Page 1

Viktor Lindström Norrbackagatan 38 113 41 Stockholm 073691 5995 viktor84lindstrom@gmail.com

Löten

Pulkovo Business Center

Skolprojekt. Projektering av ett ålderdomshem för missbrukare.

Ett projekt i samarbete med Studio Z.

S. 2 - 32.

S. 33 -38.

17 • 12 • 12

Övriga projekt & CV. S. 39 - 40.


LÖTEN Fiktivt skolprojekt. Projektering av ett vårdboende för missbrukare.

Använda program: Revit AutoCAD SketchUp Maxwell Render

17 • 12 • 12


TANKEKARTA LÖTEN, Vårdboende för äldre missbrukare. STOMVAL Lättbetong

Inspiration till form och materialval

Stomme av lättbetong från leverantören H+H. Stommen isolerar, är bärande, har bra brandsäkert samt skyddar mot fuktskador. Ftx-system

PASSIVHUS

Isolering

=

U-värde 0,09 W/m²K Brandklass REI 180

Fönster < 0,9 W/m²K Väggar < 0,1 W/m²K Luftläckage < 0,3 l/s m²

Solstudie Byggnadens tak och balkonger hindrar solen från att värma upp huset under sommaren. Under vintern strålar solen in genom fönsterna och fungerar som en värmekälla.

Disposition = Delat utrymme

MILJÖ

= Boendedel =

Utrymme för administrativ verksamhet

= Entréområde

Sommar

= Område för varumottagnig växthus

Sedumtak Fångar upp dagvatten samt isolerar

Vinter


VISUALISERINGSBILDER


I SID ORNA SOM FÖLJER REDOVISAS SYSTEMHANDLINGAR Handlingarna är a1-format, redovisas dock som a3.


Ay5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m² Ay5101 Förråd 2 m²

Äy5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m² Ay5101 Förråd 2 m²

FG + 12,3

Ay5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m² Ay5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m² Ay5101 Förråd 2 m² Ay5101 Förråd 2 m²

Ay5101 Förråd 2 m²

FG + 12,3

FÖRKLARINGAR

Ay5101 Förråd 2 m²

El och ventilation Undercentral 63 m²

Vatten Undercentral 6 m²

N Ay5101 Förråd 2 m²

Bu9901 HISS 5 m²

FG + 12,3

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

2012-12-13 17:50:19

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

Systemhandling

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

1

Källarplan 1 : 50 UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:50 0 METER

1

2012-12-02

2

5

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Källarplan SKALA

1:50

NUMMER

A30-01-03

BET


Ac1302 Arbetsrum Bf6204 9 m² WC Bf6204 2 m² Förråd

Ai5101 Medicinrum 5 m²

2 m²

UP

Du5401 Huvudentré 6 m²

UP

1 A30-01-09

Ay5801 Hall 4 m² Ay8201 Pentry Ay6401 3 m² RWC/Dusch 7 m² Ay4901 Boenderum 20 m²

AC1314 & Bk4404 Expedition & Kopiering 24 m²

Cj7801 Vindfång 4 m²

1 A30-01-11

Bu8901 Varumottagning 12 m²

Bu5701 Entréhall 16 m²

Bu9901 Hiss 5 m²

Cn8901 Varumottagning 15 m²

Bf6301 RWC 7 m²

Cf6701 Cj7003 Kök Omklädningsrum 3 m² Cf6202 22 m² WC/D 3 m²

Bk4702 Städcentral 6 m²

Bl5119 Hjälpmedel orent 6 m² Ae1201 Matrum 46 m²

Bz6901 Soprum 18 m²

Bk6101 Hygienrum 8 m²

Bl5118 smutstvätt 4 m²

Ae1202 Samvaro större 30 m²

Bl5121 Förråd 5 m²

FÖRKLARINGAR

Ae1203 Samvaro mindre 20 m²

1

N

Våning 1 1 : 200

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

2012-12-13 17:51:36

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

SYSTEMHANDLING

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:200 0 1 2 METER

5

2012-12-02

10

15

20

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Våning 1 SKALA

1:200

NUMMER

A30-01-04

BET


WC Bf6204 2 m²

Ah2501 Pausrum 25 m² Ac1302 Arbetsrum 7 m²

DN Ac1317 Arbetsrum Kontorschef Ac1304 11 m² Arbetsrum för samtal 12 m²

Hiss Bu9901 5 m²

DN

Ah3101 Vilrum 8 m²

Bf6401 RWC/D 7 m²

1 A30-01-11

Bf6705 Omklädningsrum 7 m² Bf6506 Dusch Bf6204 4 m² WC Bk6101 4 m² Hygienrum 8 m²

