Page 1


HISTÓRIA

FAMILY HISTORY

Sme súkromná genealogická spoločnosť, ktorá sa zaoberá profesionálnym zostavovaním rodokmeňov. V našom tíme pracujú odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Každý rodokmeň je pre nás výzva, ktorú napĺňame profesionálne, diskrétne a s maximálnym nasadením. Vďaka našej precíznosti a skúsenostiam tvoríme rodokmene s puncom kvality a luxusu, ktoré nemajú na slovenskom trhu konkurenciu.


GENEALÓGIA JE CESTA

Skúma vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje biologické, historické, sociologické a právne dôsledky týchto vzťahov. Pri genealogickom putovaní postupujeme od známeho k neznámemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu. Rodopisné bádanie vychádza vždy od jedinca a skúma jeho rodinné vzťahy k predkom či k jeho potomkom.


VÝVOD

NÁŠ KRÁĽOVSKÝ PRODUKT, VÁŠ RODINNÝ POKLAD

Vývod je súhrnom predkov každého jedinca. Teda aj Vás. Zahŕňa rodičov, prarodičov po mužských aj ženských líniách a toto rozvetvenie prehľadne usporiada do podoby stromu. Rodokmeň tohto typu obsahuje:

• podrobné skúmanie narodenia, sobášov a úmrtí Vašich predkov tak hlboko do minulosti, ako to umožňujú zachované obecné matriky (cca do r. 1700) • prehľad povolaní Vašich predkov a príčiny ich úmrtí (v prípade, ak boli uvedené v matrikách)

Vyhľadaný predkovia sú roztriedení a zaznamenaní v knihe a grafoch tak, aby ste mali jednoduchý prehľad o celom Vašom rode.

Finálnym produktom je kniha v koženej väzbe, odborné grafy a nástenný obraz rodostromu tlačený na plátno.


ROZROD

JEDNODUCHŠIA FORMA RODOKMEŇA

Je ideálnym riešením pre tých, ktorých nezaujíma celý rod, ale iba niektoré jeho vetvy.

Je to genealogická tabuľka uvádzajúca všetkých potomkov určitej osoby - rodičovského páru. Niekedy sa zostavuje iba v mužskej línii, bez potomstva vydatých dcér.

Slová Rodokmeň a Rozrod vyjadrujú aj súbor šľachtických rodov, ktoré majú spoločného predka alebo sa k nemu hlásia.


KONTAKTUJTE NÁS

AK PREMÝŠĽATE NAD SVOJOU MINULOSŤOU FAMILY HISTORY, s.r.o. Radovan Untermajer Hlavná 4/17 927 01 Šaľa tel.: 0911 705 354 untermajer@familyhistory.sk www.familyhistory.sk


Family History preview