natřených na šedo. Ocelové plechy jsou odkazem na zašlou slávu kladenské Poldovky. Členění fasády bytového domu odpovídá horizontální kompozici okolní zástavby svými římsami propojujícími nadpraží a parapety oken. Fasáda druhé budovy, stejně jako její barva, odpovídá mladistvému duchu, který ji naplňuje. Okna jsou tedy rozmístěna zdánlivě náhodně. Celý soubor je obsloužen parkovištěm, čítajícím 74 míst na dvou podzemních podlažích. Je zde využito terénního rozdílu, kdy auta vjíždějí do garáží z ulice Dr. Vrbenského a bez ztráty úrovně se ocitají pod platformou, na níž se nachází již zmiňovaný veřejný dvůr. Takto řešený soubor staveb objímá 26 151 m3 obestavěného prostoru.

SOUTĚŽ ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA

KLADNO


PERSPEKTIVA Z ULICE DR. VRBENSKÉHO

VILÉM KOŘENÝ | JAKUB KOLEK 2013

NÁVRH DOSTAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA | ZBOURÁK


KONCEPT

SOUTĚŽ ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA

KLADNO


INTERIER KLUBU

VILÉM KOŘENÝ | JAKUB KOLEK 2013

NÁVRH DOSTAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA | ZBOURÁK


ŘEZ A - A’

POHLED Z ULICE GEN. KLAPÁLKA

POHLED Z ULICE HRNČÍŘSKÁ ŘEZ B - B’

SOUTĚŽ ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA

KLADNO


m

m

l

m

Dr. Vrbenského

Hrnčířská

B’

B l

PARTER e

A a b c d e f g h i j k l m

VILÉM KOŘENÝ | JAKUB KOLEK 2013

lobby atrium bar kavárna sklad toleta invalida toaleta šatna hudební klub lobby kanceláře recepce kolárna pronajímatelné plochy

g

f

b

h

k

j

A’ c

a

i

d

Gen. Klapálka

NÁVRH DOSTAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA | ZBOURÁK


TYPICKÉ PODLAŽÍ

Oba domy sestávají z kombinovaného konstrukčního systému. Jsou hrubě omítnuty a opláštěny. Dům s centrem mládeže a start-upy je sytě červený a opláštěný průsvitnými polykarbonátovými deskami s vlnovým profilem. Bytový dům má plášť také z vlnitých desek, ale z plechových, natřených na šedo. Ocelové plechy jsou odkazem na zašlou slávu kladenské Poldovky. Členění fasády bytového domu odpovídá horizontální kompozici okolní zástavby svými římsami propojujícími nadpraží a parapety oken. Fasáda druhé budovy, stejně jako její barva, odpovídá mladistvému duchu, který ji naplňuje. Okna jsou tedy rozmístěna zdánlivě náhodně. Celý soubor je obsloužen parkovištěm, čítajícím 74 míst na dvou podzemních podlažích. Je zde využito terénního rozdílu, kdy auta vjíždějí do garáží z ulice Dr. Vrbenského a bez ztráty úrovně se ocitají pod platformou, na níž se nachází již zmiňovaný veřejný dvůr. Takto řešený soubor staveb objímá 26 151 m3 obestavěného prostoru.

f a

d b

b

e

a b c d e f

SOUTĚŽ ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA

ateliéry šatny kabinet hřiště pronajímatelné plochy kanceláří - kombi system společné prostory

KLADNO


VILÉM KOŘENÝ | JAKUB KOLEK 2013

NÁVRH DOSTAL CENU PRIMÁTORA MĚSTA KLADNA | ZBOURÁK


TOBOGÁNOVÉ CENTRUM

PRAHA - ZBRASLAV ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA Zbraslavský kamenolom vykrojil hlubokou jizvu do krajiny kolem řeky Vltavy. Jizvu jsme zacelili prostorovou strukturou kopírující původní topografii místa. Tato výplň je navržena rastrem z betonových zdí postavených kolmo na řeku. Zdi mají šířku 0,5 metrů a jsou v osové vzdálenosti zhruba 12 metrů. Stěny vytváří rovnoběžné koridory – prostorové parcely k zastavění. V návrhu pracuji se třem elementy, které mě v prostředí lomu nejvíce ovlivnili – voda, továrna a skála. Voda jako místo k rekreaci, je běžným řešením revitalizací podobných území. Z továrny jsem si vypůjčil formu pásového dopravníku a transformoval ho na tobogán. Budovy, které jsou nezbytné pro fungování toboganového parku navrhuji jako skálu, tím se vracím k původní podobě krajiny.

