Page 57

H E R R E Ö V E R S I T U AT I O N E N

X-B O LT P R O C A R B O N H U N T E R F L U T E D C E R A K O T E T H R E A D E D Levereras utan kikarsikte

U LT R A L ÄT T, U LT R A S T Y V T, P R I C K S Ä K ERT

Bakkappa av Inflex minskar rekylen

Din höga standard är din största tillgång. Du accepterar inget misslyckande. Du behöver ett vapen som motsvarar dina egenskaper: Effektivt och resultatinriktat. Du behöver inga ursäkter. X-Bolt Pro Carbon är skapad för dig. Den känns lätt som en fjäder och låter dig utvidga gränserna för jakten. Den styva kolven gör vapnet ännu träffsäkrare.

&

H E L L’ S C A N Y O N J A K T K L Ä D E R S M YG J A K T – S T O RV I LT S J A K T – K A LL VÄ D ER LEK

Kläder för storviltsjakt Smidig och praktisk klädsel, utan dofter och nästan ljudlös.

W W W.B R O W N I N G .E U

Dubbel infästning av lådan för bästa precision!

Profile for Vildmarken

Vildmarken nr 7 2019