Bk4603 Tvättstuga 19 m² Bl5120 Förråd 5 m²

Bl5117 Förråd, mobillyft 6 m²

1 A30-01-09

Bl5121 Förråd 5 m²

FÖRKLARINGAR

Ae1203 Samvaro, mindre 20 m²

N

1

Våning 2 1 : 200

2012-12-13 17:51:48

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

5

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:200 0 1 2 METER

UPPDRAG.NR

2012-12-02

10

15

20

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Våning 2 SKALA

1:200

NUMMER

A30-01-05

BET


Våning 2 + 20,3

FÖRKLARINGAR SEKTION ÖVER BOENDEENHET

2012-12-13 18:00:18

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh

Våning 1 +16,3

1

SEKTION 1 : 20

A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

2012-12-02

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Sektion SKALA

1:20

NUMMER

A30-01-09

BET


2 graders taklutning

2 graders taklutning

FÖRKLARINGAR

2 graders taklutning

VÄXTHUS

1

2 graders taklutning

Takplan 1 : 200

2012-12-13 17:52:07

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Takplan SKALA

1:200

NUMMER

A30-01-10

BET


Våning 2 + 20,3

FÖRKLARINGAR SEKTION ÖVER HUVUDBYGGNAD Våning 1 +16,3

1

SEKTION 2 1 : 50

2012-12-13 17:52:23

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

0 METER

1

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:50

2012-12-02

2

5

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Sektion SKALA

1:50

NUMMER

A30-01-11

BET


SIS - Entredörr D9 - 900*2100 [mm] Med 300 mm sidoljus

SIS - Innerdörr D10 Tröskelfri Spegel 400 * 1200 [mm] Hall - och klädhylla

2750

2750

Klädskåp 600 * 600 [mm]

Skohylla

450 1010

1310

757

600 2517

1

Ay5801-Boenderum-Hall-Vy1 1 : 20

2

Ay5801-Boenderum-Hall-Vy2 1 : 20

FÖRKLARINGAR UPPSTÄLLNIG ÖVER BOENDERUM HALL

Hatt- och klädhylla VY 2 VY 1

2750

VY 3

Ay8201 - Pentry Se A30-02-04

Skohylla

2012-12-13 17:52:35

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN 1699

A Alexander Bergh A Viktor Lindström

3

Ay5801-Boenderum-Hall-Vy3 1 : 20 UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Ay5801 - Boenderum Hall SKALA

1:20

NUMMER

A30-02-01

BET


Fönster BH=300 mm Inkl. Vädringsfönster Arbetsplats, 46.B liten

2750

Balkongdörr (Höjd nivå) D10 - 1000x2100 mm

Karmstol med soffbord Sängplats 900x2100 mm (plats för hjälpare)

2282

1010

2208

5500

1

Ay4901-Boenderum-Vy1

2

1 : 20

Ay4901-Boenderum-Vy 2 1 : 20

FÖRKLARINGAR UPPSTÄLLNIG ÖVER BOENDERUM

Sängplats 900x2100 mm (Plats för hjälpare)

Klädskåp 600 x 600 mm

Matplats för 2-personer 46.B (Höjd tillgänglighet)

