Page 1

DOSSIER DE COMENTARI DE TEXT I EXPRESSIÓ ESCRITA

Leonor Gimenez GS3 Cristela Ruiz GS3 02/03/2014


Index 1.Introducció ......................................................................................................................6 1.1.Presentació......................................................................................................................6 1.2 Qui soc?...........................................................................................................................6 1.3 El Comentari de text, CT, què és?...............................................................................6 1.4 Com escric jo?.................................................................................................................7

2. Teoria 2.1. Teoria d’ Expressió Escrita...........................................................................................8 2.1.1 Com fer un esquema....................................................................................................8 2.1.2 Procés de l'expressió escrita......................................................................................13 2.1.3 Tipologia textual..........................................................................................................14 2.1.4 Redaccions tipologia textual.......................................................................................15 2.1.5 Text argumentatiu.......................................................................................................15 2.1.6 Conectors textuals catalans.......................................................................................17 2.1.7 Conectors textuals castellans.....................................................................................21 2.2 Teoria comentari de text...............................................................................................22

3. Activitats de Comentari de text. Exercicis d’ idioma: Paraules i el seu significat 3.1. Léxico 01.......................................................................................................................43 3.2. Léxico 02.......................................................................................................................46 3.3. Léxico 03.......................................................................................................................48 3.4. Léxico 04.......................................................................................................................49

4. Resums i expressions escrites. 4.1 Video: Impacte d’Internet i l’aprenentatge..................................................................52 4.1.1. Idees rellevants...................................................................................................... ..52 4.1.2. Resum : La educación más accesible.................................................................... ..52 La realitat des del punt de vista de Issac....................................................52 4.1.3. Expressió escrita: Internet y aprendizaje..................................................................53 Internet i aprenentatge. 4.2. Text: Aprendre a lleguir................................................................................................53 4.2.1. Idees rellevants.........................................................................................................53 4.2.2. Resum: Entender un texto no es lo mismo que leerlo...............................................53 Leer e ir más allá de lo que dice el texto......................................................53 4.2.3. Expressió escrita: T'agrada llegir?............................................................................54 4.3. Text: La formació d'adults a Pissa..............................................................................54 2index


4.3.1. Idees rellevants.........................................................................................................54 4.3.2. Resum: Formación continua igual a desarrollo económico.......................................54 Esudi realitzat per l’OCDE 4.3.3. Expressió escrita: Formación y salario......................................................................54 4.4. Text: Quiero un título. .................................................................................................55 4.4.1. Idees rellevants.........................................................................................................57 4.4.2. Resum:Jóvenes que dejaron los estudios vuelven a las aulas.................................57 Tornem a estudiar? Serà millor que sí! 4.4.3. Expressió escrita: Quiero un título para....................................................................58 4.5. Text: Palomear..............................................................................................................58 4.5.1. Idees rellevants.........................................................................................................59 4.5.2. Resum: Renovar el lenguaje es cosa de la sociedad...............................................59 La lengua sus variantes 4.5.3. Expressió escrita: Ser distintos nos hace más fuertes..............................................59 4.6. Text: Aprendre a col.laborar........................................................................................60 4.6.1. Idees rellevants.........................................................................................................60 4.6.2. Resum: Internet, una herramienta para la educación...............................................61 L’educació s’esta mesclant...visual o presencial. 4.6.3. Expressió escrita: Colaborar, mucho más eficaz......................................................61 4.7. Text: El soroll, molesta?..............................................................................................61 4.7.1. Idees rellevants.........................................................................................................62 4.7.2. Resum: El ruido, a todos nos molesta, todos lo hacemos........................................62 España país escandaloso. 4.7.3. Expressió escrita: El ruido forma parte de nuestra sociedad....................................63 4.8. Text: La família canvia?...............................................................................................63 4.8.1. Idees rellevants.........................................................................................................64 4.8.2. Resum: En la societat actual, diferents tipus de famílies. .......................................64 La família canvia, més tolerans més diversitat............................................64 4.8.3. Expressió escrita: La familia, algo que el que no lo tiene lo desea...........................64 4.9. Text: Els homes dels contenidors..............................................................................65 4.9.1. Idees rellevants.........................................................................................................65 4.9.2. Resum: Rebuscar en los contenedores, el trabajo de la crisis.................................65 Fins aquest extrem els porta la crisis. 4.10. Text: La rapidez..........................................................................................................66 4.10.1. Idees rellevants.......................................................................................................66 4.10.2. Resum: La sociedad va deprisa..............................................................................67 Volando voy, volando vengo. 4.11. Text: Un ser feliz.........................................................................................................67 3index


4.11.1. Idees rellevants.......................................................................................................68 4.11.2. Resum: Hay que tener inquietudes para avanzar....................................................68 Nuestro éxito depende de nuestra felicidad. 4.12. Text: Trenquem motllos.............................................................................................68 4.12.1. Idees rellevants.......................................................................................................69 4.12.2. Resum: Ayudemos a los emprendedores...............................................................69 Donem suport a les espurnes. 4.13. Text: Apps per a 2014.................................................................................................70 4.13.1. Idees rellevants.......................................................................................................71 4.13.2. Resum: Aplicaciones para el móvil más útiles en 2014..........................................71 Els apps i les seves millores per l'any que ve. 4.14. Text: El orden de las palabras...................................................................................71 4.14.1. Idees rellevants.......................................................................................................73 4.14.2. Resum: El orden de las palabras es importante.....................................................74 Escribir bien, algo más que no cometer faltas de ortografia. 4.15. Text: La saviesa de Mr....................,...........................................................................74 4.15.1. Idees rellevants.......................................................................................................75 4.15.2. Resum: El regalo de Navidad, más insatisfacción que alegría...............................75 Al Nadal regals innecessaris i desencertats. 4.16 Text: El silencio y el teléfono móvil...........................................................................76 4.16.1. Idees rellevants.......................................................................................................77 4.16.2. Resum: El móvil y sus formas de uso.....................................................................77 En diferentes culturas diferentes formas de usar el móvil. 4.17 Text: Anem de rebaixes?............................................................................................77 4.17.1. Idees rellevants.......................................................................................................78 4.17.2. Resum: La inseguretat de les dones i la necessitat d'anar amb acompanyant......78 . Necesitamos el consejo de los demás a la hora de comprarnos ropa. 4.18 Text: Turbosiestas.......................................................................................................78 4.18.1. Idees rellevants.......................................................................................................79 4.18.2. Resum: Es necesario, no es un lujo, la siesta es para todos. …............................79 Duerme bien y trabajarás mejor. 4.18.3 Expressions Escrites: Un trabajador descansado es más productivo.....................80 . 4.19 Text: Como te llevas con tu cuerpo...........................................................................80 4.19.1. Idees rellevants.......................................................................................................81 4.19.2. Resum: Los prejucios de las personas con su cuerpo por culpa de la sociedad....81 4index


Nuestra imagen está influenciada por los demás 4.20 Text: El valor de escuchar..........................................................................................82 4.20.1. Idees rellevants.......................................................................................................83 4.20.2. Resum: Escuchar no es sólo oir..............................................................................83

5. Expressió escrita sense text. 5.1. Tipología textual...........................................................................................................83 5.2. Tinc un dilema...............................................................................................................83 5.3. Que és la adolescència?..............................................................................................84

6. Avaluacions de Textos d'Expressió Escrita. 6.1. Trenquem motllos.........................................................................................................84 6.2. La crisis económica.....................................................................................................84 6.3. La felicitat......................................................................................................................85

7. Tasques de Comentari de Text. 7.1. Qüestionari Sobre CT...................................................................................................86 7.2. 1r Quadrimestre............................................................................................................87 7.3. Revisió dels procediments seguits en la comprensió del text i redacció del resum.............................................................................................................................89 7.4 Decàlec de resum..........................................................................................................91

8. Racó de recursos. 8.1. Correctors d'ortografia91............................................................................................91 8.2. Sinònims i antònims....................................................................................................91 8.3. Traductor.......................................................................................................................92 8.4. Co-avaluació de l'expressió escrita (3 punts)...........................................................92 8.5. Mostres de proves reals amb solucions....................................................................93 8.5.1. Accés a Grau Superior. 8.5.2. Accés a Universitat. 8.6. Evaluació de text argumentatiu..................................................................................93

9. Proves de simulació. 9.1. Català.............................................................................................................................94 9.1.1. Prova d'accés Grau Superior.....................................................................................94 9.1.2. Prova d'accés a l'Universitat......................................................................................96 9.2. Castellà..........................................................................................................................97 9.2.1. Prova d'accès Grau Superior.....................................................................................97 9.2.2. Prova d'accés Universitat..........................................................................................99

5index


10. Bibliografia...............................................................................................................100 11. Conclusions..............................................................................................................101

1. INTRODUCCIÓ 1.1 Presentació. Aquest dossier és la recopilació dels treballs realitzats en les assignatures de comentari de text i expressió escrita, durant el curs escolar 2013/2014, en el centre de estudis Teresa Mañe. La finalitat del curs és superar la prova d'accès a Grau Superior/Universitat, amb éxit.

1.2 Qui soc? Mi nombre es Cristela y aunque sea un nombre Francés, soy catalana, estoy casada y con un niño. Actualmente tengo un trabajo que me satisface y soy fija discontinua, pero como no me dan suficientes horas semanales me he planteado estudiar algo más para ver si así tengo más oportunidades. Trabajo de veladora en un centro escolar de primaria,o dicho de otra formamonitora de niños de Necesidades Especiales Educativas, en horario escolar. He empezado con muchas ganas y entusiasmo, espero seguir asíde motivadurante todo el curso, aunque me da miedo de no poder disponer del tiempo que me gustaría para estudiar, pienso sacarlo de donde sea.

1.3 El Comentari de text, CT, què és? El curs sobre el comentari de text, CT, té con a punt de partida la capacitació de les persones que volen superar la Prova d’Accés de Cicles Formatius o de la Universitat. Per tal d’aprofitar el potencial que el CT posseeix a l’àmbit de l’educació el desenvoluparem des de dues consideracions: A) Una tècnica de treball intel·lectual, una estratègia, una eina o instrument de valoració, un recurs fidedigne per mesurar amb eficàcia les capacitats de síntesi, anàlisi i expressió en una persona que aspira a estudis o càrrecs de nivell superior. B) També podem considerar el CT, en el nostre cas, com a una oportunitat per aprendre: Oportunitat per informar-nos i formar-nos. Oportunitat per ampliar el nostre coneixement del món, de la societat actual. Oportunitat de conèixer les opinions de personalitats expressades a través de la premsa. Oportunitat per apropar-nos a temes d’actualitat. Oportunitat de valorar i seleccionar les informacions rebudes. Oportunitat de forjar-nos la nostra opinió i nodrir-la d’arguments. Oportunitat de desenvolupar i enfortir el nostre esperit crític 6index


El CT desenvolupa les nostres capacitats de comprensió, interpretació i expressió, de contrastar idees i opinions d’altres persones, l’hàbit d’escoltar. El CT ens permet alhora descobrir el plaer d’escriure.

Com aprofitar aquesta oportunitat? El curs CT té com a referència primera l’activitat presencial a l’aula. Aquesta activitat s’amplia amb el suport virtual TM. La dimensió virtual suposa la combinació de l’aprenentatge presencial amb l’aprenentatge en línia que ens ofereix l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC. Amb l’aprenentatge en línia podem superar algunes de les limitacions que podem trobar a l’hora d’assistir a classe. També podem millorar i ampliar la comunicació entre els companys del curs amb l’aportació i el contrast d’idees sobre els temes que treballem. Per a molts de nosaltres, aquest ús i la familiarització amb les TIC seran també una oportunitat per aprendre. Així dons, ànims en la preparació y bona sort a la prova. Antonio Ramírez

1.4 Com escric jo? A. Persona entrevistada:

/ B. Persona entrevistadora:

QUINA IMATGE TINC DE MI COM A ESCRIPTOR O ESCRIPTORA? a- A mi ni em desagrada ni m'agrada de vegades tinc més o menys ganes de fer-ho. 1.

b-Estar a solas amb els meus pensaments això m'agrada, però necessitar silenci per el fet de concentració no m'agrada i a més a més no em van ensenyar a agafar bé el boli i si escric massa em surt una dureça a-Si molt.

2. b- No gairé, per això no sóc mandrosa 3.

a-Escric per cualsevol cosa, per fer llistes de la compra, les comptes, notes, o per millorar ortografia copio els anunciats encara que facin falta b7index


a- Escric qualsevol cosa notes, llistes alguna explicació, esquemes, resums,,,

4.

b-Depenet de el que estic esvribint escric d'una manera o d'altra, per exemple les notes son curtes i directes, els esquemes si son per mi varien a si son per el meu fill, les llistes primer poso numero i després el article i així cada cosa C-Depenent de moltes coses, no puc dir uns en concret a-Escric a qualsevol hora del dia quan es necessari

5.

b- Prefereixò escriure en un moment de tranquilitat. C- Tranquila i relaxada a-

6.

B-Dedico uns segons de temps per pensar, i després escric a mida que vaig pensant, el llegeixò varies vegades, esborro linees, canvio paraules, em fixo si em repeteixo, si poso masses vegades la i i finalment les faltes de ortografia, que les faig primer jo sola i després, però no sempre, amb el corrector. c-Faig uns quants esborranys. a- En quant a equipament faig servir ordinador, llàpis i goma, bolígraf, internet per el corrector...

7.

b-Més mes util l'ordinador, però no més rápida. c-quan escric hem sento molt bé, a soles amb els meus pensaments i concentradíssima, ja que quan hem parlan, si estic escrivint no faig cas. a- Repaso el text molt sovint.

8.

b- No consulto res de diccionaris ni gramàtica. Normalment sí

9. Punts forts: No sabria dir-ho 10.

Punts febles: No sabria dir-ho

11.

Consultant diccionaris, grámatica, practicant, assistint a estant atenta i 8index


participant en elles. a- M'agradaria escriuré amb més capacitat d'expressió, ja que de vegades m'enrrollo, però no m'explico amb claritat, també estaria molt bé escriuré sense cap falta 12. b- m'agradaria que fossin més ven explicats, és a dir, que quan explicó alguna cosa s'entengui clar 13. 14.

Tranquilitat i de vegades desesperació per no tenir el temps que m'agradaria tenir. Aquestes sensacions afecten 100 per 100 al resultat final. a- La veritat que no m'han comentat cap que jo recordi, perquè he començat ara a estudiar després de 14 anys i a la meva vida quotidiana no escric massa.

15. ba16.

bca- És molta la importancia que te

17.

b- Si que per a mi te molta importància, ja que quan veig una falta a un altre text hem molesta a la vista c- Dedico molt de temps per corregir-lo a- Lleigir no és una cosa que m'agradi molt, la veritat és que no ho faig gairé.

18.

b- Llegeixo, cartes, notificacions, notes del cole, reds socials, notícies... llibres en general no llegeixo, perquè han de enganxar-me per després continuar amb ell. c- Quan la situació ho requereix

19.

Depenent del que estic lleigint ho faig d'una manera o d'altre, per exemple si és alguna carta important la llegeixo més a poc a poc , però si és una notícia molt més ràpid.

20. Altres observacions: Trobo que he de llegir molt més, amb aquesta feina m'he adonat que no ho faig molt sobint. 9index


En aquest treball no faré servir el corrector ortogràfic ja que no disposso de més temps

Valoració de l’entrevista: Entrevistadora: Leonor Gimenez. Entrevistada: Cristela Ruiz.

2. TEORIA 2.1 Teoria d'expressió escrita 2.1.1 Com fer un esquema. Un esquema es una forma de representar una realitat complexa d’una manera mes simple. El seu objectiu es ajudar a comprendre i assimilar els conceptes i les idees que la integren. Els esquemes han d’ajudar a copsar la idea general d’un tema i dels seus principals continguts. D’aquesta manera s’agilitza i s’optimitza l’estudi. TASQUES PRÈVIES Abans de realitzar un esquema s’han de tenir en compte els seguents aspectes: 1. La primera cosa que cal fer abans de fer un esquema es fer una lectura general d’allo que es vol esquematitzar. Es important disposar d’un diccionari a ma per cercar aquelles paraules o conceptes que es desconeguin. 2. Moltes persones, al temps que comencen a llegir per primer cop allo que es vol esquematitzar, subratllen la informacio que creuen mes important. Es mes recomanable fer una primera lectura general per a copsar la idea general i, posteriorment, fer una segona lectura ja amb el llapis a la ma per subratllar. 3. Aquestes primeres lectures faciliten la consideracio dels diferents temes, apartats, etc., que es pretenen esquematitzar. Al mateix temps permeten fer-se una primera idea de com es podria organitzar l’esquema. Si es creu convenient, es podria fer un primer esborrany amb les idees principals, l’ordre a seguir... etc. 4. Escollir el model d’esquema que es consideri mes adient. CONSELLS PER A CONFECIONAR UN BON ESQUEMA Alguns consells que us poden ser utils per a fer un esquema poden ser: • La informacio ha de ser breu pero completa →Cal emprar paraules claus o frases molt curtes sense gaires detalls i molt breus. Expressa la major quantitat d’informacio, de forma simple, en el menor espai possible. En alguns casos es poden usar signes o abreviacions. • Usa el teu propi llenguatge → Qualsevol idea es correcta si esta expressada de la forma adient. En tant que es respecti aquest principi es poden usar diverses maneres d’expressar una mateixa realitat. 10index


Cal escollir la que es consideri mes propera o la que es consideri mes comoda de cara a l’estudi. • Procura tenir l’esquema en un unic espai → Algunes vegades, quan es fa un esquema, s’usen diversos folis. Aixo provoca que alguns apartats quedin dividits en dos espais diferents, o que es crei una sensacio de dispersio. Per tal d’evitar-ho convindria que tot l’esquema estigui en un mateix espai. Aixo es pot aconseguir o Fent la lletra mes petita i/o usant abreviatures, signes ..etc o Usant suports mes grans (A3 o dos A4 enganxats) o Usant tants espais (folis... etc) com apartats tingui l’esquema

11index


12index


13index


14index


2.1.2 Procés de l'expressió escrita.

Qui és el destinatari? Quin objectiu vull aconseguir? (propòsit) Quines idees tinc sobre el tema? Anotar tot les idees que se m’acudeixin. Fer un esquema de les idees. Valorar , triar i ordenar les idees que utilitzaré. Pensar en desenvolupar cada idea en un paràgraf. Tenir en compte l’estructura del text que se’ns demana. (tipus de text)

Treballar en un esborrany. Les idees estructurades en paràgrafs. Els paràgrafs han de tenir un ordre seqüencial. Seguir els tres criteris: Adequació a la situació que es demana, que sigui comprensible. Coherència: el tema es desenvolupa de forma progressiva i ordenada Cohesió : Les idees estan lligades entre si mitjançant recursos gramaticals com sinònims, connector, signes de puntuació...

Rellegir el que hem escrit. Comprovar: Si diu el que teníem com objectiu És clar i comprensible. Sobre o falta informació Les oracions estan ben construïdes. Corregir errades d’ortografia Corregir errades de vocabulari Corregir errades de connectors o signes de puntuació Passar-ho a net, tenint en compte marges, distribució de paràgrafs, lletra intel·ligible sense esborraments.

Consells per que el text tingui un bon estil: Estructura de les frases: subjecte+ verb+ complements i la informació més rellevant al principi de la frase. Evitar paraules que no aportin informacions rellevants com els complements del nom i frases subordinades, i fer massa incisos. Utilitzar la veu activa en comptes de la passiva. Utilitzar frases afirmatives més que negatives. Fer servir més verbs que el nom d’aquests. Limitar l'ús de gerundis i no eliminar el verb principal.

15index


2.1.3 Tipologia textual. TIPUS DE TEXT

CARACTERÍSTIQUES GRAMATICALS MORFOLOGIA I SINTAXI ASPECTES TEXTUALS

FORMES LITERÀRIES

EXPOSITIU / EXPLICATIU Dóna informació. Té com a funció explicar i fer entendre una cosa, un concepte, un fet... És el discurs científic i didàctic. La informació és clara i objectiva. Formen part d'aquest text els modelsdescriptiu i instructiu.

Frases compostes: Oracions subordinades: causals, consecutives i finals. Connectors: conjuncions causals, conseqüència i finals... (perquè, ja que / demanera que, per això...) i locucions (enprimer lloc, en conclusió...) Lèxic precís i concret

Estructura: · Introducció, explicació i conclusió (segons la finalitat del text té diferents organitzacions de la informació). Exposició analítica i sintètica. Organització lògica i jeràrquica de les idees (d’allòmés general a allò més específic). Ús de gràfics, esquemes i dibuixos. Títols i subtítols.

Llibres de text Diaris Notícies Treballs monogràfics Prendre apunts Conferències Exposicions Revistes temàtiques

INSTRUCTIU Dóna informació sobre processos, ordres o obligacions. En trobem en: receptes de cuina, instruccions d’ús, converses quotidianes...

Frases simples Ús de la segona persona verbal de formes paral·leles. Mode imperatiu. Perifrasis d’obligació: haver de + infinitiu caldre, ser necessari Adjectius ordinals i cardinals

Estructura: organització lògica i seqüencial. Modalitat exhortativa o imperativa. Informació precisa i objectiva. Organització de la informació: · materials / estris / aliments... · ordres / normes... Eventualment presenta una disposició espacial especial.

Receptes de cuina Maneig d’aparells Regles de joc Ordres Notificacions Invitacions Prospectes de medicaments Fórmules químiques Plans de treball

NARRATIU Comprèn els textos que relaten fets: històries, biografies, processos... En podem trobar en: rondalles, contes, novel·les, notícies, textos d’història... Es desenvolupen dins situacions d’espai i temps. Presència de diàlegs i descripcions.

Frases simples i compostes (oracions subordinades) Verbs perfectius: passat llunyà i passat recent. Relació de temps verbal. Ús d’adverbis de temps. Connectors temporals: conjuncions, locucions...

Estructura: · ordre cronològic · parts de la narració: plantejament nus desenllaç Punt de vista de la narració: personatges, perspectiva... Protagonistes: principal, secundari, antagonista...

Conte Novel·la Teatre Crònica Còmics Cinema Sèries televisives Reportatges Notícies

16index


2.1.4 Redaccions tipologia textual. 2.1.5 Text argumentatiu. CARACTERÍSTIQUES Quan s’exposen raons a favor o en contra d’una opinió amb la finalitat de convèncer estem fent argumentacions. Elements de la comunicació En els textos argumentats escrits apareixen els elements clau de la comunicació, és a dir: -

L’emissor, persona que escriu el text amb la intenció de convèncer unes altres persones sobre un tema determinat. Per a mostrar la seua implicació, l’emissor sol emprar la primera persona. El receptor, és el destinatari de les argumentacions, la persona o persones a qui es vol convèncer.

Per a assolir l’objectiu de convèncer els receptors, les argumentacions s’han de plantejar de manera clara, breu i senzilla. Sempre s’argumenta algun tema, cal tenir en compte el tipus de receptor i adequar els raonaments al destinatari.

Tipus de textos argumentatius Les argumentacions, com els altres tipus de textos, es poden donar en situacions de comunicació ben diferents. D’acord amb la situació de comunicació, l’emissor produirà una classe de textos argumentatius, entre els quals tenim: -

Cartes, (privades i públiques) en què reclamem o exposem el nostre punt de vista.

-

Editorials i articles d’opinió (revistes i diaris) que mostren punts de vista d’interés per als lectors.

-

Anuncis publicitaris (premsa, Internet, televisió...) que mostren el producte d’una manera molt atractiva per a convèncer el consumidor.

-

Textos literaris, (narratius, teatrals, poesia...) en què algun personatge opina sobre algun tema.

-

Informes, sobre temes especialitzats que inclouen preses de decisió argumentades. Per exemple: un informe mèdic sobre la conveniència de no fumar.

ESTRUCTURA L’estructura d’un text argumentatiu sol ajustar-se a l’esquema següent: -

Introducció o exposició inicial, l’emissor presenta el tema i dóna l’opinió a 17index


favor o en contra de la idea inicial o tesi -

Desenvolupament, és la part central del text, en què es desenvolupen, de manera ordenada, els diversos arguments i contraarguments. És a dir, s’hi exposen les raons que defensen la idea inicial Conclusió, en què es comprova que la idea inicial ha estat demostrada. És la síntesi de tot el que s’ha argumentat en el text

RECURSOS LINGÜÍSTICS Els recursos que es fan servir en els textos argumentatius són molt variats; entre els més freqüents destaquen: -

La primera persona gramatical (singular o plural) per a exposar els fets, ja que l’escrit sol anar signat individualment o col·lectivament

-

Marques d’ordre, símbols(, , ), guionets, lletres(a, b, c...) números (1, 2, 3...), etc. Que permeten identificar còmodament cada part; connectors d’ordre: en primer lloc, per començar, d’una banda, d’altra banda, finalment, per acabar, etc. Conjuncions causals, perquè, ja que, etc., per a introduir les raons o els arguments.

-

Connectors explicatius, és a dir, en relació amb, per exemple, això és...

-

Interrogacions i exclamacions per a centrar l’atenció en parts molt específiques de l’argumentació.

-

Preguntes retòriques, que són aquelles que no necessiten resposta; en realitat, són afirmacions fetes en forma de pregunta per traure l’interés del receptor.

-

Cometes per introduir citacions textuals o destacar paraules.

-

Guions i parèntesis per a fer observacions i aclariments al text.

-

Indicadors de resum per a concloure l’exposició: en poques paraules, en resum, per acabar, clar i ras. L’ús de la bicicleta a les ciutats: avantatges i inconvenients.