ATELIÉR PETRA HÁJAKA A JAROSLAVA HULÍNA

PRAHA - LOM ZBRASLAV


SITUACE

VILÉM KOŘENÝ 2012

TOBOGÁNOVÉ CENTRUM


POPIS JEDNOTLIVÝCH DRAH

TOBOGÁN PRO JÍZDU NA PNEUMATIKÁÍCH délka: 743 m sklon: <15° čas: 150 s rychlost: 5 m/s pro jízdu na skluzace lze použít pneumatiky. tobogán je širší než ostatní dráhy a má elipsovitý přůřez.

OBSLUŽNÝ TUNEL délka: 579 m sklon: <20° čas: 120 s rychlost: 5 m/s tunel slouží pro přepravu zaměstnanců, opravu či případnou nehodu uvnitř tobogánu.

ČERVENÝ TOBOGÁN délka: 730 m sklon: 12 - 15° čas: ±150 s rychlost: 5m/s středně obtížná skluzavka, projíždí dvěmi zastávkami, kde jezdec může nabrat sílu, jet lanovkou, jít pěšky tunelem, změnit dráhu nepo pokračovat v jízdě.

LOOPING TOBOGÁN délka: 786 m sklon: <60° čas: 50 s rychlost: 20 m/s kvůli nedostatečné šířce parcely se horizontální zatáčka prřesouvá do vertikální polohy, projíždí dvěmi zastávkami, kde může návštěvník vystoupit a zvážit, zda chce absolvovat další jízdu vzhůru nohama nebo přestoupit na jinou dráhu. MODRÝ TOBOGÁN délka: 808 m sklon: <9° čas: 4 min rychlost: 3 m/s skluzavka pro méně zkušené jezdce - malé děti, starce. dojezdový bazén se nachází v horní části objektu odkud je výhled do údolí. VLAK délka: 506 m sklon: <26° čas: 90 s (bez zastávky) rychlost: 5m/s vlak slouží k přepravě návštěvníků, staví ve dvouch mezistanicích.

TUNEL PRO PĚŠÍ délka: 658 m sklon: <10° čas: 11 min rychlost: 1m/s tunelem lze projít celým korydorem, dvě odbočky vedou k bazénům v mezistanicích.

ATELIÉR PETRA HÁJAKA A JAROSLAVA HULÍNA

PŘÍMÝ TOBOGÁN délka: 808 m sklon: <9° čas: 4 min rychlost: 3 m/s jízda bez zatáček, velmi atraktivní skluzavka a ekonomicky nenákladná, dojezdový bazén se nachází v nejvyšší části budovy, poskytující výhled do údolí.

PRAHA - LOM ZBRASLAV


JEDEN Z DOJEZDOVÝCH BAZÉNŮ

VILÉM KOŘENÝ 2012

TOBOGÁNOVÉ CENTRUM


AXONOMETRIE

Skluzavek je celkem pět, tento počet jsem si vybral z ekonomických důvodů (1m = 50 000 - 100 000 Kč). Spády jsou determinovány sklonem parcely, proto jsem navrhnul dva dojezdové bazény, každý v jiné výškové úrovni. Rozdíl výšek bazénů tvoří přes 30 m ( běžné výšky tobogánů v ČR se pohybují kolem 15 m). Výškový rozdíl mezi počátkem a koncem tobogánů se tedy pohybuje mezi 100 - 130 m.

Spád byl omeze také šířkou parcely, jelikož ta nedovolovala větší poloměr zatáčky než 5m. Takový sklon, pak nemohl být větší než 15°. Vyjímku tvoří dvě skluzavky - looping, kde se zatáčka z horizontální roviny přesune do vertikální a tzv. přímý tobogán, kde je absence jakékoliv zatáčky. Skluzavky mají průměr 1 m, vyjímku tvojí pneumatický tobogán který je kvůli tvaru pneumatiky zploštělý a délka hlavní

ATELIÉR PETRA HÁJAKA A JAROSLAVA HULÍNA

osy je 0,75 m a vedl. osy 0.6 m. Voda, která teče tobogánem dolů do bazénu je následně filtrována a čerpána k hornímu počátku skluzavek. Tento proces zajištuje systém čerpadel nacházejících se ve strojově u bazénu. Tobogánem proteče za hodinu až 120 m3 vody (u pneumatických skluzavek až 200 m3/h) . Proto na každý tobogán připadá jedno čerpadlo o výkonu 70 kW.