Pentry Se A30-02-04

2750

VY 3

Förberedd plats för TV samt tv möbel

VY 4

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

2012-12-13 17:52:42

VY 2 VY 1

Pentry Se A30-02-04

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström 2038

3 SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

Ay4901-Boenderum-Vy3 1 : 20

4

Ay4901-Boenderum-Vy4 1 : 20

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Ay4901 - Boenderum SKALA

1:20

NUMMER

A30-02-02

BET


2443 642

1801

Klädkrok, högt sittande

GB

SIS - Innerdörr D10 Tröskelfri 1371

Duschdraperi

Spegel

VY 3 VY 4

VY 5

Draghandtag

2805

VY 2

Dusch

Tvålautomat Pappershållare

VY 4 Disinfektionsautomat

1434

Larm

Klädkrokar, Lågt sittande

TM

700

Tvättställ, RWC

TT 200

Papperskorg

1

Ay6401 - RWC

Ay6401-RWC-Vy2

2

1 : 20

3

1 : 20

Ay6401-RWC-Vy3 1 : 20

FÖRKLARINGAR

TM - Tvättmaskin TT - Torktumlare GB - Golvbrunn 3 stycken uppresningshandtag på vägg placeras i samråd med verksamheten

Duschdraperi

Dusch Torkslinga

Handduksskåp

Badrumsskåp Höj- och sänkbart

Torktumlare Toalettstol, vägghängd Tvättmaskin

Korg för tvål & schampo Stödhandtag utan stödben med toalettpappershållare

2012-12-13 17:52:47

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

Duschstång - stödhandtag

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh

4

A Viktor Lindström

Ay6401-RWC-VY 4

5

1 : 20

Ay6401-RWC-Vy5 1 : 20 UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Ay6401 - RWC/Dusch SKALA

1:20

NUMMER

A30-02-03

BET


600

500

500

500

864

Högskåp

Väggskåp Bänkbelysning, spotlights 547

2273

Mikrovågsugn

FÖRKLARINGAR

Eluttag med timer

UPPSTÄLLNIG ÖVER BOENDERUM PENTRY

Diskbänk

870

Uppfällbar arbetsbänk

Lådskåp

Integrerat kylskåp med frysfack

1

Ay8201-Boenderum-Pentry 1 : 20

2012-12-13 17:52:56

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Ay8201 - Boenderum pentry SKALA

1:20

NUMMER

A30-02-04

BET


Väggskåp låsbart 600*300 [mm] Högskåp

Högskåp

Överskåp 864

Väggskåp med parluckor 600*300 [mm]

Bänkbelysning, spotlights

Diskbänk

Diskbänksskåp med källsortering

Halvt kylskåp med frysfack

Diskbänksskåp med källsortering

704

Infälld häll med två kokzoner

2274

Mikrovågsugn

32

Eluttag med timer

512

Eluttag med timer

FÖRKLARINGAR 166

Sockel

Diskbänk med två hoar

UPPSTÄLLNIG ÖVER PENTRY I SAMVARO 600

2

600

Az8201-Pentry-Vy2 1 : 20

600

600

3

Az8201-Pentry-Vy3 1 : 20

VY 3 VY 2

2012-12-13 17:53:03

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

2012-12-02

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Az8201 - Pentry SKALA

1:20

NUMMER

A30-02-05

BET


Glasparti

Soffa, tre platser

Karmstol

3

Ae1202-Samvaro större-Vy2

2

Ae1202-Samvaro större-Vy3 1 : 20

1 : 20

FÖRKLARINGAR

Väggmonterad TV

Vägglampa

VY 2 VY 3 VY 1

Musikanläggning

Förvaringsmöbel/ sideboard

BET

DATUM

SIGN

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh Soffa

Soffbord

Rullstol

A Viktor Lindström

Karmstol

Ae1202-Samvaro större-Vy4

4

1 : 20

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

SKALA 1:20 2012-12-13 17:53:23

ÄNDRINGEN AVSER

0 0,1 METER

0,5

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Samvaro - Ae1202 SKALA

1:20

NUMMER

A30-02-06

BET


Våning 2

Hålrum för VVS

FÖRKLARINGAR

Miljöbelysning över matbord

VY 4

Matgrupper, 4st bord

2012-12-13 17:57:45

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

4

ÄNDRINGEN AVSER

0 0,1 METER

0,5

1 : 20

A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

2012-12-02

1,0

1,5

2,0

SIGN

Kvarteret LÖTEN

Ae1201-Samvaro-Matrum-Vy4

HS1716

SKALA 1:20

DATUM

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Samvaro - Matrum - Ae1201 SKALA