En nombroses ciutats europees la bicicleta suposa ja el 30% dels desplaçaments habituals. Per tant, ens adonem que cada vegada es veu més convenient l’ús de la bicicleta a les grans ciutats. A continuació n’exposarem els avantatges i els inconvenients. D’entrada, anar en bicicleta millora la salut : enforteix el cor i redueix les possibilitats de patir una afecció cardiovascular, augmenta la capacitat pulmonar, millora el to muscular, reforça les articulacions, i actua favorablement en malalties com la bronquitis crònica o l’asma. En segon lloc, la bicicleta no contamina perquè d’una banda és un vehicle 18index


totalment silenciós, i de l’altra no emet gasos que perjudiquen l’aire urbà, com el diòxid de carboni. A més a més, la bicicleta democratitza la mobilitat, perquè hi tenen accés tots els grups socials( grans, joves, rics, pobres..). Finalment, l’ús d’aquest vehicle de dues rodes, redueix les despeses familiars en comparació amb el cotxe. Pel que fa als inconvenients, hem d’apuntar en primer lloc que les condicions climàtiques condicionen molt el desplaçament en bicicleta . D’altra banda, el seu ús augmenta el risc d’accidents, però el perill no el trobem en el vehicle i la seva conducció, sinó en l’entorn motoritzat en el qual es mou. En tercer lloc,cal anar alerta amb els robatoris i posar les mesures necessàries perquè no es produeixin, com utilitzar diferents cadenats per lligar-la, o els aparcaments bici de barra horitzontal. En conclusió, malgrat que anar en bicicleta té avantatges i inconvenients, és obvi que la importància dels avantatges esmentats fa recomanable el seu ús. Caldria analitzar si les institucions públiques (Generalitat, ajuntaments) es preocupen d’aquest tema i de quina manera en fomenten l’ús. 2.1.6 Connectors textuals català Els connectors o marcadors textuals realitzen les seguents funcions dintre del text. - Actuar com a senyals facilitadors de la lectura: funcionen com uns senyals visuals que contribueixen a ordenar la informació i a facilitar la lectura, ja que marquen la distribució de les idees al llarg del text i la interrelació que existeix entre les frases dintre d'un paràgraf i entre els paràgrafs dintre del text. Fan una funció semblant als cons de franges roges i blanques que es col·loquen a les carreteres en obres per facilitar la circulació. (Feu la prova: Copieu un text, suprimiu-hi tots els connectors i torneu-lo a llegir. Comproveu com es comprén millor amb els connectors). - Organitzar la informació: l'autor d'un text ha establert un ordre d'aparició de les idees en aquest. Els connectors ens ajuden a copsar aquest ordre i descobrir com està organitzada aquesta informació. - Relacionar les idees i els conceptes: a l'interior dels paràgrafs, els connectors enllacen els diversos fragments i indiquen el tipus de relació que mantenen les frases. Els articles, algunes preposicions, les conjuncions i les locucions adverbials, preposicionals i conjuntives actuen com a connectors del text. CLASSES DE CONNECTORS:

A. Connectors que funcionen com a organitzadors del text: A.1. Per iniciar l'escrit o començar el text: El motiu d'aquest escrit (d'aquesta carta) és... L'objectiu principal d'aquest escrit és... Ens adrecem (M'adrece) a vosté per... Acabem de rebre la seua carta... Amb aquestes línies pretenem... Ens proposem d'exposar.... Aquest escrit tracta de... L'exposició següent té l'objectiu.... La meua intenció en escriure aquest (llibre, article...) és.... La finalitat de posar-nos en contacte amb vosté és... 19index


Ens sap greu comunicar-vos... Escric aquestes línies per... A.2. Per avançar en el text i marcar l'ordre d'exposició: En primer lloc, en segon lloc... per últim. D'una banda..../ d'altra banda... Primerament.../ a continuació.../ finalment... D'entrada direm que... Seguidament exposarem... A continuació em referiré... Immediatament després... Tot seguit, passe a exposar-vos... Un cop dit això, us comentaré que... Després d'això que hem dit... Pel que fa això últim... Com hem estat dient fins ara... Quant al que acabe de dir... Reprenent el que dèiem fa un moment... A part del que hem exposat fins ara... I encara podem afegir que.... En relació amb el que acabem de dir... Quant a ... Referent a aquesta última qüestió... A.3. Per concloure el text Com a conclusió final... De tot això, en podem extreure... Per concloure...( Per acabar...) Tal com hem vist... En definitiva... (En resum...) Com a recapitulació... Finalment... Les conclusions d'això que acabem de dir... Com a resultat del que hem exposat... Doncs bé, per acabar... Per tant... Així doncs... B. Connectors organitzadors, que relacionen frases i paràgrafs: B.1. Connectors temporals: En el moment de.../ Mentre.../ Quan.../ Al cap d'una estona.../ Al cap de mitja hora.../ Després.../ Anteriorment.../ Poc abans.../ Al mateix temps.../ Llavors... (aleshores.../ simultàniament.../ Més tard.../ Més endavant.../ Tot seguit.../ A continuació... / En acabant... B.2. Connectors exemplificadors: Per exemple.../ Per posar un exemple.../ Això és.../ És a dir.../ Per il·lustrar tot el que diem.../ Com a mostra d'això.../ I ara posarem un exemple d'això B.3. Connectors per insistir o continuar sobre el mateix punt: A més a més.../A més.../ A més d’això... / I encara més.../ Així mateix.../ Tanmateix.../ Així 20index


doncs.../ Tot seguit.../ D'altra banda... Però.../ En canvi.../ Malgrat que.../ No obstant això.../ Amb tot.../ Tot i que.../ Tot i això.../ Ara bé.../ Encara que.../Al contrari.../ Tanmateix... /Amb tot i amb això... B.5. Connectors que indiquen espai: A dalt.../ A baix.../ A dreta.../ A esquerra.../ Al mig.../ A la vora.../ A dins.../ A fora.../ De cara.../ D'esquena... / Al davant... / A sobre de B.6. Connectors que indiquen temps: Abans.../Ara.../ Després.../ Anteriorment.../ Poc abans.../ Al mateix temps.../ Simultàniament.../ En el mateix moment.../ Llavors.../ Poc després.../ Més tard.../ Més endavant.../ A continuació.../ Tot seguit... B.7. Connectors que indiquen causa: Perquè.../Vist que.../ A causa de.../ A causa que.../ Ja que.../ Puix que.../ Per culpa de.../ Com que.../ Car.../ Atés que.../ Considerant que... B.8. Connectors que indiquen conseqüència: Doncs.../ Per tant.../ Per això.../ De manera que.../Per aquest motiu.../ Cosa que.../ Així és que.../ Per consegüent.../ En conseqüència... B.9. Connectors que indiquen condició: A condició que.../ A condició de..../ En cas que.../ En cas de.../ Només que.../ Amb què.../ Si... B.10. Connectors que indiquen finalitat: Per tal que.../ Per tal de.../ perquè.../ A fi de.../ A fi que.../ Amb l'objectiu que.../ Amb l'objectiu de... CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE AMB ELS CONNECTORS:

Cal ser originals i no repetir sempre els mateixos connectors. Això farà el text més atractiu al lector i evitarà la monotonia. Si utilitzem connectors dobles, hem de recordar-nos-en d'incloure sempre les segones parts: D'una banda...  .D'altra banda,..../En primer lloc,... -En segon lloc,... Cal utilitzar sempre els connectors amb propietat (ben utilitzats) i amb mesura (evitant els innecessaris), perquè un abús o un ús innecessari d’aquests dificulta la comprensió del text i l'ompli de tòpics buits de contingut. Els connectors han d'ocupar llocs clau dins de l'escrit (sovint van al començament del paràgraf o de la frase). PROVA A FER PETITES PRÀCTIQUES D'ESCRIPTURA PER UTILITZAR ELS CONNECTORS:

- Torna a escriure aquest text instructiu i col·loca connectors organitzadors del text que marquen l'ordre d'exposició: Instruccions per a construir un paisatge de muntanya. Es disposen en semicercle unes muntanyes punxegudes, joves i de bon veure. Des de dalt la muntanya més alta, es deixa caure, serpentejant, un riuet cristal·lí i cantador que s'ompli 21index


de seguida amb salmons i truites saltarines. S'entapissa tot de suaus prats i es procedeix a plantar ordenadament una bona quantitat de pins i avets. S'escampen ací i allà unes quantes vaques; es posa un aire fred que gele els pensaments i s'empolvora neu a plaer sobre el cim de les muntanyes. - Torna a escriure aquesta narració tot evitant repeticions innecessàries i exposant els fets de manera ordenada i coherent. Evita vulgarismes, diversifica els connectors (no utilitzes només la conjunció i), i corregeix el llenguatge enumeratiu Xe tu! Va i una serp es fica dintre una casa i...i la serp veu un pardalet dintre una gàbia i... escolta! pos que la serp entra a la gàbia per entremig dels ferros i va i es menja el pardalet. Però què li passa?.... pos que resulta que la serp amb el pardal dins la panxa no pot eixir i va i entra l'amo de la casa i troba la serp a la gàbia i,clar, l'amo agafa la serp i la mata. - Col·loca't a la porta de la teua habitació i descriu on i com estan col·locades totes les coses que veus. Utilitza els connectors d'espai. - Relata tot el que has fet o vas a fer aquesta vesprada (des de l'hora de dinar fins que et fiques al llit). Utilitza connectors temporals. - Relaciona les frases següents utilitzant connectors de causa i conseqüència: Tinc una mica de fam Em menjaré una poma Hui no tindrem classe de música La professora està malalta Estic cansat He caminat tres hores sense parar Vam encendre una llanterna Hi havia poca llum dins la cova

Anirem d'excursió encara que.... M'ha tocat la loteria, per tant... S'havia preparat molt bé però Aquest any s'ha produït molta ametla, tot i això, Els rèptils són animals ovípars, això és,

22index

El mestre vulga / vinga l'autobús a l'hora / faça mal oratge. Et convidaré a dinar / en comprava totes les setmanes / no en tornaré a comprar. Ha guanyat el primer premi / no ha tingut sort / s'ho sabia tot. Els torrons no han baixat de preu / n'hi ha molta als magatzems / Els torrons van més barats. Tenen quatre potes / Es reprodueixen per ous / Pertanyen als vertebrats.


2.1.7 Connectors textuals castellà. 1. empezar

4. aclarar, explicar mediante ejemplos por ejemplo es decir, o sea, esto es particularmente así, así como Entendemos por... en otras palabras de hecho más bien 2. introducir opiniones, mostrar acuerdo 5. modificar lo dicho, manifestando una y desacuerdo, manifestar dudas oposición, restricción o contraste creo (creemos) que, pienso que pero, sin embargo (no) estoy de acuerdo aunque en mi opinión aún admitiendo que me parece que por un lado (parte) ... por otro estoy convencido por más (mucho) que quizás, tal vez, es posible aun cuando seguramente a pesar de (eso) (lo dicho) desde mi punto de vista al contrario, por el contrario, todo lo contrario Con relación a, respecto a en cambio en este punto si bien en cuanto a, sobre, acerca de de cualquier modo , de todas formas sin duda en lugar de, en vez de a nuestro entender, es evidente, ahora bien, lamentablemente, podría ser, yo diría que, excepto, aparte de según parece, se comenta, está claro que, eso a no ser que no tiene sentido no obstante, con todo por supuesto, por lo visto, desde luego, no solo..., sino también no es que... sino... unos... otros 3. añadir ideas nuevas; sumar, 6. indicar causas y consecuencias o incorporar algo nuevo efectos y porque también, asimismo ya que igualmente, del mismo modo puesto que además, debido a aparte de lo dicho a causa de una cuestión más pues junto a esto como... como se ha señalado conque y lo que es más luego por otra parte (lado) de manera (modo, forma) que... como decía por (lo) tanto por añadidura en consecuencia igualmente por consiguiente por esta razón por eso, por ello por todo lo dicho entonces resulta que así que, así, así pues de ahí que de ese modo de lo expuesto se deduce de acuerdo con 7. indicar finalidad, objetivo para (que) con vistas a con miras a en orden a para empezar antes de nada en primer lugar de entrada primero como punto de partida

23index

8. indicar una condición si a condición de que a no ser que siempre que en el caso de que

9. comparar con lo dicho anteriormente de la misma manera de modo similar de forma semejante de igual forma así, así como...así, mejor dicho desde otro punto de vista

10. resumir, concluir, reafirmar, reformular En pocas palabras... dicho de otro modo, en otras palabras lo que quiero decir en suma, en breve, en una palabra en resumen, resumiendo, para resumir en definitiva en conclusión, como conclusión en efecto finalmente, por último, para terminar, acabar en síntesis, en definitiva, al fin y al cabo, recapitulando


2.2 Teoria de comentari de text. El comentari de text és un escrit que pren com a punt d'observació i anàlisi un text amb una unitat de significat. Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. Amb la suma de tots els elements d'anàlisi, se n'ha d'obtenir la globalitat. És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la interpretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc.) com la capacitat d'analitzar i reflectir en l'escrit la interpretació d'aquesta lectura. Els objectius, sovint implícits, d'un comentari són: Valorar el procés que segueix l'autor a l'hora d'expressar les seves idees. Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l'autor del text. Determinar la idea principal. Valorar els arguments utilitzats per l'autor. Exposar l'opinió pròpia sobre el tema del text. En el comentari: No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria. No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules. Cal distingir el comentari de la ressenya. Cal diferenciar el tipus de comentari. És habitual comentar obres literàries, notícies, articles d'actualitat, etc. Contingut del comentari de text El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents: A- Transferència: què diu el text B- Interpretació: com ho diu C- Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... A Transferència: què diu el text A-1 Situar el text Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives, les respostes de les quals seran útils per obtenir la primera informació a l'hora d'iniciar el comentari. Quin títol té el text? Què es pot dir del tema del text? Qui n'és l'autor o autora? De quina època és? Quina és la data de publicació del text? S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...? Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió? El text té unitat? És un text complet? És un fragment? Quina rellevància té en el conjunt de l'obra? En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digital? 24index


Pot identificar-se el text amb cap tipologia textual: expositiu, argumentatiu, descriptiu... Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari Si és literari, pot adscriure's a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig A- 2 Definir el tema Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte, la matèria o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament. De quin tema tracta? Quina és la idea central o tema del text? De quina manera l'autor suporta la idea central? Aporta res de nou el tema? Té cap relació amb altres textos que hagin tractat el mateix tema? Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions? La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal? Quina mena de final té? Obert? Tancat? A- 3

Elaborar el resumen

B. La comprensión del texto Saber leer es una tarea compleja. En el caso del comentario de texto se trata indudablemente de la etapa más importante porque de la correcta lectura del texto dependerán los resultados que se obtengan en el resumen y el título, así como en las respuestas a las dos preguntas formuladas sobre el texto. A continuación se explican las etapas que el alumno debe seguir para conseguir dichos objetivos: B.1. Primera lectura general En primer lugar conviene leer pausada y comprensivamente el texto para extraer una impresión general del mismo, sin agobios y sin afán especialmente analítico. Para que nos entendamos, una vez finalizada esta lectura, tenemos que estar en condiciones de poder responder a dos preguntas fundamentales: • ¿Qué he entendido personalmente del texto? De manera genérica, como simple retención de lo leído. • ¿De qué va el texto? Fundamentalmente cuál es la idea dominante, cuál es el tema del texto. B.2. Segunda lectura específica En esta etapa procuramos prestar mucha más atención a lo que leemos. Pretendemos comprender el texto en su profundidad, en lo que se asemejaría a un proceso de disección y análisis textual. En esta etapa se recomienda trabajar con cautela siguiendo estos consejos: • Considerar los párrafos que constituyen el texto. A menudo, el hecho de que un texto se divida en párrafos (diferenciados con punto y aparte) ayuda al lector a comprender que en cada párrafo puede desarrollarse una idea principal distinta. Visualizar el texto en su conjunto y estudiar la proporción y extensión de cada párrafo ayudará al alumno a conseguir un resumen cohesionado en el que consiga evitar la precipitación a final del texto o el olvido de las ideas principales. Recuerde también el alumno que la lectura y la comprensión del último párrafo del texto resulta crucial ya que a menudo la tesis o el objetivo último de la escritura del texto suele reforzarse y expresarse con contundencia 25index


• •

C.

en estas líneas. Destacar y subrayar en cada párrafo la idea o las ideas principales. Se trata del estadio más importante del proceso de comprensión ya que el alumno demuestra que sabe eliminar lo anecdótico o las ideas secundarias y sabe extraer la esencia de cada párrafo. Esto es, las frases que parecen más relevantes y en las que se concentra el "meollo" del texto; las claves expositivas y argumentativas del mismo. De hecho, para ir diferenciando estas ideas el alumno puede tener en cuenta: las palabras claves o más importantes de cada párrafo: las que más se repitan, con especial atención a sustantivos, adjetivos y verbos las expresiones recurrentes que machacan una idea. Seleccionar los ejemplos: en un texto es posible diferenciar los ejemplos de las ideas. Aun así conviene saber bien si el ejemplo o los ejemplos son significativos. Hasta qué punto ellos mismos entraña n información. Si así es, de cada uno de ellos tenemos que ser capaces de extrapolar una idea, escribiéndola con claridad en el margen de la hoja. Normalmente cuanto más breve es el ejemplo más anecdótico resulta y, por lo tanto, no debemos incorporar1o al resumen. El proceso de cancelación: consideradas las ideas principales de cada párrafo, podemos tener ya claro que en un texto es preciso cancelar los detalles marginales (datos, citaciones de autores, enumeraciones excesivas ... ) Proceso de unificación: con este procedimiento demostramos que sabemos que en un texto el autor suele repetir una idea principal varias veces, aunque la formula distintamente. El alumno tiene que asociar las ideas que se repitan y en el resumen esaibir1a una sola vez con la debida precisión y fuerza. El Subrayado

Un asunto importante para cualquier estudiante es el subrayado, algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la retentiva. En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto. La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla: -Cuando trabajamos con libros que no son nuestros. -Cuando son libros prestados de la biblioteca. -Cuando, siendo nuestro el libro, se trate de ediciones de lujo o muy buenas. El subrayado es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros. ¿Por qué es bueno subrayar? Por los siguientes motivos: -Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos. ¿Qué hay que subrayar? Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido alusivo a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores. Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc. 26index


Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar. Formas de subrayar Podemos diferenciar tres maneras: lineal, de engarce y con signos. 1.Lineal: es el subrayado hecho con líneas, y se pueden utilizar dos vertientes: -Usando doble raya (==), una raya (----) o una línea de puntos (….) dependiendo de la importancia de la idea a destacar. También se pueden encerrar las palabras clave dentro de un círculo. -Usando distintos colores: para las ideas principales, rojo; para las secundarias, azul. Las palabras claves de pueden destacar con rotuladores fluorescentes. 2.De engarce: Utilizar dos o tres palabras entresacadas del texto y que lo resuman, escribiéndolas en el margen izquierdo. Para facilitar su localización, se pueden ir enumerando. 3.Con signos: Utilizando signos convencionales u otros personales elaborados por ti. Estos signos suelen ir al margen. Se puede usar una interrogación para expresar que no lo entiendes; asterisco (*) cuando es algo importante; signo más(+) para ideas ya repetidas… A-3.3 El guión de las ideas principales Antes de escribir el resumen y cuando el alumno comienza a trabajar los primeros textos se aconseja que en un folio aparte escriba sintéticamente el guión de las ideas principales. Por otra parte, y cuando el alumno ya está entrenado en el proceso de comprensión, puede escribirlas brevemente en el margen derecho del texto, aspecto que le ayudará en el examen a escribir su resumen en medio de las prisas y el "nerviosismo" que suele afectarlo en esta situación. - Por norma general, y ante la longitud de los textos escogidos el alumno debe haber seleccionado del orden de cinco a ocho ideas principales. (Tómese esta aclaración "con pinzas". No podemos aplicar cálculo matemático alguno al análisis textual, simplemente procuramos orientar al alumno.) - Lo lógico es que el alumno siga el orden de los párrafos y escriba las ideas respetando su aparición así como el avance lógico y argumental del texto. No se descarta la posibilidad de que el alumno pueda manipular el orden de alguna de las ideas principales siempre que considere que dicha alteración mejore el resultado del resumen y no ponga en entredicho el sentido original con que el autor lo concibió. - También será imprescindible que, en el momento de escribir las ideas principales, comience a utilizar sus propias palabras y expresiones particulares, utilizando sinónimos o palabras afines, para evitar así el error de repetir sin más las ideas extraídas del texto. Los examinadores valorarán que el alumno no incurra sobretodo en el "recorta y pega" ni trocee el texto repitiendo con dificultad frases enteras que únicamente parafrasee. A-3.4 Esquemas El esquema es consecuencia del subrayado porque permite expresar gráficamente las ideas principales del tema y su organización. Resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor. Ventajas Nos da una visión de conjunto de lo estudiado. Con un simple golpe de vista se captan Establecemos una jerarquía y orden de las ideas estudiadas. Para ello usamos el razonamiento que más tarde nos será muy útil para el repaso. Un esquema es breve y conciso, con lo que se realiza un ejercicio de síntesis que nos permitirá ver mucha materia en poco tiempo. Elaboración de un esquema Primera lectura, de toma de contacto, para ver la idea general, cómo está distribuido el 27index


texto. Subrayado: tanto lineal, como de engarce, como crítico. Relee el texto, esta lectura le permitirá ver la jerarquía de las ideas, la organización, estructuración del texto. Sería la base de tu esquema. Realización del esquema. Estudio, comprensión y memorización del esquema. Repasos frecuentes de los esquemas realizados. Recomendaciones Acostúmbrate a utilizar cuadernos de anillas con separadores para varias asignaturas en los que poder archivar los esquemas que vayas haciendo. Procura que tus esquemas sean claros y con letra legible; no dudes en dejar espacios en blanco en la hoja, conseguirás que el conjunto destaque por su claridad. Utiliza palabras de tu lenguaje coloquial que serán más significativas para ti y te ayudarán en los procesos de asimilación, comprensión y retención. Estructura el tema de la manera siguiente: .Título del tema .Idea principal con las secundarias escalonadas. .Detalles importantes Aunque en tu libro aparezcan hechos los esquemas al principio o al final de la lección, intenta hacerlos tú por tu cuenta y luego confróntalos con los del libro. Maneras de esquemas Las distintas formas más usadas de realizar esquemas tienen sus ventajas e inconvenientes por eso es importante saber cuándo debemos utilizar una forma u otra. A-3.5

El Resumen

Con frecuencia se advierte la utilización resumen y síntesis como sinónimos; al sintetizar, condensamos y utilizamos palabras del vocabulario de cada uno. En términos generales, resumir un texto significa crear un nuevo escrito más breve que el original del cual sólo se utiliza la información más relevante. Metodológicamente hablando se convierte en una tarea bastante controvertida porque, de hecho, la mayor parte de teóricos que se proponen esclarecer los mecanismos más eficaces para resumir un texto barajan conceptos más teóricos que prácticos y además no parece haber un consenso absoluto en su descripción. Según nuestro parecer un resumen es: • un texto que reelabora el texto original reduciendo su longitud • un texto en el cual quien escribe se mantiene claramente en un segundo plano y se esfuerza, por lo demás, en ser objetivo • un texto cuya finalidad principal es conseguir una síntesis coherente, precisa y bien escrita de las ideas principales del texto En otras palabras, un resumen es: una síntesis significativa y ordenada de las ideas principales de un texto que no traicione su sentido profundo y en el cual la redacción cuidada y personalizada no abuse en exceso de las palabras que lo constituyen Se comprenderá, consecuentemente, que saber resumir es, al fin y al cabo, una tarea que requiere mucha práctica. No existen recetas mágicas y tan sólo el alumno que vaya realizando los distintos comentarios seleccionados en este dossier, familiarizándose así con la diversidad temática y estructural de los textos, conseguirá buenos resultados e irá adquiriendo una notable seguridad tanto en cuanto al proceso comprensivo como en cuanto al procedimiento de síntesis. El buen lector es indudablemente el mejor "resumido.

28index


Las características del resumen A continuación se detallan algunos consejos específicos y prácticos en relación a la naturaleza y los requisitos que constituyen un buen resumen. 1. La longitud del resumen: el alumno debe ceñirse a las 10 líneas, 100 palabras aproximadamente, que se le proponen. Tiene que demostrar que con pocas palabras sabe decir lo mismo que el texto, salvaguardando toda su complejidad. Por este motivo se recomienda no excederse de la longitud propuesta ni tampoco quedarse corto. Esto no quita que la persona que tienda naturalmente a una escritura más retórica se extienda un poco más. El resumen debe reflejar necesariamente las ideas principales del texto una vez lo hayamos leído y comprendido en toda su amplitud. 2. Las ideas principales deben quedar debidamente conectadas. Se aconseja, por lo tanto, que el resumen no resulte esquemático ni taquigráfico y que el alumno escriba con fluidez utilizando la variedad de conectores sintácticos y semánticos que garantizan una escritura cohesionada, ágil y correcta 3. Se recomienda que en el resumen domine la claridad y la lógica. Dicho de otro modo, que las ideas se expresen con un estilo directo Y conciso. Por otra parte, aquellas personas que tienen dificultades expresivas mejor que opten por frases breves conectadas con signos de puntuación o conjunciones coordinantes (siguiendo el esquema de la oración simple: sujeto-verbo-complementos) antes que por una sintaxis retorcida; ya que así evitarán incongruencias sintácticas y de contenido. Quienes, en cambio, escriban sin excesivos problemas, pueden optar por un estilo más retórico que no enfarragoso ni sublime. 4. No olvidar que en un resumen jamás debemos añadir ideas propias ni valoraciones personales, sean del tipo que sean, y aunque aparentemente puedan tener relación con el texto. Se trata de un error frecuente que el corrector valorará muy negativamente. 5. Por ello, se debe respetar, absolutamente, el enfoque y el punto de vista con que el autor aborda el tema principal del texto, consiguiendo ser rigurosos y fieles con el tono y las intenciones con que lo escribe. 6. Nunca se deben incorporar expresiones subjetivizadoras (como "me parece", "creo" "opino " ... ). 7. Tampoco podemos comenzar nunca un resumen con expresiones del tipo: "El texto dice", "En el texto encontramos", "El autor comenta" ... 8. Quien escribe tiene que comenzar su resumen directamente. De hecho, comenzar1o suele ser una de las mayores preocupaciones de los alumnos, aspecto que se resuelve considerando que la primera frase del resumen debe abordar y reflejar con claridad la primera idea principal del texto que, por supuesto, requerirá de una palabra (sustantivo normalmente) clave en el texto, esto es que abra el tema del mismo. A continuación irán sucediéndose el resto de las ideas principales siguiendo el orden de los distintos párrafos del texto. 9. A medida que se escribe el resumen, conviene escoger sinónimos adecuados para las palabras más significativas con el fin de no repetir expresiones textuales. Queda claro, por lo tanto, que conviene no copiar frases enteras del texto o sintagmas calcados. El esmero y la batalla por escoger el léxico más adecuado está en relación directa con la altura estilística de cualquier resumen. 29index


10. Recuerde el alumno, que a pesar de conseguir expresar las ideas del texto con un vocabulario y expresiones propias, no debe esforzarse en evitar inútilmente citar la palabra más importante del texto, cuando ésta adquiera realmente la categoría de concepto-clave. 11. Evidentemente es necesario cuidar la puntuación, de modo que el resumen resultante goce de un buen ritmo escritural y que las ideas avancen progresivamente con pleno sentido y rigor. Resulta bastante desolador comprobar que, a menudo, el alumno olvida que el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos suspensivos o los puntos seguidos, no sólo son mecanismos teóricos y formales de la lengua, sino que, en gran medida, añaden un valor de calidad al escrito. (Para tal menester, consúltese la guía de puntuación incorporada a este mismo volumen.) 12. No se recomiendan más de dos o tres puntos y a parte en el texto porque la longitud del resumen no lo permite. Además, estos puntos deben respetar la separación por párrafos del texto original; por lo tanto se recomienda no crear nuevas pausas abruptas. La sensación visual debe ser la de un resumen breve, macizo y compacto que, evidentemente, respete las normas básicas de la presentación. En este sentido, recordamos que el alumno tiene que cuidar los márgenes así como la caligrafía y la pulcritud de su escrito, evitando tachaduras constantes y exageradas. 13. Qué decir cabe que la ortografía es otro de los requisitos indispensables en cualquier escrito académico. En consecuencia, no pueden olvidarse las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas cuando convenga, el dominio de los usos consonánticos esenciales (haches, B-V, G-J, C-Z, R-RR) ... Las faltas de ortografía graves así como los errores sintácticos o de cohesión son penalizados (el corrector descuenta las décimas que considera oportunas en función de la gravedad del error), de modo que el alumno debe revisar con mucho atención lo que escriba. 14. En definitiva, el resumen debe demostrar una buena comprensión conceptual del texto (ideas principales, ideas secundarias, tesis del texto, enfoque, punto de vista e intenciones del autor), debe reflejar el dominio de los conceptos de cohesión y conexión textual, así como corroborar un manejo lo más correcto y fluido posible de la lengua.