Materiál, konstrukce: tobogány jsou z poloprůhledného laminátu. Prefabrikované díly, dlouhé 3 m se šroubují. Kotvení tobogánu probíhá v každém druhém až třetím spoji, v závislosti na tvaru tobogánu. Spoje jsou pomocí ocel. táhel konveny do žel. bet. ztužujících nosníků, které jsou od sebe vzdáleny jak horizontálně tak vertikálně 10 m. Doprava mezi jednotlivými úseky je zajištěna vlakem a tunelem

pro pěší. Obě tyto dráhy procházejí mezistanicemi. Vlak je založen na principu rollercoaster - koleje jsou kotveny do příhradové konstrukce, která je pak připevněna k žel. bet. ztužujícím vazníkům. Na vlakovou dráhu navazuje obslužný tunel, přepravující zaměstnance a poskytující případnou opravu tobogánů.

PRAHA - LOM ZBRASLAV


VSTUP

VILÉM KOŘENÝ 2012

TOBOGÁNOVÉ CENTRUM


TOBOGÁNY

KAMENY

ATELIÉR PETRA HÁJAKA A JAROSLAVA HULÍNA

PRAHA - LOM ZBRASLAV


PODÉLNÝ ŘEZ Návrh je situován do parcely pod pracovním názvem 58. Požadavkem bylo co nejvíce využít potenciálu místa a vyrovnat se s nedostatky koridoru jako jsou velká výška (a s ní související nedostattek světla), statika stěn, proporce slotu.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTIZázemí AUTODESK tobogánového parku je tvořeno

čtyřmi domy - hlavní budovou, mezistanicemy a konečnou stanicí. Jediný vstup se nachází v

hlavní budově ve spodní části parcely. Hlavní budova obsahuje všechny funkce potřebné k fungování parku. Vertikální komunikace probíhá pomocí ramp, které jsou umístěny prři severní stěně parcely. Mezistanice jsou vybaveny lehátky pro odpočinek a bazény, konečná stanice pak soc. zařízením a skladem pro zaměstnance. Konstrukce domů je z monolit. žel. bet., nteriér je ošetřen hydroizolační stěrkou a fasádní

tobogán pro jízdu na pneumatikách mezistanice

přímý tobogán modrý tobogán

konečná stanice

počátek tobogánů, relax zóna, občerstvení, soc. zázemí

červený tobogán

dráha pro údržbu

dojezdový bazén

tunel pro pěší

58

sociální zázemí

kavárna foyer vstup mezistanice loping tobogán

vltava

VILÉM KOŘENÝ 2012

lanovka

dojezdový bazén

dojezd tobogánu, vystoupení z lanovky nebo příchod z tunelu

Vilém Kořený Tobogánový park Waterslide park

V návrhu pracuji se třem elementy, které mě v prostředí lomu nejvíce ovlivnili – voda, továrna a skála. Voda jako místo k rekreaci, je běžným řešením revitalizací podobných území. Z továrny jsem si vypůjčil formu pásového dopravníku a transformoval ho na tobogán. Budovy, které jsou nezbytné pro fungování toboganového parku navrhuji jako skálu, tím se vracím k původní podobě krajiny. The main ideas of the revitalization are three elements that influenced me the most – water, factory and rock. Water is a place, where can people relax – it is common solution for revitalization of old mine. I took the belt conveyor and turned it on the water slide. Buildings necessary for the Waterslide Park I designed like stones – that is the appearance of the original landscape.

TOBOGÁNOVÉ CENTRUM

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

dojezd tobogánu, vystoupení z lanovky nebo příchod z tunelu


VILÉM KOŘENÝ

PORTFOLIO


DĚKUJI!


VILÉM KOŘENÝ

PORTFOLIO.

portfolio. vilém kořený  
portfolio. vilém kořený  
Advertisement