NUMMER

1:20

A30-02-07

BET


Dörr till kök

2

Ae1201-Samvaro-Matrum-Vy2 1 : 20

FÖRKLARINGAR

Vy mot samvaro större

VY 2 VY 3

2012-12-13 17:54:00

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

3

ÄNDRINGEN AVSER

Ae1201-Samvaro-Matrum-Vy3

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN

1 : 20

A Alexander Bergh A Viktor Lindström

0,5

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:20 0 0,1 METER

UPPDRAG.NR

2012-12-02

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Samvaro - Matrum - Ae1201 SKALA

NUMMER

1:20

A30-02-08

BET


1

BRANDCELLSINDELNING-KÄLLARPLAN 1 : 200

2

BRANDCELLSINDELNING-VÅNING1 1 : 200

FÖRKLARINGAR

BRANDCELLSGRÄNS

UTRYMMNINGSTRAPPA

NÖDUTGÅNG

2012- 12- 13 18:06:57

P:\ Proj2012\ Grp094\ vili\ central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

3

BRANDCELLSINDELNING-VÅNING2 1 : 200

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:200 0 12 METER

UPPDRAG.NR

5

2012-12-02

10

15

20

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Brancellsindelning SKALA

1:200

NUMMER

BR30-07-01

BET


2412

4327

00 47

82 21

C

0 46

0 46

1

42 26

2

0 46

833 95 34

42 26

B

3725 836

1807 43 33

0 20

A

3

1035

1607

3573

0 46

57 45

0 20

31 12

836 97 40

2412

0 46

2106

0 46

0 46

1477

FÖRKLARINGAR

833

1936

0 46

706

4327

0 46

888

571

4327

0 20

0 46

0 46

1475

3725 1135

N

3213

82 21

0 46

7 75

0 46

1345 3669 2451

BÄRANDE VÄGGAR

42 26

571

42 26

REFERENSBILD

1338 8 110 0 46

1

4327

Stomplan-Källare 1 : 100

BET

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt 2012-12-13 17:54:28

ÄNDRINGEN AVSER

A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

SKALA 1:100 0 1 METER

2

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Stomplan-Källare 5

10 SKALA

1:100

NUMMER

K33-01-01

BET


1 7677 46 0

0 46

2479

2 0 20

60 40

149

A

3 60 40

2557 20

0

1847

B

31

62 6

79

07

0 46

1503

3853 4053 20

0

4060

0 20 54 04 60

C

46 0

20

0

79

07

7677 149

2347

1347

0

46 0

20

2320

54 04 60

5587

3510 0 46 5

3353

4353 4553

FÖRKLARINGAR

3553

0 46 40

387

7520

N

7293 613

46 0

1921

54 04 60

149

46 0

2479

5087

VÅNING 1 & 2 HAR IDENTISKA VINGAR. ALLTSÅ GÄLLER MÅTT PÅ DENNA RITNING BÅDA VÅNINGARNA.

2820 1820 0 46

1921

REFERENSBILD 767

1503 46 0

2139

2557

1

1 : 100

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

SKALA 1:100 2012-12-13 17:54:33

Stomplan-Vänster vingar

3510

0 1 METER

2

5

10

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Stomplan vänster vingar SKALA

1:100

NUMMER

K33-01-02

BET


1

7677

0 46

60 40

651 3409

0 20

A

2

60 40

3 1847 0 20

0 46

6 62 31

703

07 79

3357

B

0 20

0 46

0 20

3409

3409

113

651

60 04 54

C

0 20

0 20

0 46

2347

7793

651

07 79

1567

1347 5587 2320

60 04 54

4553

FÖRKLARINGAR

0 20

0 46

3353

3553

N

3510

4353 0 46 60 04 54

613

387

VÅNING 1 & 2 HAR IDENTISKA VINGAR. ALLTSÅ GÄLLER MÅTT PÅ DENNA RITNING BÅDA VÅNINGARNA.