Propiedades El resumen es fiel al modelo ya que no aparecen elementos subjetivos anotados por el lector. No hay disposición gráfica sino horizontal como en la generalidad de escritos. El resumen entra “por el oído” a diferencia del subrayado y el esquema que entran “por la vista”. Más fácil de usar para asignaturas que sean “de memorizar”. Pasos a seguir Ten a la vista el esquema previo. Acostúmbrate a hacer síntesis más que resúmenes por la importancia que tiene usar tus propias palabras. Sigue rigurosamente el orden de apartados que te marca tu esquema. Ten mucho cuidado en organizar las ideas pues deben tener sentido y continuidad, que se vea el enlace entre ellas. El resumen debe ser breve. Un consejo: que el resumen no exceda en su extensión la cuarta parte de la del texto que se resume. Al igual que sucede con los esquemas muchos libros presentan su propio resumen al final de cada capítulo.Tú debes hacerlos por tu cuenta y usar los del libro para comparar si tu 30index


síntesis coincide en lo esencial con el pensamiento del autor. Utilidad de los resúmenes Ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis. Se mejora la capacidad de comprensión e de expresión escrita(puntuación, ortografía, frases hechas). Se perfecciona la lectura pues ha de ser atenta, activa y provechosa. Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación. A- 4

Poner título al texto

En el examen de comentario de texto suelen pedimos que propongamos un título al texto. El título deberá coincidir con la idea principal del texto. Con frecuencia, se hace difícil construirlo aunque la práctica asegura unos buenos resultados. Por lo pronto, conviene que retengamos las siguientes indicaciones: En el título tiene que constar la palabra más importante del texto, aquélla que lo cruza verticalmente y aparece siempre en el centro de la idea principal del texto, formando parte también de las secundarias y abriendo las oraciones escritas con mayor contundencia. A pesar de que no existen recetas mágicas, en cualquier manual se nos explica que el título del texto puede cumplir con tres objetivos y diferenciarse según el grado de información que entrañe, aunque a menudo nos cueste diferenciar ese grado de precisión. Así distinguimos entre: -El título que recoge el tema del texto de modo genérico -El titulo que además de conectar el tema, matiza algo más la idea principal del texto porque combina otro conceptos claves del texto -El titulo especifico o de tesis más atento al punto de vista critico sobre el tema planteado Por lo general el título tiene que gozar de tres características: brevedad, claridad y significación. Para ello se desestimarán los siguientes elementos: - Títulos largos y farragosos que no consiguen sintetizar la idea principal o el tema del texto resultando excesivos y poco esclarecedores. – Títulos con demasiados verbos, puesto los verbos a menos que no sean en infinitivo suelen tener connotaciones demasiado descriptivas, es decir, se asemejan a pequeñas introducciones al tema; son muy escolares y cansinos. – Títulos demasiado específicos que recojan una idea secundaria del texto o un – aspecto parcial demasiado concreto del mismo, que no termine de reflejar su alcance temático y global. Títulos demasiado genéricos y que resulten vagos porque no se ajustan con precisión a la idea central del texto. Resultan insuficientes para abordar su contenido. Recomendamos, en cambio: - La utilización de sintagmas simples (Determinante+nombre+adjetivo) - La utilización de conjunciones: y, "'e", "'o" para unir ideas que son iguales o para conectar ideas que tengan un sentido disyuntivo o alternativo. - Los recursos básicos de la puntuación: la coma, los dos puntos y el punto y seguido: para ganar en efectividad sintética y evitar, cuando no conviene, las conjunciones. Con la coma enlazaremos conceptos a tono de enumeración, con los dos puntos conseguiremos plasmar un matiz explicativo de lo anteriormente dicho. Con el punto y seguido pondremos en contacto ideas a veces bien distintas. Trataremos pues de proponer un titulo sugerente, repleto de contenido y sintético que apunte al fondo conceptual del texto porque encierra, recoge, resume el máximo de connotaciones y sentidos que se nos agolpan en la cabeza. En definitiva, el título, el buen título, parecido a un titular periodístico tiene la propiedad de permitimos cerrar los ojos 31index


y sólo con escucharlo poder imaginar de qué va el texto. En último lugar, conviene que maticemos que considerar la idoneidad de un titulo o proponerlo como única alternativa al texto son cuestiones bastante delicadas. Es preciso tener claro que un texto puede propiciar varios títulos, y muchos buenos, y que el corrector sólo tendrá claro aquellos que no sirven pero se verá en un aprieto si debe escoger el mejor. A- 5 Preguntas de sobre el texto En este apartado prestaremos atención a las preguntas que nos formulan sobre el texto' Más allá de que podamos clasificar o tratar de orientar la tipología de preguntas planteadas. lo cierto es que este ejercicio pretende. creemos. un objetivo muy concreto y al tiempo no siempre sencillo: Contestar a lo que se nos pregunta. Escrito así puede parecer una obviedad. Pero bien es verdad que no siempre el alumno consigue cumplir1o. Así pues, lo más importante en este apartado será comprender bien la pregunta y orientar bien la respuesta. Como decíamos. las preguntas (o cualquier otra relativa al texto) suelen responder a una intencionalidad distinta y por lo tanto. a un modo de enfocarlas que conviene explicar. Así distinguiremos entre: •1. Preguntas textuales: se trata de preguntas que se resuelven con el texto:"¿Qué cómo Por qué ...,según el texto/autor El grado de obviedad de la pregunta dependerá del grado de complicación del texto. Cuanto más expositivo -objetivo sea el texto con mayor facilidad contestaremos. Por el contrario, si el texto es descriptivo-subjetivo o responde a la modalidad e texto poético-figurado la respuesta será más compleja puesto que requerirá del alumno una comprensión más sutil del lenguaje textual. En cualquier caso el alumno tiene que demostrar su faceta comprensora. Aspecto que implica: Leer bien el enunciado propuesto Leer el texto con cuidado comprendiendo las ideas principales Saber en qué párrafo o párrafos se concentra la información que entraña la pregunta y subrayar1a en el texto Contestar estrictamente aquello que se nos pregunta. No hacer valoraciones personales ni comentarios confusos que no vayan directamente al grano No copiar exactamente la información sino tratar de explicarla con nuestras propias palabras Contestar ordenadamente y con claridad cuidando la presentación y respetando los márgenes y el espacio de que disponemos •2. Preguntas argumentativas. Ver 3 .C 2 Preguntas argumentativas 3.B- Interpretació: com ho diu 3.B- 1 Explicitar l'estructura Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat. Cal conèixer l'organització que l'autor ha donat al contingut. Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits? Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç? El text respon a cap estructura tipificada? Se'n transgredeix cap de coneguda? Hi ha cap ordre en la presentació del contingut? La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret? 32index


3.B- 2 Analitzar l'estil Podem distingir dos plans diferents pel que fa a l'anàlisi de l'estil. D'una banda, podem extreure informació dels elements utilitzats per l'autor en l'elaboració del text. Atenent aquest aspecte, les respostes a les preguntes següents poden aportar-nos una informació molt útil: Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta? Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?... Quin tipus d'informació pesa més en el text? Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....? El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret? De l'altra, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic. Foneticofonològic sustantivació acústica del text antiguitat del text segons la grafia trets dialectals Lexicosemàntic registre marca de registre signes de puntuació especialitat Morfosintàctic sinònims, antònims, hiperònims, categories gramaticals repeticions, cacofonies, sentits construcció de la frase figurats... tipus d'oracions, adjetivació, variació en l'expressió C Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... C.1 Extreure conclusions Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals. Les respostes a les preguntes següents poden facilitar la manera d'orientar la informació en aquest apartat final. Què aporta de nou el text? Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s'ha publicat? I en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau? El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat? Pot extreure-se'n cap tipus de valoració? Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text? El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final? Se'n pot extreure cap conclusió de l'anàlisi feta? Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir? Exposo el nivell de dificultat que ha representat l'elaboració del comentari C.2. Preguntas argumentativas Cuando las preguntas plantean un trasfondo argumentativo quien las formula pretende que cumplamos básicamente con dos objetivos parecidos aunque matizables:

33index


a) Opinar sobre el texto En este caso el enunciado es muy claro: ¿Cuál es su opinión sobre ( ... )? ¿Qué opina en relación a ( ... ). ¿Le parece que tiene razón el autor del texto cuando afirma que ( ... )? .. El alumno debe recordar las siguientes consideraciones: -El tono de la respuesta debe ser contundente pero no radical: "A mi entender/personalmete diría que...) El uso del condicional ayuda a matizar la respuesta sin un tono excluyente o categórico. -Todo lo que se afirme o se niegue debe justificarse con razones convincentes: "estoy de acuerdo con el autor del texto porque/ya que/puesto creo/me parece/considero que ( ... )" -Cuando se afirme o niegue un concepto el alumno puede recurrir a ejemplos datos concretos o comentarios leídos en prensa o en cualquier texto riguroso El alumno debe aprender a dialogar con el texto, a comentar y a considerar la opinión del autor y a cotejarta con su propio punto de vista. Asimismo puede aludir a autores reconocidos o a citas que corroboren su parecer b) Argumentar sobre el texto En ocasiones, el corrector pretende que argumentemos sobre un concepto, es decir que lo persuadamos o convenzamos en relación a un tema concreto. Para argumentar es preciso tener en cuenta: -Los argumentos son ideas que proponemos en relación a un tema. Debemos, por lo tanto, pensar bien qué queremos argumentar. Leer bien el enunciado y reflexionar sobre las ideas que nos sugiere o los conceptos que podemos manejar. (Esta etapa de reflexión o "lluvia de ideas" es fundamental para que nuestra respuesta adquiera consistencia). Pensar qué escribir es, en consecuencia, un acto primordial. -Cuando argumentamos solemos manifestar un punto de vista y, por tanto, nuestro discurso resulta más personal que cuando sólo exponemos un tema -Argumentar no consiste en hacer un discurso complejo y enrarecido. Al contrario, cuando se argumenta conviene ser claro y ordenado. -El proceso de argumentación no depende de la cantidad. No se trata de escribir por escribir sino de cuidar la caridad y la pertinencia de lo que se contesta. Deben evitarse escritos en los que no se perciba bien la dirección argumentativa y el alumno se quede sólo en el rodeo superficial. -Los argumentos pueden apoyarse en datos o informaciones culturales, científicas, filosóficas que corroboren nuestro punto de vista porque son argumentos de autoridad. En este caso, el corrector valorará nuestra capacidad cultural o el grado de madurez de nuestras reflexiones. II: Taller: El comentario de texto en las pruebas de acceso 1. Partes, condiciones ... del comentario: 1.A El comentario de texto tiene carácter interdisciplinar. Se trata normalmente de un texto expositivo-argumentativo que se ha de analizar y valorar su contenido desde una óptica personal El planteamiento exige responder a algunas de las siguientes cuestiones sobre texto 1.Determinar el tema 2.Poner título 34index


3.Resumir su contenido 4. Explicar la organización de las ideas. 5. Hacer un esquema de las ideas del texto. 6. Explicar de forma razonada alguna expresión o idea del texto. 7. Elaborar un texto argumentativo sobre alguna de las ideas o tema del propio texto. 1.B

Requiere un esfuerzo para descubrir: • Cuáles son las secuencias de pensamiento o ideas que el texto esboza • Cómo dilucidar las ideas principales o fundamentales del texto • Cómo distinguir las ideas principales de las ideas secundarias • Qué hacer con los ejemplos que aparecen en el texto • Cómo realizar un resumen, respetando el sentido del texto, con palabras propias que no repitan porque sí las que el autor utiliza cómo escoger la idea más importante del texto, a menudo motivo de un titulo sintético • Cómo abordar cuestiones relativas al texto, bien para justificar, contradecir o abrir una discusión cercana a la opinión personal • Cómo realizar una redacción extensa, ordenada y significativa a propósito del tema del texto cómo manejar el léxico de una lengua, demostrando suficiente capacidad sinonímica y antonímica • Cómo depurar el estilo mediante el uso de expresiones lingüísticas correctas • Cómo pulir la ortografía y el estilo • Cómo conectar las frases, redactar párrafos y otorgar coherencia y cohesión a un escrito ...

1.C Las características del texto expositivo-argumentativo El texto expositivo-argumentativo suele presentar una tesis dispuesta a lo largo de párrafos relacionados normalmente entre sí. Cuando se quiere manifestar una opinión, razonar sobre una idea o defender una teoría sobre cualquier hecho, persona u objeto, es preciso hacerlo con argumentos. Es decir, aduciendo los motivos y las explicaciones necesarias para demostrar al lector o al inter1ocutor que aquello que se escribe resulta coherente. Las diferencias entre exposición y argumentación a) El texto expositivo Cuando en un texto domina el mecanismo de la exposición, el texto suele ser de naturaleza objetiva. Es decir, lo que prevalece es la información, el objeto a definir. El autor expone las ideas con un marcado grado de objetividad, esto es de neutralidad. Se trata de textos caracterizados por: -Ordenación jerárquica de las ideas o de la información por párrafos -Ausencia de la primera persona o de giros subjetivizadores -Aportación notable de datos, estadísticas y materiales verificables -Son textos mostrativos, esclarecedores y ajenos a la polémica porque pretenden gozar de un criterio científico universal b) El texto argumentativo 35index


Cuando en un texto domina el mecanismo de la argumentación, el texto suele ser de naturaleza subjetiva. Por lo tanto, prevalece la persuasión. El autor expone los argumentos con un marcado tono subjetivo, priorizando su opinión. Se trata de textos caracterizados por: -Ideas no tan estructuradas, algunas de ellas se repiten en diversos párrafos, con lo que el texto puede tener una disposición menos lineal y más circular -Uso de la primera persona del singular/plural o expresiones subjetivizadoras y verbos parecidos a "pienso, creo, me parece" ... -Se mezclan los datos con las consideraciones o las valoraciones personales -Son textos polémicos y controvertidos, generadores de opinión Por lo tanto y, en términos generales, consideraremos que los textos argumentativos son aquéllos que tienen como objetivo convencer y persuadir al lector mediante razonamientos verosímiles y un marcado punto de vista, frente a los textos expositivos en los cuales el objetivo fundamental es mostrar, constatar e informar. Los textos que trabajaremos son textos en los cuales se combina la exposición con la argumentación, pero bien es cierto que son textos en los cuales se constata un punto de vista bastante pronunciado. Por este motivo, el alumno debe convertirse en un rastreador de los argumentos o de las ideas en las cuales queda bien clara la opinión del autor. Al tratarse de textos que contienen opiniones, ideas y teorías, es fácil imaginar la infinidad de ejemplos extraídos de la vida cotidiana y pública, de los campos de la ciencia y de la investigación, de la cultura, de los medios de información, de la actualidad socioeconómica que pueden configurar el ámbito de la exposición argumentación. Y, por supuesto, el enorme abanico de temas que pueden llegar a plantearse. 1.D .

La estructura de los textos

Por otra parte, en cualquier manual al uso el alumno comprueba que muchos textos expositivos-argumentativos acostumbran a articularse siguiendo una cierta estructura que el autor ha escogido para conseguir ser claro, contundente y sugestivo. A continuación detallamos algunos procedimientos referidos a la estructura del texto y a la ordenación de os argumentos: 1.D -1. Los textos Inductivos y deductivos a) El texto inductivo: Son textos en los cuales vamos de lo particular a lo general. Los primeros párrafos (Introducción al tema y desarrollo) presentan ideas o aspectos secundarios, no por ello menos importantes: ejemplos particulares, pinceladas de lo que pretendemos exponer. En el último párrafo se induce y presenta la idea principal o tesis del texto. Ejemplo de texto inductivo " la pared donde cuelga la obra de Regoyos no tiene más de seis metros. El cuadro se desplaza una mínima parte de ella en la cual aparecen un río y un puente, un ferrocarril y el curvo lomo de una larga montaña. ¿Cómo puede estar todo en tan exiguo espacio? 36index


Evidentemente, está sin estar. El paisaje pintado no me permite comportarme ante él como ante la realidad; el puente no es, en verdad, un puente, ni el humo el humo. Todo en él esmera metáfora, todo en él goza de una existencia meramente virtual. El cuadro, como la poesía o como la música, como toda obra de arte, es una abertura de irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real. Cuando miro esta gris pared doméstica, mi actitud es forzosamente de un utilitarismo vital. Cuando miro el cuadro, ingreso en un recinto imaginario y adopto una actitud de pura contemplación. Son pues pared y cuadro dos mundos antagónicos y sin comunicación. De lo real a lo irreal el espíritu da un salto como de la vigilia al sueño”. b) El texto deductivo: son textos en los cuales vamos de lo general a lo particular . . En el primer párrafo aparece la tesis del texto o idea principal . En los siguientes párrafos (desarrollo) deducimos y demostramos dicha tesis mediante las ideas secundarias, algunos ejemplos e indicaciones oportunas. Ejemplo de texto argumentativo-expositivo deductivo "Resultado central de los efectos del capitalismo sobre la personalidad: el fenómeno de la enajenación. Entendemos por' enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. No se siente a sí misma como centro de su mundo, como creadora de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él como todos los demás, se siente como se sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital..” ( Fromm: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana. México, FCE,1970). Fromm abordó el tema de la alienación cuyos orígenes se hallan en Rousseau, Hegel y Marx. Aunque existen varias teorías al respecto, la alienación es un proceso por el cual el hombre se pierde a sí mismo, pierde el producto de su trabajo y la posibilidad de relacionarse con él mismo y con los otros. Fue Marx quien consideró que una de las mayores muestras de alienación humana es consecuencia directa de las condiciones de trabajo del sistema capitalista: el trabajador pierde el producto de su trabajo (el producto se convierte en un ser extraño), pierde su actividad productiva (porque no es suya sino de otros) y pierde la naturaleza que le rodea (se enajena con quienes le rodean y se enfrenta a ellos.) Fromm, en el texto que nos ocupa, retorna el hilo de este discurso, enfocándolo hacia una dimensión psicológica. No nos interesa tanto el contenido como el análisis del proceso de construcción textual. En él advertimos los siguientes aspectos: En el primer párrafo, y al comenzar el texto, advertimos ya la idea principal o tesis 37index


del texto. Para Fromm el efecto del capitalismo sobre el hombre es la enajenación En los dos párrafos siguientes Fromm aprovecha para explicar, con bastante detalle, qué entiende por enajenación personal, es decir. - El hombre que se extraña de sí mismo y de los demás - El hombre que no es dueño de sus actos Y en la última frase del texto Fromm corrobora, después de ejemplificar10 notablemente, la tesis con que abría el texto: El hombre empobrecido por el capitalismo y los poderes ajenos a él se siente enajenado al sentir como impropias sus capacidades y facultades humanas. Como el alumno comprenderá, estas dos tipologías estructurales son teóricas (tanto el razonamiento inductivo como el deductivo) y, consecuentemente, los textos propuestos pueden escapar a la rigidez de lo descrito. En gran medida, cualquiera que se enfrente a un texto debe hacer suyas las siguientes recomendaciones: -Todos los textos no son iguales -Cada texto goza de su propia estructura profunda o interna -Hay textos que son muy densos (en poco espacio condensan varias ideas principales) y hay otros que sólo presentan una idea principal sobre la que especulan -Hay textos que recurren con prolijidad a los ejemplos para corroborar las ideas principales -Hay textos sencillos, textos complicados y textos casi insalvables por su dificultad -Hay textos con un solo párrafo y textos con varios párrafos -Hay textos cuyo estilo complica la comprensión y textos cuyo lenguaje es esclarecedor y llano -Los textos no son ni entidades matemáticas ni artefactos reducibles a teóricas -Los textos son organismos que comprender y analizar con sumo cuidado, atento el lector a señales sutiles con que el autor va esbozando su escrito -Cuanto más textos se trabajen, se analicen y se comprendan, cuanto más avezado esté el alumno en el manejo de todo tipo de textos mayor será su capacidad interpretativa y analítica -Sólo la práctica habitual asegura que un texto escape nunca a la comprensión de uno 1.D -2. El texto de estructura tripartita Son los textos más estructurados y, por lo tanto, los más ordenados y clásicos. El modelo tripartito resulta ideal para textos algo más extensos que los nos proponen en el examen, y también es idóneo para la realización de trabajos breves, exposiciones y tesis. Su estructura se resume en: *Introducción: el autor plantea el tema, considera su sentido general o el valor que implica e introduce o plantea de modo esquemático los subtemas o aspectos más concretos a tratar *Desarrollo: se trata del apartado más extenso. El autor se explaya en la explicación de los subtemas, aportando argumentos convincentes que 38index


ejemplifica y razona *Conclusión: el autor resume escuetamente lo más importante y significativo de su desarrollo, captando la atención del lector 1.D -3. El texto circular Esta tipología de textos es muy habitual y bastante compleja. El autor se vale de una idea principal y da vueltas en tomo de ella, párrafo tras párrafo, sin otorgar demasiada importancia a la estructura textual. Se hace prácticamente imposible establecer las posibles etapas de su construcción, es decir, cuesta adivinar la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto. Por otra parte, son textos en los cuales abundan los ejemplos Y en los cuales se repiten incesantemente los mismos conceptos. En consecuencia, somos nosotros mismos quienes tenemos que tratar de otorgar una coherencia interna al texto, averiguando los mecanismos que el autor utiliza para consolidar su tesis. De hecho, son los más frecuentes en el examen. 2. Utilidades del comentario . Mediante estas cuestiones, se trata de medir la capacidad de síntesis del estudiante y su actitud crítica ante lo que lee. Tales propósitos permiten exponer los siguientes principios y orientaciones: 1. Las cuestiones del Comentario de texto son de carácter interdisciplinar No se trata del comentario de un texto específicamente lingüístico, literario/ histórico, filosófico, etc., aun cuando su contenido tenga elementos comunes con alguna de aquellas ramas del saber, sino que es más bien un texto literario, histórico, filosófico, etc., que requiere del examinando un análisis general en el que se impliquen diversos tipos de conocimientos. 2. Se pretende descubrir la madurez humana e intelectual del examinando, atendiendo a los siguientes aspectos: a) Su capacidad de síntesis, que debe manifestarse en la habilidad para formular: • el resumen del texto • la identificación del tema • Y en otras ocasiones en la elección del título

¿Qué dice el texto? ¿De qué trata el texto? O ¿Cuál es la idea central de lo que dice el texto? Exposición sintética de la idea central del texto.

b) Su capacidad crítica, que a partir de la capacidad comprensiva se emitirá un juicio sobre el tema, la forma de expresión ... del texto. Ha de saber transportar / relacionar las ideas expuestas por el autor con otros ámbitos de la cultura. Esta capacidad crítica debe manifestarse el análisis de la vertebración de las partes que integran el texto el análisis del contenido, manifestado en juicios razonados sobre el tema, acordes o discordes con el pensamiento del la trasposición 39index


de los valores o contenidos a otras circunstancias o situaciones c) Su capacidad de expresión escrita, en un redactado fluido de sus ideas con una construcción sintáctica correcta y un vocabulario adecuado. La capacidad de expresión se apreciará en • la coherencia y cohesión de las ideas • la adecuación del contenido, de la forma, del lenguaje empleado • la imagen del escrito, organizado en párrafos, con corrección ortográfica, márgenes... 2. Propuesta de un modelo de comentario a. Ubicación personal frente al texto 1. Análisis de la situación comunicativa -para qué el comentario -quién lo propone -qué busca 2. Primeras referencias sobre el texto -tipo de texto -aproximación al tema -ámbito del conocimiento al que pertenece -fuente, autor ... 3. Preguntas que he de responder y 4. Condiciones, condicionantes y recursos de que dispongo

b.Estrategia para el comentario 1.Sobre el qué (operación de transferencia):

-vistazo global y lectura de reconocimiento -subrayado y anotaciones en los márgenes -ideas básicas, en general o por párrafos -resumen -definición del tema 2. Sobre el cómo (operación de interpretación) -organización de las ideas -partes del texto -estructura -estilo utilizado por el autor 3. Sobre el para qué / por qué (operación de extrapolación) A partir de la opinión del autor expresada de forma explícita o implícita, construir una argumentación personal sobre el tema del texto, el texto... según la propuesta de trabajo planteada. -

4. Texto comentado 4.1 Actividades previas a la redacción del comentario Para contestar a las cuestiones que proponga el ejercicio, tienes que seguir unas pautas que agruparemos en dos bloques o fases: Unas, que las llamaremos actividades previas de ubicación orientadas a la preparación de; ejercicio. Otras, encaminadas a realizar el comentario, 40index


. Las actividades previas podrás realizarlas en el ejemplar de examen en el que figura el texto propuesto. Allí podrás subrayar, resumir y esbozar el comentario, lo cual te ayudará a entender/o, a desentrañar sus componentes, a descubrir su vertebración ideológica y a emprender, en definitiva, su comentario Entre los pasos que has de seguir en esta etapa, figura en primer lugar la comprensión de la situación comunicativa; y, a continuación, la aplicación de las principales técnicas de estudio: lectura global, lectura crítica, subrayado, anotaciones en los márgenes, ideas básicas, identificación del tema, etcétera. Imagínate que el texto propuesto es el siguiente y observa cómo has de proceder. El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, ungriega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referirnos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura Arturo Uslar Pietri: Elogio del mestizaje. El País La situación comunicativa Se trata de un artículo periodístico de opinión, de carácter expositivo argumentativo, y, por tanto, la intención del autor será la de convencer a los lectores de las ideas que expone. Te servirá de gran ayuda conocer algunos aspectos del autor: Arturo Uslar Pietri, venezolano (Caracas, 1906), es novelista, historiador de la cultura, ensayista, crítico y diplomático. Esto te será de gran utilidad para comprender el punto de vista que adopta en sus escritos. Lectura global y lectura crítica El primer enfrentamiento será una lectura completa del texto para obtener una visión global de su contenido. Deberás comprender ¿de qué trata el texto? y si no lo consigues a la primera lectura, has de leerlo de nuevo cuantas veces sea necesario. A continuación, léelo párrafo a párrafo de manera crítica e intenta localizar la idea que desarrolla en cada uno de ellos. Para eso es necesaria la correcta comprensión del léxico y de las expresiones: si desconoces algún significado, has de deducirlo por el contexto. Para facilitarte esta labor, te explicamos algunos de los vocablos que podrías desconocer: lastre: cosa pesada y molesta de la que uno se puede librar; inmemorial: muy antiguo; connotación: efecto de connotar, sugerir; infamante: ignominioso, afrentoso; repudio: fuerte rechazo; vislumbrar: conjeturar, suponer. El subrayado y la detección de ideas Subraya el texto y redacta de manera sintética la idea que expone en cada uno de los párrafos. Observa: [1 ] El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación 41index


negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. [2] La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referimos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. [3] La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. [4] Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. Concepto de «mestizo)): mezcla de razas. Ha tenido sentido peyorativo, pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad, los pueblos del Mediterráneo y en especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente, son fruto de continuos mestizajes. La expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma deculturas locales, debido a la influencia de los medios de comunicación

4.2 Determinar el tema o poner título al texto Ambas cuestiones son excluyentes, pues persiguen el mismo objetivo. Por tanto, la pregunta que te formulen será determinar el tema o poner título al texto. D-2.1 El tema El tema del texto debe ser el resumen del resumen, es decir, una frase breve que exprese la idea fundamental del autor y su intención al escribir el texto.

Lo que debes hacer

Errores más frecuentes

Para identificar el tema, formúlate la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta será un sustantivo abstracto, seguido de algún complemento que precise la idea del texto.

*Se expone un breve resumen *Se indica el tema con el título

El tema de este texto es: El mestizaje cultural en el mundo de hoy - Poner título al texto

42index


Un título es una palabra o frase breve con que se da a conocer el asunto o materia de un libro, de un capítulo o de cualquier otro texto. El autor elige el título por muy diversos motivos: quiere anticipar contenidos, insinuar la idea central, dar relevancia a un personaje o a una situación, intrigar al lector, etc.; sin embargo, en este tipo de ejercicio se trata más bien de una exposición sintética de la idea central, de la tesis del texto. LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Debe sintetizar la idea central, el tema del • Formular el título del modo que se hace texto. en algunas películas u obras literarias: • Ha de ser breve: seis, doce palabras intrigar al receptor. • Enunciar la tesis como si fuera el título. • La frase del título evitará en lo posible el em- • Identificarlo con el tema, aunque debe pleo de verbos. En su lugar se utilizarán los recoger éste. dos puntos y la frase nominal con el verbo omitido. En este texto el autor ha elegido como título Elogio del mestizaje, porque lo que defiende en el artículo es el valor positivo que tiene este término, ya que históricamente la humanidad es un producto de continuos mestizajes de razas y culturas, y hoy, a través de los medios de comunicación, se impone un mestizaje cultural. 4.2.3 El Resumen En el resumen has de poner de manifiesto tu capacidad de síntesis. Como ya has localizado, en las actividades previas, las ideas del texto, se trata de que las expongas de manera sintética. LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Redacta las ideas fundamentales, elaboradas • Se exponen las ideas en forma esquemácon tus propias palabras y bien ligadas entre sí tica en vez de redactarlas fluidamente en un único párrafo. Debes respetar la orgade manera que el escrito tenga un sentinizacián del texto original. do global y unitario. • Ha de ser breve, por lo que no debes descen- • Se toman palabras y expresiones del texder a detalles. Procura que no ocupe más de to, picoteando de aquí y de allá, en lugar seis u ocho líneas. de emplear tus propias palabras para ex• No emplees un lenguaje telegráfico, propio poner brevemente el sentido fundamendel esquema. tal del texto. Lee con atención el siguiente modelo dé resumen .. La palabra«mestizo» ha tenido sentido peyorativo/ pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad/ los pueblos del Mediterráneo yen especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente/ son fruto de mezclas de razas y lenguas. Igualmente la expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales/ debido a la influencia de los medios de comunicación. - Explicar la organización de las ideas o exponerlas en forma de esquema No pierdas de vista que el objetivo de este apartado es descubrir la vertebración de las 43index


ideas del texto. A veces se pide que se exponga esta vertebración de manera gráfica, es decir, en forma de esquema. Por lo tanto, estas cuestiones son excluyentes: o se pide explicar la organización de ideas, o se exige su exposición en forma de esquema. LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Observa la síntesis que has realizado de • Seleccionar lo anecdótico y superfluo ¿cada uno de los párrafos: ésas son las ideas del junto a lo principal, cuando se deben texto. reflejar únicamente las ideas principales • Jerarquízalas y explica la organización. y secundarias. • Señala el tipo de estructura empleada (induc• Exponer las ideas sin distinguir entre tiva, deductiva, encuadre, etc.). principales y secundarias o sin concretar su relación; por tanto, no queda plasmada la jerarquización e interdependencia que existen entre ellas. Observa el siguiente modelo: En primer lugar presenta la tesis: el sentido peyorativo que ha tenido la palabra mestizo es contrario a la realidad histórica. A continuación expone tres argumentos de ejemplificación, basados en el conocimiento de la realidad: la historia de los pueblos del Mediterráneo, la expansión del Imperio Romano y el caso concreto de España. Finalmente, en el último párrafo enuncia la conclusión, que recoge la tesis: la humanidad camina hacia un mestizaje cultural, debido a la influencia de los medios de comunicación. La estructura, es pues, de encuadre, propia de los textos argumentativos: presentación de la tesis, argumentos y conclusión, que recoge la tesis . Exposición de las ideas en forma de esquema El esquema consiste en exponer, de una manera gráfica, la organización del contenido del texto con el fin de visual izar la jerarquización de las ideas (principales y secundarias), y ayudar a percibir plásticamente las relaciones que se establecen entre ellas. LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Distingue las ideas principales de las • Redactar el esquema en forma de resusecundarias y comprende la jerarquización que existe men sin poner de manifiesto de manera entre ellas: la estructura del texto. gráfic l relacion de jerarquía e • Expón de manera gráfica esas ideas emilación existentes entre las pleando signos que faciliten su comprensión: • Exponer únicamente las partes del texto, números, letras, guiones, puntos, distintos tisin tener en cuenta su pos de letras, etcétera. • Emplea frases cortas, un lenguaje casi telegráfico. Lee y observa ahora el siguiente modelo: Exposición de la tesis (párrafo [1]: • El mestizaje ha sido una constante histórica Cuerpo argumentativo (párrafos [2] y [3]):-La historia de los pueblos del Mediterráneo: la cultura griega. 44index


-El Imperio Romano yen concreto! España. Conclusión (párrafo [4]:• Hoy! en el mundo! los medios imponen un mestizaje cultural. 4.4. Redacción de un texto expositivo-argumentativo A veces, se puede pedir que expongas una opinión personal sobre un tema, relacionado con alguna de las ideas expuestas en el texto. Imagínate que te formulan la siguiente cuestión: Exponga su opinión de manera argumentada sobre el mestizaje cultural. Las reflexiones que has anotado al analizar el texto te ayudarán a confeccionar el guión de tu redacción. En este guión deben aparecer los tres puntos de este tipo de textos y, en consecuencia, debes redactar, al menos, tres párrafos: Presentación Presenta un hecho de actualidad, alguna resolución de organismos internacionales, o una afirmación de persona de reconocido prestigio que dé pie a tu argumentación ya la formulación de la tesis que vas a defender. En este caso puedes optar por asumir la afirmación de Arturo Uslar Pietri de promover una cultura mundial, entendida como suma de culturas locales, o por defender la propuesta de las Naciones Unidas de salvaguardar las culturas indígenas. Argumentación Expón los argumentos para apoyar la tesis. Señala 105 peligros que has observado y explica el modo de resolverlos. Conclusión Recoge los principales argumentos y la afirmación inicial. Adopta una posición personal positiva a una suma de culturas locales, que permita el respeto de las particularidades locales y ayude a asumir las diferencias, en aras de una sociedad global plural que tenga como objetivo primordial promover la paz y la igualdad entre las personas.

