Page 63

S 404

FENDT 1050 VARIO – ett unikt samarbete för miljöns bästa

Hur kan man bäst stötta jägares och lantbrukares gemensamma engagemang för biologisk mångfald och livsmiljö? En svår fråga såklart, men Fendt och Sauer har försökt genom ett unikt samarbete och ett lika unikt vapen som i förlängningen kommer ge tillbaka till naturen.

INSTAGRAM:VILDMARKEN

/

FACEBOOK:VILDMARKEN

JAKT, FISKE & OUTDOOR

63

Profile for Vildmarken

Vildmarken nr 7 2019