Page 1

INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE MAQUINES 1. Omple la taula següent: F (N) 2400 2000 150

S 10km 25m

W (J)

40000 20km 100cm

∆t (s) 20 1 10 1h 1s

P (W)

P (kW)

P(CV)

60 1.02

2. Indica en cada cas de quin gènere és la palanca i omple els quadres en buit.

3. Calcula el pes en kg que podem transportar dins un carretó si una persona adulta té una força de 200N, la roda està situada a 50cm de la càrrega i a 200cm del braç del carretó.


4. Calcula la força que s’ha de fer per pujar un cos de 1000kg per un pla inclinat de 15m de longitud fins una alçada de 3m si el fregament fa que el rendiment del sistema sigui del 60%.

5. Calcula: a. La força necessària per aixecar un piano de 200kg amb una sola politja. b. I si disposes de 4 politges situades com a la figura? c. Indica en cada cas quanta corda s'ha d'estirar per aixecar el piano 10 m.

6. Indica en cada cas quina força caldrà fer per aixecar el pes:

Màquines Simples  

Activitat de màquines simples

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you