3. ACTIVITATS DE COMENTARI DE TEXT. Exercicis d’ idioma: Palabras y su significado.

3.1. Léxico 01. Ejercicio 1 Selecciona el significado correcto de cada palabra Antaño (1) 1. Que pertenece al tiempo pasado. 2. Dícese de lo que se sueña constantemente. Allanar (2) 1. Violentar una costumbre establecida. 2. Entrar a una casa contra la voluntad de su dueño. Apetencias (1) 1. Deseos naturales de una cosa. 2. Comida abundante. Acucioso (2) 1. Que sufre de acedia. 2. Que tiene carácter urgente. Asiduo (2) 1. Que padece de ansiedad. 2. Constante, perseverante. 45index


Dilapidar (2)

1. Decir injurias contra alguien importante. 2. Derroche de bienes pecuniarios. Celeridad (1) 1. Persona célebre y ufana. 2. Rapidez, prontitud. Eximio (1) 1. Persona de pensamiento preclaro, excelente. 2. Persona extasiada por el Arte. Dislates (1) 1. Desatinos 2. Tardanzas. Lenitivos (2) 1. Mitigadores del sufrimiento. 2. Tardanza en las pruebas de laboratorio. Homólogo (1) 1. Semejante. 2. Desigualdad. Perenne (2) 1. Que fortifica la sexualidad masculina. 2. Que permanece siempre. Socavar (2) 1. Restringir la libertad de una persona. 2. Cavar, buscar dentro de algo. Transgresión(1) 1. Violentar un ley o costumbre. 2. Traspasar una línea fronteriza. Ejercicio 2 Subraya las palabras trabajadas en el ejercicio anterior y sustitúyelas escribiendo oraciones sin cambiar el sentido de las mismas 1. En cuanto escuchamos las primeras notas musicales supimos que las canciones eran de antaño. El mueble era de antaño __________________________________________________________________ 2. La policía tuvo que allanar la casa de los secuestradores para poder rescatar con vida a la joven víctima. Al allanar mi casa me robaron el ordenador. __________________________________________________________________ 3.De tanto asistir a los museos, Tomás sació sus apetencias comprando reproducciones de Braque y Fragonard. Tenia muchas apetencias de comer un buen chocolate. __________________________________________________________________ 4. La ambulancia llegó puntual ante el acucioso llamado de la familia del enfermo. No seas tan acucioso _________________________________________________________________ 5.Su carácter asiduo le ha procurado en pocos meses grandes ascensos en su nuevo empleo. Siendo tan asiduo lo conseguirás 6. Los nuevos ricos de Barrio Bravo dilapidarán pronto su fortuna si continúan viviendo como lo hacen en su nueva casa de la colonia Campestre. Esa manera de depidar te dejará pobre en dos días. __________________________________________________________________ 7. Para que los trámites funcionen de manera eficaz, las oficinas del municipio imponen celeridad en sus acciones de gestión. 46index


En esa Universidad exigen celeridad __________________________________________________________________ 8. Pocas veces se ha visto en la historia de la cultura a un hombre eximio como Leonardo Da Vinci. Mi marido es poco eximio, ja que tiene los pensamientos echos un lio __________________________________________________________________ 9. Los dislates que han cometido constantemente los miembros de la Cámara de Senadores en materia de reforma fiscal han sumido a nuestro país en un retraso ostensible. Los dislates de los ejercicios le han costado el examen, ja que al no hacerlos bien luego en el examen tampoco atino. _________________________________________________________________ 10.Los medicamentos que se emplean en el tratamiento de VIH son solamente lenitivos. Usa un medicamento lenitivo que te aliviará la irritación. __________________________________________________________________ 11. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos se reunió con su homólogo de Brasil en la VI Convención Internacional de Asilo Político. Tenemos cargos homólogos, así que estamos en igualdad. __________________________________________________________________ 12. El mar, dicen los oceanógrafos, es un recurso perenne pero que debe ser monitoreado constantemente para evitar su contaminación. Dicen que la televisión que me compré es perenne, pero eso es imposible. __________________________________________________________________ 13. El personaje de Yerma tuvo que socavar en sus recuerdos para hallar las causas u malograda maternidad. Socavó su confianza al criticarla tanto. __________________________________________________________________ 14.La violencia intrafamiliar es una forma de transgresión a las buenas costumbres y a la integridad del individuo. La transgresión es un delíto penado por cárcel. __________________________________________________________________ Ejercicio 3 Rescribe los siguientes párrafos procurando conservar el sentido general de cada uno de ellos. Puedes sustituir las palabras que desees, pero sobre todo las que estamos trabajando (subráyalas previamente) 1.Las apetencias extravagantes de Hugo Conty lo llevaron a dilapidar los pocos recursos que antaño le había heredado su última amante para quien socavar en su pasado sólo había producido celeridad a su muerte y su final renuncia a la transgresión social que antes habían emprendido juntos en Acapulco. _Lo que le apetecía a Hugo Conty, que era extravagante, lo llevo a derrochar la herencia antigua que había heredado su última amante para quien excavo en su pasado sólo había 47index


producido ufanidad a su muerte y su final renuncia a la costumbre social que antes habían emprendido juntos en Acapulco. ________________________________________________________________ 2. Ante los dislates del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que allanar el que se creía refugio perenne de los malhechores. El Cuerpo homólogo de Sinaloa aportó acuciosamente las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción. _Ante los errores desatinados del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que asaltar el que se creía refugio duradero de los malhechores. El Cuerpo similar de Sinaloa aportó acuciosamente las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción. ________________________________________________________________ 3. Al eximio poeta le fueron aplicados los lenitivos necesarios toda vez que se percataron los médicos de las condiciones de su salud. _El poeta, que es una con una mente privilegiada ya que piensa con claridad, le fueron aplicados los medicamentos tardados necesarios toda vez que se percataron los médicos de las condiciones de su salud.

3.2. Léxico 02. Ejercicio 1 Etiqueta con A, B o C (la utilizo-A, lo conozco pero no la utilizo-B, la desconozco-C) las palabras ... Apotegma, fehaciente, nimio, remozar, somera, delectación, dispendio, petulante, boyante, henchir, premura, unísono, dilación, inerme, manido, urdimbre, escuálido, lacónico, orondo, vetusto. A

B

C

Petulante

Fehaciente

Apotegma

Boyante

Nimio

Remozar

Henchir

Delectación

Somera

Unísono

Dispendio

Inerme

Dilación

Premura

Urdimbre

Escuálido

Lacónico

Manido Orondo Vetusto

Ejercicio 2 Relaciona cada palabra con su significado 1. Apotegma ( 3 ) Que goza de fortuna y felicidad crecientes. 2. Delectación ( 4 ) Demora, tardanza. 3. Boyante ( 9 ) Que no posee armas, desarmado. 4. Dilación ( 19 ) Acción de intrigar o urdir una trama. 5. Escuálido ( 14 ) Que está ya muy usado. 6. Fehaciente ( 10 ) Que tiene carácter breve y conciso. 7. Dispendio ( 8 ) Llenar, hartarse. 8. Henchir ( 5 ) Desaliñado, enclenque. 48index


9. Inerme 10. Lacónico 11. Nimio 12. Petulante 13. Premura 14. Manido 15. Orondo 16. Remozar 17. Somera 18. Unísono 19. Urdimbre 20. Vetusto

( 6 ) Que resulta evidente. ( 7 ) Derroche, gasto excesivo. ( 10 ) Sentencia breve, dicho memorable. ( 20 ) Que es viejo o antiguo. ( 18 ) Que sucede en el mismo tono y al mismo tiempo. ( 17 ) Que tiene carácter superficial y poco reflexivo. ( 16 ) Reparar. ( 12 ) Vanidoso, ufano, engreído. ( 11 ) Que es insignificante. ( 15 ) Persona insolente. ( 13 ) Con prisa y urgencia. ( 2 ) Deleite.

Ejercicio 3 Completa cada oración con cada una de las palabras anteriores. 1. Ante el __inerme___ soldado, el enemigo no pudo usar sus sofisticadas ametralladoras. 2. Al concluir la ceremonia de premiación, al __unísono_____ se desgranó una cascada de aplausos para los ganadores. 3. La exposición del conferencista fue muy buena, sin embargo la conclusión resultó _lacónica_____ pues no aclaró varias dudas del público. 4. Los jóvenes escuchan con gran __delectación______ las canciones de Maná y Paquita la del Barrio cada vez que se reúnen en los antros de la ciudad. 5. La traición a su partido es una prueba ____fehaciente____ del carácter inmoral del que difamó a sus superiores en la conferencia de anoche. 6. Antier por la noche llegaron sin _____dilación______ las últimas piezas que serán usadas en el montaje del monumento al indio maya. 7. El discurso final de anoche, a pesar de ser __somera_______ develó una faceta desconocida del escritor indígena. 8. Habrá que ____remozar_______ la fachada principal del gimnasio para que se vea bien en los próximos juegos regionales universitarios. 9. Algunos gobiernos realizan un gran ___dispendio______ en banquetes y fiestas que enojan al pueblo. 10. En un cuento de Rubén Darío, el ___escualido__ poeta resulta finalmente siendo el bufón de los burgueses. 11. El carácter _____vetusto___ de este documento lo convierte en una pieza útil para desentrañar la filosofía de los antiguos mayas en Yucatán. 12. La ___urdimbre___ resultó sencilla: una historia de amor en la que el antihéroe se casa con la dueña de la fortuna. 13 El aspecto de esta casa hace pensar en que los dueños gozan de una vida sumamente __boyante______. 14. Lo ____nimio_____ de esta composición no impresionó al jurado del certamen estatal de música. 15 El truco ___manido______ de sacar un conejo de la chistera no gustó a los niños en el festival del día de Reyes. 16. La ___premura_____ con que fue hecha la reunión repercutió hondamente en sus resultados. 17 En ese cuento, el Rey se pasea muy ___orondo____ por sus propiedades ante el descontento popular. 18. El actor, adoptando una actitud _____petulante__, hizo a un lado las formas y 49index


abandonó la reunión hecha en su honor. 19. El ___apotegma_____ que dice “No por mucho madrugar amanece más temprano” encierra una verdad evidente. 20 Hasta ___henchir____ su desatendido estómago el vagabundo abandonó el claustro en el que se hallaba de paso.

3.3. Léxico 03. Ejercicio 1 Instrucciones Lee atentamente las siguientes palabras precario binario amilanar furtivo premisa aria confinar instigar vernáculo análogo avezado menguado tríada trinidad desparpajo postigo endemia soliloquio epílogo sibarita Ejercicio 2 Instrucciones Selecciona la definición que corresponda a cada palabra. (1) precario 1. Pobre, de poco contenido. 2. Dicho sentencioso de uso común. (2) premisa 1. Repetición de una misma cosa 2. Cada una de las dos verdades de las que se obtiene una conclusión. (1) vernáculo1. Que es propio de algún lugar. 2. Persona amiga de los placeres. (1) tríada 1. Conjunto de tres cosas iguales. 2. Que es menor de tres años. (1) endemia 1. Enfermedad frecuente en algún país o región. 2. Capa superior del mar. (1) binario 1. Que tiene dos valores iguales. 2. Compuesto de dos elementos. (1) aria 1. Composición musical para ser cantada por una sola voz. 2. Derivado metálico del Bario. (2) análogo 1.Anotación puesta al pie de una carta. 2. Que es semejante o se parece a otro. (2) trinidad 1. Dícese de la voz que tiene tres sílabas. 2. Que al mismo tiempo es tres en uno solo. (2) soliloquio 1. Cualidad de estar solo en el escenario. 2. Discurso en el que una persona habla consigo misma. (1) amilanar 1. Atemorizar, acobardar. 2. Servir, escanciar. (1) confinar 1. Desterrar a alguien a un lugar determinado con vigilancia. 2. Regalar confites en una fiesta. (2) avezado 1. Persona débil de carácter. 2. Persona experimentada o habituada en hacer algo. (2) desparpajo 1. Persona obligada a descansar los párpados. 2. Desenvoltura, descaro. (2) epílogo 1. Primera parte de una obra escrita. 2. Última parte de una obra escrita. (2) furtivo 1. Que es propio de los ladrones. 50index


2. Que se hace a escondidas. 1. Menospreciar, desdeñar. 2. Provocar, incitar. (2) menguado 1. Atrevido, insolente. 2. Disminuido, minimizado. (2) postigo 1. Dícese del transgresor que vuelve arrepentido. 2. Pequeña puerta abierta en otra mayor. (1) sibarita 1. Persona que busca el placer en todo lo que hace. 2. Propio de la región de Siberia. (2) instigar

Ejercicio 3 Instrucciones Selecciona diez de las palabras anteriores y elabora con ellas diez oraciones. Puedes sustituirlas con otras del mismo significado si así lo consideras conveniente. 1. __Con esta premisa no llegaremos muy lejos. 2. __Hecer cható es vernáculo de mi pueblo. 3. __En la película salian triadas de caballos. 4. __En áfrica padece nmuchas endémias 5. __El ordenador utiliza un sistema binario. 6. __El presidente del club era un sibarita. 7. __El rey confinó a su subdito a la torre norte. 8. __El actor interpretó un soliloquio de lo más extraño. 9. __El niño a pesar de su temprana edad, tenia un desparpajo increible. 10._ El pastel habia menguado considerablemente. Ejercicio 4 Instrucciones Con las diez palabras restantes elabora dos párrafos e inclúyelas en ellos. Párrafo 1 El ladrón entró furtivamente por el póstigo a la precaria casa. Revolvió cajones y armarios, lo único que encontró de valor fué un libro que contenia un prólogo Antonio machado, escrito de su puño y letra. ___________________________________________________________________ Párrafo 2 El director de orquesta, amilanó a la cantante, cuando interpretaba un aria análoga a la anterior y la instigó a que cantara algo difernte, ella que era una avezada artista siguió con su aria. ____________________________________________________________________

3.4. Léxico 04. Ejercicio 1 Instrucciones Subraya la palabra adecuada para cada una de las siguientes definiciones.

51index


Persona que vive en la soledad haciendo penitencia ambiguo anacoreta adusto probo Alabanza encarecida, elogio. encomio lozano gabela endecha Que sucede o sigue a otro semejante. lapso epítome sucedáneo genuino Portarse de diferente manera, cambiar. trocar mercar devengar encarecer Liberar a alguien de una obligación, poner fin a un dolor. resarcir redimir medrar rezagar Infamar o desacreditar a una persona. codiciar repeler agobiar vituperar Demostración fingida de cariño, empalago. imponencia delectación servil zalamería Presentir o sospechar algún suceso. amagar barruntar mascullar rastrear Dejar de comportarse con rectitud, flaquear. amainar caldear castrar claudicar Suceder un hecho, ocurrir, acontecer. anuencia acaecer redundar aducir Modelo original y primario. estigma filial atavío arquetipo Aparato mal hecho y poco útil, trampa. suspicacia artilugio facha rellano Ventana de un tejado. zaga baldío buhardilla ático Utensilio que sirve para separar granos de diferente grosor. tacha filón criba babieca Error en un texto escrito. gazapo errata giba cuita Levantar o construir algo. efigie ingeniar erigir birlar Decir maldiciones o palabras para dañar a alguien. capitular constreñir imprecar bufar

52index


Que ha sido muy dañado o lastimado. trocado lacerado blasonado trillado Que nada le intimida, sereno, impasible. clérigo desposorio impertérrito infrecuente Que dura a través de los siglos profano secular claustral decrecido Ejercicio 2 Instrucciones Selecciona 5 palabras que no resultaron adecuadas a las definiciones anteriores y escríbelas. Con ayuda del diccionario anota sus significados. Anuencia Consentimiento, permiso para realizar algo. Atavío Adorno, compostura. Rellano Descansillo de escalera Zaga Parte posterior, trasera de una cosa. Babieca Persona simple o boba.

Ejercicio 3 Instrucciones Completa las siguientes oraciones con las palabras que correspondan. 1. Era necesario _redimir_ a los esclavos de aquella malsana situación para que siguieran cosechando la tierra con prontitud. 2. Con este mal tiempo, se puede __barruntar__ que pronto la presa estará a su máxima capacidad. 3. El Hanal Pixan es una tradición __vernácula__ entre los pueblos indígenas de la Península de Yucatán. 4. Repentinamente, y después de acudir a las sesiones de Neuróticos Anónimos, nuestro querido amigo comenzó a __trocar__ sus modales. 5. Es digno de _encomio__ la más reciente publicación que hizo el Instituto de Cultura sobre la música popular en Quintana Roo. 6. Es claramente visible que las atenciones brindadas por el cuerpo de empresarios es de una ___zalameria__ tal que raya en lo ridículo. 7. El vil acto de __________ la brillante carrera del diplomático no debe pasarse por alto. 8. Sucedió que en aquellos tiempos, un grupo de arqueólogos halló en una cueva un esqueleto humano que seguramente, y a saber por las escrituras hechas en las paredes, pertenecía a un ___anacoreta_____. 9. Se menciona en diversas fuentes que los cuerpos __endémicos__ de los prisioneros de guerra eran arrojados en una fosa común para evitar epidemias. 53index


10. Para poner un poco de armonía al conjunto habitacional, hubo que __erigir_____ un templo en el centro mismo del sitio público más visitado. 11. Todas las mañanas desde aquella _buhardilla____ podemos ver la salida de los barcos camaroneros de los indios. 12. El abuelo, a pesar de las tribulaciones por las que pasó, continúa teniendo un carácter ____________. 13. Las constantes presiones tanto del pueblo como del ejército obligaron al autócrata a __________________. 14. Este libro tiene en la página 462 una ____errata____ visible. 15. El __arquetipo____ del hombre celoso es Otelo. 16. Todavía en las rancherías del Río Hondo se usa la __criba__ en la separación de granos 17. El ________________ hecho por el personaje de “Los secretos” funcionó hasta que el mayordomo cayó en cuenta y separó la verdadera llave de la falsa. 18. ¿Tendrá que ______________ todo lo que predijo Nostradamus? 19. Con malos gestos, el peor arquitecto se dedicó a _vituperar____ a sus colegas desde un periodicucho. 20. Un hecho _____________ de la Guerra de Castas fue el poblamiento de la Colonia Británica por yucatecos.

4. RESUMS I EXPRESSIONS ESCRITES. 4.1 CT1: Impacte d'Internet i aprenentatge: entrevista de Bill Moyers a Isaac Asimov el 1988 4.1.1. Idees rellevants: El tener internet nos facilitará mucho el aparendizaje, de manera individual con un propio profesor y la posiblidad de estudiar y aprender sobre lo que queremos estudiar a nuestro ritmo y nuestro tiempo Estudiar es una tarea que deberiamos hacer de por vida, constantemente, para renovarnos y mejorar nuestra mente. No es cosa solo de niños. 4.1.2.Resums : La educación más accesible. En 1988 Isaac Asinmov, predijo el uso de internet en todos los hogares y su uso pedagógico. Describió con precisión como funcionaria la educación en nuestro tiempo, que disponer de internet seria tan corriente como tener un vehículo, ante el asombrado entrevistador, explicó 54index


como cambiaría la forma de implantar una clase, que cada uno desde su casa, sin importar la edad, podría estudiar a su ritmo, con un ordenador que tendría acceso a infinidad de información, que esta forma de estudiar no deshumaniza la educación ya que cada alumno dispone de un profesor eso si, la enseñanza tradicional seguiría funcionando igual. La realitat, des del punt de vista de l'Isaac Asimov l'Isaac Asimov ja era conscient de les tecnologies futures i a l'entrevista a mida que li van preguntant ell va explicant des de el seu punt de vista com ens afavoreixeria a tots nosaltres per tal de poder estudiar sense cap mena d'impediment, ja que pots estudiar a qualsevol hora, qualsevol cosa i a qualsevol edat. Estudiar no es cosa de nens també és cosa d'adults. 4.1.3. Expressió escrita: Internet i aprenentatge... Fa un comentari de què en les classes d'un professor que a l'aula cada cop eren menys i després quan es penja en internet té moltíssimes visites, amb això vol dir que no tothom te al seu abast els estudis que li interessen, però d'aquesta altra manera, amb internet sí. Internet i aprenentatge... Internet és una eina molt bona per solucionar-te molts dubtes i/o aprendre coses noves, però de vegades és necessari que t'ho expliquin vàries vegades o de diferents maneres per entendre alguna cosa. Jo sóc més partidària de tenir un professor personalment i fer servir internet com a eina. Abans es feia servir enciclopèdies i molts llibres per consultar alguna cosa en canvi ara no, ara a les cases quasi no es troben les estanteries plenes de llibres, però si ens fitxe'm quasi tothom en té ordinador i conexió a internet.

4.2. CT: Text: Apendre a lleguir. Cuando se les dice el primer día de clase a los alumnos que el principal objetivo de la asignatura es enseñarles a leer, sus rostros expresan el diagnóstico que acaban de hacer: "Este profesor es un cachondo mental que pretende tomarnos el pelo". Días después, tras unas cuantas horas de deliberación sobre los primeros textos que han leído, tras haber dialogado acerca de ellos con el profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron en las mismas páginas que ellos han leído, la expresión de los rostros cambia bastante. Expresan entonces el descubrimiento de que leer no es una actividad tan automática como pensaban, que el sentido cambia mucho cuando hay la oportunidad de dar una cuantas vueltas a lo que otros han encontrado en esas mismas páginas que en una primera lectura parecían tener un sentido tan claro. 4.2.1. Idees rellevants: Saber leer no es tan sencillo como leer un texto, hay que entenderlo, ver más allá de las pasabras y pensar que es realmente que nos quiere llegar a comunicar, extrayendo así las ideeas principales.

55index


4.2.2. Resums: Entender un texto no es lo mismo que leerlo. Aprendemos a leer en los primeros cursos que hacemos pero ¿Cuándo aprendemos a entender lo que leemos? Cuando un profesor de universidad les dice a sus alumnos, que el principal objetivo de la clase es enseñarles a leer, estos le miran incrédulos, pero cuando descubren que el mismo texto tiene diferentes significados según quien lo lee, descubren que tienen que aprender a leer, aprender el significado de lo que leen y saber leer entre líneas. Leer e ir más allá de lo que dice el texto. Los alumnos sorprendidos, del objetivo principal de la asignatura, pasados unos días y unas reflexiones, se dan cuenta que el leer no es algo tan mecánico como ellos pensaban. Leer es ir más allá de lo que explica el texto, es ver más allá de lo que has podido leer en una primera lectura, dando vueltas a lo que otros han podido ver en un mismo texto. 4.2.3. Expressió Escrita: T'agrada llegir? M'agrada molt llegir, aquesta activitat pot ser col.lectiva, peró jo prefereixo individual ,perquè si algú llegeix en veu alta em desconcentra molt i em fa perdre el fil del que estic llegint. Quasi tot em sembla interesant, des de una novel.la narrativa fins una notícia al periódic. Ara sobre tot llegeixo més al ordinador, a cada moment busco notícies o alguna cosa que em sembla interessant i la llegeixo. Abans llegia més a les nits, al llit, però ara amb internet llegeixo a cada moment.

4.3. CT 3: La formació d'adults a "Pissa" 4.3.1. Idees rellevants: Una població amb major formació dóna resultat a un país més desenvolupat i amb més població empleada. España, a la cola de los países desenvolupados en el ámbito de la formación 4.3.2. Resum: Formación continua igual a desarrollo económico. Un estudio de la organización para la cooperación y el desarrollo, informa que en países económicamente desarrollados no se tiene un especial cuidado de que los adultos sigan formándose. También dice que España tiene un nivel bajo de lectura y matemáticas. El estudio afirma que hay una relación entre mejores condiciones laborables y educación y que las empresas tienen que seguir formando a los trabajadores. Debido a esta falta de educación continua se ha producido una brecha digital, muchas personas no tienen nociones básicas de informática. Las personas que tienen un nivel alto de estudios son mas propensas a seguir con su 56index


formación. 4.3.3. Expressió escrita: Formación y salario. En la situación que estamos actualmente, en nuestro país, debe de haber muchísimas personas que están obteniendo un salario por debajo de lo normal, ya que muchos convenios se han modificado y bajado el salario base. Además que muchas personas han estudiado una carrera y ni si quiera han podido ejercer un solo mes en lo que han estudiado porque no hay trabajo.

4.4. CT : Text: Quiero un título. "Quiero un título para aspirar a más" Cuatro jóvenes explican por qué han vuelto a las aulas tras años sin pisarlas "Hijo, estudia para que mañana tengas un trabajo decente". La lógica dice, los expertos subrayan y la estadística demuestra lo certero de este consejo tan repetido por padres y profesores. A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. "Hijo, estudia para que mañana tengas un trabajo decente". La lógica dice, los expertos subrayan y la estadística demuestra lo certero de este consejo tan repetido por padres y profesores. A mayor nivel de estudios, mayor protección contra el paro. Los universitarios recién licenciados -que habitualmente soportaban las mayores tasas de desempleo después de los que se quedaron en la ESO- son ahora los que mejor capean la situación, con un paro del 19,4% frente al 52,1% que sufren los que solo tienen la educación obligatoria, según muestra la última encuesta de población activa (EPA). Este valor asumido se ha aliado con el paro, los salarios bajos y el empeoramiento de las condiciones laborales para devolver a las aulas a miles de jóvenes que las dejaron de forma prematura al calor de un mercado laboral en alza. El fenómeno no sorprende a los expertos. Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que "hay una relación muy directa entre el abandono escolar y el crecimiento", de manera que, cuando "las condiciones del mercado de trabajo empeoran, el coste de oportunidad de seguir estudiando cae porque la alternativa es el paro". José María Peiró, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, subraya que, además de una menor tasa de paro, los más formados también tienen "mejores salarios y una mayor proyección". Miguel Soler, director general de FP, recomienda vivamente formarse a los que no lo hicieron en su día porque "el 85% de los puestos de trabajo que se ofrecerán en la OCDE en 2020 serán para personas cualificadas". Volver a clase sí, concluyen los especialistas consultados, pero con cabeza y a "una formación estratégica, planificada, exigente y de calidad". Muy consciente de esta situación, Víctor Feito, madrileño de 21 años, ha retornado a 2º de 57index


Bachillerato después de tres años de parón. "Dejé el instituto porque no estaba estudiando y, antes que perder el tiempo, prefería trabajar", explica. Pensaba que "sin estudios y echando horas podía ganar más" que su madre, "que lleva 15 años de administrativa", porque así veía que era en los años de bonanza. Encontró trabajo en una pollería y, aunque "por tres euros no llegaba a los mil", esperaba "subir en pocos años". Pero la crisis barrió sus expectativas y se dio cuenta de que "a los 35 iba a estar igual o peor". Por eso ha retomado el curso para después hacer Magisterio Musical -canta en un grupo-, un módulo en Sonido o Empresariales. "Sé que cuando acabe también trabajaré como un mulo y probablemente también ganaré mil euros pero haré algo que me guste y con más futuro", dice. El mismo camino ha emprendido David Pérez, que con 21 años comparte aula con chicos de 17 en 2º de Bachillerato en Andújar (Jaén). Al terminar la ESO y "por flojera intelectual", un módulo de FP lo llevó al mercado laboral. "Estuve tres años trabajando de administrativo por 800 euros hasta que desperté del letargo. Con la coyuntura económica que atraviesa España o hago algo bueno o no voy a ningún sitio", razona. Cuando le preguntan si cree que ha perdido el tiempo, responde citando a Machado, todo pasa y todo queda. "Mi movimiento hay que verlo con gafas de largo plazo, si no, no se entiende", agrega. En este curso se ha registrado la mayor tasa de escolarización de la historia y el tercer aumento consecutivo de alumnos en enseñanzas no universitarias tras 15 años de caída. Hay 140.736 chicos más en clase a pesar de que la población joven ha caído (son casi 59.000 alumnos de 15 a 19 menos que hace tres años). Suben los estudiantes de Bachillerato (9.244 más) y mucho más los que optan por la Formación Profesional (34.452 más), aunque siguen siendo menos que los bachilleres cuando la media europea es justo al revés. Lo grave es que muchos se quedan a las puertas de la FP por falta de plazas. Se desconoce el número exacto -imposible de calcular, dicen en Educación-, pero los expertos sostienen que son 40.000 al año. Alejandro Martín, de 25 años y de Fuenlabrada (Madrid), sí ha entrado. Estudia un módulo de grado medio en carrocería. "Trabajo no me va a faltar, para golpes siempre va a haber dinero porque paga el seguro", espera. Llevaba cinco años fuera del sistema educativo. "Lo dejé porque era triplitidor", confiesa. Su periplo laboral se resume en dependiente de dos tiendas de telefonía y teleoperador. "Con 20 años, 900 euros dan para mucho pero después ya no porque quieres hipoteca, coche, hijos...". En febrero le despidieron y lo tuvo claro: "O estudio o de aquí a unos años voy a estar en la misma miseria porque la economía no va a mejorar. Quiero un título para aspirar a más, para tener más". Aún más lejos, a la universidad, apunta Jaime Rivero Lara, de 29 años y de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tras la ESO, hizo un módulo de Electricidad y se pasó diez años