0 46

7520

0 46 60 04 54

5087

REFERENSBILD

6087

0 46

2721

1339

703

46 9

6

46 0

0 46

5627

7677

40

3357

39

1820

23 203 0

2820

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

2012-12-13 17:54:37

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

20

40

BET

1

Kvarteret LÖTEN

Stomplan-Höger vingar 1 : 100

A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:100 0 1 METER

2

2012-12-02

5

10

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Stomplan höger vingar SKALA

1:100

NUMMER

K33-01-03

BET


5001

1

20

12 0

0 46

46 0

C

4800

50

30

B

0 92 20

2

28 52

689 0 20

30

A

20

31 52

0

50

3

1997 0 20

1170

1089

0 20

689

0 20

4138

2551 4779

0 20

2600

5001

FÖRKLARINGAR

0 46

1089

449

0 20

3969

2430

0 20

500

0 20

2750

4800

0

0 20

49 13

20

2570

0 20

1021

3234

0 46

5001

1278 1158

2750

1258

3234

2551

0 20

2551

449

0 20

N

1170

2430

1021

2570 20

0

2551 5000

4800

5001

4030

0 89 14

14 09 0

4432

REFERENSBILD

2012-12-13 17:54:55

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

1

ÄNDRINGEN AVSER

Stomplan-Våning 1

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN

1 : 100

A Alexander Bergh A Viktor Lindström

SKALA 1:100 0 1 METER

2

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

5

10

2012-12-02

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Stomplan-Våning 1-Huvudbyggnad SKALA

1:100

NUMMER

K33-01-04

BET


C

9830

5001

1

20

12 0

0 46

0 46

B

0 92 20

30 50

2

28 52

689 4538

5000

5030

3

31 52

50

30

A

2002 0 20

3229

0 20 0 20

0 20

2551

0 20

4800 0 46

2600

4530

0 46

0 20

1089 4138

0 20

5060

3229

FÖRKLARINGAR

0 46

4800

7310

N

20

0 20

0

5001

5001

0 20

0 46

500

0 20

2430

4069

1021

9560

2551

4069 2570

0 20

2430

2600

REFERENSBILD

2012-12-13 17:54:59

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

1

Stomplan-Våning 2

4030

14 09 0

0 89 14

4432

BET

ÄNDRINGEN AVSER

1 : 100

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

2

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:100 0 1 METER

UPPDRAG.NR

2012-12-02

5

10

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Stomplan-Våning 2-Huvudbyggnad SKALA

1:100

NUMMER

K33-01-05

BET


FRÅNLUFT Ø125

TILLUFT Ø125

ELSTEGE

FÖRKLARINGAR

1

Installationer - Boenderum 1 : 20

2012-12-13 17:55:15

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:20 0 0,1 METER

0,5

2012-12-02

1,0

1,5

2,0

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

Installationer - hall/boenderum SKALA

1:20

NUMMER

V30-06-01

BET


Bl5152 Room Redundant Room

Bl5153 Room Redundant Room

FÖRKLARINGAR N

Undertaksplan större 1 Matsal/Samvaro 1 : 50

2012-12-13 17:55:24

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

0 METER

1

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:50

2012-12-02

2

5

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

AE1201 / AE1202 SKALA

1:50

NUMMER

V30-06-02

BET


FÖRKLARINGAR SPOTLIGHTS MONTERADE I UNDERTAK SPRINKLER FRÅNLUFT TILLUFT UNDERTAK AV PLATTOR 600 * 600 [mm]

N

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

-

2012-12-13 17:55:44

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

-

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

SKALA 1:50 0 METER

1

2

5

Undertaksplan 1 Typkorridor/Bostadsrum 1 : 50

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

2012-12-02

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

UNDERTAK - KORRIDOR/RUM SKALA

1:50

NUMMER

V30-06-03

BET


-

FÖRKLARINGAR SPOTLIGHTS MONTERADE I UNDERTAK SPRINKLER

UNDERTAK AV PLATTOR 600 * 600 [mm]

N

2012-12-13 17:56:27

P:\Proj2012\Grp094\vili\central_vili.rvt

1

Undertaksplan - Entre

BET

ÄNDRINGEN AVSER

1 : 50

DATUM

SIGN

Kvarteret LÖTEN A Alexander Bergh A Viktor Lindström

0 METER

1

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

HS1716

SKALA 1:50 2

5

2012-12-02

GRUPP 94

HANDLÄGGARE

Zeev bohbot

ZEEV BOHBOT

UNDERTAKSPLAN - ENTRE SKALA

1:50

NUMMER

V30-06-04

BET


Pulkovo Business Center Framtagning av förslagshandlingar åt STUDIO Z.

