Page 1

FITXA DE LECTURA

Fitxa bibliogràfica Autor o autora

Títol

Il·lustrador-a

Editorial i Col·lecció

Nombre de pàgines ______________________________________________________________________

Data d’inici de la lectura:

Data de finalització:

Hores que has necessitat per llegir-lo -aproximadament-:

1


Personatges 1. Nom del o dels protagonistes i antagonistes (o personatges negatius) ____________________________________________________________

2. Els trets físics més rellevants del/la protagonista ____________________________________________________________

3. Els trets físics més rellevants de l’antagonista ____________________________________________________________

4. Per què et sembla que és l’antagonista o el personatge negatiu? ____________________________________________________________

5. Quina és la manera de ser del/la protagonista? ____________________________________________________________

6. Quina és la manera de ser de l’antagonista (o personatge negatiu) ____________________________________________________________

7. Explica la manera de ser, d’actuar o de vestir d’un personatge del llibre que t’hagi cridat l’atenció ____________________________________________________________

2


Argument/Estructura/Tema Escriu breument l’argument del llibre i indica on comença i on acaba la introducció, el nus i el desenllaç.

Quin és el tema de la novel·la que has llegit?

3


Busca en el llibre la descripció d'un paisatge, d'un objecte i d'un ambient; cita la pàgina on ho has trobat i copia el fragment que t'hagi semblat més clar o més bonic.

Segurament en el llibre que has llegit s’hi descriuen valors i sentiments: amistat, solidaritat, amor, constància, col·laboració, responsabilitat, etc. Escriu-ne tres que hi hagis trobat i en quin moment de la lectura apareixen.

RECORDEU

El tema d'una novel·la és la idea, la qüestió bàsica que ens vol explicar per mitjà de la narració d’uns fets. A partir del tema o la idea essencial es construeix la narració.

L’argument d’una novel·la és l’assumpte, el contingut essencial d’una narració. Respondria a preguntes com: què hi passa a la novel·la?, quin és el fil conductor?

El resum és l’explicació breu de la novel·la, mantenint les idees essencials i el fil argumental bàsic. En ocasions es pot convertir argument i resum en sinònims.

4


Elements de la narració 1. Explica algun tret biogràfic de l’autor/a de la novel·la que t’hagi cridat l’atenció _________________________________________________________________

2. Personatges de l’obra: descriu un fet que et cridi l’atenció Principals: ___________________________________________________________________ Secundaris: ___________________________________________________________________

3. Descripció de l’entorn on es desenvolupa l’obra: l’espai en general, població, casa, platja, carrer... _____________________________________________________________________

4. Descripció del temps: salts en el temps, durada de l’acció, temps indeterminat, fantàstic, època històrica, etc. _____________________________________________________________________

5


Opinió personal 1. Digues la teva opinió sobre el llibre de manera general, si t’ha agradat o no, i el perquè.

2. Explica el detall del llibre que més t'ha emocionat o interessat o divertit o sorprès, etc.

3. Ara, -suposa que t’ha agradat- anima un company/a a llegir aquest llibre, com si parlessis a un amic o una amiga, sense explicar-li l’argument ni el final. 4. Inventa un ​anunci ​per promocionar el llibre que has llegit Ha de tenir text i imatge.

6

Fitxa de lectura 2n  

Treball de lectura

Fitxa de lectura 2n  

Treball de lectura

Advertisement