58index


"trotando" de "trabajillo en trabajillo": camarero, descargando camiones, haciendo rejas de hierro, puliendo suelos en obra nueva... Este último no le "gustaba nada" pero le duró siete años, los que necesitó para pagar un coche que le pesaba como una losa. Pronto supo que sus 1.300 euros eran "pan para hoy y hambre para mañana" porque "el ladrillo iba a explotar". Aconsejado por su novia y amigos, todos con carrera, decidió dejarlo cuando "ya rodaban cabezas". Acaba de entrar en Ingeniería de Minas tras realizar un módulo en Delineación. "Me he informado, es bonito y no me faltará trabajo", vaticina. Jaime es uno de los 1,6 millones de matriculados en la universidad, un 10% más. Ante estos números, una "derivada posible" que teme José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu-Fabra, es que se acentúe la sobrecualificación, que en España afecta al 44% de los universitarios de entre 25 y 29 años frente a la media del 23% de los países desarrollados, según la OCDE. Por eso, pide a los jóvenes que se informen sobre salidas y salarios antes de decidirse por la universidad. Para Francesc Pedró, analista del Centro para la Investigacion Educativa de la OCDE, la clave también es que "se formen según las necesidades del mercado a medio plazo", máxime cuando el país aspira a un cambio de modelo económico. También es importante que el aumento de la demanda en FP no sea un "movimiento coyuntural" sino que "se consolide". Otro peligro del que advierte Peiró es que el esfuerzo de los jóvenes, si no salimos pronto de la crisis, se traduzca en nada. "La cualificación per se no hace milagros, si un país no tiene actividad, no renueva sus estructuras productivas y no genera empleo, habrá desempleados sea cual sea su nivel de formación". En cifras - El 31,2% de los jóvenes deja los estudios tras la ESO, el doble de la media europea (solo Portugal tiene tasas de abandono tan altas). Además, no acaba la carrera un tercio de los universitarios. - Desde 2007, el paro entre los menores de 30 años que no han acabado la ESO ha crecido 30 puntos. En el caso de los que tienen estudios secundarios (FP, Bachiller), ha subido 20 puntos y 11 en los universitarios. - El número de alumnos en Bachillerato y FP ha crecido un 7,8% este curso. - Hay un 10% más de universitarios y su cifra, 1,6 millones, supera el récord de los noventa. El 33% tiene más de 30 años. - El 38% de los menores de 24 años ha cursado FP. La media en la UE es un 52%. 4.4.1. Idees rellevants. Més estudis = més protecció contra l'atur És moment d'estudiar, no de treballa. 59index


La cualificación por si no hace milagros. Un país debe renovar sus estructuras para generar empleo y activarse. 4.4.2. Resum: Jóvenes que dejaron los estudios vuelven a las aulas. Está demostrado estadísticamente que a mayor nivel de estudios mas oportunidad de tener un trabajo mejor remunerado. Muchos jóvenes que dejaron los estudios, ahora, después de unos años en el mercado laboral vuelven a las aulas, son personas que han trotado de un trabajo a otro, la mayoría de la veces mal pagado y sin expectativas de futuro. La crisis que hay actualmente ha contribuido a este aumento de demanda de plazas en FP y en la universidad, muchos se quedan cada año sin poder entrar. Los expertos aconsejan que ha la hora de escoger unos estudios se piense en su salida laboral. Tornem a estudiar? Serà millor que sí! Un reportatge explica els testimonis de quatre joves, la situació que han passat i l'actual, el creixement de l’escolarització que hi ha avui en dia. Adverteixen que la manca d'activitat econòmica d'un país comporta l'atur independentment del grau de formació adquirit. En l'any 2020 les feines oferides per l'OCDE seran per persones qualificades. Degut a l'excés d'escolarització moltes persones es queden sense plaça, això fa que a alguns catedràtics els preocupi el fet de què es doni una sobre qualificació i que la situació econòmica del país no millori. 4.4.3. Expressió escrita: Quiero un título para... En mi caso como el de muchos de mis compañeros, el motivo por el cual quiero un título es para poder aumentar mis capacidades a la hora de ejercer mi trabajo y aumentar mi salarario. Dado a la situación que estamos viviendo, la crisis, no nos queda más remedio que estudiar, ya que trabajo no hay y si lo hay no es de muchas horas semanales. También es cierto que si buscan personal, antes seleccionaran a uno que tenga estudios, que a otro que no tenga, indiferentemente de si el puesto es o no de lo que ha estudiado

4.5. CT: Text: Palomear. El periodista y escritor Jesús Marchamalo me habla en Panamá, durante el VI Congreso de la Lengua, de un verbo genial que le oyó decir a un mexicano para expresar la acción de marcar con un pequeño signo las casillas de un formulario: palomear. “¿Ya palomeaste el documento?”. Es una palabra ingeniosa y elocuente porque el pequeño trazo suele tener, en efecto, la silueta de un ave; y escoger que sea una paloma le da un toque modesto, doméstico, risueño. He aquí una lengua vibrando de vida. La lengua es como una piel que recubre el cuerpo social y se estira y encoge siguiendo sus 60index


mudanzas. Algo tan orgánico no se puede modificar por decreto: el voluntarismo no funciona (esos espeluznantes “ciudadanos y ciudadanas”, por ejemplo). Solo un cambio real de la sociedad puede hacer evolucionar el manto de palabras que la recubre. Por eso no me extraña que ahora sean los países latinoamericanos los más capaces de mostrar esa vitalidad creativa: mientras Europa se tambalea y España apura su crisis, Latinoamérica parece estar en un momento de despegue. Todo eso se refleja en nuestra lengua. Ya se sabe que la hablan 400 millones de personas; que es el segundo idioma materno del planeta, tras el mandarín, y que hay expertos que sostienen que, para 2045, será la lengua mayoritaria (aunque yo creo que para entonces hablaremos todos chino). A veces alardeamos demasiado triunfalmente de estas cifras, aunque tampoco viene mal para contrarrestar el consabido e irritante complejo de inferioridad hispano. Pero para mí la mayor riqueza del español no reside en su enorme implantación, sino en su diversidad, en sus muchas versiones y matices. En este mundo crispado, sectario y excluyente, emociona poder celebrar una lengua común llena de diferencias que no solo no desunen, sino que potencian. Palomeando se vuela hacia el futuro. Ser distintos nos hace más fuertes. 4.5.1. Idees rellevants: La lengua española próxima en llegar a ser la más mayoritaria del planeta en su utilización; con su gran variedad de versiones y rasgos que la matizan. Se podrá hablar la misma lengua pero dependiendo de la situación geográfica se irá transformando su significado. La lengua hispana es rica en significados y es nuestra moneda de cambio. 4.5.2. Resum: Renovar el lenguaje es cosa de la sociedad. La sociedad es la que cambia la lengua y tiene relacion con el estado emocional del pais, por eso ahora los paises latinoamericanos, tienen mas ingenio para crear nuevas palabras, España con la crisis que atraviesa, no esta muy inspirada ultimamente. Una palabra reciente es palomear, que es marcar las casillas de un cuestionario. Actualmente el epañol es el segundo idioma mas hablado y expertos deicen que en 2045 sera el primero, pero para la autora, la mayor riqueza no reside en el número de hispanohablantes, sino en su diversidad en sus variaciones y matices. La lengua sus variantes En el periódico El País Rosa Montero nos cuenta que la lengua se transforma y evoluciona según la gente a lo largo de la vida. Concretamente la palabra palomear seria un claro ejemplo, es un a palabra ingeniosa y elocuente. En Latinoámerica son los que más creatividad tienen a la hora de aplicar nuevas palabras. Según un es tudio en 2045 el mandarín será la lengua mayorista. 4.5.3. Expressió escrita: Ser distintos nos hace más fuertes. Siempre pensamos que la unión hace la fuerza, si nos basamos en esta premisa la frase ser 61index


distintos nos hace más fuertes, parece que se contradicen, ya que si eres diferente, es porque eres minoría y podría ser una minoría en la sociedad más fuerte que la sociedad en sí? Los cambios han sido realizados por los que han sido distintos. Casi siempre se empiezan los cambios cuando una minoría diferente surge en la sociedad. Gracias a la fuerza de ser distintos han llevado a cabo su propósito. En todas las sociedades han surgido minorías con diferente idealismos. Por el echo de ser distintos hace que se unan. En este punto la frase, la unión hace la fuerza corresponde con ser distintos te hace más fuerte, siempre que todos los diferentes se unan y luchen por su idealismo. Un ejemplo las Sufragistas, un grupo de mujeres diferentes a las de su época, que lucharon por los derechos de la mujer y que en 1931 consiguieron que la mujer pudiera votar. Ser una minoría las hizo más fuertes. Ser distinto en ocasiones te hará más fuerte porque al ser minoría para poder subsistir tienes que serlo.

4.6. CT: Text: Aprendre a col.laborar Fa temps que intento explicar a qui em vulgui escoltar que el món de l'educació primària, secundària i superior està canviant radicalment davant els nostres ulls i que els protagonistes d'aquests canvis no són els governs ni els responsables d'institucions educatives. Els protagonistes tenen entre 7 i 20 anys. Segons dades del Pew Internet Center, durant el curs 2007- 2008 més d'un milió d'estudiants de secundària nord-americans van seguir els seus cursos per Internet, i el més important és que aquesta xifra representa un creixement del 47% respecte al curs anterior. Segons el mateix estudi, el passat curs, els estudiants universitaris d'Estats Units que van optar per seguir els seus cursos on line van arribar gairebé als quatre milions. Aquestes xifres expliquen la preocupació de la Secretaria d'Educació del Govern de Obama pel tema i l'encàrrec d'un estudi sobre l'impacte de les TIC en l'educació. Les conclusions són molt clares: entre l'aprenentatge tradicional i l'aprenentatge virtual, és més eficient, té millors resultats i desperta més interès en els estudiants el virtual. Però les opinions més favorables i els millors resultats els trobem en un model híbrid, part presencial, part online. Passa que els joves, acostumats a viure en un entorn digital no accepten, ni en la universitat ni en la seva vida en general, la passivitat. Han crescut amb Internet i són actius, col·laboradors, interactius i multitasca, i en entorns més madurs, com el nord-americà, abandonen les aules, però no els estudis. Busquen i troben maneres alternatives d'accés al coneixement organitzant les seves pròpies comunitats d'aprenentatge. Un exemple. Si busquem en YouTube a Walter Lewin, un astrofísic del MIT trobarem múltiples vídeos de les seves classes i veurem l'aula gairebé buida. En canvi, cada vídeo ha estat vist per unes 250.000 persones i les emissions dels seus cursos per Internet són seguides per milions d'estudiants. En Espanya, el 60,5% de centres de primària i secundària encara no disposen d'un pla específic per a la introducció de les TIC, només el 17,5% del professorat les utilitza per a millorar les seves classes mentre que el 84,7% de l'alumnat afirma que troba en Internet tota la informació que necessita per a estudiar. La situació en la universitat no és millor. Les nostres investigacions ens mostren que els professors, siguin de primària, secundària o superior tendeixen a utilitzar Internet en tot cas per a mantenir els patrons tradicionals de la docència, no per a innovar o per a transformar el model pedagògic. 4.6.1. Idees rellevants: 62index


El món de l'educació està canviant. No ens hem de mostrar passius davant la transformació de l'educació. L’aprenentatge virtual, és més eficient, te millors resultats i desperta més interès, que el tradicional. 4.6.2. Resum: Internet, una herramienta para la educación. Per a mi està molt clar que el futur de l'educació passa per la hibridació entre l'ensenyament presencial i el virtual, i si volem avançar, les institucions educatives haurem d'aprendre una cosa que encara ens costa molt: col·laborar. La forma de estudiar está cambiando. Lo tradicional es que para aprender tienes que asistir a una clase con un profesor que te explica la lección. Actualmente el aula ha cambiado por un lugar cualquiera con acceso a internet y el profesor a pasado a se un ordenador. Según unos estudios realizados, se obtienen mejores resultados con la enseñanza virtual, pero lo ideal es compajinar los dos metodos, en un futuro todos los alumnos estudiaran en clase y on-line. España está todavia muy atrasada respecto a Estados Unidos, las instituciones educativas tienen que colaborar si queremos avanzar. L’educació s’esta mesclant...visual o presencial. L'educació des de primaria fins la no reglada esta canviant, els estudiants tendeixen a utilitzar més internet per fer cursos on line. Un estudi indica que durant el curs 2007-2008 més de un mil.lió de norteamericans van estudiar els cursos on line, augmenten així el 47% respecte a el curs passat. Això fa que es preocupin des del departament d'educació en Norte-Amèrica. Els joves d'avui en dia són més actius. Tendeixen a deixar les aules, però no els estudis, ja que prefereixen estudiar per internet. Actualment a Espanya el Mestres no tendeixen a treballar amb internet, només ho fan com a suport per seguir ensenyant com fins ara, però no per innovar. El futur de l'educació passa per la fecundació d'entre l'educació presencial i la virtual. Per millorar. 4.6.3. Expressió escrita: Colaborar, mucho más eficaz. Colaborando se obtienen mejores más resultado, porque cada persona del grupo puede mejorar la idea dada por un compañero. Copiar no aporta nada al grupo. Trabajar en equipo colaborando todos los miembros es una tarea muy gratificante, todos exponen sus ideas, van destacando las mejores y se van perfeccionando porque cada uno le da un toque personal superando la idea inicial o dando un pie para que otro la supere, así paso a paso se puede mejorar el resultado a más allá de las perspectiva inicial. Si colaboraras aprendes a escuchar, valorar a tu compañero, trabajar en equipo... Si copias no aprendes nada, sólo a copiar.

63index


4.7. CT: Text: El soroll, molesta? Somos ruido Decir que España es un país ruidoso es revelar poco. Si se tiene en cuenta que el mayor culpable del estruendo habitual que se vive en las grandes ciudades es el tráfico, el verano podría ser un gran aliado para el descanso, pero no, porque las ventanas están abiertas, así que, lo uno por lo otro, el cacareo no amaina. Dos circunstancias vienen a llenar aún más de molestos sonidos el día y la noche y ambas tienen una raíz cultural, en sentido amplio. La primera es la acogida de extranjeros en nuestras ciudades que, procedentes de otras latitudes, traen con ellos nuevas formas de vida: es lo que podría llamarse el efecto bachata; la segunda también tiene que ver con un cambio en nuestras costumbres: ya no se fuma dentro de los bares, sino que se habla a voz en cuello en la puerta a cualquier hora de la madrugada. El ruido está ampliamente regulado, hay normativa estatal, regional y local. Se hacen eco de un mandato constitucional, el de proteger la salud (artículo 43) y el medio ambiente (artículo 45) y se trata de poner coto a prácticas que puedan dañarlo, porque el ruido puede producir nocivos efectos físicos, como la sordera, pero también afectar, sencillamente, al bienestar. Los datos de la OCDE sitúan en 65 decibelios como promedio diario el umbral que no ha de traspasarse para no dañar el sistema auditivo. Y la OMS en 1999 rebajó a 55 el tope a partir del cual se puede hablar de molestias serias para el bienestar. Cuando se hacen estos cálculos, cuenta Pedro Cobo, investigador del Centro de Acústica Aplicada del CSIC, se suele penalizar con cinco puntos más el periodo de tarde y con 10 el de la noche para calcular un promedio más justo. En el interior de las viviendas no pueden emitirse más de 35 decibelios nocturnos. Eso sobre el papel. Que le pregunten a Jorge Osset, del despacho de abogados Osset, especializados en contaminación acústica. “Generalmente las denuncias que más abundan son las relacionadas con bares y discotecas, pero últimamente hay más problemas entre vecinos. Familias que compran o alquilan una vivienda y acaban alterando el descanso del resto de la finca. Son otros estilos de vida, que chocan con los tradicionales y a veces se llega a situaciones insostenibles: fiestas, borracheras, peleas, muchas personas circulando por un piso que no tiene cabida para tanto inquilino”, menciona el abogado. Y músicas de otras latitudes. Osset no niega que en ocasiones se trata de inmigrantes, pero quiere insistir en que los españoles no necesitamos que vengan de fuera para enseñarnos qué es el ruido. Y si no, pongan tres Erasmus nacionales en un piso suizo, a ver qué pasa. 4.7.1. Idees rellevants: España es un país ruidoso. El ruido es un lastre en nuestra sociedad. No és excusa, que convivamos con otros estilos de vida, ni que ahora fumemos en la calle, son los españoles por excelencia los más ruidosos. 4.7.2. Resum: El ruido, a todos nos molesta, todos lo hacemos. Los españoles somos ruidosos, el tráfico y el parloteo en la calle, hace que, sobre todo en verano, no se pueda descansar. El no poder fumar dentro de los bares ha contribuido al ruido en las puertas de los establecimientos,hasta altas horas de la madrugada. Hay normativas que regulan el ruido, normas establecidas para proteger la salud y el bienestar social. Las denuncias mas comunes son las relacionadas con bares y discotecas pero últimamente hay más problemas entre vecinos. 64index


No podemos culpar a otras culturas llegadas de fuera de España, la nuestra es ruidosa como la que más. España país escandaloso. España es un país muy ruidoso de por sí, y en verano no varía, ya que al tener las ventanas abiertas el ruido no disminuye. Los extranjeros con sus costumbres y su forma de vida también forman mucho ruido. El hecho de no poder fumar en bares hace que a cualquier hora se hable fuera en las calles. El ruido está regulado legalmente, para proteger el medio ambiente y la salud ya que el ruido puede producir nocivos efectos físicos. Generalmente las denuncias que más se ponen son a los bares, discotecas… Pero eso esta cambiando y ahora son más entre vecinos. Hay familias que acaban alterando el resto de las familias de otras viviendas de la finca. Los españoles no necesitamos que vengan de fuera para enseñarnos que es el ruido 4.7.3. Expressió escrita: El ruido forma parte de nuestra sociedad. Hoy en día producimos mucho ruido; vehículos, música, herramientas de trabajo o nosotros mismos alzando la voz. El ruido siempre es molesto para el que lo escucha, pero no para el que lo produce. Si nos ponemos en la piel del dueño de un bar, estaríamos más a favor que en contra, ya que en los bares es inevitable que se produzcan ciertos decibelios, pero si nos posicionamos en el lugar de un vecino que lo que quiere es poder descansar en su propio domicilio, está claro que estaríamos totalmente en contra. El ruido, según se mire, puede ser o no molesto, depende de lo que estés haciendo en ese momento. Desde nuestro punto de vista y generalizando la situación, es mucho mejor vivir sin tanto ruido para poder hallar más tranquilidad, descanso, es decir, más bienestar.

4.8. CT: Text: La família canvia? En constant evolució El concepte legal de família es basa en un patró cultural, constitucional, obert i plural adaptable a les necessitats socials de cada moment. Està formada pel conjunt de les relacions derivades del parentiu i les provinents de les formes de constitució i organització del grup familiar a què la llei reconeix certs efectes, deures, drets i obligacions. Es diferencien diversos tipus de família: la tradicional és la troncal basada en funcions reproductives, protectores i educatives, on la dona s'associa a la casa i la família i l'home a la protecció dels fills i de l'esposa, la nuclear estesa, formada per pare, mare i fills, es basa en un sistema conjugal, parental, filial fraternal, avis, la família monoparental, formada només per pare o mare, també la família trencada, incompleta o disfuncional: vídua, solter, divorciat. Les unions de fet són parelles que viuen en comú unides per vincles afectius o sexuals incloent la possibilitat de tenir fills però sense matrimoni, caracteritzant-se per una convivència emocional amb acords econòmics. Les parelles homosexuals es defineixen com aquelles en què hi ha llibertat per triar l'opció de vida a nivell emocional i sexual. Finalment, les famílies reconstituïdes en què un dels cònjuges prové d'una família anterior i un dels dos té tutela dels fills o que tots dos tinguin fills comuns. 65index


El concepte de família ha evolucionat, s'ha produït una clara pèrdua de les funcions tradicionals, es dóna una contracció al voltant del nucli familiar estricte i canvis de mentalitat i control de la natalitat. Aquestes circumstàncies fan que les tendències actuals en el concepte de família es caracteritzin per una major autonomia de la voluntat en els pactes que afecten els membres, en l'establiment dels vincles emocionals i en la forma de resolució dels conflictes amb la mediació, acords, arbitratge. En segon lloc, amb la major rellevància de l'element afectiu com a constitutiu de la família: desconnexió entre el matrimoni i la procreació, s'admet matrimoni homosexual i la capacitat matrimonial transsexual. És essencial la incidència dels avenços mèdics i tecnològics amb la redefinició de la veritat biològica en la relació de filiació i en la reproducció humana, i l'extensió del principi d'igualtat entre els membres de la parella, s'estableix la igualtat dels fills, hi ha solidaritat entre els membres i en les relacions familiars i augmenta la diversitat i tolerància. 4.8.1. Idees rellevants: La concepte de família ha evolucionat. S'admet matrimoni homosexual i la capacitat matrimonial transsexual. Transformación en la estructura familiar. 4.8.2. Resum: En la societat actual, diferents tipus de famílies. El concepte de família ha evolucionat, s'han perdut les funcions tradicionals.El concepte legal de família es basa en un patró cultural, adaptable a les necesitats socials de cada moment. Hi ha diferents tipus de famílies: la tradicional, la dona s'associa a la casa i la família i l'home a la protecció dels fills i de l'esposa.La nuclear estesa, para mare, fills, avis. Monoparetal, només pare o mare. Família trencada, vidua, divorciat. les unions de fet, parelles que viuen en comú sense matrimoni. Les parelles homosexuals. Families reconstituides, en que un dels cònjuges prové d'una família anterior. Ee concepte de família ha evoluvionat, s'han perdut les funcions tradicionals. El canvi de mentalitat i el control de natalitat fan que le família actual es caracteritzi per una major autonomia i una desconexió entre matrimoni i procreació, s'admet el matrimoni homosexual. Els avanços mèdics, el principi digualtat entre la parella, la igualtat dels fills, la solaritat entre els menbres fan que augmenti la diversitat i la tolerància. La família canvia, més tolerans més diversitat La família s'adapta segons les situacions i necessitats del moment i es basa en un patró cultural i constitucional. Hi ha diferents tipus de família, la tradicional és la que la dona cuida de la casa i els nens i l'home s'encarrega de la protecció familiar. La família trencada incompleta o disfuncional que serien aquelles què son solters, viudes, divorciats. Les famílies d'homosexuals que serien en les que hi ha més llibertat per triar l'opció de vida a nivell emocional i sexual. Les famílies reconstruïdes que serien les que un dels dos prove de una altre família anterior. Les famílies han evolucionat i han anat perdent les tradicionals. Actualment hi ha igualtat dels fills, solidaritat entre els membres i en les relacions familiars i augmenta la diversitat i tolerància. 66index


4.8.3. Expressió escrita: La familia, algo que el que no lo tiene lo desea. Las familias han ido modificándose a lo largo de los años, ya no tiene porque ser padre, madre e hijos, ahora las hay de todas las clases y condiciones. Actualmente en una familia podemos encontrarnos varios miembros y pueden ser del mismo sexo todos o no, ya que hay familias homosexuales que pueden adoptar niños y así hacer crecer su núcleo familiar. También existe todavía la tradicional, pero estas son muy escasas porque nos hemos ido modernizando con el paso del tiempo. Desde mi punto de vista que más da de cuantos y de quienes este formada siempre y cuando se respeten y se quieran entre sí.

4.9. CT: Text: Els homes dels contenidors. Homes que surten dels contenidors d'escombraries. És la icona de la crisi actual. La imatge que simbolitza com, d'una manera inexorable, la crisi financera ha desembocat en una profunda crisi social. Si tota la prioritat és per als bancs i el deute, la societat seguirà avançant a un ritme cada cop més accelerat cap a l'erosió i la descomposició social. I sortiran, com fantasmes, figures humanes dels llocs més inesperats. La primera vegada, fa un any, em vaig pensar que veia visions. Passava per davant d'un contenidor, vaig veure que s'obria des de dins, va sortir un cap, una persona, carregada de bosses, va saltar fora. El rebusque , com diuen a Colòmbia, en ple Eixample barceloní, a ple dia. Després ho he tornat a veure molts cops i ara és una imatge que em persegueix cada vegada que passo a prop d'un contenidor. Gairebé sempre són persones soles, que veus que voldrien passar desapercebudes, sovint aixequen una mica la tapa i miren per l'escletxa abans de sortir. No són els drapaires de sempre, que amb atrotinades camionetes van buscant a la nit materials per reciclar. Són figures de la supervivència desesperada. Per això quan els governs han de deixar de pagar serveis socials bàsics, perquè hi ha una llei que estableix que l'interès del deute té prioritat sobre quasi tot, quan les retallades afecten necessitats bàsiques de les persones, hi ha poc marge per a l'especulació i la politiqueria. Un govern que no pot pagar les subvencions bàsiques per prestació de serveis a què està contractualment compromès és un govern que no està en condicions d'assumir les seves responsabilitats. És a dir, és un govern que està deixant de ser govern. I tenint raó el conseller Cleries quan diu que "l'asfíxia econòmica de l'Estat deriva en asfíxia social", els dos governs -el català i l'espanyol- tenen, en aquestes circumstàncies, dues obligacions: trobar la manera d'afrontar aquests pagaments prioritaris sense dilacions i no utilitzar l'asfíxia dels més febles com a instrument de xantatge per aconseguir objectius polítics 4.9.1. Idees rellevants: Els abusos donen ua situació dràstica Els objectius polítics abans que les necessitats bàsiques Las malas gestiones las acaban padeciendo los de siempre,los ciudadanos de a pié 4.9.2. Resums: Rebuscar en los contenedores, el trabajo de la crisis. Personas que antes tuvieron una vida mas o menos cómoda, ahora buscan en los 67index


contenedores una manera de subsistir, no les queda otra forma, ya que el gobierno se preocupa mas de la deuda y de los bancos que de los ciudadanos. El gobierno a castigado a la sociedad, quitando servicios sociales básicos a los cuales tiene derecho, dejando de pagar subvenciones básicas, porque la deuda tiene prioridad sobre todo. El gobierno catalán y el español tienen la obligación de encontrar una solución a la crisis sin empobrecer mas a la población y dejar de utilizarla para fines politicos. Fins aquest extrem els porta la crisis Personas que rebusquen per poder alimentar-se és la visió que actualment hi ha al carrer. Aquesta imatge que es repeteix d'una manera inevitable. Si la prioritat cencera és pels bancs i el deute, la societat anira avançant d'una manera accelerada cap al desgastament o disminució de la qualitat i descomposició social. Aquestes persones són supervivent desesperats. Un govern que no pot pagar les subvencions bàsiques per prestació de serveis és un govern que està deixant de ser govern. Els governs tenen, en aquestes condicions, dues obligacions: trobar la manera d'afrontar aquests pagaments prioritaris sense dilacions i no utilitzar l'asfíxia dels més febles com a instrument de xantatge per aconseguir objectius polítics.

4.10. CT: Text: La rapidez. La rapidez se ha incrustado en nuestra cultura y cada vez nos tiene más acelerados. ¿Es necesario ir siempre tan rápido? En absoluto, pero lo hacemos, incluso cuando no es necesario. La velocidad no solo se ha convertido en el principal elemento de competencia en gran parte de la organización productiva, sino que está colonizando también las relaciones personales. El Just in time se ha impuesto como un modo de organizar la producción más eficiente. Significa trabajar sobre pedido, es decir, producir únicamente aquello que se necesita, en la cantidad justa y el momento preciso. Este sistema, conocido también como método Toyota, procede de Japón y evita gastar recursos en almacenamiento y distribución, además de posibles pérdidas por obsolescencia. Pero requiere tener una organización muy ágil, muy rápida, capaz de responder con celeridad a las demandas de los clientes. Y muy flexible, lo cual exige poder tomar mano de obra o prescindir de ella en función de la demanda. Este método se vendió en las escuelas de negocios como una fórmula para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la competitividad, pero en la práctica lo que consigue es aumentar la cuenta del resultado a costa de la seguridad y el confort de quienes trabajan en esa organización. Una organización acelerada, volcada en el instante, ¿no es también una organización más estresada? Seguro que sí. El sociólogo francés Daniel Cohen ya explicó en su libro “Nuestros tiempos modernos” (Tusquets, 2001) cómo el estrés se ha convertido en la enfermedad laboral de nuestro tiempo, como la silicosis, causada por la entrada de polvo en los pulmones, lo fue de la industrialización. Y además de patológica, ¿no puede resultar a la larga también menos creativa y por lo tanto menos competitiva? Algunos especialistas así lo creen. “Trabajar lento nos hace más productivos”, era el título de un artículo publicado hace unos días por la revista Time. Estar permanentemente volcados en el instante, sin tiempo para respirar, impide pensar en el largo plazo. Nos convierte en piezas de un mecano articulado que funciona muy bien, pero sin capacidad para crear, para innovar. Hay que tener una cierta calma para poder trabajar con cierta perspectiva. Como todo, la cuestión 68index


está en la dosis de cada elemento. 4.10.1. Idees rellevants: El estrés elevado a categoría de enfermedad laboral. El Estrés y las consecuencias que conlleva Nuevos métodos de producción,satisface al cliente y destruye al trabajador 4.10.2. Resum: La sociedad va deprisa. La forma de vida actual va deprisa, tanto en lo laboral como en lo personal. Para agravar la situación, en el aspecto laboral a surgido un método de trabajo llamado Just in time, que consiste en producir solo cuando se necesita el género, con esto se evitan pérdidas por excedentes o caducidad, pero genera un torbellino de actividad en el puesto de trabajo que repercute en la salud del trabajador. La empresa obtiene mas beneficios, pero el obrero sale perjudicado. El estrés es la enfermedad laboral que se padece actualmente, tenemos que dejar de correr o terminaremos siendo una sociedad autómata carente de imaginación. Volando voy, volando vengo. Nos estamos acostumbrando a está nueva forma de vida, ir acelerados a todos los sitios aun cuando no es necesario. La velocidad esta oprimiendo las relaciones personales. El método de trabajo Just in time se utiliza para elaborar una mejor producción, y solo la necesaria en cada momento. Este sistema también llamado Toyota, proviene del Japón, evita posibles pérdidas por caducidad. Este método solicita disponer de una organización muy rápida, muy vivo... Una organización centrada en el instante ¿ No es también una organización más estresada? Seguro que sí. Un sociólogo explica en su libro la manera en la que el estrés se ha convertido en la enfermedad laboral de hoy en día. Hay que tener cierta calma para trabajar con cierta expectativa.