17 • 12 • 12


Pulkovo Business Center • En ny business park i anslutning till Pulkovo Airport, Sankt Petersburg. • 4,5 hektar • Sju byggnader. • 500 st parkeringar.

17 • 12 • 12


1

SE K TIO N

5


0

LIFT HALL RESTAURANT 260 sqm

KITCHEN

WASTE

STORAGE

LIFT HALL FACILTY MANAGEMENT

5

10


8100

630 sqm, 33 WORKING PL 17 sqm/ working place

MEETING ROOM

8100 0

5

10


Ă&#x2013; vriga projekt

Annedal - Fiktivt skolprojekt

Sideboard med utdragbara moduler.

Rekvisita, Icona Pop - Manners

Rekvisita, Son of a kid - Like You


CV Anställningar

Övrigt

2009 – Kökskonsulent, Kvik Värmdömarknad, Stockholm Ritar kök, garderober och badrum till privatpersoner, byggföretag och arkitekter. Med i hela processen från den första skissen till att ge råd kring montering. Samordning mellan byggföretag och kund. Heltid och deltid.

Var med och startade galleri Detroit (www.detroitstockholm.com ).

2008 – 2009 Logistikchef, Kvik Värmdömarknad, Stockholm Ansvar för inköp och utleveranser. Arbetsledare för två personer. Heltid. 2008 – 2009

Snickare, Eget företag (Firma Viktor Lindström), Stockholm Med inriktning mot kök och finsnickeri.

2006 – 2007

Kundtjänst och säljare, GodEl, Stockholm Deltid och heltid under sommaren.

2005 – 2006

Lärarassistent, Skolan Fyrklövern (del av Kymlinge autismverksamhet), Stockholm Skola för barn med diagnosen autism. Heltid.

2004 – 2005

Elevassistent, Kymlinge autismverksamhet, Stockholm Heldygnsomsorg för barn med autism. Deltid.

2004 – 2006

Kollogård, Lustigsgården, Stockholm & Rättvik Heldygnsomsorg för barn med olika handikapp. Heltid under sommarhalvåret.

dec 2003 – jan 03 Fotoassistent, Studio Ljusspel, Stockholm Retuschering, redigering och ljussättning av bilder. Projektanställd. 2000 – 2001

Fotoassistent, Fotograf Martin Nauclér, Stockholm Retuschering och redigering av bilder. Heltid.

Utöver detta har jag även jobbat som butiksbiträde på inredningsbutiken Clarks Case (numera Pretty Jo), telefonförsäljare på Silentium AB samt servitör på restaurang Atrium i nationalmuseum.

Utbildning 2010 –

Byggteknik & design, Kungliga Tekniska Högskola, Stockholm

2009 – 2010

Tekniskt basår, Kungliga Tekniska Högskola, Stockholm

2006 – 2007

Design, Konstfack, Stockholm

2005 – 2007

Lärarlinjen, Lärarhögskolan, Stockholm Läste till bild- och historielärare med inriktning mot gymnasiet.

2001 –2004

Mediaprogrammet, Riddarfjärdens gymnasium, Stockholm

Byggt och designat rekvisita till musikvideor: Icona pop – Manners, http://vimeo.com/24418831 Son of a kid – Like you, http://vimeo.com/30011903

Språk Svenska, modersmål Engelska, goda kunskaper i tal och skrift Tyska, gymnasienivå, förstår enklare samtal och texter

Datorkunskaper Program: Office-programmen, Revit, AutoCAD, SketchUp Maxwell render samt Adobe Illustrator, Photoshop och InDesign.

Referenser Lämnas på begäran.

Presentation  
Presentation  

Presentation för Viktor Lindström

Advertisement