Page 132

/ Månadens fisk / RUDA

TEXT : WILMA SÖDERLUND

FISK I FOKUS

RUDA

Ruda är en karpfisk med lång ryggfena som är en uppskattad fisk vid mete. Den är inte vanlig som matfisk, men då den är mycket seglivad används den ibland som bete vid gäddmete. RUDAN LIKNAR KARPEN men saknar den senares

karaktäristiska skäggtömmar och är heller inte lika avlång. De största sjörudorna kan bli cirka 45 centimeter med en vikt på 3,5 kilo, men vanligtvis är vikten betydligt lägre. Den har hög rygg, framför allt om gädda finns i vattnet. Saknas gädda antar rudan en kroppsform som är mer mörtlik, undantaget små dammar där kroppen kan vara liten och kompakt. Rudor växer långsamt, men kan bli relativt gamla. Det finns uppgifter på rudor som har blivit uppemot 30-40 år. Rudans färg kan variera, från nästan silver till guldfärgad eller mörkbrun. Färgen är dock svår att använda som kännetecken om man vill skilja rudan från silverruda, eller från hybrider mellan ruda och silverruda eller karp.

132

JAKT, FISKE & OUTDOOR

Rudan har stora fjäll (31-36 stycken) längs sidolinjen. Mellan ryggfenan och sidolinjen är fjällantalet 7-8 stycken och ryggfenan är oftast tydligt konvex. Det svenska sportfiskerekordet ligger på 3,030 kilo (efter att en tidigare rekordfisk på 3,07 kilo visat sig vara en hybrid).

Levnad och föda Rudan är Sveriges mest seglivade fisk, som trots att den ursprungligen är en varmvattenfisk kan överleva att frysas in i bottenslammet i små gölar och sedan ”tina upp” nästa vår. Rudan har en exceptionell överlevnadsförmåga genom att den tillbringar vintermånaderna i dvala helt utan syre.

VILDMARKEN #7 2019

/

WWW.VILDMARKEN.SE

Profile for Vildmarken

Vildmarken nr 7 2019