Page 1


Efni valið (land í S-Ameríku)

Öflun og mat á heimildum (a.m.k. þrjár mismunandi heimildir)

Gerð hugarkorts sem sýnir uppbyggingu ritgerðarinnar (skil 27. febrúar )


     

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Forsíða Efnisyfirlit Inngangur Meginmál Lokaorð Heimildaskrá


Þrír meginhlutar ritgerða

Forsíða Efnisyfirlit (ótölusettar síður)

Inngangur Meginmál Lokaorð (tölusettar síður)

Heimildaskrá (tölusettar síður)


Staðsetning texta á forsíðu er efst til vinstri, í miðjunni og neðst til hægri Forsíða er venjulega gerð í lokin Forsíða er alltaf ótölusett

Nafn skóla Kennari Námsgrein

Heiti ritgerðar

Skólaár Ykkar nafn Bekkur


Efnisyfirlit kemur næst á eftir forsíðu og er ótölusett síða

Efnisyfirlit inniheldur kaflaheiti og blaðsíðutal ritgerðarinnar

Efnisyfirlit er alltaf gert í lokin • Dæmi: Inngangur ……………………bls. 1 Upphaf gossins …………….bls. 2 » o.s.frv.

Efnisyfirlit Inngangur.............bls. 1 Upphaf gossins.....bls. 2


 

Inngangur er kaflaheiti Í inngangi er kynning á ritgerðarefninu. Byrjað er á víðri umfjöllun um efnið sem þrengist síðan. Spurningar sem leita á svara við eru kynntar Inngangur verður markvissari ef hann er saminn eftir að drög hafa verið lögð að ritgerðinni

Ekki byrja inngang á því að segja: „Í þessari ritgerð ætla ég að …..“


Meginmál er ekki kaflaheiti. Meginmál er stærsti kafli ritgerðarinnar og nákvæm umfjöllun um ritgerðarefnið Meginmáli er skipt í efnisgreinar. Ein efnisgrein á að fjalla um eina hugmynd en saman mynda þær samfellu og samhengi í textanum. Í stærri ritgerðum er meginmálinu skipt í kafla Upphaf efnisgreina er inndregin


Í lokaorðum eru dregin saman í stuttu máli helstu atriði sem komu fram í meginmáli ritgerðarinnar, ályktanir dregnar og mat lagt á niðurstöður.

Engin ný atriði eiga koma fram í lokaorðum.

Ef settar eru fram spurningar í inngangi er rétt að svara þeim í lokaorðum og hér má einnig varpa fram spurningum, eigin hugmyndum og vangaveltum sem kviknað hafa við skriftirnar, t.d. hvað var áhugavert o.sv.fr.


Heimildaskrá er aftasta síðan í ritgerðum.

Heimildaskrá er tölusett og kemur fram í efnisyfirliti.

Upplýsingum um heimildir (gögn) í skránni er raðað í stafrófsröð og eftir ákveðnu kerfi (sjá upplýsingar í handbók).

Heimildaskrá Berg, Lars-Eric. 2003. Er til lím í Afríku. Dagmar Vala Magnúsdóttir þýddi. Námsgagnastofnun. Guðmundur J. Guðmundsson. 2002. Úr sveit í borg. Þættir úr sögu 20. aldar. Reykjavík, Námsgagnastofnun Þóra Kristinsdóttir. 1992. Ísland: Landið okkar. Reykjavík. Námsgagnastofnun.


Í hverri efnisgrein þarf að koma fram vísun í heimildir.1 Stundum eru fleiri en ein vísun í sömu efnisgrein.2 Í ritvinnsluforritinu Word eru tilvísanir í heimildir undir References en sú skipun getur einfaldað mjög verkið. Best er að hafa handbók um ritun og frágang við höndina þegar heimildaskrá er unnin. Til dæmis er bókin Heimir aðgengilegt uppflettirit við ritun heimildaritgerða.

 1. Berg, Lars-Eric. 2003:45  2. About.com. 2011


Stuldur á texta af netinu eða úr bókum er alltaf alvarlegt mál.

Það er auðvelt mál að gera bara COPYog PASTE. En gleymið ekki að það er jafn auðvelt fyrir kennara að afrita setningu og slá henni upp á leitarvél og finna skjal sem inniheldur sömu setningu=ritstuldur.


Getum við treyst upplýsingunum ef ekki kemur fram: Hver

höfundurinn er?

Er

efnið merkt viðurkenndri stofnun?

Er

kafað í efnið? Vísað í heimildir?

Hvenær Eru

var vefsíðan síðast uppfærð?

upplýsingar nýlegar?


Þá eru setningar teknar orðréttar án þess að auðkenna þær t.d. með gæsalöppum. „Orðréttar heimildir eru líka oft inndregnar og settar línubili frá textanum sem kemur á undan‟


Félag Sameinuðu þjóðanna http://www.globalis.is/

CIA - The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/ Lönd heimsins – Námsgagnastofnun http://www1.nams.is/loend/index.php BBC News http://www.bbc.co.uk/news/


Lengd meginmáls = 3 blaðsíður (svo forsíða, efnisyfirlit, inngangur, lokaorð og heimildaskrá)

Heimildir þurfa að vera a.m.k. þrjár

Letur: 12 punkta Arial

Línubil: Eitt og hálft (1,5)

Blaðsíðutal: Blaðsíður ritgerðar eru tölusettar

nema forsíða og efnisyfirlit

Nafn á ritgerð: Ávallt skal gefa ritgerð heiti


Hugarkort - skil 27. febrúar (má vera í tölvu)

Ritgerð – skila rafrænt á netfangið hildur.rudolfsdottir@reykjavik.is í síðasta lagi föstudaginn 22. mars

Heimildaritgerð  

Heimildaritgerð

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you