4.11. CT: Text: Un ser feliz. Investigaciones demuestran que a los que les va mejor en la vida no son los más felices. Que asombroso milagro la vida He aquí una noticia insospechada: el ser humano es un animal esencialmente feliz o eso parece deducirse de un montón de estudios y de encuestas. Ya sé que resulta difícil de creer, porque la insatisfacci6n nos corroe, perseguimos quimeras, alimentamos frustraciones y somos por definición bichos inquietos. Por no hablar de los dolores habituales de la vida (la enfermedad, la pérdida, la muerte) y de los horrores que nos infligimos unos a otros: guerras, torturas, abusos y miserias. Por lo general, tenemos el sufrimiento de la existencia tan presente que tendemos a concebir el mundo como un valle de lágrimas, y la desdicha nos parece mucho más abundante y más auténtica. Por ejemplo, según cifras de la OMS, cada día se suicidan 3.000 personas en el planeta, lo que viene a ser una cada treinta segundos. Este dato, espectacular, no lo ponemos en duda, desde luego, y ni tan siquiera nos sorprende. Estamos habituados a pensar en el aplastante peso de la vida. Y, sin embargo, todo parece indicar que, a poco que le dejen, el ser humano intenta ser 69index


dichoso y lo consigue. Diversas investigaciones demuestran que, en tiempos de paz, la mayoría de los individuos se consideran a sí mismos más felices que infelices. En total, más de un 60% de las personas se ponen una nota de 6 o superior. Y, por lo visto, esa felicidad tiende a aumentar, y desde luego parece tener una relación directa con el desarrollo económico, cultural y democrático. Los ricos también lloran, pero menos. Hay un trabajo interesantísimo de World Values Survey sobre la evoluci6n de la felicidad en 24 países en las últimas décadas. (…) Nosotros estamos actualmente más o menos al nivel de la India, que ha subido de 2,6 a casi 3, 1 desde 1975 hasta ahora. O sea que mucho alardear de nuestro carácter jaranero, de las fiestas y las copas y los amigos, del sol español y demás pamplinas, pero somos relativamente menos dichosos que la mayoría. Y, aun así, lo maravilloso es comprobar que también somos mayoritariamente felices. Si nuestra media es de 3, eso quiere decir que nos estamos otorgando un notable alto. Pero aun hay algo más: recientes investigaciones psicológicas parecen demostrar que los más felices (ese 12% que está arriba del todo) no son aquellos a quienes les va mejor en la vida. Un poquito menos de felicidad ayuda a ser más longevo (los ultrafelices tienden a desdeñar preocupaciones y miedos que a menudo son útiles avisos), a ganar más dinero, a desarrollarse más intelectualmente y a tener más éxito (porque cierta insatisfacción espolea la vida). Los mejores resultados, en fin, se consiguen en torno a una puntuación de 8 o de 9. 0 sea que esta maravillosa vitalidad nuestra, tenaz y adaptativa, no solo nos ha regalado una propensión básica a la dicha, una alegría orgánica, innata y animal, sino que también le ha dejado un lugar y le ha dado una utilidad al dolor, al malestar y la melancolía. Qué prodigio, la vida. 4.11.1. Idees rellevants: Los más ricos no son los más felices. El ser humano tiene capacidad para superar las adversidades y conseguir disfrutar de lo bueno de la vida. El ser humano tiene alegría innata y la capacidad de superar lo negativo. 4.11.2. Resum: Hay que tener inquietudes para avanzar Somos por naturaleza felices, pero las inquietudes que tenemos nos hacen que tengamos una insatisfacción constante y si sumamos las desgracias inherentes del ser humano como las enfermedades, la muerte, las guerras, hace que la vida sea un recorrido de sufrimiento. A pesar de todo conseguimos ser felices y en tiempo de paz el 60% reconoce tener una vida dichosa, y esta felicidad aumenta con una economia desarrollada. Recientes investigaciones demuestran que no hay relación entre felicidad e irte bien en la vida, ser demasiado felices hace que nos acomodemos, una pizca de infelicidad es necesaria para el desarrollo de la humanidad. Nuestro éxito depende de nuestra felicidad. Una noticia poco esperada las personas son animales necesariamente felices. Somos por definición bichos inquietos, ya que la insatisfacción nos corroe, perseguimos fantasías y alimentamos frustraciones. Según la OMS, cada día se suicidan 3.000 personas, una cada 30 segundos. En tiempos de tranquilidad nos consideramos más felices que infelices. Más de un 60% se ponen una puntuación media de 6 o más. Los ricos también lloran. Los españoles, según un trabajo de World Values, estamos al mismo nivel, más o menos, que la India. Somos mayormente felices. 70index


4.12. CT: Text: Trenquem motllos, i ens anirà bé. El Mario és un dibuixant de vint-i-cinc anys. Es considera un artista que transforma les paraules i les emocions en imatges i vol viure d’aquesta passió. S’ha incorporat al mercat de treball en plena crisi, però no l’espanta el blanc i negre de l’etapa que li ha tocat viure. Com que és “jove i sense experiència”, deixa que el client posi el preu final a les seves factures, en funció de la seva satisfacció. I no li va gens malament. Diu que és una manera de rebre una valoració sincera del client i, alhora, fer-se respectar encara que sigui “jove”. El Felix és un adolescent alemany de catorze anys. Quan en tenia nou va fundar l’ONG Plant for the Planet, amb l’objectiu que els polítics deixessin de discutir sobre el canvi climàtic i hi fessin alguna cosa. Amb el seu escrit de guerra “Stop talking, start planting”, en Felix ha mobilitzat milers de nens de més de noranta països, no només per plantar arbres, sinó també per conscienciar els adults sobre el planeta que estem deixant als nostres fills. El David i el Colin són dos anglosaxons establerts a Barcelona. Gaudeixen d’una formació d’elit i de feines privilegiades, però han posat el seu talent a treballar perquè milers de nens de tot el món accedeixin a la lectura a través dels lectors electrònics. Worldreader.org recull diners, però també energies, contactes i idees per negociar drets amb les editorials, per subvencionar els aparells i per oferir una biblioteca permanentment actualitzada a aquelles aules on amb prou feines hi ha un llapis per a escriure. Jil van Eyle era un executiu d’èxit que va veure com li canviaven les prioritats el dia que néixer la seva filla Mònica, amb hidrocefàlia. Des de Catalunya ha creat el teaming, una iniciativa solidària per a sumar microdonacions que individualment no serien viables. Per exemple, cada treballador d’una empresa que fa teaming posa un euro de la seva nòmina mensual; l’empresa hi aporta una quantitat equivalent al nombre de treballadors, i n’obté una desgravació fiscal. Els diners es destinen cada mes a una causa diferent, la que hagi triat cada grup de teaming. Actualment hi ha més de quatre-cents grups de teaming al món, ja siguin empreses, escoles, associacions o, senzillament, grups d’amics. No estem parlant d’excepcions. N’hi ha moltes, d’iniciatives com aquestes, i totes amb un denominador comú: estan trencant motllos. Necessitem ara més que mai inventar nous models que ens permetin treure profit d’aquest món que ve a tota velocitat. En l’educació, en l’organització interna de les empreses, en les formes de pagament, en les relacions laborals, en la nostra manera de ser solidaris. Siguem valents, trenquem esquemes, o , com a mínim, donem suport a aquells que són prou valents per a fer-ho. Només són espurnes, però que importants són les espurnes quan no hi ha manera d’atiar el foc! Donem-los entre tots una mica d’aire, amb la nostra actitud, i ens anirà millor a tots plegats.Text adaptat a partir d’un text de Teresa Turiera, Ara (27 de novembre 2011) 4.12.1. Idees rellevants: Ens hem d'obrir a les noves idees. Hem d'inventar nous models per treure profit d'aquest món. 4.12.2. Resum: Ayudemos a los emprendedores. El Félix es un chico que cuando tenia 9 años fundó una ONG sobre el cambio climático. Ha conseguido movilizar a niños de mas de 90 países. A Jil van Eyle le cambió la vida cuando tubo una hija con hidrocefalia, ideo un sistema de donaciones que actualmente funciona en muchos países. Son ejemplos de personas normales y corrientes que en un momento dado de su vida 71index


decidieron emprender un camino de autoayuda y de ayuda a los demás, ideando nuevas formas de conseguir un apoyo de la sociedad a sus causas. Las personas que no tengan esa iniciativa que no se vean capaces de asumir esos retos, también pueden ayudar dando apoyo y siendo solidarios. Donem suport a les espurnes. El Mario pensa que una manera de rebre una valoració del client, és deixar-li posar el preu. El Felix, ha mobilitzat milers de nens de més de noranta països, per fer que els adults s'anadonin del planeta que estem deixant als nostres fills. El David i el Colin han treballat perquè milers de nens disposin de la lectura a traves dels lectors electrònics. Amb els diners volen oferir una biblioteca allà on no hi ha prous recursos. La filla de Jil van Eyle té hidrocefàlia i això ha fet que crees el teaming que és que cada treballador d’una empresa, posa un euro de la seva nòmina i es destinen cada mes a una causa diferent. No són casos diferents, estan trencant motllos. Donem suport a les persones més espavilades.

4.13. CT: Text: Apps per a 2014. JESSICA Mouzo Quintans Barcelona 24 DIC 2013 El País L'últim estudi de The App Date , la plataforma de trobada de desenvolupadors d'aplicacions mòbils , revela que Espanya va liderar aquest any el rànquing europeu de penetració de tecnologia mòbil : 23 milions de persones tenen un telèfon intel·ligent i el flux de descàrregues d'aplicacions se situa en el voltant dels quatre milions diaris . Home , de mitjana edat , urbà i de classe mitjana. Així és el perfil del nomofóbico per antonomàsia , enganxat al telèfon mòbil o la tauleta i actiu en l'ús i descàrrega de les aplicacions mòbils ( apps , abreviatura en anglès , o aplis , en espanyol ) . Segons l'estudi de The App Date , el 80 % dels usuaris no es desenganxen del telèfon per menjar i el 75 % no el desconnecta ni tan sols per lligar o practicar sexe . " Un de cada tres persones se l'emporten al bany i només el 1,5 % ho deixa a casa en vacances" , rebla l'informe publicat el passat mes de setembre. Les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània i correu electrònic- que han augmentat un 45 % en l'últim any -s'han consolidat com les apps més demandades pels àvids consumidors de telèfons intel·ligents. "Les xarxes socials i els jocs segueixen portant la davantera perquè van al gran públic . Però les aplicacions de salut , esports o educatives tenen una penetració espectacular en determinats col · lectius " , explica Javier Navarro , fundador de The App Date . El 2014 , asseguren els experts , es desenvoluparà el potencial d'aplicacions més específiques com salut o educació , on no s'està satisfent la demanda . "En el cas de la salut , l'ús de terminals mòbils per part dels facultatius està molt estès però encara no ha eclosionat " , assenyala el balanç anual de la plataforma AppCircus . Tot i que la crisi s'ha fet notar també en el volum de descàrregues d'aplicacions de pagament , el format Premium - s'ofereix una primera versió gratuïta i després es cobren les actualitzacions - ha aconseguit fer-se un lloc en el panorama de descàrregues d'aplicacions mòbils : " tot i que la crisi ha disminuït les aplicacions de pagament i no estem a l' altura dels països nòrdics o Àsia , més predisposats a pagar , el Premium està aconseguint enganxar a l'usuari . La gent està disposada a pagar per una aplicació de valor " , rebla el fundador de The App Date . De cara al 2014 , els experts del sector asseguren que els desenvolupadors s’hauran de afanyar a millorar la qualitat de les apps , així com l'estètica del servei i , sobretot , tenir present el model de negoci per saber vendre i dirigir al seu públic potencial : "Els 72index


desenvolupadors hauran de lluitar per estar al terminal del consumidor . Els usuaris ja distingeixen entre apps que tenen valor i les que no " , adverteix Navarro . " El mercat és més sofisticat i el punt de partida no és tecnològic , sinó que ve del disseny i la comunicació . El component tecnològic no és el més important per a l'èxit , simplement és una eina més " , conclou el director de AppCircus . En plena eclosió de l'ús d'aplicacions mòbils , les plataformes de desenvolupadors asseguren que 2014 serà també l'any en què les administracions públiques i els companyies tradicionals comencin a explotar les possibilitats dels serveis mòbils . " Ens interessa molt veure com entraran les administracions i els governs en aquest món . Les aplicacions visualitzen la necessitat de la democràcia de canviar i es desenvoluparan apps vinculades a la millora de la qualitat de la gestió pública " , apunta Ferreiro . En països com Colòmbia o Noruega , s’han fet públiques dades i decisions de l'Ajuntament d'Hèlsinki perquè els programadors desenvolupin aplicacions que millorin la transparència de les administracions . 4.13.1. Idees rellevants: Les apps d’interacció social i els jocs són capdavanters en nº de descàrregues Al 2014 es potenciaran les apps relacionades amb la salut i l’educació ja que no se’n satisfà la demanda. A l’usuari li costa despendre’s del Smartphone. 4.13.2. Resum: Aplicaciones para el móvil más útiles en 2014. En una carta diriguida al periodico el Pais se pone de manifiesto los errores sintacticos que aparecen en los titulares de las noticias. Un ejemplo de este desorden en las palabras que lleva a confundir al lector, aparece en la portada diario digital Ikea que reza: La bacuna de la tuberculosis española es segura en humanos, este titular, por estar mal redactado, parece que informe de una tuberculosis endémica de España. El titular correcto aparece dentro: La bacuna española de la tuberculosis supera las primeras pruebas de seguridad. Anfilogía es la palabra que define este desorden sintéctico que induce al lector a interpretar mal un escrito.Lo correcto es que un texto sea claro y conciso. Els apps i les seves millores per l'any que ve. Els espanyols anem els primers en el rànquing europeu d'usuaris d'aplicacions mòbils. Moltes persones no desconnecten el mòbil mai i hi ha d'altres que estan enganxats. Les apps de xarxes socials, missatgeria i correu són els que més s'utilitzen i els que menys els d'esport, salut i educatives. De cara a l'any 2014 hi haurà una evolució en els apps, ja que els usuaris són més exigents perquè distingeixen entre els apps que són bons dels que no. Les administracions públiques i els companyies tradicionals començaran a utilitzar els apps per l'any 2014. Els usuaris estan disposats a pagar per una aplicació de valor, rebla el fundador de The App Date .

4.14. CT: Text: El orden de las palabras. 73index


Escribir bien no consiste únicamente en no cometer faltas de ortografía. Con esta reflexión concluye su carta un lector, Fernando Gómez Manzaneque. En un mensaje que titula El orden de las cosas, enumera una serie de titulares y subtítulos donde se instala la ambigüedad y el doble sentido debido a la deficiente organización de sus elementos. “Parece que no se cuida adecuadamente la sintaxis a la hora de redactar titulares de noticias y las cosas que se narran cambian mucho de significado según cómo estén redactadas”, alerta. Recojo algunos de los ejemplos que suministra de la lectura del diario en los últimos meses. El primer ejemplo que presenta es este titular de portada en el digital: Ikea retira un anuncio sobre una pareja de lesbianas en Rusia. La noticia relata que la empresa no publicó un anuncio en la edición rusa de su revista por miedo a quebrantar la ley contra la “propaganda homosexual”. Y el lector se pregunta: “¿Era un anuncio protagonizado por dos lesbianas rusas? ¡¡Nooo!!”. En el interior lo cuentan como Dios manda: “Ikea retira un artículo publicitario sobre lesbianas de la edición rusa de su revista”. Hubiera bastado con titularlo Ikea retira en Rusia un anuncio sobre una pareja de lesbianas. Otro titular de la portada digital que difiere del que encabeza la noticia fue La vacuna de la tuberculosis española es segura en humanos. Y prosigue sus preguntas: “¿Hay una tuberculosis endémica de España? ¡Nooo! Luego dentro se relata acertadamente. La vacuna española de la tuberculosis supera las primeras pruebas de seguridad”. Un subtítulo que merece su pertinente reproche es: Crece el malestar social en la población de Turquía por las intromisiones en la vida privada del Gobierno islamista. Y tras leerlo, se interroga: “¿Qué hay de morboso en la vida privada del Gobierno turco? ¡¡Nada!! En realidad es que crece el malestar social en Turquía por las intromisiones del Gobierno en la vida privada”. Su documentado mensaje prosigue con otros casos de otros medios. Por ejemplo, Las mujeres españolas cobran bastante menos que los hombres por su sexo, frase que no sabemos con certeza si alude a las condiciones en el mercado laboral o en el más concreto de la prostitución. O Buscan al asesino de la niña en las cámaras de Santiago. “¿Estará el asesino escondido en unas cámaras de la catedral de Santiago o en realidad buscan en las grabaciones de las cámaras de seguridad al asesino?”, comenta. Pero que su muestrario alcance a otros medios no ha de servir de excusa para aquellos de los que es responsable este diario. No es el único lector atento a ello. Carlos Pascual remitió la semana pasada sus consideraciones sobre este titular en una, por otra parte, elaborada crónica de una confusión en una maternidad: Un hospital de Málaga entrega un recién nacido equivocado a una madre. Y comentaba: “¡Menos mal que a pesar de estar equivocado (el recién nacido) fue entregado a una madre, porque podría haber sido peor”. El lector proponía su propia solución para evitar sugerir que un bebé esté en un error: “Un hospital de Málaga se 74index


equivoca al entregar un recién nacido”. Este desorden sintáctico que entorpece y confunde la comprensión de la frase se llama anfibología y lo define la Real Academia como “doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación”. También admite que pueda usarse intencionadamente con fines humorísticos. Groucho Marx fue un maestro en el aprovechamiento cómico de este recurso. Todos los manuales citan aquella frase del capitán Spaulding: “Una vez le disparé a un elefante en pijama. Lo que nunca sabré es cómo hizo para meterse en mi pijama”. Sin embargo, en la titulación de un diario, en la inmensa mayoría de los casos, no hay ninguna intención jocosa, simplemente se produce por una falta de atención. No se trata de un problema inédito. Columbia Journalism Review reseña periódicamente titulares de la prensa estadounidense con este problema. Álex Grijelmo, en su libro El estilo del periodista enumera varios ejemplos nacidos tanto en este diario como en otros medios. En periodismo las frases informativas solamente pueden significar una cosa, escribe, y lamenta las muchas tropelías sintácticas que se cometen desatendiendo el orden de las palabras. En el lenguaje, “el orden de los factores altera muchísimas veces el producto”, escribe. Grijelmo me remitió varios ejemplos de este problema citados por él en distintas ediciones del mencionado libro. Escojo dos. El primero demuestra que la colocación de las palabras influye en el mal entendimiento de frases tan sencillas como: “Primera muestra de seres venenosos del Ayuntamiento”, a propósito de una exposición de serpientes organizada por un municipio. El otro convierte a Pedro Almodóvar en un virus letal: “Isabel Coixet termina en Canadá el rodaje de My life without me, un drama sobre una joven con una enfermedad incurable que produce Pedro Almodóvar”. Azorín hizo una descripción del problema y publicó su receta, bien simple, para remediarlo. “Pues bien, muchas veces he tenido que redactar una noticia y me he visto en grande aprieto. La noticia ha de ser breve, clara y exacta. Dos escollos peligrosos tiene el noticiero. Dos escollos ha de sortear con destreza, como sortea el nauta las sirtes: la anfibología y la batología. Dicho queda en culto. Pero dicho queda de modo técnico y preciso. La anfibología es la confusión y la impropiedad. La batología es la repetición y el escribir prolijo. Como un breve y limpio cristal ha de ser la noticia”. Dejando a un lado la insistencia del autor en la brevedad, está claro que lo exigible es la claridad y la limpieza. 4.14.1. Idees rellevants: Importante ordenar bien las palabras para transmitir lo que realmente queremos La falta de atención en la forma de escribir, provoca falta de entendimiento del mensaje que 75index


se quiere transmitir. Hay titulares y subtítulos ambiguos y con doble sentido debido a la deficiente organización de sus elementos.

4.14.2. Resum: El orden de las palabras es importante. En una carta diriguida al periodico el Pais se pone de manifiesto los errores sintacticos que aparecen en los titulares de las noticias. Un ejemplo de este desorden en las palabras que lleva a confundir al lector, aparece en la portada diario digital Ikea que reza: La bacuna de la tuberculosis española es segura en humanos, este titular, por estar mal redactado, parece que informe de una tuberculosis endémica de España. El titular correcto aparece dentro: La bacuna española de la tuberculosis supera las primeras pruebas de seguridad. Anfilogía es la palabra que define este desorden sintéctico que induce al lector a interpretar mal un escrito.Lo correcto es que un texto sea claro y conciso. Escribir bien, algo más que no cometer faltas de ortografia. Escribir bien consiste en narrar bien un escrito y no cometer faltas de ortografía. Mirando el orden de las palabras el significado puede variar. Varios títulos de diferentes publicaciones cometen el error de no redactarlos bien, y ello lleva a cabo varios males entendidos. Anfibología es el nombre que recibe el desorden sintáctico que entorpece y confunde la comprensión de la frase. En el lenguaje, el orden de los factores altera muchísimas veces el producto. La batología es la repetición de palabras al escribir un escrito. Un escrito a de estar limpio además de bien redactado explicando con claridad la noticia o información que queremos dar.

4.15. CT: Text: La saviesa de Mr. L'economista Joel Waldfogel és l'autor del llibre Scroogenomics, que s'ha convertit en un best seller als Estats Units, que planteja que els regals nadalencs són ineficients, ja que ningú no escull bé els obsequis dels altres, així que el que hauria de ser motiu d'alegria acaba sent una font de malbaratament. Waldfogel nega que l'estímul del consum nadalenc sigui bo per a l'economia, considerant que la mateixa despesa duta a terme al llarg de l'any permetria una compra més lògica i racional. Aquest conegut professor de la Universitat de Minnesota ataca la tradició de fer-se regals durant aquestes festes, ja que, segons els seus càlculs, dels 66.000 milions que es gasten als Estats Units durant la campanya de Nadal i Any Nou, uns 13.000 milions es perden per compres equivocades. Si a aquestes xifres s'afegeix la despesa de la resta de països occidentals, les quantitats es doblen i la riquesa perduda s'eleva fins als 25.000 milions. És 76index


evident que això passa perquè no hi ha una simetria d'informació entre qui regala i qui obsequia, i els avis acaben comprant al nét música que no suporta, o els oncles, una raqueta de tennis al nebot que només juga a pàdel. El llibre demostra igualment que les compres que fa un mateix generen un 18% més de satisfacció que els regals que li han comprat altres. Waldfogel no té cap problema a afirmar que el Nadal és una orgia de destrucció de riquesa. L'economista no admet ni tan sols el concepte de la targeta-regal, que s'ha estès. darrerament. Aquest exercici de prudència per part dels consumidors tampoc no és vist de bon ull, ja que el 10% dels vals-regal no són finalment bescanviats, així que el seu valor no es destrueix, sinó que es transfereix a l'empresa emissora. No cal ser un linx per descobrir que Joel Waldfogel s'ha convertit en l'enemic número u dels comerciants planetaris. La Federació Nacional de Retail ha rebatut les seves teories, advertint que el seu alarmisme està poc fonamentat, que les vendes d'aquests dies representen entre el 30% i el 40% de tot l'any i que el sector del consum aporta gairebé el 70% del PIB de l'economia dels Estats Units. Aquest mateix any, les vendes des del dia d'Acció de Gràcies fins al Nadal han crescut als Estats Units, contribuint decisivament en les bones xifres de creixement del quart trimestre. Waldfogel ha utilitzat per al títol del seu llibre el Mr. Scrooge d'Un conte de Nadal, de Charles Dickens, aquell personatge que proclamava: "Què és el Nadal sinó l'ocasió perquè un es trobi un any més vell i ni tan sols un dia més ric?". Waldfogel, com Scrooge, ha provocat el personal amb el seu discurs. I té una mica de raó. En aquest país no és que li haguem fet cas, sinó que la crisi ens ha fet tornar més prudents i estalviadors. Sense que calgués traduir Scroogenomics al català. 4.15.1. Idees rellevants. Els regals nadalencs són ineficients, acaben sent una font de malbaratament. Una tradició ineficaç, els regals nadalencs. Deberíamos elegir mejor los regalos para que no fueran un gasto innecesario. 4.15.2. Resum: El regalo de Navidad, más insatisfacción que alegría. Los regalos de Navidad más que un motivo de alegría son, en la mayoría de los casos una decepción. Esto nos cuenta en su libro el economista Joel Waldfogel. El gasto realizado en regalos en la época navideña, mas que un beneficio para la economía es un perjuicio. Esta reflexión del economista ha molestado a muchos comerciantes. Según la Federación Nacional del Retail las ventas entre Acción de Gracias y navidad, han contribuido al buen crecimiento del cuarto trimestre, En España nos hemos vuelto más cautos a la hora de hacer regalos, no por las ideas de Waldfogel, la crisis nos ha obligado. 77index


Al Nadal regals innecessaris i desencertats. L'economista i professor d'Universitat Joel Waldfogel és l'escriptor d'un llibre que tracta sobre els regals innecessaris que ens fem al Nadal. Aquests regals a més a més d'innecessaris també solen ser desencertats, ja que no hi ha comunicació per esbrinar que vol o necessita el qui rep el regal. Joel comenta que el consum nadalenc no és bo per l'economiaEn el llibre es parla de què un que es fa un regal a si mateix genera 18% més de satisfacció. L'escriptor del llibre diu que el Nadal és una font per generar despeses. A Espanya ens hem tornat més prudents i estalviadors, però no per fer-li cas és pel tema de la crisi.

4.16. CT: Text: El silencio y el teléfono móvil CADA VEZ QUE VENGO de visita a España una de las grandes diferencias que noto con Japón es la forma de usar el teléfono móvil de españoles y japoneses. La mayoría de las veces que veáis a un japones usando un móvil estará mirando la pantalla. Los móviles japoneses están diseñados más con la idea de comunicarse vía texto que vía voz, por eso tienen las pantallas más grandes del mundo. La resolución de pantalla de los últimos modelos es de 800x480, una resolución mas que decente para navegar por la red con cierta comodidad o para escribir e-mails con facilidad. Ademas de ser móviles diseñados para navegar, las tarifas planas de datos con precios mas que razonables ha hecho que casi todo el mundo navegue con el móvil todo el rato sin miedos. Otra de las utilidades que se ha puesto de moda últimamente es ver televisión digital terrestre , a día de hoy ya hay mas de 30 millones de personas en Japón con una televisión en el bolsillo. Son varios los fabricantes de móviles estadounidenses y europeos que han intentado entrar varias veces en el mercado japones, casi todos fracasaron porque estaban diseñados para hablar, mas que para escribir, navegar o ver la televisión. Por ejemplo, Motorola intento durante años introducir algunos de sus móviles de éxito en el mundo, se gasto mucho dinero en publicidad intentando vender sus modelos Razr, populares fuera de Japón por ser pequeños y ultra-finos. Pero el concepto de un móvil enano nunca llego a cuajar en los japoneses y Motorola dejo de vender sus Razr en Japón. Uno de los únicos móviles no japoneses que están teniendo éxito en Japón es el iPhone, precisamente porque es grandecillo y está diseñado para navegar por la red e interactuar con el aparato más que para hablar. La semana pasada viaje por primera vez en el AVE de Barcelona a Madrid. Acostumbrado al tren bala japones solo note dos grandes diferencias: el paisaje y el ruido. Durante las mas de dos horas de trayecto entre las dos ciudades españolas fueron decenas las conversaciones telefónicas y melodías de móviles que pude escuchar. En Japón no recuerdo cuando fue la última vez que oí una melodía de un móvil. Hablar por teléfono dentro de un tren esta tan mal visto, es de tan mala educación, que en muy rara ocasión ves a alguien haciéndolo. En el tren bala japones reina el silencio, en el AVE español reina una verborrea continua, tanto de conversaciones entre pasajeros como de conversaciones a distancia vía teléfono móvil. El silencio es algo muy apreciado por los japoneses. Es una de las primeras cosas que notas cuando llegas a Japón, a veces estas rodeado de centenares de personas y te das cuenta de que nadie esta hablando. Son discretos y silenciosos, no suelen utilizar el móvil para hablar en presencia de desconocidos, solo cuando están a solas. 78index


En Estados Unidos ya están saltando las voces de alarma ante el problema de hablar todos a la vez con el móvil en lugares públicos, especialmente dentro de trenes, autobuses y aviones. Una solución sencilla, recomendada en algunos trenes de larga distancia en Japón es emplear las áreas entre los vagones en el caso de que sea imprescindible tener que hablar por teléfono. El tener una forma de ser algo mas discreta y silenciosa comparada con la nuestra ha hecho que los móviles japoneses tengan las pantallas y los teclados más grandes. La popularización de los smartphones en occidente seguramente también incremente el tiempo de navegación por la red y reduzca el tiempo de habla; aun así, seguramente llegara el momento en que, como en Estados Unidos o en Japón, se implanten normas o recomendaciones sobre donde se puede hablar con el teléfono y donde no. Esperemos que así sea, incluso en un país tan ruidoso como España. 4.16.1. Idees rellevants. El uso de los smartphones incrementará el tiempo de navegación y reducirá el tiempo de habla Diferentes habitos en la utiización del móvil quizás disminuya el brutal ruido en España, aun así tendrá que ser regulado su uso. España comunicación via oral, Japón comunicación via texto. 4.16.2 Resums. En diferntes culturas diferntes formas de usar el móvil. Las diferencias culturales entre España y Japón, se ponen de manifiesto con el uso del móvil. El Japonés se comunica más mediante mensajes, por eso sus móviles tienen pantallas grandes. Las tarifas planas de internet, favorecen el uso del móvil para navegar. Por este motivo los japoneses no aprecian los móviles pequeños y los fabricantes de teléfonos europeos y estadounidenses no han podido introducir sus productos. En el país Nipón, donde se valora mucho el silencio, el uso del móvil en el tren está mal visto y no se suele usar delante de desconocidos. En cambio en la ruidosa España, lo usamos en cualquier parte. Esto puede cambiar, si se establecen normas para el uso del móvil en nuestro país. El móvil y sus formas de uso Entre Japón y España hay una gran diferencia en la manera de usar el teléfono móvil y las características requeridas por los usuarios de cada país. En Japón un modelo de Motorola no tuvo éxito, ya que los prefieren con grandes pantallas para poder navegar, ver televisión, enviar mensajes...Uno de los pocos modelos que sí que ha tenido éxito, es el Ipone por el tamaño de la pantalla que es más grande. También podemos apreciar grandes diferencias cuando viajamos en tren, en Japón se considera de mala educación hablar por el móvil dentro de él. El silencio dentro de un tren en Japón es lo normal y lo anormal de un tren en España.

4.17. CT: Text: Anem de rebaixes? 79index


Matí de divendres passat en una botiga del passeig de Gràcia. La cua per enfundar-se les peces escollides enllaça amb la de la caixa formant una ela claustrofòbica. Una noia, tota nerviosa, ha aconseguit, per fi, després de canviar de talla tres vegades, posar-se una faldilla curta. Li demana l’opinió a la dependenta que avui fa d’assessora d’estil, mare, germana o terapeuta que li contesta que li queda perfecta. Però la noia segueix col·locantse els cabells darrere l’orella d’una forma compulsiva.«¡Rafa, Rafa!», crida. Ens mira a les que ens hem recolzat a la paret queixant-nos de l’absència del noi i a nosaltres ens agafa un rampell de feminisme pamfletari: li diem que no li cal el Rafa per res, que és ella la que s'ha de veure bé, que si li agrada la faldilla no cal que demani permís a ningú, etcètera. O sigui, que de fet, la volem condemnar a la mateixa soledat amb què hem acudit nosaltres a les rebaixes. Ho entenem poc després quan veiem un noi que tímidament ronda l’entrada dels emprovadors aguantant una jaqueta i una bossa, i que no s’assembla en res al prototipus de censor masclista. I amb la confiança fastigosa que donen aquests dies de convivència curta però intensa amb desconeguts li diem: «¿Ets el Rafa, oi?». Diu que sí i entra a aconsellar la seva parella, de qui passem de criticar-ne la dependència a envejar-ne la companyia. L’entrada del Rafa, ho hem d’admetre, ens ha deixat un regust de tristesa. Per un moment ens hauríem adoptat les unes a les altres, però, desconegudes com som, decidim entaforarnos soles darrere les cortines. Fet i fet, per acompanyar algú a comprar se l’ha de conèixer a fons i saber desxifrar-ne expressions aparentment simples com «Em sembla que em fa grassa». Per això ens acaba quedant clara una cosa: si la noia i el Rafa superen un primer dia de rebaixes, de pont i en ple centre de Barcelona és que aquesta parella durarà tota la vida. 4.17.1. Idees rellevants. En época de rebajas, se viven diversas situaciones.éstas nos hacen pensar en cómo nos relacionamos las personas. Hi ha situacions on és molt valorada l´opinió d´algú de confiança. 4.17.2 Resums. Necesitamos el consejo de los demás a la hora de comprarnos ropa. En época de rebajas es cuando más se nota la necesidad que tenemos los humanos de la apobación de los demás. Si vamos solos a comprar prendas de vestir, pedimos consejo a la dependienta e incluso se lo pediriamos a las ocupantes de los otros probadores, cosa que no hacemos porque son desconocidas. Si tenemos la suerte de que nos acompañe el novio, o marido y salimos airosos de un dia de rebajas en una tienda abarrotada de gente, es que nuestra pareja además de querernos nos conoce bien. La inseguretat de les dones i la necessitat d'anar amb acompanyant Un dia de rebaixes, es pot comprovar la inseguretat d'algunes dones a l'hora de comprar i prendre desicions per escollir una peça o altre. Mentres les dependentes, en molts casos, han de fer de personal shopper, quan van les dones van soles a comprar. En el cas de les dones que van acompanyades per la seva parella, si aguanten tot un dia junts de rebaixes, i que sigui un dia de pont, en ple centre de Barcelona, aquesta parella perdurarà per a tota la vida.

4.18. CT: Text: Turbosiestas. Los tiempos modernos parecían haber acabado con la buena siesta de toda la vida. El 80index


“yoga ibérico”, como lo llamaba Camilo José Cela, desaparece poco a poco de nuestra vida diaria, aplastado por el peso de los horarios continuos, la falta de lugares adecuados y, sobre todo, por la mala imagen que da dormir -o dormirse- en el lugar de trabajo. Pero el cuerpo humano nos pide descanso a unas determinadas horas del día e ignorarle nos sienta mal. Un estudio de la Universidad de Atenas en 2007 señaló que los que se echaban una siesta por la tarde al menos tres veces por semana tenían un 37% menos de posibilidades de sufrir un ataque al corazón que los que no se la echaban. Y, aunque efectivamente ya no tengamos tiempo para una siesta de pijama y orinal, hay estudios que afirman que una cabezadita a media tarde mejora la productividad y el bienestar. En Estados Unidos, esta cabezadita recibe el nombre de power nap, la turbosiesta: un sueño de entre 10 y 20 minutos. Este tiempo está determinado por nuestro propio cuerpo: conforme aumenta la edad, más nos cuesta quedarnos profundamente dormidos. Uno de los principales inconvenientes a la hora de tomarse una cabezadita es la falta de sitios adecuados. "A la hora de elegir un lugar, mejor el que más se parezca a una cama", apunta James Maas. "Hay gente que va a la enfermería y pide echarse en la hamaca. Pero puede ser en un sofá, en un sillón o en una silla". La Ostrich Pillow, un mixto entre cojín y gorro creada por el grupo de diseñadores Studio Banana, está diseñada para facilitar el sueño en cualquier lugar y condición. Ali Ganjavian, uno de sus diseñadores, defiende las turbosiestas como una suerte de "ducha mental", que permite despertar "refrescado": Nosotros somos un estudio creativo", señala. "Eso conlleva trabajar muchas horas, y necesitamos momentos para desconectar". Uno puede echar una o varias cabezaditas a lo largo del día, pero el momento en el que la necesidad de descanso se vuelve más evidente se produce aproximadamente ocho horas después de despertarnos. "Al contrario de lo que solemos creer, esta somnolencia no tiene que ver con si hemos comido o no", indica García-Borreguero. "Es una necesidad fisiológica que podemos ignorar; una ola a la que nos podemos subir o no". Las bondades de una breve cabezadita también han convencido a algunas empresas. Los partidarios de las turbosiestas suelen señalar a Google como una gran compañía que ha adoptado la práctica para sus empleados, pero el gigante informático recuerda que el reposo no es obligatorio. “Lo que tenemos son áreas de descanso y relajación donde los trabajadores pueden relajarse, estar en silencio o dormir”, matizan desde la empresa, “aunque si no quieren dormir, pueden no hacerlo”. A pesar de que la idea va cuajando poco a poco, es difícil combatir el tópico de que dormirse en el trabajo es señal de vagancia. "Es como luchar contra el tabaquismo o contra el alcohol al volante", considera Maas. "Al final, como en todo, se miran las cifras. Las empresas ven los efectos económicos, tanto en el incremento en la productividad como la reducción de gastos sanitarios para sus trabajadores, y se convencen. La gente está empezando a entender que el dormir bien no es un lujo, es una necesidad". 4.18.1. Idees rellevants. La siesta no es signo de vagancia sino que es necesaria para el bienestar. El descanso es necesario para tener una mejor calidad de vida y poder afrontar el día a día en el trabajo. 4.18.2 Resums. Duerme bien y trabajarás mejor. 81index


La costumbre de dormir la siesta que, sobre todo en España estaba muy arraigada, se está perdiendo los horarios que actualmente tenemos no nos la permiten. Estudios cientificos demuestran que dormir la siesta a media tarde mejora el rendimiento y el bienestar. En Estados unidos, a una cabezadita por la tarde de entre 10 y 20 minutos se le llama turbosiesta. Aproximadamente a las ocho horas de despertarnos es cuando más nos combendría una siesta. Las empresas que han propiciado a sus empleados la posibilidad de dormir la siesta, han comprobado los beneficios económicos que esto conlleva; mejor productividad, menos gastos sanitarios. Dormir bien es una necesidad. Es necesario, no es un lujo, la siesta es para todos. La siesta, también llamada turbosiesta, cada vez la hacemos menos, sea por falta de tiempo o de un lugar adecuado. Los estudios demuestran que dormir la siesta mejora el rendimiento y el bienestar, además de que sea menos probable sufrir un ataque al corazón. Por estas razones algunas empresas ya disponen de un área de descanso para dormir o desconectar. Según García-Borreguero el hecho de que nos entre sueño después de comer, no se debe a tener el estómago lleno, sin que es porque ya han pasado 8 horas desde que nos hemos levantado. Dormir no es un lujo es una necesidad. 4.18.4. Expressions Escrites: Un trabajador descansado es más productivo. Supongamos que tengo una fábrica de piezas de coche con doscientos empleados, distribuidos en tres turnos y jornadas de ocho horas diarias. ¿Alguna vez habéis trabajado en fábricas? Yo sí, además, recuerdo lo pesado que empieza a ser a las 6 horas de jornada y lo mucho que se alargan esas dos últimas horas. Así pues, lo que haría es poner un área de descanso, para que mis empleados disfruten de ella durante 20 min. Lo que quiero conseguir es que trabajen más cómodos, no se les haga cuesta arriba la jornada y por supuesto trabajador agusto y descansado, trabajador más productivo.

4.19. CT: Text: Cómo te llevas con tu cuerpo. La relación que los seres humanos tenemos con nuestro componente material adolece, en muchas ocasiones, de exceso de cariño o de falta de aprecio. Parece que a los humanos nos cuesta encontrar un punto medio, una vinculación fluida y natural. Si profundizamos en el problema, es fácil ver que la causa de estos disturbios es siempre la misma. Los problemas ocurren cuando nuestra autoimagen corporal y nuestra forma de actuar con relación a nuestro cuerpo dejan de ser un asunto íntimo para ser algo público. La culpa de las desavenencias entre nuestro organismo y la mente es de terceros. La presión social es, en la inmensa mayoría de los casos, el factor que rompe la armonía. Prueba de ello es que apenas existen problemas con nuestro cuerpo en la niñez. Hasta que llega la adolescencia –la edad en que los demás empiezan a ejercer su influencia sobre nosotros– aceptamos nuestros rasgos físicos sin complicaciones, cuidándonos sin obsesionarnos, forzando la máquina cuando es necesario sin maltratarla nunca.

82index


Sin embargo, en la juventud comienzan los problemas. De hecho irrumpen en la vida de forma impactante: la mayoría de fenómenos que estropean nuestra relación con el cuerpo afectan sobre todo a esa etapa. Problemas de alimentación como la anorexia y la bulimia, abuso de sustancias que atentan contra nuestra salud, vigorexia y obsesión obsesiva por la estética… Parece que esa época del desarrollo humano es la más peligrosa en este sentido. La correlación presión social/problemas con nuestro cuerpo explica estos desajustes. La adolescencia es el momento en que la opinión de los demás acerca de nuestro físico entra en nuestra mente. La irrupción es apabullante. Vivimos esa etapa vital de una forma absolutamente gregaria, dependiendo en casi todas las cuestiones de la opinión de los amigos, la pandilla, la tribu urbana o el colectivo con el que nos identificamos. Esas personas de referencia influyen en nuestra manera de vestirnos, en nuestros hábitos de diversión, en la forma en que afrontamos nuestros problemas académicos o elegimos nuestra vocación futura y en la resolución de los conflictos morales y sentimentales. Y, por supuesto, tienen un ascendiente decisivo en cómo vemos nuestro cuerpo y cuánto lo cuidamos. No hay que olvidar que esa dependencia de la opinión ajena es adaptativa: en esa edad hay muchos factores psicológicos que sólo se optimizan cuando la persona consigue la aceptación de sus amigos. La reputación social de un joven explica en gran parte su mayor o menor sentimiento de soledad, su autoestima y su satisfacción vital. Satisfacer las expectativas del grupo de referencia es esencial y eso puede ser un factor positivo para determinados individuos. Pero también puede promover muchos de sus problemas con el cuerpo. Pero no debemos pensar que la presión social deja de ser importante a partir de esa edad. En la madurez esa influencia de los demás persiste, aunque adopta tácticas más sutiles. Los medios de comunicación, la cultura y los prejuicios que se trasmiten siguen terciando y haciendo más complicada la relación con nuestro cuerpo (…) Nuestro cuerpo quizás sea únicamente una organización transitoria de compuestos bioquímicos. Pero es lo que nos constituye: somos esa materia. Y de hecho, cuando la presión social no interfiere, nos solemos llevar bien con ella. Hay muchas tácticas para quitar fuerza a la influencia ajena y recuperar una relación fluida con nuestro cuerpo: entender que a cada persona le atraen distintas cosas y buscar “nuestro público”, querernos a nosotros mismos sin atender a las expectativas de los demás, analizar los inconvenientes de aquellos que son únicamente guapos… La cuestión es usar alguna de estas técnicas para librarnos de la mirada ajena y volver a reconciliarnos con nuestro propio cuerpo. 4.19.1. Idees rellevants. En la niñez no miramos nuestro cuerpo La adolescencia es la etapa más peligrosa referente a este tema 4.19.2. Resums Los prejucios de las personas con su cuerpo por culpa de la sociedad. Las personas o nos cuidamos en exceso o nos desatendemos. La culpa de que personas vivan a disgusto con su cuerpo, es de la sociedad. En la niñez no tenemos en cuenta el físico a diferencia que en la adolescencia y la juventud, que para ser aceptado has de ir acorde con los demás. La anorexia, la bulimia y la vigorexia se pueden darrollar en la adolescencia, que es la etapa más dañina en este sentido. En la madurez sólo cambia las formas, pues la presión persiste. 83index


Para poder sobre llevarlo bien, lo mejor es intentar que ese sometimiento no nos interfiera entendiendo que, para gustos los colores. Nuestra imagen está influenciada por los demás Por culpa de las personas de nuestro entono, no nos conformamos con nuestro cuerpo. La opinión de los demás pesa demasiado sobre nosotros. Sobre todo en la adolescencia, es cuando más queremos agradar a la sociedad. En la niñez casi no nos importa nuestro cuerpo, en cambio en la juventud pasa a ser nuestra principal preocupación que persiste en mayor o menor grado durante toda la vida. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro envoltorio nos guste y rodearnos de personas que nos acepten tal y como somos.

4.20. CT: Text: El valor de escuchar Tener oído es algo más que la capacidad para percibir sonidos. Comporta la posibilidad de unas ciertas dotes para la musicalidad, que no es solo oír lo que suena o nos suena, y para reiterar lo percibido. La precipitación, el miedo, la prisa y algunas urgencias no crean buenas condiciones para escuchar, para demorarse. Y, en definitiva, para comprender o para hacernos comprender. Es preciso oír para entender, pero es imprescindible escuchar para comprender. Conminados por la necesidad, no encontramos las condiciones para tratar de hacernos cargo de algo. Como Deleuze señala, preferimos deslizarnos en una suerte de surf sobre las olas, que vérnoslas en la necesidad de nadar. La tabla lisa acaba siendo la tabla rasa y es cuestión de dejarse llevar. No negamos mérito y dificultad al hacerlo, pero la inmersión en lo que otro dice, nos dice, supone comprender que siempre que viene el otro, nos viene diciendo, y sólo diciéndonos viene. La palabra es la venida del otro y no escucharlo es clausurar su llegada. Así que si se trata de evitarlo, lo mejor es que cerremos los oídos. Y los corazones. Y a lo nuestro. En cierto modo, educar es también enseñar a escuchar. Y escuchar conlleva asimismo aprender a callar, lo que no significa ocultar. Aunque no únicamente. Es determinante hablar y hacerlo abierto al decir del otro. Se trata de atender no solo lo que alguien dice, sino lo que le hace decir. Escuchar de verdad es tratar de hacerse cargo de las razones del otro. En realidad, se escucha deliberando, no simplemente asintiendo. De ahí que la escucha sea una acción emprendedora, no una pasiva receptividad. Pero cuando ya parecemos sabérnoslas todas, oímos lo que ya conocemos, ignoramos lo que nos disloca y ratificamos lo que ya pensábamos, de tal modo que nuestro selectivo oído afina para asentir ante lo que no cuestiona cuanto ya parecemos saber. Muchas veces saber de oídas es tanto como no escuchar. En una sociedad de paradojas y de perplejidades no faltan quienes se apoyan en nuestras incertidumbres razonables para proceder sin demasiados miramientos. Escucharnos y vernos dudar no es que les desconcierte, es que les resulta cómodo, ya que se desenvuelven agazapados al amparo de un murmullo incesante que aún no se formula ni se pronuncia de modo incontestable. Quienes no escuchan se amparan en nuestras vacilaciones. Pero oír sólo hasta encontrar un rótulo en el que enmarcar y clausurar la palabra ajena no es escuchar. Entonces, en lugar de deliberación hay dominio. Ante la falta de consideración, procedemos sin ton ni son y esta falta de sintonía impide que concordemos. En todo caso, estas complicaciones no han de ocultar que, enmascarada de otras excusas, 84index


a veces simple y llanamente falta voluntad de escucha. No sea que nos alcance algo interesante, razonable o verdadero. Atreverse a pensar es también atreverse a escuchar. No nos interesa, nos incomoda y quizá nos desconcierta lo que otros puedan decir. Pero a su vez para decir en verdad es preciso un modo radical de escucha. También de lo que uno silencia de sí mismo. Y a la par de esa palabra plural, diversa, que se despliega en múltiples voces, que corre, va y viene, y busca decirnos mientras tratamos de embridarla, de domesticarla, de emplearla para que por fin diga lo que queríamos oír. Se insiste en la falta de olfato político, como una rémora para el ejercicio público. No lo es menos la falta de oído activo y permanente, la pérdida del arte, del don, del valor de la escucha. 4.20.1. Idees rellevants: Ensenyar a escoltar també es educar. Calla y escolta. 4.20.2. Resum: Saber escuchar no es sólo oír. El saber escuchar no es tarea fácil, ya que en muchas ocasiones, oímos pero no escuchamos lo que nos quieren decir, sea por falta de interés o por pensar que ya sabemos lo que nos quieren decir. La comunicación es recibir de otro y no escuchar es impedir la realización de la misma. Es por falta de educación el no saber hacerlo, es algo que tenemos que aprender para no encontrarnos en la situación de estar en medio de una conversación y no saber que nos están comunicando. Es entender lo que nos quieren decir y el motivo que les lleva a decirlo.

5. EXPRESSIÓ ESCRITA SENSE TEXT. 5.1. Tipología textual. Concepte/Finalitat

Donar a conèixer, informar, explicar…un fet, una situació o conceptes varis als possibles lectors.

Estructura

1º Títol 2º Petita introducció 3º Desenvolupament i exposició de la informació 4º Conclusió 5º signatura de l’autor 6º Bibliografia (opcional )

Característiques Recursos lingüístics

Informació objectiva, veraç i contrastada. Evitar les expressions afectives, emotives i estètiques. Oracions enunciatives, curtes i entenedores Llenguatge formal, exemplar, precís, correcte i unívoc. Utilització de connectors i absència de l’ús de metàfores.

85index


Formes literàries

Diari, notícies. Reportatges, fullets explicatius, articles d’opinió i de crítica, cròniques, articles de divulgació científica, entrevistes…

5.2. Tinc un dilema Quan vaig acabar la ESO amb 16 anys el tenia molt clar, anar a treballar, ja que mai m'agradat estudiar, però abans sortien feines per tot arreu, i jo moltes vegades estava a 3 empreses a l'hora, ja que si em sortia un treball, no sabia dir que no. Ara no es el mateix, perquè no hi ha feina i si surt alguna cosa, quasi sempre demanen un Grau Mitja com a poc. Així doncs esta claríssim si no ens toca la loteria, ens haurem de posar les piles i estudiar més i millor que a l'escola. Per altra banda sempre esta bé fe treballar la ment i renovar els coneixements crec que es una cosa que hauriem de fer tots.

5.3. ¿Que es la adolescencia? Es la etapa que llega después de la niñez que empieza a los 12 y acaba a los 19 años, aunque es un dato aproximado. Seria la transformación del niño antes de llegar a la adultez. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en esos años. Los adolescentes ven como les va apareciendo el vello en áreas como los genitales, el bigote o las axilas y también el crecimiento de sus órganos sexuales. Las adolescentes, además de experimentar el crecimiento del vello en su cuerpo, sufren la llegada de la menstruación.

6. AVALUACÍÓ DE TEXTOS D'EXPRESSIÓ ESCRITA. 6.1. Trenquem motllos. El somni de cada estudiant és poder aconseguir el que està cursant. Això a part de satisfactori, és la porta que s'obrira al món laboral. M'agradaria exercir el treball de publicista en una agència dividida per una sèrie de socis. L'empresa seria amb molt estil donant confiança als clients. La imaginació i la creativitat són els motors de l'empresa d'on sortiran anuncis, cartells publicitaris... M'agrada la imaginació, crea amb les meves idees, els meus pensament. Crear una mena de món fet per mi, i fer arribar a les persones el meu missatge. VALORACIÓ Coherència: Fa el que es demana. 0.4 Cohesió: Dividida i obrirà paraules incorrectes i pensament singular 3 errors. 0.4 Correcció: Una falta d'ortografia: obrirà. No es repeteixen paraules en el text. 0.9

86index


Variació: El text no fa servir molts recursos sintàctics. 0.15 Registre: La llengua del text s'ajusta al grau de formalitat i al canal adequat.0.25 Disposició: La lletra ens ha costat una mica, tot i que no tenim clar si és perquè és fotocòpia.0.2 Puntuació: 2,30

6.2. La crisis económica. Actualemente la crisis en Espanya bajo mí punto de vista esta totalment relacionada a la mala gestión de aquellas que democráticamente escojimos en las urnas. La Sociedad hoy es un claro reflejo de aquella famosa frase " tanto tienes, tanto vales " cosa que llevada a la gente de a pie puede llegar a ser muy perjudicial a todos los niveles. Las Ayudas siempre llegan a los mismos, a los que representan el poder. Bajo mi molesta opinión como pequeño empresario y autónomo creo que una de las maneras a ayudar a crear empleo y empezar a salir de esta crisís es la de dar facilidades a los pequeños y medianos empresarios a la hora de contratar. Somos uno de los paises europeos con mas pequeñas y medianas empresas y somos un punto muy importante de la economía española, aún y así, ¿donde está nuestra representación en esas hostentosas reuniones entre gobierno y grandes empresarios? Hoy más que nunca, " tanto tienes tanto vales ". Y Esta de moda la palabra " imputación" a. Coherència : 0.25 Està ben ordenat i la informació és la requerida. b. Cohesió: 0.25 Falten 4 comes i en concordança hi ha a ayudar que seria de ayudar. c. Correcció: 0.35 8 faltes d'ortografia, España, mi, está, ayudas, más, ostenstosas, Gobierno, está. d. Variació: 0,10. Es repeteixen algunes de les paraules. e. Registre: 0.25. La llengua del text s'ajusta al grau de formalitat. f. Disposició: 0.10. La lletra podria ser una mica més clara, ja que en de vegades dubtem si esta bé escrit. Respecta els marges i esta recte l'escrit. El text en té 175 paraules, així que es una mica curt. Puntuació: 1,30.

6.3. La felicitat. El ser humano por defecto en un sentido figurado de la palabra busca incansablemente a lo largo de su vida alcanzar al máximo el estado de la felicidad. No es tarea facil, las situaciones, circunstancias y las incertezas a las que la sociedad moderna nos enfrenta diariamente no nos permiten asegurar ni mucho menos un estado permanente de felicidad. Mi percepción de la felicidad esta basada absolutamente en un ser y no en un tener. Especialmente en aprovechar las situaciones y experiencias positivas o negativas de la vida en grandes oportunidades para adquirir recursos personales que permitan afrontar situaciones adversas. No es más feliz quien más tiene, sino, aquel que sabe sacarle el máximo partido a la vida sin preocuparse por lo que no tiene. Adequació : El llenguatge és adequat al tema. 0,5 87index


Coherència: El text té algunes frases mal construïdes o sense sentit. 0,25 Cohesió: Tercer i quart paràgraf aniria amb un de sól. 0,40 Correcció: Ortografia: Sinó porta accent, está amb accent, fácil porta accent. Puntuació: Falten 11 comes. 0. Presentació: Bona lletra, respecta els marges, extensió de 126 paraules. 0,20 Puntuació: 1,35

7. TASQUES DE COMENTARI DE TEXT. 7.1. Qüestionari sobre CT 1 2

3 4

Qüestions generals Explica què és per a tu un text? Un escrit on m'explica o informa d'alguna cosa. Comenta breument en què consisteix l’adequació, la coherència i la cohesió del text? L'adequació: És la participació per la qual el text s'adapta al context comunicatiu. La coherència : esta relacionat amb la intenció del text, l'objectiu, canal i el tema. La cohesió: és la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text: sintagmes, oracions, paràgrafs... El connector és un element de cohesió. Quines capacitats penses que intervenen en el CT? La capacitat de comprensió d'un text, d'entendre'l, de saber fer resums amb les teves pròpies paraules, de apendre i ampliar més el nostre vocabulari... Què es vol aconseguir amb el CT? Ser capaç de fer resums aportant el que explica o informa el text, millorar la meva ortografia, ser capaç d'entendre més els textos.

Les activitats que cal fer per comentar un text es poden representar amb un triangle: el vèrtex A=transferència, el vèrtex B=Interpretació i el C=extrapolació. I. Quines operacions del CT corresponen a cada vèrtex? Transferència: què diu el text Interpretació: com ho diu Extrapolació: valoració del text, a partir del text II. D’aquestes, quines les fas amb facilitat i quines et són més exigents? Totes per igual crec que em costen una mica. Respecte al subratllat 1- Consideres necessari subratllar el text, per què? Sí, perquè així és més fàcil de fer el resum i entendre el text 2- Què subratllar, d’on surten els criteris? Surt des del meu punt de vista, el que hem sembla més important subratllo. 3- Quin és el teu estil, com penses que el podries millorar? El meu estil és senzill m'agrada, o més bé necessito llegir mínim 3 cops el text, per poder extreure les idees més rellevants, subratllar i intentar fer el resum amb -

88index


les meves paraules utilitzant sinònims. -

Respecte a les idees principals 1. Per què val la pena anotar-les? Perquè hem facilita fer el resum i la capacitat d'entendre el text millor. 2. Com ho fas tu? Llegeixo el text vàries vegades, subratllo les idees més rellevants i començo a elaborar el meu resum 3. En què ens pot ajudar anotar les idees principals? En entendre millor el que ens vols dir el text i per l'hora de fer el resum.

123-

4-

Respecte del resum Què és el resum del text per a tu? És explicar amb les teves paraules el contingut amb menys paraules que al text. Quines són les característiques del resum? Precisió i concisió, to neutre i objectivitat, clar i cohesionat, fidelitat informativa, formalment ha de ser diferent. Alguns detalls que cal tenir present a l’hora de resumir són ... No copiar, fer servir les teves paraules, la introducció el desenvolupament i la conclusió del text, introduir les idees més rellevants dins del resum, els paràgrafs que en té el text, l'ortografia... Quina utilitat trobes que pot tenir fer resums? Moltes, com per exemple la capacitat per entendre el text, ampliar el nostre vocabulari aprenent noves paraules, posar en fucionalment el nostre cervell, millorar la nostra ortografia...

7.2. 1r Quadrimestre. Data

Núme Títol ro

17/12/13

CT-1

17/12/13

21/12/13

La realitat des del punt de vista de Issac...

Fet

El pensament d'aquest home és totalment el que està passant

CT-2 Leer e ir más allá de lo que dice el texto

Fet

Aquest si m'ha fet pensar, ja que no llegia amb tanta atenció els textos i ara si

CT-3

Fet

Cap

Estudi realitzat per 'OCDE

CT-4

13/11/13

Fet / No Aspectes positius que he fet trobat

CT-5

Fet

La lengua y sus variantes

Fet

No m’ha interessant tant La meva per ... valoració. .. Perque ja som conscients de tot això

8

9

És un text massa llarg i molt difícil de fer resum en 100 paraules

6

Text massa llarg i difícil de resumir en 100 paraules. Força interessat perquè a mi personalment hem costa aquest tema

89index

10


CT-6 23/11/13

L'educació s'esta mesclant... virtual o presencial

Fet

El fet de recordar-me que els estudis que vull realitzar si estan a Bcn els puc fer on-line encarà que hem costi més

España país escandaloso

Fet

El text és interessant, ja que no som conscients del soroll que realitzem.

Perque ja som conscients de tot això

9

CT-7 26/11/13

10

Fet 03/12/13

CT-8

15/12/13

CT-9 Fins aquest extrem els porta la crisis

Cap

La família canvia més tolerants ms diversitat

Perque trobo que és un tema una mica antic

6

Fet Ens pot obrir una mica més els ulls sobre el que ens estem fent les persones unes a les altres, els que tenen càrrecs polítics als altres

7

És interssant perque és ven cert que sempre anem amb pressa i sigui o no necessari

9

Fet 17/12/13 CT-10

Volando voy, volando vengo

21/12/13 CT-11

Nuestro éxito depende de nuestra felicidad

Fet

8 Ens fa pensar el fet de què no per ser més rics són més feliços

Fet 21/12/13 CT-12 Donem suport a les espurnes

Ens aporta una mica de La veritat és que m'ha costat realitat, per fer-nos pensar i entendre'l el text i el fet de adonar-nos que amb la possar un títol adecuat ha situació actual,hem de apollar estat difícil, ja que no a els joves més espavilats,que acabava d'entendre el text mai

Valoració sobre … ( de 0 a 5) Assistencia..................5 Treball a classe...........4 Treball a casa..............5 Paricipació a classe.....3 Treball a tm virual........5 Compromís..................5 Entrega de treballs......5 Valoracion final 8

90index


7.3. Revisi贸 dels procediments seguits en la comprensi贸 del text i redacci贸 del resum.

91index


92index


A partir de la pràctica feta a Comentari de text, podem revisar els procediments aplicats per comprovar el que fem i allò que no fem, o que fem poc. Amb aquesta revisió podem reforçar les nostres estratègies vers el comentari de text , millorant tant la capacitat de comprensió com la d'expressió escrita, totes dues bàsiques en la Preparació de la Prova d'acés.

Ubicació: Aproximació al text

Si Faig una ullada de reconeixement del text: presentació, extensió, distribució ...? Busco referències de la font i la data de publicació? Miro qui l’ha escrit? Faig una primera lectura de reconeixement? Esbrino el tema tractat? Detecto quina és la idea central del tema? Reconec la postura amb la que l'autor tracta el tema? Observo com es desenvolupa el tema: a partir d'exemples, d'opinions ...?

No

X X X X X X X X

Busco com es tanca el text: tancat, obert ... ?

X

Intento descobrir a qui estat adreçat l’escrit (receptor)?

X

Busco la possible intenció amb la que s`ha escrit el text?

X

Dedueixo el tipus d’escrit: informatiu, d’opinió, descriptiu ...?

X

Aconsegueixo criteris per a la selecció de idees amb aquestes accions?

X

Comprensió del text

Faig una segona / tercera lectura comprensiva: atenta, activa, amb X concentració i profitosa ? Subratllo el text?

X

Subratllo detalls (dades, paraules, referències ...) especialment significatius

X

Faig anotacions i / o marques als marges del text ? Considero els paràgrafs del text per buscar les idees? Faig un llistat d'idees bàsiques? Fusiono les idees similars o properes? En escriure les idees, canvio la redacció dels text per un estil personal?

93index

X X X X X


Redacció de les preguntes curtes

21-Redacció del resum

Expressió de la comprensió

1 L'extensió del resum és de 90-100 paraules? 1 Expresso directament les idees del text, sense "narrador": l'autor/el text diu...? 1 Redacto amb estil personal, evitant la còpia d'expressions del text?

X

1 Incorporo totes les idees importants? 1 Elaboro un esborrany ? 1 Organitzo el resum en dos / tres paràgrafs? 1 Redacto les idees. Evitant l'esquematització, la "llista de la compra"?

X X X

1 Presento les idees de forma ordenada? 1 Connecto, lligo les idees?

X X

1 Mantinc en el resum l'esperit del text, el seu punt de vista?

X

1 He evitat incorporar opinions/valoracions personals al resum?

X

1 Utilitzo signes de puntuació en el resum?

X

1 La meva redacció presenta correcció ortogràfica i gramatical?

X

1 El meu títol avança el tema?

X

1 El meu títol contempla la intencionalitat del text?

X

2 Les respostes curtes ocupen tres o quatre línies?

X

2 Aquestes respostes s'ajusten exactament a les preguntes?

X

2 El contingut de les respostes s'ajusta al contingut del text?

X

2 Les respostes estan redactades amb claredat i precisió?

X

2 Exposo la resposta sense copiar la informació del text?

X

X X

X

Valoracions: Considero que els meus resums mostren qualitat en... m'agrada utilitzar sinònims. Sempre els llegeixo moltes vegades abans d,enviar. Per millorar els meus resums hauria de... no ho se, perquè sino ho faria. Amb el meus resums estic satisfet/a, molt satisfet/a, insatisfet/a... satisfeta, però el fet de no puntuar em té una mica desconcertada, perquè realment no se si esta bé o en que puc millorar.

94index


7.4 Decàlec de resum.

Decàlec de resum Revisió del resum i títol

Data ...

Resum i títol valorat: CT ..Saber escuchar no es sólo oír..

22/02/14 Cristela Autor/a Ruizde l resum: . . . . .

1-l'extensió (90-100 paraules aprox),

No

x

2- l'estil directe (sense narrador),

x

3- la redacció del títol (tema i intencionalitat),

x

4-l'expressió personal de les idees del text (evitar la còpia).

x

5- el contingut, que reculli les idees bàsiques,

x

6- els paràgrafs, 2 o 3 màxim,

x

7- la claredat en l'expressió de les idees,

x x

8- la coherència, idees ordenades i relacionades, 9- la cohesió, idees lligades i

x

10- precisió en l'expressió, vocabulari adequat.

x Total ... 01/09/50

Valoració global: 9 Aspectes ben fets: L'extenció, la capacitat de resimir sense copiar, la claretat...son aspectes que he millorat molt durant el curs. Aspectes millorables: les idees ben lligades.

8. RACÓ DE RECURSOS. 8.1. Correctors ortogràfics. http://www.projecteelcorrector.cat/ http://www.softcatala.org/corrector http://www.correctorortografico.com/

8.2. Sinònims i antònims: http://www.wordreference.com/sinonimos/

95index


8.3.Traductor: http://translate.google.es/?hl=es

8.4. Co-avaluació de l'expressió escrita (3 punts). L’avaluació del text s’efectua sumant la puntuació adjudicada en cadascun dels apartats que s’indiquen a continuació, però també s’ha de fer una valoració qualitativa global, a partir de la qual es podrà arrodonir i modificar a l’alça o a la baixa la puntuació total d’aquesta qüestió. Si el text no respon al que es demana (se n’allunya molt clarament i tracta d’un tema diferent), es valora amb 0 punts. Si el text és molt breu, cada apartat es puntua d’una manera proporcional a l’extensió. Si té menys de 50 mots, es valora amb 0 punts Aspectes Adequació Registre

Ítems -

Registre del llenguatge adequat al tema, al grau de formalitat i al canal de comunicació.

A. Informació clara Coherència

Puntuació 0,5 0,5

B. El text té significat C. Selecció i ordre de la informació

D. Relació entre les idees o la informació expressada E. No hi ha repetició. Lèxic precís i variat F. Referència gramatical: a. Ús de pronoms personals i possessius Cohesió

0,75

b. Adverbis de lloc i demostratius c. Adverbis temporals G. Referència semàntica: a. Connectors b. Sinònims c. Antònims

Correcció

H. Ortografia (Accents, grafies lletres, signes de puntuació, majúscules)

0-2 errors --- 1

I. Morfosintaxi (construcció de mots i frases correcte) J. Lèxic adient (vocabulari ric i adequat)

3-4 errors --- 0,8 5-6 errors --- 0,6

96index


7-8 errors --- 0,4 9-10 errors --- 0,2 Més de 10 --- 0 K. Títol L. Lletra M. Marges Presentació

0,25

N. Línees rectes O. Net i polit P. Paràgrafs Q. Extensió (100/200 paraules)

Total

3

8.5. Mostres de proves reals amb solucions. 8.5.1. Accés Grau Superior: http://www.milaifontanals.cat/ 8.5.2. Accés Universitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.9c033104d30802a9ccf24010b0c0e 1a0/? vgnextoid=bf2ab03c11d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bf2ab03c 11d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

8.6. Evaluació de text argumentatiu. 1 2 3

4

EVALUACIÓN TEXTO ARGUMENTATIVO ¿El texto es adecuado al grado de formalidad? - Lenguaje escrito, no hablado ¿El texto cumple su intención comunicativa? - Argumentar, convencer, persuadir o disuadir ¿La estructura del texto corresponde a un texto argumentativo? - Introducción, enunciándose la tesis que se va a defender. - Desarrollo o argumentación donde se enumerarán las ideas a favor, en contra o ambas. - Conclusión, en la que la tesis se reafirma. ¿Hay toda la información que se pide? ¿La información es importante y suficiente? 97index


5 6 7

8 9 10

¿No hay información contradictoria ni repetitiva? ¿Las ideas están ordenadas de forma lógica y hay argumentación? ¿El uso de conectores textuales y de elementos de unión entre las frases y los párrafos es correcto? ¿El texto es claro y preciso? - No hay ambigüedades ni imprecisiones que dificultan la comprensión - No hay frases incoherentes (inacabadas o sin conexión sintáctica) - No hay problemas de concordancia ¿El uso de signos de puntuación es correcto?( no se admite coma entre sujeto y verbo y entre verbo y complementos) ¿No hay faltas de ortografía? ¿El léxico utilizado es variado y concreto al tema? ¿No utiliza palabras muy genéricas? ¿El planteamiento del tema es sugerente y original? ¿Ha cumplido con el número de palabras (100/200)? ¿La letra es clara? ¿Ha mantenido los márgenes en el papel? TOTAL

9. PROVES DE SIMULACIÓ. 9.1. Català. 9.1.1. Prova d'accés a Grau Superior. Simulació Prova Accés novembre 2013

LLENGUA CATALANA (PPAGS) INSTRUCCIONS

NOM:

Per cada error d’ortografia, gramàtica o lèxic es descomptaran 0.1 punts, fins a un màxim de 2 punts,en els apartats 1 i 2. Els errors de l’apartat 3 (“Expressió escrita”) ja es tenen en compte en puntuar la redacció corresponent.

Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents. TRENQUEM MOTLLOS, I ENS ANIRÀ BÉ

5

10

El Mario és un dibuixant de vint-i-cinc anys. Es considera un artista que transforma les paraules i les emocions en imatges i vol viure d’aquesta passió. S’ha incorporat al mercat de treball en plena crisi, però no l’espanta el blanc i negre de l’etapa que li ha tocat viure. Com que és “jove i sense experiència”, deixa que el client posi el preu final a les seves factures, en funció de la seva satisfacció. I no li va gens malament. Diu que és una manera de rebre una valoració sincera del client i, alhora, fer-se respectar encara que sigui “jove”. El Felix és un adolescent alemany de catorze anys. Quan en tenia nou va fundar l’ONG Plant for the Planet, amb l’objectiu que els polítics deixessin de discutir sobre el canvi climàtic i hi fessin alguna cosa. Amb el seu escrit de guerra

98index


15

2 0

2 5

3 0

“Stop talking, start planting”, en Felix ha mobilitzat milers de nens de més de noranta països, no només per plantar arbres, sinó també per conscienciar els adults sobre el planeta que estem deixant als nostres fills. El David i el Colin són dos anglosaxons establerts a Barcelona. Gaudeixen d’una formació d’elit i de feines privilegiades, però han posat el seu talent a treballar perquè milers de nens de tot el món accedeixin a la lectura a través dels lectors electrònics. Worldreader.org recull diners, però també energies, contactes i idees per negociar drets amb les editorials, per subvencionar els aparells i per oferir una biblioteca permanentment actualitzada a aquelles aules on amb prou feines hi ha un llapis per a escriure. Jil van Eyle era un executiu d’èxit que va veure com li canviaven les prioritats el dia que néixer la seva filla Mònica, amb hidrocefàlia. Des de Catalunya ha creat el teaming, una iniciativa solidària per a sumar microdonacions que individualment no serien viables. Per exemple, cada treballar d’una empresa que fa teaming posa un euro de la seva nòmina mensual; l’empresa hi aporta una quantitat equivalent al nombre de treballadors, i n’obté una desgravació fiscal. Els diners es destinen cada mes a una causa diferent, la que hagi triat cada grup de teaming. Actualment hi ha més de quatre-cents grups de teaming al món, ja siguin empreses, escoles, associacions o, senzillament, grups d’amics. No estem parlant d’excepcions. N’hi ha moltes, d’iniciatives com aquestes, i totes amb un denominador comú: estan trencant motllos. Necessitem ara més que mai inventar nous models que ens permetin treure profit d’aquest món que ve a tota velocitat. En l’educació, en l’organització interna de les empreses, en les formes de pagament, en les relacions laborals, en la nostra manera de ser solidaris. Siguem valents, trenquem esquemes, o , com a mínim, donem suport a aquells que són prou valents per a fer-ho. Només són espurnes, però que importants són les espurnes quan no hi ha manera d’atiar el foc! Donem-los entre tots una mica d’aire, amb la nostra actitud, i ens anirà millor a tots plegats. Text adaptat a partir d’un text de Teresa Turiera, Ara (27 de novembre 2011)

1. Reflexió lingüística Contesteu les tres preguntes següents. 3.5 punts 1.1 Escriviu un sinònim, o una expressió equivalent, de les expressions subratllades següents, que també apareixen subratllades en el text. 1 punt a) “Com que és “jove i sense experiència” (...)” (línia 3): b) “(...) en funció de la seva satisfacció (...)” (línia 4): c) “(...) encara que sigui “jove” (línia 6): d) “(...) a través dels lectors electrònics” (línia 14): 1.2 Escriviu, íntegrament, l’antecedent dels pronoms febles i relatius següents, que trobareu subratllats al text; és a dir, escriviu què signifiquen en aquest text concret. 1.5 punts a) “l’” (a “l’espanta”, línia 3): 99index


b) “hi” (línia 8): c) “on” (línia 16): d) “n’” (a “n’obté”, línia 22): e) “que” (línia 27): f)”-los” (línia 32): 1.3 Completeu el quadre que hi ha a continuació amb les formes adequades dels substantius singulars, adjectius en masculí singular i verns en infinitiu. Manteniu el mateix lexema o arrel. 1 punt

Substantiu singular

Adjectiu masculí singular

Verb en infinitiu rejovenir

blanc discutir diferent passió 2. Comprensió i expressió 3.5 punts 2.1 Resumiu les idees principals exposades al text. El resum ha de tenir entre vuitanta i cent paraules, aproximadament. 1,5 punts 2.2 D’acord amb el que es diu al text, expliqueu per què l’autor hi ha posat com a títol “Trenquem motllos, i ens anirà bé”. 2.3 Expliqueu de forma clara què vol dir l’autora amb l’expressió següent, que trobareu al text: “Només són espurnes, però que importants que són les espurnes quan no hi ha manera d’atiar el foc!” (línies 31-32). 3. Expressió escrita 3 punts Redacteu un text d’unes cent paraules a partir d’UNA de les dues propostes següents: R. Exposeu la vostra opinió sobre l’afirmació següent: “Una bona formació acadèmica és imprescindible per tal de tenir un futur millor”. S. Redacteu un text sobre la feina que us agradaria tenir: tipus de feina, característiques, motius pels quals creieu que us pot agradar, etc. 9.1.2. Prova d'accés a l'Universitat. Simulació Prova Accés novembre 2013

LLENGUA CATALANA (PPAU)

NOM: 100index


No en tinc cap dubte: la revolució informàtica és la revolució social i cultural més important després de la revolució industrial d’ara fa més de dos segles. Això ha tingut una evident repercussió en la manera d’entendre les universitats i els centres de recerca. Les possibilitats ara són enormes: es poden fer investigacions molt més avançades, hi pot haver més col·laboració a distància entre els investigadors, es pot recollir molta més informació amb menys temps. En una societat com aquesta, els canvis són ràpids i inevitables. Això exigeix que les transformacions tècniques i tecnològiques vagin acompanyades d’importants elements de reflexió i de pensament, a fi que el tren que hem engegat no ens passi per sobre i ens esclafi. Cada dia és més clar que la recerca ha de ser global, que ha d’unir esforços en tots els terrenys per recuperar la col·laboració entre ciències i lletres. Tanmateix, tot això exigeix ecursos, també molts recursos públics que millorin la preparació i la competència de ciutadans i professionals. I per això és tan sorprenent que en els pressupostos de l’Estat espanyol s’hagin retallat les partides dedicades a recerca. És un error monumental que contradiu les declaracions polítiques i l’evolució del món. Josep M. TERRICABRAS. «Una societat canviant». El Temps (22 desembre 2009) Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.

[1 punt cadascuna; en les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

1. La funció sintàctica de que (de la seqüència «error monumental que contradiu les declaracions polítiques i l’evolució del món») és a) conjunció. b) subjecte. c ) complement directe. d) preposició conjuntiva. 2. El pronom feble amb què, si s’hagués de pronominalitzar, se substituiria el sintagma en la manera d’entendre les universitats i els centres de recerca és a) hi. b) ne. c ) ho. d) li. 3. En el text, l’expressió el tren que hem engegat significa a) la revolució industrial. b) la revolució informàtica i els canvis ràpids i inevitables que provoca. c ) el tren en què viatgen els responsables de les universitats i la recerca. d) els elements de reflexió i de pensament. 4. En el text, una expressió equivalent d’esclafi és a) faci riure mentre pugem. b) doni fortes empentes. 101index


c ) faci pujar al darrere. d) aixafi violentament. 5. En el text, una expressió equivalent de tanmateix és a) igualment. b) per estrany que sembli. c ) com és lògic malgrat el que algú podria pensar. d) com sap tothom. 6. El gènere gramatical de la paraula dubte és ____________. 7. El verb que té la mateixa arrel que inevitables és ____________. ********** Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, explicant què vol dir l’autor quan escriu que «el tren que hem engegat» ens pot passar per sobre i ens pot esclafar. Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) de la redacció. [3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]

9.2 Castellà. 9.2.1. Prova d'accès a Grau Superior. GS -

Castellà

Los errores ortográficos, gramaticales y léxicos cometidos en los ejercicios 1 y 3 de la prueba se penalizan con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. No se incluyen aquí los errores del ejercicio 2, ya que se valoran conjuntamente con otros aspectos que se han de tener en cuenta en la redacción.

Texto: La rapidez se ha incrustado en nuestra cultura y cada vez nos tiene más acelerados. ¿Es necesario ir siempre tan rápido? En absoluto, pero lo hacemos, incluso cuando no es necesario. La velocidad no solo se ha convertido en el principal elemento de competencia en gran parte de la organización productiva, sino que está colonizando también las relaciones personales. El Just in time se ha impuesto como un modo de organizar la producción más eficiente. Significa trabajar sobre pedido, es decir, producir únicamente aquello que se necesita, en la cantidad justa y el momento preciso. Este sistema, conocido también como método Toyota, procede de Japón y evita gastar recursos en almacenamiento y distribución, además de posibles pérdidas por obsolescencia. Pero requiere tener una organización muy ágil, muy rápida, capaz de responder con celeridad a las demandas de los clientes. Y muy flexible, lo cual exige poder tomar mano de obra o prescindir de ella en función de la demanda. Este método se vendió en las escuelas de negocios como una fórmula para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la competitividad, pero en la práctica lo 102index


que consigue es aumentar la cuenta del resultado a costa de la seguridad y el confort de quienes trabajan en esa organización. Una organización acelerada, volcada en el instante, ¿no es también una organización más estresada? Seguro que sí. El sociólogo francés Daniel Cohen ya explicó en su libro “Nuestros tiempos modernos” (Tusquets, 2001) cómo el estrés se ha convertido en la enfermedad laboral de nuestro tiempo, como la silicosis, causada por la entrada de polvo en los pulmones, lo fue de la industrialización. Y además de patológica, ¿no puede resultar a la larga también menos creativa y por lo tanto menos competitiva? Algunos especialistas así lo creen. “Trabajar lento nos hace más productivos”, era el título de un artículo publicado hace unos días por la revista Time. Estar permanentemente volcados en el instante, sin tiempo para respirar, impide pensar en el largo plazo. Nos convierte en piezas de un mecano articulado que funciona muy bien, pero sin capacidad para crear, para innovar. Hay que tener una cierta calma para poder trabajar con cierta perspectiva. Como todo, la cuestión está en la dosis de cada elemento.

Milagros

Pérez Oliva | El País,16 de julio de 2012 1. Comprensión del texto y expresión

[3,5 puntos]

1.1. Escriba un resumen que contenga las ideas básicas del texto. [1,5 puntos]

1.2. Explique el significado de Just

in time, según el texto.

1.3. Explique a qué hace referencia la expresión: Hay

con cierta perspectiva. [0,75 p]

[0,75 puntos]

que tener una cierta calma para poder trabajar

1.4. Proponga un sinónimo o explique el significado de las siguientes palabras, según su contexto. [0.5 puntos] -

obsolescencia: - volcada:

3. Reflexión lingüística [3,5 puntos] 3.1. Indique la función sintáctica que realizan los siguientes sintagmas subrayados dentro de la oración a la que pertenecen: [0,5 puntos] a) «La velocidad coloniza las relaciones personales»: ………… b) «

Una organización acelerada es también una organización más estresada»:

……………..

3.2. Explique la razón de las tildes o acentos que llevan las palabras que hay a continuación: [0,5 puntos] a) organización: ……………… b) días: ………………….. c) sí: ……………. d) sociólogo: ………………… 3.3. Indique la palabra o las palabras a las que sustituyen los siguientes pronombres subrayados: [0,5 puntos]

103index


a) Lo hacemos: b) Este

…………….

método se vendió…:

…………………

3.4. Escriba una expresión equivalente o un sinónimo de las siguientes expresiones, subrayadas en el texto: [1 punto] a) acelerados: c) celeridad:

b) d)

el momento preciso:

producción más eficiente:

3.5. A partir de las palabras dadas, procedentes del texto, complete el cuadro siguiente, manteniendo siempre una misma raíz o lexema. Cualquier error ortográfico invalida la respuesta [1 punto] Adjetivo masculino singular

Verbo en infinitivo Incrustar

Sustantivo singular Mecano

Ágil convertir

2. Expresión escrita Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela en unas cien palabras. [3 puntos] A. Redacte un texto argumentativo en el que exponga su opinión sobre vivir tan deprisa. B. Redacte un texto narrativo en el que explique una anécdota relacionada con un estilo de vida acelerado. Simulació Prova Accés novembre 2013

9.2.2. Prova d'accès a la Universitat

NOM:

El olor del café por las mañanas, el segundo —y último— café mientras leo el periódico, la cerveza justo antes de comer… Éstos y otros pequeños placeres son mucho, pero nada es comparable al momento en que, alrededor de la una de la tarde —que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana—, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar. Dejo de ser yo, desaparecen los obstáculos, cesan los esfuerzos. El agua se abre para mí, me acoge, desdibuja los límites de mi cuerpo, impregna mi piel. Supongo que avanzo, que en unos segundos alcanzaré el otro extremo de la piscina, pero eso es lo de menos. Lo que importa es irme deslizando suavemente. Oigo el rumor del agua, ese leve ruido que, al avanzar, al deslizarse, produce mi cuerpo —¿mi cuerpo?— y sé que este rumor es el rumor de la fuente de la vida, la fuente del paraíso. Estoy dentro de un cuento oriental. El susurro del agua que cae y fluye luego por las acequias está dentro de mí, ese susurro soy yo, lo que soy ahora yo, esta feliz disolución. Es una narración. Y a lo que aspiro, con los restos de mí misma, mientras nado, es a narrar así, con tanta facilidad, con la naturalidad con que mi cuerpo se funde con el agua. Ojalá el lenguaje fluyera por los folios como este cuerpo fluye en el agua. Cuando, luego, en los vestuarios, me preparo para volver a casa, al lugar en el que escribo y que dejé, alrededor de la una, con tanto desapego, movida por la necesidad de ir a nadar, en busca del descanso y el placer asegurados, sé que ya seré otra, porque el agua ha dejado sus huellas en mi piel, se ha colado dentro de mí, ha tocado mi alma. Soledad PUÉRTOLAS. «Pequeños placeres». El Mundo. La Revista (25 julio 1999) Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda. [1 punto por pregunta; en las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos por error]

1. Identifique la categoría gramatical de justo en el fragmento «mientras leo el periódico, la cerveza justo antes de comer…». a) Adjetivo calificativo. b) Adverbio de modo. c) Complemento circunstancial.

104index


d) Sustantivo. 2. Señale la función sintáctica de nada en la frase «nada es comparable al momento en que, alrededor de la una de la tarde —que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana —, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar». a) Complemento directo. b) Adverbio. c) Complemento de nombre. d) Sujeto. 3. Señale cuál de estas palabras es sinónimo de desdibuja en la frase «El agua se abre para mí, me acoge, desdibuja los límites de mi cuerpo, impregna mi piel». a) repasa b) difumina c) perfila d) limita 4. Identifique las categorías gramaticales de mí y mi en el texto «se ha colado dentro de mí, ha tocado mi alma». a) Adjetivo posesivo y pronombre personal. b) Pronombre personal y adjetivo posesivo. c) Artículo y adjetivo posesivo. d) Adjetivos posesivos. 5. Sustituya la palabra desapego por un antónimo en la frase: Me preparo para volver a casa, al lugar en el que escribo y que dejé, alrededor de la una, con tanto (o tanta) ____________. 6. Sustituya por un nexo o partícula de significado afín la partícula conectiva pero en la frase: Éstos y otros pequeños placeres son mucho, ____________ nada es comparable al momento en que, alrededor de la una de la tarde —que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana—, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar. 7. Complete los elementos que faltan en la siguiente frase, en la que se ha variado la persona verbal: El susurro del agua que cae y fluye luego por las acequias está dentro de ella, ese susurro ____________, lo que ____________ ahora ____________, esta feliz disolución.

Escriba un texto (entre cincuenta y ochenta palabras) sobre el significado que, a su entender, tiene la expresión pequeños placeres y comente sus preferencias personales en este sentido. Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico y sintaxis) de la redacción. [3 puntos; se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis]

10. BIBLIOGRAFIA. CT 1 Entrevisa de Bill Mayers a Issac Asamov 1988 CT 2 Aprender a leer. José Lázaro Universidad Autónoma de Madrid El País 02/09/2010 CT 3 La formació de Pissa. La Vanguardia.com Vida 08/10/2013 CT 4 Quiero un titulo Reportaje (pre)parados 18 105index

El País, 08/10/2010


CT 5 Palomear. Rosa Montero. El País, 22/10/2013 CT 6 Aprendre a col·laborar Inma Tubella. La Vanguardia 01/09/2009 CT 7 Somos ruido. Carmen morán.

El País 10/08/2012

CT 8 La familia cambia? Silvia Cuatrecasas. La Vanguardia 16/11/2013 CT 9 Els homes dels contenidors – 13-14CT 10 La rapidez.

Milagros Pérez Oliva. El País,16/07/2012

CT 11 Un ser feliz. Rosa Montero, El País Semanal, 05/2008 CT 12 Trenquem motllos. Text adaptat a partir d’un text de Teresa Turiera, 27/11/2011 CT 13 Apps per a 2014. Jessica Mouzo Quintans

El País

24/12/2013

CT 14 El orden de las palabras. Defensor del lector. El País 22/12/2013 CT 15 La saviesa de Mr Màrius Carol. La Vanguardia 30/12/2012 CT 16 El silencio y el teléfono móvil. Hector Garcia Ciberp@ís 8/10/2009 CT 17 Dies de rebaixes Najat El Hachmi, El periódico 13/01/2011 CT 18 Turbosierta Thiago Ferrer motini. El País 09/01/2014 CT 19 Cómo te llevas con tu cuerpo Luis Muiño CT 20 El valor de escuchar Ángel Gabilondo 28/05/2012

11. CONCLUSIONS. Com a resultat de la producció d'aquest dossier hem tret dues conclusions: La primera és que s'ha de fer un treball constant i diari, si deixes de fer les tasques quan pertanyen després s'acumula la feina i no le pots dedicar el temps necessari per fer un bon treball, a més a més, de la mandra que soposa. La segona és la progressió favorable que has obtingut fent els treballs que s'han demanant durant el curs, la millora dels resums elavorats amb la extracció de les idees més rellevants i la claretat dels escrits.

106index

Dosier  
Dosier  
Advertisement